Dodaj do ulubionych

Fundusze obligacji-czas?

19.12.08, 21:44
Czy można już kupować fundusze obligacji,a jeśli tak to co wybrać?
Te co już dużo wzrosły czy te z małą ztopą wzrostu.Które TFI polecacie?
Obserwuj wątek
  • axel40 Do kiedy potrwa koniunktura na rynku obligacji? 22.12.08, 17:55
   https://img220.imageshack.us/img220/1836/analizycn7.jpg   Do kiedy potrwa koniunktura na rynku obligacji?


   Listopad był z pewnością miesiącem obligacji. Po raz ostatni, tak dobry
   wynik w równie krótkim czasie można było na polskich funduszach obligacji
   wypracować w 2001 roku.

   Mikołajkowy rajd na rynku długu spowodował, że w ciągu kilku tygodni
   pojawiło się już wiele opinii i artykułów na ten temat. Ze względu na fakt, że
   mamy do czynienia ze zjawiskiem, które zgodnie z oczekiwaniami ma mieć charakter
   pozytywny, dobrze byłoby wiedzieć jak długo ono potrwa.

   Wzrost cen obligacji zależy od oczekiwań wobec poziomu przyszłej inflacji
   oraz od rynkowych stóp w tym segmencie rynku. Dynamika zmian rynkowych stóp
   procentowych jest również zależna od poziom oficjalnej stopy procentowej, jaką
   ustala Rada Polityki Pieniężnej (RPP). Niezależnie od sytuacji na rynku długu,
   zawsze należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia zjawisk nieprzewidywalnych,
   chociażby takich jak październikowa wyprzedaż polskich obligacji, którą wywołała
   awersja do rynku węgierskiego. Ucierpiał na tym polski rynek papierów dłużnych,
   przez co rentowność obligacji zbliżyła się do rekordowego poziomu 7,5%. Chociaż
   w rezultacie, przełom października i listopada okazał się doskonałą okazją do
   zakupu funduszy obligacji, to tak naprawdę koniunktura w tym segmencie rynku
   zaczęła się już o kilka miesięcy wcześniej tj. pod koniec czerwca bieżącego
   roku. Od tamtej pory krzywa rentowności obniżyła się na jej krótkim końcu o -60
   pkt bazowych, a na długim o ponad -100 pkt bazowych. Zauważalny spadek rynkowych
   stóp procentowych wiąże się, tak w Polsce jak i na świecie, z ustępującą presją
   inflacyjną, którą do czerwca napędzały galopujące ceny surowców. Tymczasem,
   światowe władze monetarne zaczęły obniżać poziom oficjalnych stóp procentowych,
   gdyż obok słabnącej presji wzrostu cen pojawiła się potrzeba ożywienia
   pogrążonej recesją gospodarki.

   Poszukiwanie okresów koniunktury na rynku długu sprowadza się w gruncie
   rzeczy do właściwego prognozowania wskaźnika inflacji, którego pochodną jest
   rentowność obligacji. Dlatego bezcenną umiejętnością w tym kontekście, staje się
   zdolność do prognozowania nie tylko samej tendencji ale również maksimów i
   minimów dla wskaźnika inflacji. Oczekiwanie spadku poziomu inflacji zwiększa
   prawdopodobieństwo, że rynkowe stopy także będą się obniżać.

   Z tego modelu rynkowych zależności wynika, że najlepszy moment do wejścia
   na rynek obligacji o stałym oprocentowaniu występuje wtedy, gdy inflacja osiąga
   swoje maksimum. W bieżącym cyklu, taki moment jest już za nami. Nie należy
   jednak zakładać, że sytuacja, z którą mamy do czynienia nie jest już atrakcyjna.
   Posłużmy się prognozami ekonomistów i zarządzających, aby zbadać, czy spadek
   inflacji oraz rynkowych stóp procentowych jest jeszcze prawdopodobny.

   Pierwsze sygnały o spadku inflacji w Polsce pojawiły się w czerwcu. Wtedy
   rozpoczęła się również tendencja spadku rynkowych stóp procentowych. Zmusiło to
   wiele instytucji do rewizji swoich oczekiwań dotyczących inflacji. Zgodnie z tym
   trendem postąpiło np. Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE). Autorzy
   ostatniego kwartalnego raportu przygotowanego przez tę instytucję zwracają
   uwagę, że światowa recesja wywołała nagły zjazd cen prawie wszystkich surowców
   oraz, że zjawisko to prowadzi do spadku inflacji w Polsce. W raporcie możemy
   przeczytać między innymi, że "praktycznie jedynym czynnikiem inflacyjnym będą
   podwyżki regulowanych cen energii i ich wtórne efekty". Jednocześnie CASE
   spodziewa się obniżenia presji płacowej wobec pogorszenia kondycji finansowej
   firm i ryzyka wzrostu stopy bezrobocia. Te przyczyny skłaniają do znacznej
   korekty w dół prognoz inflacji w 2009 r. Zdaniem CASE pod koniec pierwszej
   połowy 2009 wskaźnik cen spadnie poniżej 3% z możliwością stabilizacji w
   kolejnych miesiącach nieco powyżej środka celu NBP tj. 2,5%.
   • axel40 Ciąg dalszy-Analizy on-line 22.12.08, 17:56


    Zdaniem Mariana Nogi, członka Rady Polityki Pieniężnej "obniżka
    listopadowa była tylko sygnalną, rozpoczynającą cykl obniżek". Jego zdaniem
    inflacja w Polsce w grudniu wyniesie 3,6-3,7%, czyli będzie mniejsza niż
    inflacja z października bieżącego roku, która wyniosła 4,2%. Wg Nogi na
    przełomie I i II kwartału 2010 roku inflacja powróci do celu. Kolejny
    członek RPP tj. Stanisław Nieckarz zauważa, że "istnieje duże
    prawdopodobieństwo, że w IV kw. 2009 r. inflacja zbliży się do 2,5%, a jeżeli
    wzrost cen energii elektrycznej w przyszłym roku nie przekroczy 5%, to inflacja
    może spaść poniżej tego poziomu". Zdarzają się także bardziej stonowane opinie.
    Jedną z nich wygłosiła Halina Wasilewska-Trenkner: "Najlepszy byłby marzec (o
    kolejnych obniżkach stóp procentowych), ale tego nie można przesądzić, bo jeżeli
    dane za listopad i grudzień okażą się niekorzystne, to nie można czekać".

    Opinie specjalistów z sektora bankowego są kolejnym potwierdzeniem
    oczekiwań dalszego spadku inflacji oraz obniżenia poziomu oficjalnych stóp
    procentowych w Polsce. W listopadowym opracowaniu "Mikroskop" przygotowanym
    przez Bank Zachodni WBK czytamy: "wobec pogorszenia perspektyw dla wzrostu i
    poprawy perspektyw inflacji zmieniliśmy nasze przewidywania co do krajowej
    polityki pieniężnej, szczególnie wobec dokonanych i oczekiwanych redukcji stóp
    za granicą. Łączna skala obniżek stóp przez RPP w 2009 r. może według nas
    wynieść -100 pkt bazowych, a będzie to zależało od ścieżki przyjęcia euro i
    skali spadku inflacji". Inna instytucja z sektora bankowego tj. Deutche Bank
    PBC, prognozuje, że inflacja w Polsce będzie spadać do poziomu 2,7%, który
    zostanie osiągnięty w czerwcu. Natomiast od lipca przyszłego roku dynamika cen
    będzie powoli rosła, aż w grudniu osiągnie poziom 3,2%.

    W podobnym tonie wypowiadają się zarządzający, których zapytaliśmy o
    oczekiwania wobec rynku polskiego długu i nadchodzących decyzji RPP. Bogdan
    Jacaszek z KBC TFI uważa, że w 2009 roku oficjalna stopa procentowa w Polsce
    osiągnie poziom 4%, a rentowność obligacji zbliży się do poziomu 4,5%. Zdaniem
    Jarosława Kalinowskiego z Allianz TFI, rentowność polskich obligacji będzie za
    około 6 miesięcy bliska lub mniejsza od 5%. Arkadiusz Bogusz, zarządzający w PKO
    TFI, przestrzega przed możliwością zaistnienia zdarzeń nieprzewidywalnych,
    takich jak te wywołane sytuacją na Węgrzech. Jednak również jego zdaniem, rok
    2009 będzie korzystny dla rynku obligacji, a ewentualny gwałtowny wzrost
    rentowności będzie doskonałą okazją do zakupu. Bogusz spodziewa się, że RPP
    obniży stopy procentowe w 2009 roku do poziomu bliskiego 4,25%.

    Z powyższego zestawienia opinii specjalistów wynika, że można z dużym
    prawdopodobieństwem spodziewać się dalszego spadku wskaźnika wzrostu cen oraz
    kolejnych, w końcowym rozrachunku dość znaczących obniżek stopy referencyjnej.
    Pomimo, że rynkowe stopy procentowe są od czerwcowego poziomu niższe o ponad
    -100 pkt bazowych (w przypadku długiego końca krzywej), to nadal istnieje duży
    potencjał ich spadku, tym bardziej, że ich obecny poziom nie dyskontuje
    kolejnych obniżek oficjalnej stopy procentowej. W swoich opiniach zarządzający
    sugerują przesunięcie krzywej rentowności w dół o mniej więcej 60-100 pkt
    bazowych. Dopóki taki ruch nie nastąpi, otoczenie wskaźników makroekonomicznych
    powinno sprzyjać rynkowi polskich obligacji. Jednak są pewne zagrożenia. Obawy
    budzą chociażby prognozy Deutche Bank PBC oraz wnioski, jakie płyną z danych
    Międzynarodowego Funduszu Walutowego czy też Komisji Europejskiej. Powyższe
    instytucje zakładają wzrost średniorocznego wskaźnika inflacji w 2010 roku. MFW
    prognozuje, że średnia inflacja w 2010 roku wyniesie 3,8%, a zdaniem Komisji
    Europejskiej będzie to 3,5%. Należy zatem przyjąć, że przełom II i III kwartału
    będzie dobrym momentem na zweryfikowanie dostępnych prognoz i podjęcie decyzji o
    wyjściu lub mniej ryzykownym zaangażowaniu na rynku obligacji.


    Globalny kryzys finansowy, spowodował, że awersja do ryzyka jest obecnie
    naszym głównym doradcą. W dobie światowego załamania wybieramy bezpieczeństwo, a
    więc głównie lokaty bankowe. Nierzadko wolimy nasze oszczędności przechowywać na
    nieoprocentowanym domowym depozycie. Prognozowany spadek oficjalnych stóp
    procentowych w Polsce sprawia, że schyłek wysokooprocentowanych lokat bankowych
    jest coraz bliższy. Trudno sobie przecież wyobrazić, że Rada Polityki Pieniężnej
    nie będzie dążyła do zmniejszenia dysparytetu stóp procentowych między naszym
    krajem a Europą, gdzie przecież niedawno doszło do gwałtownych obniżek
    oficjalnych stóp procentowych. Opinie cytowanych przez nas specjalistów
    potwierdzają, że scenariusz spadku inflacji jest wysoce prawdopodobny. W połowie
    przyszłego roku powinniśmy jednak ponownie przeanalizować sytuację. W przypadku
    oczekiwań trwałego wzrostu inflacji będzie to sygnał, aby zrewidować podejście
    wobec rynku długu. Ewentualny wzrost inflacji będzie bowiem oznaczał koniec
    koniunktury w tym segmencie rynku.

    Michał Duniec, analityk Analizy Online

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka