Dodaj do ulubionych

Dziwne rzeczy w autostarcie (msconfig)...

17.02.06, 22:58
tydzien.strefa.pl/zrzut.jpg
Na obrazku dokładnie widać o co mi chodzi...
Mam 4 sztuki programów (?), którym zabroniłam uruchamiać się przy starcie.
Nazwy elementu startowego i polecenia przy dwóch mają postać "krzaków", a
wszystkie cztery uciętą nazwę klucza w lokalizacji.
Jak się tego pozbyć i gdzie szukać?
W rejestrze nie mogę np znaleźć "winampa.exe" - ani w postaci nazwy pliku,
ani podając całą ścieżkę, myszy nie próbowałam, a krzaki w ogóle bezimienne
są.
CO schrzaniłam i jak się tego pozbyć z msconfiga?
Dodam, że FastDefrag "nie widzi" tych 4 sztuk w autostarcie, tak samo nie
widzi ich jv16PowerTools... Ki diabeł ?

Wszelkie skanery pokazują, że komputer jest czysty, w logu hijackowym nic nie
widzę, Silent Runners nie alarmuje, porty mam pozamykane za pomocą wwdc, nic
wielkiego się nie dzieje, tylko mnie ten śmietnik drzaźni...

System - Win XP Profesional, jakby się kto pytał.

ps
Mam jeszcze inny drobny problem, ale o tym potem może... najpierw bym to, co
wyżej chciała zgłębić przy Waszej pomocy...
Obserwuj wątek
  • kolobos Re: Dziwne rzeczy w autostarcie (msconfig)... 17.02.06, 23:43
   Wlacz w msconfig to co wylaczylas, a nastepnie wklej log z hijackthis na forum.
   • beata_ Re: Dziwne rzeczy w autostarcie (msconfig)... 17.02.06, 23:48
    Dobra, mam nadzieję, że nie wybuchnie :-)
  • beata_ Log i nowy zrzut... 18.02.06, 00:02
   Logfile of HijackThis v1.99.1
   Scan saved at 00:00:45, on 2006-02-18
   Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
   C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
   C:\WINDOWS\explorer.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
   C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
   C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
   C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
   C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   D:\PROGRAMY\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe
   D:\PROGRAMY\Miranda IM\miranda32.exe
   D:\PROGRAMY\Hijack\HijackThis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
   forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=297
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
   Settings,ProxyServer = localhost:4001
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
   F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe
   F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} -
   D:\PROGRAMY\Spybot - Search &

   Destroy\SDHelper.dll
   O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} -
   C:\Program Files\Common

   Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
   O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
   Files\Norton Internet

   Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
   O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-
   A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common

   Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
   O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
   C:\Program Files\Norton Internet

   Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [StartupMonitor] C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\PROGRAMY\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
   Shared\ccApp.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "D:\PROGRAMY\Winamp\Winampa.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O8 - Extra context menu item: Add to &Teleport - E:\PROGRA~1\TELEPO~1
   \teleport.htm
   O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
   res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11

   \EXCEL.EXE/3000
   O8 - Extra context menu item: Otwórz obraz w programie &Microsoft PhotoDraw -
   res://C:\PROGRA~1\MICROS~2

   \Office\1045\phdintl.dll/phdContext.htm
   O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
   O15 - Trusted Zone: arcaonline.arcabit.com
   O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) -

   arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
   O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -

   update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1122156215026
   O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) -

   update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1129572208870
   O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) -

   www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab
   O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) -
   O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) -

   download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4692/mcfscan.cab
   O18 - Filter hijack: text/xml - (no CLSID) - (no file)
   O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\
   O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32
   \Ati2evxx.exe
   O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
   O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
   C:\Program Files\Common

   Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
   O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation -
   C:\Program Files\Common

   Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
   O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation -
   C:\Program Files\Common

   Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
   O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation -
   C:\Program Files\Common

   Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
   O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton
   Internet Security\ISSVC.exe
   O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec
   Corporation - C:\Program Files\Norton

   Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
   O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware -
   D:\PROGRAMY\SiSoftware\SiSoftware Sandra

   Lite 2005.SR3\RpcDataSrv.exe
   O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware -
   D:\PROGRAMY\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite

   2005.SR3\RpcSandraSrv.exe
   O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton
   Internet Security\Norton

   AntiVirus\SAVScan.exe
   O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation -
   C:\PROGRA~1\COMMON~1

   \SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
   O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec
   Corporation - C:\Program Files\Common

   Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
   O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program
   Files\Common

   Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
   O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division
   Software - C:\Program Files\Alcohol

   Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
   O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program
   Files\Common Files\Symantec

   Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
   tydzien.strefa.pl/zrzut2.jpg
  • beata_ Porządny log... ten wyżej uciapało coś 18.02.06, 00:33
   Logfile of HijackThis v1.99.1
   Scan saved at 00:00:45, on 2006-02-18
   Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
   MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
   C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
   C:\WINDOWS\explorer.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
   C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
   C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
   C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
   C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   D:\PROGRAMY\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe
   D:\PROGRAMY\Miranda IM\miranda32.exe
   D:\PROGRAMY\Hijack\HijackThis.exe

   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
   forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=297
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
   Settings,ProxyServer = localhost:4001
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
   F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe
   F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe
   O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} -
   D:\PROGRAMY\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
   O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} -
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
   O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
   Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
   O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-
   A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec
   Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
   O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
   C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [StartupMonitor] C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\PROGRAMY\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
   Shared\ccApp.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "D:\PROGRAMY\Winamp\Winampa.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O8 - Extra context menu item: Add to &Teleport - E:\PROGRA~1\TELEPO~1
   \teleport.htm
   O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
   res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
   O8 - Extra context menu item: Otwórz obraz w programie &Microsoft PhotoDraw -
   res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\1045\phdintl.dll/phdContext.htm
   O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
   O15 - Trusted Zone: arcaonline.arcabit.com
   O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) -
   arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
   O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
   update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1122156215026
   O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) -
   update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1129572208870
   O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) -
   www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab
   O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) -
   O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) -
   download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4692/mcfscan.cab
   O18 - Filter hijack: text/xml - (no CLSID) - (no file)
   O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\
   O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32
   \Ati2evxx.exe
   O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
   O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
   O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation -
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
   O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation -
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
   O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation -
   C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
   O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton
   Internet Security\ISSVC.exe
   O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec
   Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton
   AntiVirus\navapsvc.exe
   O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware -
   D:\PROGRAMY\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3\RpcDataSrv.exe
   O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware -
   D:\PROGRAMY\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3\RpcSandraSrv.exe
   O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton
   Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
   O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation -
   C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
   O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec
   Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
   O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program
   Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
   O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division
   Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120
   \StarWind\StarWindService.exe
   O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program
   Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe

   • kolobos Re: Porządny log... ten wyżej uciapało coś 18.02.06, 00:58
    Winampagent wylacz w opcjach winampa lub w opcjach ikonki winamp agenta albo
    jak chcesz to usun wpis w hijackthis.
    mouse32a.exe wylacz w msonfig.

    Usun w hijackthis:
    O16 - DPF: {CE28D5D2-60CF-4C7D-9FE8-0F47A3308078} (ActiveDataInfo Class) -
    O18 - Filter hijack: text/xml - (no CLSID) - (no file)

    Zobacz tez w msconfig gdzie dokladnie znajduja sie te wpisy z krzakami
    (rozciagnij pole "lokalizacja") nastepnie w regedit odszukaj te wpisy i napisz
    co tam masz.
    • beata_ Zrzut... 18.02.06, 01:07
     tydzien.strefa.pl/zrzut2.jpg
     na nim widać, jak wyglądają ścieżki do krzaków w polu lokalizacja :(

     zaraz zrobię co mówisz wyżej i zobaczymy
    • beata_ Nowy log - O18 - Filter hijack.. został mimo "fix" 18.02.06, 01:26
     Logfile of HijackThis v1.99.1
     Scan saved at 01:21:49, on 2006-02-18
     Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
     MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

     Running processes:
     C:\WINDOWS\System32\smss.exe
     C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
     C:\WINDOWS\system32\services.exe
     C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
     C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
     C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
     C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
     C:\WINDOWS\explorer.exe
     C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
     C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
     C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
     C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
     C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
     C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
     C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     D:\PROGRAMY\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
     C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
     C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe
     D:\PROGRAMY\Hijack\HijackThis.exe

     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
     forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=297
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
     Settings,ProxyServer = localhost:4001
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
     F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe
     F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe
     O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} -
     D:\PROGRAMY\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
     O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} -
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
     O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
     Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
     O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-
     A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec
     Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
     O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
     C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
     O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [StartupMonitor] C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
     O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\PROGRAMY\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
     O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
     Shared\ccApp.exe"
     O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
     O8 - Extra context menu item: Add to &Teleport - E:\PROGRA~1\TELEPO~1
     \teleport.htm
     O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
     res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
     O8 - Extra context menu item: Otwórz obraz w programie &Microsoft PhotoDraw -
     res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\1045\phdintl.dll/phdContext.htm
     O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
     O15 - Trusted Zone: arcaonline.arcabit.com
     O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) -
     arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
     O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
     update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1122156215026
     O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) -
     update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1129572208870
     O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) -
     www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab
     O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) -
     download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4692/mcfscan.cab
     O18 - Filter hijack: text/xml - (no CLSID) - (no file)
     O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\
     O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32
     \Ati2evxx.exe
     O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
     O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
     O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation -
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
     O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation -
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
     O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation -
     C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
     O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton
     Internet Security\ISSVC.exe
     O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec
     Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton
     AntiVirus\navapsvc.exe
     O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware -
     D:\PROGRAMY\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3\RpcDataSrv.exe
     O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware -
     D:\PROGRAMY\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3\RpcSandraSrv.exe
     O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton
     Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
     O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation -
     C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
     O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec
     Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
     O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program
     Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
     O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division
     Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120
     \StarWind\StarWindService.exe
     O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program
     Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
     • kolobos Re: Nowy log - O18 - Filter hijack.. został mimo 18.02.06, 02:01
      Ten nowy screen niczym sie nie rozni od poprzedniego i nie widac na nim tego o
      co prosilem.

      W regedit przejdz do:
      HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\PROTOCOLS\Filter\text/xml
      i usun tam: text/xml

      Wklej log z:
      www.silentrunners.org/Silent%20Runners.vbs
      • beata_ Jeszcze nowszy log... 18.02.06, 02:19
       ... zaraz będzie Silen runners.

       Na tym zrzucie JEST wszystko, o co prosiłeś - to dokładnie tak wygląda - przy
       krzakach jest na samym początku SOFTWARE... nie ma HKLM, czy innego klucza,
       takie to urwane właśnie jest.

       to co poprzednio nie chciało, juz wyleciało, wyleciał też ctfmon.exe z
       autostartu

       ============
       Logfile of HijackThis v1.99.1
       Scan saved at 02:13:59, on 2006-02-18
       Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
       MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

       Running processes:
       C:\WINDOWS\System32\smss.exe
       C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe
       C:\WINDOWS\system32\services.exe
       C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
       C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
       C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
       C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
       C:\WINDOWS\explorer.exe
       C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
       C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE
       C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
       C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
       C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe
       C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
       D:\PROGRAMY\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe
       C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
       C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NSMdtr.exe
       C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\OPScan.exe
       D:\PROGRAMY\Hijack\HijackThis.exe
       C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
       forum.gazeta.pl/forum/71,1.html?f=297
       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
       R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
       Settings,ProxyServer = localhost:4001
       R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
       F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe
       F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe
       O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} -
       D:\PROGRAMY\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll
       O2 - BHO: Norton Internet Security - {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1} -
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
       O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program
       Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
       O3 - Toolbar: Norton Internet Security - {0B53EAC3-8D69-4b9e-9B19-
       A37C9A5676A7} - C:\Program Files\Common Files\Symantec
       Shared\AdBlocking\NISShExt.dll
       O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
       C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
       O4 - HKLM\..\Run: [Symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [StartupMonitor] C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe
       O4 - HKLM\..\Run: [gcasServ] "D:\PROGRAMY\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"
       O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec
       Shared\ccApp.exe"
       O8 - Extra context menu item: Add to &Teleport - E:\PROGRA~1\TELEPO~1
       \teleport.htm
       O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
       res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
       O8 - Extra context menu item: Otwórz obraz w programie &Microsoft PhotoDraw -
       res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\1045\phdintl.dll/phdContext.htm
       O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll
       O15 - Trusted Zone: arcaonline.arcabit.com
       O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) -
       arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab
       O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
       update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1122156215026
       O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) -
       update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1129572208870
       O16 - DPF: {7B297BFD-85E4-4092-B2AF-16A91B2EA103} (WScanCtl Class) -
       www3.ca.com/securityadvisor/virusinfo/webscan.cab
       O16 - DPF: {EF791A6B-FC12-4C68-99EF-FB9E207A39E6} (McFreeScan Class) -
       download.mcafee.com/molbin/iss-loc/mcfscan/2,1,0,4692/mcfscan.cab
       O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\
       O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32
       \Ati2evxx.exe
       O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
       O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
       O23 - Service: Symantec Network Proxy (ccProxy) - Symantec Corporation -
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccProxy.exe
       O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation -
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
       O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation -
       C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe
       O23 - Service: ISSvc (ISSVC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton
       Internet Security\ISSVC.exe
       O23 - Service: Norton AntiVirus Auto-Protect Service (navapsvc) - Symantec
       Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Norton
       AntiVirus\navapsvc.exe
       O23 - Service: Sandra Data Service (SandraDataSrv) - SiSoftware -
       D:\PROGRAMY\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3\RpcDataSrv.exe
       O23 - Service: Sandra Service (SandraTheSrv) - SiSoftware -
       D:\PROGRAMY\SiSoftware\SiSoftware Sandra Lite 2005.SR3\RpcSandraSrv.exe
       O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton
       Internet Security\Norton AntiVirus\SAVScan.exe
       O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation -
       C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
       O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec
       Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe
       O23 - Service: Symantec SPBBCSvc (SPBBCSvc) - Symantec Corporation - C:\Program
       Files\Common Files\Symantec Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe
       O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division
       Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120
       \StarWind\StarWindService.exe
       O23 - Service: Symantec Core LC - Symantec Corporation - C:\Program
       Files\Common Files\Symantec Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe


       • kolobos Re: Jeszcze nowszy log... 18.02.06, 04:07
        Log z silent nie zmiescil sie w jednym poscie doklej reszte.

        > Na tym zrzucie JEST wszystko, o co prosiłeś - to dokładnie tak wygląda - przy
        > krzakach jest na samym początku SOFTWARE... nie ma HKLM, czy innego klucza,
        > takie to urwane właśnie jest.

        Kazdy wylaczony wpis tak wygalda dlatego pisalem w pierwszym poscie zebys
        wlaczyla w msconfig, nie zrobilas tego wiec masz...
        To samo tyczy sie kolumny lokalizacja ktora mialas rozciagnac zeby zobaczyc
        gdzie jest wpis, a nastepnie go usunac (oczywiscie po wlaczeniu) i nie wklejaj
        juz logow z hjt oraz screenow.
        • beata_ Zrobiłam niedokładnie może, sorry... 18.02.06, 14:27
         Włączenie myszy i winampa dało to, co widać na zrzucie - są ptaszki i pełna
         ścieżka, przy krzaczkach nie ma - nie uruchomiły się, mimo że ptaszki im też
         dałam.

         Lokalizacja na zrzucie nie jest rozciągnięta, fakt, ale istotne wydawało mi się
         jak wygląda początek. Przy myszy, winampie jest pełna ścieżka i już je
         powyłączałam, przy krzaczkach nie ma z frontu nazwy klucza i "połowy" ścieżki,
         lokalizacja zaczyna się od SOFTWARE i nic na to nie poradzę:-) Po \Current
         Version\ jest tylko Windows - czyli końcówka, to ...\Current Version\Windows
         (nie wklejam następnego zrzuta, jak prosiłeś)

         Zeżarło mi kawałek loga z Silent Runnera - przepraszam... może złapie końcówkę
         teraz:
         ===============

         Toolbars, Explorer Bars, Extensions:
         ------------------------------------

         Toolbars

         HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\
         "{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6}" = "Norton AntiVirus" [from CLSID]
         -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet
         Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

         HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\
         "{0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7}" = "Norton Internet Security" [from
         CLSID]
         -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec
         Shared\AdBlocking\NISShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

         "{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6}" = "Norton AntiVirus" [from CLSID]
         -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet
         Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

         HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\
         "{0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7}" = "Norton Internet Security"
         -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec
         Shared\AdBlocking\NISShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

         "{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6}" = "Norton AntiVirus"
         -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet
         Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

         Explorer Bars

         Dormant Explorer Bars in "View, Explorer Bar" menu

         HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\ = "&Badanie"
         Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]
         InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


         Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):
         ------------------------------------------------------------------

         Ati HotKey Poller, Ati HotKey Poller, "C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe" ["ATI
         Technologies Inc."]
         ISSvc, ISSVC, ""C:\Program Files\Norton Internet Security\ISSVC.exe""
         ["Symantec Corporation"]
         Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft
         Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE"" [MS]
         Norton AntiVirus Auto-Protect Service, navapsvc, ""C:\Program Files\Norton
         Internet Security\Norton AntiVirus\navapsvc.exe"" ["Symantec Corporation"]
         StarWind iSCSI Service, StarWindService, "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol
         120\StarWind\StarWindService.exe" ["Rocket Division Software"]
         Symantec Core LC, Symantec Core LC, "C:\Program Files\Common Files\Symantec
         Shared\CCPD-LC\symlcsvc.exe" ["Symantec Corporation"]
         Symantec Event Manager, ccEvtMgr, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec
         Shared\ccEvtMgr.exe"" ["Symantec Corporation"]
         Symantec Network Drivers Service, SNDSrvc, ""C:\Program Files\Common
         Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe"" ["Symantec Corporation"]
         Symantec Network Proxy, ccProxy, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec
         Shared\ccProxy.exe"" ["Symantec Corporation"]
         Symantec Settings Manager, ccSetMgr, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec
         Shared\ccSetMgr.exe"" ["Symantec Corporation"]
         Symantec SPBBCSvc, SPBBCSvc, ""C:\Program Files\Common Files\Symantec
         Shared\SPBBC\SPBBCSvc.exe"" ["Symantec Corporation"]


         Print Monitors:
         ---------------

         HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\
         EPSON Stylus D68 Series 2KMonitor5E\Driver = "E_FLMAAE.DLL" ["SEIKO EPSON
         CORPORATION"]
         Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]
         PDF995 Monitor\Driver = "pdf995mon.dll" [null data]


         ----------
         + This report excludes default entries except where indicated.
         + To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,
         launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.
         + The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives
         took 127 seconds.
         + The search for all Registry CLSIDs containing dormant Explorer Bars
         took 74 seconds.
         --------
         • kolobos Re: Zrobiłam niedokładnie może, sorry... 18.02.06, 15:15
          No nic, napisze Ci jeszcze raz...
          Wylaczone wpisy nie maja na poczatku HKLM itp tylko wygladaja tak jak u Ciebie:
          tydzien.strefa.pl/zrzut.jpg ,a po wlaczeniu pojawia sie odpowiedni wpis:
          tydzien.strefa.pl/zrzut2.jpg Widac do doskonale na Twoich screenach.

          Wylaczone klucze powinny byc tutaj:
          HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg
          Poszukaj tam swojego z krzakami i usun o ile tam jest.
          • beata_ Z "urwanym" początkiem ścieżki... 18.02.06, 17:03
           ... już zrozumiałam, dzięki :-)

           Znalazłam krzaki w rejestrze...

           HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Load
           i w prawym oknie są wtedy wpisy:
           - Nawa (Domyślna) Typ REG_SZ Dane (wartość nieustalona)
           - command - krzaki
           - hkey - HKCU
           - inimaping 1
           - item - krzaki
           - key - ściżka od SOFTWARE (jak na zrzucie)

           HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Run
           - wpisy po prawej wyglądają w nim tak samo, jak te wyżej.

           Pytanie - wywalić cały klucz razem z wpisami (folderki Load i Run), czy tylko
           to co z prawej, pozostawiając pierwszy wpis (Domyślna... itd)
           Ścieżkę do HK_Current_User sprawdziłam - tam nie mam ani Load, ani Run, ani
           krzaków

           Przy okazji (jeśli można) znalazłam tam jeszcze jakieś nazwy kluczy (w lewym
           oknie), które mi się specjalnie nie podobają, ale może przesadzam :

           HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\ap9h4qmo
           HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\gqegsyc
           HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\SharedTools\MSConfig\startupreg\Hot_Tarts_
           pl

           wygląda mi to na jakieś śmieci... coś wywalić, czy zostawić w spokoju?


      • beata_ Log z Silent Runners 18.02.06, 02:28
       "Silent Runners.vbs", revision 43, www.silentrunners.org/
       Operating System: Windows XP SP2
       Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"


       Startup items buried in registry:
       ---------------------------------

       HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}
       "Symantec NetDriver Monitor" = "C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe" ["Symantec
       Corporation"]
       "StartupMonitor" = "C:\WINDOWS\StartupMonitor.exe" [null data]
       "gcasServ" = ""D:\PROGRAMY\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"" [MS]
       "ccApp" = ""C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe""
       ["Symantec Corporation"]

       HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\
       {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F}\(Default) = (no title provided)
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRAMY\Spybot - Search &
       Destroy\SDHelper.dll" ["Safer Networking Limited"]
       {9ECB9560-04F9-4bbc-943D-298DDF1699E1}\(Default) = "Norton Internet Security"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec
       Shared\AdBlocking\NISShExt.dll" ["Symantec Corporation"]
       {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872}\(Default) = "NAV Helper"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet
       Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

       HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\
       "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania
       wyświetlania"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]
       "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\System32\hticons.dll"
       ["Hilgraeve, Inc."]
       "{59850401-6664-101B-B21C-00AA004BA90B}" = "Microsoft Office Binder Unbind"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office\1045
       \UNBIND.DLL" [MS]
       "{32020A01-506E-484D-A2A8-BE3CF17601C3}" = "AlcoholShellEx"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\ALCOHO~1\ALCOHO~1
       \AXShlEx.dll" ["Alcohol Soft Development Team"]
       "{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft
       Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]
       "{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]
       "{03A80B1D-5C6A-42c2-9DFB-81B6005D8023}" = "Trend Micro Anti-Spyware Shell
       Extension"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRAMY\sshook.dll" ["Trend Micro
       Incorporated"]
       "{AB77609F-2178-4E6F-9C4B-44AC179D937A}" = "a˛ Context Menu Shell Extension"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRAMY\a-squared\a2contmenu.dll"
       [null data]
       "{EBDF1F20-C829-11D1-8233-FF20AF3E97A9}" = "TrojanHunter Menu Shell Extension"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRAMY\TROJAN~1.2\contmenu.dll"
       [null data]

       HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\
       INFECTION WARNING! "{9EF34FF2-3396-4527-9D27-04C8C1C67806}" = "Microsoft
       AntiSpyware Service Hook"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRAMY\Microsoft
       AntiSpyware\shellextension.dll" [MS]
       INFECTION WARNING! "{03A80B1D-5C6A-42c2-9DFB-81B6005D8023}" = "Trend Micro Anti-
       Spyware Shell Extension"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRAMY\sshook.dll" ["Trend Micro
       Incorporated"]

       HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\
       "AppInit_DLLs" = (value not set)

       HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\
       INFECTION WARNING! text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common
       Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]

       HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\
       Symantec.Norton.Antivirus.IEContextMenu\(Default) = "{5345A4D5-41EB-4A2F-9616-
       CE1D4F6C35B2}"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet
       Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]
       TrojanHunter\(Default) = "{EBDF1F20-C829-11D1-8233-FF20AF3E97A9}"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRAMY\TROJAN~1.2\contmenu.dll"
       [null data]

       HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\
       TrojanHunter\(Default) = "{EBDF1F20-C829-11D1-8233-FF20AF3E97A9}"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRAMY\TROJAN~1.2\contmenu.dll"
       [null data]

       HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\
       a2ContMenu\(Default) = "{AB77609F-2178-4E6F-9C4B-44AC179D937A}"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRAMY\a-squared\a2contmenu.dll"
       [null data]
       Symantec.Norton.Antivirus.IEContextMenu\(Default) = "{5345A4D5-41EB-4A2F-9616-
       CE1D4F6C35B2}"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet
       Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]
       TrojanHunter\(Default) = "{EBDF1F20-C829-11D1-8233-FF20AF3E97A9}"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "D:\PROGRAMY\TROJAN~1.2\contmenu.dll"
       [null data]


       Active Desktop and Wallpaper:
       -----------------------------

       Active Desktop is disabled at this entry:
       HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

       HKCU\Control Panel\Desktop\
       "Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\BC2\Ustawienia lokalne\Dane
       aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


       Enabled Scheduled Tasks:
       ------------------------

       "Norton AntiVirus - Scan my computer - BC" -> launches: "C:\PROGRA~1\NORTON~1
       \NORTON~1\Navw32.exe /task:"C:\Documents and Settings\All Users\Dane
       aplikacji\Symantec\Norton AntiVirus\Tasks\mycomp.sca"" ["Symantec Corporation"]
       "Symantec NetDetect" -> launches: "C:\Program
       Files\Symantec\LiveUpdate\NDETECT.EXE" ["Symantec Corporation"]


       Winsock2 Service Provider DLLs:
       -------------------------------

       Namespace Service Providers

       HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5
       \Catalog_Entries\ {++}
       000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]
       000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]
       000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

       Transport Service Providers

       HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9
       \Catalog_Entries\ {++}
       0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:
       C:\Program Files\NetLimiter\nl_lsp.dll [null data], 01 - 05, 17
       %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 06 - 08, 11 - 16
       %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 09 - 10


       Toolbars, Explorer Bars, Extensions:
       ------------------------------------

       Toolbars

       HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ShellBrowser\
       "{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6}" = "Norton AntiVirus" [from CLSID]
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet
       Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

       HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\
       "{0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7}" = "Norton Internet Security" [from
       CLSID]
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec
       Shared\AdBlocking\NISShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

       "{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6}" = "Norton AntiVirus" [from CLSID]
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Norton Internet
       Security\Norton AntiVirus\NavShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

       HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\
       "{0B53EAC3-8D69-4B9E-9B19-A37C9A5676A7}" = "Norton Internet Security"
       -> {CLSID}\InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Symantec
       Shared\AdBlocking\NISShExt.dll" ["Symantec Corporation"]

       "{42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6}" = "Norton AntiVirus"
       -> {CLSID}\In
      • m.gregor Re: Nowy log - O18 - Filter hijack.. został mimo 18.02.06, 07:14
       F2 - REG:system.ini: Shell=explorer.exe
       F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\Userinit.exe

       A to nie do usuniecia?
     • barracuda7110 Re: Nowy log - O18 - Filter hijack.. został mimo 18.02.06, 09:55
      > O20 - Winlogon Notify: WRNotifier - C:\WINDOWS\

      To wydaje mi się dziwne.
      • beata_ Mnie się wszysstko wydaje dziwne :-) 18.02.06, 13:08
       Krzaczki dalej są w uruchamianiu - chyba nie brużdżą, bo nawet nie załapały,
       kiedy je odhaczyłam, zeby się uruchamiały, ale mnie denerwują, ze siedzą i nie
       wiem, co to za śmieć...

       Czy te rzeczy, o których mówicie wyżej, to sa do wywalenia, jak leci, czy
       poczekać jeszcze na jakiś zbiorczy werdykt?

       Dzięki za pomoc
       • Gość: mmx Re: Mnie się wszysstko wydaje dziwne :-) IP: *.neoplus.adsl.tpnet.pl 18.02.06, 14:13
        > Czy te rzeczy, o których mówicie wyżej, to sa do wywalenia, jak leci, czy
        > poczekać jeszcze na jakiś zbiorczy werdykt?

        Absolutnie ich nie wywalaj!
       • Gość: T-800 Re: Mnie się wszysstko wydaje dziwne :-) IP: *.tpnet.pl / *.tpnet.pl 18.02.06, 15:41
        A ja proponuję www.snapfiles.com/download/dlspysweeper.html
        • beata_ Sweepera już używałam... 18.02.06, 16:34
         ... mogę jeszcze raz :-)
         • kolobos Re: Sweepera już używałam... 18.02.06, 16:47
          Zrob to co napisalem wczesniej, bo cos mi sie zdaje, ze Ci umknela moja
          odpowiedz ;-)
          • beata_ Nie umknęła :-)) 18.02.06, 17:04
           Odpowiedziałam właśnie pracowicie i wyczerpująco, zerknij :-)
          • beata_ Zrobiłam, opisałam wyżej --> link 18.02.06, 17:44
           forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=430&w=37029245&a=37059117
           • kolobos Re: Zrobiłam, opisałam wyżej --> link 18.02.06, 18:38
            Usun:
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Load
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Run
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\ap9h4qmo
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\gqegsyc
            HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Shared
            Tools\MSConfig\startupreg\Hot_Tarts_
            pl

            Czyli cale run, load, apcostam itd :>
            • beata_ Znaczy po lewej wywalić? [n/t] 18.02.06, 18:41
             • kolobos Re: Znaczy po lewej wywalić? [n/t] 18.02.06, 19:07
              Juz napisalem, ze cale run, load itd wiec o co pytasz? :>
              Klikasz na run i usun :>
              • beata_ Się zawsze wolę upewnić... 18.02.06, 19:14
               ... co bywa wkurzające ;-)

               Dziękuję, już po wszystkim
            • beata_ Już, dzięki :-) 18.02.06, 18:59
             Z tym innym drobiazgiem zgłoszę się kiedy indziej :-)

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka