Dodaj do ulubionych

Sprawdzenie loga

28.01.07, 18:59
Chciałbym się dowiedzieć czy skaner dobrze pokazuje log >>>
www.hijackthis.de/
A to mój LOG, czy ktoś by sprawdził? dziękuję bardzo ;-)

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 18:50:34, on 2007-01-28
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)

Running processes:
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe
C:\program files\softwin\bitdefender8\bdnagent.exe
C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
C:\Program Files\POP Peeper\POPPeeper.exe
C:\WINDOWS\system32\devldr32.exe
C:\Documents and Settings\Piotr\Menu Start\Akcesoria\przypominacz.exe
C:\Program Files\stickies\stickies.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Documents and Settings\Piotr\Menu Start\Narzędzia systemowe\HijackThis.exe

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL =
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL =
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page =
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page =
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Piotr
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper -
{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common
Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition
Classic\avgnt.exe" /min
O4 - HKLM\..\Run: [BDNewsAgent] "c:\program
files\softwin\bitdefender8\bdnagent.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup
O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install
O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE
C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program
Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] "C:\Program Files\Windows
Defender\MSASCui.exe" -hide
O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [WMPNSCFG] C:\Program Files\Windows Media Player\WMPNSCFG.exe
O4 - HKCU\..\Run: [POP Peeper] "C:\Program Files\POP Peeper\POPPeeper.exe" -min
O4 - HKCU\..\Run: [ccleaner] "C:\Program Files\CCleaner\ccleaner.exe" /AUTO
O4 - Startup: Przypominacz.lnk = C:\Documents and Settings\Piotr\Menu
Start\Akcesoria\przypominacz.exe
O4 - Startup: stickies.lnk = C:\Program Files\stickies\stickies.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program
Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Synchronizer.lnk = C:\Program
Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\AdobeCollabSync.exe
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -
{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program
Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} -
%windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 -
{e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network
Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger -
{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*
O16 - DPF: {4EFA317A-8569-4788-B175-5BAF9731A549} (Microsoft Virtual Server
VMRC Advanced Control) -
www.windowsvistatestdrive.com/ActiveX/VMRCActiveXClient1.cab
O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) -
update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1154277177808
O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll
O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} -
C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll
O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) -
Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe
O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA
GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe
O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group
- C:\Program Files\Ares\chatServer.exe
O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program
Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file
missing)
O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation -
C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe
O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program
Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service
(file missing)
Obserwuj wątek

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka