Dodaj do ulubionych

Kto dobrze nalicza podatek w parasolach

09.01.08, 13:34
Fundusze które kumulują zyski straty w funduszach i z korzyścią dla klienta
obliczają podate to Allianz i Noble TFI.
Fundusze które nie kumulują to AIG,Skarbiec,UI TFI.Z Fortis otrzymałem dwie
sprzeczne informacje.Z CU TFI nie mam odpowiedzi.
Jednak dość sceptycznie podchodzę do informacji wysyłanych przez POK
poszczególnych TFI.Z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić ,że połowa osób
tam zasiadających ma wątpliwe kompetencje aby udzielać odpowiedzi klientów.Sam
ma przykre doświadczenia z AIG gdzie nieraz pani z telefonu nie wiedziała o
czym mówię.pozdr....
Zapomniałem chyba o SEB lub nie otrzymałem odp.Postaram się to uzupełnić w
najbliższym czasie.
Obserwuj wątek
  • axel40 Odpowiedź z ING 09.01.08, 13:41
   Właśnie dotarł mail z ING.Kto spróbuje wyjaśnić czy ING kumuluje czy nie.Chyba
   nie?Pytałem czy jest kumulacja zysków i strata odpowiedź jest taka:

   Szanowny Panie,

   W odpowiedzi na przesłan± wiadomo¶ć uprzejmie wyja¶niam, iż w ¶wietle Ustawy o
   podatku dochodowym od osób fizycznych każdy dochód z odkupienia jednostek jest
   opodatkowany, jeżeli jednostki zostały nabyte (także w wyniku konwersji) po 1
   grudnia 2001 roku. Obowi±zek podatkowy powstaje z chwil± realizacji przez
   Fundusz zlecenia odkupienia lub konwersji jednostek uczestnictwa (w przypadku
   funduszu parasolowego tylko przy realizacji zlecenia odkupienia). Płatnikiem
   tego podatku jest Fundusz, który oblicza, pobiera i wpłaca podatek dochodowy do
   urzędu skarbowego.

   Podczas realizacji odkupienia pobierany jest podatek od zysków kapitałowych w
   wysoko¶ci 19% od zysku osi±gniętego na jednostkach uczestnictwa, które s±
   odkupywane. Dochód z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych stanowi różnica
   między warto¶ci± netto odkupywanych jednostek a warto¶ci± brutto tych jednostek
   w chwili ich nabycia.

   W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt pod numerem infolinii
   0-801-690-555 od poniedziałku do pi±tku w godz. 8:00-20:00, w soboty w godz.
   9:00-14:00.

   Z poważaniem,

   Edyta Fidor
   Specjalista ds. Obsługi Klienta
   • axel40 Re: Odpowiedź z Fortis 09.01.08, 13:45
    Można prościej to wytłumaczyć:

    Szanowny Panie
    Odpowiedź na Pana pytanie brzmi: nie.
    Np. w przypadku gdy wpłaca Pan 1000 zł do jednego subfunduszu i traci Pan na
    nim 100 zł a następnie robi konwersję czyli kupuje Pan za 900 zł drugi
    subfundusz na którym zyskuje Pan 100zł a następnie robi umorzenie to
    zostanie pobrany Panu podatek od zysku 100 zł mimo że w sumie jest Pan na
    zero.


    Choć na forum fortis banku ekspert stwierdził,ża jest kumulacja
    • arfer Re: Odpowiedź z Fortis 21.01.08, 13:33
     Po raz kolejny człowiek z TFI, który odpisywał chyba nie do końca
     sobie zdaje sprawę z "delikatnej" różnicy między konwersją a
     zamianą. Przy konwersji podatek jest zawsze (oczywiście w przypadku
     zysku).
    • radinka Re: Odpowiedź z Fortis 23.01.08, 00:17
     Ale bzdura! Nieźle wink
     W KredytBanku liczą dobrze - tzn. strata obniza dochód.
   • wegorkie2 Re: Odpowiedź z ING 10.01.08, 01:04
    > Kto spróbuje wyjaśnić czy ING kumuluje czy nie.

    Ja spróbuję.

    Wg treści tej odpowiedzi ani tak ani nie. Bo odpowiedź brzmi tak jakby ING w
    ogóle nie potrafiło obliczyć tego podatku.

    Cytuję:
    > Podczas realizacji odkupienia pobierany jest podatek od zysków kapitałowych w
    > wysoko¶ci 19% od zysku osi±gniętego na jednostkach uczestnictwa, któr
    > e s±
    > odkupywane. Dochód z tytułu udziału w funduszach inwestycyjnych stanowi różnica
    > między warto¶ci± netto odkupywanych jednostek a warto¶ci± b
    > rutto tych jednostek
    > w chwili ich nabycia.

    Czyli Pani twierdzi że dochód stanowi różnica między ceną nabycia a odkupienia i
    jest liczona tylko przy odkupieniu jednostek. Zatem:
    1. Wpłacam 1000zł na subfundusz A którego cena jednostki=100zł
    2. Wpłacam 100000zł na subfundusz B któreo cena jednostki=100zł
    3. Konwertuję wszystko z B na A.
    4. Umarzam A które stoi w miejscu i jednostka kosztuje 100zł

    Przychód do różnica między wartością nabycia jednostek odkupywanych, czyli
    jednostek A, czyli 1000zł a wartością ich sprzedaży czyli 101000zł. B nie jest
    brane pod uwagę bo nie ma tam odkupienia zatem nie ma też różnicy miedzy
    odkupieniem a nabyciem.
    Faktycznie wszystko stało i nic nie zarobiłem, a z listu ING wynika że dochód
    wynosi 100000zł. To jest bez sensu, ale tak wynika bezpośrednio z maila.
    • axel40 Re: Odpowiedź z ING 10.01.08, 09:11
     Co potwierdza moją tezę ,że pracownicy POK są niedouczeni i nieraz nie wiedza o
     co sie ich pyta.W wolnej chwili spróbuje w prosty sposób zapytać ich jeszcze raz
     o tą kwestię.
     • axel40 Re: Odpowiedź z CU 11.01.08, 09:38
      Szanowny Panie,
      w odpowiedzi na otrzyman± korespondencję uprzejmie informuję, że w zwi±zku
      z nowelizacj± ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Towarzystwo
      zobowi±zane jest do pobierania w chwili wypłaty ¶rodków
      dziewiętnastoprocentowego podatku od zysków wypracowanych z tytułu składek
      wpłaconych na poczet polisy po 31 grudnia 2002 roku. Zasad± jest, że
      opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem dochodowym podlega dochód.
      Oznacza to, że opodatkowane będzie nie całe wypłacane ¶wiadczenie, a
      jedynie jego czę¶ć, któr± Klient "zarobił" poprzez ulokowanie czę¶ci
      składki na funduszu. Opodatkowanie stosuje się w momencie wypłaty takiego
      dochodu. Pragnę nadmienić, że Towarzystwo nie posiada instrumentów do
      obliczania podatku od zysków kapitałowych w hipotetycznych sytuacjach.

      Z poważaniem
      Karol Stojak
      Dział Obsługi Klienta Commercial Union
      www.cu.pl
      bok@cu.com.pl
      Commercial Union Polska należy do międzynarodowej Grupy Av

      Do: bok@cu.com.pl
      DW:
      Temat: Podatek w cu


      Witam.Czy w FIO CU parasol jest kumulacja zysków i strat.

      Np. w przypadku gdy wpłacam 1000 zł do jednego subfunduszu i trace na
      nim 100 zł a następnie robie konwersję czyli kupuje za 900 zł drugi
      subfundusz na którym zyskuje 100zł a następnie robie umorzenie to czy
      zostanie pobrany podatek od zysku 100 zł mimo że w sumie jestem na
      zero,czy też nie?
      • axel40 Re: Odpowiedź z CU 11.01.08, 09:44
       To jest najlepszesmile)))))))
       Cytattongue_outragnę nadmienić, że Towarzystwo nie posiada instrumentów do
       obliczania podatku od zysków kapitałowych w hipotetycznych sytuacjach.

       • axel40 Re: Odpowiedź z Union Investment 11.01.08, 12:17

        Witam serdecznie,

        W odpowiedzi na Pani maila, pragnę poinformować, iż w opisanej
        sytuacji nie będzie pobrany podatek, gdyż wypłacana kwtota wynosiła 1000
        zł, czyli tyle samo ile zostało wpłacone do Funduszu. Nie było w tym
        przypadku zysku , tak więc nie będzie pobrany podatek.

        Kostrukcja parasolowa jest to jeden Fundusz UniFundusz FIO, w
        skład którego wchodz± subfundusze o różnej polityce inwestycyjnej.
        Naliczaj±c podatek od zysku bierze się pod uwagę kwotę wpłacon± do
        subfunduszu w ramach UniFundusze FIO oraz kwotę jaka jest wypłacana. Na
        tej podstawie wyliczany jest zysk osi±gnięty w funduszu i potr±cany przy
        odkupieniu podatek w wysoko¶ci 19%.

        Mam nadzieję, że przekazane informację okaż± się pomocne. W
        przypadku pytań proszę o kontakt pod numerem 0 801 144 144 czynnym od
        poniedzialku do piatku w godzinach od 8:00 do 18:00.

        Pozdrawiam

        Łukasz Tymoszuk

        Specjalista ds. Contact Center
        Union Investment TFI S.A.
        • axel40 Re: Odpowiedź z Fortis 11.01.08, 12:18
         Fundusz Fortis FIO zgodnie z zasadami przyjętymi przez TFI Skarbiec nie
         kompensuje aktualnie strat i zysków (Fortis FIO to fundusz utworzony przez
         TFI Skarbiec a zarz±dzany przez FPIP). Zatem zostanie pobrany podatek
         wynikaj±cy z różnicy kosztu zakupu i sprzedaży jednostek w danym subfunduszu
         a nie całym funduszu.

         Na temat sposobu naliczania i odprowadzenia podatku można zasięgn±ć
         informacji dzwoni±c do Agenta Transferowego, jako że to ta instytucja z w
         praktyce się tym zajmuje. W przypadku funduszy TFI Skarbiec, w tym Fortis
         FIO, jest to Proservice AT sp. z o.o. tel. 0-22 588 18 43

         Pozdrawiam
         Barbara Kęczkowska
        • robbo2k Re: Odpowiedź z Union Investment 14.01.08, 10:18
         Ale ta odpowiedz jest sprzeczna z artykulem i poprzednimi wypowiedziami. Tak czy
         siak sprawdzimy co bedzie.
       • grzzal Re: Odpowiedź z CU 11.01.08, 16:33
        Pozwole sobie cytowac to zdanie gdzie sie tylko da smile

        Swoja droga na razie to jest szczyt nowomowy urzedniczej. Kiedy
        nasze instytucje naucza sie, ze ludzie rozmawiaja prostym językiem.
        • mieux Re: Odpowiedź z CU 20.01.08, 14:57
         Urzędnicy tak mówią, bo sami nie wiedzą co to znaczy i nie potrafią przełożyć na
         język konwersacji z klientem.
         Axel, jesteś boski! Te odpowiedzi nadają się do mediów.
       • wegorkie2 Re: Odpowiedź z CU 15.01.08, 11:57
        > To jest najlepszesmile)))))))
        > Cytattongue_outragnę nadmienić, że Towarzystwo nie posiada instrumentów do
        > obliczania podatku od zysków kapitałowych w hipotetycznych sytuacjach.

        No to jest faktycznie boskie. Odpowiedź udzielona nic nie mówi, a brak oceny
        prostego przykładu jest przyznaniem że pracownik sam nie zna odpowiedzi na
        problem. Dlaczego więc odpowiada zamiast pchnąć pytanie wyżej? Czy CU samo nie
        wie jak nalicza podatki?

        Może należy im odpisać "proszę zatem rozwiązać problem z mojego przykładu
        używając instrumentów do obliczania podatku w sytuacjach nie hipotetycznych".
   • arfer Re: Odpowiedź z ING 21.01.08, 13:30
    Przy konwersji sprawa jest oczywista, o zamianie w odpowiedzi ani
    słowa.
  • axel40 Odpowiedź z SEB 18.01.08, 10:17
   No i mamy kolejny parasol niekorzystny dla inwestora.Zapytałem o podatek z
   1000zł opisanym wcześniej.Oto odp. z SEB

   Szanowny Panie,

   w odpowiedzi na Pana zapytanie uprzejmie informuję, iż w Funduszach SEB w celu
   obliczenia podatku od zysku pod uwagę brane są tylko informacje o zysku
   wypracowanym przez Jednostki Uczestnictwa (nie jest uwzględniana strata
   poniesiona przez Uczestnika). Czyli w przedstawionym przez Pana przykładzie
   zostałby pobrana podatek od zysków.

   Serdecznie przepraszam za wydłużony okres oczekiwania na odpowiedź.
  • axel40 Przychód nie powstaje przy konwersji wg MF 18.01.08, 21:37
   Oto wykładnia MF odnośnie powstania przychodu.Jeśli nie powstaje przychód to co
   z TFI chcą opodatkować?Strona 19 pkt 20
   www.mf.gov.pl/_files_/podatki/od_osob_prawnych/citstycz06.pdf

   A może TFI i MF .......?
  • adagol Re: Kto dobrze nalicza podatek w parasolach 21.01.08, 22:19
   Tym co mówi panienka z info AIG bym sie nie przejmował, to kompletna
   kre....
   Jeden z dialogów z tą infolinią przytaczam na forum mbanku (mój nick
   to INNY ).
   Pytałem w AIG wielokrotnie o podatek, ta mówiła mi o HIFO, ni ena
   temat i w ogóle nie rozumiała o co mi chodzi. Zresztą jak próbowąłem
   sie dowiedziec zasad wycen fund zagr. i prosiłem o podanie strony w
   necie, odesłała mnie do... googla.

   Wypłacałem środki z AIG i chyba jednak jest ta kompensacja zysków i
   strat, choc trudno to obliczyc, bo wypłacałem 50% środków, a robiłem
   tam setkę konwersji między róznymi 10 subf. Na pewno nie traktują
   parasola jako całości, bo przez 8 miesięcy miałem zyski prawie
   tydzień po tygodniu, więc najdroższe jednostki wypłacane powinny byc
   te wpłacane w grudniu potem z listopada itd (często dopłacałem).
   Wypłacałem w styczniu w 3 transzach i z pierwszej zapłaciłem
   największy podatek, co ciekawe z trzeciej policzyli mi podatek 1zł,
   za chiny nie mogę dojsc metody obliczania.
   Całośiowo wyszło mi 19,5% podatku licząc kompensacje zysków i strat
   (bo takie też oczywiście miałem na niektórych nietrafionych
   konwersjach), więc na razie mogę stwierdzic że jest obliczane ok.
   Dzwoniłem na info Unikorony i tam jasno powiedzieli, że nie ma
   kompensacji, jest tylko w ramach jednego subfunduszu. Za to obsługa
   na info uni fachowa (zwłaszcza w porównaniu z AIG)

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka