Dodaj do ulubionych

Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack.

22.11.05, 16:58
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 16:46:00, on 2005-11-22
Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\System32\mssearchnet.exe
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-pl\msnappau.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe
C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
C:\WINDOWS\System32\LVComS.exe
C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
C:\Documents and Settings\Agusia\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
home.pol.chello.pl/ssi/welcome/welcome.php?url=search
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
www.onet.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
home.pol.chello.pl/ssi/welcome/welcome.php?url=home
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
home.pol.chello.pl/ssi/welcome/welcome.php?url=home
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Program
Microsoft Internet Explorer dostarczony przez chello broadband n.v.
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: HomepageBHO - {7caf96a2-c556-460a-988e-76fc7895d284} -
C:\WINDOWS\System32\hpB5A0.tmp (file missing)
O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program
Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\pl-pl\msntb.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop
Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky
Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program
Files\Logitech\Video\ISStart.exe
O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program
Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-
Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN
Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-pl\msnappau.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\Hewlett-Packard\\{5372B9A6-6E51-
4f90-9B40-E0A3B8475C4E}\hphupd05.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Component Manager] "C:\Program
Files\HP\hpcoretech\hpcmpmgr.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP
Software Update\HPWuSchd2.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN
Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program
Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
C:\WINDOWS\web\related.htm
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
O14 - IERESET.INF:
START_PAGE_URL=home.pol.chello.pl/ssi/welcome/welcome.php?url=home
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1
\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky
Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe
O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

Obserwuj wątek
  • Gość: k Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 22.11.05, 18:30
   Zainstaluj sobie najnowsza wersje IE -> www.windowsupdate.com

   W menadzerze zadan zakoncz:
   C:\WINDOWS\System32\mssearchnet.exe
   Opis usuwania masz tutaj:
   www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=12510&st=30&p=167684&
   W hijackthis usun:

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Program
   Microsoft Internet Explorer dostarczony przez chello broadband n.v.
   O2 - BHO: HomepageBHO - {7caf96a2-c556-460a-988e-76fc7895d284} -
   C:\WINDOWS\System32\hpB5A0.tmp (file missing)
   O3 - Toolbar: MSN - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} - C:\Program
   Files\MSN Apps\MSN Toolbar\01.02.3000.1001\pl-pl\msntb.dll (file missing)
   O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} -
   C:\WINDOWS\web\related.htm
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-
   00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm
   O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1
   \MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
   • szumek_szczecin Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. 22.11.05, 20:58
    W pasku na dole po prawej stronie były dwie ikonki informujące, że mój komputer jest zainfekowany, jedna zniknęła, ale druga uaktywniła się i jest jeszcze bardziej denerwująca.
    Był też program SpyAxe, który po każdym odinstalowaniu sam się ponownie instalował, ale chyba udało mi się go usunąć.
    Za chwilę wstawie nowy logfile.
    • szumek_szczecin Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. 22.11.05, 20:59
     Logfile of HijackThis v1.99.1
     Scan saved at 20:58:41, on 2005-11-22
     Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\WINDOWS\Explorer.EXE
     C:\WINDOWS\System32\mssearchnet.exe
     C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
     C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
     C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
     C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-pl\msnappau.exe
     C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
     C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
     C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
     C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe
     C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
     C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
     C:\WINDOWS\System32\LVComS.exe
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
     C:\Program Files\Opera\Opera.exe
     C:\Documents and Settings\Agusia\Pulpit\HijackThis.exe

     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = home.pol.chello.pl/ssi/welcome/welcome.php?url=search
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = www.onet.pl/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = home.pol.chello.pl/ssi/welcome/welcome.php?url=home
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = home.pol.chello.pl/ssi/welcome/welcome.php?url=home
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
     O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
     O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize
     O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-pl\msnappau.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\Hewlett-Packard\\{5372B9A6-6E51-4f90-9B40-E0A3B8475C4E}\hphupd05.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1
     O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
     O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
     O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
     O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
     O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background
     O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
     O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
     O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
     O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=home.pol.chello.pl/ssi/welcome/welcome.php?url=home
     O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1132684411787
     O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe
     O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

     • neder Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. 22.11.05, 21:01
      praktycznie nic się nie mzieniło. zajrzałeś pod podany przez Kolobos link?
      • szumek_szczecin Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. 22.11.05, 21:05
       Faktycznie, ominąłem to.
       Więc chodzi o ten plik:
       C:\WINDOWS\System32\mssearchnet.exe ?
       • neder Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. 22.11.05, 21:07
        pominąłeś cały początek wpisu Kolobosa:)

        "
        W menadzerze zadan zakoncz:
        C:\WINDOWS\System32\mssearchnet.exe
        Opis usuwania masz tutaj:
        www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=12510&st=30&p=167684&
        "
        koniec cytatu
        pzdr
        • szumek_szczecin Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. 22.11.05, 21:19
         Tylko, że tam jest cały temat, czy ja mam tam znaleźć jakieś konkretne hasła?
         • neder Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. 22.11.05, 21:33
          ech, więc nawet nie zajrzałeś... włącz wyszukiwanie na stronie, wpisz nazwę
          pliku i zobacz co tam jest napisane...
          • szumek_szczecin Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. 22.11.05, 21:35
           Juz sprawdzałem, nazwa pliku mssearchnet.exe jest tylko raz i próbowałem to
           usunąć programem smitrem.exe, ale nic się nie zmieniło.
           • Gość: neder Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 22.11.05, 21:39
            co nic nie zmieniło? plik nadal jest?
            • szumek_szczecin Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. 22.11.05, 21:45
             Wszystko jak było tak jest. Wydaje mi się, że jest to coś innego, w opisie jest:
             O2 - BHO: HomepageBHO - {893fad3a-931e-4e53-b515-b1426d63799b} -
             C:\WINDOWS\system32\hpA492.tmp
             A u mnie w logu pokazało się:
             O2 - BHO: HomepageBHO - {7caf96a2-c556-460a-988e-76fc7895d284} -
             C:\WINDOWS\System32\hpB5A0.tmp (file missing)
             • Gość: Kolobos Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 22.11.05, 21:49
              to zle Ci sie wydaje...
              nazwa jest losowa, pewnie o tym nie pomyslales...
              Wklej log z www.silentrunners.org/Silent%20Runners.vbs zrobiony w trybie
              awarynym oraz wklej nowy z hijackthis (w osobnych postach bo sie dwa w 1 nie
              zmieszcza).
           • Gość: Kolobos Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 22.11.05, 21:46
            Wklej nowy log i zacznij wreszcie myslec, a nie czekac az Ci wszystko napiszemy
            pare razy...
            • szumek_szczecin Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. 22.11.05, 21:48
             Logfile of HijackThis v1.99.1
             Scan saved at 21:47:50, on 2005-11-22
             Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
             MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

             Running processes:
             C:\WINDOWS\System32\smss.exe
             C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
             C:\WINDOWS\system32\services.exe
             C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
             C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
             C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
             C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
             C:\WINDOWS\Explorer.EXE
             C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
             C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
             C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
             C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
             C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
             C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
             C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-pl\msnappau.exe
             C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
             C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
             C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
             C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe
             C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
             C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
             C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
             C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
             C:\WINDOWS\System32\LVComS.exe
             C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
             C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
             C:\Program Files\SpyAxe\spyaxe.exe
             C:\Program Files\SpyAxe\spyaxe.exe
             C:\Documents and Settings\Agusia\Pulpit\HijackThis.exe

             R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
             www.onet.pl/
             R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
             home.pol.chello.pl/ssi/welcome/welcome.php?url=home
             R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
             home.pol.chello.pl/ssi/welcome/welcome.php?url=home
             R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
             O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
             C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
             O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop
             Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
             O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky
             Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize
             O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program
             Files\Logitech\Video\ISStart.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program
             Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-
             Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001
             \pl-pl\msnappau.exe"
             O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\Hewlett-Packard\\{5372B9A6-6E51-
             4f90-9B40-E0A3B8475C4E}\hphupd05.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
             \spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP
             Software Update\HPWuSchd2.exe
             O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1
             O4 - HKLM\..\Run: [SpyAxe] C:\Program Files\SpyAxe\spyaxe.exe /h
             O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
             O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
             O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
             O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN
             Messenger\msnmsgr.exe" /background
             O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program
             Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
             O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
             res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
             O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
             C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
             O14 - IERESET.INF:
             START_PAGE_URL=home.pol.chello.pl/ssi/welcome/welcome.php?url=home
             O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
             update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1132684411787
             O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky
             Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe
             O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

             • Gość: Kolobos Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 22.11.05, 21:52
              W menadzerze zadan zakoncz:
              C:\Program Files\SpyAxe\spyaxe.exe
              C:\Program Files\SpyAxe\spyaxe.exe
              i usun caly katalog SpyAxe

              W hijackthis:

              O4 - HKLM\..\Run: [SpyAxe] C:\Program Files\SpyAxe\spyaxe.exe /h

              Przeskanuj tym:
              download.ewido.net/ewido-setup.exe <- zrob update przed skanowaniem, po
              przeskanowaniu odinstaluj.

              I wklej jeszcze log z silentrunners.
              • szumek_szczecin Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. 22.11.05, 22:51
               Przeskanowałem, znalazł z 10 spyware'ów.
               Oto log z hijackThis:
               Logfile of HijackThis v1.99.1
               Scan saved at 22:49:38, on 2005-11-22
               Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
               MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

               Running processes:
               C:\WINDOWS\System32\smss.exe
               C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
               C:\WINDOWS\system32\services.exe
               C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
               C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
               C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
               C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
               C:\WINDOWS\Explorer.EXE
               C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
               C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
               C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
               C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
               C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
               C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
               C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-pl\msnappau.exe
               C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
               C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
               C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
               C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe
               C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
               C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
               C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
               C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe
               C:\WINDOWS\System32\LVComS.exe
               C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
               C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
               C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
               C:\WINDOWS\System32\WScript.exe
               C:\Documents and Settings\Agusia\Pulpit\HijackThis.exe

               R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
               www.onet.pl/
               R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
               home.pol.chello.pl/ssi/welcome/welcome.php?url=home
               R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
               home.pol.chello.pl/ssi/welcome/welcome.php?url=home
               R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
               O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
               C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
               O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop
               Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
               O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky
               Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize
               O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program
               Files\Logitech\Video\ISStart.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program
               Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-
               Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001
               \pl-pl\msnappau.exe"
               O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\Hewlett-Packard\\{5372B9A6-6E51-
               4f90-9B40-E0A3B8475C4E}\hphupd05.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
               \spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP
               Software Update\HPWuSchd2.exe
               O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1
               O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
               O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
               O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
               O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN
               Messenger\msnmsgr.exe" /background
               O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program
               Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
               O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
               res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
               O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
               C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
               O14 - IERESET.INF:
               START_PAGE_URL=home.pol.chello.pl/ssi/welcome/welcome.php?url=home
               O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
               update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1132684411787
               O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky
               Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe
               O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

               • szumek_szczecin Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. 22.11.05, 22:51
                A to z silentrunners:
                "Silent Runners.vbs", revision 41, www.silentrunners.org/
                Operating System: Windows XP
                Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"


                Startup items buried in registry:
                ---------------------------------

                HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
                "CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe" [MS]
                "MSMSGS" = ""C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background" [file not
                found]
                "Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]
                "msnmsgr" = ""C:\Program Files\MSN Messenger\msnmsgr.exe" /background" [MS]

                HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
                "Adobe Photo Downloader" = ""C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter
                Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"" ["Adobe Systems Incorporated"]
                "KAVPersonal50" = ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus
                Personal\kav.exe" /minimize" ["Kaspersky Lab"]
                "LogitechVideoRepair" = "C:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe" ["Labtec
                Inc."]
                "LogitechVideoTray" = "C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe" ["Labtec
                Inc."]
                "Share-to-Web Namespace Daemon" = "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-
                Web\hpgs2wnd.exe" ["Hewlett-Packard"]
                "NeroCheck" = "C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]
                "WinampAgent" = "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe" [null data]
                "msnappau" = ""C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-
                pl\msnappau.exe"" [MS]
                "HPHUPD05" = "c:\Program Files\Hewlett-Packard\\{5372B9A6-6E51-4f90-9B40-
                E0A3B8475C4E}\hphupd05.exe" ["Hewlett-Packard"]
                "HPHmon05" = "C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe" ["Hewlett-Packard"]
                "HPDJ Taskbar Utility" = "C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3
                \hpztsb09.exe" ["HP"]
                "HP Software Update" = "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software
                Update\HPWuSchd2.exe" ["Hewlett-Packard Co."]
                "AudioDeck" = "C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1 " ["VIA
                Technologies, Inc."]

                HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\
                "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania
                wyświetlania"
                -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]
                "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"
                -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll"
                ["Hilgraeve, Inc."]
                "{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"
                -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]
                "{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"
                -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\Audiodev.dll" [MS]
                "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"
                -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll"
                [null data]
                "{400CFEE2-39D0-46DC-96DF-E0BB5A4324B3}" = "My Labtec Pictures"
                -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program
                Files\Logitech\Video\Namespc2.dll" ["Labtec Inc."]
                "{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop
                Icon Handler"
                -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11
                \MLSHEXT.DLL" [MS]
                "{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom
                Icon Handler"
                -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11
                \OLKFSTUB.DLL" [MS]
                "{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"
                -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft
                Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]
                "{A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9}" = "Folder przesyłania Share-to-Web"
                -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP
                Share-to-Web\HPGS2WNS.DLL" ["Hewlett-Packard"]

                HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\
                INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"
                -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common
                Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]

                HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\
                Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"
                -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky
                Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]
                WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
                -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll"
                [null data]

                HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\
                WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
                -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll"
                [null data]

                HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\
                Kaspersky Anti-Virus\(Default) = "{dd230880-495a-11d1-b064-008048ec2fc5}"
                -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Kaspersky
                Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\shellex.dll" ["Kaspersky Lab"]
                WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"
                -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll"
                [null data]


                Active Desktop and Wallpaper:
                -----------------------------

                Active Desktop is disabled at this entry:
                HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


                Enabled Screen Saver:
                ---------------------

                HKCU\Control Panel\Desktop\
                "SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\System32\logon.scr" [MS]


                Startup items in "Agusia" & "All Users" startup folders:
                --------------------------------------------------------

                C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart
                "Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0
                \Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]


                Enabled Scheduled Tasks:
                ------------------------

                "HP Usg Daily" -> launches: "c:\Program Files\Hewlett-Packard\{5372B9A6-6E51-
                4f90-9B40-E0A3B8475C4E}\pexpress\hphped05.exe" [empty string]


                Winsock2 Service Provider DLLs:
                -------------------------------

                Namespace Service Providers

                HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5
                \Catalog_Entries\ {++}
                000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]
                000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]
                000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

                Transport Service Providers

                HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9
                \Catalog_Entries\ {++}
                0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:
                %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 15
                %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05


                Toolbars, Explorer Bars, Extensions:
                ------------------------------------

                Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

                HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\
                {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\
                "ButtonText" = "Badanie"


                Miscellaneous IE Hijack Points
                ------------------------------

                C:\WINDOWS\INF\IERESET.INF (used to "Reset Web Settings")

                Added lines (compared with English-language version):
                [Strings]: START_PAGE_URL=home.pol.chello.pl/ssi/welcome/welcome.php?
                url=home

                Missing lines (compared with English-language version):
                [Strings]: 1 line


                Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):
                ------------------------------------------------------------------

                kavsvc, kavsvc, ""C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus
                Personal\kavsvc.exe"" ["Kaspersky Lab"]
                Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft
                Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"" [MS]
                Pml Driver HPZ12, Pml Driver HPZ12, "C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe" ["HP"]
                Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe" [MS]
                • szumek_szczecin Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. 22.11.05, 23:10
                 Myślę, że sprawa SpyAxe jest już załatwiona, tylko pozostaje ta ikonka w prawym
                 dolnym rogu, która co chwilę pokazuje dymki, że komputer jest zainfekowany. Nie
                 mogę jej wyłączyć z Menedżera zadań (pozostają mi już tylko systemowe pliki).
                 • Gość: k Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 23.11.05, 00:38
                  Czy te dymki wygladaja tak jak tutaj:
                  www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=47691
                  Jezeli tak to poczytaj te wszystkie opisy i sie zastosuj.
                  • szumek_szczecin Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. 23.11.05, 08:53
                   Ten dymek jest nawet podobny, ale po sprawdzeniu rejestru, nie znalazłem
                   żadnego z tych kluczy.
                   • Gość: k Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 23.11.05, 09:56
                    Nie jest to przypadkiem jakis komunikat systemowy? Moze zrob screen'a jak to
                    wyglada i daj link.
                    Ja w logach nic nie widze.
                    • szumek_szczecin Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. 23.11.05, 14:34
                     Tu są linki do zrzutów z ekranu:
                     img477.imageshack.us/img477/3677/a6ue.gif
                     img477.imageshack.us/img477/7826/b4ks.gif
                     img477.imageshack.us/img477/5632/c3nj.gif
                     Ikonka ta miga na przemian i po wyłączeniu dymka, po chwili włącza się on
                     ponownie.
                     • Gość: k Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 23.11.05, 19:46
                      To jednak zlob, a raczej jego czesc, ktora zostala.
                      Usun pliki podane tutaj, czyli:
                      www.sophos.com/virusinfo/analyses/trojzlobbc.html
                      mscornet.exe (detected as Troj/Zlob-BC)
                      mssearch.exe (detected as Troj/Zlob-BC)
                      nvctrl.exe (detected as Troj/Zlob-BC)
                      ld????.tmp (detected as Troj/Zlob-BC)
                      ncompat.tlb (may be safely deleted)
                      msvol.tlb (may be safely deleted)
                      hp????.tmp (may be safely deleted)

                      ???? to losowe znaki, jakby jakis plik stawial opory to uzyj killbox z opcja
                      delete on reboot.
                      Sprawdz tez plik explorer.exe tym:
                      virusscan.jotti.org/ i napisz czy cos znalazlo.


                      • szumek_szczecin Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. 24.11.05, 14:53
                       Bede w Polsce dopiero za tydzien w sobote, mam nadzieje, ze do tej pory nikt
                       nie skasuje tego tematu. Powalcze z tym jak przyjade.
                       Z gory bardzo dziekuje za cala pomoc. :)
                      • szumek_szczecin Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. 04.12.05, 13:08
                       Witam po małej przerwie. Nie znalazłem żadnego z wymienionych wyżej plików na
                       moim komputerze.
                       Sprawdzając plik explorer.exe na virusscan.jotti.org/ pokazuje, że
                       wszystko jest z nim ok.
                       Objawy nadal takie same: tylko ikonka z dymkiem przy zegarze, żadnych
                       złośliwych stron, ani nic z tych rzeczy.
                       Zaraz podam logfile.
                       • szumek_szczecin Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. 04.12.05, 13:09
                        Logfile of HijackThis v1.99.1
                        Scan saved at 13:09:15, on 2005-12-04
                        Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)
                        MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

                        Running processes:
                        C:\WINDOWS\System32\smss.exe
                        C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
                        C:\WINDOWS\system32\services.exe
                        C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
                        C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
                        C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
                        C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
                        C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
                        C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
                        C:\WINDOWS\Explorer.EXE
                        C:\Program Files\Adobe\Photoshop Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe
                        C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe
                        C:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
                        C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
                        C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
                        C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001\pl-pl\msnappau.exe
                        C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
                        C:\WINDOWS\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
                        C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe
                        C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe
                        C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
                        C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
                        C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe
                        C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE
                        C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
                        C:\WINDOWS\System32\LVComS.exe
                        C:\Documents and Settings\Agusia\Pulpit\HijackThis.exe

                        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
                        www.onet.pl/
                        R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
                        home.pol.chello.pl/ssi/welcome/welcome.php?url=home
                        R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
                        home.pol.chello.pl/ssi/welcome/welcome.php?url=home
                        R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
                        O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} -
                        C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx
                        O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Photo Downloader] "C:\Program Files\Adobe\Photoshop
                        Album Starter Edition\3.0\Apps\apdproxy.exe"
                        O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky
                        Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize
                        O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] C:\Program
                        Files\Logitech\Video\ISStart.exe
                        O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] C:\Program
                        Files\Logitech\Video\LogiTray.exe
                        O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-
                        Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
                        O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\System32\\NeroCheck.exe
                        O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
                        O4 - HKLM\..\Run: [msnappau] "C:\Program Files\MSN Apps\Updater\01.02.3000.1001
                        \pl-pl\msnappau.exe"
                        O4 - HKLM\..\Run: [HPHUPD05] c:\Program Files\Hewlett-Packard\\{5372B9A6-6E51-
                        4f90-9B40-E0A3B8475C4E}\hphupd05.exe
                        O4 - HKLM\..\Run: [HPHmon05] C:\WINDOWS\System32\hphmon05.exe
                        O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINDOWS\System32
                        \spool\drivers\w32x86\3\hpztsb09.exe
                        O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP
                        Software Update\HPWuSchd2.exe
                        O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1
                        O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe
                        O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
                        O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
                        O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\MSN
                        Messenger\msnmsgr.exe" /background
                        O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program
                        Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
                        O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
                        res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
                        O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
                        C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
                        O14 - IERESET.INF:
                        START_PAGE_URL=home.pol.chello.pl/ssi/welcome/welcome.php?url=home
                        O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
                        update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1132684411787
                        O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky
                        Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe
                        O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

                        • Gość: k Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 04.12.05, 13:49
                         Tutaj masz opis usuwania:
                         www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=12510&st=45&p=235091&#entry235091
  • Gość: imigas Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. IP: *.kalisz.mm.pl 04.12.05, 15:05
   Nagle pojawił mi się pulpit, że mam Spywera. Proszę o wskazanie zbędnych wpisów:

   Logfile of HijackThis v1.99.1
   Scan saved at 15:05:31, on 2005-12-04
   Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)
   MSIE: Internet Explorer v5.00 SP4 (5.00.2920.0000)

   Running processes:
   C:\WINNT\System32\smss.exe
   C:\WINNT\system32\winlogon.exe
   C:\WINNT\system32\services.exe
   C:\WINNT\system32\lsass.exe
   C:\WINNT\system32\svchost.exe
   C:\WINNT\system32\spoolsv.exe
   C:\WINNT\ATKKBService.exe
   C:\WINNT\System32\svchost.exe
   c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe
   C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe
   C:\WINNT\system32\regsvc.exe
   C:\WINNT\system32\MSTask.exe
   C:\WINNT\system32\stisvc.exe
   C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe
   C:\WINNT\system32\svchost.exe
   C:\WINNT\Explorer.EXE
   C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
   C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE
   C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
   C:\WINNT\SOUNDMAN.EXE
   C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
   C:\Program Files\ASUS\SmartDoctor\SmartDoctor.exe
   C:\WINNT\kl.exe
   C:\WINNT\tool2.exe
   C:\WINNT\System32\svchost.exe
   C:\WINNT\tool3.exe
   c:\drsmartload1.exe
   C:\WINNT\system32\paytime.exe
   C:\WINNT\system32\~update.exe
   C:\WINNT\system32\~update.exe
   C:\WINNT\inet20003\services.exe
   C:\WINNT\system32\rundll32.exe
   C:\WINNT\system32\svchost.exe
   C:\WINNT\inet20003\mm.exe
   c:\windows\adtech2006.exe
   C:\WINNT\system32\dllcache\IExplore.exe
   C:\WINNT\system32\dllcache\IExplore.exe
   D:\Pliki\Podstawowe\Antywirusy\HijackThis.exe
   C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
   C:\PROGRA~1\COMMON~1\foii\foiim.exe
   C:\PROGRA~1\COMMON~1\foii\foiia.exe
   C:\PROGRA~1\COMMON~1\foii\foiil.exe

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
   c:\secure32.html
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = about:blank
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html
   R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
   c:\secure32.html
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = c:\secure32.html
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = about:blank
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html
   R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = c:\secure32.html
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
   F3 - REG:win.ini: run=C:\WINNT\inet20003\services.exe
   O1 - Hosts: 213.180.130.200 onet
   O1 - Hosts: 83.142.61.117 imigas
   O1 - Hosts: 193.23.48.134 allegro
   O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
   C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx
   O2 - BHO: HBO Class - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} -
   C:\WINNT\inet20003\3.00.11.dll
   O3 - Toolbar: @msdxmLC.dll,-1@1045,&Radio -
   {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx
   O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon
   O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup
   O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program
   Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE
   C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe"
   -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [bxproxy] C:\WINNT\bxproxy.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [timessquare] c:\windows\timessquare.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINNT\system32\paytime.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] C:\WINNT\inet20003\services.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [polo.exe] polo.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [adtech2006] c:\windows\adtech2006.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
   O4 - HKCU\..\Run: [ASUS SmartDoctor] C:\Program
   Files\ASUS\SmartDoctor\\SmartDoctor.exe /start
   O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web
   Folders\ibm00001.exe"
   O4 - HKCU\..\Run: [bxproxy] C:\WINNT\bxproxy.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINNT\system32\paytime.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINNT\system32\sysvcs.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\WINNT\inet20003\services.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [foii] C:\PROGRA~1\COMMON~1\foii\foiim.exe
   O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common
   Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
   O4 - Startup: Registration Silent Hunter III.LNK =
   E:\Gry\SilentHunterIII\Support\Register\RegistrationReminder.exe
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
   C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -
   {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program
   Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
   O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll
   O20 - Winlogon Notify: ssldr - C:\WINNT\SYSTEM32\ssldr32.dll
   O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common
   Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
   O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC.
   - C:\WINNT\ATKKBService.exe
   O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) -
   VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe
   O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation
   - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
   O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program
   Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
   O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe
   O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
   C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

   • Gość: k Re: Czy ktoś mi może pomóc? Logfile z Hijack. IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 04.12.05, 18:25
    MSIE: Internet Explorer v5.00 SP4 (5.00.2920.0000) <- moze zainstaluj
    aktualizacje...

    Zakoncz procesy i usun pliki:
    C:\WINNT\kl.exe
    C:\WINNT\tool2.exe
    C:\WINNT\tool3.exe
    c:\drsmartload1.exe
    C:\WINNT\system32\paytime.exe
    C:\WINNT\system32\~update.exe
    C:\WINNT\system32\~update.exe
    C:\WINNT\inet20003\services.exe
    C:\WINNT\inet20003\mm.exe
    c:\windows\adtech2006.exe
    C:\WINNT\system32\dllcache\IExplore.exe
    C:\WINNT\system32\dllcache\IExplore.exe
    C:\PROGRA~1\COMMON~1\foii\foiim.exe
    C:\PROGRA~1\COMMON~1\foii\foiia.exe
    C:\PROGRA~1\COMMON~1\foii\foiil.exe

    W hijackthis usun:

    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
    c:\secure32.html
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
    about:blank
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = about:blank
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
    c:\secure32.html
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
    c:\secure32.html
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
    c:\secure32.html
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
    about:blank
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
    c:\secure32.html
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
    c:\secure32.html <- usun plik
    F3 - REG:win.ini: run=C:\WINNT\inet20003\services.exe
    O2 - BHO: HBO Class - {5321E378-FFAD-4999-8C62-03CA8155F0B3} -
    C:\WINNT\inet20003\3.00.11.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [bxproxy] C:\WINNT\bxproxy.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [timessquare] c:\windows\timessquare.exe <- usun plik
    O4 - HKLM\..\Run: [PayTime] C:\WINNT\system32\paytime.exe <- usun plik
    O4 - HKLM\..\Run: [xp_system] C:\WINNT\inet20003\services.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [polo.exe] polo.exe <- usun plik
    O4 - HKLM\..\Run: [adtech2006] c:\windows\adtech2006.exe <- usun plik
    O4 - HKCU\..\Run: [Windows installer] C:\winstall.exe <- usun plik
    O4 - HKCU\..\Run: [Shell] "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web
    Folders\ibm00001.exe" <- usun plik
    O4 - HKCU\..\Run: [bxproxy] C:\WINNT\bxproxy.exe <- usun plik
    O4 - HKCU\..\Run: [PayTime] C:\WINNT\system32\paytime.exe <- usun plik
    O4 - HKCU\..\Run: [aupd] C:\WINNT\system32\sysvcs.exe <- usun plik
    O4 - HKCU\..\Run: [xp_system] C:\WINNT\inet20003\services.exe <- usun katalog
    inet20003
    O4 - HKCU\..\Run: [foii] C:\PROGRA~1\COMMON~1\foii\foiim.exe <- usun katalog
    foii
    O4 - Startup: Registration Silent Hunter III.LNK =
    E:\Gry\SilentHunterIII\Support\Register\RegistrationReminder.exe
    O20 - Winlogon Notify: ssldr - C:\WINNT\SYSTEM32\ssldr32.dll <- usun plik

    Przeskanuj tym:
    download.ewido.net/ewido-setup.exe <- zrob update przed skanowaniem, po
    przeskanowaniu odinstaluj.

    Zainstaluj antyvirus:
    www.avast.com/eng/avast_4_home.html
    Naprawa tapety:
    www.searchengines.pl/phpbb203/index.php?showtopic=31936

    Po wszystkim wklej nowy log.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka