Dodaj do ulubionych

Polska,Rosja,Białoruś,Ukraina-Bractwo Słowiańskie

01.05.10, 18:00
forum.gazeta.pl/forum/w,97740,110837758,110837758,Narodowosc_Slowianska.html
Obserwuj wątek
  • pultorakh Niestety(?)Polacy to nie Słowianie. 01.05.10, 18:34
   Jak dowiodły badanie genetyczne Polacy nie są Słowianami, a przynajmniej nie w
   takim stopniu w jakim ich uważano. JĘZYK NIE JEST ŻADNĄ WYKŁADNIĄ POCHODZENIA!!!
   Owszem wszystkie badanie dowodzą, że Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy to w
   przeważającej mierze osoby pochodzenia słowiańskiego.
   Ale już np. Polacy to w (w zależności od źródeł)w 57 % Słowianie 35% Germanowie,
   8% Semici, lub wg. projektu badającego pochodzenie każdego człowieka wg. jego
   łańcucha DNA - Polacy to w 60 % Germanowie, w 25% Słowianie, 10% Celtowie, w 5%
   Żydzi.
   Podobnie nie są Słowianami Czesi i Słowacy (podobnie jak my to
   Germano-Słowianie), nie mówiąc o Ilyro-Germanach czyli Chorwatach czy
   Słoweńcach, Ilyro-Słowinach czyli Serbach lub Trako-Słowianach czyli Bułgarach.
   Co ciekawe więcej cech słowiańskich w swoim genetycznym pochodzeniu przejawiają
   Węgrzy oraz Rumunii.
   • borzyslaww Re: Niestety(?)Polacy to nie Słowianie. 01.05.10, 20:00
    Proszę o źródła.
    Z tego co wiem Polacy mają w 57% aryjskie DNA,pozostałe to różne
    domieszki.

    Jakby nie było to Słowianie podbili Germanów,Illirów i inne ludy
    narzucając im swój język i kulturę.Dlatego mieszańcy też są
    Słowianami.

    W te 60% DNA germańskiego trudno uwierzyć bowiem Polacy wydatnie
    różnią się od Szwedów czy Norwegów.Ja bym widział większy udział
    krwi żydowskiej i romańskiej.(Pełno ciemnowłosych o czarnych oczach).
    • pultorakh Źródło to program igenea, ale dla mnie również 02.05.10, 00:29
     te dane są wątpliwe.

     Z tego co gdzieś czytałem, nie pamiętam już gdzie dokładnie to faktycznie w 57%
     Polacy mają geny słowiańskie( nie aryjskie czyli indo-irańskie)ze 30 %
     germańskich i reszta semickich.
     Nic mi nie wiadomo nt. podbojów Germanów, skoro większość z nich uciekła stąd w
     V w. n.e. przesuwając się na w ramach tzw. wędrówek ludów w najróżniejsze części
     Europy i Płn. Afryki.
     Również trudno mi uwierzyć w te 60%, chociaż dane dotyczące Niemiec i ich
     pochodzenia celtyckiego mogą być wiarygodne (w końcu na terytorium RFN znajduje
     się centrum kultury Halstatt).
     Nie wiem co rozumiesz pod terminem romański? Są języki romańskie, ale nie ludy.
     Rumuni to Trakowie, Dakowie, Ilyrowie, Słowianie. Włosi to Celto-Etruskowie (lud
     nie-indoeuropejski), Hiszpanie Celto-Iberowie(ci podobnie jak Etruskowie to
     nieindoeuropejczycy), Francuzi Celtowie z małą domieszką germańską.
     Kiedyś na Białorusi powstałą taka teoria, że Białorusini to zeslawizowani
     Bałtowie, miało to zapewne pomóc w nawiązaniu do historii WKL, z którym to
     Księstwem upatruje się najwięcej powiązań historyczno-kulturowych.
     Ja osobiście jestem zawsze bardzo ostrożny do teorii czy projektów "braterstwa",
     owszem może i braterstwo indoeuropejskie miałoby sens, ale w obecnej chwili na
     szczeblu politycznym jest niewykonalne. Co ciekawe, jeśli przykładowo taka Unia
     Europejska objęła by wszystkie państwa europejskie, do tego dołączyła Turcja
     (której mieszkańcy w dużej mierze są indoeuropejskimi potomkami Hetytów i
     Medów)oraz aryjski(indoirański) Iran, Afganistan i niektóre terytoria Indii,
     Pakistanu i Tadżykistanu to mogłaby powstać taka Unia Indo-europejska.
     • szalom_tawarisz Re: Źródło to program igenea, ale dla mnie równie 02.05.10, 09:57
      pultorakh napisał:

      > te dane są wątpliwe.

      Braterstwo krwi polegało na ten przykład, ze germanie z Berlina bombardowali
      germanów w Londynie, i na opak, Na wschodzie słowianie z Moskwy mordowali
      słowian z zachodu ...
    • szalom_tawarisz Re: Niestety(?)Polacy to nie Słowianie. 02.05.10, 10:06
     borzyslaww napisał:
     > W te 60% DNA germańskiego trudno uwierzyć bowiem Polacy wydatnie
     > różnią się od Szwedów czy Norwegów.Ja bym widział większy udział
     > krwi żydowskiej i romańskiej.(Pełno ciemnowłosych o czarnych oczach).


     papież Benedykt i żydowskie pochodzenie ???
   • jodka5 Re: Niestety(?)Polacy to nie Słowianie. 17.05.10, 22:51
    no pięknie, Słowianie to nie-słowianie, a nie-słowianie to
    Słowianie...ciekawe,
   • rk111 Re: Niestety(?)Polacy to nie Słowianie. 04.11.10, 19:04
    Z tego, co widać to Łużyczanie i właśnie Polacy oraz Czesi mają najwięcej „słowiańskich”genów za nimi są Ukraińcy a dalej Rosjanie Białorusini Słowianie południowi, ale nie to jest zaskakujące tylko to, że mieszkańcy pogranicza Afgańsko Turkmeńsko uzbeckiego mają podobna liczbę „słowiańskich”genów, co Polacy i o 10% więcej niż Rosjanie.
  • liberum_veto Nowoczesne badania genetyczne a Słowianie 02.05.10, 07:56
   Nareszcie jakiś ciekawy i rozwijający wątek naukowy...
   pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82owianie
   Nowoczesne badania genetyczne a Słowianie
   Na wstępie należy nadmienić, że pojęcie słowian jest z natury
   lingwistyczne, a badania genetyczne oznaczają biologiczne
   pokrewieństwo. Oznacza to na przykład, że narody angielsko- i
   hiszpańsko-języczne Ameryki nie pochodzą bynajmniej genetycznie z
   tych krajów. Języki słowiańskie mogły być narzucane plemionom
   etnicznie obcym. Nie zmienia to faktu, że obraz genetyczny
   przedstawia kierunki ekspansji.
   Nowoczesne badania genetyczne wykazały, że charakterystycznym genem
   dla Słowian jest R1a1 (M17) - haplogrupa występująca w męskim
   chromosomie Y. Na kontynencie europejskim występuje on u Słowian z
   częstotliwością od 30% do ponad 60%:
   63% Serbowie Łużyccy - Łużyce, Niemcy
   56,4%-60% Polacy - Polska,
   44%-54% Ukraińcy - Ukraina
   50% Rosjanie - Rosja
   Za najstarszą kolebkę jednoznacznie identyfikowanych przodków
   Słowian należy przyjąć południową Europę, gdzie do 10 tys. lat temu
   prowadzą wyniki badań genetycznej genealogii wyznaczane przez
   haplogrupę R1a1 chromosomu Y. Warto nadmienić że są to nowe dane z
   XXI wieku, kompletnie nieznane wcześniejszym historykom, którzy
   mogli się tylko domyślać. Falsyfikacja danych genetycznych jest
   praktycznie niemożliwa z uwagi na małe prawdopodobieństwo losowych
   kros mutacji w Y-DNA.
   Również niedawno przeprowadzane badania genetyczne, stanowiące
   ciekawostkę genetyczną przedstawiają dowody na pokrewieństwo między
   Polakami a Węgrami. Zarówno Polacy jak i Węgrzy (również
   Serbołużyczanie) mają najwyższą częstotliwość genetycznego znacznika
   R1a1 w Europie, który waha się i wynosi od 5 do 60%. Obydwa narody
   mają również zgodnie z tymi badaniami ten sam znacznik chromosomu Y,
   będący wskazówką mówiącą, że pochodzi on z tego samego ojca i
   powstał ok. 10 000 lat temu.
   pl.wikipedia.org/w/index.php?
   title=Plikbig_grinistribution_Haplogroup_R1a_Y-
   DNA.svg&filetimestamp=20100427185534
   • pultorakh Południowa Europa to kolebka Indoeuropejczyków 02.05.10, 09:40
    nie tylko Słowian.
    Dokładnie za takie miejsce można uznać wschodnią Turcję lub północny Kaukaz
    gdzie żyli proto-indoeuropejczycy. Stamtąd przeszli: do Grecji (z Turcji) lub na
    obszar południowej Rosji. Większe prawdopodobieństwo jest takie że jednak
    wschodnia Turcja byłą kolebką indoeuropejczyków, bo część z nich, czyli
    indoirańczycy i indoaryjsczycy (Ariowie)przeszli do Iranu, a stamtąd część do
    północnych Indii.
    Indoeuropejczycy podzielili się na kilka grup, grupa Słowiano-Bałtycka przeszła
    na teren współczesnej Białorusi i Ukrainy, Bałtowie odłączyli się po czym udali
    się nad Bałtyk. Słowianie żyli na obszarze pogranicza Białorusi i Ukrainy aż do
    V w. n.e. kiedy na wskutek Hunów do doszło do wielkich wędrówek ludów w Europie.
    Słowianie przesunęli się na zachód, po czym część z nich przeszła na Bałkany
    asymilując się z ludnością tracką i ilyryjską.
    Na Bałkanach tak naprawdę Słowian nie ma, Bułgarzy nawet ich nie przypominają z
    wyglądu, podobnie Macedończycy (co ciekawe mający w sobie geny starożytnych
    Macedończyków), jeden z najwyższych narodów Europie i na świecie. Jugosławia to
    inna bajka, bo tacy Bośniacy mają w sobie więcej genów słowiańskich niż
    ilyryjscy Chorwaci czy Czarnogórcy. Węgrzy oraz Rumunii, mimo że lingwisycznie
    podobni do Finów czy Włochów także bardziej przypominają wyglądem Czechów czy
    Polaków.
    • szalom_tawarisz Re: Południowa Europa to kolebka Indoeuropejczykó 02.05.10, 10:11
     pultorakh napisał:
     > Rumunii, mimo że lingwisycznie
     > podobni do Finów czy Włochów także bardziej przypominają wyglądem Czechów czy
     > Polaków.

     ale tych spod Kutna ?
    • nn52 Re: Południowa Europa to kolebka Indoeuropejczykó 07.08.11, 00:23
     nie tylko.

     Indie w 52%
     Mongolia 46%...

     Polacy również posiadają domieszkę genów Mongolskich , Żydowskich , Litewskich , Węgierskich , Germańskich , Oromiańskich ...i to w dużych procentach.
     Na 2011 , uważa się że polacy posiadają tylko 29,6% genów Słowianskich...
     Polacy to taki kocioł genów.
   • borzyslaww Re: Nowoczesne badania genetyczne a Słowianie 02.05.10, 14:13
    W takim wypadku oznacza,że współcześni Słowianie mają jednak wciąż w
    przewadze geny przodków słowiańskich.
    Bałkańczycy też są Słowianami ,chociaż są więcej przemieszani z
    innymi ludami.

    Z tego co czytałem Germanie nie mają wcale swoich genów.Są mieszaniną
    ludności Zachodniej Europy,Ariów-najeźdźców i innych.
    Jak tu w więc można mówić o tym,że Polacy mają geny germańskie?
    • szalom_tawarisz Re: Nowoczesne badania genetyczne a Słowianie 02.05.10, 17:29
     borzyslaww napisał:
     > Jak tu w więc można mówić o tym,że Polacy mają geny germańskie?

     np taki Michnik z genami germańskimi ?, taż to byłby skandal a raczej dowcip smile
    • pultorakh Co to za bzdury w ogóle? 02.05.10, 20:37
     Jacy Ariowie? Jakie ludy Zachodniej Europy? Czyli kto? Celtowie? Germanowie?
     Niemcy to w przeważającej mierze Celtowie (na południu)oraz Germanowie (na
     północy), a także Słowianie (na wschodzie). Francuzi to głównie Celtowie z mała
     domieszką germańską, podobnie jak Anglicy, z tą różnicą że mówią różnymi
     językami bo francuski pochodzi od Rzymian a angielski od Anglów i Jutów.
     Przestańmy w końcu dzielić braci na jakichś tam Słowian czy nie-Słowian
     (obojętnie czy Germanów, Celtów, Italików, Ilyrów, Greków czy innych). To tak
     jakby mówić, że mój kuzyn/ka (np. córka mojego wujka czy syn mojej ciotki) to
     nie moja rodzina bo ma inne nazwisko. Słowianie, Germanowie, Celtowie, Ilyrowie,
     Ormianie, Italikowie, Grecy,Ariowie (indo-irańczycy, czyli współcześni Persowie
     czy mieszkańcy Pendżabu)i cała reszta to jedna grupa etniczna, tak więc różnica
     etniczno-kulturowa między Polakiem a Rosjaninem jest taka sama niemal jak między
     Anglikiem, a Szkotem mimo, że w obydwu przypadka te narody ze sobą wojowały.
     Polak-Czech - to tak jak ja i mój brat rodzony, Polak-Niemiec czy Polak-Włoch to
     tak jak ja i mój brat cioteczny ze strony matki/ojca, tyle, że o innym nazwisku.
     • liberum_veto Popieram przedmówcę 02.05.10, 20:42
      Wszyscy ludzie są braćmi. Wszyscy pochodzimy od Adama i Ewy, ew. -
      według niektórych teorii - od jakiejś małpy, co zlazła z drzewa wink
     • szalom_tawarisz Re: Co to za bzdury w ogóle? 02.05.10, 20:46
      pultorakh napisał:
      > tak więc różnica
      > etniczno-kulturowa między Polakiem a Rosjaninem jest taka sama niemal jak międz
      > y
      > Anglikiem, a Szkotem mimo, że w obydwu przypadka te narody ze sobą wojowały.

      niemal to na pewno jest różnica między Krakowem a Warszawą, Poznań to jak Kraków
      a Przemyśl to taki mały Wrocław smile
  • szalom_tawarisz Bractwo Słowiań 02.05.10, 09:50
   słowianie mają bardzo ładną flotę na bieregu Czarnovo moria smile
   • pultorakh Proszę nie zbaczać z tematu. 02.05.10, 09:53
    Co do tej floty , to jest to kupa złomu, a nie flota. Byłem w Sewastopolu i
    widziałem te okręty z daleka. Owszem ładnie się to prezentuje, ale jako muzeum.
    Swoją drogą: W jakim języku to miało niby być: bułgarskim, a może macedońskim?
    • szalom_tawarisz Re: Proszę nie zbaczać z tematu. 02.05.10, 10:01
     pultorakh napisał:
     > Swoją drogą: W jakim języku to miało niby być: bułgarskim, a może macedońskim?

     Trudno powiedzieć, gdyż słowianie w parlimencie w bezprzykładny sposób zostali
     obrzuceni jajkami. Być może język był nazbyt skomplikowany i nie dało się
     niemnożka razgawariwat ?
     • borzyslaww Re: Proszę nie zbaczać z tematu. 02.05.10, 21:45
      Lachy są więcej spokrewnieni genetycznie z Północnymi Słowianami niż
      z Niemcami.

      Kulturowo biorąc Polacy są chłopami-katolikami.
      Nie mają pojęcia o swych korzeniach,odpowiada im,że sprzątają u
      obcych.
      • szalom_tawarisz Re: Proszę nie zbaczać z tematu. 03.05.10, 08:00
       borzyslaww napisał:

       > Lachy są więcej spokrewnieni genetycznie z Północnymi Słowianami

       to się nazywało w priwislannym kraju szlakiem znad Wisły na białe niedźwiedzie
  • liberum_veto Wandale znad Wisły 03.05.10, 06:46
   Tylko skrótowo naszkicuję stan rzeczy, który wydaje się najbardziej
   prawdopodobny (i który zapewne jest po prostu prawdą...) - Słowianie
   na większości swoich obecnych siedzib, w tym także nad Odrą i Wisłą
   są stosunkowo późnymi przybyszami i zajęli te ziemie w ciągu V wieku
   n.e., a więc w końcowej fazie Wędrówki Ludów. W starożytności Brązu
   i rzymskiej ich tu po prostu nie było; i co więcej nie wchodzili w
   styczność z cywilizacją klasyczną (rzymsko-grecką). Najstarsze
   uchwytne archeologicznie ślady Słowian pochodzą z Wołynia i Podola z
   wieku IV n.e.; co do wcześniejszej epoki poszlakami są pokrewieństwa
   i zapożyczenia językowe, wskazujące ma dorzecze środkowego Dniepru
   jako na wcześniejszą siedzibę. Nasze ziemie w rzymskiej
   starożytności zamieszkiwali Germanowie - na Pomorzu Goci, a na
   południe od nich ludy określane zbiorową nazwą najpierw Lugiów a
   później Wandalów, których ślady określa się mianem archeologicznej
   Kultury Przeworskiej. Jedynie Pojezierze Mazurskie zasiedlali
   Bałtowie. Germanowie sięgali zresztą dużo dalej na wschód: Goci i
   Gepidowie, którzy przewędrowali nasze (później) ziemie, szerokim
   łukiem okrążając Wandalów, jako że oba te plemiona szczerze się nie
   lubiły, stworzyły krótkotrwałe państwo nad Morzem Czarnym i
   Dnieprem. Germańskim narzeczem mówiono na Krymie jeszcze czterysta
   lat temu! Przed Germanami południe Polski było kolonizowane przez
   Celtów. Wcześniejsza od nich Kultura Łużycka, której dziełem był
   około roku 737 p.n.e. Biskupin, także po słowiańsku (czy
   prasłowiańsku) nie mówiła.
   (...)
   Ale dziś również, wobec perspektywy "wejścia do Europy", prawda o
   słowiańskich początkach może wydać się mało atrakcyjna dla
   zwolenników europejskiej integracji. Bo jakimże partnerem dla
   dziedziców Karola Wielkiego mogą być potomkowie plemienia, które
   wynurzyło się gdzieś z poleskich bagien? Najstarsze ślady wskazują,
   że w początkach swojej ewolucji Słowianie pozostawali w kręgu
   oddziaływania kultury Irańczyków - takiego bowiem właśnie,
   wschodniego i irańskiego pochodzenia jest nasza najstarsza
   terminologia religijna oraz zachowane w folklorze pozostałości
   mitów. A Iran się politycznie kojarzy jak najgorzej. Można też
   zaobserwować, że dziś najchętniej podnoszone są nasze rzekome
   starożytne koneksje z Celtami, choć ich ślady w naszej tradycji są
   bez porównania mniej widoczne niż irańskie, i przodkowie Słowian
   najprawdopodobniej z Celtami się nie kontaktowali. Polityczny, choć
   zapewne nieuświadamiany, podtekst celtyckiej orientacji jest również
   jasny: Celtami przecież byli przodkowie najbardziej zachodnich
   Europejczyków, czyli Brytyjczyków i Francuzów, do celtyckich korzeni
   poczuwa się znaczny procent Amerykanów, a dziś celtyckie tradycje
   przeżywają tam renesans, który z kolei ma wyraźny rys antyrzymski z
   antychrześcijańskim odcieniem.
   www.taraka.pl/index.php?id=pohoslow.htm
   • szalom_tawarisz Re: Wandale znad Wisły 03.05.10, 07:55
    liberum_veto napisał:
    > poczuwa się znaczny procent Amerykanów, a dziś celtyckie tradycje
    > przeżywają tam renesans, który z kolei ma wyraźny rys antyrzymski

    azaliż ukraińczycy mają flagę szwedzką i normańskie widły, halicki lew też
    raczej ryczał po norwesku smile-
   • pultorakh Miałem o tym właśnie napisać. 03.05.10, 09:33
    Jak wiadomo Wandale czyli po łacińsku Veneade, mieszkali w czasach rzymskich na
    terenach dzisiejszej Polski i to z nimi, a nie ze Słowianami, jak to podawano za
    PRL prowadzony był handel bursztynem.
    Ci Wandale w obliczu nadciągających Hunów postanowili przenieść się na inne
    terytorium, zawędrowali do Hiszpanii, a potem do północnej Afryki.
    Takich przykładów jak oni można mnożyć, bo duża część ówczesnych plemion czy
    grup plemion prowadziła koczowniczy czy nie-osiadły tryb życia. Podobnie jest z
    Gotami, mieszkańcami dzisiejszej Rumunii, czy Frankami, którzy przenieśli się z
    terytorium środkowych Niemiec do Francji, albo nasłyniejszą wędrówką Anglów i
    Jutów oraz po części Sasów, którzy przeprawili się z terytorium dzisiejszego
    Szlezwiku-Holsztynu i Danii do połundiowej i wschodniej Anglii tworząc
    królestwa, których nazwy powstały od nazw plemion np. East Anglia.
    A wracając do Słowian to faktycznie, mało kto wie o tym, że nasza(?) ojczyzna to
    tereny, który są dzisiaj skażone najbardziej po katastrofie w Czernobylu, niestety.
    Na terenie dzisiejszej Ukrainy południowej i południowej Rosji mieszkali jak
    wiadomo tzw. Scytowie, plemiona indo-irańskie. Generalnie istnieją bardzo silne
    związki, także językowe czy kulturowe między Słowianami, a Indo-irańczykami,
    których największym reprezentantej są Persowie, stanowiący ponad połowę
    mieszkańców "złego" Iranu. Mało kto wie, ale duża część tradycji wielkanocnych w
    Polsce ma swoje korzenie w Persji.
    • jodka5 Re: Miałem o tym właśnie napisać. 17.05.10, 23:02
     większość języków europejskich należy do grupy tzw.
     indoeuropejskiej, dlaczego akurat słowiańskie łączysz? dołacz tez
     romańskie i germańskie
   • pultorakh Niestety większośc tych artykułow ma ten sam błąd. 03.05.10, 09:40
    Nie wiem czy Ty to piszesz, czy tylko korzystasz z tych artykułów, ale jeszcze
    raz powtórzę. Celtowie, Germanowie, Słowianie i inne ludy mieszkające w Europie
    POZA Iberami, Etruskami, Ugro-finami to ludy należacego do jednej grupy
    etnicznej i językowej - Indoeuropejskiej.
    Tzw. Proto-indoeuropejczycy to przodkowie wszystkich Słowian, Germanów, Greków,
    Italików, Hetytów, Indoaryjczyków (Ariów, których resztki mieszkają w płn.
    Indiach i Pakistanie) i innych.
    Czy to ważne, czy Słowianie utrzymywali z Celtami kontakty, skoro i tak są z
    nimi spokrewnieni i wyrośli z tego samego korzenia.
    Co z celtyckimi kurhanami koło Krakowa czy Wrocławia?
    • liberum_veto mit o Polsce jako kolebce Słowiańszczyzny 03.05.10, 11:32
     Oczywiście, że cytuję. Zawsze staram się podawać linki do cytowanych
     artykułów. O genealogii Słowian wiedziałem niewiele, więc cieszę
     się, że taki wątek się tutaj pojawił. Uzupełniam swoją wiedzę...
     www.taraka.pl/index.php?id=pohoslow.htm
     Pogląd o autochtoniczności Słowian sprowadzał się do tezy, iż
     osadnictwo w dorzeczu Odry i Wisły (obszar ten bywał przedłużany na
     wschód aż do Dniepru) ma w dającej się stwierdzić przeszłości
     charakter ciągły, nie było zaburzane poważniejszymi najazdami, a
     ewentualni przybysze byli tylko przejściowymi gośćmi. Mimo tych
     sporadycznych wizyt sąsiadów, przez cały czas - przynajmniej 1700
     lat przed Mieszkiem I - miał trwać na obecnych polskich
     ziemiach "prasłowiański" substrat etniczny. Owi Prasłowianie mieli w
     końcu przeobrazić się w Słowian, którzy stąd, znad Odry i Wisły
     rozeszli się w okresie Wędrówek Ludów (w wiekach IV-VI n.e.) w trzy
     strony świata - na zachód nad Łabę, na południe: do Czech, nad Dunaj
     i na Bałkany, oraz na wschód ku późniejszej Rusi.
     My, Polacy, mielibyśmy być w prostej linii potomstwem i
     spadkobiercami rdzennej, autochtonicznej ludności dorzecza Odry i
     Wisły, a także tymi spośród Słowian, którzy w przeciwieństwie do
     reszty swoich pobratymców, dochowali wierności swojej starej ziemi i
     nie dali się skusić "obczyźnie" nad Dunajem, Wełtawą czy Oką.
     Owa wizja - a raczej mit właśnie - była uporczywie podtrzymywana i
     propagowana przez cały okres PRL i dopiero pod koniec tej formacji,
     w latach 80-tych, zaczęły się pojawiać pierwsze publikacje,
     stawiające naszą prehistorię z głowy na nogi.
     • pultorakh Zwracam honor. 03.05.10, 12:48
      Sam o tych rzeczach, o których piszę dowiedziałem się w ciągu 2-3 ostatnich lat,
      ponieważ zacząłem się interesować, amatorsko oczywiście tymi sprawami.
      A fakt jest faktem, że to PRL stworzył teorię o wiecznej słowiańskości obecnych
      ziem. Nawet mój dziadek cały czas w to wierzy, ale ja mu staram się to
      wytłumaczyć, choć on ma już 87 lat, ale cały czas tymi rzeczami się także
      interesuje (historycznymi rzecz jasna).
      Teoria ta miała służyć usprawiedliwieniu dla przesunięcia granic na zachód, jak
      wiadomo tzw."Ziemie Odsyskane" przez większość naszej historii nie były polskie,
      a teoria o tym, że 1500 lat temu i na ziemiach tzw. Kongresówki żyli Germanowie
      byłoby trudne do połączenia z tymi teoriami.
      Niemcy, oczywiście zachodnie były głównym wrogiem PRL i całego obozu
      socjalistycznego w Europie, tak więc trzeba było stworzyć taką teorię, która
      usprawiedliwiała by takie a nie inne granice i taką, a nie inną politykę. Stąd
      wzięła się teoria o tzw. "Drang nach Osten", które było w rzeczywistości
      podbojem ziem między Łabą a Wartą w którym to podboju uczestniczyli Polacy.
      Stąd też teoria o "powrocie" do czasów piastowskich, sojuszu z ZSRR jako
      "bratnim sojuszem państw słowiańskich" itp.
      Fakty mówiące o tym, że Polacy to w sporem części Germanowie, a Słowianie
      pochodzą z terytorium obecnego Polesia, Jugosławia ma tyle związków ze
      Słowianami Peru z Hiszpanią czyli poza językiem i małym odsetkiem tej samej
      ludności, miałyby katastrofalne skutki dla legitymizacji władz PRL i
      współczesnych granic. Skoro Polacy 1500-1600 lat temu żyli na terytorium
      współczesnej Ukrainy i Białorusi, tzn. że Rzeczpospolita Obojga Narodów (w
      zasadzie Trojga), a nie Polska piastowska jest Polską prawdziwie słowiańską i do
      takich granic powinno się dążyć. Co by to oznaczało w stosunku do granicy z ZSRR
      i problemu Kresów, można się tylko domyślać...
      • borzyslaww Geny Polaków ,Niemców,Germanów 03.05.10, 14:18
       Polacy:

       R1a(słowiańska haplogrupa):57%
       I(staroeuropejska h.):17%
       R1b(zachodnioeuropejska h.):12%
       E3b:5%
       J2:3%

       Niemcy:

       R1b:39%
       I:24%
       R1a:18%
       E3b:6%
       J2:4%

       Pierwotni Germanie mieli takie haplogrupy(w uproszczeniu)

       R1b:40%
       I:40%
       R1a1:20%

       Słowianie są bliżej spokrewnieni z Germanami niż z ludnością
       Zachodniej Europy.U Germanów dość liczne są I i R1a1 a u Słowian
       R1a1 oraz I.Na Zachodzie Europy zdecydowanie przeważa R1b.


       • pultorakh Bardzo ciekawe dane, ale nazwy nie takie. 03.05.10, 16:46
        Skoro piszesz per słowiańska haplogrupa to stosuj odpowiednie nazwy,
        zachodnioeuropejska tylko Celtycka, nie staroeuropejska tylko Germańska.
        Tak tworzysz niesamowity bałagan, nie wiadomo gdzie Polacy, gdzie Słowianie,
        gdzie Niemcy, gdzie Germanowie. To tak jakby wychodziło że Polacy mają zupełnie
        inne geny niż Słowianie.
        Te dane w pełni zgadzają się z tymi o których ja czytałem i jakie bazują na
        historii przemieszczeń grup w czasach starożytnych.
        Moim językiem to powinno być tak:
        Polacy: 57% genów "słowiańskich", 17% germańskich, 12% celtyckich, 3% semickich
        lub żydowskich(tak mi się wydaje, zgaduje teraz), te 5% nie wiem do czego
        dołączyć, może ludność ugrofińska a może bałtycka.
        Niemcy - 39% celtyckich (może tak być skoro południe Niemiec to "siedlisko"
        Celtów)24 procent germańskich, 18 słowiańskich, itd.
        Nie wiem kim mogą być ci "pierwotni germanowie", może chodzi o plemiona
        germańskie typu Frankowie, Alemanowie itd. Tutaj widać jawny podział po 40 %
        Celtów i Germanów (Germanowie mieli pierwotne siedlisko na północy Niemiec, Płw.
        Jutlandzki, Skania, czyli płd. Szwecja).
        A to, że Polacy są bliżej spokrewnieni z Germanami niż Celtami to raczej
        naturalne, skoro Germanowie mieszkali tu po Celtach, a ci zamieszkiwali tylko
        południe kraju. Tutaj mapka:
        upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Celts_in_Europe.png
        • borzyslaww Jakie celtyckie i jakie germańskie??? 03.05.10, 17:17

         Naukowcy wywodzą grupę 'germańską' z Bałkanów a 'celtycką' z
         Hiszpanii.To są geny staroeuropejskie a nie germańskie i
         zachodnioeuropejskie a nie żadne celtyckie.

         Natomiast R1a1 jest indoeuropejska(słowiańska).
         • szalom_tawarisz Re: Jakie celtyckie i jakie germańskie??? 03.05.10, 17:46
          borzyslaww napisał:

          >
          > Naukowcy wywodzą grupę 'germańską' z Bałkanów

          naukowcy z UJ czy UW ?
         • pultorakh Przestań pleść BZDURY 03.05.10, 21:09
          Naucz się troszeczkę historii wczesnej, a potem pisz takie idiotyzmy. Zgodnie z
          twoim rozumieniem nie jesteśmy żadnymi Słowianami tylko materiałem na
          niewolników czy pierwszymi do gazowania w komorach.
          Geny nie mają tu nic do rzeczy, wg. genów tacy Finowie to pobratymcy
          Koreańczyków czy Czukczy co jest absolutną bzdurą i idiotyzmem.
          Jakieś haplogrupy i inne bzdury można sobie włożyć między bajki bo badania
          genetyczne nie biorą pod uwagę odchyleń spowodowanych mieszaniem się różnych
          populacji. Jeśli jest jakaś tam haplogrupa w populacji zupełni obcych ludzi to
          znaczy że są rodziną??
          A jeśli w czterosobowej rodzinie nie ma żadnej zbieżności genów tych o których
          piszesz, bo tata to Niemiec, matka Japonka, wnuk mieszaniec niemiecko-afrykański
          itd. Zgodnie z takim rozumowanie to zupełnie obcy ludzie bo jakieś tam
          haplogrupy się nie zgadzają (jak mają się zgadzać skoro odchyły za duże).
          Wbij sobie raz na zawsze do głowy: CELT-GERMANIN-SŁOWIANIN-ITALIK-GREK-(ITD.)TO
          TA SAMA GRUPA ETNICZNA=indoeuropejska. Haplobzudry nie mają tu nic do rzeczy.
          Polakom jest bliżej etnicznie do Niemców niż do Rosjan czy Ukraińców i taka jest
          prawda.
         • pultorakh W Hiszpanii mieszkają Celto-Iberowie 03.05.10, 21:13
          Czyli ludność indoeuropejska i nie-indoeuropejska, rdzenna tak jak Ty piszesz
          "staroeuropejska". Żyją tam też niejacy Baskowie pozostałość po
          Iberach(podobno), których język jest nie podobny do żadnego innego.
          Czyli takie "skubanie" genów z, za przeproszeniem obfajdanego miejsca nie ma
          sensu. To tak jakby sprawdzać pochodzenie etniczne Japończyków i ich
          przynależnośc rasowo-genetyczną po Japończykach mieszkających w Brazylii.
       • szalom_tawarisz Re: Geny Polaków ,Niemców,Germanów 03.05.10, 17:44
        borzyslaww napisał:

        > Polacy:
        >
        > R1a(słowiańska haplogrupa):57%
        > I(staroeuropejska h.):17%
        > R1b(zachodnioeuropejska h.):12%
        > E3b:5%
        > J2:3%

        mi nikt nie robił żadnych badań smile))
        • borzyslaww Re: Geny Polaków ,Niemców,Germanów 03.05.10, 21:06
         www.eioba.pl/a120941/karol_darwin_jest_potomkiem_ludzi_z_cro_magnon
         • pultorakh Czyli jednak to prawda, Polacy to Germanowie 03.05.10, 21:17
          Skoro Darwin wg. badań tego samego ośrodka o którym ja mówiłem to przedstawiciel
          ludności rdzennej "staroeuropejskiej", a nie indoeuropejskiej (czyli chociażby
          celtyckiej, germańskiej czy słowiańskiej)to znaczy, że z Polaków tacy słowianie
          jak z koziego tyłka trąba.
          Następne lata będą przynosić takie "kwiatki" teraz się okaże, że Hitler jest
          Polakiem bo Austriacy i Polacy to genetyczni bracia, albo że Stalin to nie
          Gruzin tylko Ukrainiec.
         • szalom_tawarisz Re: Geny Polaków ,Niemców,Germanów 04.05.10, 07:47
          borzyslaww napisał:

          > www.eioba.pl/a120941/karol_darwin_jest_potomkiem_ludzi_z_cro_magnon


          ale nie napisali czy był kromką ze strony ojca czy matki ?
      • jodka5 Re: Zwracam honor. 17.05.10, 23:06
       dla zastosowania terminu "Ziemie Odzyskane" nie trzeba wyszukiwać
       jakichś teorii z czasów pra-Słowian, wystarczy sięgnąć do czasów
       piastowskich
   • liberum_veto Tajemniczy lud Słowianie 04.05.10, 17:16
    Historia Słowian jest dość tajemnicza i niezbyt imponująca. Można
    się tym pasjonować, ale nie ma to raczej żadnego przełożenia na
    czasy współczesne. Może poza pewną sympatią, poczuciem wspólnoty,
    głównie językowej. Bo już nie politycznej, religijnej czy
    kulturowej. Pomijając fakt, że narody słowiańskie często w historii
    prowadziły wyniszczające wojny pomiędzy sobą, stawając po
    przeciwnych stronach barykady. Teraz ten podział na Słowian
    Zachodnich i Wschodnich jeszcze się ugruntowuje, po rozszerzeniu UE
    i NATO. Wcześniej narody slowiańskie były na swój
    sposób "zjednoczone" w ramach systemu komunistycznego.
    www.taraka.pl/?id=tajemniczy_slowianie
    Tajemniczy lud Słowianie
    Słowianie pojawiają się na europejskiej arenie historii jak diabeł z
    pudełka, wręcz jako ostatni, najmłodszy z osiadłych, to jest nie-
    koczowniczych, nie-stepowych ludów. Starożytność grecka i rzymska
    sprzed okresu Wędrówek Ludów nie zna ich wcale. Były wprawdzie
    domysły, aby za pra-Słowian uważać Neurów i Budynów wspomnianych
    przez Herodota na marginesie wydarzeń wśród Scytów około 500 roku
    pne., ale pierwsze pewne wiadomości o Słowianach pochodzą dopiero z
    czasów równo tysiąc lat późniejszych, kiedy Prokop(iusz) z Cezarei,
    przyboczny historyk i propagandysta Belizariusza, "ministra wojny"
    wschodnio-rzymskiego cesarza i wielkiego odnowiciela Cesarstwa,
    Justyniana, spotyka ich gdzieś nad Dunajem. Autorzy z szóstego wieku
    ne. piszą o Słowianach jako o ludzie nowym i wcześniej nieznanym, i
    dziwią się ich obyczajom. Z trudem można dopatrzyć się niepewnych
    śladów ich obecności wśród wojsk Hunów Attyli, a więc z połowy lat
    400-nych. Wcześniej historia grecka, rzymska, germańska ich nie zna
    (jak również chińska, która wcześniej niż Europejczycy zauważyła
    obecność Hunów, Alanów i Antów na Stepach). Również w zabytkach
    archeologicznych obecność Słowian daje się stwierdzić nie wcześniej
    niż w V, może IV wieku na Wołyniu i Podolu.
    Słowianie wydają się być dziećmi Wędrówki Ludów. Ich wielka kariera:
    zajęcie w ciągu lat 500-nych i 600-nych Bałkanów, pogórza wschodnich
    Alp, ziem obecnej Słowacji, Moraw, Czech, dorzeczy Wisły, Odry i
    Łaby oraz górnego Dniepru (nad środkowym Dnieprem byli wcześniej)
    była możliwa dlatego, że w środkowej Europie wytworzył się obszar
    pustek, kiedy zamieszkujące dawniej ten obszar ludy, przede
    wszystkim germańskie, przesunęły się na zachód, łupiąc Zachód
    Państwa Rzymskiego i montując na gruzach Imperium własne królestwa.
    Okres Wędrówek ludów przyniósł regres, cywilizacyjną zapaść,
    wyludnienie wielkich obszarów ziemi. Dla Środkowej Europy Wędrówka
    Ludów tworzy historyczną nieciągłość, ciemne wieki, po których na
    tych samych ziemiach żyje już ktoś inny.
   • jodka5 Re: Wandale znad Wisły 17.05.10, 22:59
    1. nie wspomniałeś o terenach obecnej Austrii w wątki słowiańskim
    2. dla mnie Iran/Persja brzmi dumnie
  • pultorakh Myślę, że ten wątek można zamknąć. 03.05.10, 21:22
   Widzę, że wypowiadają się tu tylko 3 osoby i jakiś osobnik żartujący sobie ze
   wszystkiego i nie mający nic do powiedzenia.
   I tak chyba nie dojdziemy do porozumienia, niestety pierwotna teoria o
   "słowiańskim braterstwie" rzekomo słowiańskich Polaków i chyba jednak bardziej
   "słowiańskich" Białorusinów czy Ukraińców jest nie do udowodnienia. Przez setki
   lat wpajano teorię o tym, że Polacy i ludzie ze Wschodu to bracia, teraz badania
   genetyczne pokazują, że Anglik - Polak lub Polak-Węgier lub Polak-Austriak dwa
   bratanki.
   Cóż może to i lepiej, patrząc na procesy integracyjne w Europie, Rosjanie niech
   się integrują "ze swoimi" w ramach WNP, my powinniśmy się integrować "ze swoimi"
   wliczając w to Bułgarów, Serbów i Macedończyków.
   • borzyslaww Re: Myślę, że ten wątek można zamknąć. 03.05.10, 21:32
    Znów nie lubią Rosjan.
    Są bogatsi dlatego.
    • pultorakh Można ściślej? 03.05.10, 21:59
     Napisz w końcu kolego szczerze, że te wszystkie swoje dywagacja mają na celu
     podzielenie Polaków z Czechami, Słowakami, Węgrami, Niemcami, Słoweńcami,
     Rumunami, Włochami, Chorwatami i innymi krajami, które rzekomo nie są
     "braterskie" bo jedynymi jakie spełniają ten warunek są Białorusini, Ukraińcy
     oraz przede wszystkim Rosjanie.
     Znam takie sztuczki, nie wiem czy jeśteś Polakiem czy Rosjaninem i nie wiele
     mnie to obchodzi. Pocieszę Cię jednak, że dzielenie braci Indouropejskich na
     Słowian i nie-Słowian Rosji się nie uda. Europa będzie zawsze trzymać ze
     znienawidzoną Ameryką, a jedyny sposób aby nastąpiło "braterstwo i miłość" to
     integracja Białorusi, Ukrainy i Rosji w ramach istniejących struktur, niegdyś
     zwanych "zachodnioeuropejskimi".
     Nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem NATO, UE czy USA, ale po prostu znam się
     trochę na rosyjskiej polityce i wiem jakie to "sztuczki" typu zasada dziel i
     rządź Rosjanie w swojej polityce robią aby zniewalać inne, słabsze od siebie
     kraje i narody.
     Tzw. pan-slawizm był ideologią nienawiści do Słowian, stworzoną przez carat, w
     celu podporządkowania wszystkich narodów utożsamianych ze Słowianami pod berłem
     cara, czyli de facto ich niewolnictwo. Takim jaskrawym przykładem "wymuszonego"
     braterstwa słowiańskiego jest Jugosławia, nie dość że ledwo 20 lat po
     powstananiu tego sztucznego tworu Chorwaci rozpoczęli masowe mordy na "braciach
     Serbach" to kilkadziesiąt lat później Ci Serbowie wzięli odwet na innych,
     niegdyś "braciach". To bolesna nauczka powinna nauczyć nas wszystkich.
     • borzyslaww Re: Można ściślej? 04.05.10, 11:42
      Przeciwnie.Ja chcę jedności Słowian.
      Co nas w końcu obchodzą jacyś Murzyni w Ameryce czy Filipińczycy w
      Azji?To są z gruntu obcy nam językowo i duchowo ludzie.

      Jakimś dziwnym sposobem za 'patriotów' uważani są ci którzy pragną
      zniszczyć Rosję.A to są zdrajcy!!!
      Trzeba wrócić do idei państw narodowych a religię,po
      europejsku,usunąć do kościoła.I wtedy poparcie dla USA skończy się.
      • pultorakh Pokazałeś własnie swoją prawdziwą twarz. 04.05.10, 22:35
       Twarz prokacapskiego komunisty. Przeżartego nienawiścią do Kościoła (którego ja
       nie jestem zwolennikiem)i Stanów Zjednocznych (których także nie jestem
       wielbicielem).
       Twoje teorie są NIC NIE WARTE i taka jest prawda. Napisz coś pozytwnego o
       Germanach, Celtach, Ameryce to wtedy uwierzę że masz szczere intencje a tam
       widzę tylko pomiota z PZPR czy innego SWZ (Służby Wywiadu Zagranicznego Rosji).
       Jedność Słowian nie jest możliwa PÓKI ISTNIEJE BANDYCKIE PAŃSTWO ROSYJSKIE, wbij
       to sobie również do głowy. To Rosja oraz ZSRR mordowały i ciemiężyła najbardziej
       Słowian w ciągu ostatniego tysiąca lat. Jak nie wierzysz podam liczby i
       materiały źródłowe.
       Ja jestem za jednością wszystkich Indoeuropejczyków, nie ważne czy to Słowianie,
       Celtowie, Germanowie, Italikowie, Grecy czy inni. Jestem wielkim zwolennikiem
       dobrych "braterskich stosunków" z Iranem, Rosją, Brazylią, Argentyną oraz
       Stanami Zjednoczonymi innymi "bratnimi indoeuropejskimi krajami", mimo że to
       trudne do wykonania.
       Ty i Tobie podobni dzielący ludy Indoeuropejskie na Słowian i nie-Słowian
       przypominacie nazistów miemieckich którzy uznali że wyłącznie Germanowie są
       godni nazywać się Aryjczykami, a reszta ma być ich niewolnikami. Inna sprawa, że
       zrobili tak, ponieważ w języku niemieckim ludy indoeuropejskie określa się
       mianem Indo-germańskich.
       Tu taki przykład dotyczący języka protoindoeuropejskich a wg. Niemców
       proto-indogermańskich.
       pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_praindoeuropejski
       de.wikipedia.org/wiki/Indogermanische_Ursprache
       Innymi słowy jeden wyraz przesądził o losie milionów Słowian i innych "nie
       Aryjczyków" przeznaczonych na niewolnictwo i śmierć.
       • pultorakh Trochę się zagalopowałem z obelgami. 04.05.10, 22:43
        Nie bierz sobie kompletnie do serca pierwszej części mojej wypowiedzi, ale po
        prostu w...a mnie niesamowicie tego typu myślenie w kategoriach MY-ONI.
        To co tutaj pisałeś, niczym nie różniło się od teorii jakie głosili fanatyczni
        naziści niemieccy-głównie członkowie zakonu Thule czy prominenci SS również
        obrzucający błotem "żydowski Kościół" i "żydowskie USA", nawołujący do
        germańskiego braterstwa pod auspicjami Wielkiej Rzeszy wszystkich krajów
        germańskich lub germańsko-języcznych.
        Ta ideologia jest lustrzanym odbiciem ideologii pan-slawizmu i "słowiańskiego
        braterstwa" pod auspicjami Wielkiej Rosji. Innymi słowy: panslawizm=słowiański
        hitleryzm, a Rosja=Trzecia Rzesza.
        I tyle w temacie.
        • borzyslaww Re: Trochę się zagalopowałem z obelgami. 05.05.10, 21:26
         Ja nie jestem rasistą.Lubię więcej Słowian od innych i tyle.
         ZSRR to nie Rosja.Oni podbili Rosjan.
         Co do Polaków.Zajęliśmy dawne ziemie ruskie:Ruś Czerwoną
         i Ruś Białą.Przez setki lat niszczyliśmy prawosławie(stąd te bunty
         na Ukrainie) i miejscową ludność.Byliśmy kolonistami na tym terenie.
         Przemyśl,Chełm i Białystok wpierw były ruskie,potem Polskie.

         Litwini nas nienawidzili i walczyli z nami w czasie II wojny
         światowej.
         Ukraińcy którzy rzekomo nas kochają mordowali mieszkańców polskich
         wsi.
         W odczuciu Litwinów i Rusów byliśmy okupantami(co nie znaczy,że
         należy usprawiedliwiać faszystów niszczących Polaków).

         • jodka5 Re: Trochę się zagalopowałem z obelgami. 17.05.10, 23:13
          > ZSRR to nie Rosja.Oni podbili Rosjan

          pomyślał by ktoś, że to jacyś kosmici, czasy kumuny obrzydziły mi
          pojęcie "bracia Słowianie"
   • liberum_veto Celtowie, Wandale i Słowianie 03.05.10, 21:54
    Mnie ten wątek zainteresował, nawet bardzo. Nie będę więc go na
    pewno zamykał. W takich dyskusjach internetowych trzeba raczej wyjść
    z założenia, że nikt tu nikomu niczego nie udowodni. A już na pewno
    nie w przypadku pochodzenia Słowian. Teza o przewadze genów
    germańskich u Polaków wydaje mi się mocno wątpliwa. Plemiona
    germańskie opuściły obecne ziemie polskie, zanim przenieśli się tam
    Słowianie. Nie było więc nawet możliwości do mieszania genów,
    przynajmniej na terytorium Polski. Szybciej już na terenie
    dzisiejszej Ukrainy. Plemiona germańskie sięgały ponoć aż do Krymu.
    I tam mogło dochodzić do jakiejś formy "kohabitacji" czy (szybciej)
    podporządkowywania sobie innych plemion, ich germanizacji czy
    slawizacji. Tak to przynajmniej widzę...
    www.taraka.pl/?id=wandalslowian
    Pan Bogdan Eckert pisze: „Mnie jednak zawsze intrygowała
    jednakowa "uroda" dawnych mieszkańców Wschodnich Prus, Pomorza i
    Meklenburgii, czyli potomków "Słowian" i ludów nordyckich”. O ile
    mogę zgodzić się, że we wczesnym średniowieczu Pomorze oraz
    Meklemburgia zamieszkiwane były przez Słowian, tak Prusy Wschodnie w
    żadnym wypadku. Była to enklawa, dość mocno izolująca się od
    Słowian, czy wcześniej od Germanów, zajęta osadnictwem bałtyjskim.
    Lud ten we wczesnym średniowieczu zaczął być nazywany Prusami i u
    Piotra z Duisburga czytamy, że wschodnie wybrzeża Bałtyku
    zamieszkiwane były przez „Prussi vel Sambi”. Nie jest też jasny
    stosunek samego Tacyta do Wandalów. Tacyt pisze bowiem o tzw.
    Lugiorum Nomen. Do dziś nie ma pewności czy związek lugijski był
    nadrzędny czy podrzędny do Wandalów i czy kultura przeworska winna
    być utożsamiana z Wandalami czy z Lugiami. W świetle relacji
    tacytowej Lugiów możemy bowiem umiejscawiać dokładnie na terenie
    osadnictwa przeworskiego.
    "Czyżbyśmy tu więc byli (Słowianie na ziemiach dzisiejszej Polski)
    od zawsze?" – cytat przytaczany przez Pana Eckerta z artykułu Pana
    Łukasza Łuczaja. Tu z pomocą przychodzi archeologia. O osadnictwie
    słowiańskim na ziemiach polskich nie możemy mówić wcześniej niż w
    drugiej połowie VI w. Dowodzą tego zarówno szczegółowe i dogłębne
    studia i analizy materiału archeologicznego (na tym polu wielkie
    zasługi Profesora Kazimierza Godłowskiego) jak również analizy
    materiału numizmatycznego. Osadnictwo germańskie na ziemiach
    polskich zanika najwcześniej na terenie Małopolski (połowa V w.),
    przy czym początkowo zanikają jedynie osady, następnie cmentarzyska,
    co mogło wiązać się z ruchami ludnościowymi w związku z inwazją
    huńską. Mamy jeszcze przez pewien czas do czynienia ze znaleziskami
    skarbów monet i ozdób, które datowane są najmłodszymi emisjami
    solidów (monet złotych) Anastazjusza I na nie później niż po 518 r.
    (lata panowania władcy 491-518). Skarby i znaleziska pojedyncze
    najliczniej występują na Pomorzu, co dowodzi że tutaj mamy do
    czynienia z najdłuższym osadnictwem, trwającym jeszcze w pierwszym
    ćwierć wieczu VI wieku. Z kolei pierwsze plemiona Słowiańskie
    napływają na te tereny, po odejściu plemion germańskich, w drugiej
    połowie VI wieku, nie mamy więc tutaj żadnego związku z plemionami
    wandalskimi i germańskimi. Nie spotkałam się również z teorią,
    jakoby Słowianie mieli napłynąć do Europy z Anatolii. Kazimierz
    Godłowski wskazuje, że terenem mogącym uchodzić za siedziby ludów
    protosłowiańskich i miejsce krystalizacji kultury, może być obszar
    górnego Dniepru, zatem nie jest to Anatolia. Ten kierunek przyjmuje
    się mówiąc o rewolucji neolitycznej, a to nastąpiło około 5000 lat
    przed Chr.
    • pultorakh Ja również odczuwam przyjemnośc z czytania 03.05.10, 22:05
     oraz przede wszystkim z pisania.
     Od siebie szczerze polecam pewien, bardzo dobry i szalenie obiektywny periodyk
     pt. "Starożytne Cywilizacje". Początkowo wydaje się, że to jakiś typowy zeszyt
     kioskowy, w którym nic nie ma. Nic bardziej mylnego, bo informacji w każdym
     zeszycie jest więcej niż w niejednej książce.
     Każdy zeszyt poświęcony jest innej grupie etnicznej lub obszarowi, niektóre
     tematy np. Rzym, Grecja, Chiny, Egipt mają więcej niż jeden zeszyt, niektóre po
     kilkanaście. Jest oddzielny zeszyt dotyczący Słowian a odzielny poświęcony
     Polsce w której opisano związki Polski z Germanami i Celtami.
     Tutaj link:
     peb.pl/gazety-i-czasopisma/551286-rapidshare-starozytne-cywilizacje-12.html
     Nie jest to żadne piractwo, ponieważ tego periodyku nie można nigdzie już
     dostać, niestety. Wyszło ponad 100 zeszytów, ja przeczytałem ok. 60.
    • blaskot Re: Celtowie, Wandale i Słowianie 08.05.10, 14:35
     Germanie pierwotnie mieszkali w Skandynawii.Też byli przybyszami.
     • pultorakh Re: Celtowie, Wandale i Słowianie 08.05.10, 20:31
      Oczywiście, że byli przybyszami, podobnie jak Słowianie w Polsce, w Czechach czy
      na Bałkanach. To jednak nie zmienia faktu, że jakiś tam procent danej ludności
      zostaje, wtapia się z resztą, daje jakiś pierwiastek kulturowy itd. Zresztą
      Skandynawia jak dla mnie to przykład przegniłej cywilizacji, mało ludnej i bez
      większych perspektyw. Co to jest 15 mln. mieszkańców (licząc na obecną chwilę
      Szwecja-9 mln. Dania 5.5 mln. Norwegia 4.5 mln., Finlandii nie liczę bo to nie
      Skandynawia tylko kraj nordycki) w obecnym świecie? Tyle co nic.
      Niemcy, pomijając ich pierwsiastek kultury celtyckiej odcisnęli jednak dość
      mocne piętno na obszarze Europy Środkowej w tym i w Polsce i na wolno o tym
      zapominać. Jak dla mnie czymś wspaniałym jest, że Polska potrafi łączyć Zachód i
      Wschód Europy, czynnik słowiański z germańkim, czynnik katolicki z prawosławnym
      i protestanckim. Nawet jeśli są z tym jakieś obecne problemy, to nasza historia
      pokazuje, że byliśmy swoistym sworzniem różnych wpływów. Szkoda, że nigdy nie
      potrafiliśmy tego racjonalnie wykorzystać.
      • blaskot Re: Celtowie, Wandale i Słowianie 09.05.10, 12:39
       Jesteśmy zdegenerowanymi Słowianami i tyle.Ględzimy jak łacinnicy.
       Niemcy to też pyszałki i nieudaczniki.
       • blaskot Re: Celtowie, Wandale i Słowianie 09.05.10, 13:21
        www.youtube.com/watch?v=0rAHrHd2lcw&feature=related
  • liberum_veto Dziś prawdziwych Polaków już nie ma 09.05.10, 15:51
   media.wp.pl/kat,1022939,wid,10558682,wiadomosc.html?ticaid=1a226
   Dla Polaków i w ogóle dla mieszkańców Europy Środkowej antropolodzy
   utworzyli zatem specjalny typ, rasę subnordyczną, która jest
   mieszanką dwóch innych charakterystycznych typów (lub ras) -
   nordycznego i laponoidalnego. Dr Elżbieta Arasimowicz z Pracowni
   Antropologii w Centrum Zdrowia Dziecka podaje, że zgodnie z teorią
   prof. Jana Czekanowskiego, nazywanego ojcem polskiej antropologii, w
   dorzeczu Wisły i Odry ukształtowała się prabałtosłowiańska struktura
   antropologiczna należąca do formacji nordycznej typu
   kontynentalnego, a więc na tym terenie przeważał element nordyczny
   nad laponoidalnym i śródziemnomorskim. Mówiąc bardziej popularnie -
   element pochodzący z dawnych Niemiec i Skandynawii przeważał nad
   elementem mongolskim (Tatarzy) i pochodzącym z Południa (Żydzi).
   Przeważał, ale do jakiego stopnia?
   Dr hab. Barbara Kwiatkowska, antropolog z Wrocławia, przy okazji
   badań nad czaszką bł. Czesława podała proporcje: - Nasz patron to
   typ subnordyczny (w 40% nordyk, a w 20% typ laponoidalny). Miał
   niebieskie tęczówki oczu, blond włosy i jasną cerę.
   Typ nordyczny + typ laponoidalny + trochę śródziemnomorskiego = typ
   subnordyczny.
   media.wp.pl/kat,1022939,page,2,wid,10558682,wiadomosc.html?ticaid=1a227
   • pultorakh Ten post to strzał w dziesiątkę. 09.05.10, 17:51
    Pomijając wszelkie słowiańskie, germańskie czy inne etniczne pierdoły spokojnie
    można stwierzić, że Polacy to mieszańcy, podobnie jak Włosi u których również
    można zauważyć zróżnicowanych kilka cech fizycznych i nie tylko.
    Moim zdaniem to bardzo dobrze, jeśli Polacy będą mieć świadomość że ich korzenie
    leżą zarówno na zachód od naszego kraju, jak też i na wschód to łatwiej będzie
    nam się odnaleźć w tym wspaniałym, ale wymagającym giętkości, położeniu
    geograficznym i geopolitycznym.
    • borzyslaww Re: Ten post to strzał w dziesiątkę. 09.05.10, 22:33

     Tak,wszyscy ludzie są mieszańcami,co zostało udowodnione naukowo.

     Wielu Polaków z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu,uważa się za
     lepszych od Słowian Wschodnich.
     Obiektywnie biorąc jest to nawet głupie bowiem Rusowie(Rosjanie,
     Ukraińcy,Białorusini) są liczebniejsi i posiadają dużo więcej.
     Na pewno bierze się to stąd ,że Polacy panowali przez parę stuleci
     nad Rusinami.Ale...Zapominają,że później to my byliśmy w roli
     podbitych.
     Zresztą sami zrezygnowaliśmy ze swojej państwowości.Postąpiliśmy
     niczym niewolnicy.Oddaliśmy majątek w obce ręce.
     Czym tu się szczycić?
     Fanfaronada i błazenada.Łacińskość.
     • pultorakh Po części się zgodzę. 09.05.10, 23:34
      Po części na pewno masz/ma Pan rację. Mnie też boleje, że Polacy lubia się
      wywyższać nad "ruską dzicz", głównie Białoruś i Ukrainę, niegdyś kraje i narody
      należące do Rzeczypospolitej Obojga Naródów.
      To fakt, postępowanie Polaków na Wschodzie i generalnie stosunek Polaków o
      Wschodu jest odbiciem lustrzanym postępowanie Niemców w Polsce i stosunku
      Niemców o ichniego Wschodu tj. Polski, Czech, krajów bałtyckich, Węgier,
      Ukrainy, itd.
      Nie wiem tylko o co chodzi z tym wyzywaniem się niezależności i oddawaniu
      majątku w obce ręcę oraz ostatniego słowa w pana/twoim poście - łacińskość.
   • liberum_veto Dziś prawdziwych Polaków już nie ma 10.05.10, 12:39
    Warto też zacytować wypowiedź prof. Samsonowicza
    media.wp.pl/kat,1022939,page,6,wid,10558682,wiadomosc.html
    FENOMEN PRZYCIĄGANIA
    Prof. Henryk Samsonowicz, historyk
    Przez tysiąc lat naszych dziejów następowało mieszanie się różnych
    wpływów i narodów. Efekt jest taki, że wystarczy zajrzeć do książki
    telefonicznej, gdzie znajdziemy nazwiska pochodzące z wszystkich
    regionów Niemiec, Rosji, Węgier, Czech, Francji, Anglii, Szkocji.
    Już za czasów Mieszka I w naszym kraju osiedlali się Skandynawowie,
    mieliśmy liczącą niemal tysiąc lat silną imigrację żydowską i
    równocześnie z wyodrębnianiem się grup mniejszościowych następowała
    polonizacja, na czym korzystaliśmy wszyscy. Trudno nawet powiedzieć,
    czym sobie nasi rodacy zasługiwali, że najbardziej wyraziste postawy
    patriotyczne wyrażali ludzie o obcych korzeniach, tacy jak Linde,
    Traugutt, Kronenberg, Fergusson, Tepper i inni.
    I co ciekawe, to przyciąganie ludzi o obcym rodowodzie następowało
    nie tylko wtedy, gdy Polska była atrakcyjnym terenem do osiedlania,
    ale także wówczas, gdy utraciliśmy państwowość i Polska zniknęła z
    map Europy. To był niespotykany nigdzie indziej fenomen. W pewnych
    regionach Polski przemieszanie różnych nacji było silniejsze, np. na
    Pomorzu, na Śląsku, w Wielkopolsce, a także na kresach wschodnich, w
    innych nieco mniejsze, np. na Mazowszu, oczywiście z wyłączeniem
    Warszawy, ale tam z kolei był ogromny napływ ludności żydowskiej i
    niemieckiej w XIX w.
    • oblas Re: Dziś prawdziwych Polaków już nie ma 11.05.10, 13:03
     Przesada.Badania genetyczne nie wykazują jakiegoś dużego najazdu
     Niemców,Żydów i Szkotów.
     Co do nazwisk,w Polsce Wschodniej obce ma parę do kilku procent.
     Mogę wziąć za przykład siebie:moi przodkowie pochodzą z lubelskiego
     (tu aż 63% ma haplogrupę słowiańską r1a1)-10 nazwisk przodków -
     wszystkie czysto polskie.
     Kto się mieszał to się mieszał.Tacy rżną dzisiaj 'prawdziwych
     Polaków' a autochtonów mają za gorszych.
     • liberum_veto Re: Dziś prawdziwych Polaków już nie ma 11.05.10, 13:42
      oblas napisał:
      > Przesada.Badania genetyczne nie wykazują jakiegoś dużego najazdu
      > Niemców,Żydów i Szkotów.

      Bywały i najazdy (orda mongolska, potop szwedzki etc.) i mieszanie
      się na drodze pokojowej, także ze Szkotami smile Taka choćby Monika
      Richardson, gwiazda TVP
      pl.wikipedia.org/wiki/Monika_Richardson
      W telewizji jest zresztą takich mieszańców i mieszających się całe
      zatrzęsienie (Tomasz Kamel vel Kammel, Włodzimierz Szaranowicz vel
      Saranović, Omena Mensah itd. itp.). Nie inaczej w rządzie. Byli np.
      ministrowie Steinhoff, Hausner czy Rosati... Prezesem PAN jest prof.
      Kleiber... Można tak ciągnąć b. długo...
      Ja też pochodzę z Polski Wschodniej (podlaskie) i tam nazwisk
      niepolskich jest cała masa (mniejszość białoruska, litewska,
      ukraińska). Taki choćby artysta malarz Leon Tarasewicz czy pisarz
      Sokrat Janowicz. Dużo nazwisk ma wschodnie końcówki na -uk, -icz
      czy -ko. Na Lubelszczyźnie nie jest chyba zresztą wcale inaczej...
      A o istnieniu jakiejś, rzekomo słowiańskiej, haplogrupy dowiedziałem
      się dopiero dzięki temu wątkowi. Istnienia haplogrupy polskiej
      jeszcze chyba nie wykryto smile
      • oblas Re: Dziś prawdziwych Polaków już nie ma 11.05.10, 14:42

       Ja Rusinów nie uważam za obcą narodowość-pobratymcy.Mają nazwiska
       na-uk(Północno-Zachodnia Ukraina głównie) i -ewicz(Białoruś).

       -Co z tego że była Orda Mongolska skoro genów z Mongolii prawie nie
       ma?

       Bardzo prosto można udowodnić jaki procent osób w danej miejscowości
       czy danym rejonie ma niesłowiańskie nazwiska.Wystarczy wejść
       na 'naszą klasę',wpisać miejscowość,podać 'szukam' i wyskoczą
       nazwiska.Wtedy zliczyć je i procent ustalić do całości.

       Mniej więcej wiem jaki odsetek osób ma obce nazwiska w
       Lubelskim,Siedleckim i Radomskim:2,5-5%.Raczej niewiele.To są dane
       sprawdzone,nie wyssane z palca.
       • oblas Posłowie VI kadencji 11.05.10, 15:21

        460 osób

        Obce nazwiska:

        1.Arkit
        2.Arndt
        3.Aziewicz(?)
        4.Brejza
        5.Fiedler
        6.Gierada
        7.Kuriata(?)
        8.Kutz(ale może być to polskie nazwisko zapisane po niemiecku)
        9.Lenz
        10.Neumann
        11.Nykiel
        12.Pacelt
        13.Pahl
        14.Palikot(?)
        15.Plocke
        16.Plura
        17.Preiss
        18.Raba(?)
        19.Rozpondek(?)
        20.Schetyna
        21.Szejnfeld
        22.van der Coghen
        23.Ross(?)
        24.Wojnarowski(?)

        24 nazwiska obcego pochodzenia na 460 posłów=5,2%

        Zatem tylko 5,2% ma niesłowiańskie nazwiskasmile

        pl.wikipedia.org/wiki/Pos%C5%82owie_VI_kadencji_od_2007
        • liberum_veto Posłowie VI kadencji - kłamstwo statystyczne 11.05.10, 16:49
         Te Twoje statystyki są chyba niewiele warte. W swoich wyliczeniach
         ograniczyłeś się, nie wiedzieć czemu, tylko do posłów PO. A
         twierdzisz, że dotyczy to całego Sejmu. Można to nazwać manipulacją
         albo nawet fałszerstwem. Zapewniam Cię, że w innych klubach posłów o
         niepolskich nazwiskach jest tyle samo, albo i więcej. Posłużę się
         przykładem mojej "ulubionej" partii PiS, odwołującej się w swojej
         frazeologii najbardziej do haseł z kategorii patriotyzmu.
         Wynotowałem nazwiska posłów PiS, do których polskości można mieć co
         najmniej wątpliwości:

         1. Abramowicz
         2. Andzel
         3. Arent
         4. Ast
         5. Babinetz
         6. Dera
         7. Falfus
         8. Golba
         9. Hajda
         10. Hoc
         11. Hofman
         12. Jackiewicz
         13. Jagiełło
         14. Jurgiel
         15. Kempa
         16. Kilian
         17. Kloc
         18. Kluzik-Rostkowska
         19. Macierewicz
         20. Materna
         21. Pilch
         22. Poncyljusz
         23. Nelli Rokita, pomimo polsko brzmiącego nazwiska smile
         24. Seliga
         25. Stanke
         26. Szarama
         27. Telus
         tragicznie zmarli w katastrofie smoleńskiej
         28. Natalli-Świat
         29. Putra
         30. Wassermann
         wybrani z listy PiS
         31. Dorn
         32. Mojzesowicz
         33. Sellin
         34. Jest jeszcze poseł PiS Kuchciński, Ukrainiec
         Jak na 156 posłów "hiper-patriotycznego" PiS, to liczba nazwisk
         niepolskich przekracza nawet 20 procent smile
         • oblas Re: Posłowie VI kadencji - kłamstwo statystyczne 11.05.10, 17:38

          Nie znasz się i piszesz głupoty!

          1.Abramowicz-od chrześcijańskiego imienia Abraham(żydowskiego)
          2.Andzelm-może być od imienia Anzelm albo jakiegoś przerobionego
          imienia(u nas na Andrzeja wołaliśmy 'Andziul')
          3.Dera-jest słowo 'derka'
          9.Hajda-'Hajda' na Soplicę'
          12.Jackiewicz-od imienia Jacek
          13.Jagiełło-od króla Władysława Jagiełły lub od 'jagły'
          14.Kempa-tyle co 'kępa' np.Saska Kępasmile
          16.Kilian-nazwisko od imienia 'Kilian'
          17.Kloc-no przecież wszyscy wiedzą co to są 'klocki'smile
          19.Macierewicz-zdrobnienie od jakiegoś imienia,może 'Macieja'?
          20.Materna-imię chrześcijańskie
          21.Pilch-'od 'pilch',popielica,zwierzę z rodziny gryzonii'
          22.Poncyliusz-to nazwisko wygląda na pochodzenia łacińskiego(wszak w
          Polsce dawniej po łacinie mówiono!)
          23.Seliga(?)-może od nazwy heraldycznej 'Szeliga';może związek z
          rosyjskim 'szeliga''drążek kruszcu'-może być obce
          32.Mojzesowicz-od imienia Mojżesz

          Na pewno obcego pochodzenia:


          Arent
          Ast
          Babinetz(to może być słowiańskie tylko zniemczone)
          Falfus
          Golba
          Hoc
          Hofman
          Kluzik
          Stanke(może to być zniemczone od 'Stanko'-Stanisław)
          Szarama
          Telus
          Natalli
          Putra
          Wassermann
          Dorn
          Sellin

          16 na 156=10,3%
          Rzeczywiście ,zdaje się że najwięcej tu obcych nazwisk w strukturach
          partii!!!
          • liberum_veto oblas- KŁAMCA!!! 11.05.10, 19:49
           1. Nie będę się tu spierał na temat "polskości" nazwisk Abramowicz
           czy Mojzesowicz, bo gołym okiem widać, że nie zawierają one w sobie
           niczego polskiego, ani rdzenia (pochodzącego od żydowskich imion
           Abraham i Mojżesz), ani końcówki... No a nazwisko Jagiełło jest
           pochodzenia litewskiego i to wie każde dziecko w wieku szkolnym.
           2. Bardziej mnie zastanawiają Twoje kłamliwe dane na temat
           liczebności posłów o niepolskich nazwiskach w Sejmie. Kłamliwe
           podwójnie, nie tylko co do liczby (jakoby tylko 24 posłów na 460, i
           dziwnym trafem wszyscy z PO!), ale też co do ich przynależności
           partyjnej. Myślałem, że to jakiś błąd, przeoczenie, ale swoim
           kolejnym postem udowadniasz, że był to "błąd" zamierzony i celowy.
           Zwykłe, ordynarne KŁAMSTWO!!! Na dodatek dość prymitywne, bo sam
           jeszcze podajesz link do strony, która pozwala z łatwością obalić to
           Twoje perfidne kłamstwo...
           • oblas Re: oblas- KŁAMCA!!! 11.05.10, 20:51
            Niestety nie znasz się.Słowa obce które weszły do języka polskiego
            zaliczane są do polskich.
            Nazwisk urobionych od niesłowiańskich słów jest
            pełno,np.:Tomczak,Jankowski,Stelamach,Mastalerz,Gierałt.

            Ale ja mam polskie od polskiego słowasmile
            • liberum_veto Re: oblas - KŁAMCA!!! 11.05.10, 21:48
             Może i się nie znam na etymologii nazwisk, ale znam się na logice i
             matematyce na szczeblu III klasy szkoły podstawowej. I dlatego wiem,
             że posłów o niepolskich nazwiskach jest w Sejmie znacznie więcej niż
             24. Poza tym te Twoje rozważania o "polskości" nazwisk są, za
             przeproszeniem, ale gówno warte. Znalazłem w necie taką ciekawą
             listę nazwisk żydowskich mieszkańców Opoczna przed II wojną światową
             opoczno.republika.pl/nazwiska.html
             Znajdziesz tu wiele nazwisk o czysto polskim brzmieniu np.:
             Abramowicz
             Borowski
             Bukowiecki
             Dawidowicz
             Głogowski
             Jakubowicz
             Jankowski
             Kaliski
             Kantor
             Kisiel
             Krakowski
             Kuczyński
             Lutomierski
             Myśliborski
             Niewiadowski
             Ostrowski
             Piotrkowski
             Rogowski
             Sawicki
             Siwiec
             Sobol
             Sokół
             Sroka
             Studnia
             Śmietana
             Tuszyński
             Warszawski
             Winiarski
             Zawadzki
             Tak więc, o kant dupy potłuc te Twoje teorie smile))
             • oblas Re: oblas - Prawdomówny!!! 11.05.10, 23:40

              Dzięki za linksmile

              Nazwiska słowiańskie u Żydów w Opocznie to około 21,6%.
              Przytłaczająca większość posiada nazwiska aszkenazyjskie.

              -Czy w Polsce 80% ludzi ma nazwiska aszkenazyjskie?-Będzie ich
              więcej jak 0,5?Wątpię.
              • liberum_veto nazwiska żydowskie 12.05.10, 06:21
               Prowadzenie jakichś karkołomnych wywodów na podstawie nazwisk jest
               zwykłą naiwnością, zwłaszcza w przypadku osób pochodzenia
               żydowskiego. Oni b. często mają nazwiska polskie albo niemieckie.
               Żydzi zresztą przez b. długi czas nie używali w ogóle nazwisk, lecz
               tylko "otczestwa" np. Chaim Dawidowicz czyli Chaim syn Dawida.
               Dlatego nazwiska Abramowicz czy Mojzesowicz to są właśnie klasyczne
               nazwiska żydowskie, wbrew temu co usiłujesz tutaj "udowadniać".
               Podobnie jak nazwiska pochodzące od nazw miast typu Amsterdamski,
               Poznański, Krakowski czy Warszawski. Tak więc nie ciesz się tak
               bardzo z "czysto polskiego" nazwiska typu Kamiński czy Tomaszewski,
               bo równie dobrze moze się okazać, że jest to nazwisko żydowskie smile
               www.przewodnikmp.pl/art/pochodzenie_nazwisk/ciekawostki/menu_ciekawostki.php
               Nazwiska żydowskie
               W wiekach XVI-XVIII ponad 90% Żydów nazwisk nie posiadało i byli
               określani jako np. Aaron syn Izaaka z Kazimierza lub Abraham zięć
               Ezry z Chęcin czy wreszcie tzw. otczestwami. Tak jak Lejb syn Chaima
               rabina, nazywany był Lejbem Chajmowiczem lub Rabinowiczem, jego zaś
               syn Dawid - Dawidem Lejbowiczem. Tak więc otczestwa były w każdym
               pokoleniu zmienne. Gdy w XVIII w. zaczęli rządzić u nas pruscy i
               austriaccy biurokraci, poczęli rwać włosy z głów, że wśród zamożnej
               i kulturalnej ludności nowych prowincji mają takich, którzy nazwisk
               nie posiadają. Wydano wtedy nakazy, żeby każdy Żyd w ciągu kilku lat
               przyjął sobie nazwisko, ale mimo wszystko niektórzy z nich przy
               swych otczestwach pozostali uparcie aż do połowy XIX w.
               Oczywiście niemieccy urzędnicy najczęściej nadawali nazwiska
               niemieckie. Tak więc Żyd mający otczestwo Rubinowicz zostawał
               Rubinsteinem, a pochodzący z Warszawy - Warschauerem. Obecnie są
               różne warstwy nazwisk żydowskich. Starsza prusko-austriacka to owe
               niemieckie Goldsteiny i Rosenbergi, młodsza to polskie przeróbki:
               Kamiński, Krzemiński lub Krzemieniecki (od Goldstein czy
               Silberstein), Górscy czy Różańscy (od Rosenbergów), najmłodsza to
               nazwiska już plebejskie (PRL-owskie) typu Nowak czy Kowalski (bo
               najpospolitsze) lub Staszewski czy Staszyński (bo najbardziej
               polskie). Czasem nowe nazwiska są tłumaczone np. Tuwim (ławnik).
               Kiedy indziej starają się Żydzi zachować przynajmniej pierwsze
               litery swoich imion i nazwisk np. Chaim Vorzimmer staje się
               Henrykiem Wereszyckim. Dość charakterystyczne dla zacniejszych rodów
               żydowskich są nazwiska pochodzące od nazw miast np. Dancygier (z
               Gdańska), Landau (od miasta w zachodnich Niemczech), Krakowski,
               Petersburski, Poznański, Słonimski, Tomaszewski, Warszawski,
               Zamojski czy Żarnowski.
               • oblas Re: nazwiska żydowskie 12.05.10, 12:33
                1.Wyraźnie widać,że Żydzi z Opoczna mieli nazwiska w 80%.
                aszkenazyjskie.
                Znaczy,że taka była tendencja na Ziemiach Królestwa Polskiego(w
                Zaborze Pruskim podejrzewam,że jeszcze więcej).
                -Czy 4/5 Polaków ma nazwiska aszkenazyjskie i pochodzi od Żydów?
                Nie!

                2.Nazwiska typu :Warszawski,Krakowski,Kaliski i Radomski są
                powszechne wśród Polaków.Pokazywały one z jakiego rejonu dany
                człowiek się wywodzi.Ktoś przybył spod Krakowa to był 'Krakowskim'
                albo 'Krakowiakiem' a ktoś z Kutna to nazywał
                się 'Kuciński'.Powszechność w Polsce.
                Jakaś grupa Żydów też takie nawiska posiada.

                3.Nazwiska patronimiczne -ewicz/owicz są bardzo rozpowszechnione na
                Białorusi.Zaczęły się one przyjmować od XVII w.także wśród Polaków.

                Często mieli je Tatarzy i Ormianie.

                "Abrahimowicz h.Własnego.Obduła Abrahimowicz,tatzrzyn powiatu
                trockiego"

                "Abramowicz h.Abramowicz.Gniazdem tej rodziny jest północne
                Mazwosze,zkąd przesiedlili się na Podlasie i do ziemi chełmskiej"

                "Abramowicz h.Leliwa.Licznie rozrodzeni na Białej Rusi"

                "Abramowicz h.Lubicz.
                Bohdan Burczak Abramowicz,bojar i łowczy księcia Mścisławskiego"

                "Abramowicz h.Strzała.Grzegorz otrzymał nobilitację 1790 r.'-ta
                rodzina jest żydowskiego pochodzenia

                "Dawidowicz h.Lubicz.Zapisani do ksiąg szlachty gub.kowieńskiej"

                "Dawidowicz h.Trąby.Dawna litewska rodzina,do której Niesiecki
                dołącza Dawida,starostę grodzieńskiego,dzielnego wodza
                litewskiego,który ogniem i mieczem zniszczył Mazowsze w 1319r."

                "Dawidowicz h.PrusIII.Jedna z najdawniejszych rodzin szlacheckich na
                Rusi Czerwonej:wzięła nazwisko od majątku Dawidowo,pod Lwowem,który
                w 1355 r.jej przodek Temszyc Grzegorz dostał "

                A teraz nazwiska powstałe od miast:

                "Poznański h.Ciołek.Na Litwie"

                "Radomski h.Brodzic.Podług Paprockiego zamieszkiwali pod WArszawą"

                "Radomski h.Pobóg.W Małopolsce.Klemens,kanonik krakowski 1411-17"

                "Radomski h.Prus III-o.Mieli być na Litwie"

                "Tarnowski herbu Bogoria,w Kaliskiem województwie"

                "Tarnowski h.Jelita,w województwie Sieradzkim"

                "Tarnowski h.Leliwa,w Krakowskiem województwie i w Ruskim"

                "Tarnowski h.Rolicz.Piszą się z Tarnowa, które jest na Kujawach nad
                Gopłem"

                ("Herbarz Uruskiego" i" Herbarz Niesieckiego"

                Nie naganiaj Polaków w ich czysto polskim pochodzeniu!!!


                • liberum_veto szlachta herbowa pochodzenia żydowskiego 12.05.10, 14:02
                 To jest dyskusja całkowicie jałowa. Nazwisko Abramowicz jest
                 oczywiście pochodzenia żydowskiego, bo chyba nie chcesz wmawiać, że
                 Abraham to imię staropolskie czy starosłowiańskie. 20% Żydów z
                 Opoczna miało jednak nazwiska czysto polskie. To wcale niemało.
                 Jeśli takie proporcje były w całej przedwojennej Polsce, to daje to
                 już ponad milion osób pochodzenia żydowskiego o polskich nazwiskach.
                 A Ty bawisz się w jakiejś bzdurne wyliczenia, ile jest posłów w
                 Sejmie o niepolskich nazwiskach. Tak jakby miało to jakieś
                 znaczenie. Nie zawsze osoba o nazwisku Majewski, Dobrowolski,
                 Nowicki czy Krzyżanowski musi mieć pochodzenie polskie. Żydowskich
                 neofitów, w tym nawet szlachty herbowej, było w Polsce całkiem
                 sporo.
                 www.rogozinscy.pl/content/view/173/76/
                 W późniejszym okresie u schyłku Rzeczpospolitej nobilitowani neofici
                 przyjmowali "nazwiska utworzone od ojcowskiego imienia,
                 np. "Abraham" jak Abramowicz, Abramowski. Często do tak utworzonego
                 nazwiska przywiązany był przydomek Żyd, Żydek jeszcze długo po
                 zmianie wyznania lub otrzymanej nobilitacji, przekształcając się w
                 nazwisko np. Żytkiecz h. Jastrzębie. Wśród nazwisk szlachty
                 neofickiej nobilitowanych w XVIII wieku są nazwiska utworzone od
                 miesięcy lub dni tygodnia dla upamiętnienia daty przyjętego chrztu
                 jak Marczewski, Kwieciński, Majewski lub Niedzielski. Wśród
                 nobilitowanych z tego okresu spotkać można wiele nazwisk
                 zaczynających się na "nowo" wskazujących na neofitów, którzy
                 przyjęli nową wiarę jak np. Nowakowski czy Nowicki. Podobnie
                 nazwisko Dobrowolski przypomina, że należy do neofity, który przyjął
                 nową wiarę "z dobrej woli". Krzyż w herbie w wielu wypadkach
                 oznaczał, że symbol ten zawarty w godle nadano neoficie i od niego
                 utworzono nazwisko jego właściciela - Krzyżanowski, a
                 nowonawróconego nazwano Nawrockim. W roku 1850 Rada Administracyjna
                 w Królestwie zmieniła obowiązujący przepis umożliwiający neofitom
                 zmianę nazwiska i postanowiła, że Żydzi zmieniający wyznanie na
                 chrześcijańskie nie mogą zmieniać dotychczasowego nazwiska.

                 Prezentujemy wykaz nazwisk szlachty polskiej pochodzenia żydowskiego
                 i ich herby za Ludwikiem Piotrowskim (Korwinem), opierać się na jego
                 pracy pt. "Szlachta polska pochodzenia żydowskiego" Kraków 1933,
                 uzupełniony o źródła wymienione w załączonej bibliografii. Podajemy
                 również w ślad za wymienionymi źródłami wykaz nazwisk szlachty
                 pochodzenia żydowskiego bez podania herbu, których nie udało się
                 autorowi ustalić i zwracamy się do Czytelników o pomoc w ich
                 odnalezieniu.

                 Rodziny szlacheckie pochodzenia żydowskiego i ich herby.
                 Abramowicz h. Lubicz odm., Bartoszewicz h. Nowina Nowa, Bloch h.
                 Ogończyk odm., Boessner h. włas., Brunstein - Brunicki h. włas.,
                 Ignacy tyt. Barona 1813 indygenat w 1847 w Austrii, Chrzanowski h.
                 Poraj, Dąbrowski h. włas., Dobrowolski h. Nowina, Dobrowolski h.
                 Odyniec, Dobrowolski h. Pocisk, Dobrowolski h. Nieczuja, Dobrzyński
                 h. Kandor, Dziokowski h. Trąby, Epstein h. włas., Felczyński h.
                 Nałęcz odm. Fischel v. Powidzki h. Korab, Frejberg – Rosenfeld h.
                 włas. Antoni, Edward, tyt. barona 1854, rosyjski, Górski v. Gurski
                 h. Łaska, Grabowski h. Dołęga odm, Hauke h. Bosak Henryk Maurycy,
                 indygenat w 1825 polski tyt. Hrabiego 1829 rosyjski, Jakubowski h.
                 Kopacz odm., Jakupowski h. Rokowiec, Jakubowski h. Topór odm.,
                 Jakubowski h. Okrza odm., Wincenty tyt. Barona 1808 austriacki,
                 Jarmund h. Kierdeja, Jasiński h. Złowowąż, Jeleński h. Korczak,
                 Jeziorański herbu Jeziora, Józefowicz - Hlebicki v. Ezofowicz
                 Abraham, h. Leliwa odm., Ezofowicz v. Józefowicz Michel h. Leliwa,
                 Kazimirski h. Łaska, Konderski h. włas., Koźliński h. Bodziec,
                 Krasnowojski h. Wdzięczność, Kronenberg h. Strugi, Leopold tyt.
                 Barona 1897 rosyjski, Krysiński h. Leliwa, Krzyżanowski h. Dąb,
                 Krzyżanowski h. Krucynia, Krzyżanowski h. Jasna Góra, Laski h.
                 Włas., Lesser h. włas. Zygmunt tyt. Hrabiego 1871 papieski,
                 Stanisław tyt. Barona 1876 saskomiejningeński, Lipiński h. Strzala,
                 Lipski h. Kościesza-Kuszaba, Lipski h. Kuszaba, Łabędzki v. Łabęcki
                 h. Łabędziogród, Łyżyński - Abramowicz h. Lubicz odm., Majewski h.
                 Dziób, Michałowski h. Orłowski, Narębski h. Dołęga odm., Niedzielski
                 h. Szeliga odm., Niemira h. Mięszaniec, Nizielski h. Szeliga,
                 Nowakowski h. Trzy Księżyce, Orłowski h. włas., Osiecimski h. Lubicz
                 odm., Oszejko h. Merany, Pawłowicz h. Rogala, Pełka h. Mięszaniec,
                 Piotrowski h. Tęczyc, Porębski v. Porembski, h. Kornic odm.,
                 Poznański h. Boża Wola odm., Przewłocki h. Przestrzał, Schabicki h.
                 Jastrzębiec odm., Simolin - Bathory h. włas. Karol Gustaw Aleksander
                 oraz Jan Maciej indygenat 1768 polski, tyt. Barona polskiego w 1776,
                 Stuliński h. Wdzięczność, Światecki h. Nowina Nowa odm., Świątowski
                 h. Nowina Nowa, Roza-Szarski h. włas. - Marcin Szrski adoptowany
                 przez barona Roze w 1918, potwierdzony przez cesarza Franciszka
                 Józefa II, Techlowicz v. Techlewicz h. Jastrzębiec odm., Techlowski
                 h. Jastrzębiec, Trojanowski h. Łaska, Urbanowski h. Prus, II odm.,
                 Wolańki h. Nałęcz odm., Wolff h. Postęp, Wolski h. Niedźwiedź Biały,
                 Wołowski h. Bawół, Wołowski h. Na Kaskach, Zawojski h. Jastrzębiec,
                 Zbitniewski h. Niedźwiedź Czarny.

                 Rodziny szlacheckie pochodzenia żydowskiego, których herby nie są
                 znane.
                 Abramowicz, Adamoski, Baczewski ze Lwowa, Bergin, Bielski, Biliński,
                 Brzeziński, Ciechanowski, Dessaw v. Dessau, Dobrowolski z Oszmian,
                 Dobrowolski w Filundach, Dobrowolski na Litwie, Frenk, Janowski,
                 Krzyżanowski, Kwieciński, Lutyński, Majewski, Mańkowski,
                 Matuszewski, Niewiarowski, Nizielski, Nowakowski, Nowicki,
                 Pawłowicz, Pawlowski, Podoski, Poziomkowski, Rosenthal - Haskiel z
                 Warszawy, Rudnicki, Szpaczkiewicz, Sobotnicki, Szymanowski,
                 Wierzchowski, Zilkiewicz.
                 • oblas Re: szlachta herbowa pochodzenia żydowskiego 12.05.10, 15:10

                  A czy ja twierdzę,że Żydzi nie polonizowali się i nie mieli polskich
                  nazwisk?Tak ale tylko jakaś część z nich porzuciła swoją religię.
                  Prawdopodobnie kilkaset tysięcy.
                  Co z tego?Przecież mój przodek mógł być Żydem lub Mongołem.Ja tego
                  nie wiem i wydaje mi się,że te rodziny (nieszlacheckie)które
                  przyjęły chrzest powiedzmy 400 czy 300 lat temu też nie wiedzą.
                  • liberum_veto Re: szlachta herbowa pochodzenia żydowskiego 12.05.10, 17:34
                   oblas napisał:
                   > Co z tego?Przecież mój przodek mógł być Żydem lub Mongołem.

                   O, to jednak ta dyskusja do czegoś się przydała. Zaczynałeś od
                   stwierdzenia, że w Polsce nie było żadnego "mieszania genów", o czym
                   najlepiej świadczą Twoje badania empiryczne na temat liczebności
                   niepolskich nazwisk w Naszej Klasie. Pisałeś też, że Mongołowie nie
                   zostawili na polskiej ziemi żadnych genów smile To trzeba chyba
                   wielkiej naiwności, aby tak uważać... Że taka dzika horda paliła,
                   grabiła, mordowała, ale na pewno nie gwałciła na masową skalę. I że
                   z tych gwałtów nie rodziły się dzieci, z genami mongolskimi... Choć
                   oczywiście pod polskimi nazwiskami...
                   Teraz już zaś nie wykluczasz, że nawet Twój przodek mógł być
                   Mongołem albo Żydem, pomimo takiego pięknego nazwiska polskiego,
                   jakie posiadasz już od 10 pokoleń... Brawo! Nazwisko o niczym nie
                   świadczy. Co było do udowodnienia smile
                   • oblas Re: szlachta herbowa pochodzenia żydowskiego 12.05.10, 21:35

                    Teoretycznie mógł być Mongołem mój przodek ale jak wynika z rachunku
                    prawdopodobieństwa bardzo mało prawdopodobne bo w Polsce haplogrupa
                    mongolska występuje w śladowych ilościach.

                    To są uogólnienia.Takie chwyty stosują ci którzy mają zdecydowanie
                    obce pochodzenie.Udowadniają,że wszyscy są tacy.Prawda jest taka -co
                    pokazują badania genetyczne-że większość ma geny słowiańskie lub
                    inne europejskie+ trochę z Azji Mniejszej i Afryki(małe ilości).

                    Co do nazwisk-też rachunek prawdobieństwa-ci co mają polskie nazwiska
                    mają pewnie z 95% szansy na to,że ich przodkowie byli Polakami.
                    Ten kto ma niepolskie nazwisko wie na pewno,że jego przodkowie nie
                    byli Polakami(chyba,że to jakiś podrzutek).

                    Tak więc obstaję przy swoim.
                    • liberum_veto Re: szlachta herbowa pochodzenia żydowskiego 12.05.10, 21:55
                     Słusznie. "Mój przodek mógł być Żydem lub Mongołem" (by oblas)

                     I tego się trzymaj. Niezbadane sa wyroki opatrzności...

                     PS. Moi przodkowie byli na pewno Rusinami. Tego się będę trzymał.
                     Chociaż nazwisko można zaliczyć do "polskich".
           • jodka5 Re: oblas- KŁAMCA!!! 17.05.10, 23:42
            jeśli chodzi o nazwiska typu Abramowicz to możesz się bardzo
            zdziwić, w Wielkim Księstwie Litewskim mieszkało wielu Tatarów a ich
            imona (od których nazwiska pochodzą) były Abram, Salomon, Samuel
            stąd takie nazwiska w ramach asymilacji, rozumiem że możesz tego nie
            wiedzieć, chociaż opcja żydowska też możliwa ale nie oczywista
            • liberum_veto o nazwiskach żydowskich 18.05.10, 06:46
             Ależ nie było moim celem udowadnianie, że każda osoba nosząca
             nazwisko Abramowicz jest pochodzenia żydowskiego. Wręcz przeciwnie.
             Chciałem pokazać, że nazwisko w ogóle o niczym nie świadczy. I
             robienie jakichś statystyk nazwisk "niepolskich" w Naszej Klasie czy
             w Sejmie jest zwykłym absurdem. Jeśli ktoś nazywa się Majewski,
             Czerwiński, Lipiński czy nawet Kwiatkowski to wcale nie oznacza, że
             musi mieć polskich przodków. Takie "polskie" nazwiska bardzo chętnie
             przyjmowali żydowscy neofici.
             www.tgcp.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=89&Itemid=139
             Nazwiska od miesięcy.
             Bardzo powszechnie używanym sposobem na tworzenie nazwisk neofitów,
             było oparcie się o nazwy miesięcy. Z dużym prawdopodobieństwem można
             przyjąć, że nadawano nazwisko zgodnie z miesiącem w którym
             przyjmowano chrzest.
             Jednak często obserwuje się zdecydowane rozbieżności. Stało się tak
             zapewne wówczas, gdy ustaliła się już zasada nadawania neofitom
             nazwisk od miesięcy, wówczas nazwisko nadawano bez względu na datę
             konwersji.
             Niektóre miesiące nie były najlepsze do tworzenia nazwisk i ma to
             odzwierciedlenie w ilości urobionych od nich nazwisk. Stosunkowo
             mało jest Październickich, czy Listopskich.
             Poniżej przytoczę zestawienie poczynione przez Jana Bystronia w
             książce „Nazwiska polskie”. Zestawienie zrobione jest w porządku
             kalendarzowym i jeśli nie zaznaczono inaczej, dotyczy warszawskich
             neofitów. Daty oznaczają odnotowany chrzest.
             Styczyński (trzech 1820-1823)
             Lutyński (1767,1792), Lutomski (1823), Lutnicka (1822)
             Marzecki (1772, 1825), Marczewski (1777, potem w XIX w. jeszcze
             trzech), Marczyński (1824), Markowski (siedmiu w XIX w. wszyscy
             chrzczeni w marcu)
             Kwieciński (1780 Radom, 1791, 1799 w XIX w. w Warszawie osób 12, w
             tym jeden ewangelik konwertyta 1850), Kwiatkowski (od 1817-1844 osób
             14, może niektórzy są tłumaczeniami niemieckich –blumów?)
             Kwietniewski (1823, 1825), Kwiatkiewicz (1820), Aprilewicz (1765).
             Majewski (trzy rodziny frankistów, 1775, we Włocławku 1769-1787
             czterech, w Warszawie w pierwszej połowie XIX w. dziewiętnastu),
             Majowski (Radom 1726 i 1760) Majecki (1771).
             Czerwiński (jeden frankista, 1764, 1789, 1825, 1846), Czerniecki
             (1766, Łęczyca 1790) Junecki (1773).
             Lipiński (jeden frankista, w Nieszawie 1778, 1789; w XIX w.
             jedenastu), Lipiecka (1834) Lipczyński (Radom 1776, 1836).
             Sierpiński (1770, w XIX w. cztery kobiety) Sierpowski (dwóch w 1772)
             Wrzesiński (1741,1775,1779, w XIX w. dwóch) Wrzesieński (1770),
             Wrześniewska (dwie w XIX w.)
             Październicki (1770) Paździerska (1830) Oktober (1773)
             Listopski (Włocławek 1790)
             Grudziński (1766, ośmiu w XIX w.)
             Wśród szlachty istnieje kilka starych rodów, które były notowane w
             dawnych czasach i noszą nazwiska, które można było urobić od
             miesięcy, ale albo się nie zachowały do dzisiaj, albo brakuje im
             ciągłości genealogicznej. Tak czy inaczej przypadki takie należą do
             wyjątków.
             Majewscy herbu Stary Koń notowani byli w XV wieku, herbu Nałęcz w
             1697 ale poza tym pozostałe rodziny notowane były dopiero w XVIII
             wieku lub jeszcze później i są prawdopodobnie pochodzenia
             neofickiego.
             Stary ród Czerwińskich herbu Lubicz wspomniany w 1389, nazwany tak
             od wsi w powiecie ostrołęckim, nie ma niestety ciągłości. Inni
             Czerwińscy są już całkiem świeżej daty.
             Istniał stary ród Lipczyńskich herbu Korwin wspomnianych w 1565
             roku, ale inni wpisani są do ksiąg dopiero w 1830 roku. Podobnie
             stare rody Lipińskich herbu Schur i Brodzic, które nazwiska swoje
             wzięli od wsi, nie mają nic wspólnego z licznymi rodzinami noszącymi
             to nazwisko, wylegitymowanymi dopiero w końcu XVIII wieku (Dołęga,
             Korsak, Lubicz, Mutyna).
             Wśród szlachty pochodzącej najprawdopodobniej od neofitów, jak
             twierdzą liczni autorzy dziewiętnastowieczni, znajdują się też
             Paździerscy herbu Ślepowron, Listopaccy herbów Lubicz i Mora oraz
             Grudzińscy herbu Łabędź i Paprzyca.
             W przypadku Grudzińskich, była też stara rodzina herbu Grzymała,
             pochodząca z Grudna w powiecie poznańskim, nie mająca nic wspólnego
             z neofitami, ale stanowiła ona wyjątek.
             Żydowski autor, Mateusz Mieses napisał, że „Musimy jednak uważać za
             prawdopodobne, że wszędzie, gdzie w Polsce spotykamy nazwiska
             powyższego typu, ma się do czynienia z potomkami jakiegoś
             nowochrzczeńca. Gdyby się zdarzył jaki wyjątek w tym kierunku,
             byłaby to egzemcja raczej, która poświadcza prawdziwość reguły”.
        • szalom_tawarisz Re: 14.05.10, 21:02
         oblas napisał:
         > Zatem tylko 5,2% ma niesłowiańskie nazwiskasmile


         Hupka, Czaja i Pawelka w rodzinie mieli tylko owczarka
         niemieckiego smile))
      • pultorakh A co mają "prawdziwi Polacy" do Słowian? 11.05.10, 16:06
       Jak niby określi tego prawdziwego Polaka? Polak-katolik? Polak-Słowianim?Polak -
       zawiadaka? Polak-wąsacz? Polak-wódkopijca?
       Oczywiście, że nie ma czystych narodów w Europie, dlatego cały czas tu piszę,
       aby na siłę nie łączyć nas z Białorusinami, Ukraińcami czy Rosjanami "bo to
       Słowianie" Tak samo jeśli Polacy okazali by się faktycznie bardziej Germanami
       niż Słowianami to nie należy nas łączyć na siłę ze Szwedami, Duńczykami,
       Holendrami czy Niemcami z północy.
       Tak naprawdę czystości etnicznej w Europie też nie ma, moje opinie i poglądy
       bazują na historii ruchów etnicznych.
       Skoro 1500 lat temu mieszkały tutaj plemiona germańskie i trochę z nich zostało,
       to normalne, że po przyjściu Słowian ze wschodu i po latach wymiany ludzkiej
       między Reszą i Skandynawią i Polską, to normalne że blisko nam w do Niemców czy
       Germanów.
       Niestety teorie o "braciach Słowianach" są idiotyczne, w którymś temacie (chyba
       w tym drugim Narodowość Słowiańska")podałem linka o tym się "nasi bracia"
       zachowują w Polsce - oddawanie moczu na czyjeś samochody i atakowanie jego
       właściciela młotkiem to oznaka zcziczenia totalnego. W "bratniej" Bułgarii nie
       byłem ale byłem, przejazdem w "bratniej" Macedonii i czułem żadnych więzów z jej
       mieszkańcami poza lekkim podobieństwem języka. Bułgaria, Macedonia,
       ex-Jugosławia niech sobie żyje z własnymi braćmi z Bałkanów, a od nas wara i won.
       • oblas Re: A co mają "prawdziwi Polacy" do Słowian? 11.05.10, 17:45
        Polacy nie pokazali się żadnymi Germanamii!!!
        Mamy inny genotyp.

        W Polsce występują haplogrupy:

        r1a1-57 proc.(podobnie w Rosji,na Białorusii i Ukrainie)
        i-kilkanaście proc.-również jest w Rosji,na Białorusi i Ukrainie

        Więcej jest chyba -r1b.

        Możecie poczytać a będziecie wiedzieć.Polacy są najbliżsi Słowianom
        Wschodnim!Takie są fakty.

        • pultorakh Ale ja nie twierdzę, że tak nie jest 11.05.10, 19:09
         Piszę tylko, CO Z TEGO. Poczytaj trochę o genach i o tym, w jaki sposób te
         haplogrupy mają się do tego "kto jest kim", dopiero potem możesz twierdzić, że
         Polacy i Rosjanie to bracia itd. Brytyjczycy to "bracia" Basków, i co z tego ma
         niby wynikać, że Wielka Brytania ma wypowiedzieć wojnę Hiszpanii i Francji w
         imię ratowania "swoich pobratymców genetycznych?"
         • oblas Re: Ale ja nie twierdzę, że tak nie jest 11.05.10, 20:52
          Ja się czuję bratem Rosjanina,na pewno nie Niemca czy Żyda.
          • pultorakh To się czuj, twoja sprawa. 12.05.10, 08:40
           Ja się wolę czuć bratem Niemca, Francuza, Włocha, Hiszpana, Kanadyjczyka, Serba,
           Rumuna, Irańczyka, Rosjanina czy Ukraińca. Nigdy nie pozwolę aby jakieś teorie o
           "bractwie słowiańskim" i inne pierdoły dzieli prawdziwą rodzinę.
           To tak jakbym uważał rodziców i rodzeństwo za rodzinę, ale już wujków, dziadków,
           pradziadków, kuzynów za obcych, wręcz wrogich ludzi. Stąd się brały wszystkie
           wojny, najcześciej najkrwawsze toczyły się między tymi "bliższymi braćmi" niż
           między tymi dalszymi.
           • oblas Re: To się czuj, twoja sprawa. 12.05.10, 12:35
            A kto tu chce z kim walczyć?
            • pultorakh Nie wiem, ale takie opinie skutkują walką. 12.05.10, 15:17
             Ze Szwabami, z Zachodem nie będziemy, wolimy ZSRR tfu, FR i "bratni naród
             rosyjski", a potem bandyci z Kremla nas wykorzystają do swoich hitleroskich
             planów. Państwo Rosyjskie nigdy od czasów zniszczenia prawdziwej Rosji tzn.
             Republiki Nowogrodzkiej przez "bękarta podboju mongolskiego" czy Wielkie
             Księstwo Moskwiewskie nie było krajem pokojowo nastawionym, dzisiaj też nic się
             w tej materii nie zmieniło.
             Niech Rosjanie wrócą do korzeni(czytaj powieszą wszystkich komunistów,
             imperialistów, wielkorusów, narodowych-bolszewików, putynistów i przejdą na
             cywilizowany,europejski system, który zresztą sami mieli kilkaset lat temu) to
             wtedy możemy się z nimi "bratać".
             • oblas Re: Nie wiem, ale takie opinie skutkują walką. 12.05.10, 21:38
              Polską rządzą Niemcy.Polska jest w niewoli.
              Będziesz walczył za katolicką Rzeszę.

              Niewolnicy!Wyraźnie napisałem o Sojuszu Niepodległych Państw a nie
              jakąś tam ZSRR-Unią Europejską.

              Polska ma być wolna i niepodległa a nie jak teraz,na usługach
              agentów z Niemiec i Ameryki.
              -Czy wy jesteście ślepi?
              • pultorakh Jest na usługach to fakt, ale agentów rosyjskich. 12.05.10, 23:15
               Widać to ostatnich wydarzeniach. W Polsce wcale nie rządzą Niemcy, tylko wiele
               innych państw i narodów,ale przynajmniej z tym się nie kamuflują. Mnie bardzo
               irytuje natomiast lobby i agenci wpływu z Rosji.
               I to nie tej prawdziwej, słowiańskiej, ale mongolskiej, kremlowskiej, spod znaku
               Putina i FSB, których uważam za katów narodu rosyjskiego.
               Proponuję rzadszą lekturę gazet w stylu "NIE" czy "FiM". Sam te gazety czasami
               czytam, ale czytam także i gazety prawicowe, ponieważ chcę mieć zróżnicowany
               obraz wiadomości, a nie jednorodny.
               Polska była w niewoli rosyjskiej przez ostatnie 300 lat, no może 250 z małymi
               przerwami. Począwszy od 1707 kiedy de facto staliśmy się państwem wasalnym wobec
               Rosji aż po rok 1918, kiedy wyzwoliliśmy się z rosyjskiej (w przeważającej
               części) niewoli. Potem po 1939r., przez prawie 50 lat ponownie byliśmy
               niewolnikami Rosji.
               W niewoli niemieckiej byliśmy przez niewiele ponad 100 lat, w amerykańskiej,
               jeśli zgodzić się z Pańską teorią od 20.
               Tak więc liczby nie kłamią i doprawdy nie ma sensu nikogo straszyć
               "imperialistami i faszystami z NRF i USA" jak to się działo w okresie PRL.
               Co do nazwy - to Sojusz Niepodległych Państw istnieje jako WNP, tyle że tylko na
               papierze, bo de facto to twór martwy, a w zamierzeniach miał być tylko
               instrumentem do zniewolenia krajów sąsiednich przez jej największego i
               najsilniejszego członka.
  • adam81w Zamiast Unii Europejskiej odbudujmy Rzeczpospolitą 25.05.10, 22:18
   Niech to będzie związek 6 narodów: Pol, Ukr, Bia, Lit, Łot, Est.
   • pultorakh A po co? Reaktywacja trupa na bazie 26.05.10, 00:30
    bankrutów typu Ukraina czy Białoruś nie ma żadnego sensu. Ja wolę żyć w Polsce
    zasobnej, takiej jak Królestwo Polskie w drugiej połowie piętnastego wieku, a
    nie żadnej RzON. Niech Białoruś i Ukraina wejdą do UE, to będziemy mogli to
    reaktywować.
    • adam81w Re: A po co? Reaktywacja trupa na bazie 28.05.10, 06:05
     Po to bo to nasze dziedzictwo, coś co powinniśmy kultywować. Bo bez poznania
     Kresów, bez Kresów Polak nie może być i nie jest Polakiem w pełni. To w nas
     siedzi, jest. Czemu udawać, że Ukraina to coś obcego, nie naszego (nie w sensie,
     że mamy ją zaraz zajmować ale że jest nasza bo jest częścią naszego
     dziedzictwa). Polska będzie zasobna, jest a dzięki reaktywacji Rzeczpospolitej
     Polak czułby się na Kresach bardziej u siebie (no bo w końcu nad krajami byłaby
     jeszcze ta wyższa struktura czyli Rzeczpospolita).
   • liberum_veto odbudujmy Rzeczpospolitą Wenecką :) 28.05.10, 05:56
    Ciekawe, dlaczego nikt nie mówi o odbudowie Rzeczpospolitej
    Weneckiej, Cesarstwa Austro-Węgierskiego, Imperium Rzymskiego albo
    Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego. Przecież to
    pomysły równie "racjonalne" i równie "realistyczne" jak odbudowa
    Rzeczpospolitej przedrozbiorowej czy Polski Jagiellonów.

    Albowiem, jak pisał pewien skretyniały na starość poeta:

    14 Dlaczegoż dana jest narodowi Waszemu moc zmartwychwstania?

    15 Nie dlatego, że naród Wasz był potężny, bo Rzymianie potężniejsi
    byli, i umarli, a nie zmartwychwstają.

    16 Nie dlatego, że Wasza rzeczpospolita była starożytna i sławna, bo
    Wenecja i Genua były starożytniejsze i sławniejsze, i umarły, a nie
    zmartwychwstają.

    17 Nie dlatego, że naród Wasz był oświecony naukami, bo Grecja,
    matka filozofów, umarła i leżała w grobie, aż zapomniała o
    wszystkich naukach, a kiedy stała się prostakiem, oto zaczęła ruszać
    się.

    18 I oświecone były królestwa: Westfalskie, Włoskie i Holenderskie,
    które widzieliście, że porodziły się i poumierały, a nie
    zmartwychwstają.
    pl.wikisource.org/wiki/Ksi%C4%99gi_pielgrzymstwa_polskiego
    • adam81w Re: odbudujmy Rzeczpospolitą Wenecką :) 28.05.10, 06:14
     A normalnie odnieść się do pomysłu nie umiesz? Pomysł odbudowy Rzeczpospolitej
     jest bardzo racjonalny i myślę, że potrafię wymienić wiele powodów dla których
     byłby on korzystny zarówno dla Polski jak i Białorusi czy Ukrainy. No chyba, że
     chcą być wchłonięte przez Rosję. Tedy winszuję pomyślunku tym dwóm narodom.
     Białorusi już prawie dziś nie ma. Z Ukrainą może stać się podobnie. To taki
     pierwszy powód z brzegu. Na szersze uzasadnienie mojego pomysłu (dowołującego
     się do pomysłu Józefa Piłsudskiego) przyjdzie jeszcze czas. Mnie natomiast
     zastanawia czemu nie chcesz wejść w coś co może przynieść korzyści narodowi
     polskiemu? Czyżbyś się nie czuł jego częścią? Przeszkadza Ci patriotyzm polski?
     No a może naiwnie uważasz, że jeden naród nie ma prawa górować nad drugim, że
     należy szanować prawo innych narodów do zabierania Polsce kolejnych fragmentów
     jej ziemi, że w rywalizacji narodów trzeba być za bardzo fair? Myślisz, że
     ktokolwiek poza Polską dba w ogóle o polski interes narodowy? Wstyd mi i żal, że
     choć w Polsce tak niewielu dba i stawia ten interes narodu polskiego na
     pierwszym miejscu.
     • liberum_veto Re: odbudujmy Rzeczpospolitą Wenecką :) 28.05.10, 06:55
      Tobie patriotyzm myli się chyba z szowinizmem. Na Ukrainie i
      Białorusi nikt nie tęskni za Rzeczpospolitą, postrzeganą tam jako
      narzędzie polskiej hegemonii i okupacji ziem ruskich. Polonizacji i
      asymilacji, zniewalania innych narodów. Dlatego pomysł odbudowy RP
      jest absurdalny, a idea jagiellońska została ostatecznie i
      doszczętnie skompromitowana w czasach II RP. Wielkie zasługi miał w
      tym dziele wspomniany przez Ciebie Piłsudski. Temat ten był już tu
      parę razy omawiany, nie bardzo mam ochotę na jego ponowne
      wałkowanie. Chleba z tej mąki i tak nie będzie... Odbudowa
      Rzeczpospolitej to zwykłe mrzonki, utopia...
      forum.gazeta.pl/forum/w,48782,101420122,104110086,kleska_cywilizacyjna_panstwowosci_jagiellonskiej_.html
     • pultorakh Re: odbudujmy Rzeczpospolitą Wenecką :) 28.05.10, 08:36
      adam81w napisał:

      > A normalnie odnieść się do pomysłu nie umiesz? Pomysł odbudowy Rzeczpospolitej
      > jest bardzo racjonalny i myślę, że potrafię wymienić wiele powodów dla których
      > byłby on korzystny zarówno dla Polski jak i Białorusi czy Ukrainy. No chyba, że
      > chcą być wchłonięte przez Rosję. Tedy winszuję pomyślunku tym dwóm narodom.
      > Białorusi już prawie dziś nie ma. Z Ukrainą może stać się podobnie. To taki
      > pierwszy powód z brzegu.
      Pojedź na Białoruś a potem na Ukrainę i przekonasz się, że zarówno Białoruś jak
      i Ukraina ISTNIEJĄ I MAJĄ SIĘ DOBRZE. Łykasz propagandę podawaną w mediach jak
      kaczka karmiona, przeznaczona na ubój.
      Jakbyś śledził wątki w tej części forum to byś wiedział, że:
      Białoruś jest państwem niepodległym, mającym dość Rosji i lawirującym między
      innymi centrami polityczno-ekonomicznymi. Jej państwowość jest obecnie
      silniejsza jak nigdy więcej, następuje odrodzenie narodowo, o dziwo, z polecenia
      Łukaszenki!!
      Ukraina, mimo zmiany rządy trzyma się swojej państwowości i kierunku rozwoju
      jeszcze mocniej. Dzięki umowom z Rosją ma dużo silniejszą pozycję w rozmowach z
      UE, do której i tak, kiedyś tam wstąpi. Ukraina broni się przed rosyjskim
      kapitałem i odrzuca wszelkie te inicjatywy, które grożą przejęciem kontroli nad
      jej gospodarką przez Rosję (jak np. połaczenie Naftohazu i Gazpromu czy spółek
      energetycznych i współpraca w dziedzinie atomu).
      Ukrainie i Białorusi do obrony przed Rosją NIE JEST POTRZEBNA POLSKA, TYLKO TEN
      DRUGI SĄSIEDNI KRAJ - dla Białorusi - Ukraina, dla Ukrainy-Białoruś. Ten projekt
      zapoczątkowany w zeszłym roku przez Łukaszenkę i Juszczenkę jest kontynuowany.
      Polska swoją skrajnie nieodpowiedzialną polityką czyli dzieleniem na "dobrą"
      Ukrainę, "złą" Białoruś i "diabelską, imperialną" Rosję sama sobie szkodzi i
      swoim sąsiadom.
      • liberum_veto zbliżenie na linii Mińsk - Kijów 29.05.10, 17:15
       1. Można rzeczywiście mówić o pewnym zbliżeniu na linii Mińsk -
       Kijów, co dostrzegają także media rosyjskie. Ostatnio ratyfikowano
       nawet umowę o granicy, stanowiącą od wielu lat kwestię sporną.
       2. Państwowość ukraińska i białoruska są stosunkowo świeżej daty.
       Niektórzy mają tendencję do traktowania tych krajów w kategorii
       państw sezonowych, niezdolnych do przetrwania. Skazanych na
       zdominowanie i wchłonięcie przez silniejszych sąsiadów. Tak być
       oczywiście może, ale przecież nie musi. Przedwczesne są więc rojenia
       o "odbudowie Rzeczpospolitej" jako panaceum na groźbę wchłonięcia
       Białorusi czy Ukrainy przez Rosję. Te państwa mogą się wybić na
       niepodległość i nie potrzebują ani polskiego buta, ani rosyjskiego
       knuta... Jak pisał poeta: "lepszy na wolności kęsek lada jaki, niźli
       w niewoli przysmaki". Co prawda Białoruś robi wiele, aby tę
       historyczną szansę zmarnować... A i na Ukrainie silne są podziały i
       tendencje odśrodkowe, które teoretycznie mogą doprowadzić nawet do
       rozpadu tego państwa... Generalnie, przyszłość jest
       nieprzewidywalna. Jeszcze 25 lat temu nikomu się przecież nie śniła
       niepodległa Ukraina ani Polska w UE czy w NATO.
       kresy24.pl/showNews/news_id/10381/?action=showNews&news_id=10381&=&=&=
       „Zaczynają się spełniać prognozy ekspertów co do dalszego zbliżenia
       na linii Mińsk-Kijów. Na razie, co prawda, nie ma podstaw do obaw,
       że ta przyjaźń zwróci się przeciwko Rosji, ale nie możemy wykluczyć
       takiego rozwoju sytuacji”, uważa „Niezawisimaja Gazieta”.
       Rosyjski dziennik informuje, że w najbliższym czasie ma dojść do
       spotkania prezydentów Ukrainy i Białorusi, podczas którego omówione
       zostaną szczegóły współpracy dwustronnej. Janukowycz i Łukaszenka
       potwierdzili te plany podczas rozmowy telefonicznej. Korzystając z
       okazji Janukowycz podziękował białoruskiemu liderowi za poparcie w
       wyborach i udział w uroczystościach inauguracyjnych w Kijowie.
       W przededniu wyborów na Ukrainie Mińsk oficjalnie podkreślał, że
       niezależnie od wyników głosowania skupi się na budowie
       dobrosąsiedzkich stosunków z Kijowem. 25 lutego, podczas spotkania z
       byłym prezydentem Wiktorem Juszczenką, Łukaszenka wyraził
       wdzięczność za jego pomoc w kontaktach z Europą.
       Białoruś udowodniła też, że gotowa jest do rozwiązania kwestii
       spornych, jakie pojawiły się w relacjach z ukraińskim sąsiadem.
       Białoruski parlament ma podjąć decyzję odnośnie ratyfikacji umowy o
       granicy państwowej Ukrainy i Białorusi. Do tej pory nie udało się
       uzyskać porozumienia w tej sprawie, gdyż Białoruś w zamian za
       ratyfikację żądała spłaty zadłużenia przedsiębiorstw z okresu
       radzieckiego – w sumie około 150 milionów dolarów. Kijów odmawiał,
       twierdząc, że nie jest to dług państwowy. Po ubiegłorocznym
       spotkaniu liderzy krajów oświadczyli, że znaleźli satysfakcjonujące
       obie strony rozwiązanie problemu.
       „NG" uważa również za bardzo perspektywiczną współpracę Białorusi i
       Ukrainy jako krajów tranzytowych. Juszczenko i Łukaszenka nie doszli
       do konkretnych ustaleń dotyczących projektów tranzytu kaspijskiej
       ropy, ale wyrazili swoje zainteresowanie sprawą. Według gazety
       ciepłe stosunki Janukowycza i Łukaszenki dają podstawy, by sądzić,
       że temat ten doczeka się kontynuacji.
      • liberum_veto "balans" AŁ = miotanie się od ściany do ściany 30.05.10, 07:58
       pultorakh napisał:
       > Pojedź na Białoruś a potem na Ukrainę i przekonasz się, że zarówno
       > Białoruś jak i Ukraina ISTNIEJĄ I MAJĄ SIĘ DOBRZE. Łykasz
       > propagandę podawaną w mediach jak kaczka karmiona, przeznaczona na
       > ubój.

       He, he, dobre z tą kaczką. Ty z kolei, takie odnoszę wrażenie,
       bezkrytycznie "łykasz" propagandę sukcesu w stylu gierkowskim
       uprawianą przez Aliaksandara Łukaszenkę. I stąd jakieś nonsensowne
       wypowiedzi o "balansowaniu Białorusi pomiędzy Rosją a Zachodem". Na
       Zachodzie Łukaszenka nie ma żadnego, ale to dosłownie ŻADNEGO
       partnera do dyskusji. Nikt z nim nie chce nawet rozmawiać.
       Traktowany jest z wielką niechęcią, a w najlepszym przypadku z
       obojętnością. Doprowadził do całkowitej niemal izolacji Białorusi w
       relacjach z Zachodem. A i w stosunkach z Moskwą coraz częściej
       napotyka na przejawy zniecierpliwienia. Zaczyna być coraz bardziej
       kłopotliwym sojusznikiem. Krótko mówiąc: ściana lub mur milczenia i
       obojętności na Zachodzie, lekceważenie i coraz częściej ściana w
       Moskwie. Łukaszenka nie "balansuje" tylko raczej miota się od ściany
       do ściany. Ale sam na to ciężko zapracował. Jak se pościelesz, tak
       się wyśpisz...
       -
       • pultorakh Oczywiście, cytuje tylko źródła naukowe. 30.05.10, 08:38
        W zasadzie to Łukaszenka jest już w pułapce, coby nie zrobił, w którą stronę nie
        poszedł to i tak prędzej czy później straci władzę.
        Unia nie da nic więcej póki Białoruś nie rozpocznie czegoś robić w kierunku
        realnych zmian i reform. Rosja natomiast nie da już więcej zniżek i pomocy,
        dopóki Białoruś w pełni nie podporządkuje się jej i nie przekaże kontroli nad
        swoją gospodarką. Jedno i drugie uderza w elity władzy i grozi zawaleniem się
        systemu.
        • liberum_veto Łukaszenka musi odejść!!! 30.05.10, 11:39
         1. Nie wiem, na jakich pracach naukowych oparłeś swoje mniemanie o
         Łukaszence jako żarliwym patriocie, zbawcy Białorusi, umacniającym
         białoruską tożsamość narodową, balansującym pomiędzy Rosją a
         Zachodem itd. itp. Właściwym człowieku na właściwym miejscu, dla
         którego nie ma żadnej alternatywy... To przypomina trochę uprawianie
         kultu jednostki, i to w wydaniu stalinowskim.
         2. Nauki polityczne nie zaliczają się zresztą do nauk ścisłych i
         można znaleźć prace analityczne czy nawet naukowe na poparcie każdej
         tezy, w tym tez ze sobą sprzecznych czy wzajemnie się wykluczających.
         3. Prawda jest taka, że Łukaszenka nie jest żadnym zbawcą Białorusi,
         tylko jej największym problemem, kulą u nogi, hamującą rozwój tego
         kraju w kierunku standardów europejskich. On uprawia politykę według
         najgorszych i dawno już skompromitowanych wzorców komunistycznych,
         które wszędzie w Europie odrzucono. Nawet w Azerbejdżanie.
         Białoruś Łukaszenki to "chory człowiek Europy", wrzód na ciele...
         4. Łukaszenka miota się jak tygrys w klatce, groźnie przy tym
         jeszcze porykując, a to w kierunku Moskwy, a to w kierunku Brukseli.
         Nikt tego nie traktuje poważnie, są to działania czysto
         propagandowe, na użytek wewnętrzny, na zasadzie "ciemny lud to
         kupi". W klatce tej AŁ znalazł się jednak na własne życzenie,
         zgodnie z zasadą: "miałeś chamie złoty róg...".

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka