Dodaj do ulubionych

Piękna nasza Polska cała ! !

08.08.07, 23:01
Piękna nasza Polska cała,
Piękna, żyzna i wspaniała,
Wiele krain, wiele ludów,
Wiele stolic, wiele cudów,
Lecz najmilsze i najzdrowsze
Przecież, człeku, jest Mazowsze.

Bo gdzie takie cudne stroje
I śpiewanki, i dziewoje?
Kto w podkówki tak wykrzesze?
Komu miłe tak pielesze,
Jak ojczyste Mazurowi?
Niechaj cała Polska powie!

Poza Niemnem puszcza sroga,
A na Rusi błotna droga,
Góral zbytnie podkasały,
A Odraki lód zniemczały;
A więc nasza, nasza góra,
Nie masz w świecie nad Mazura!

Mówią, że tam na Podolu
Rośnie żyto bez kąkolu;
Ale u nas dary boże
Płyną Wisłą aż za morze,
Przyśpiewują se flisaki,
A grosz ma człek jaki taki.

Gdzieś za światem Dniepr tam płynie,
Sławne konie w Ukrainie;
Ale kto, jak Mazur właśnie,
Wioząc z konia biczem trzaśnie!
Kiedy jedzie do Warsęgi,
Mówią wszyscy: Mazur tęgi!

Tęgi Mazur wej w pokoju!
Lecz się przyda i do boju,
Znane w Polsce kosyniery,
I do boju Mazur szczery.
Gdy do kosy się przyłoży
Tnie Moskala jak gniew Boży.

Dana, dana, dana, dana,
Za Ojczyznę miła rana!
Prędzej zginą rzeki, góry,
Niźli Polska i Mazury!
Bies cię porwie, Mikołaju
A swoboda będzie w kraju.
Obserwuj wątek
  • gerda11 Re: Piękna nasza Polska cała ! ! 08.08.07, 23:35
   img239.imageshack.us/img239/366/lasls8.jpg
   img19.imageshack.us/img19/4954/las2dt6.jpg
   img239.imageshack.us/img239/8631/lasek2hx4.jpg
   • bogatka1 Re: Piękna nasza Polska cała ! ! 08.08.07, 23:47
    Jak ta wiosna była niedawno...
    Ktoś miał niezwykłe szczęscie, że chwycił takie ujęcie mgły.

    Dziękuję Basiu. Jak nauczę sie wklejać zdjęcia, to w części się
    zrewanżuję, bo mam dużo ciekawych zdjęć, ale też większość z nich
    jest z Galerii Interii.
    • gerda11 Re: Tatry ... 09.08.07, 15:10
     Grań Główna Tatr jest działem wodnym tylko w środkowym odcinku.
     Teren na wschód i północ to zlewiska Bałtyku (dorzecze Dunajca i
     Popradu), pozostały obszar to zlewisko Morza Czarnego (dorzecza
     Orawy i Wagu). Wrażenie wypiętrzenia masywu górskiego jest
     pogłębione przez sąsiedztwo głębokich kotlin. Tatry otaczają: od
     zachodu i północy – Obniżenie Orawsko-Podhalańskie, od wschodu i
     południa Obniżenie Liptowsko-Spiskie. Dno dolin znajduje się na
     wysokości ok. 500-700 m n.p.m. Wyniosłość Tatr pogłębiają płynące
     dolinami rzeki.

     W graniach tatrzańskich znajduje się wiele przełęczy, które
     odgrywały ważną rolę w ruchu komunikacyjnym i handlowym. Były
     wykorzystywane podczas II wojny światowej przez kurierów. Używane są
     przez turystów. Najbardziej znane to: - w głównej grani Tatr (od
     zachodu) – Starorobociańska (Račkowo sedlo), Pyszniańska (Pyšné
     sedlo), Smreczyńska, Tomanowa, Pod Kopą Kondracką (często używana
     przez kurierów), Świńska Goryczkowa, Goryczkowa nad Zakosy, Sucha
     (pod Kasprowym Wierchem), Liliowe, Świnicka, Gładka, Czarna Ławka,
     Wrota Chałubińskiego, Pod Chłopkiem, Hińczowa, Żabia oraz Waga,
     Żelazne Wrota, Polski Grzebień, Rohatka. - w graniach bocznych
     (m.in.): Bobrowiecka, Buczynowa, Czerwona, Iwaniacka, Kondracka,
     Kozia, Krzyżne, Mylna, Szpiglasowa, Zawrat, Zawory,

     Z grzbietów tatrzańskich opadają doliny: -po stronie polskiej: -
     Dolina Chochołowska z Jarząbczą i Starorobociańską - Dolina Lejowa -
     Dolina Kościeliska z Tomanową i Miętusią - Doliny: Dolina Małej
     Łąki, Dolina za Bramką, Dolina Strążyska, Dolina ku Dziurze, Dolina
     Białego - Dolina Bystrej z Kondratową, Goryczkową, Kasprową i
     Jaworzynką - Dolina Olczyska - Dolina Suchej Wody z Doliną
     Gąsienicową i Doliną Pańszczyca - Dolina Filipka - graniczna Dolina
     Białki z Doliną Rybiego Potoku, Doliną Pięciu Stawów Polskich,
     Doliną Roztoki i Doliną Waksmundzką (po stronie słowackiej do Doliny
     Białki należy Dolina Białej Wody z jej licznymi odgałęzieniami) - po
     stronie słowackiej, największe doliny to: - Dolina Cicha - Dolina
     Koprowa - Dolina Mięguszowiecka - Dolina Białej Wody - Dolina
     Jaworowa - Dolina Kieżmarska - Dolina Staroleśna - Dolina Wielicka -
     Dolina Zuberska

     Jeziora polskich Tatr zwane są tradycyjnie stawami. Nazwa ta
     przyjęła się też w publikacjach naukowych. W Tatrach występuje
     blisko 200 różnej wielkości stawów, począwszy od największego,
     Morskiego Oka (34,54 ha), poprzez porównywalnie duży Wielki Staw
     Polski, do zupełnie maleńkich, jak Zadni Mnichowy Stawek (0,04 ha).
     Stawy tatrzańskie, z jednym wyjątkiem (Kras Cichy Stawek), są
     pochodzenia polodowcowego.


     Morskie Oko, widok z Czarnego StawuTatry są górami fałdowymi
     orogenezy alpejskiej, dlatego charakteryzuje je tzw. młoda rzeźba
     terenu. Zostały wydźwignięte w okresie kredy górnej, zalane płytkim
     morzem w eocenie. Ostatecznie wypiętrzone w oligocenie. Masyw
     zbudowany jest z paleozoicznego (karbońskiego) trzonu krystalicznego
     i skał osadowych w partiach reglowych i wierchowych. Trzon Tatr
     Wysokich składa się głównie z granitoidów (zwłaszcza z granitów i
     diorytów), Tatr Zachodnich z gnejsów, podrzędnie z granitów. W
     skałach osadowych dominują wapienie, dolomity, piaskowce, mułowców
     oraz łupków ilastych.

     Najstarszymi skałami, powstałymi w erze paleozoicznej są gnejsy.
     Towarzyszą im migmatyty, amfibolity, łupki łyszczykowe, pegmatyty,
     żyły kwarcowe. W czasie orogenezy waryscyjskiej nastąpiła intruzja
     granitu. Zastygał on powoli w głębi ziemi. Po wypiętrzeniu terenu i
     erozji skał, które przykrywały granit, na jego zwietrzałej
     powierzchni zaczęły powstawać skały osadowe. Najstarszym osadem jest
     permski zlepieniec koperszadzki znaleziony na zboczu Jagnięcego
     Wierchu w Tatrach Słowackich. W triasie, jurze i kredzie następowała
     sedymentacja skał osadowych, przy czym była ona zróżnicowana. Serie
     wierchowe i reglowe różnią się charakterem osadów, co było
     spowodowane różną głębokością morza i odległością od brzegu. W
     górnej kredzie serie skalne zostały zafałdowane i przemieszczone ku
     północy o wiele kilometrów. Tak powstała płaszczowinowa budowa Tatr.
     W eocenie część Tatr została przykryta morzem w którym powstały
     zlepieńce, wapienie numulitowe, piaskowce, mułowce i łupki
     pokrywające północne stoki Regli oraz wypełniające Kotlinę
     Zakopiańską i Pasmo Gubałowskie.


     Dolina Pięciu Stawów Polskich widziana z ZawratuRzeźba gór jest
     wynikiem działania lodowców, erozji wywołanej wodami i wietrzenia. W
     epoce lodowcowej Tatry uległy zlodowaceniu 3 lub 4 razy. Ostatnie
     lodowce ustąpiły ok. 10 000 lat temu. Typowymi dolinami
     polodowcowymi są U-kształtne doliny takie jak Dolina Białej Wody,
     ale działaniu lodowców Tatry zawdzięczają też inne formy skalne,
     takie jak cyrki lodowcowe i mutony. Wody płynące wyrzeźbiły doliny V-
     kształtne (Dolina za Bramką). Często występują w Tatrach doliny
     wiszące, jak Buczynowa Dolinka zawieszona nad Doliną Roztoki.
     Wymodelowane przez lodowiec misy w dnach dolin i progi. Woda
     wypełniła je tworząc jeziora tatrzańskie, wody spadające z progów
     utworzyły liczne wodospady. Mało odporne utwory osadowe uległy
     zjawiskom krasowienia. W efekcie powstały systemy jaskiń: -Jaskinia
     Wysoka-Za Siedmiu Progami – do niedawna najdłuższa (ustąpiła miejsce
     systemowi jaskiń Wielkiej Śnieżnej) - Jaskinia Wielka Śnieżna –
     najgłębsza i najdłuższa - Jaskinia Bielska – najczęściej zwiedzana
    • gerda11 Re: Tatry ....cd 09.08.07, 15:16
     img45.imageshack.us/img45/6642/800pxpanoramamorskiegoolr5.jpg
     img368.imageshack.us/img368/2208/tat7666ui7.jpg
     img386.imageshack.us/img386/2357/tatry38eq0.jpg
     • bogatka1 Re: Tatry ....cd 09.08.07, 16:44
      Sumienny opis Tatr. Był czas, że dziwiłam sie, dlaczego te jeziora
      nazywa się stawami.
      Zdjęcia trzy do wyboru. Pierwsze to piękny pejzaż; na drugim
      świetnie zaznaczone nazwy - tylko kilka z nich znam. Trzecia
      przypomniała mi niedokończoną wędrówkę, gdy miałam 20 lat.
      • gerda11 Re: Nasze morze ...Bałtyk ... 10.08.07, 15:49
       Charakterystyka
       Bałtyk nazywany jest morzem śródziemnym północnej Europy ponieważ ze
       wszystkich stron jest otoczony lądem, a z Morzem Północnym łączy go
       jedynie kilka płytkich cieśnin. Położone jest w północnej strefie
       klimatu umiarkowanego. Oba morza leżą na tym samym szelfie
       kontynentalnym.

       Rozciągłość południkowa – ponad 1500 km
       Rozciągłość równoleżnikowa najszersza (przez Zatokę Fińską) – ok.
       600 km
       Rozciągłość równoleżnikowa najwęższa (przez Zatokę Botnicką) – 100
       km
       Rozciągłość równoleżnikowa poniżej Gotlandii – ok. 250 km

       Powierzchnia
       Wraz z Kattegatem wynosi ok. 415.266 km². Bez Kattegatu pow. Bałtyku
       obejmuje 385.000 km². Powierzchnia zlewisk wynosi 1.721.238 km².
       Objętość morza wynosi 21.721 km³.


       Głębokość
       Średnia głębokość wynosi 52,3 m, maksymalna – 459 m (głębia
       Landsort na północny zachód od Gotlandii). W Kattegacie głębokość
       maksymalna wynosi 109 m, ze średnią 24 m. Na mapie batymetrycznej
       czyli głębokościowej wyraźnie widać, że Bałtyk podzielony jest na
       dwa głębsze baseny: basen południowy, nazywany niekiedy Gotlandzkim
       i basen północny w Zatoce Botnickiej. W wypadku podniesienia się dna
       Bałtyku o 100 metrów oba baseny stałyby się oddzielnymi jeziorami.

       Morze Bałtyckie dzieli się na 3 baseny:

       Basen Bornholmski o maksymalnym zagłębieniu 105 m
       Basen Gotlandzki o maksymalnym zagłębieniu 459 m
       Basen Botnicki o maksymalnym zagłębieniu 293 m

       Zasolenie
       Ze względu na niskie zasolenie Bałtyk zalicza się do wód słonawych
       (mezohalinowych) i określa morzem półsłonym. Średnie zasolenie
       wynosi ok. 8 ‰. Na ogół waha się w granicach od 2–12‰ i zależy
       głównie od wpływu wód z Morza Północnego. W Kattegacie i Skagerraku
       wynosi ok. 20‰, w Bełtach i Zatoce Kilońskiej ok. 15–17‰, przy
       polskich wybrzeżach ok. 7‰, w Zatoce Puckiej spada do 6.2‰, w
       Zalewie Wiślanym tylko 1–3‰, w Zatoce Fińskiej i Botnickiej spada do
       2‰. Stosunkowo duże różnice zasolenia w Bałtyku występują w kierunku
       pionowym. Np. w basenie bornholmskim przy powierzchni wynosi ok.
       7,5‰ a przy dnie, na głębokości 100 m sięga aż 15–18‰. Różnice te
       spowodowane są spływającymi z lądu słodkimi wodami rzecznymi i
       przenikającymi słonymi wodami oceanicznymi przez cieśniny bałtyckie.
       Słodkie wody utrzymują się w powierzchniowej warstwie i
       przemieszczają głównie w kierunku zachodnim. Wody oceaniczne wlewają
       się pod nimi i płyną w kierunku północno-wschodnim. Na wiosnę ze
       względu na zwiększone wlewy słodkiej wody z rzek zasolenie ww
       wschodniej części Zatoki Fińskiej może spaść do zera. Zasolenie
       wzrasta wraz ze wzrostem głębokości. Ilość słodkiej wody wpływającej
       do tego morza z uchodzących do niego rzek jest większa niż parującej
       z niego, co przy ewentualnym zamknięciu dopływu bardziej słonej wody
       Morza Północnego spowodowałoby zamianę tego morza w olbrzymie,
       słodkowodne śródlądowe jezioro. Do Morza Bałtyckiego wpływa około
       250 rzek. Najwięcej wody wlewają do niego: Wisła, Newa, Kemi, Gota,
       Niemen, Odra, Lule, Angerman i Dźwina.


       Poziom wód i fale
       Poziom wód Bałtyku jest wyższy niż w Oceanie Atlantyckim i Morzu
       Północnym i wynika z jego śródlądowego położenia. Powodem jest zbyt
       słaba wymiana wód przez wąskie Cieśniny Duńskie aby nastąpiło pełne
       wyrównanie poziomów. Wody piętrzą się w cieśninach zależnie od
       kierunku wiatrów, które albo pchają wody oceaniczne lub na odwrót.
       Wlewy oceaniczne przeważają i to powoduje, że poziom Bałtyku jest
       wyższy i zmienia się w ciągu roku. Nie jest też jednolity we
       wszystkich jego częściach. Pomiędzy Bełtami a Zatoką Botnicką
       różnica poziomów dochodzi do 14 cm, a w stosunku do Skagerraku
       różnica ta może wynosić nawet 37 cm.

       Bałtyk jest morzem burzliwym, a fale są krótkie i strome. Typowa
       wysokość fali wynosi 5 metrów, ale w czasie bardzo silnych sztormów
       osiąga 10 metrów. 23 grudnia 2004 w czasie sztormu w rejonie
       północnego Bałtyku zarejestrowano pojedynczą falę o wysokości prawie
       14 metrów. Bałtyckie sztormy są niebezpieczne dla żeglugi statków. W
       ostatnich latach podczas sztormu zatonęły trzy duże promy: 14
       stycznia 1993 polski "Jan Heweliusz", 28 września 1994
       estoński "Estonia", a 1 listopada 2006 roku szwedzki MS Finnbirch.

       Temperatura wody powierzchniowej w zależności od pory roku wynosi
       od -0,5 do 25 stopni Celsjusza.
      • gerda11 Re: Bałtyk ......cd 10.08.07, 15:58
       img352.imageshack.us/img352/4463/baltykzo1.jpg
       img461.imageshack.us/img461/8327/baltyk1bb3.jpg
       img514.imageshack.us/img514/9877/baltyk2lt0.jpg
       img514.imageshack.us/img514/4750/batykel4.jpg
       img383.imageshack.us/img383/6858/batyk1aw1.jpg
  • gerda11 Re: Warszawa ... 14.08.07, 20:24
   Warszawa (pełna nazwa formalna: miasto stołeczne Warszawa) - miasto
   położone w środkowo-wschodniej Polsce, na Mazowszu nad rzeką Wisłą.
   Dzięki królowi Zygmuntowi III Wazie w 1596 roku stała się stolicą
   Polski.

   Warszawa jest ważnym ośrodkiem naukowym, kulturalnym, politycznym
   oraz gospodarczym. Mieszczą się w niej siedziby parlamentu (Sejmu i
   Senatu), Prezydenta RP, Rady Ministrów i innych władz centralnych.
   Warszawa jest także stolicą województwa mazowieckiego.

   To największe polskie miasto pod względem liczby ludności (1 702 539
   mieszkańców w grudniu 2006 [1]) i powierzchni (518 km²

   Warszawa jest położona w środkowym biegu Wisły na Nizinie
   Środkowomazowieckiej (Kotlina Warszawska) na średniej wysokości 100
   m n.p.m. Lewobrzeżna część miasta jest w większości położona na
   Skarpie Wiślanej. Na obszarze miasta znajduje się kilka wzgórz, w
   większości usypanych przez człowieka. Miasto rozciąga się po obu
   stronach Wisły, w odległości około 350 kilometrów od Karpat i Morza
   Bałtyckiego.

   Nazwa pojawia się w XIV wiecznych zapiskach jako Warseuiensis
   (1321), Varschewia (1342) i XV wieku jako Warschouia (1482).
   Średniowieczna nazwa brzmiała Warszewa, Warszowa. Pochodzi ona od
   formy dzierżawczej imienia Warsz (skróconej formy popularnego
   wówczas imienia Warcisław, Wrocisław).

   Zmiana nazwy na Warszawa wynikła z mazowieckiej wymowy
   dialektycznej. Do końca XV wieku samogłoska -a- przechodziła w -e-
   po spółgłoskach miękkich (-sz- była w tamtym okresie spółgłoską
   miękką). W XV wieku formy z wtórnym -e- zaczęły być postrzegane jako
   gwarowe. Dlatego też zastępowano -e- przez -a-. Taka zmiana nie była
   uzasadniona etymologicznie, więc takie formy nazywa się
   hiperpoprawnymi (np. siadlisko, królawski). Tak też nastąpiła zmiana
   nazwy z Warszewa na Warszawa, która upowszechniła się w XVI wieku[2].

   Legendarna etymologia wywodzi nazwę od imion rybaka Warsa i jego
   żony Sawy.
  • gerda11 Re: Warszawa - w legendzie .... 14.08.07, 20:26
   Wars i Sawa

   Dawno dawno temu nad Wisłą stała maleńka chatka, a w niej mieszkali
   Wars i Sawa. Wars był rybakiem (wtedy można było jeszcze jeść ryby z
   Wisły) a jego żona Sawa codziennie czekała na męża przygotowując mu
   ciepłą strawę. Perwnego razu w okolicy tej odbywało się wielkie
   polowanie księcia Ziemiomysła - pana okolicznych ziem. W pościgu za
   zwierzyną książę odłączył się od orszaku i zgubił się w kniei.
   Wieczór już się zbliżał, a książę w żaden sposób nie mógł znaleźć
   powrotnej drogi. W końcu, głodny i zmęczony, dotarł do brzegu Wisły
   i zobaczył chatkę Warsa i Sawy.
   Ponieważ w nocy niebezpiecznie było samemu chodzić po puszczy,
   książę zapukał do chatki i poprosił o nocleg. Wars i Sawa przyjęli
   nieznajomego bardzo gościnnie. Nakarmili go i zaofiarowali mu
   nocleg, a książę przyjął to z wdzięcznością, chociaż chatce daleko
   było do wygód komnat dworskich.
   Rankiem książę serdecznie podziękował ubogim rybakom za pomoc;
   powiadano, że rzekł im wtedy tak: "Nie zawahaliście się przyjąć pod
   swój dach nieznajomego i uratowaliście go od głodu, chłodu, a może i
   dzikich zwierząt. Dlatego ziemie te na zawsze Warszowe zostaną, aby
   wasza dobroć nie została zapomniana".

   Tyle legenda. A naprawdę nazwa naszego miasta wzięła się od imienia
   Warsza z rodu Rawiczów, do którego w XIII w. należały te ziemie -
   mówiono wtedy, że to Warszowa ziemia, czyli będąca własnością
   Warsza. Z czasem nazwa Warszowa zmieniła się na Warszawa.
  • gerda11 Re: Warszawa - nocą 14.08.07, 20:31
   img125.imageshack.us/img125/1958/warszawa1ms1.jpg
   img508.imageshack.us/img508/3636/warszawa1aoi6.jpg
   img119.imageshack.us/img119/8003/warszawatrasawzkh5.jpg
   img239.imageshack.us/img239/7820/warszawazamekkrolewskilw0.jpg
  • gerda11 Re: Warszawa - w słońcu dnia ... 14.08.07, 20:38
   img122.imageshack.us/img122/2710/russiancakewarsawpastelur0.jpg
   img164.imageshack.us/img164/3949/warszawa9vrze1.jpg
   img114.imageshack.us/img114/3613/zdjecie26mn5.jpg
   img114.imageshack.us/img114/6130/800pxtrasawzst9.jpg
   img48.imageshack.us/img48/9986/warszawateatrwielkiso6.jpg
   • bogatka1 Re: Warszawa - czy Tami widziała? ... 14.08.07, 21:03
    Byłam kilkanaście razy w Warszawie, jako panna. Potem odwoziłam
    synka, bo leciał za ocean. Ach, jeszcze wcześniej odwoziłam mamę i
    siostrę z siostrzeńcem.
    Mam zdjęcia czarno-białe na tle Pałacu Kultury i w ZOO.
    • gerda11 Re: czy Tami widziała? ...nie wiem......ale ? 14.08.07, 22:42
     ....musimy ją wziąść za ucho i przyprowadzić tutaj ....
     Chyba że musisz wystosować specjalne zaproszenie dla niej ...hi,hi,hi
     • bogatka1 Re: czy Tami widziała? ...nie wiem......ale ? 09.11.08, 22:37
      Piękna i warto przedłuzyć zywot temu wątkowi.
      • czarna9610 Re: Lubelszczyzna 02.01.09, 21:12
       ma swój urok. Kazimierz czy choćby pola na których rośnie chmiel. A domy
       jesienią kiedy suszą się liście tytoniu. Puławy i Kazimierz czy Lublin .

       fotoforum.gazeta.pl/3,0,1518296,2,3.html
       • bogatka1 Re: Lubelszczyzna 02.01.09, 22:57
        Chyba całe południe Polski jest malownicze. W Lubelskim nie byłam, wybierałam się w ubiegłym roku w Rzeszowskie, ale przechorowałam prawie cały rok. Może w tym roku mi się uda pojechać w tamte strony albo do Kotliny Kłodzkiej.
        A Lester jest uroczy!
        • agas301 Re: Lubelszczyzna 23.06.10, 22:01
         bogatka1 napisała:

         W Lubelskim nie byłam, wybierałam s
         > ię w ubiegłym roku w Rzeszowskie, ale przechorowałam prawie cały rok. Może w ty
         > m roku mi się uda pojechać w tamte strony albo do Kotliny Kłodzkiej.

         https://kartki.onet.pl/_i/d/zapraszam.jpg
  • bogatka1 Re: Mielno i inne plaze - lato! 11.07.09, 17:09
   https://www.wasilkow.pl/przedszkole/Nowy%20folder/kwiatki.gif https://www.polskieszlaki.pl/zdjecia/ania/mi_plaza.jpg

   https://ciezkowice.blox.pl/resource/Kopia_Mielno_2008_oboz_MDP_318.JPG

   https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Mielno_plaża.jpg/800px-Mielno_plaża.jpg

   https://imgpe.trivago.com/uploadimages/50/15/5015390_mx.jpeg
  • bogatka1 Re: Piękna nasza Polska cała ! ! 14.06.10, 15:51
   Każdy lubi opowiadać o swoich ulubionych miejscach, miejscowościach.
   Tych, w których mieszka, albo już tylko wspomina. Jakie jest Twoje miejsce na ziemi?
   --
   https://media1.mojageneracja.pl/oieryqyoqq/mediuml3zp87564c15c1770ef4854734.jpg
   • agas301 Re: Piękna nasza Polska cała ! ! 23.06.10, 17:39
    Hmmm...moja 'podróż sentymentalna' sięga zamierzchłych czasów podstawówki kiedy
    czyniłam pierwsze kroki w dziedzinie turystyki.

    Roztocze - bo o nim mowa, leży w środkowo-wschodniej części kraju, w
    województwie lubelskim. Park utworzony został w 1974 roku na obszarze 4801 ha.
    Aktualna jego powierzchni wynosi 8483 ha, w tym lasy zajmują 8102 ha (95,5%).
    Ochroną ścisłą objęto 806 ha (9,5%).

    Tradycje ochrony przyrody na Roztoczu sięgają końca XVI w. kiedy obszar
    ten włączono do Ordynacji założonej przez Kanclerza Jana Zamoyskiego. Wówczas
    utworzono tutaj "zwierzyniec" otoczony wysokim parkanem o długości ok. 30 km.
    Obejmował on powierzchnię obecnego obw. ochr. Bukowa Góra oraz część obwodu
    ochronnego Florianka w granicach dzisiejszego Roztoczańskiego Parku Narodowego.
    W zwierzyńcu tym trzymano jelenie, dziki, wilki, rysie, żbiki i tarpany. Z braku
    funduszy "zwierzyniec" zlikwidowano pod koniec XVIII bądź na początku XIX w., a
    zwierzęta wypuszczono do otaczających lasów, a także rozdano okolicznym mieszkańcom.

    Mimo likwidacji "zwierzyńca" kultywowano w dalszym ciągu tradycje ochrony
    przyrody tego regionu. Teren ten bowiem stale przyciągał licznych badaczy,
    którzy to dostrzegając dużą wartość przyrodniczą Roztocza wszelkimi sposobami
    starali się go chronić. To właśnie dzięki nim od I połowy XX w. powstawały
    rezerwaty chroniące cenne stanowiska roślinne, aż w końcu, po wielu latach
    starań, w 1974 roku powołano tu Roztoczański Park Narodowy.

    Roztoczański Park Narodowy zlokalizowany na Roztoczu Środkowym, objął swymi
    granicami jedne z najcenniejszych wartości przyrodniczych tego regionu. Swoją
    unikalność Roztocze, a tym samym i Park, zawdzięcza licznym procesom jakie
    zachodziły tutaj na przestrzeni dziejów. To właśnie one wycisnęły swoje piętno
    na organizmach zasiedlających ten teren. Specyficzny klimat Roztocza,
    przeplatanie się ciepłych i zimnych mas powietrza, zadecydowały o charakterze
    wykształconej tu szaty roślinnej. Ona z kolei stworzyła odpowiednie siedlisko
    dające ogromne możliwości rozwojowe dla różnych grup systematycznych zwierząt.

    https://www.roztoczanskipn.pl/galeria/marczakpoz2.jpg

    https://www.roztoczanskipn.pl/galeria/marczakpoz3.jpg

    https://www.roztoczanskipn.pl/galeria/marczakpion3.jpghttps://www.roztoczanskipn.pl/galeria/marczakpion5.jpg

    https://www.roztoczanskipn.pl/galeria/marczakpoz19.jpg

    https://www.roztoczanskipn.pl/galeria/marczakpoz49.jpg

    https://www.roztoczanskipn.pl/galeria/marczakpoz50.jpg

    https://www.roztoczanskipn.pl/galeria/marczakpoz56.jpg
  • bogatka1 Re: Piękna nasza Polska cała ! ! 23.06.10, 18:34
   Piękne zdjęcia i opis.
   Przypomniał mi się "Rogaś z Doliny Roztoki" Marii Kownackiej

   https://digart.img.digart.pl/data/img/vol4/24/27/miniaturki400/2620645.jpg
   • agas301 Re: Piękna nasza Polska cała ! ! 23.06.10, 20:08
    bogatka1 napisała:


    > Przypomniał mi się "Rogaś z Doliny Roztoki" Marii Kownackiej
    >
    > [img]https://digart.img.digart.pl/data/img/vol4/24/27/miniaturki400/2620645.jpg[
    > /img]


    Dokładnie tak go sobie wyobrażałam Bogatko;D
  • bogatka1 Re: Piękna nasza Polska cała - 15.06.11, 23:31
   www.pless.pl/ Będą kręcić film w Pszczynie - W Rumunii rozpoczęto zdjęcia do filmu "Bitwa pod Wiedniem". W ostatnich dniach czerwca artyści powinni zagościć w Pszczynie.
   W filmie gra Alicja Bachleda-Curuś w roli księżnej Eleonory Lotaryńskiej, Daniel Olbrychski jako generał Marcin Kazimierz Kątski oraz Borys Szyc jako hetman Mikołaj Adam Sieniawski.
   Budżet filmu wynosi 50 mln złotych. W filmie wystąpi ponad 100 znakomitych aktorów, zaangażowanych zostanie 8 tys. statystów i 2 tys. koni.
   Zdjęcia w Pszczynie mają być kręcone na terenie parku zamkowego.

   obrazy.republika.pl/plener_pszczyna06.html

   syriaa.blox.pl/2005/08/Pszczyna.html

   https://www.podroze.zamkilodzkie.pl/grafika/obrazy/podroze_pszczyna/pszczyna9s.jpg
  • bogatka1 Re: Piękna nasza Polska cała... 08.06.12, 22:59
   ... a najlepiej i tak we własnym mieście, domu, gdzie jest własny kawałek podłogi i wygodne łóżko big_grin

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka