Dodaj do ulubionych

bardzo prosze o sprawdzenia loga...

IP: *.chello.pl 10.02.07, 18:17
przestal mi dzialac firefox, a gg sie normalnie wlacza i dziala..

prosze o sprawdzenia loga

z gory dziekuje :)


Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 18:18:14, on 2007-02-10
Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\PROGRA~1\ANSYSI~1\SHARED~1\LICENS~1\Intel\lmgrd.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe
D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
E:\SeTuP\ODSYFIACZE\hijackthis\HijackThis.exe
C:\DOCUME~1\Jarek\USTAWI~1\Temp\update.tmp

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper -
{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat
7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O2 - BHO: PDFCreator Toolbar Helper - {C451C08A-EC37-45DF-AAAD-18B51AB5E837} -
C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll
O3 - Toolbar: PDFCreator Toolbar - {31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-2834D952D9B4} -
C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control
Panel\atiptaxx.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe"
runtime
O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program
Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe"
-lang 1033
O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC
Suite 6\LaunchApplication.exe -startup
O4 - HKLM\..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe"
-atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common
Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program
Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk =
C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe
O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -
{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program
Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger -
{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll
O17 -
HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{602FD52A-94B6-4ED3-9CFB-CA5342F1CD4F}:
NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} -
C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O23 - Service: ANSYS FLEXlm license manager - Macrovision Corporation -
C:\PROGRA~1\ANSYSI~1\SHARED~1\LICENS~1\Intel\lmgrd.exe
O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. -
C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common
Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashServ.exe
O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
O23 - Service: Bonjour Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program
Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program
Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity
Solution\ServiceLayer.exe

Obserwuj wątek
  • Gość: giedol Re: bardzo prosze o sprawdzenia loga... IP: *.chello.pl 10.02.07, 19:48
   wklejam jeszcze raz bez zawijania wierszy:

   Running processes:
   C:\WINDOWS\System32\smss.exe
   C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
   C:\WINDOWS\system32\services.exe
   C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
   C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
   C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
   C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   C:\WINDOWS\Explorer.EXE
   C:\PROGRA~1\ANSYSI~1\SHARED~1\LICENS~1\Intel\lmgrd.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
   C:\Program Files\Ansys Inc\Shared Files\Licensing\intel\ansyslmd.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe
   C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
   C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe
   C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
   C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe
   C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
   C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
   C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe
   D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe
   C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe
   C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe
   D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe
   C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
   C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
   C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe
   C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe
   C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
   C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
   C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe
   E:\SeTuP\ODSYFIACZE\hijackthis\HijackThis.exe
   C:\DOCUME~1\Jarek\USTAWI~1\Temp\update.tmp

   R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet
   Settings,ProxyOverride = *.local
   R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza
   O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}
   - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
   O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program
   Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
   O2 - BHO: PDFCreator Toolbar Helper - {C451C08A-EC37-45DF-AAAD-18B51AB5E837} -
   C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll
   O3 - Toolbar: PDFCreator Toolbar - {31CF9EBE-5755-4A1D-AC25-2834D952D9B4} -
   C:\Program Files\PDFCreator Toolbar\v3.0.0.0\PDFCreator_Toolbar.dll
   O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
   O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control
   Panel\atiptaxx.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe"
   runtime
   O4 - HKLM\..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program
   Files\Java\jre1.5.0_10\bin\jusched.exe"
   O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "D:\Program Files\D-Tools\daemon.exe"
   -lang 1033
   O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite
   6\LaunchApplication.exe -startup
   O4 - HKLM\..\Run: [iKeyWorks] C:\PROGRA~1\A4Tech\Keyboard\Ikeymain.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe"
   -atboottime
   O4 - HKLM\..\Run: [WheelMouse] C:\PROGRA~1\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe
   O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k
   O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
   O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"
   O4 - Global Startup: Action Manager 32.lnk = C:\Program Files\ScannerU\AM32.exe
   O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common
   Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
   O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program
   Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
   O4 - Global Startup: Przyspieszenie uruchomienia programu AutoCAD.lnk =
   C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart16.exe
   O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel -
   res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
   O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} -
   C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console -
   {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program
   Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll
   O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} -
   C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
   O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} -
   C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger -
   {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
   O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\program files\bonjour\mdnsnsp.dll
   O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{602FD52A-94B6-4ED3-9CFB-CA5342F1CD4F}:
   NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34
   O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} -
   C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
   O23 - Service: ANSYS FLEXlm license manager - Macrovision Corporation -
   C:\PROGRA~1\ANSYSI~1\SHARED~1\LICENS~1\Intel\lmgrd.exe
   O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner -
   C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe
   O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. -
   C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe
   O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe
   O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common
   Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
   O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
   Software\Avast4\ashServ.exe
   O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
   Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)
   O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil
   Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)
   O23 - Service: Bonjour Service - Apple Computer, Inc. - C:\Program
   Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
   O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program
   Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe
   O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity
   Solution\ServiceLayer.exe

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka