Dodaj do ulubionych

Wirusy, prosze o sprawdzenie loga.

IP: *.dynamic.dsl.as9105.com 11.05.06, 09:19
Witam.
Objawy sa takie: Awast wykryl kilka wirusow i zalecil kwarantanne, co tez
uczynilem. Komputer zwolnil, sama zmienia mi sie strona startowa w
explorerze, na strone z oprogramowaniem antywirusowym. Pojawiaja sie
informacje systemowe, ze moje dane sa dostepne dla kogos. Dzisiaj zobaczylem
okno z postepem kasowania danych na dysku C, ktore natychmiast canselowalem.
Jesli mozecie pomoc to bardzo prosze. Mariusz.


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 08:07:40, on 11/05/2006
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$VAIO_VEDB\Binn\sqlservr.exe
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0
\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe
C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe
C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment
Platform\VCSW\VCSW.exe
C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment
Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe
C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment
Platform\VzCdb\VzFw.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment\VzRs\VzRs.exe
C:\WINDOWS\system32\atmclk.exe
C:\WINDOWS\system32\dcomcfg.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
C:\WINDOWS\system32\ICO.EXE
C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe
C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe
C:\Program Files\Sony\VAIO Update 2\VAIOUpdt.exe
C:\Program Files\Utimaco\SafeGuard PrivateDisk\pdservice.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\Program Files\WinAntiVirus Pro 2006\WinAV.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe
C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
C:\Program Files\SpeedTouch\Dr SpeedTouch\drst.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\PestTrap\PestTrap.exe
C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\BTTray.exe
C:\Program Files\Trust\Trust 730S LCD PowerC@M ZOOM\ICON.EXE
C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
C:\Program Files\Sony\VAIO Launcher\Launcher.exe
C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
C:\Documents and Settings\Asia i Mariusz\Desktop\New Folder (2)\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
www.club-vaio.com/en/
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext =
www.vaio-link.com/vu.asp?l=en&u=a&h=0809
O2 - BHO: Nothing - {b0398eca-0bcd-4645-8261-5e9dc70248d0} -
C:\WINDOWS\system32\hp6CAF.tmp
O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} -
C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)
O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
files\google\googletoolbar1.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32
\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program
Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SonyPowerCfg] C:\Program Files\Sony\VAIO Power
Management\SPMgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ISBMgr.exe] C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe
O4 - HKLM\..\Run: [VAIO Update 2] "C:\Program Files\Sony\VAIO Update 2
\VAIOUpdt.exe" /Stationary
O4 - HKLM\..\Run: [PDService.exe] C:\Program Files\Utimaco\SafeGuard
PrivateDisk\pdservice.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0
\Distillr\Acrotray.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03
\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SsAAD.exe] C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe
bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1
\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s
O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program
Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
atboottime
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware
Doctor\swdoctor.exe" /Q
O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN
Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [WinFixer2005] "C:\Program Files\WinFixer 2005
\uwfx5.exe" /min
O4 - HKCU\..\Run: [STManager] "C:\Program Files\SpeedTouch\Dr
SpeedTouch\drst.exe" -b
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKCU\..\Run: [PestTrap] C:\Program Files\PestTrap\PestTrap.exe
O4 - Startup: VAIO Launcher.lnk = C:\Program Files\Sony\VAIO
Launcher\Launcher.exe
O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
O4 - Global Startup: Trust 730S LCD PowerC@M ZOOM Monitor.lnk = ?
O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program
Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program
files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1
\MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Pr
Obserwuj wątek
  • Gość: k Re: Wirusy, prosze o sprawdzenie loga. IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 11.05.06, 11:13
   W menadzerze zadan zakoncz:
   C:\Program Files\PestTrap\PestTrap.exe

   To:
   C:\WINDOWS\system32\atmclk.exe
   C:\WINDOWS\system32\dcomcfg.exe
   O2 - BHO: Nothing - {b0398eca-0bcd-4645-8261-5e9dc70248d0} -
   C:\WINDOWS\system32\hp6CAF.tmp
   Usuwasz tym:
   siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix_En.php
   Raport z usuwania wklej na forum.

   W hijackthis usun:
   O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} -
   C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll (file missing)
   O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 C:\PROGRA~1\NEWDOT~1
   \NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s <- usun katalog Newdot~1
   O4 - HKCU\..\Run: [WinFixer2005] "C:\Program Files\WinFixer 2005
   \uwfx5.exe" /min <- usun katalog WinFixer 2005
   O4 - HKCU\..\Run: [PestTrap] C:\Program Files\PestTrap\PestTrap.exe <- usun
   katalog PestTrap

   Doklej reszte od tego wpisu:
   O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Pr

   Do tego zrob skan przy pomocy ewido.
   • Gość: Mariusz Re: Wirusy, prosze o sprawdzenie loga. IP: *.dynamic.dsl.as9105.com 11.05.06, 16:40
    Zrobilem co poleciles. W menedrzerze zadan nie znalazlem jednak procesu
    PrestTrap.exe
    Ewido znalazlo 60 podejrzanych plikow, ktore usunolem.
    Wklejam efekt usuwania SmitfraudFix:

    SmitFraudFix v2.42

    Scan done at 15:17:05.26, 11/05/2006
    Run from C:\unzipped\SmitfraudFix[1]\SmitfraudFix
    OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]

    »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process


    »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

    C:\WINDOWS\system32\atmclk.exe Deleted
    C:\WINDOWS\system32\ld????.tmp Deleted
    C:\WINDOWS\system32\ot.ico Deleted
    C:\WINDOWS\system32\simpole.tlb Deleted
    C:\WINDOWS\system32\stdole3.tlb Deleted
    C:\WINDOWS\system32\1024\ Deleted
    C:\DOCUME~1\ASIAIM~1\FAVORI~1\Antivirus Test Online.url Deleted
    C:\Program Files\PestTrap\ Deleted

    »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files


    »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

    Registry Cleaning not selected.

    »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End


    Oraz ponownie log.

    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 15:35:53, on 11/05/2006
    Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

    Running processes:
    C:\WINDOWS\System32\smss.exe
    C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
    C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
    C:\WINDOWS\system32\services.exe
    C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
    C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
    C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsFileAgent.exe
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
    C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
    C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE
    C:\WINDOWS\system32\ICO.EXE
    C:\Program Files\Sony\VAIO Power Management\SPMgr.exe
    C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe
    C:\Program Files\Sony\VAIO Update 2\VAIOUpdt.exe
    C:\Program Files\Utimaco\SafeGuard PrivateDisk\pdservice.exe
    C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Distillr\Acrotray.exe
    C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\jusched.exe
    C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe
    C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
    C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe
    C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe
    C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe
    C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
    C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe
    C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\Program Files\Spyware Doctor\swdoctor.exe
    C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe
    C:\Program Files\SpeedTouch\Dr SpeedTouch\drst.exe
    C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
    C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
    C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe
    C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\BTTray.exe
    C:\Program Files\Trust\Trust 730S LCD PowerC@M ZOOM\ICON.EXE
    C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
    C:\Program Files\Sony\VAIO Launcher\Launcher.exe
    C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL$VAIO_VEDB\Binn\sqlservr.exe
    C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
    C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe
    C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
    C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
    C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe
    C:\Program Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe
    C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment
    Platform\VCSW\VCSW.exe
    C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment
    Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe
    C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment
    Platform\VzCdb\VzFw.exe
    C:\Program Files\iPod\bin\iPodService.exe
    C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
    C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
    C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment\VzRs\VzRs.exe
    C:\WINDOWS\System32\alg.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe
    C:\WINDOWS\explorer.exe
    C:\Documents and Settings\Asia i Mariusz\Desktop\New Folder (2)\HijackThis.exe

    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
    www.interia.pl/
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
    www.club-vaio.com/en/
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext =
    www.vaio-link.com/vu.asp?l=en&u=a&h=0809
    O2 - BHO: Nothing - {b0398eca-0bcd-4645-8261-5e9dc70248d0} - C:\WINDOWS\system32
    \hpA76B.tmp (file missing)
    O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program
    files\google\googletoolbar1.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32
    \NvCpl.dll,NvStartup
    O4 - HKLM\..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [AzMixerSel] C:\Program
    Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Mouse Suite 98 Daemon] ICO.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Persistence] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SonyPowerCfg] C:\Program Files\Sony\VAIO Power
    Management\SPMgr.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [ISBMgr.exe] C:\Program Files\Sony\ISB Utility\ISBMgr.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [VAIO Update 2] "C:\Program Files\Sony\VAIO Update 2
    \VAIOUpdt.exe" /Stationary
    O4 - HKLM\..\Run: [PDService.exe] C:\Program Files\Utimaco\SafeGuard
    PrivateDisk\pdservice.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Acrobat Assistant 7.0] "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0
    \Distillr\Acrotray.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03
    \bin\jusched.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SsAAD.exe] C:\PROGRA~1\Sony\SONICS~1\SsAAD.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe
    bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program
    Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon
    O4 - HKLM\..\Run: [iTunesHelper] "C:\Program Files\iTunes\iTunesHelper.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
    atboottime
    O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray
    O4 - HKCU\..\Run: [Spyware Doctor] "C:\Program Files\Spyware
    Doctor\swdoctor.exe" /Q
    O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN
    Messenger\MsnMsgr.Exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [STManager] "C:\Program Files\SpeedTouch\Dr
    SpeedTouch\drst.exe" -b
    O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program
    Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
    O4 - Startup: VAIO Launcher
    • Gość: Mariusz Re: Wirusy, prosze o sprawdzenie loga. IP: *.dynamic.dsl.as9105.com 11.05.06, 16:42
     O4 - Startup: VAIO Launcher.lnk = C:\Program Files\Sony\VAIO
     Launcher\Launcher.exe
     O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?
     O4 - Global Startup: Trust 730S LCD PowerC@M ZOOM Monitor.lnk = ?
     O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program
     Files\WinZip\WZQKPICK.EXE
     O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://c:\program
     files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html
     O8 - Extra context menu item: &Translate English Word - res://c:\program
     files\google\GoogleToolbar1.dll/cmwordtrans.html
     O8 - Extra context menu item: Backward Links - res://c:\program
     files\google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html
     O8 - Extra context menu item: Cached Snapshot of Page - res://c:\program
     files\google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html
     O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1
     \MICROS~4\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
     O8 - Extra context menu item: Send To &Bluetooth - C:\Program
     Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm
     O8 - Extra context menu item: Similar Pages - res://c:\program
     files\google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html
     O8 - Extra context menu item: Transfer by Image Converter 2 - C:\Program
     Files\Sony\Image Converter 2\menu.htm
     O8 - Extra context menu item: Translate Page into English - res://c:\program
     files\google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html
     O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
     C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\npjpi150_03.dll
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
     00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_03\bin\npjpi150_03.dll
     O9 - Extra button: Spyware Doctor - {2D663D1A-8670-49D9-A1A5-4C56B4E14E84} -
     C:\PROGRA~1\SPYWAR~2\tools\iesdpb.dll
     O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
     C:\PROGRA~1\MICROS~4\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
     O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} -
     C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-
     5C8D4460577F} - C:\Program Files\Sitecom\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm
     O9 - Extra button: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-0050045C3C96} -
     C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YPager.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Yahoo! Messenger - {E5D12C4E-7B4F-11D3-B5C9-
     0050045C3C96} - C:\PROGRA~1\Yahoo!\MESSEN~1\YPager.exe
     O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
     C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
     00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
     O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program
     files\newdotnet\newdotnet7_22.dll' missing
     O14 - IERESET.INF: START_PAGE_URL=www.club-vaio.com/en/
     O15 - Trusted Zone: bezpieczenstwo.onet.pl
     O15 - Trusted Zone: *.sony-europe.com
     O15 - Trusted Zone: *.sonystyle-europe.com
     O15 - Trusted Zone: *.vaio-link.com
     O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) -
     bezpieczenstwo.onet.pl/skaner/ArcaOnline.cab
     O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{A0D0983D-8E30-4B68-B183-22949B016C84}:
     NameServer = 80.225.254.178 80.225.254.186
     O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1
     \MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)
     O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
     O20 - Winlogon Notify: VESWinlogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\VESWinlogon.dll
     O23 - Service: Adobe Active File Monitor (AdobeActiveFileMonitor) - Unknown
     owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0
     \PhotoshopElementsFileAgent.exe
     O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
     C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
     O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
     Software\Avast4\ashServ.exe
     O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
     Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
     O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
     Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
     O23 - Service: EvtEng - Intel Corporation - C:\Program
     Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
     O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program
     Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe
     O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program
     Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe
     O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision
     Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32
     \IDriverT.exe
     O23 - Service: Image Converter video recording monitor for VAIO Entertainment -
     Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\Image Converter 2\IcVzMon.exe
     O23 - Service: iPodService - Apple Computer, Inc. - C:\Program
     Files\iPod\bin\iPodService.exe
     O23 - Service: MSCSPTISRV - Sony Corporation - C:\Program Files\Common
     Files\Sony Shared\AVLib\MSCSPTISRV.exe
     O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
     C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
     O23 - Service: PACSPTISVR - Sony Corporation - C:\Program Files\Common
     Files\Sony Shared\AVLib\PACSPTISVR.exe
     O23 - Service: Photoshop Elements Device Connect
     (PhotoshopElementsDeviceConnect) - Unknown owner - C:\Program
     Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe
     O23 - Service: RegSrvc - Intel Corporation - C:\Program
     Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
     O23 - Service: Spectrum24 Event Monitor (S24EventMonitor) - Intel Corporation -
     C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
     O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools - C:\Program
     Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe
     O23 - Service: Sony SPTI Service (SPTISRV) - Sony Corporation - C:\Program
     Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SPTISRV.exe
     O23 - Service: SonicStage SCSI Service (SSScsiSV) - Sony Corporation -
     C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\AVLib\SSScsiSV.exe
     O23 - Service: VAIO Entertainment Aggregation and Control Service - Sony
     Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO
     Entertainment\VzRs\VzRs.exe
     O23 - Service: VAIO Entertainment Task Scheduler - Sony Corporation -
     C:\Program Files\Sony\VAIO Entertainment\VzTaskScheduler.exe
     O23 - Service: VAIO Entertainment TV Device Arbitration Service - Sony
     Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment
     Platform\VzCs\VzHardwareResourceManager\VzHardwareResourceManager.exe
     O23 - Service: VAIO Event Service - Sony Corporation - C:\Program
     Files\Sony\VAIO Event Service\VESMgr.exe
     O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (VAIOMediaPlatform-IntegratedServer-
     AppServer) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated
     Server\VMISrv.exe
     O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (HTTP) (VAIOMediaPlatform-
     IntegratedServer-HTTP) - Unknown owner - C:\Program Files\Sony\VAIO Media
     Integrated Server\Platform\SV_Httpd.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-
     IntegratedServer-HTTP /RegRoot="SOFTWARE\Sony Corporation\VAIO Media
     Platform\2.0" /RegExt="Applications\IntegratedServer\HTTP (file missing)
     O23 - Service: VAIO Media Integrated Server (UPnP) (VAIOMediaPlatform-
     IntegratedServer-UPnP) - Sony Corporation - C:\Program Files\Sony\VAIO Media
     Integrated Server\Platform\UPnPFramework.exe
     O23 - Service: VAIO Media Gateway Server (VAIOMediaPlatform-Mobile-Gateway) -
     Unknown owner - C:\Program Files\Sony\VAIO Media Integrated
     Server\Platform\VmGateway.exe" /Service=VAIOMediaPlatform-Mobile-
     Gateway /RegRoot="SOFTWARE\Sony Corporation\VAIO Media
     Platform\2.0" /RegExt="\Addons\Packages\Mobile\Gateway" /DisplayName="VAIO
     Media Gateway Server (file missing)
     O23 - Service: VAIO Cooporated Initialisation (VCI) -
     • Gość: Mariusz Re: Wirusy, prosze o sprawdzenie loga. IP: *.dynamic.dsl.as9105.com 11.05.06, 16:46
      O23 - Service: VAIO Cooporated Initialisation (VCI) - Sony Corporation -
      C:\Program Files\Sony\VAIO Cooperated Initialisation\VCI_SVC.exe
      O23 - Service: VAIO Entertainment UPnP Client Adapter (Vcsw) - Sony
      Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment
      Platform\VCSW\VCSW.exe
      O23 - Service: VAIO Entertainment Database Service (VzCdbSvc) - Sony
      Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment
      Platform\VzCdb\VzCdbSvc.exe
      O23 - Service: VAIO Entertainment File Import Service (VzFw) - Sony
      Corporation - C:\Program Files\Common Files\Sony Shared\VAIO Entertainment
      Platform\VzCdb\VzFw.exe

      • Gość: k Re: Wirusy, prosze o sprawdzenie loga. IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 11.05.06, 16:56
       Odinstaluj ewido.

       Usun w hjt:
       O2 - BHO: Nothing - {b0398eca-0bcd-4645-8261-5e9dc70248d0} - C:\WINDOWS\system32
       \hpA76B.tmp (file missing)
       O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program
       files\newdotnet\newdotnet7_22.dll' missing <- usun w lspfix.exe wpis dotyczacy
       newdotnet7_22.dll.
       • Gość: Mariusz Re: Wirusy, prosze o sprawdzenie loga. IP: *.dynamic.dsl.as9105.com 11.05.06, 20:16
        Wielkie dzieki Kolobos!!
        Komputer wrocil do normy. Hijackthis jednak nie moze sobie poradzic z
        usunieciem (odinstalowaniem)
        O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'c:\program
        files\newdotnet\newdotnet7_22.dll' missing <- usun w lspfix.exe wpis dotycz
        acy
        newdotnet7_22.dll.

        W starcie i wyszukiwaniu plikow i folderow nie znalazlo nic co ma w
        nazwie "newdotnet" moze wiec jest juz czysto?

        Mam rowniez pytanie o odinstalowanie ewido. Czy to konieczne? Spodobal mi sie
        ten program i myslalem o wykupieniu pelnej wersji. Jesli nie ewido to mozesz
        polecic cos podobnego? Tuz przed napisaniem tego posta zrobilem jeszcze raz
        gruntowny skan i znalazl 4 nowe robaki. Nie musi to byc darmowe, byle bylo
        dostepne na rynku angielskim...
        Jeszcze raz dzieki...
        • Gość: k Re: Wirusy, prosze o sprawdzenie loga. IP: *.warszawa.sdi.tpnet.pl 11.05.06, 21:26
         Przeciez jasno napisalem: "usun w lspfix.exe wpis dotyczacy newdotnet7_22.dll"
         Wiec nie masz go usuwac w hjt tylko przeczytac:
         forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=430&w=38051058&a=38799773
         Jak juz masz kupowac to ktorys z tych:
         www.webroot.com/consumer/products/spysweeper/
         www.sunbelt-software.com/CounterSpy.cfm
         www.ewido.net/en/
         • Gość: Mariusz Re: Wirusy, prosze o sprawdzenie loga. IP: *.dynamic.dsl.as9105.com 11.05.06, 21:44
          A prawda... Dzieki jeszcze raz. Przeoczylem bo ciasno i bez spacji bylo..:)
          Pozdrawiam i do nastepnego ataku...

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka