Dodaj do ulubionych

Proszę o sprawdzenie loga z HijackThis

IP: *.cable-modem.tkk.net.pl 08.04.06, 12:37
Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 12:31:07, on 2006-04-08
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\KWorld\PC-TV FM\RemoteCtl.exe
C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Documents and Settings\Win\Pulpit\Nieużywane skróty pulpitu\HijackThis.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
onet.pl/
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
R3 - Default URLSearchHook is missing
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: web compressor - {23FB5ADD-DA37-4a40-9FC0-B0E2384CDE92} -
C:\WINDOWS\system32\nsv99.dll
O2 - BHO: Katze - {2A611133-1C57-4DFB-A05C-07EE3BFE6D34} - C:\WINDOWS\system32
\nsq5A.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)
O2 - BHO: RieMon Class - {70F6A776-579A-4C95-BA88-134253907752} -
C:\WINDOWS\system32\irsmhqzu.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} -
C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} -
C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec
Shared\ccApp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec
Shared\ccRegVfy.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ClocX] C:\Program Files\ClocX\ClocX.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKCU\..\Run: [supelek bogiego] c:\program files\supelek
bogiego\supb.exe -spr
O4 - HKCU\..\Run: [irssyncd] C:\WINDOWS\system32\irssyncd.exe
O4 - Startup: Reboot.exe
O4 - Global Startup: PC-TV FM Remote Control.lnk = C:\Program Files\KWorld\PC-
TV FM\RemoteCtl.exe
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\WINDOWS\Downloaded
Program Files\googlenav.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\WINDOWS\Downloaded
Program Files\googlenav.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page -
res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\WINDOWS\Downloaded
Program Files\googlenav.dll/cmsimilar.html
O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRA~1
\FlashGet\jc_link.htm
O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a -
C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) -
toolbar.google.com/data/pl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec
Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision
Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32
\IDriverT.exe
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program
Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec
Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton
AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation -
C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

Obserwuj wątek
  • Gość: k Re: Proszę o sprawdzenie loga z HijackThis IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 08.04.06, 13:57
   Usun:
   R3 - Default URLSearchHook is missing
   O2 - BHO: web compressor - {23FB5ADD-DA37-4a40-9FC0-B0E2384CDE92} -
   C:\WINDOWS\system32\nsv99.dll <- usun plik
   O2 - BHO: Katze - {2A611133-1C57-4DFB-A05C-07EE3BFE6D34} - C:\WINDOWS\system32
   \nsq5A.dll <- usun plik
   O2 - BHO: (no name) - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - (no file)
   O2 - BHO: RieMon Class - {70F6A776-579A-4C95-BA88-134253907752} -
   C:\WINDOWS\system32\irsmhqzu.dll <- usun plik
   O4 - HKCU\..\Run: [irssyncd] C:\WINDOWS\system32\irssyncd.exe <- usun plik
   O4 - Startup: Reboot.exe <- usun plik
   O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

   Zrob skan przy pomocy ewido.
   • Gość: Barta Re: Proszę o sprawdzenie nowego loga z HijackThis IP: *.cable-modem.tkk.net.pl 08.04.06, 14:41
    Trochę się bałem, ale system działa. Po usunięciu wskazanych plików zrobiłem
    jeszcze raz skan loga:
    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 14:28:35, on 2006-04-08
    Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\WINDOWS\Explorer.EXE
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
    C:\Program Files\ClocX\ClocX.exe
    C:\Program Files\KWorld\PC-TV FM\RemoteCtl.exe
    C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\Documents and Settings\Win\Pulpit\Nieużywane skróty pulpitu\HijackThis.exe
    C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = onet.pl/
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
    O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} -
    C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program
    Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O2 - BHO: CNavExtBho Class - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} -
    C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
    O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} -
    C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
    O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} -
    C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec
    Shared\ccApp.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec
    Shared\ccRegVfy.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ClocX] C:\Program Files\ClocX\ClocX.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
    O4 - HKLM\..\Run: [MSConfig]
    C:\WINDOWS\PCHealth\HelpCtr\Binaries\MSConfig.exe /auto
    O4 - HKCU\..\Run: [supelek bogiego] c:\program files\supelek bogiego\supb.exe -
    spr
    O4 - Startup: Reboot.exe
    O4 - Global Startup: PC-TV FM Remote Control.lnk = C:\Program Files\KWorld\PC-
    TV FM\RemoteCtl.exe
    O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\WINDOWS\Downloaded
    Program Files\googlenav.dll/cmsearch.html
    O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\WINDOWS\Downloaded
    Program Files\googlenav.dll/cmbacklinks.html
    O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page -
    res://C:\WINDOWS\Downloaded Program Files\googlenav.dll/cmcache.html
    O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\WINDOWS\Downloaded
    Program Files\googlenav.dll/cmsimilar.html
    O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\PROGRA~1
    \FlashGet\jc_link.htm
    O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a -
    C:\PROGRA~1\FlashGet\jc_all.htm
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
    C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
    00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
    C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
    O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
    C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
    00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O16 - DPF: {6CB5E471-C305-11D3-99A8-000086395495} (Google Activate) -
    toolbar.google.com/data/pl/big/1.1.62-big/GoogleNav.cab
    O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation -
    C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
    O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec
    Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
    O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision
    Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32
    \IDriverT.exe
    O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program
    Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
    O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec
    Corporation - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
    O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation -
    C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe


    • Gość: k Re: Proszę o sprawdzenie nowego loga z HijackThis IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 08.04.06, 15:15
     Zostalo jeszcze to:
     O4 - Startup: Reboot.exe
     Powinno byc tutaj:
     C:\Documents and Settings\Win\Menu Start\Programy\Autostart\


     • Gość: Barta Serdecznie Dziękuję! IP: *.cable-modem.tkk.net.pl 08.04.06, 15:38
      Teraz wszystko gra!

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka