Dodaj do ulubionych

a jak hijackthis sie nie otwiera

05.10.05, 02:09
to co??
ha!
dwa razy ściągałam i du*a
Obserwuj wątek
   • magdajeden prosze o sprawdzenie pilnie 05.10.05, 02:33
    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 02:32:02, on 05-10-2005
    Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
    C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
    C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
    C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
    C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
    C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
    C:\WINDOWS\System32\winsvc32.exe
    C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
    C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
    C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe
    C:\WINDOWS\System32\systm.pif
    C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe
    C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\Documents and Settings\Magda2\Pulpit\hijackthis\HijackThis.com.exe

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
    www.onet.pl/
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
    R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} -
    C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL
    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
    C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
    C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
    O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02
    \bin\jusched.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program
    Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
    O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Compaq Service Drivers] winsvc32.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [MS Security] systm.pif
    O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Help Manager] mshelp32.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
    O4 - HKLM\..\RunServices: [Compaq Service Drivers] winsvc32.exe
    O4 - HKLM\..\RunServices: [MS Security] systm.pif
    O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Help Manager] mshelp32.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [Compaq Service Drivers] winsvc32.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [MS Security] systm.pif
    O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Help Manager] mshelp32.exe
    O4 - HKCU\..\RunServices: [Compaq Service Drivers] winsvc32.exe
    O4 - HKCU\..\RunServices: [MS Security] systm.pif
    O4 - HKCU\..\RunServices: [Microsoft Help Manager] mshelp32.exe
    O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
    res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
    C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
    00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
    O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
    C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
    O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
    C:\WINDOWS\web\related.htm
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
    00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
    O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} -
    sib1.od2.com/common/Member/ClientInstall/7.20.0003/OCI/setup.exe
    O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BAE577FD-6EF5-4185-A27B-07476B5A02F3}:
    NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
    O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
    O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
    Software\Avast4\ashServ.exe
    O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
    Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
    O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
    Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
    • Gość: Kolobos Re: prosze o sprawdzenie pilnie IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 05.10.05, 09:58
     Zakoncz procesy i usun pliki:
     C:\WINDOWS\System32\winsvc32.exe
     C:\WINDOWS\System32\systm.pif

     Przeskanuj tym:
     download.microsoft.com/download/8/1/5/815d2d60-49b5-44dc-ae35-fca2f2c6f0cc/MicrosoftAntiSpywareInstall.exe
     download.ewido.net/ewido-setup.exe <- zrob update przed skanowaniem, po
     przeskanowaniu odinstaluj.
     Zamknij porty tym:
     www.firewallleaktester.com/tools/wwdc.exe

     W hijackthis:

     O4 - HKLM\..\Run: [Compaq Service Drivers] winsvc32.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [MS Security] systm.pif
     O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Help Manager] mshelp32.exe
     O4 - HKLM\..\RunServices: [Compaq Service Drivers] winsvc32.exe
     O4 - HKLM\..\RunServices: [MS Security] systm.pif
     O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Help Manager] mshelp32.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [Compaq Service Drivers] winsvc32.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [MS Security] systm.pif
     O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft Help Manager] mshelp32.exe
     O4 - HKCU\..\RunServices: [Compaq Service Drivers] winsvc32.exe <- usun plik
     O4 - HKCU\..\RunServices: [MS Security] systm.pif <- usun plik
     O4 - HKCU\..\RunServices: [Microsoft Help Manager] mshelp32.exe <- usun plik
     O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
     C:\WINDOWS\web\related.htm
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
     00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
     O16 - DPF: {4D7F48C0-CB49-4EA6-97D4-04F4EACC2F3B} -
     sib1.od2.com/common/Member/ClientInstall/7.20.0003/OCI/setup.exe

     • magdajeden Re: prosze o sprawdzenie pilnie 05.10.05, 10:02
      Gość portalu: Kolobos napisał(a):

      > Zakoncz procesy i usun pliki:
      > C:\WINDOWS\System32\winsvc32.exe
      > C:\WINDOWS\System32\systm.pif

      a mogo prosić trochę jaśniej? gdzie mam to zakończyć? w tych plikach przy
      skanie miałam wirusy i już je usuwalam. nie udalo się?

      > Zamknij porty tym:
      > www.firewallleaktester.com/tools/wwdc.exe

      tego też nie rozumiem. zamknij porty??
     • magdajeden log po naprawie, prosze o sprawdzenie 05.10.05, 12:07
      Logfile of HijackThis v1.99.1
      Scan saved at 12:06:13, on 05-10-2005
      Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)
      MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)

      Running processes:
      C:\WINDOWS\System32\smss.exe
      C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
      C:\WINDOWS\system32\services.exe
      C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
      C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
      C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
      C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
      C:\WINDOWS\Explorer.EXE
      C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
      C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\jusched.exe
      C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
      C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
      C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
      C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
      C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
      C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe
      C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
      C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
      C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe
      C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe
      C:\WINDOWS\System32\systm.pif
      C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe
      C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
      C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
      C:\Documents and Settings\Magda2\Pulpit\hijackthis\HijackThis.com.exe

      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
      www.onet.pl/
      R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP
      R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
      R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} -
      C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL
      O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
      C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll
      O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
      C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
      O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02
      \bin\jusched.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program
      Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
      O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
      O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
      O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft
      AntiSpyware\gcasServ.exe"
      O4 - HKLM\..\RunServices: [MS Security] systm.pif
      O4 - HKLM\..\RunOnce: [MicrosoftAntiSpywareCleaner] C:\Program Files\Microsoft
      AntiSpyware\gcASCleaner.exe
      O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
      O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
      res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
      O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
      C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
      O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
      00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll
      O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
      C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
      O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{BAE577FD-6EF5-4185-A27B-07476B5A02F3}:
      NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164
      O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
      C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
      O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
      Software\Avast4\ashServ.exe
      O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
      Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
      O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
      Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)


  • magdajeden kolobos 05.10.05, 21:04
   możesz zerknąć na to powyżej?
   nie wiem, czy nie formatować kompa, niby teraz działa ale nie wiem dlaczego sie
   walił a teraz nie.
   • Gość: Kolobos Re: kolobos IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 05.10.05, 21:18
    Jezeli myslisz, ze jestem przyklejony do monitora na stale to sie mylisz.
    Nie musisz podbijac postow to co mam zobaczyc to zobacze jak bede mial czas!

    Sciagnij sobie killbox (znajdziesz na google) zaznacz opcje delete on reboot i
    usun plik:
    c:\windows\system32\phr.exe
    to samo z:
    c:\documents and settings\magda2\msdirectsx.sys

    odszukaj tez usluge o nazwie msdirectx i wylacz ja.
    • magdajeden Re: kolobos 05.10.05, 22:55
     bosz broń zebym myślała ze jestes przyklejony do monitora, to wręcz niezdrowo :)

     wywaliłam killboxem
     ale tego msdirectx to za skarby znaleźc nie mogę (może dlatego że nie wiem
     gdzie szukać?)
     pzdr
     • magdajeden Re: kolobos 05.10.05, 23:06
      a nie podbijam tylko wpisuje gdzie te wirusy, tak jak prosiłes, a że nie sa
      uprzejme pokazac sie od razu tylko tak po jednym wyskakują to tak wyszło.
      ja wiem, ze nie można podbijać nerwowo, tylko czekać.
      więc czekam cierpliwie
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka