Dodaj do ulubionych

ukraińskie roszczenia

06.03.08, 07:45
forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=902&w=76616921
Obserwuj wątek
  • wianuszek_kresowy Re: ukraińskie roszczenia 06.03.08, 13:43
   A czy wojewodowie beda potwierdzac obywatelstwo polskie tych, ktorzy
   sila zostali wysiedleni do CCCP? Tych, ktorzy przed oblawami wojska
   polskiego chowali sie w lasach, czasami nawet przechodzili granice
   czechoslowacka, czy to juz bylo dobrowolnie?
  • mat120 Bilans powinien byc pełny 06.03.08, 16:37
   Chyba trzeba będzie przygotowac jakis bilans strat.
   W żadnym wypadku jednak nie może to byc bilans jednostronny.
   A więc:

   Zacznijmy od terenów obecnej Polski. Po stronie ukraińskich aktywów
   z pewnością znajdzie się majątek pozostawiony w Bieszczadach,
   Lubelskiem itd. A więc w większości kurne chaty /w wielu zamiast
   pieca palono na środku ognisko/ i kamieniste poletka /w Bieszczadach/

   Teraz policzmy pasywa. A więc, nowoczesne jak na tamte czasy,
   zelektryfikowane, poniemieckie gospodarstwa i ogólnie rzecz biorąc
   lepsze ziemie. Dalej do pasywów trzeba zaliczyc zniszczone /spalone/
   przez UPA gospodarstwa poukraińskie. Niewiele to było warte ale do
   rachunku trzeba dodac. Następnie koszty, które trzeba uwzględnic to
   olbrzymie pieniadze wydane na Akcję Wisła i poniesione koszty
   w związku z koniecznością trzymania w odosobnieniu w Jaworznie
   aktywnych członków przestępczej organizacji OUN.

   Do tego wszystkiego należy doliczyc wartośc zabużańskiego mienia
   osobistego ukradzionego Polakom na Kresach /gospodarstwa, ziemia
   itd/+ polskie dobra kultury /np. Biblioteka Ossolińskich, która
   gnije we Lwowie/. Rodzinom ofiar upowskich nożowników należą się
   również odszkodowania.

   Jeżeli zestawic ukraińskie aktywa z pasywami to wyjdzie na to, że za
   każdą złotówkę wypłaconą Ukraińcom powinnismy otrzymac od nich
   w granicach 50-70 PLN. Jestem za.wink)

   Jeśli zaś chodzi o przyrównywanie akcji Wisła do tragedii zamojskich
   Polaków to widzę, że masz duże luki w historii. Uzupełnij je to
   możemy pogadac.wink
   Ja AW przyrównałbym raczej do przesiedlenia przez Amerykanów, na
   początku 1942r. ponad 100 tys. własanych obywateli, japońskiego
   pochodzenia, z Zachodniego Wybrzeża w głąb kontynentu. Przesiedleń
   Amerykanie dokonali prewencyjnie, w obawie, że mogą oni stac się
   potencjalnymi sojusznikami japońskich agresorów.

    • mat120 Re: Bilans powinien byc pełny 06.03.08, 17:07
     kre-pak napisała:

     > Wydaje mi się, że jesteś w błędzie. Polska wysiedliła własnych
     > obywateli, i dlatego jest im winna odszkodowania.
     > Gdyby nie było Akcji Wisła, toby Polska nie wydała tylu pieniędzy.

     Nie sądzę abym był w błędzie. Pozostawiony na wschodzie majatek
     ukradli też w większości polscy obywatele, którzy są dzisiaj
     obywatelami Ukrainy. Co do polskich obywateli, wysiedlonych w ramach
     AW, którzy i dzisiaj są polskimi obywatelami to powinni oni się
     zwrócic np. do UNA-USO czy innych spadkobierców ukraińskiego
     faszyzmu, który jest winien tych przesiedleń. Podobnie jak
     przesiedleni Niemcy, jeśli mają pretensje to powinni je wnosic do
     brunatnych odcieni swojej historii. Gdyby nie działalnośc OUN-UPA
     nie byłoby przesiedleń. Białorusinów, Litwinów, Słowaków nie
     pzrymuszano przecież do opuszczania ojcowizn.

   • mat120 Preminger 06.03.08, 18:07
    Oczywiście poniższe słowa z powyższego postu nie do Ciebie były
    kierowanesad

    Jeśli zaś chodzi o przyrównywanie akcji Wisła do tragedii zamojskich
    > Polaków to widzę, że masz duże luki w historii. Uzupełnij je to
    > możemy pogadac.wink
  • liberum_veto Polska miałaby dziś swoje Kosowo... 07.03.08, 06:09
   Rzecz nie w potępieniu, przeproszeniu czy w odszkodowaniu za
   akcję "Wisła". Potępione przede wszystkim powinno być ludobójstwo w
   latach 1943-1944, zorganizowane przez OUN Bandery, na ludności
   polskiej Wołynia i Halicji, w wyniku którego śmiercią męczeńską
   zginęło co najmniej 120 tys. ludzi, oraz cywilnej ludności
   ukraińskiej, w wyniku którego w latach 1941-1950 śmierć poniosło co
   najmniej 80 tys. To samo dotyczy przeproszenia. Jeśli chodzi o
   odszkodowanie, to gdyby oszacować mienie pozostawione przez
   przesiedlonych i otrzymane przez nich po przesiedleniu (nawet w
   stanie wymagającym remontu), przesiedleni musieliby państwu
   polskiemu dopłacić. Chodzi o zupełnie coś innego, do czego
   wykorzystana jest 60. rocznica akcji "Wisła". W jednostronicowej
   odezwie ŚKU trzykrotnie użyto sformułowania "ukraińskie etniczne
   terytoria, które stały się po wojnie częścią Polski". Chodzi o
   uznanie, że "Zakurzonie" to ziemie, które mają wejść w skład państwa
   ukraińskiego, jest to expressis verbis kwestionowanie legalności
   przynależności tych ziem do państwa polskiego. W związku z tym
   interesujące będzie stanowisko prezydenta i premiera RP, polskiego
   MSZ oraz prezydenta Wiktora Juszczenki, który, w odróżnieniu od
   premiera Ukrainy, jest wyraźnie po stronie nacjonalistów
   ukraińskich, a mają się odbyć z udziałem prezydentów obu państw
   uroczystości, związane z akcją "Wisła". Już sam ich fakt będzie
   politycznym zwycięstwem OUN.
   Nie chodzi o akcję "Wisła", chodzi o cele strategiczne OUN. W tym
   kontekście w ogóle dziwne jest mówienie o obchodach rocznicy
   akcji "Wisła". Ale skoro o niej się mówi, trzeba wyraźnie
   powiedzieć, że, znając cele strategiczne OUN, jej zdolność do
   terroryzowania rodzimej ludności, gdyby władze Polski nie
   przeprowadziły tej operacji, Polska po upadku PRL miałaby swoje
   Kosowo, dziś na wschodzie i południu Polski byłyby rozmieszczone
   siły zbrojne korpusu pokojowego ONZ.
   (dr hab. Wiktor Poliszczuk)
   www.przeglad-tygodnik.pl/index.php?site=artykul&id=12312
    • liberum_veto Re: Polska miałaby dziś swoje Kosowo... 07.03.08, 22:48
     Wywód Poliszczuka jest logiczny. Gdyby nie Operacja Wisła,
     moglibyśmy mieć teraz w Polsce identyczną sytuację jak w Kosowie.
     Nie odbieram mieszkańcom Kosowa prawa do samostanowienia, choć
     bardziej logiczne byłoby przyłączenie tej prowincji do Albanii. Nie
     istnieje naród ani język kosowski, to Albańczycy. A roszczenia
     Ukraińców o odszkodowania za kurne chaty w Bieszczadach są
     pozbawione wszelkich podstaw prawnych. Akcja Wisła była legalna,
     zgodna z prawem.
     • wianuszek_kresowy Re: Polska miałaby dziś swoje Kosowo... 08.03.08, 07:39
      Nie znam co prawda statystyk, ale przeczucie mi mowi, ze kurne chaty
      byly czesciej spotykane nierozwinietych rejonach bylego zaboru
      rosyjskiego niz BieszczadachwinkBieda galicyjska w drugiej polowie XIX
      wieku przyczynila sie do masowej emigracji zarobkowej do krajow
      Ameryki Polnocnej i Poludniowej i rozwinietych krajow europejskich,
      ludzie wracali z pieniedzmi dokupywali ziemie, budowali domy. Nie
      twierdze, ze nie bylo kurnych chat, ale smiem twierdzic, ze bylo ich
      niewiele.Co do podstaw prawnych zobaczymy, najpierw sady polskie,
      nastepnie europejskie, wszystko sie okaze.
  • liberum_veto Operacja „Wisła” legalna! 08.03.08, 06:04
   Ma nad czym biadać „Gazeta Wyborcza” i jej sojusznicy z
   postounowskiego Związku Ukraińców w Polsce. Oto dowiadujemy się, że
   w opinii prawników sejmowych Operacja „Wisła” była legalna i jest
   nie do podważenia. Czytamy: „Konferencję naukową na ten temat
   zorganizowała wczoraj [22 maja br.] w Sejmie komisja mniejszości
   narodowych. Miała odpowiedzieć na wniosek Związku Ukraińców w
   Polsce, który w 60. rocznicę akcji zwrócił się o uznanie za nieważne
   i sprzeczne z prawem dekretów Rady Ministrów, na mocy których wiosną
   1947 r. wysiedlono z południowo-wschodniej Polski ok. 140 tys.
   Ukraińców i Łemków oraz zniszczona została ich kultura i zabytki.
   Akcję "Wisła" potępił uchwałą Senat w 1990 r. W ub. roku za
   niezgodną z prawami człowieka uznali ją we wspólnej deklaracji
   prezydenci Ukrainy i Polski.
   - Chodzi nam o zwrócenie uwagi na to, że do tej pory trwają
   konsekwencje akcji "Wisła" – powiedział "Gazecie" Piotr Tyma,
   przewodniczący Związku Ukraińców. – Chcemy też przeciwdziałać próbom
   jej gloryfikacji lub usprawiedliwiania, w które niestety angażuje
   się państwo. Dowodem konferencja w Przemyślu zorganizowana przy
   udziale MEN czy kwietniowa konferencja w MON – dodał. Podczas
   wczorajszej sesji dr Grzegorz Motyka, historyk z IPN, zwrócił uwagę,
   że obecnie istnieją dwa nurty w ocenie akcji "Wisła": - Polscy
   historycy są zgodni, że działalność UPA na tym terenie [zbrojna
   organizacja ukraińskich nacjonalistów] zagrażała integralności
   państwa polskiego. Jednak jedni oceniają wysiedlenia jako słuszne, a
   drudzy jako nieadekwatne do zagrożenia. Dr Motyka, który sam zalicza
   się do drugiej grupy, twierdzi, że w 1947 r. zagrożenie UPA było
   wyolbrzymione. Poza tym aż do śmierci w marcu 1947 r. w zasadzce UPA
   wiceministra obrony gen. Karola Świerczewskiego aparat represji w
   Polsce ignorował UPA i koncentrował się na walce z podziemiem
   antykomunistycznym i opozycją. Według prof. Romana Drozda z badań
   socjologicznych wynika, że w przesiedlonych do dziś pozostaje
   poczucie krzywdy i nie zostało odbudowane zaufanie do państwa
   polskiego.
   Prawnik Jan Morwiński z biura analiz prawnych Sejmu podkreślał, że
   czym innym jest ocena moralna i historyczna, a czym innym prawna. Z
   jego analizy wynika, że nie ma możliwości podważenia dekretów z 1947
   r. i 1949 r., które sankcjonowały akcję "Wisła". Według jego oceny
   sama akcja jest niezgodna z konwencją genewską, która zakazuje
   przesiedlania ludności cywilnej, z wyjątkiem sytuacji gdy służy to
   jej ochronie albo jest niezbędne do prowadzenia działań wojennych.
   Ale ten zapis w konwencji pojawił się w 1972 r. i nie może
   obowiązywać wstecz. Także Europejska konwencja o ochronie praw
   człowieka, która zabrania przesiedleń, została ratyfikowana przez
   Polskę w 1990 r. Zdaniem Morwińskiego osoby pozbawione majątku mogą
   indywidualnie kwestionować sposób wykonania dekretu z 1949 r., który
   pozbawiał ich własności. Ale sam dekret, podobnie jak dekret o
   reformie rolnej, został uchwalony zgodnie z prawem”. Dodajmy, że
   wymienieni w tekście historycy Motyka i Drozd prezentują od lat
   skrajnie proupowskie nastawienie (Drozd jest aktywistą Związku
   Ukraińców w Polsce) i jako tacy w ogóle nie powinni być dopuszczani
   do zajmowania oficjalnego stanowiska w sprawach wymagających
   obiektywizmu. Dotyczy to zwłaszcza Drozda, wyjątkowego zajadłego
   proupowca, który – co jest skandalem – wykłada historię na Akademii
   Pomorskiej w Słupsku.
   www.myslpolska.org/?article=395
    • liberum_veto Re: Operacja „Wisła” legalna! 10.03.08, 07:01
     "Myśl Polska" przedrukowała tylko artykuł z polskojęzycznej i
     ukrainofilskiej "gazety". A najważniejsza w tym wszystkim jest
     analiza prawna Sejmu potwierdzająca, że operacja Wisła była zgodna z
     ówczesnym prawem i nie ma możliwości jej podważenia. Mam tą analizę,
     napiszę o tym jeszcze szerzej.

     Prawnik Jan Morwiński z biura analiz prawnych Sejmu podkreślał, że
     czym innym jest ocena moralna i historyczna, a czym innym prawna. Z
     jego analizy wynika, że nie ma możliwości podważenia dekretów z 1947
     r. i 1949 r., które sankcjonowały akcję "Wisła". Według jego oceny
     sama akcja jest niezgodna z konwencją genewską, która zakazuje
     przesiedlania ludności cywilnej, z wyjątkiem sytuacji gdy służy to
     jej ochronie albo jest niezbędne do prowadzenia działań wojennych.
     Ale ten zapis w konwencji pojawił się w 1972 r. i nie może
     obowiązywać wstecz. Także Europejska konwencja o ochronie praw
     człowieka, która zabrania przesiedleń, została ratyfikowana przez
     Polskę w 1990 r. Zdaniem Morwińskiego osoby pozbawione majątku mogą
     indywidualnie kwestionować sposób wykonania dekretu z 1949 r., który
     pozbawiał ich własności. Ale sam dekret, podobnie jak dekret o
     reformie rolnej, został uchwalony zgodnie z prawem”.
  • mat120 Re: ukraińskie roszczenia 08.03.08, 08:46
   Ciekawą postawę przyjmuje w tej sprawie grekokatolicki kler, którego
   przedstawiciele w czasie wojny święcili noże i nawoływali do zbrodni
   na bliźnich, czym walnie przyczynili się zresztą do przesiedleń
   własnych rodaków. Mam wrażenie, że chcą w tym względzie okupic winy
   swoich poprzedników, wobec przesiedlonych Ukraińców kosztem, rzecz
   jasna Lachów.smile
   Z artykułu;
   "Księża w greckokatolickich cerkwiach reklamują warszawską
   kancelarię prawniczą, która chce pomóc ukraińskim przesiedleńcom
   w walce o rekompensaty za majątek zostawiony w czasie akcji "Wisła" "

   www.gazetawyborcza.pl/1,76842,4993854.html
     • lokis1271 Tak treba buło ! 08.03.08, 14:52
      Witam Państwa !
      Wszystkim ukraińskim sąsiadom , którzy czują sie rozgoryczeni skutkami działań Grupy Operacyjnej "Wisła" oraz brakiem odszkodowań z tego tytułu, dedykuję słowa ich własnych Rodaków zza Sanu zapisane w tytule tego listu.
      Osobiście jest mi przykro, że tak się to wszystko potoczyło.
      Pozostaję z szacunkiem
      L. Bodio
      • mat120 Re: Tak treba buło ! 08.03.08, 15:08
       lokis1271 napisał:
       ...dedykuję słowa ich własnych Rodaków zza Sanu zapisane w tytule
       tego listu. "Tak treba buło!"

       Dodam tylko - słowa wypowiedziane nie dla usprawiedliwienia
       przesiedleń Lachów, ale dla ich wyrezania.

       • preminger Re: Tak treba buło ! 08.03.08, 19:33
        mat120 napisał:

        > lokis1271 napisał:
        > ...dedykuję słowa ich własnych Rodaków zza Sanu zapisane w tytule
        > tego listu. "Tak treba buło!"
        >
        > Dodam tylko - słowa wypowiedziane nie dla usprawiedliwienia
        > przesiedleń Lachów, ale dla ich wyrezania.
        >


        treba było
      • mat120 Re: ukraińskie roszczenia 09.03.08, 21:48
       hansgrubber napisał:

       > W przypadku Niemcow sytuacja jest bardziej skomplikowana. Wyzej o
       > tym juz pisano.

       W pewnym uproszczeniu można przyjąc jednak, że te dwie sprawy są
       bliźniaczo podobne. Przesiedlenia zarówno Niemców jak i Ukraińców
       były skutkiem działalności ich faszyzmów: niemieckiego
       i ukraińskiego. Trudno Ukraińcom przyjąc do wiadomości tę oczywistą
       prawdę.
   • wianuszek_kresowy Re: ukraińskie roszczenia 08.03.08, 17:25
    mat120 napisał:

    > Ciekawą postawę przyjmuje w tej sprawie grekokatolicki kler,
    którego
    > przedstawiciele w czasie wojny święcili noże i nawoływali do
    zbrodni
    > na bliźnich

    Wlasnie, konkretnie, gdzie i kiedy to swiecenie nozy mialo miejsce?
    Czy moze to tylko kolejny polski wia..wia.. wianuszek kresowy?


    • lokis1271 Święcenie narzędzi zbrodni 09.03.08, 13:48
     Witam Państwa !
     Cytuję:
     "[...] Wołyńskie duchowieństwo prawosławne nie stanęło w zupełności na wysokości zadania i nie spełniło w najmniejszym stopniu roli pacyfikacyjnej, jakiej mozna by się z tytułu jego funkcji spodziewać. Były wypadki, że duchowni prawosławni święcili broń, siekiery, noże, kosy, użyte po tym do mordowania Polaków [...]",
     źródło:
     Dodatek do sprawozdania za miesiąc czerwiec 1944 r., dokument nr 8 [w:] Ziemie Wschodnie Raporty Biura Wschodniego Delegatury Rządu na Kraj 1943-1944, Warszawa-Pułtusk 2005, str. 217
     Pozdrawiam
     L. Bodio
     • mat120 Re: ukraińskie roszczenia 09.03.08, 18:24
      Jesteś WK niebywale wygodny, Wszystko każesz sobie na talerzu
      podawc. Niczym "polski pan."smile) Znałeś może kapelana bandy "Burłaki"
      z Piątkowej? Jak mu tam było? Szewczuk Wasyl chyba? Inne przykłady
      znajdziesz u Siemiaszków. Wysil się trochę i przeczytaj sobie.
      Znajdziesz tam nawet opisany przypadek egzekucji wykonanej przez
      zdesperowanych Lachów na Ukraińcu /przy pomocy siekiery/.
       • preminger Re: ukraińskie roszczenia 09.03.08, 19:52
        wianuszek_kresowy napisał:

        > Siemaszki nie jedna glupote umiescili w
        > swojej "monumentalnej" ksiazce,

        to jest twoje zdanie, jeśli znasz autorytety recenzujące pracę Siemaszków możesz je tu przedstawić, bo przecież za autorytet się nie uważasz ?
        • wianuszek_kresowy Re: ukraińskie roszczenia 09.03.08, 20:12
         Ja pytam o fakty, nie chodzi mi o to, ze cos jest napisane
         w "dziele" Siemaszkow (tym z wianuszkiem), jak zauwazylem praca ta
         zawiera wiele klamstw i to fakt odnosnie tej pozycji.
         Delegat rzadu londynskiego na kraj tez nie podaje konkretow, skad
         pewnosc, ze nie powiela, czy nawet sam nie kreuje plotek.
         • mat120 Re: ukraińskie roszczenia 09.03.08, 20:17
          wianuszek_kresowy napisał:
          Ja pytam o fakty, nie chodzi mi o to, ze cos jest napisane
          w "dziele" Siemaszkow (tym z wianuszkiem), jak zauwazylem praca ta
          zawiera wiele klamstw i to fakt odnosnie tej pozycji.

          Nie ma potwierdzenia w Latypysie?

          wianuszek_kresowy napisał
          Delegat rzadu londynskiego na kraj tez nie podaje konkretow, skad
          > pewnosc, ze nie powiela, czy nawet sam nie kreuje plotek.

          Zapewne de;egat dowiedział się od Siemiaszków.smile))
          • wianuszek_kresowy Re: ukraińskie roszczenia 10.03.08, 12:25

           mat120 napisał:

           > wianuszek_kresowy napisał:
           > Ja pytam o fakty, nie chodzi mi o to, ze cos jest napisane
           > w "dziele" Siemaszkow (tym z wianuszkiem), jak zauwazylem praca ta
           > zawiera wiele klamstw i to fakt odnosnie tej pozycji.
           >
           > Nie ma potwierdzenia w Latypysie?
           >


           Nie czy gdziekolwiek(oprocz Wladziowych wypocin) jest.

           > wianuszek_kresowy napisał
           > Delegat rzadu londynskiego na kraj tez nie podaje konkretow, skad
           > > pewnosc, ze nie powiela, czy nawet sam nie kreuje plotek.
           >
           > Zapewne de;egat dowiedział się od Siemiaszków.smile))


           Uwazasz jednak, ze Sjemaszki wypuszczaja te ploty?
        • hansgrubber Slepa uliczka 09.03.08, 21:35
         Watek dotyczy Akcji Wisla i odszkodowan, ktore wcale nie sa takim
         absurdalnym pomyslem. Wysiedlanie jest skandalem. I warto sie z tego
         rozliczyc. Ale nie warto licytowac sie z tymi Ukraincami ktorym
         przez gardlo nie przechodzi potepienie dla ludobojstwa na Kresach, a
         ich idole to faszysci z OUN-UPA. Tu zadna dyskusja nie jest
         potrzebna. Wszystko jest jasne. smile
         • mat120 Re: Slepa uliczka 09.03.08, 22:01
          hansgrubber napisał:

          > Watek dotyczy Akcji Wisla i odszkodowan, ktore wcale nie sa takim
          > absurdalnym pomyslem. Wysiedlanie jest skandalem. I warto sie
          z tego rozliczyc.

          Z punktu widzenia Eriki Steinbach i Kresowego Wianuszka, jak również
          indywidualnych Niemców oraz Ukraińców zgadzam się.
          Czy jednak możemy z tych rozważań wyrzucic fakt, że to Niemcy
          rozpętały II wojnę a Ukraińcy depolonizowali Wołyń, Podole oraz
          dzisiejsze tereny Polski płd.-wsch.?
           • lokis1271 Jeszcze jedna uliczka, też ślepa 10.03.08, 07:31
            Witam Państwa !
            Pragnę przedstawić link do dyskusji na temat odszkodowań, która toczyła sie rok temu na Forum Bircza, dokładnie w takim samym tenorze jak obecna, zob.:
            forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=23313&w=56423608&a=56423608
            Dodam, że duża część tzw. strony polskiej została usunięta z tego forum. Ot, tacy z Pana Darina i jego kumpli "merytoryczni" dyskutanci. Radzę zapoznać się z zapisami tamtego wątku, bo każdy, kto się łudzi, że z pogrobowcami Bandery dojdzie do porozumienia na drodze wymiany argumentów jest w błędzie.
            Pozdrawiam
            L. Bodio
           • mat120 Re: Slepa uliczka 10.03.08, 23:08
            hansgrubber napisał:

            Mnie glownie interesuje punkt widzenia inywidulanych i skrzywdzonych
            ludzi bez wzgledu na narodowosc.

            Coś z czegoś zawsze wynika Hans. Trudno żebyśmy to my odpowiadali za
            los i krzywdę wypędzonych indywidualnych Niemców, jak i Ukraińców.
            Przecież to przedstawiciele tych właśnie narodów, i to z ich
            poparciem, rozpętali i nakręcili spiralę zła, którego ofiarą
            później sami padli. Twój punkt widzenia, choc wynikający ze
            szlachetnych pobudek, jest chyba w tych przypadkach niemożliwy do
            przyjęcia.
  • mat120 Ukraina - paser cudzej ziemi 11.03.09, 18:34
   ciekawy post z forum Wiadomości:

   ~ktoś
   dzisiaj, 13:02
   Skoro Ukraina potępia ZSRS i przynależność do Rosji to powinna oddać swoim
   sąsiadom to co zostało przyłączone do Ukrainy przez ZSRS i Rosję kosztem
   sąsiadów Ukrainy. Bo nie rozumiem dlaczego Ukraina pluje na Rosje i korzysta z
   owoców grabieży Rosji?

   Ukraina to paser cudzej ziemi.
   Obszar nr 1: Zachodnia Ukraina (Małopolska Wschodnia i Wołyń) należąca przed
   1939 r. do Polski - w tym Lwów założony na Grodach czerwieńskich tzn. rdzennych
   piastowych ziemiach
   Obszar nr 2: Ukraina Zakarpacka należąca w latach 950-1918 oraz 1939-1945 do
   Węgier, a w międzywojniu do Czechosłowacji. To jest region rusiński, a nie
   ukraiński i mieszkańcy Rusi Zakarpackiejj mówią o sobie jesteśmy Rusisnami a nie
   Ukraińcami (swoją drogą Słowacja uznaje ich za oddzielny naród)
   Obszar nr 3: Bukowina i część Besarabii, terytorium tureckich Pieczyngów, do
   1774 r. w Turcji, 1774-1918 Austro-Węgry, 1918-1940 Rumunia
   Obszar nr 4: Stepy i Krym, IV-VI wiek Państwo Gotów, od VI wieku Turcy pod
   postacią Chazarów, Pieczyngów, Połowców, wreszcie Tatarów. Do XVIII wieku w 90%
   teren nie był chrześcijański, a później Rosja i ZSRR
   Krym podarowany ukraińskie SRR przez Ukraińca N. Chruszczowa w 1954 nie pytając
   się o zdanie mieszkańców Krymu
   Obszar nr 5: Donieck, dopiero w 1924 r. znalazł się w ukraińskiej SRR, wcześniej
   to była Rosja - do dziś w Doniecku i na Krymie Ukraińcy to tylko kilka procent
   mieszkańców tych ziem..

   Wynika z tego, że tak naprawdę Ukraina właściwa rozciąga się od Kamieńca
   Podolskiego do Kijowa - dodać do tego należy fakt, że historia Ukrainy i narodu
   ukraińskiego to raptem niecałe 250 lat gdy Austria (Austro-Węgry) stworzyły
   ukraińskość by szantażować Polaków w Galicji (austriackim zaborze) a wcześniej
   nie było żadnych różnic językowych (nie licząc regionalizmów) pomiędzy
   mieszkańcem np. Charkowa czy Kijowa a Moskwy czy Nowogrodu! A tym bardziej nie
   ma żadnych różnic etnicznych!
   wiadomosci.onet.pl/forum.html#forum:MSwxNSwxMSw1NDQ5NDA0MSwxNDYxMjY5OTEsNjI1NzIzMiwwLGZvcnVtMDAxLmpz

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka