Dodaj do ulubionych

prosze o zbadanie loga, jest w calosci

05.01.07, 11:31
Odinstalowalem norton wiec zeknowlem jeszcze raz. Mam problm ze strona
startowa, pojawiaja sie komunikaty critical system itp, otwieraja sie strony
z bingo. dzieki.
to moj log /sprawdzilem, jest w calosci/Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 10:02:10, on 2007-01-05
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
www.onet.pl/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver={SUB_PVER}&ar=home
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-
784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: dsWebAllowBHO Class - {2F85D76C-0569-466F-A488-493E6BD0E955} -
C:\Program Files\Windows Desktop Search\dsWebAllow.dll
O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} -
C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
O2 - BHO: (no name) - {67982BB7-0F95-44C5-92DC-E3AF3DC19D6D} - C:\Program
Files\Key Generator\isaddon.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} -
C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\msntb.dll
O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} -
C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\msntb.dll
O3 - Toolbar: Protection Bar - {0D045BAA-4BD3-4C94-BE8B-21536BD6BD9F} -
C:\Program Files\Key Generator\iesplugin.dll
O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [THotkey] C:\Program Files\Toshiba\Toshiba
Applet\thotkey.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Tvs] C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming
Utility\SmoothView.exe
O4 - HKLM\..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program
Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program
Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient
O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common
Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe /tsr
O4 - HKLM\..\Run: [Workflow] D:\Workflow.exe
O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [FreeCall] "C:\Program
Files\FreeCall.com\FreeCall\FreeCall.exe" -nosplash -minimized
O4 - HKCU\..\Run: [HijackThis startup scan] C:\Documents and
Settings\gosia\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\J6WZNDC5
\HijackThis.exe /startupscan
O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common
Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:\Program
Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
O4 - Global Startup: OfficeWebCenter.lnk = ?
O4 - Global Startup: RAMASST.lnk = C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe
O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\Windows
Desktop Search\WindowsSearch.exe
O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program Files\MSN
Toolbar Suite\msntb.dll/search.htm
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
O21 - SSODL: buprestidae - {b59f3ba4-98da-4b5f-8a2d-7b56fb11140b} -
C:\WINDOWS\system32\cthkpcv.dll (file missing)
O23 - Service: Adobe Active File Monitor (AdobeActiveFileMonitor) - Unknown
owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0
\PhotoshopElementsFileAgent.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32
\Ati2evxx.exe
O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation -
C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program
Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. -
C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel
Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision
Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32
\IDriverT.exe
O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1
\Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: Photoshop Elements Device Connect
(PhotoshopElementsDeviceConnect) - Unknown owner - C:\Program
Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel
Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe
O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Service (S24EventMonitor) -
Obserwuj wątek
   • snake07 Re: prosze o zbadanie loga, jest w calosci 05.01.07, 11:56
    Odinstalowalem norton wiec zeknowlem jeszcze raz. Mam problm ze strona
    startowa, pojawiaja sie komunikaty critical system itp, otwieraja sie strony
    z bingo. dzieki.
    to moj log /sprawdzilem, jest w calosci/    Logfile of HijackThis v1.99.1
    Scan saved at 10:02:10, on 2007-01-05
    Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
    MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
    g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
    g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR
    R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
    www.onet.pl/
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
    www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
    www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
    R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
    www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
    R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
    www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver=
    {SUB_PVER}&ar=home
    R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
    g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR
    O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-
    784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
    O2 - BHO: dsWebAllowBHO Class - {2F85D76C-0569-466F-A488-493E6BD0E955} -
    C:\Program Files\Windows Desktop Search\dsWebAllow.dll
    O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} -
    C:\WINDOWS\System32\DLA\DLASHX_W.DLL
    O2 - BHO: (no name) - {67982BB7-0F95-44C5-92DC-E3AF3DC19D6D} - C:\Program
    Files\Key Generator\isaddon.dll
    O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -
    C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O2 - BHO: MSN Search Toolbar Helper - {BDBD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} -
    C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\msntb.dll
    O3 - Toolbar: MSN Search Toolbar - {BDAD1DAD-C946-4A17-ADC1-64B5B4FF55D0} -
    C:\Program Files\MSN Toolbar Suite\msntb.dll
    O3 - Toolbar: Protection Bar - {0D045BAA-4BD3-4C94-BE8B-21536BD6BD9F} -
    C:\Program Files\Key Generator\iesplugin.dll
    O4 - HKLM\..\Run: [ehTray] C:\WINDOWS\ehome\ehtray.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [igfxtray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [igfxhkcmd] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [igfxpers] C:\WINDOWS\system32\igfxpers.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SynTPEnh] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [THotkey] C:\Program Files\Toshiba\Toshiba
    Applet\thotkey.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [TPSMain] TPSMain.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [NDSTray.exe] NDSTray.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [Tvs] C:\Program Files\TOSHIBA\Tvs\TvsTray.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [SmoothView] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSHIBA Zooming
    Utility\SmoothView.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [TFncKy] TFncKy.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [DLA] C:\WINDOWS\System32\DLA\DLACTRLW.EXE
    O4 - HKLM\..\Run: [IntelZeroConfig] "C:\Program
    Files\Intel\Wireless\bin\ZCfgSvc.exe"
    O4 - HKLM\..\Run: [IntelWireless] "C:\Program
    Files\Intel\Wireless\Bin\ifrmewrk.exe" /tf Intel PROSet/Wireless
    O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
    O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -
    atboottime
    O4 - HKLM\..\Run: [CFSServ.exe] CFSServ.exe -NoClient
    O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] C:\Program Files\Common
    Files\Onet.pl\AutoUpdate.exe /tsr
    O4 - HKLM\..\Run: [Workflow] D:\Workflow.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [TOSCDSPD] C:\Program Files\TOSHIBA\TOSCDSPD\toscdspd.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
    O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
    O4 - HKCU\..\Run: [FreeCall] "C:\Program
    Files\FreeCall.com\FreeCall\FreeCall.exe" -nosplash -minimized
    O4 - HKCU\..\Run: [HijackThis startup scan] C:\Documents and
    Settings\gosia\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\J6WZNDC5
    \HijackThis.exe /startupscan
    O4 - HKCU\..\Run: [eMuleAutoStart] C:\Program Files\eMule\emule.exe -AutoStart
    O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common
    Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
    O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft
    Office\Office10\OSA.EXE
    O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:\Program
    Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe
    O4 - Global Startup: OfficeWebCenter.lnk = ?
    O4 - Global Startup: RAMASST.lnk = C:\WINDOWS\system32\RAMASST.exe
    O4 - Global Startup: Windows Desktop Search.lnk = C:\Program Files\Windows
    Desktop Search\WindowsSearch.exe
    O8 - Extra context menu item: &MSN Search - res://C:\Program Files\MSN
    Toolbar Suite\msntb.dll/search.htm
    O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
    res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
    O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
    C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-
    00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll
    O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
    C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-
    00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
    O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxdev.dll
    O21 - SSODL: buprestidae - {b59f3ba4-98da-4b5f-8a2d-7b56fb11140b} -
    C:\WINDOWS\system32\cthkpcv.dll (file missing)
    O23 - Service: Adobe Active File Monitor (AdobeActiveFileMonitor) - Unknown
    owner - C:\Program Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0
    \PhotoshopElementsFileAgent.exe
    O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32
    \Ati2evxx.exe
    O23 - Service: Automatic LiveUpdate Scheduler - Symantec Corporation -
    C:\Program Files\Symantec\LiveUpdate\ALUSchedulerSvc.exe
    O23 - Service: ConfigFree Service (CFSvcs) - TOSHIBA CORPORATION - C:\Program
    Files\TOSHIBA\ConfigFree\CFSvcs.exe
    O23 - Service: DVD-RAM_Service - Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. -
    C:\WINDOWS\system32\DVDRAMSV.exe
    O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Event Log (EvtEng) - Intel
    Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\EvtEng.exe
    O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision
    Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32
    \IDriverT.exe
    O23 - Service: LiveUpdate - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1
    \Symantec\LIVEUP~1\LUCOMS~1.EXE
    O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
    C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
    O23 - Service: Photoshop Elements Device Connect
    (PhotoshopElementsDeviceConnect) - Unknown owner - C:\Program
    Files\Adobe\Photoshop Elements 3.0\PhotoshopElementsDeviceConnect.exe
    O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Registry Service (RegSrvc) - Intel
    Corporation - C:\Program Files\Intel\Wireless\Bin\RegSrvc.exe

    O23 - Service: Intel(R) PROSet/Wireless Ser
    vice (S24EventMonitor) - Intel Corporation - C:\Program
    Files\Intel\Wireless\Bin\S24EvMon.exe
    O23 - Service: TOSHIBA Application Service (TAPPSRV) - TOSHIBA Corp. -
    C:\Program Files\Toshiba\TOSHIBA Applet\TAPPSRV.exe
    O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1
    \X10\Common\x10nets.exe

    Te trzy ostatnie wycinaly mi sie, sorry
    • Gość: Kolobos Re: prosze o zbadanie loga, jest w calosci IP: *.crowley.pl 05.01.07, 12:15
     Uzyj: siri.urz.free.fr/Fix/SmitfraudFix_En.php zrob to co masz
     opisane pod "Clean" po uzyciu utworzy sie log, ktory wklej na forum.

     Do tego przeskanuj system przy pomocy ewido oraz zainstaluj AntiVir PE i nim rowniez przeskanuj system.

     W hjt usun:
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar =
     g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
     g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR
     R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
     www.onet.pl/
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
     www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
     www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
     R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
     www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&ar=iesearch
     R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
     www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd={SUB_PRD}&clcid={SUB_CLSID}&pver=
     {SUB_PVER}&ar=home
     R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) =
     g.msn.co.uk/0SEENGB/SAOS01?FORM=TOOLBR
     O2 - BHO: dsWebAllowBHO Class - {2F85D76C-0569-466F-A488-493E6BD0E955} -
     C:\Program Files\Windows Desktop Search\dsWebAllow.dll <- pewnie to blokuje strone, odinstaluj Windows Desktop Search.
     O2 - BHO: (no name) - {67982BB7-0F95-44C5-92DC-E3AF3DC19D6D} - C:\Program
     Files\Key Generator\isaddon.dll
     O3 - Toolbar: Protection Bar - {0D045BAA-4BD3-4C94-BE8B-21536BD6BD9F} -
     C:\Program Files\Key Generator\iesplugin.dll

     O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE <- wylacz to w msconfig.

     O4 - HKLM\..\Run: [Workflow] D:\Workflow.exe <- plik usun z dysku.
     O4 - HKCU\..\Run: [FreeCall] "C:\Program
     Files\FreeCall.com\FreeCall\FreeCall.exe" -nosplash -minimized <- katalog freecall.com usun z dysku.
     O4 - HKCU\..\Run: [HijackThis startup scan] C:\Documents and
     Settings\gosia\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\J6WZNDC5
     \HijackThis.exe /startupscan
     O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
     res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
     O21 - SSODL: buprestidae - {b59f3ba4-98da-4b5f-8a2d-7b56fb11140b} -
     C:\WINDOWS\system32\cthkpcv.dll (file missing)

     Po wszystkim wklej nowy log z hijackthis (moze juz bedzie widac procesy...).
     • snake07 Re: prosze o zbadanie loga, SmitFraudFix v2.132 05.01.07, 21:16
      Wyczyscilem przez SmitfraudFix
      oto log:

      SmitFraudFix v2.132

      Scan done at 19:30:22,03, 2007-01-05
      Run from C:\Documents and Settings\gosia\Desktop\SmitfraudFix
      OS: Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600] - Windows_NT
      The filesystem type is NTFS
      Fix run in safe mode

      »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Before SmitFraudFix
      !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

      SrchSTS.exe by S!Ri
      Search SharedTaskScheduler's .dll

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTas
      kScheduler]
      "{b59f3ba4-98da-4b5f-8a2d-7b56fb11140b}"="buprestidae"

      [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{b59f3ba4-98da-4b5f-8a2d-7b56fb11140b}\InProcServer32]
      @="C:\WINDOWS\system32\cthkpcv.dll"

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes\CLSID\{b59f3ba4-98da-4b5f-8a2d-
      7b56fb11140b}\InProcServer32]
      @="C:\WINDOWS\system32\cthkpcv.dll"


      »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process


      »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix

      GenericRenosFix by S!Ri


      »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files

      C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\STARTM~1\Online Security Guide.url Deleted
      C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\STARTM~1\Security Troubleshooting.url Deleted
      C:\Program Files\Key Generator\ Deleted

      »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files


      »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
      !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

      [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
      "System"=""


      »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning

      Registry Cleaning done.

      »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» After SmitFraudFix
      !!!Attention, following keys are not inevitably infected!!!

      SrchSTS.exe by S!Ri
      Search SharedTaskScheduler's .dll


      »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End

      Na razie strona startowa jest ok.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka