Dodaj do ulubionych

Skurwiele z UPA

12.03.08, 21:42
Aby przekonać się, czy w dziedzinie dążenia do prawdy nastąpiła
jakakolwiek zmiana, dość powiedzieć, że mimo upływu 18 lat od zmiany
ustroju w Polsce, żadna uczelnia wyższa nie przystąpiła do
realizacji jakiegokolwiek programu badawczego na ten temat.
Co gorsza, kiedy po latach oczekiwania większość archiwów zostało
otwartych, okazało się, że wielu dokumentów na temat ludobójstwa już
nich już nie ma. Sprawcy i ich poplecznicy zadbali o skuteczne
usuwanie śladów w kraju i za granicą. Mieli na to dziesiątki lat. W
sposób dwuznaczny zachowywał się też Ośrodek „Karta”, gdzie pełni
nadziei kresowianie wysyłali swe wspomnienia. Niechęć jego prezesa
do tego tematu była wręcz przysłowiowa. Mimo posiadania przez tę
placówkę wielu dokumentów, nie dopuszczano ani do ich publikowania,
ani do innego rozpowszechniania. Tam miano też wiele lat temu
zewidencjonować polskie ofiary banderowskich zbrodni. Mimo sztabu
zatrudnionych osób dokonano jedynie ewidencji ofiar – ukraińskich.
Wszystkie próby przejęcia tego tematu w przez inne ośrodki kończyły
się niczym – bo projekt miała zrobić „Karta” - i tak kółko się
zamykało. Ta praca nie została wykonana do dziś! Ponadto właśnie
w „Karcie” ujawniono przypadki niszczenia dokumentów i relacji przez
zatrudnionego tam archiwistę [35].

Po roku 1989 nie szczędzono pieniędzy na projekty dotyczące
euroregionów, krzewienia kultur mniejszości, tymczasem elementarna
wiedza na temat polskiej kresowej kultury deprecjonowała się i
ginęła [36]. Lansowano w Polsce hasło: „wybierzmy przyszłość”.
Historię postanowiono „zostawić historykom”. Historycy jednak nie za
bardzo kwapili się do nowych badań.
Kiedy Polacy wraz z prezydentem „wybierali przyszłość”, na Ukrainie
nastąpiło coś zupełnie odwrotnego. Wsparte dużymi funduszami z
Kanady, USA i Anglii ukraińskie organizacje nacjonalistyczne
rozpoczęły realizację na Ukrainie, ale i w Polsce, planu pełnej
rehabilitacji OUN i UPA, ze zbrodniczych antypolskich formacji,
na „bohaterów walki o nową Ukrainę” i pogromców komunistów.
W „naprawianiu historii” nie pozostali osamotnieni. Polsce szybko
wykrystalizował się ośrodek realizujący to samo zadanie, w imię
nowych priorytetów politycznych kosztem prawdy historycznej. Był to
krąg osób związanych z mediami – głównie z „Gazetą Wyborczą”
kierowaną przez Adama Michnika, a pozostającą pod silnym wpływem
Jacka Kuronia, który nie zawahał się publicznie twierdzić: „Polakiem
jestem z przypadku”. Do pracy zaprzęgnięto też publicystów i
historyków wywodzących się z mniejszości ukraińskiej, jak Roman
Drozd, Mirosław Czech, czy Paweł Smoleński [37]. Do tego doszło
kilku, młodych, ambitnych, choć niezbyt nieprzejmujących się
kryteriami prawdy historycznej badaczy, których cechą wspólną było
doskonałe wczuwanie się w oczekiwania polityków. Do czołowych
reprezentantów tej grupy zaliczyć można Grzegorza Motykę, Rafała
Wnuka i Jana Pisulińskiego. Badacze ci, związani na dodatek z IPN, a
nawet PAN (Motyka), odcisnęli swoje piętno na propagowaniu
nowej, „poprawionej” wersji wydarzeń. Działaniom tym sekundował
ówczesny prezes IPN Leon Kieres. Dzięki temu udało się rewizjonistom
zastąpić określenie zbrodni ludobójstwa, słynnym pojęciem „konflikt
polsko-ukraiński”.
W swych licznych artykułach, notkach encyklopedycznych a nawet
książkach [38] przemianowali zbrodnicze organizacje
nacjonalistyczne, obciążone współpracą z hitlerowcami na
nieskazitelnych bohaterów, rycerzy walki o niepodległość. Dla
autorów tych nie było ważne, że poza Polakami organizacje OUN i UPA
wymordowały we współpracy z Niemcami kresowych Żydów, a nawet
tysiące samych Ukraińców [39]. Ignorują oni nawet fakt
przynależności OUN do „międzynarodówki” faszystowskiej. W pracach,
nawet tych ukazujących się w Polsce, zaczął się coraz częściej
pojawiać antypolonizm, ostre oskarżenia kierowane przeciw
poszkodowanym Polakom. Nikt nie przeczy, władze polskie przed wojną
popełniły liczne błędy, ale żaden z nich nie może przecież
usprawiedliwiać ludobójstwa! Żaden z przedwojennych rządów nie
chciał ani nie prowadził polityki antyukraińskiej, choć zmagać się
musiał z poważnym problemem terroryzmu na swoim terytorium,
realizowanego przez UWO- OUN.
Okazję do wybielania OUN i UPA zaczęli wykorzystywać badacze
narodowości ukraińskiej, pracujący na polskich uczelniach wyższych,
często z wysokimi stopniami naukowymi uzyskanymi w Polsce (przede
wszystkim Włodzimierz Mokry, Włodzimierz Wysocki, Roman Drozd i
Mikołaj Siwicki). Skrajny antypolonizm pojawił się w pracach
pracującego na KUL naukowca ukraińskiego pochodzenia Mikołaja
Siwickiego [40]. W jego obszernej trzytomowej pracy „Dzieje
konfliktów polsko-ukraińskich” [41] możemy przeczytać m.in.,
że „Polskie społeczeństwo jest zdegenerowane, chore, bo wychowało
się na fałszu…” [42], a przesiedlenie ludności łemkowsko -
ukraińskiej z pogranicza w ramach operacji „Wisła” ośmielił się
nazywać ludobójstwem! Liczba zawartych w tej pracy przekłamań
spowodowała nawet wniesienie przeciw autorowi sprawy do prokuratury
[43].
Opisywanym wcześniej zjawiskom towarzyszyło zwiększenie dotacji i
świadczeń naszego państwa na rzecz zamieszkujących w Polsce
mniejszości. Ośmielone postępowaniem części naukowców,
dofinansowywane przez polski MSZ, pismo ukraińskie „Nasze Słowo”
przystąpiło do ataku na AK i ujawniło szokujące żądania terytorialne
wobec tzw. Zakierzonii, czyli wielu powiatów dzisiejszej Polski
[44]. Z organizacji postbanderowskich w Kanadzie i USA wartką rzeką
popłynęły pieniądze na badania i teksty, mające przekonać zarówno
Polaków jak i Ukraińców, że OUN i UPA były nie bojówkami
dopuszczającymi się czynów terrorystycznych i morderczych, a
zasługującymi na pochwałę organizacjami narodowo-wyzwoleńczymi czy
partyzanckimi.
Kartą przetargową strony ukraińskiej wykorzystywaną w walce o prawdę
na temat ludobójstwa na Kresach była i jest operacja „Wisła” i
kwestia nielicznych „polskich odwetów” - vide Pawłokoma [45].
Operacja „Wisła” była niewątpliwie dla ukraińskiej i łemkowskiej
ludności akcją bolesną i uciążliwą, ale nie była nieuzasadnioną
szykaną dokonaną bez powodu. Nie byłoby potrzeby jej
przeprowadzania, gdyby nie nieustanne akcje terrorystyczne i walki
zbrojne prowadzone przez kurenie przeciw polskiej ludności i nowym
władzom, mające na celu odłączenie od Państwa Polskiego w nowych
granicach 19 kolejnych powiatów. Terror prowadzony był jak na
Wołyniu, czy w Małopolsce Wschodniej drogą mordów, wypędzania
polskiej ludności i niszczenia polskiego i ukraińskiego mienia. W
dokumentach Ministerstwa Administracji Publicznej z lat 1945-1947
odnaleźć można dane na ten temat. Ludność wzywała pomocy od władz i
w końcu ja otrzymała. Jak rzadko które posunięcie komunistycznych
władz, doczekała się pełnej akceptacji społecznej i przyzwolenia!
Tym faktom nie można zaprzeczyć, bez fałszowania przeszłości.
Jednak część nieznających podstawowych faktów polskich senatorów, w
roku 1990 dało się „podejść” i w ten sposób doszło do uchwalenia
słynnego potępienia operacji „Wisła”. Było to wielkie zwycięstwo
nacjonalistów ukraińskich i tylko tak należy je rozumieć. W wypadku
lepiej zorientowanych w sprawie posłów izby niższej polskiego
parlamentu zabieg ten już się nie powiódł.
Operacja „Wisła” jest jednak cały czas zręcznie wykorzystywana jako
argument tuszujący banderowskie zbrodnie i pretekst do wysuwania
kolejnych roszczeń finansowych wobec Państwa Polskiego [46]. O wiele
ważniejsze jest jednak realizowane (między innymi w polskich
podręcznikach historii) skutecznego i zręcz
Obserwuj wątek
  • mat120 Re: Skurwiele z UPA 12.03.08, 21:45
   W tej sytuacji, niemal cała praca na rzecz ocalenia dla potomności
   wiedzy o kresowym ludobójstwie Polaków spadła na organizacje
   kombatanckie, stowarzyszenia ofiar ludobójstwa [47], lub pojedyncze
   osoby – ciężko doświadczonych uczestników zdarzeń. Były to osoby z
   reguły starsze wiekiem i nie do końca przygotowane do zastępowania
   instytucji państwa i placówek badawczych, w tym trudnym
   przedsięwzięciu. Dlatego tak łatwo przez lata było w nie uderzać.
   Niemal od początku narażone były na pełne hipokryzji zarzuty
   zawodowych historyków o brak profesjonalizmu. Z protestami spotykała
   się też do dziś każda poważniejsza próba upamiętniania zbrodni [48].
   Najważniejszym, choć niewątpliwie połowicznym w wynikach
   przedsięwzięciem był wspomniany cykl konferencji - seminariów
   polsko -ukraińskich z udziałem naukowców obu krajów pod
   nazwą „Trudne pytania” i szereg publikacji pod tym samym tytułem,
   zainicjowanych przez samych świadków wydarzeń skupionych w Światowym
   Związku Żołnierzy AK. Ogrom przeciwności i problemów związanych z
   tymi konferencjami opisał Andrzej Żupański - ich główny organizator
   i propagator [49]. Podstawowym problemem, który pojawił się już na
   początku tego cyklu spotkań było, że strona ukraińska przystąpiła
   gremialnie do obrony obwinianego przez ocalałych z mordów Polaków –
   świadków wydarzeń, organizacji nacjonalistycznych - OUN i UPA. Takie
   podejście wspierane przez część polskich historyków, głównie
   narodowości ukraińskiej, stanowiło dla organizatorów bardzo trudne
   wyzwanie. Trzeba przyznać, że robili co mogli, by nie zmarnować
   szansy na zbliżenie do prawdy, jednak znalezienie konsensusu w wielu
   kwestiach okazało się wyjątkowo trudne. Wiele wysiłku kosztowało
   zachowanie dyscypliny naukowej na seminariach i pilnowanie by nie
   dochodziło do emocjonalnych (w końcu uzasadnionych przy omawianiu
   tego typu kwestii), a jedynie merytorycznych potyczek.
   Poważne zarzuty dotyczące seminariów, w tym ustępliwości
   zapraszanych na obrady polskich historyków, postawił nieżyjący już
   dziś świadek historii i wielki znawca problematyki zbrodni
   wołyńskich, Leon Karłowicz w pracy „Polska-Ukraina – smutne
   refleksje” [50]. To, że konferencje nie spełniły do końca oczekiwań
   Światowego Związku Żołnierzy AK wynikało z prostego faktu, że
   historii nie można „uzgadniać”, tak jak to na seminariach próbowano
   robić. Protokoły rozbieżności mają rację bytu w rozmowach władz ze
   strajkującymi, ale nie w historii. Tam należy badać, ustalać fakty,
   niezależnie od tego, czy jest to dla danej strony wygodne, czy też
   nie. Mimo krytycznych uwag należy przyznać, że referaty
   przygotowywane na kolejne seminaria, podniosły w znaczący sposób
   stan wiedzy na temat wojennych wydarzeń na Kresach. Cóż z tego; IPN
   nie okazał się zainteresowany przejęciem badań, ani nawet
   odpowiednim ich rozpropagowaniem: profesor Leon Kieres zasłużył się
   wyjątkowo dla dalszego zaciemniania i ukrywania przed opinią
   publiczną prawdy o tym okresie stosunków polsko – ukraińskich.
   W latach 1999-2003 IPN, kierowany wówczas przez Leona Kieresa,
   zapisał szczególnie niechlubne karty w dziele badania prawdy o
   kresowym ludobójstwie [51]. IPN zorganizował konferencję na temat
   mordów na Wołyniu - w Lublinie (2000) i potem, „dla równowagi”, o
   operacji „Wisła” w Krasiczynie (2001). Obydwie okazały się, poza
   pojedynczymi wystąpieniami, poważnym krokiem wstecz w poznawaniu
   prawdy. Co najdziwniejsze, do wygłoszenia referatów nie zaproszono
   osób, które badały już wcześniej te same tematy na
   seminariach „Trudne pytania”.
   Zmiany nastąpiły w związku ze zbliżającymi się obchodami 60.
   rocznicy zbrodni wołyńskiej. Wydano szereg książek z fundamentalną
   pracą Władysława i Ewy Siemaszków „Ludobójstwo dokonane przez
   nacjonalistów ukraińskich na ludności na ludności polskiej Wołynia
   1939-1945” [52] na czele. Warto w tym miejscu podziękować osobie,
   której osobiste zaangażowanie i przyznawane za jej przyzwoleniem
   środki, pozwalały na prowadzenie badań i dochodzenie do prawdy tej
   garstce historyków, którzy nie ulękli się presji. Bez tej pomocy
   wiele publikacji nie ujrzałoby światła dziennego. Nie dlatego, że
   zawierały nieprawdę, lub zawarte w nich dokumenty były fałszywe, ale
   dlatego, że były dla części polityków i środowisk „niewygodne”.
   Osobą tą był Andrzej Przewoźnik, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk
   i Męczeństwa. Jego odwadze i determinacji zawdzięczają kresowianie
   bardzo wiele, a przede wszystkim budowę licznych upamiętnień w
   miejscach kaźni. Pomagał i pomaga też w wydawaniu periodyku „Na
   Rubieży” [53] i wielu prac źródłowych na temat ludobójstwa.
   Organizacje kombatanckie grupujące ocalałych z zagłady kresowian
   planowały obchody zorganizować samodzielnie. Do organizacji obchodów
   włączyły się jednak władze państwowe z prezydentem Aleksandrem
   Kwaśniewskim. Mimo że działanie to oceniano niejednoznacznie [54],
   po raz pierwszy szersza opinia publiczna dowiedziała się dzięki
   przekazowi mediów, że jakieś rzezie w ogóle miały miejsce, a nie
   były tylko konfabulacją garstki „repatriantów”. Niestety media, a
   szczególnie polska telewizja włożyła wiele wysiłku [55], by widz
   zakończył oglądanie transmisji nie wiedząc kto, kogo i za co
   mordował, a jedynie że doszło do „konfliktu”, a ofiar nie należy
   liczyć, bo one się bilansowały, a tak naprawdę to winni wszystkiemu
   i tak byli Polacy. Taka niedopuszczalna ze względu na kryterium
   prawdy historycznej interpretacja, zrównująca katów z ofiarami, bo
   obarczającą je winą za to, że przyczyniły się do swojej śmierci,
   choć budzi sprzeciw, trwa w mediach do dziś.
   Przykładów jest wiele, jak choćby ten, że emitowany przez BBC
   nakręcony w Anglii film o zbrodniach dokonanych na ludności polskiej
   w roku 1944 przez żyjących w dobrobycie na wyspach członków
   ukraińskiej formacji SS-Galizien, nie został przez polską telewizję
   wyemitowany [56]. Za to wyświetlono gloryfikujący OUN-UPA film
   Agnieszki Arnold „Przebaczenie” [57]. Dla Kresowian szokiem było też
   przyznanie Orderu „Orła Białego” Bohdanowi Osadczukowi, który za
   zasługi w depolonizacji Chełmszczyzny, w 1941 roku otrzymał
   stypendium w Berlinie, człowiekowi bardzo interesom polskim
   niechętnemu, by nie powiedzieć wrogiemu, o czym świadczyły niemal
   wszystkie jego publiczne wypowiedzi i artykuły.
   Lata 2003-2005 podsumować jednak należy pozytywnie, bo milczenie na
   temat zbrodni na chwilę zostało przerwane. Ukazało się wiele nowych
   pozycji książkowych, pamiętnikarskich, artykułów prasowych w
   niskonakładowych pismach, wydano w tym czasie nowe dokumentów,
   odsłonięto pomniki i upamiętnienia. Podniosło to niewątpliwie poziom
   wiedzy społeczeństwa polskiego o tych wydarzeniach.

   Jednak po obchodach 60-lecia ludobójstwa na Wołyniu, mimo oczekiwań,
   znowu zapadła cisza. Brak grantów, podejmowania badań na uczelniach.
   Cisza ta trwa do dziś. Tymczasem na Ukrainie wyrosły pomniki: kata
   Wołynia – Kłyma Sawura; żołnierzy SS-Galizien (przy wejściu na
   cmentarz lwowskich „Orląt”wink; na ukończeniu jest panteon Stepana
   Bandery, a na polskiej szkole we Lwowie wisi tablica upamiętniająca
   Romana Szuchewycza - dowódcę ukraińsko-niemieckiej
   formacji „Nachtigall”, odpowiedzialnej za bestialskie mordy na
   Polakach, w tym za mord polskich profesorów we Lwowie, mord
   nauczycieli w Krzemieńcu… „Bohaterowie z OUN-UPA” uhonorowani są
   dziesiątkami upamiętnień, nazwami ulic, placów… Politycy z
   prezydentem Wiktorem Juszczenką i panią Julią Tymoszenko popierają
   nacjonalistów, nadają zbrodniarzom wojennym tytuły narodowych
   bohaterów, przyznają kombatanckie uprawnienia. Po ulicach Kijowa,
   pod czarno-czerwonymi flagami i przy akompaniamencie bębnów i
   antypolskich
   • ares19 Re: Skurwiele z UPA 08.09.08, 17:25
    mat120 napisał:

    > Cisza ta trwa do dziś. Tymczasem na Ukrainie wyrosły pomniki: kata
    > Wołynia – Kłyma Sawura; żołnierzy SS-Galizien (przy wejściu na
    > cmentarz lwowskich „Orląt”wink; na ukończeniu jest panteon Stepana
    > Bandery, a na polskiej szkole we Lwowie wisi tablica upamiętniająca
    > Romana Szuchewycza - dowódcę ukraińsko-niemieckiej
    > formacji „Nachtigall”, odpowiedzialnej za bestialskie mordy na
    > Polakach

    pan Mat ma oczywiście rację - skurwiel to skurwiel i nie ma co wokól tego miec
    wontpliwości
  • mat120 Re: Skurwiele z UPA 12.03.08, 21:47
   To, co obserwujemy, już nie na „Zachodniej Ukrainie”, ale w całym
   kraju, co znajdziemy w podręcznikach i historycznych książkach, to
   widomy i dramatyczny efekt polskiego zaniechania w wyjaśnianiu
   prawdy. To Polacy milcząc, przyzwolili na zbudowanie
   etosu „bohaterskiej UPA”.

   W ostatnich dwóch latach dzięki zmianie na fotelu prezesa IPN, po
   wielu latach przemilczania, zafałszowywania, a nierzadko i
   niszczenia istniejących dowodów zbrodni [58], daje się zaobserwować
   zintensyfikowanie prac, głównie prokuratorskich. Prokuratorzy
   Oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu,
   dziś przy IPN, przesłuchują setki żyjących jeszcze świadków. Na
   wyróżnienia zasługują prokuratorzy Piotr Zając z oddziału Lublin i
   Tomasz Rojek z oddziału Wrocław. Obydwaj zgodnie przyznają, że w
   świetle zebranych materiałów nacjonalistyczne ugrupowania ukraińskie
   dopuściły się zbrodni ludobójstwa.

   Część społeczeństwa pozwoliła narzucić sobie kilka istotnych tez. Po
   pierwsze – że musimy „pojednać się” z „narodem ukraińskim”. Jest to
   nadużycie, ponieważ naród polski wcale nie potrzebuje
   żadnego „pojednania” z narodem ukraińskim, bo nie żywi do niego
   wrogości, ani wrogości od niego nie doznaje. Ewentualne pojednanie
   mogłoby nastąpić z banderowcami. Ale oni nie chcą wyrzec się swojej
   ideologii, która uznaje ludobójstwo za uprawnioną metodę uprawiania
   polityki, ani też nie zamierzają dokonać rachunku sumienia za
   zbrodnie. Nigdy nie stanowili oni i, miejmy nadzieję, nie będą
   stanowić większości ukraińskiego narodu.

   Wydaje się, że dotychczas stosowane w Polsce metody osłaniania
   banderowskich sprawców przez przeczekiwanie, aż wymrą świadkowie,
   przemilczanie, niszczenie źródeł, nieprowadzenie wyczerpujących
   badań, przyniosły Polsce efekt przeciwny do zamierzonego. Skrajny
   nacjonalizm na Ukrainie zamiast obumierać - potężnieje. Równocześnie
   kolejne pokolenia Polaków dojrzewają w niewiedzy o losie swych
   przodków. Działania dzisiejszych polskich elit odcinają też Polskę
   od szansy wprowadzenia wiedzy na ten temat kresowego ludobójstwa do
   kanonu historii powszechnej, jako doświadczenia ludzkości, które nie
   może się nigdy więcej powtórzyć.
   Jednak z prawdą jest tak, że w końcu ktoś się o nią upomni. Szkoda
   tylko, że zadośćuczynienia nie doczekają ostatni już żyjący wygnańcy


   gegenjay.wordpress.com/2008/01/14/skurwiele-z-upa/
  • hak_amoniak Re: Skurwiele z UPA 12.03.08, 22:45
   mat120 napisał:

   > Aby przekonać się, czy w dziedzinie dążenia do prawdy nastąpiła
   > jakakolwiek zmiana, dość powiedzieć, że mimo upływu 18 lat od
   zmiany
   > ustroju w Polsce, żadna uczelnia wyższa nie przystąpiła do
   > realizacji jakiegokolwiek programu badawczego na ten temat.

   Bo brakuje wykształciuchów smile
  • kre-pak Ciekawa strona 12.03.08, 22:49
   Jeszcze kilka tytułów:
   1. Kurwa z TVN w akcji czyli jak zydo-masoneria ksztaltuje Polakom
   swiatopoglad…
   2. Zydzi a Nazizm… Co łączy żydów i hitleryzm ?
   3. Moski w Ojczyznie (czyli kto jest naprawde kim)

   Nie macie panowie lepszego towarzystwa ?
   • mat120 Re: sugestia 13.03.08, 19:13
    OK. Przytoczony tekst uważam jednak za naprawdę bardzo dobry, jeden
    z lepszych jakie czytałem. Dokładnie oddaje istotę całej sprawy.
    Tytuł miał chyba w rozumieniu autora wstrzasnąc turańską
    mentalnością, co mu się chyba po trosze udało /patrz reakcja
    PUK-niętych/. Nie chciałem, po namyśle, zmieniac oryginału.

      • wiekto Dzięki, MATT 16.03.08, 16:22
       Szanowni Państwo !
       Z wielką nadzieją powitałem uchwałę PSL w sprawie upamiętnienia ofiar
       ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na dawnych kresach
       Rzeczpospolitej. Z troską obserwuję presję wywieraną przez dziennikarzy
       związanych z Gazetą Wyborczą i Naszym Słowem na Marszałka Sejmu Jarosława
       Kaczyńskiego. Powtarzają się tradycyjnie zarzuty, że pamięć o naszych
       wymordowanych rodzinach to sianie nienawiści między narodami. ("Godzi w sojusze
       ?!"). Znowu to krzywdzące naród ukraiński utożsamianie rzeczywistych sprawców
       ludobójstwa - nacjonalistów z OUN-UPA, reprezentujących ukraińską odmianę
       faszyzmu z całym narodem ukraińskim oraz porównywanie rzezi bezbronnej wiejskiej
       ludności do "wojny chłopskiej".
       Zakładam, że żądanie, abyśmy (kresowianie) zapomnieli o naszych tragicznie
       zmarłych rodakach jest nie do spełnienia.

       Aby uwolnić Pana Marszałka od wyżej przytoczonych zarzutów proponuję
       wyeksponować w przygotowaniach do obchodów 65 rocznicy naszą wdzięczną
       pamięć o Ukraińcach ratujących Polaków. Możliwe jest na przykład powołanie
       w ramach obchodów fundacji analogicznej do Yad Vashem - jej wstępny projekt
       opracował Stanisław Srokowski (srokowski@free.art.pl), (pisarz, autor m.in.
       nagrodzonej niedawno "Nienawiści"). Jest grupka osób chcących pracować przy tym
       projekcie.

       Inicjatywa jest całkowicie przemilczana w mediach - jest to zrozumiałe jedynie w
       kontekście aprobaty dla budowania pomników nacjonalistom odpowiedzialnym za
       zbrodnie.
       Konieczne staje się dokonanie wyboru, jaką postawę chcemy upamiętnić - tych co
       mordowali, czy tych, którzy ratowali ?
       • wiekto Re: Dzięki, MAT 16.03.08, 16:55
        Przy okazji - polecam wszystkim zainteresowanym tematem stronę volhynia-galicia, sądząc po nerwowej reakcji postbanderowców, jest naprawdę dobra. A jeśli chodzi o ten ironicznie podpowiedziany patronat ambasady rosyjskiej - to nie najgorszy pomysł. Jak wiadomo banderowcy to zawodowi agenci, terroryści wysługujący się rządom państw mającym w ich usługach interes. Po utracie patrona w postaci hitlerowskich Niemiec poszli gromadnie na służbę USA. Nie jest tajemnicą, że z powodu uznania OUN-UPA za organizację wrogą USA czołowe rezuny wpuszczane były na terytorium USA na podstawie "USTAWY STU", ustawa ta pozwala na wjazd poza kontrolą amerykańskim agentom. Ergo, co było do udowodnienia... Moja rodzina po rozbiciu samoobrony w Bielinie na Wielkanoc 1944 roku przedzierała się nocami w kierunku wschodnim, na spotkanie frontu i nadchodzących Sowietów, którzy nieśli nadzieję ocalenia od śmierci w męczarniach. TERAZ UWAGA ! Po przekroczeniu dawnej granicy polsko - sowieckiej znaleźli się wśród Ukraińców, którzy nie wykazywali żadnej wrogości wobec ludności polskiej. Tam nie było terrorystycznej władzy UPA i jej "gestapo" - Służby Bezpieki. Jeśli więc Rosjanie i pozostający w zasięgu ich wpływów Ukraińcy już raz uratowali moją rodzinę, dlaczego nie powtórzyć tego sojuszu, w końcu przeciwko faszystom i bandytom jednoczy się cały świat. Gdybym miał wybierać - wybieram jedność Słowian z Rosją a odrzucam rasistowską ideologię Doncowa, której owocem jest okrucieństwo i ludobójstwo.

        • tomekk46 Re: Dzięki, MAT 16.03.08, 17:02
         ile zjadles pigul?mysle ze twoj rekord to powyzej 50 na jedna dyskoteka)).
         i nie pierdol o sojuszu z rosja.bo mojemu dziadkowi po wojnie rosjanie wyrywali paznokcie i katowali.a wcale nie byl z upa!
         bylo polskim patriotom
         • wiekto Re: Dzięki, MAT 16.03.08, 17:11
          Po pierwsze przepraszam za pomyłkę, chodzi oczywiście o Marszałka Kalinowskiego.
          Argumenty Tomka K. są bez sensu, na tej podstawie musiałbym nienawidzić Ukrainy
          za SB UPA, Rosję za NKWD i GRU, Niemcy za Gestapo. Służby specjalne torturowały
          i nadal, o ile wiem, to robią. Ale jaki cel mieli do osiągnięcia SB-cy UPA
          przecinając człowieka piłą na pół lub łamiąc niemowlęciu rączki i nóżki ?
        • tomekk46 Re: Dzięki, MAT 16.03.08, 17:04
         a wogule jestem za tym zeby to w koncu raz do konca zostalo wszystko wyjasnione(wolyn,akcja wisla) jakas wspolna uchwala sejmu polskiego i ukrainskiego zeby nic nie mieszalo w dalszym pojednaniu.
         • wiekto Re: Dzięki, MAT 16.03.08, 17:28
          Zgadzam się, wtedy nie traciłbym czasu, by tym sie zajmować, bo już historycy
          wszystko by opisali, wyjaśnili itp. Ale tak sie nie stało. Faktem jest zmowa
          milczenia podyktowana interesem politycznym naszego sojusznika USA,
          systematycznie zaciskającemu pętlę militarnych sojuszy wokół Rosji. W efekcie
          tej zmowy nasi tragicznie zmarli nadal nie maja grobów na poświęconej ziemi a
          ich mordercy maja pomniki, także w Polsce. Obudziłem się jako kresowianin w
          grudniu 2006 roku, po rozmowie z Ukrainką, obywatelką polską. Włos mi sie zjeżył
          na głowie, gdy na pytanie, jak ocenia spalenie żywcem Ukraińca przez UPA (po co
          to barbarzyńskie okrucieństwo) za uratowanie polskiej rodziny (potajemnie
          wywiózł ją do miasta z garnizonem niemieckim), odpowiedziała - bez chwili
          namysłu: "Poniósł karę!". Wtedy zrozumiałem, że rozmawiam z rasistką o
          moralności Kalego no i poświęcam swój czas na te minione a jednak aktualne tematy.
          Złożyłem wniosek do ambasadora Ukrainy o pomoc w chrześcijańskim pogrzebie
          zamordowanego rodzeństwa siostrzanego, mija 40 dni bez odpowiedzi !
          • preminger Re: Dzięki, MAT 16.03.08, 20:10
           wiekto napisał:

           > Zgadzam się, wtedy nie traciłbym czasu, by tym sie zajmować, bo już historycy
           > wszystko by opisali, wyjaśnili itp. Ale tak sie nie stało. Faktem jest zmowa
           > milczenia podyktowana interesem politycznym naszego sojusznika USA,
           > systematycznie zaciskającemu pętlę militarnych sojuszy wokół Rosji.

           nic dodać nic ująć, ale niech będzie ich niedoczekanie , żeby ręce opadły smile
        • mat120 Re: Dzięki, MAT 17.03.08, 23:43
         wiekto napisał
         Moja rodzina po rozbiciu samoobrony w Bielinie na Wielkanoc 1944
         roku przedzierała się nocami w kierunku wschodnim, na spotkanie
         frontu i nadchodzących Sowietów, którzy nieśli nadzieję ocalenia od
         śmierci w męczarniach.

         To ma swoją wymowę, że Polacy szukali ratunku i schronienia przed na
         wpół zdziczałymi hordami upowskimi u Sowietów i Niemców.
       • mat120 Re: Dzięki, MATT 17.03.08, 23:39
        Witaj Wiekto,

        Mam nadzieję, że na dłużej zagościsz na forum P-U.

        wiekto napisał:
        Możliwe jest na przykład powołanie w ramach obchodów fundacji
        analogicznej do Yad Vashem - jej wstępny projekt> opracował
        Stanisław Srokowski (srokowski@free.art.pl), (pisarz, autor m.in.
        > nagrodzonej niedawno "Nienawiści"). Jest grupka osób chcących
        pracować przy tym projekcie.

        To cenna inicjatywa. Tym, godnym szacunku Ukraińcom, należy się
        pamięc. Czy mógłbyś podac jakieś szczegóły?
    • liberum_veto "banderowskie k***y" i "sk***iele z UPA" 19.03.08, 06:32
     mat120 napisał:

     > Tytuł miał chyba w rozumieniu autora wstrzasnąc turańską
     > mentalnością, co mu się chyba po trosze udało /patrz reakcja
     > PUK-niętych/.

     Fuhrer zakonu PuKniętych jest najbardziej gorliwym czytelnikiem
     i "recenzentem" naszego forum. Straszył nas tu kiedyś paragrafami,
     choć bardziej pod nie podpada uprawiana przez niego propaganda
     ukraińskiego faszyzmu i gloryfikowanie banderowskich zbrodniarzy,
     sojuszników Hitlera. Tytuł obecnego wątku bardzo trafnie
     charakteryzuje działalność fuhrera PuKniętych na naszym forum pod
     pseudonimem "veto13". W swojej megalomanii ("naród to ja") uznał, że
     skierowany do niego osobiście wątek pt. "banderowskie kurwy się
     boją" adresowany jest do wszystkich Ukraińców. Otóz nie, drogi
     Pietrze. Daleko nie wszyscy Ukraińcy to takie k***y i sk***iele.
     Dobrze, że to zrozumiałeś. Nie jesteś wcale reprezentatywny dla
     narodu ukraińskiego. I całe szczęście smile

     Autor: piotrzr 13.03.08, 09:50
     Oto na wszechpolsko-eurozajtycki forum P-U prawdziwymi przebojami są
     następujące dyskusje :
     ignorancja i cynizm Grzegorza M. (33)liberum_veto
     "Katyń" - kolejny gniot Wajdy (81)liberum_veto
     Skurwiele z UPA (5)mat120
     banderowskie kurwy sie boja! (36)pisz_pan_na_berdyczow

     a na koniec owe "banderowskie kurwy" to tylko ja ...bo wycinam
     bełkot niejakiego Klaudka Wesołka vel "piszpananaberdyczow" Zsmile)

     piotrzr 19.02.08, 22:22
     Oto na tamtym forum funkcjonuje wątek pt
     banderowskie kurwy sie boją!
     Autor: pisz_pan_na_berdyczow 16.12.07, 12:50

     wątek tytularnie adresowany do Ukraińców.
     To szczyt POLSKIEGO BANDYTYZMU na publicznym forum internetowym.
     • krouk samokrytyka 19.03.08, 08:19
      liberum_veto napisał, że piotrzr napisał:

      "...owe "banderowskie kurwy" to tylko ja..." (piotrzr)

      Szczere, samokrytyczne wyznanie - gratuluję !! wink
      Cieszy fakt, iż piotrzr wreszcie zaczyna postrzegać swoją osobę we
      właściwym świetle smile))

      • liberum_veto opieprz z Kanady 19.03.08, 21:22
       To pewnie dlatego, że fuhrer zakonu PuKniętych dostał zdrowy opieprz
       z banderowskiej Centrali w Kanadzie smile)))

       list z Kanady i przeprosiny (moje)
       Autor: piotrzr 19.03.08, 16:53
       No dobra - walę się w piersi- walnąłem się potwornie niesłusznie
       nieco banując "syna Andrzejowego".
       Przepraszam !! no cóż - ten sie nie myli co nic nie robi.
       A że coś robię znalazło uznanie w dalekim Toronto.
       Ale oczywiście spłynął na mnie też i mały opieprz - słuszny
       niestety sad
       Wątki dotyczące Romana wynikające z tego listu i kanadyjskie
       spojrzenie na Podlasie opisze w innych wątkach poparte cytatami z
       dobrze napisanego listu podlaskiego Ukraińca.
       A oponenta Romanowego - no przepraszam, perepraszaju, I,m sorry -
       żeby było tak międzynarodowo smile
       • mat120 Re: opieprz z Kanady 22.03.08, 00:51
        liberum_veto napisał:

        To pewnie dlatego, że fuhrer zakonu PuKniętych dostał zdrowy opieprz
        z banderowskiej Centrali w Kanadzie smile)))

        Myśisz, że to centrala w Toronto pociąga za sznurki tego pajaca?smile        t
        • liberum_veto Re: opieprz z Kanady 24.03.08, 17:27
         HGW. Światowy Kongres Ukraińców ma swoją siedzibę w Toronto...
         www.ukrainianworldcongress.org/
         Niewykluczone jednak, że temu faszystowskiemu "bydlątkowi" pomyliły
         się po prostu święta i ludzkim głosem przemówiło na Wielkanoc wink
         forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=45535&w=61459284&a=67989351
   • krouk Re: sugestia "2" 20.03.08, 16:09
    Sądzę, że najlepiej byłoby usunąć ten wątek i tekst, którego
    pierwotnie dotyczył zamieścić na forum w nowym wątku, inaczej
    zatytułowanym - ew. jeśli jest to możliwe technicznie - można byłoby
    zmienić tylko tytuł wątku tak, aby nie zawierał wulgaryzmów.
    Zachęcam: Liberum + Mat - dogadajcie się chłopaki i coś z tym
    zróbcie. Podobne zdanie mam też zresztą o drugim wątku z podobnym
    wulgaryzmem w tytule - założonym przez pana "z Berdyczowa" - z tym
    też należałoby coś zrobić - Liberum, może potraktujesz to jako
    przedświąteczne porządki ?? Byłoby fajnie.
    • mat120 Re: sugestia "2" 21.03.08, 01:06
     Krouk napisał:
     ...można byłoby zmienić tylko tytuł wątku tak, aby nie zawierał
     wulgaryzmów.

     Liberum_Veto napisał
     Też mam wątpliwości, ale może niektóre rzeczy trzeba jednak nazywać
     po imieniu... Nie nazywać k***stwa bohaterstwem!

     Otóż to. Polska pobłażliwośc sprawiła, że nazywanie po imieniu
     k***stwa kainowych potomków jawi się niektórym postbarbarzyńcom jako
     obelga chociaż nią nie jest. Prawda w oczy kole...
     Biorąc jednak pod uwagę walory estetyczne przyjmuję Krouk Twoją
     sugestię. Do trzech razy sztuka.smile
     Liberum wykropkuj proszę, jeśli to możliwe, pierwsze słowo w tytule
     wątku.


     • liberum_veto Re: sugestia "2" 21.03.08, 06:31
      mat120 napisał:

      > Liberum wykropkuj proszę, jeśli to możliwe, pierwsze słowo w
      > tytule wątku.

      Nie ma takiej możliwości. Można tylko usunąć wypowiedż lub wątek. W
      tym przypadku na jedno wychodzi, bo usunięcie pierwszej wypowiedzi
      kasuje cały wątek. Myślę, że nie ma takiej potrzeby. Tytuł został
      zapożyczony z innego forum. Niech banderowcy wiedzą, co o nich myślą
      inni. Na naszym forum nie używamy wulgaryzmów w tytułach wątków.
      Wyjątkiem jest wątek Klaudiusza, ale facet miał prawo się
      zdenerwować. Mogę jedynie apelować, aby nie windować już tego wątku
      więcej w górę. A może nawet będę kasował takie próby. Poza tym tytuł
      nie jest obrażliwy wobec jakiejś konkretnej osoby. Gdyby był tytuł
      np. "piotrzr to skurwiel", tobym usunął. Tekst dr Kulińskiej jest
      bardzo ciekawy i wartościowy. Wywołał reakcję na "zaprzyjażnionym"
      forum zakonu PuKniętych. Uderz w stół, a nożyce się odezwą... smile Nie
      przesadzałbym też z taką pruderią. Słowa "kurwa" czy "skurwysyn"
      wszyscy znają, a częstokroć też i używają na codzień. To pierwsze
      jest chyba njbardziej znanym polskim słowem w świecie smile Są one
      uwzględnione w słowniku języka polskiego PWN, cytuję:
      skurwysyn, skurwiel wulg. «wyzwisko używane w stosunku do mężczyzn»
      sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2521643
      Potwierdzam, niektóre rzeczy może trzeba jednak nazywać po imieniu.
      Dla mnie czystym skurwysyństwem było to, co wyprawiał "veto13",
      alter ego "piotrzr", na forum Rycha i u nas. Nie nazwę też inaczej
      gościa, piszącego świadomie słowo Polska z małej litery, aby wykazać
      w ten sposób swoją pogardę dla naszego kraju.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka