Dodaj do ulubionych

Ubezpieczeniowe programy inwestycyjne podsumowanie

22.01.09, 09:04
https://img220.imageshack.us/img220/1836/analizycn7.jpg
Niniejszy tekst podsumowuje cykl ośmiu opracowań poświęconych ubezpieczeniowym
programom inwestycyjnym ze składką jednorazową. W naszych dotychczasowych
prezentacjach produktów inwestycyjnych z UFK zwracaliśmy uwagę na ogromne
zróżnicowanie parametrów (tj. opłaty wstępne, alokacyjne, koszty
administracyjne, likwidacyjne, za konwersję itp.) wbudowanych w ten rodzaj
inwestycji. Aby porównywać produkty o zbliżonej charakterystyce, dzieliliśmy
ofertę rynkową według wysokości wymagalnej składki jednorazowej oraz palety
oferowanych UFK. Jako kryterium pomocnicze służyły nam także kanały
dystrybucji, w których dostępne są poszczególne produkty.
W sumie przeanalizowaliśmy ponad 30 produktów inwestycyjnych. Większość z nich
jest dostępna za pośrednictwem sieci sprzedaży ubezpieczycieli choć znaleźć
można i takie, które nabyć można tylko i wyłącznie za pośrednictwem placówki
bankowej. Każdy z analizowanych produktów daje inwestorom możliwość wyboru
spośród oferty funduszy kapitałowych skupiających się na polskich aktywach.
Nieco mniej programów daje jednocześnie dostęp zarówno do polskiej, jak i
zagranicznej palety UFK. Najbogatszą ofertę produktów inwestycyjnych posiadają
HDI-Gerling Życie oraz Nordea Życie. W gronie analizowanych programów
największy udział, stanowią te ze składkami jednorazowymi z przedziału 3-10
tys. zł (25 programów). Te ze składką na poziomie 20-100 tys. zł nie są już
tak liczną grupą - naszą analizą objęliśmy 6 takich programów.

W podsumowaniu postanowiliśmy jeszcze raz wyróżnić najbardziej konkurencyjne
produkty pod względem kosztowym. W tym celu pogrupowaliśmy programy ze składką
jednorazową wg czterech przedziałów a następnie wyłoniliśmy 3 najlepsze
programy. Wyjątek stanowi jedynie składka 20 i 25 tys. zł, w ramach której ze
względu na małą liczebność zaprezentowaliśmy wszystkie programy. Na potrzeby
porównania założyliśmy scenariusz pozwalający na ocenę poprzez wyliczenie
kosztów obciążających wybrane inwestycje. W celu porównania prezentowanych
programów inwestycyjnych, założyliśmy następujący scenariusz:
 klient wpłaca jednorazowo kwotę w wysokości górnej wartości każdego z
przedziałów wskazanych w Tab. 1; ponadto inwestor nie dokonuje żadnych wpłat
dodatkowych
 w trakcie trwania inwestycji klient dokonuje dwóch konwersji jednostek
rocznie
 wyjście z inwestycji następuje pod koniec 5 roku
 wartości jednostek ubezpieczeniowych funduszy pozostają na niezmienionym
poziomie
Na potrzeby naszego zestawienia pomijaliśmy aspekt dodatkowego kosztu jakim
jest opłata za zarządzanie z uwagi na to, że jej poziom często uzależniony był
od wyboru konkretnego UFK czy też grup funduszy. Ponadto dodatkowe
zróżnicowanie występuje na polu sposobu naliczania tegoż kosztu - płaty za
zarządzanie pobierane są poprzez zmniejszenie codziennej wartości jednostki
lub przez umorzenie odpowiedniej liczby jednostek funduszu.
Podkreślamy, iż nasze podsumowanie i ocena dotykają jedynie sfery kosztowej.
Analizie nie została poddana jakość funduszy kapitałowych dostępnych w ramach
poszczególnych produktów oraz ich wyniki inwestycyjne.

Analiza rynkowa produktów inwestycyjnych ze składką jednorazową z przedziału
3-5 tys. zł wyłoniła następujących zwycięzców: Warta Ubezpieczenie Inwestycjne
Profit Plan (Warta Życie), Nordea Inwestor (Nordea Życie) oraz DB Invest Plus
(PZU Życie). Wartość końcowa tych inwestycji, zakończonych po 5 latach, będzie
równa kwocie zainwestowanej przez uczestnika na samym początku. W ramach
Ubezpieczenia Inwestycyjnego Profit Plan, Warta oferuje 5 polskich UFK. W
Nordea Inwestor oraz PZU db Invest klienci wybierać mogą odpowiednio spomiędzy
64 i 83 polskich i zagranicznych UFK. Warto zaznaczyć, iż dwa z wyróżnionych
produktów, Nordea Inwestor oraz DB Invest Plus, są produktami powstałymi na
zlecenie i są dystrybuowane wyłącznie przez banki.

W grupie produktów należących do drugiego przedziału składkowego (6-10 tys.
zł) przedstawicielami najbardziej konkurencyjnych kosztowo ofert są programy:
Finlife Inwestycja Kuponowa (Finlife Życie), 5-letni Program Lokacyjny Nordea
(Nordea Życie) oraz Plan inwestycyjny AXA (AXA Życie). Jeżeli będziemy
uczestnikami Finlife Inwestycja Kuponowa, to po wyjściu z inwestycji po 5
latach otrzymamy zainwestowaną początkowo kwotę 10 tys. zł. 125 zł to
natomiast łączna wartość opłat, jaka zostanie potrącona w ramach Programu
Lokacyjnego Nordea. Nieco więcej, bo 400 zł, wyniosą łączne koszty związane z
inwestowaniem w Planie Inwestycyjnym AXA. W ramach wymienionych programów
klient może wybierać odpowiednio spomiędzy 5 funduszy własnych, 42 oraz 47
funduszy polskich i zagranicznych.


Wśród trzech produktów, dla których wymagana minimalna składka wynosi 20 lub
25 tys. zł najlepszym okazuje się PZU Program Inwestycyjny Prestige - PLN,
który powstał na zlecenie Banku Millennium. W ramach tego produktu występują
jedynie opłaty likwidacyjne, których wysokość w momencie rezygnacji z produktu
wyniesie 453 zł. Gorzej wypadają Skandia Multiportfel Avans Plus oraz
MULTIASPECT.Invest Gold. Na zakończenie inwestycji otrzymamy wartość wpłaconej
początkowo składki pomniejszoną odpowiednio o 2 721 zł oraz 1 566 zł. Program
Inwestycyjny Prestige - PLN oferuje 69 polskich UFK, zaś w ramach Skandia
Multiportfel Avans Plus klienci wybierać mogą spomiędzy 53 polskich i
zagranicznych UFK. MULTIASPECT.Invest Gold daje dostęp do 74 unit-linków,
związanych z funduszami dziesięciu krajowych TFI.

Wśród produktów z minimalną wymaganą składką jednorazową w wysokości 50 tys.
oraz 100 tys. zł najkorzystniej, pod względem kosztowym, prezentuje
się Nordea Multi Profit Max, Skandia Multiportfel Protekt Plus (wersja z
najwyższą opłatą za zarządzanie i opłatami likwidacyjnymi pobieranymi przez
okres pierwszych 4 lat) oraz MULTIASPECT.Invest Platinum. W ramach pierwszego
i drugiego produktu uczestnik może wybierać odpowiednio spomiędzy 50 i 60
polskich i zagranicznych UFK. MULTIASPECT.Invest Platinum oferuje natomiast
paletę 75 polskich funduszy.

Wybór najlepszej oferty w ramach dostępnych produktów o charakterze
ubezpieczeniowo-inwestycyjnym, to niewątpliwie niełatwe zadanie. Sceptycy
twierdzili/twierdzą wręcz, że niemożliwe. Stopień zróżnicowania i często
skomplikowania podstawowych parametrów kosztowych leży u podstaw powszechnej
opinii o braku przejrzystości w tym zakresie. Sprawy na pewno nie ułatwiają
ograniczenia nakładane przez poszczególne instytucje z brakiem swobodnego
dostępu do podstawowych informacji (OWU, regulaminy, tabele kosztowe)włącznie.
Oddzielnym kłopotem jest silne zróżnicowanie kanałów dystrybucji. Niemniej
jednak wydaje się, że warto podjąć wysiłek poszukiwania najlepszej oferty,
gdyż nagroda bywa wysoka. Dość powiedzieć, że przy uwzględnieniu jedynie
parametrów kosztowych efekty końcowe naszych inwestycji mogą się różnić o
kilka, a może nawet kilkanaście procent. Przy odpowiednio wysokiej wartości
inwestycji różnice te będą się przekładały na kwoty liczone w tysiącach złotych.

Źródło:Zespół Analiz Online
Obserwuj wątek
  • fajny-fakir Re: Ubezpieczeniowe programy inwestycyjne podsumo 20.05.09, 22:18
   ZALETY UFK:
   - dostęp do wielu funduszy zagranicznych, które w normalnej dystrybucji są przy
   małych kwotach nieosiągalne
   - brak podatku od zysków kapitałowych w trakcie inwestycji (mała jednak różnica)
   - korzystne przepisy spadkowe
   - produkt dla osób często zmieniających strategie inwestycyjne (a więc nie dla
   szarego Kowalskiego, który na giełdzie i inwestycjach się nie zna)
   - opłacalność przy wpłacie jednorazowej dużej kwoty

   WADY UFK:
   - bardzo duże opłaty (przeważnie ponad 10% od każdej wpłaconej składki)
   - dodatkowa opłata pobierana corocznie od wartości całego uzbieranego kapitału
   - długi okres trwania polisy (likwidacja polisy wiąże się zawsze ze stratą
   części lub całości włożonego kapitału)
   - gdy coś nam się stanie, to uposażony dostaje wyższą sumę (ubezpieczenie lub
   zebrany kapitał – więc płacisz za dwie rzeczy, a dostajesz jedną – to po prostu
   się nie opłaca)
   - połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie, które nie każdemu jest potrzebne
   - agent nie zawsze mówi całą prawdę o wadach i wyłączeniach produktu, ponieważ
   za sprzedaż ma bardzo dużą premię

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka