Dodaj do ulubionych

Dlaczego tak mało wiemy o kresowych zbrodniach?

29.03.08, 13:45
DLACZEGO POLACY TAK MAŁO WIEDZĄ O KRESOWYCH ZBRODNIACH 1939-1947?
dr Lucyna Kulińska
Fakt zamordowania i doprowadzenia do śmierci w wyniku wypędzenia
dziesiątek i setek tysięcy kresowych Polaków przez ukraińskich
nacjonalistów, w latach drugiej wojny światowej, jest jednym z
najbardziej dramatycznych, ale i nieprzebadanych przez naukowców
zagadnień naszej najnowszej historii.
„Uznając prawo innych narodów do upominania się o swoje krzywdy
dopuściliśmy do przemilczania i zapominania tych, których polski
naród doznał od swych sąsiadów i mniejszości etnicznych”. [1]
Kto nie wywodzi się z rodziny dotkniętej tą tragedią, nie miał
prawie żadnych szans na uzyskanie rzetelnych informacji na ten
temat. Dobrym przykładem może być tu sama autorka, pochodząca z
krakowskiej rodziny, niezwiązanej z tragedią Kresów, ale absolwentka
dobrego krakowskiego liceum o profilu humanistycznym, a następnie
kierunku historia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mimo kolejnych lat
historycznej edukacji pierwsze informacje o prawdziwych rozmiarach i
okrucieństwie zbrodni popełnionych na Wołyniu, Podolu i Polesiu
uzyskała dopiero po doktoracie, kiedy przypadkowo w latach 90-tych
odnalazła w archiwach CA MSWiA dokumenty traktujące o tych
wydarzeniach. [2] Konsekwentne odcinanie kolejnych pokoleń Polaków
od wiedzy o tragedii przodków, trwa w Polsce do dziś, a zmiana
ustrojowa niestety nie odwróciła tej tendencji. [3]
---
1.Kulińska L., Nie tylko Wołyń, „Sowiniec, Materiały Historyczne”
2003, nr 22.
2.Nie oznacza to, że w środowisku rodzinnym nie było na ten temat
informacji (przekazy od ojca, który w latach 50-tych dwa lata
przebywał w Bieszczadach, kontakty towarzyskie rodziców, kresowi
sąsiedzi w kamienicy, nieliczne publikacje) – jednak wszystkie te
fakty przyjmowane były z przez nią z niedowierzaniem.
3.Miarą niewiedzy, lub świadomego przemilczania, był na przykład
fakt napisania przez jednego z wrocławskich utytułowanych historyków
prac na temat okupacyjnego Lwowa, czy działającego tam Komitetu
Pomocy (RGO) z pominięciem najważniejszej jego funkcji, czyli
ratowania tysięcy polskich uchodźców z Wołynia i Podola, którzy w
tym mieście się schronili. Poza pominięciem problemu pomocy
lwowiaków dla ofiar mordów i wypędzeń, omawiany autor prawie nie
zauważył mordów na tysiącach Polaków dokonanych przez nacjonalistów
w roku 1941 (w tym na lwowskich profesorach). Pracę oparł na
źródłach ze Lwowa, nie próbując nawet przemierzyć 50 metrów z
Instytutu Historii do Ossolineum, gdzie na ten temat są setki stron
dokumentów RGO z depozytami prof. Widajewicza na czele. Czy to
przypadek, że również „Karta”, posiadając dostęp do prawie
wszystkich polskich dokumentów, nie ujawniła żadnego z nich od roku
1991?
Obserwuj wątek
  • liberum_veto podzielono ofiary II wojny światowej 31.03.08, 07:31
   Kolejne polskie elity nie wywiązały się z patriotycznego obowiązku,
   jakim jest zachowanie dla potomnych pamięci o niewinnie
   pomordowanych rodakach. Po roku 1989, po raz kolejny w
   nieuzasadniony i krzywdzący sposób podzielono ofiary II wojny
   światowej na te, o których można mówić (Holokaust, zbrodnie
   niemieckie [4], sowieckie (m.in. Katyń, deportacje...) i te, o
   których należy milczeć (ofiary zbrodni nacjonalistów ukraińskich,
   litewskich [5] i innych mniejszości dawnej RP) [6]. Poza
   przemilczaniem i niepodejmowaniem badań kolejne władze państwowe i
   lokalne od lat czyniły trudności w budowaniu upamiętnień (tablic i
   pomników) ofiar kresowego ludobójstwa, ba dochodziło do zmiany
   treści istniejących inskrypcji, by ukryć prawdziwych sprawców
   zbrodni - członków OUN i UPA. Dla żyjących rodzin kresowych
   bulwersujące jest podpisywanie przez przedstawicieli polskich elit
   listów protestacyjnych, w celu zablokowania budowy pomnika ofiar
   kresowego ludobójstwa w Warszawie. Trudno zrozumieć, czy dzieje się
   tak z powodu niewiedzy, czy realizowania obcych wizji politycznych,
   obojętnych na kryterium historycznej prawdy i elementarnego
   polskiego patriotyzmu? Takie znane osoby jak np. Andrzej Wajda
   wydają się swoimi protestami sugerować, że być może pomordowani
   Polacy, byli w czymś gorsi od ofiar Katynia, że czymś Ukraińcom
   zawinili i tym samym być może sami sprowokowali swoje nieszczęście.
   Takie sugestie są ze wszech miar fałszywe i krzywdzące, i znieważają
   ofiary, których jedyną winą było to, że byli Polakami.
   (dr Lucyna Kulińska)
   ---
   4.Choć też poddane manipulacji, która uwalnia Niemców od
   odpowiedzialności za napaść na Polskę i zbrodni na Polakach - mówi
   się jedynie o coraz bardziej zawężanej grupie „hitlerowców”.
   5.Na przykład straszliwego mordu dokonanego przez litewskich
   nacjonalistów w Ponarach.
   6.Pisał o tym Stanisław Michalkiewicz w artykule pt. „Dzieci
   gorszego Boga?”, „Nasz Dziennik”, 21-22.07.2007.
  • liberum_veto wśród członków UPA nie ma ludzi "niewinnych" 01.04.08, 07:49
   Konsekwencje takich decyzji są bardzo poważne. Ponieważ nie
   przeprowadzano na ten temat badań możemy jedynie domniemywać, że
   dziś stan wiedzy młodego pokolenia Polaków, na temat zbrodni
   dokonanych przez OUN-UPA, jest bardzo niski. Większość nie wie nawet
   gdzie szukać winnych. Nie wie, że byli nimi jedynie nacjonaliści
   ukraińscy zamieszkujący terytorium Polski przedwrześniowej
   (obywatele polscy do roku 1945), stanowiący nie więcej niż 1%
   Ukraińców w ogóle, a nie Ukraińcy zza Zbrucza - Kijowianie, którzy
   nie mieli z tymi mordami nic wspólnego. Co więcej, ci ostatni
   udzielali schronienia i pomocy polskim uciekinierom z ogarniętego
   mordami Wołynia i sąsiednich powiatów Małopolski Wschodniej.
   Ofiarami OUN i UPA padały też tysiące samych Ukraińców. Dowodzi to,
   że nie wszyscy myśleli tak jak chcieli oprawcy, wielu miało
   wątpliwości; bez presji i rozkazu nie dokonano by tych straszliwych
   czynów. Wielu zbrodniarzy na pewno nie żyje. Wielu stracili i
   represjonowali Rosjanie. Nielicznych wyłapali i osądzili Polacy. Na
   pewno nie wszystkich dotknęła kara. Wiadomo, że w mordach
   uczestniczyli ludzie bardzo młodzi do dziś żyjący na Ukrainie [7].
   Największa grupa schroniła się jednak w Anglii, Kanadzie, USA,
   Argentynie... Podobnie jak kombatanci z niemieckich formacji SS
   Galizien, żyją tam nie niepokojeni [8], zamożni, dzięki łupom
   zrabowanym żydowskim, a potem polskim ofiarom. Warto pamiętać, że
   wśród członków UPA, nie ma ludzi "niewinnych", bo wzorem nazistów,
   przed wstąpieniem do organizacji trzeba było przejść "chrzest",
   umożliwiający wtajemniczenie. Było to dokonanie zbrodni [9].
   (dr Lucyna Kulińska)
   ---
   7.W relacjach świadków są informacje, że nawet 9-letnie dzieci pod
   presją nacjonalistów dobijały rannych.
   8.Czasem na polskich "papierach" zrabowanych ofiarom.
   9.Kulińska L., Dzieje Komitetu Ziem Wschodnich na tle losów ludności
   polskich Kresów t. 1-2 Kraków 2001-2003. Dokonywano tego przez
   osobiste zabicie dorosłej, lub, częściej, nieletniej ofiary (w
   dokumentach odnalezionych przez autorkę, polecenie to brzmi
   następująco: "wybierz sobie "lacha", lub "lacku detynu"... i zabij
   go").
   • kre-pak Odjazdowa ta Kulińska 01.04.08, 14:23
    Proszę o wiecej informacji, jak to 9-letnie dzieci pod presją
    nacjonalistów dobijały rannych.

    Może napiszecie też, jak zamożni zbrodniarze z UPA przemycili na
    Zachód te zrabowane kury i króliki ?
    • lokis1271 Odjazdowa ta Pani Kre-Pak 01.04.08, 16:56
     Szanowna Pani Kre-Pak !
     1. Hm ! Czy te informacje, które podała dr Kulińska są niewystarczające ?
     2. W Hucie Stepańskiej zbrodniarze oprócz kur i królików rabowali konie i krowy oraz wozy, a we Lwowie dokumenty osobiste i pieniądze. Z przemycaniem nie mieli chyba specjalnych problemów, upowcy szybko się uczyli od swych niemieckich suwerenów, a w pewnych sprawach nawet przwyższali swoich mistrzów.
     Zachęcam do lektury tematycznych wydawnictw źródłowych, niektóre dokumenty publikowałem na niniejszym forum.
     L. Bodio
    • lokis1271 Dwa oblicza Wołynia 01.04.08, 16:59
     Witam Państwa !
     Podaję link do nagrania video reportażu TV Polonia "Dwa oblicza Wołynia", zob.:
     lokis1271.wrzuta.pl/film/htGjQPnVvj/dwa_oblicza_wolynia_31.03.2008__tv_polonia
     Obraz jest niestety fatalnej jakości, ale ścieżka audio w dobrym stanie.
     Pozdrawiam
     L. Bodio
  • liberum_veto kresowe wsie ginęły w milczeniu i przerażeniu 02.04.08, 06:44
   Po ponad 60 latach od końca wojny coraz częściej spotykamy się w
   Europie ze skutecznymi próbami „naprawiania”, relatywizowania
   historii i zacierania śladów masowych zbrodni nazistów i
   nacjonalistów. Tak było wcześniej w przypadku rzezi Ormian dokonanej
   przez Turków. Z upływem lat nielicząca się z prawdą historyczną
   polityka elit prowadziła do skutecznego naginania faktów i
   zaciemniania sprawstwa przestępstw. Dlatego należy przypomnieć
   niechciane fakty.
   W czasie II wojny światowej na Kresach nacjonaliści ukraińscy z OUN,
   a potem UPA we współpracy z Niemcami, a czasem i z Rosjanami
   zamordowali na miejscu, lub swymi działaniami doprowadzili do
   śmierci co najmniej 120 tysięcy polskich cywilnych mieszkańców
   dawnych województw wschodnich i południowo-wschodnich to jest:
   wołyńskiego, tarnopolskiego, stanisławowskiego, lwowskiego, a także
   częściowo poleskiego i lubelskiego. Ludobójstwa tego dokonano, poza
   niewielkimi wyjątkami, na zamieszkujących kresowe wsie polskich
   chłopach, członkach wielodzietnych rodzin, z reguły słabo
   wykształconych, nieposiadających wpływowych koneksji w kraju ani za
   granicą, a nade wszystko, pozbawionych opieki naturalnych przywódców
   i działaczy społecznych, których w czasie sowieckiej i niemieckiej
   okupacji zgładzono, aresztowano lub wywieziono.
   W połowie roku 1944 położenie polskiej ludności kresowej pogorszył
   jeszcze fakt poboru mężczyzn do Armii Czerwonej i armii Berlinga
   przez Rosjan, wkraczających ponownie na te tereny. Od tej pory
   ofiarami mordów OUN-UPA stawały się przede wszystkim kobiety, dzieci
   i starcy. W latach 1943-1945 polskie kresowe wsie ginęły w milczeniu
   i przerażeniu.
   (dr Lucyna Kulińska)
  • liberum_veto eskalacja przemocy wobec polskich sąsiadów 04.04.08, 06:48
   Już w okresie międzywojennym nacjonaliści ukraińscy dokonywali na
   terytorium II RP licznych aktów terroru, w tym zbrodni zarówno na
   Polakach jak i Ukraińcach, jednak pierwsza wielka eskalacja przemocy
   wobec polskich sąsiadów nastąpiła u schyłku kampanii wrześniowej
   1939 roku. Dokonano jej w ścisłym współdziałaniu z napastnikami -
   Niemcami i Rosjanami. Dotknęła ona, poza polską ludnością miejscową,
   żołnierzy i oddziały WP oraz rzesze uciekinierów z centralnej części
   kraju. Szczególnie drastyczne rozmiary akcja ta przybrała na
   Brzeżańszczyźnie i w Stanisławowskiem. Dochodziło tam do mordowania
   bezbronnej ludności, palenia domostw oraz masowych rabunków mienia
   państwowego i prywatnego [10]. Ofiar tych mordów, szczególnie
   nieznanych na tym terenie polskich żołnierzy czy cywilnych
   uciekinierów, nie uda się prawdopodobnie nigdy ustalić. Ich szczątki
   kryją leśne parowy i piwnice ukraińskich chat [11].
   (dr Lucyna Kulińska)
   ---
   10.Dokumenty polskiego podziemia zawierają liczne opisy tych
   zdarzeń. Rozkazy mordowania Polaków wydawane były przez centralnych
   i lokalnych przywódców OUN. Zorganizowano sądy doraźne, wydające
   natychmiast wykonywane wyroki śmierci na miejscowych Polaków.
   Zebraniom sądów przewodniczyła inteligencja ukraińska, najczęściej
   księża, kierownicy szkół, nauczycielstwo, gdzie zaś nie było
   inteligencji – „sprawiedliwość” wymierzali sami chłopi - uzbrojeni w
   siekiery, widły, łopaty.
   11.Wydarzenia te stały w jawnej sprzeczności z podpisaną we wrześniu
   1939 roku przez ukraińskich przedstawicieli politycznych deklaracją
   o lojalności w obliczu agresji na Polskę.
  • liberum_veto zbrodnie ukraińskich nacjonalistów 05.04.08, 07:30
   Oczywiście Rosjanie zachowaniom takim przyklaskiwali, a ich dowódcy
   wręcz podjudzali do mordów. Wiele zachowanych świadectw polskiego
   podziemia i relacji mówi o współdziałaniu nacjonalistów w dziele
   masowych wywózek polskiej ludności w głąb Rosji [12]. Podobnie
   karygodne było zachowanie legionów ukraińskich, wkraczających u boku
   armii niemieckiej, od strony Słowacji. Zbrodnie słynnego legionu
   Suszki dokonane na jeńcach polskich okazały się jedynie przygrywką
   do późniejszych (z roku 1941) działań sformowanych przez Niemców
   batalionów „Nachtigall” i „Roland”. Batalion „Nachtigall” z
   ukraińskim przywódcą Romanem Szuchewyczem i członkowie innych
   pomocniczych formacji niemieckich, w niemieckich mundurach
   uczestniczyli w aresztowaniu i zamordowaniu profesorów lwowskich. Są
   też sprawcami mordów polskiej inteligencji i nauczycieli w
   Krzemieńcu, Stanisławowie, Winnikach i wielu innych miejscach [13].
   W roku 1942 Niemcy, przy decydującej pomocy policji ukraińskiej i
   samych nacjonalistów ukraińskich, unicestwili kresowych Żydów.
   Polacy byli następni...
   (dr Lucyna Kulińska)
   ---
   12.Najczęstszym sposobem, poza denuncjacjami, było sporządzanie dla
   okupanta list proskrypcyjnych, rabunek mienia wywiezionych,
   mordowanie powracających właścicieli domostw itp.
   13.Nie wolno zapominać o tym, że wszystkie te formacje miały także
   na sumieniu mordy na ludności żydowskiej.
  • liberum_veto To przywódcy OUN i UPA wydali rozkaz zabijania. 09.04.08, 07:23
   Inspirację dla eksterminacji znajdziemy bez trudu w rasistowskiej
   ideologii ounowskiej, nawołującej do budowy Ukrainy „czystej jak
   szklanka wody”. Bliżej niewyjaśnione, ale silne więzi łączyły też
   dowództwo OUN-UPA z komunistami [14]. Z kolei w dokumentach
   niemieckich zachowanych w polskich archiwach są prośby kierowane
   przez nacjonalistów ukraińskich skupionych w UCK [15], do
   gubernatora Hansa Franka, o pilne wysiedlenie Polaków z całych
   Kresów, lub umieszczenie ich w gettach opróżnionych po wymordowaniu
   Żydów, w celu szybkiej eksterminacji. W ten sposób niemieckimi
   rękami nacjonaliści ukraińscy usiłowali pozbyć się Polaków.
   Gubernator niemiecki odmówił. Wtedy to prawdopodobnie w kręgach
   galicyjskiej inteligencji ukraińskiej, związanej ideologicznie z
   organizacją OUN, zapadła decyzja o „wzięciu spraw we własne ręce”.
   Część zindoktrynowanych ukraińskich chłopów stała się narzędziem
   morderców, tworząc tzw. „kuszczowe widiły". Owocna współpraca
   ukraińskich szowinistów z obydwoma okupantami, zaowocowała
   wyjątkowym okrucieństwem i bezwzględnością sprawców. Polacy znaleźli
   się w sytuacji bez wyjścia, jak w greckiej tragedii, skazani na
   zagładę przez wszystkich wrogów. Nie wytrzymują krytyki argumenty
   części historyków ukraińskich o utracie kontroli nad wydarzeniami
   przez ukraińskie organizacje nacjonalistyczne [16]. To przywódcy OUN
   i UPA wydali rozkaz zabijania.
   (dr Lucyna Kulińska)
   ---
   14.Nie myślę tu o „dołach” organizacyjnych, bo z tajnych dokumentów
   OUN wynika jednoznacznie, że kontakty były to zakazane, ale o
   przywódcach właśnie. Wielu z nich miało bardzo niejasne związki z
   KGB. Niewątpliwie wiele dokumentów na ten temat znajduje się w
   rosyjskich archiwach. Dobrym przykładem są dokumenty ujawnione w
   rosyjskim filmie na temat ukraińskiego nacjonalizmu: Украинский
   национализм. Невыученные уроки, реж. Вадим Гасанов 2007.
   community.livejournal.com/online_video/27535.html
   video.google.com/videoplay?docid=-1705963579806328164&hl=en
   15.Ukraiński Centralny Komitet. Miał siedzibę w stolicy GG, w
   Krakowie. Na jego czele stał nieformalny przywódca - Wołodymyr
   Kubijowicz.
   16.Bez przygotowania sił i konkretnych rozkazów - do eksterminacji
   na taką skalę dojść by po prostu nie mogło.
   • preminger Re: 09.04.08, 09:24
    liberum_veto napisał:


    > niemieckich zachowanych w polskich archiwach są prośby kierowane
    > przez nacjonalistów ukraińskich skupionych w UCK [15], do
    > gubernatora Hansa Franka, o pilne wysiedlenie Polaków z całych
    > Kresów, lub umieszczenie ich w gettach opróżnionych po wymordowaniu
    > Żydów, w celu szybkiej eksterminacji.

    Warto się blizej przyjrzeć "państwotwórczej" roli prowodnyków z UCK, bo jakby
    trochę o nich przycichło. Zwłaszcza dzialalności popów w ich polityce.
   • pisz_pan_na_berdyczow Re: To przywódcy OUN i UPA wydali rozkaz zabijani 10.04.08, 08:52
    liberum_veto napisał:

    > Inspirację dla eksterminacji znajdziemy bez trudu w rasistowskiej
    > ideologii ounowskiej, nawołującej do budowy Ukrainy „czystej jak
    > szklanka wody”. Bliżej niewyjaśnione, ale silne więzi łączyły też
    > dowództwo OUN-UPA z komunistami [14].
    > 14.Nie myślę tu o „dołach” organizacyjnych, bo z tajnych dokumentów
    >
    > OUN wynika jednoznacznie, że kontakty były to zakazane, ale o
    > przywódcach właśnie. Wielu z nich miało bardzo niejasne związki z
    > KGB. Niewątpliwie wiele dokumentów na ten temat znajduje się w
    > rosyjskich archiwach. Dobrym przykładem są dokumenty ujawnione w
    > rosyjskim filmie na temat ukraińskiego nacjonalizmu: Укрk
    > 2;инский
    > национализм.
    mozna cos wiecej na ten temat?
    CO prawda sama nasuwa sie mysl, ze akcje ludobojcza, ktorej
    beneficjentem byl Stalin, banderowcy mogli przygotowac w
    porozumieniu z Sowietami...ale to tylko tak na logike...o zadnych
    banderowsko-bolszewickich kontaktach dotad nie slyszalem...
    • liberum_veto Re: To przywódcy OUN i UPA wydali rozkaz zabijani 10.04.08, 17:06
     Polecam kontakt z autorką artykułu. Można napisać, zadzwonić albo
     nawet wybrać się na dyżur smile
     www.wnss.agh.edu.pl/main.php?action=politologia&politologia=pracownicy
     dr Lucyna Kulińska
     pokój nr 22
     tel. 0 12 617 43-92
     e-mail: lucyna_kulinska@wp.pl
     Dyżury:
     poniedziałek 11.30 - 14.00
    • mat120 Re: To przywódcy OUN i UPA wydali rozkaz zabijani 12.04.08, 19:33
     pisz_pan_na_berdyczow napisał:

     > liberum_veto napisał:

     Dobrym przykładem są dokumenty ujawnione w rosyjskim filmie na
     temat ukraińskiego nacjonalizmu: Укрkинский национализм.

     Film zamieszczony na stronach Anti-Orange:

     www.anti-orange-ua.com.ru/forum/viewtopic.php?t=3504
     pisz_pan_na_berdyczow napisał:
     CO prawda sama nasuwa sie mysl, ze akcje ludobojcza, ktorej
     > beneficjentem byl Stalin, banderowcy mogli przygotowac w
     > porozumieniu z Sowietami...ale to tylko tak na logike...o zadnych
     > banderowsko-bolszewickich kontaktach dotad nie slyszalem...

     Stalin benificjentem banderowskich rzezi? W jakim sensie? Faktem
     jest, że Sowieci po powtórnym zajęciu wschodnich terenów II RP nie
     kwapili się bronic polskiej ludności przed banderowcami. Zachowywali
     raczej obpjętnośc, czym ułatwili "depolonizację" barbarzyńcom.
    • kiemlicz88 Re: To przywódcy OUN i UPA wydali rozkaz zabijani 29.06.10, 15:58
     Te sprawy trzeba nagłaśniać, ale nasi politycy od nich uciekają. Niesamowite
     jest też podejście do dokumentowania zbrodni przez niektóre instytucje. Nie
     możemy dopuścić do kłamstwa wołyńskiego!
   • gipsyroad Re: To przywódcy OUN i UPA wydali rozkaz zabijani 20.04.08, 20:00
    liberum_veto napisał:

    > ;им Гасанов 2007.
    > community.livejournal.com/online_video/27535.html
    > video.google.com/videoplay?docid=-1705963579806328164&hl=en

    Posluchaj tego dokladnie. To straszne bolszewickie badziewie...nie
    tylko antyukrainskie ale i antypolskie...na samym poczatku
    straszliwe bzdety o Pilsudskim opowiadaja...
    • liberum_veto Re: To przywódcy OUN i UPA wydali rozkaz zabijani 25.04.08, 06:49
     Postaram się obejrzeć w wolnej chwili. Dr Kulińska uznała ten film
     za wartościowy materiał zawierający ciekawe dokumenty na temat
     ukraińskiego nacjonalizmu. A Piłsudski, no cóż, nie wszyscy muszą go
     uważać za nieomal "świętego", bohatera narodowego bez skazy.
     www.prawica.net/node/9120
     Moim zdaniem, polityka należy oceniać po wynikach jego działań, a te
     w przypadku Piłsudskiego okazały się katastrofalne dla Polski.
     Skonfliktowanie ze wszystkimi niemal sąsiadami, egzotyczne sojusze z
     Francją i Anglią, agresywna i krótkowzroczna polityka wschodnia,
     doprowadziły w konsekwencji do pełnego bankructwa Polski, klęski
     wrześniowej, utraty niepodległości, morza ofiar. Piłsudski miał to
     szczęście, że tego już nie dożył, co nie znaczy że nie ponosi
     odpowiedzialności za taki właśnie marny finał II RP.
  • liberum_veto barbarzyński plan „odpolszczenia” Kresów 20.04.08, 06:54
   Masowe ludobójstwo rozpoczęło się wiosną 1943 roku na Wołyniu, potem
   przeniosło się na Polesie i do Małopolski Wschodniej, a w końcu do
   dzisiejszych województw lubelskiego i rzeszowskiego. Zabijanie
   naszych rodaków trwało, różnym nasileniem, aż do zakończenia
   operacji „Wisła”, czyli do roku 1947. Ale mordy w dawnych
   województwach wschodnich, które znalazły się w granicach Związku
   Sowieckiego, zdarzały się jeszcze w latach 50-tych i 60-tych.
   Z przedstawionych faktów wynika jednoznacznie, że nacjonalistom
   ukraińskim udało się, przynajmniej częściowo, przy pomocy kolejnych
   okupantów Rosjan i Niemców zrealizować swój barbarzyński
   plan „odpolszczenia” Kresów. Tak więc, zanim w stronę centralnej
   Polski, a po kilku miesiącach ziem zachodnich wyruszyły pierwsze
   zorganizowane przez komunistów pociągi „repatriacyjne”, dziesiątki
   tysięcy pozbawionych wszystkiego uchodźców znalazło się w Generalnym
   Gubernatorstwie bądź wywiezionych zostało na przymusowe roboty do
   Niemiec [17]. Uchodźcom starała się udzielać pomocy Rada Główna
   Opiekuńcza (przez Polskie Komitety Opiekuńcze) oraz rodacy
   zamieszkujący miasta. Część ocalałych ofiar ludobójstwa, z Wołynia,
   w dramatycznych „marszach śmierci” posuwała się w kierunku Bugu i
   Sanu, a przy przekraczaniu granicy GG była ostrzeliwana przez
   ukraińskie jednostki na niemieckiej służbie.
   Wszystkich ofiar tego ludobójstwa nie sposób dziś policzyć, co jest
   bardzo wygodne dla tych, którzy chcą ukryć prawdę. Wielu sprawców
   żyje do dziś wygodnie na Zachodzie. Czasem „papiery” pomordowanych
   Polaków służyły mordercom, mówiącym przecież po polsku, do
   urządzenia sobie życia, wyłudzania świadczeń w Polsce i na
   Zachodzie. Dla wielu oprawców właśnie znienawidzone polskie
   obywatelstwo stało się przepustką do wolności i bezkarności [18].
   (dr Lucyna Kulińska)
   ---
   17.Niemający wyboru, pozbawieni wszystkiego, koczujący na stacjach
   uchodźcy, stawali się łatwym łupem Niemców, którzy podstawiali
   pociągi towarowe, praktyce najczęściej węglarki i oferowali wywózkę
   na roboty jako jedyną formę pomocy. Była to przysłowiowa „propozycja
   nie do odrzucenia”. W Niemczech poddawano ich eksploatacji,
   głodowali i ginęli pod bombami alianckich nalotów. Informacje na ten
   temat docierały z Niemiec do RGO w Krakowie. Wiemy też, że część
   opisywanych transportów trafiała m.in. do budowy sieci podziemnych
   schronów na Dolnym Śląsku.
   18.Tak było w wypadku dla esesmanów z Dywizji SS-Galizien, tak było
   i w wypadku samego Dmytra Doncowa, który nie gdzie indziej, a w
   polskiej ambasadzie w Bukareszcie szukał schronienia.
  • liberum_veto wyrafinowanie okrutny sposób mordowania 28.04.08, 06:21
   Należy też podkreślić, że wielu ukraińskich mieszkańców II RP w
   mordach nie uczestniczyło i nawet pod presją nie chciało mordować
   swych polskich sąsiadów lub krewnych. Za odmowę uczestniczenia w
   zbrodni, czy wstąpienia do UPA groziła im okrutna śmierć z ręki
   istniejącej w ramach UPA „Służby Bezpeky”. OUN i UPA często zmuszały
   Ukraińców do zabijania swych polskich współmałżonków i dzieci
   zrodzone z tych związków. Fakt ten, jak i wyrafinowanie okrutny
   sposób mordowania, niewyobrażalne tortury, jakie zadawano ofiarom
   przed śmiercią, każe postawić kresową zagładę na równi z
   najokrutniejszymi przykładami barbarzyństwa w dziejach ludzkości.
   Wiktor Poliszczuk pochylając się nad tą zbrodnią, zwraca uwagę na
   jej niskie pobudki. Twierdzi, że jeżeli OUN Bandery chciała
   wykorzystać konflikt niemiecko - rosyjski do zbudowania państwa
   ukraińskiego, to od połowy 1943 r., gdy przegrana Niemiec była już
   tylko kwestią czasu, a nadzieja na choćby namiastkę ukraińskiej
   samodzielności państwowej upadła, rozpoczęcie masowej eksterminacji
   ludności polskiej straciło jakikolwiek sens usprawiedliwiony
   politycznie. Nasilenie tej akcji w przededniu wkroczenia Armii
   Czerwonej ujawnia intencje OUN – UPA zawarte w lapidarnym
   określeniu „Ukrainy nie będzie, ale i Polaków tutaj nie będzie”.
   Zbrodnia ta wyczerpywała wszystkie znamiona zbrodni
   nieprzedawnialnej, podjętej z najniższych pobudek, w oparciu o
   zbrodniczą faszystowską i rasistowską ideologię.
   (dr Lucyna Kulińska)
  • liberum_veto katom Polaków stawia się pomniki 14.05.08, 07:04
   Kresowe ludobójstwo lat 1939-1945 uznać należy za jedno z
   najstraszniejszych nieszczęść w całych dziejach Polski. Takiego
   barbarzyństwa i uczynionego w tak ogromniej skali na polskich
   obywatelach, poza zbrodnią Holokaustu, dotychczas nie było. Jeśli
   dyskutujemy o zjawisku szybkiego skomunizowania społeczeństwa
   polskiego po wojnie, o moralnym upadku, zagubieniu, nie zapominajmy,
   że niemal doszczętnie unicestwiono polską inteligencję, a 1/3 całego
   społeczeństwa doznała niewyobrażalnej traumy sowieckich mordów i
   zsyłek, potem mordów niemieckich i ukraińskich, a w końcu wypędzenia
   ze swych rodzinnych kresowych stron. Mało tego, przez 60 lat ofiary
   sowieckich i ukraińskich okrucieństw zostały zmuszone do milczenia.
   Przez dziesiątki lat kolejne rządy i elity, zrobiły wszystko by
   przedstawione fakty ukryć przed resztą polskiego społeczeństwa.
   Skutki milczenia okazały się złe dla obydwu stron dramatu. Polaków,
   mieszkańców reszty kraju uczyniły niewrażliwymi na krzywdę
   wygnańców, również w sferze zapewnienia im pełnej własności
   nieruchomości w miejscach przesiedlenia, a także rent czy
   odszkodowań za poniesione straty, zrujnowane zdrowie i sieroctwo,
   banderowcom zaś pozwoliły uzyskać „rozgrzeszenie” i niezasłużenie
   wielkie wpływy na odrodzonej Ukrainie. Dzisiejsi ukraińscy badacze,
   nauczyciele opisują młodzieży wielkie czyny „bohaterskiej” OUN i
   UPA, nie wspominając nic o zbrodniczości tych formacji, o ich
   współpracy z hitlerowcami. Katom Polaków stawia się pomniki, nazywa
   ich nazwiskami ulice i place. W dłuższej perspektywie dla żadnego
   społeczeństwa tego typu postępowanie nie może przynieść korzyści. To
   jest właśnie cena milczenia [19].
   (dr Lucyna Kulińska)

   ------------
   19. Analizując stosunki polsko-ukraińskie po drugiej wojnie
   światowej, warto odwołać się do jednego z licznych artykułów prof.
   Mariana Malikowskiego: „Strategie i taktyki stosowane w kontaktach
   polsko-ukraińskich w zakresie ujmowania historii wzajemnych
   stosunków”. Autor dowodzi, że w dziedzinie współczesnych badań
   naukowych nad stosunkami polsko – ukraińskimi, przez całe lata miała
   miejsce duża nierównowaga. Piszących na te tematy Ukraińców,
   zamieszkałych na emigracji w krajach zachodnich, w Polsce i na
   Ukrainie, było kilkakrotnie więcej niż Polaków. Istnieje wprawdzie
   obfita polska literatura wspomnieniowa - autorstwa świadków
   wydarzeń, jednak jako subiektywna, była i jest uznawana za
   niewiarygodną i odrzucana. W o wiele lepszej sytuacji byli przez
   dziesiątki lat politycy i żołnierze, członkowie OUN i UPA - żyjący
   na emigracji. Dlatego to oni narzucili swój punkt widzenia i polskim
   badaczom. Prawdy nie znali też najczęściej, stanowiący gros tej fali
   emigracyjnej ludzie, uratowani z armią Andersa - oni opuścili Kresy
   zanim doszło do zbrodni ludobójstwa. Nad ofiarami zapadła więc na
   dziesiątki lat kurtyna milczenia. Zbrodniarzy z SS-Galizien ocaliło
   polskie obywatelstwo i niezrozumiałe do dziś wstawiennictwo samego
   gen. Władysława Andersa.
  • liberum_veto milczenie ofiar 31.05.08, 06:43
   POWODY MILCZENIA
   1.MILCZENIE OFIAR:
   Ofiary milczały. Samo przypominanie, że ich domy i ziemia pozostały
   na Wschodzie, stanowiło, szczególnie w pierwszych latach
   powojennych, pewne zagrożenie. Rosjanie popełnili na tych ziemiach
   równie wiele zbrodni wobec polskiej ludności, nie mówiąc już o
   masowych wywózkach. Byli więc na tym punkcie wyjątkowo wrażliwi. W
   pierwszych 10 latach komunistycznej władzy w Polsce panował terror,
   zwalczano przede wszystkim rodzimą opozycję. Kresowianie bardziej
   niż inni z racji swej wiedzy o sowieckich rządach w czasie okupacji,
   obawiali się aresztowania czy zsyłki bez prawa powrotu. Tak więc
   wypędzeni, wykorzenieni ze swych siedzib i środowisk,
   zdziesiątkowani w wyniku działań wojennych i mordów, wiejscy
   mieszkańcy Kresów woleli nie mówić publicznie o swych krzywdach. Do
   tego dochodził brak zaplecza na obcym miejscu, braki w
   wykształceniu, częste związki z tępionym przez reżim AK.
   Przesiedleni na zupełnie inne cywilizacyjnie, klimatycznie i
   przyrodniczo ziemie, musieli walczyć o przetrwanie, przystosowanie,
   zapewnienie sobie środków do życia, ale także uwolnienie się od
   koszmarnych wspomnień. [20] Co gorsza zdawali sobie sprawę z tego,
   że za nimi podążyła na ziemie zachodnie niemała ilość oprawców ich
   rodzin, na prawdziwych lub zrabowanych ofiarom dokumentach. Część z
   tych Ukraińców stosunkowo szybko zaoferowała swe usługi
   komunistycznej władzy, szczególnie UB i Informacji Wojskowej i stała
   się pożądanymi współpracownikami ustroju [21].
   (dr Lucyna Kulińska)

   ---------
  • liberum_veto mordowano nie "panów", ale polskich chłopów 16.06.08, 17:22
   Zyskiwali tym znowu przewagę nad swoimi ofiarami. Okrucieństwo
   popełnionych zbrodni i świadomość nieukarania sprawców, czy
   przejście ich na współpracę z komunistami u wielu ocalałych do dziś
   powodują lęki, że oto banderowcy-mordercy odnajdą ich, dopadną,
   spalą im dom, zabiją bliskich, tj. dopuszczą się takich samych
   zbrodni jak wcześniej. Ilość chorób psychicznych, chorób wywołanych
   ranami fizycznymi, upośledzenia materialnego i społecznego
   wywołanego utratą rodzin w tej grupie była i jeszcze dzisiaj jest
   zastraszająca [22].
   Tak więc, zdana całkowicie na kaprysy nowej komunistycznej władzy
   polska ludność kresowa miała poważniejsze problemy, niż beznadziejna
   walka o prawdę. Tym należy tłumaczyć ich wieloletnie milczenie.
   Młodszemu pokoleniu kresowemu zaczęto wkrótce tłoczyć w głowy
   kłamstwa o niegodziwościach popełnionych przez „pańską Polskę” na
   wschodzie i sprawiedliwej, uzasadnionej zemście proletariatu. W
   takiej wykładni znajdowała się ukryta sugestia, że oto Polacy
   niejako sami zasłużyli sobie na los, jaki ich spotkał. To, że
   ukraiński proletariat nakłoniony do zbrodni przez nacjonalistyczną
   inteligencję ukraińską, mordował nie „panów”, ale polskich chłopów,
   przebić się do ludzkich umysłów nie mogło.
   (dr Lucyna Kulińska)

   -------
   22. Warto zapoznać się z relacjami tysięcy ocalonych, by poznać
   dramaty ich powojennego życia.
   • liberum_veto bestialskie rozerwanie końmi polskich emisariuszy 28.06.08, 17:08
    2.MILCZENIE ELIT:
    A. Polskie Państwo Podziemne:
    Pierwsze błędy popełniono jeszcze w czasie wojny. Sytuacja przerosła
    wszystkich. Wiele do życzenia pozostawiało zachowanie władz
    Polskiego Państwa Podziemnego. Zwlekały one z ujawnieniem
    prawdziwych rozmiarów zbrodni. Niewątpliwie, ogłoszenie przez Rząd
    Londyński, że Ukraińcy – ale wciąż obywatele Państwa Polskiego -
    dokonują ludobójstwa dziesiątek tysięcy Polaków ofiar, oznaczało
    przyznanie, że Rzeczpospolita Polska tymi ziemiami już praktycznie
    nie włada, co uniemożliwiałoby jakikolwiek manewr wobec dyktatu
    Stalina [23].
    PPP czyniło nieudolne próby porozumienia się z ukraińską emigracją,
    a nawet ze sprawcami, nie przerwało to jednak czystki etnicznej.
    Tragicznym ukoronowaniem tych chwiejnych działań było bestialskie
    rozerwanie końmi polskich emisariuszy, przez oddział UPA na Wołyniu
    [24].
    Polskie władze nie podjęły też decyzji o uzbrojeniu mordowanych
    Polaków, ani przysłaniu im odsieczy z innych dzielnic kraju.
    Kolejną dramatyczną i brzemienną w konsekwencje decyzją PPP, było
    ostentacyjne manifestowanie w konspiracyjnych publikacjach
    ukazujących się pod niemiecką okupacją, poparcia dla Rosjan, co w
    tym konkretnym wypadku oznaczało wyrok śmierci dla tysięcy polskich
    Wołyniaków i Małopolan [25]. Niemcy w tej sytuacji zostawili UPA
    wolną rękę w eksterminacji ludności polskiej, odebrali polskim
    samoobronom resztki broni, którą przekazali UPA, razem z żywnością i
    wyposażeniem. Przez palce patrzyli też na barbarzyńskie „wyczyny”
    Ukraińców z SS Galizien wobec polskiej ludności.
    (dr Lucyna Kulińska)

    ------------
    23. 27 Wołyńska Dywizja Piechoty została sformowana dopiero w
    pierwszych miesiącach 1944 roku, gdy Wołyń został juz
    praktycznie „odpolszczony”. Około 60 tysięcy Polaków banderowcy i
    ich pomocnicy z Kuszczowych Widiłów wymordowali, dziesiątki i setki
    tysięcy pozostałych wypędzili ze swych siedzib na tereny G.G.
    24. We wsi Kustycze (pow. Kowel) 7 i 8 lipca 1943 r. zginęli:
    przedstawiciel Delegatury, ppor. Zygmunt Rumel, towarzyszący mu
    członek konspiracji AK, Krzysztof Markiewicz oraz ich woźnica - cała
    polska delegacja, [za:] Siemaszko Wł., Siemaszko E., Ludobójstwo
    dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej
    Wołynia, 1939-1945 , ss. 383, 1139.
    25. Wytkniętą przedstawicielom polskiego podziemia nawet przez
    nielicznych nieżyczących źle Polakom Niemców.
    • sadova próba rozwinięcia wątku 22.07.08, 21:37
     na razie bez efektów wink
     uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F
  • liberum_veto banderowców zrzucano na polskie terytorium 11.07.08, 05:54
   B. Komuniści:
   Jak pisze w swej pracy „Droga do prawdy” [26] Andrzej Żupański,
   świadek wydarzeń, a równocześnie jeden z organizatorów polsko-
   ukraińskich konferencji zatytułowanych „Trudne pytania”: Komuniści
   poddawali wszystkie publikacje cenzurze prewencyjnej i zakazali
   wszelkich badań naukowych, które ujawniłyby wszystkie fakty [...] w
   szkołach powszechnych i średnich uczniowie, a nawet na
   uniwersytetach studenci niczego o tej tragedii się nie dowiadywali”.
   Przyczyn było wiele. Pierwsza to jak najszybsze zintegrowanie tych
   ziem ze Związkiem Sowieckim i zatarcie wszelkich śladów polskości.
   Kolejna to wygranie walki propagandowej, która miała ukryć prawdziwy
   charakter zbrodni. Po prostu „polscy panowie” ginęli z
   ręki „ukraińskiego proletariatu”.
   Wreszcie ukaranie części ukraińskich nacjonalistów - ludobójców, co
   było elementem wewnętrznej walki komunistów o władzę i „rząd dusz”
   na Ukrainie i równocześnie stanowić miało parawan dla zbrodni samych
   komunistów dokonanych na obywatelach polskich. Ścigano część uznaną
   za nacjonalistów i to głównie wtedy, gdy udawało się odnaleźć ich
   związki z Zachodem i jego wywiadem.
   Nie jest też mitem, a faktem potwierdzonym źródłowo, że
   rozgrzeszonych przez służby specjalne USA i Zachodniej Europy
   banderowców zrzucano na polskie terytorium z bronią, dużymi
   ilościami pieniędzy, radiostacjami, materiałami wybuchowymi itp., i
   wykorzystywano do szpiegostwa i dywersji. W zbiorach IPN znajduje
   się wiele dowodów, na prowadzenie przez nich działalności
   sabotażowej i terrorystycznej.
   (dr Lucyna Kulińska)

   -----------
   26. Żupański A., Droga do prawdy o wydarzeniach na Wołyniu, Toruń
   2005, s. 9.
  • sadova OGŁOSZENIE! 18.07.08, 07:18
   Poszukuję ludzi którzy
   bądź byli świadkami ludobójstwa na Wołyniu, lub też znaja rodzinne
   historie dotyczące ludobójstwa. NIEODPŁATNIE je przyjmę i umieszczę na
   stronie Klubu Miłośników Wołynia.
   www.klubmilosnikowwolynia.tnb.pl/news.php
  • liberum_veto „Osnowa” - antypolska organizacja ukraińska 21.07.08, 17:52
   Ożywiano sieci dawnej „Osnowy”, antypolskiej organizacji ukraińskiej
   działającej w Gdańsku, Gdyni, Poznaniu [27]. Są to dane demaskujące
   fakt, że poza antykomunistyczną, działalność ta miała szerszy i
   niebezpieczny - antypolski wymiar [28]. Akcje te były kontynuowane
   długo po wojnie (jeszcze w latach 60, a może nawet 70 XX wieku), a
   ich zaplecze stanowiły skupiska wysiedlonej w ramach
   operacji „Wisła” ludności ukraińskiej i łemkowskiej na północy i
   zachodzie Polski.
   Również zdaniem Rosjan, wybrani członkowie OUN i UPA nadawali się do
   dalszej współpracy przeciw Polsce. Dotyczy to tylko przede wszystkim
   licznych komunistycznych agentów w oddziałach UPA, delegowanych tam
   przez NKWD jeszcze podczas wojny.
   Dziś nie ulega wątpliwości, że w latach 1945-1947 Rosja regularnie i
   na dużą skalę wspomagała dostawami broni sotnie UPA w 19 powiatach
   za Bugiem i Sanem. Miało to na celu włączenie tych terenów w obręb
   sowieckiego państwa. Fakt ten powinien znacząco wpłynąć na ocenę
   przeprowadzonej przez stronę polską operacji „Wisła” [29].
   (dr Lucyna Kulińska)

   ------------
   27. Autorka znalazła w IPN informacje o tym ,że dawni
   współpracownicy Abwehry z „Osnowy” wchodzili w skład kadry
   odbudowywanych Szkół Morskich.
   28. Traktują o tym całe zespoły przeniesione do BU IPN z CA MSWiA
   (teczki i mikrofilmy z zespołów OUN i UPA – sygnatury w posiadaniu
   autorki).
   29. W polskich archiwach nie brakuje na ten temat materiałów.
   Wystarczy prześledzić zespól MAP (Ministerstwa Bezpieczeństwa
   Publicznego) w CA MSWiA (choć wyniszczany przez osoby korzystające z
   tych zbiorów - liczne wycięcia, uszkodzenia co do których nie
   przeprowadzono śledztw, ale przegląd metryczek może nasunąć
   określone podejrzenia, co do osoby, która wcześniej prowadziła ten
   sam proceder w Archiwum Wschodnim „Karty”, za co została z niej
   wyrzucona.
  • liberum_veto rozgrzeszano ideologów ukraińskiego faszyzmu 07.08.08, 06:48
   C. Emigracja – krąg paryskiej „Kultury”
   Ukraińskie zbrodnie ludobójstwa powinny być całościowo osądzone
   zaraz po wojnie, najlepiej przez polskie sądy. Mordów dokonywali
   wszak obywatele II RP, ale osądzone one nie zostały [30]. Co więcej,
   nacjonaliści, z banderowcami na czele, doczekali się rozgrzeszenia.
   Pierwsza wybaczyła im część polskiej emigracji, szczególnie ta,
   która najszybciej zadzierzgnęła związki z wywiadem amerykańskim i
   przeszła na jego utrzymanie. W nowej konfiguracji świata, wzorem
   Zachodu, część naszej emigracji, szczególnie z kręgów
   paryskiej „Kultury” zaczęła nie tylko kontaktować się, ale użyczać
   łamów swego pisma moralnym i fizycznym sprawcom mordów wołyńskich i
   małopolskich, czy współpracownikom Abwehry, jak Bohdan Osadczuk
   [31]. Było to działanie czytelne i jasne, jeśli przyjmiemy czysto
   polityczny punkt widzenia: wróg naszego wroga jest naszym
   przyjacielem, ale jakże wątpliwym pod względem moralnym. To
   doprowadziło do kolejnego grzechu zaniechania.
   Na „Kulturze” wychowało się całe pokolenie „Solidarności”. Jej
   działacze nie brali pod uwagę, że wśród tych, których tam goszczono,
   byli też skrajni ukraińscy nacjonaliści. Podejmując w
   paryskiej „Kulturze”, tym samym pośrednio rozgrzeszano ideologów
   ukraińskiego faszyzmu – z Doncowem na czele. Czynem tym nie tylko
   zlekceważono ofiary, ale utorowano „nobilitowanym” tym faktem
   banderowcom drogę do władzy po odzyskaniu przez Ukrainę
   niepodległości.
   Ludzie związani z Jerzym Giedroyciem okazali się w tym wypadku
   bardziej rzecznikami polityki międzynarodowej, niż krajowej. Po raz
   kolejny polityka zwyciężyła więc z prawdą historyczną.
   (dr Lucyna Kulińska)

   ----------
   30. Zaraz po zakończeniu II wojny światowej na mocy przyjętych
   nowych demokratycznych praw, zbrodniarze wojenni powinni zostać
   postawieni przed odpowiednimi sądami i trybunałami. Tak się jednak
   nie stało. W naszej części Europy karty rozdawał Stalin. Wielu
   uniknęło sprawiedliwości chroniąc się ze zrabowanymi łupami w
   tzw. „wolnym świecie”, gdzie dożywają w dobrobycie swoich dni,
   nierzadko kontynuując działalność antypolską i propagując zbrodniczą
   ideologię. W ich ocaleniu swój udział miały także wojskowe władze
   emigracyjne w tym. gen. Władysław Anders. Pomógł im też Watykan.
   31. Kilka znaczących artykułów poświęcił temu problemowi prof.
   Bogumił Grott z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  • liberum_veto jednostronne odpuszczenie win 24.01.09, 19:00
   D.Watykan
   Trwająca od wieków wizja wielkiej misji na Wschodzie spowodowała, że
   i Watykan rozgrzeszył de facto sprawców, bez pokuty za grzechy.
   Trudna i delikatna to kwestia, ale prawo do wybaczenia mają
   wyłącznie ofiary, a nie politycy, czy nawet Kościół. Trudno też
   Polakom pogodzić się z faktem wszechstronnej pomocy i ukrywania
   przez Watykan ukraińskich esesmanów i banderowców. Trzeba mieć
   nadzieję, że dla wszystkich osób, które przyłożyły rękę do
   jednostronnego odpuszczenia win, byłoby zaskoczeniem, wiedza o
   konsekwencjach ich wyboru, a przede wszystkim to, że sprawcy
   nieszczęścia i jego inspiratorzy, a także niebędący tu bez winy
   ksiądz Metropolita Andrij Szeptycki, trafią na cokoły. Między innymi
   na skutek opisanych działań (lub zaniechań), postbanderowcy
   osiągnęli dziś w zachodniej części Ukrainy wielkie wpływy i hojnie
   wspomagani przez ounowskie organizacje z Kanady i USA, narzucili
   znacznej części społeczeństwa przekonanie, że bez pozbycia się
   Polaków (czyli ludobójstwa) nie powstałaby „Samostijna” [32]. Przed
   kilku laty taki pogląd był w Kijowie nieznany, dziś nie tylko zyskał
   rację bytu, ale nawet pojawia się w książkach i podręcznikach.
   (dr Lucyna Kulińska)

   -----
   32. Dziś na pytanie rodzin ofiar kierowane do dawnych
   sąsiadów, „dlaczego tak okrutnie nas mordowaliście” – odpowiadają –
   „tak było trzeba”..., bez niemal żadnego poczucia winy.
   • preminger Re: jednostronne odpuszczenie win 24.01.09, 19:38
    liberum_veto napisał:

    >32. Dziś na pytanie rodzin ofiar kierowane do dawnych
    >sąsiadów, „dlaczego tak okrutnie nas mordowaliście” – odpowiadają –
    >„tak było trzeba”..., bez niemal żadnego poczucia winy.

    W podobnym stylu wypowiada sie również prokuratura rosyjska w sprawie mordu w
    Katyniu, może za Bugiem to już norma ?
    • pisz_pan_na_berdyczow Re: jednostronne odpuszczenie win 24.01.09, 20:19
     preminger napisał:

     > W podobnym stylu wypowiada sie również prokuratura rosyjska w
     sprawie mordu w
     > Katyniu, może za Bugiem to już norma ?


     Jeśli pozwoli się jednym wskoczyc sobie na łeb, to inni też
     próbują...
     • preminger Re: jednostronne odpuszczenie win 24.01.09, 21:48
      pisz_pan_na_berdyczow napisał:
      > Jeśli pozwoli się jednym wskoczyc sobie na łeb, to inni też
      > próbują...

      Prokuratura rosyjska, to nie było ludobójstwo tylko "zadanie śmierci przy pomocy
      broni palnej", poplecznicy banderowców wypowiadają się mnie więcej w podobny
      sposób, czy cywilizowani ludzie mają jakąkolwiek szanse z tym bydłem ?
      • liberum_veto Re: jednostronne odpuszczenie win 24.01.09, 22:06
       Zbrodnia katyńska nie spełnia definicji ludobójstwa według konwencji
       ONZ. Odsyłam w tej sprawie jeszcze raz do artykułu prof. Łagowskiego
       www.przeglad-tygodnik.pl/index.php?site=artykul&id=8562
       Może nie zabierałbym ponownie głosu w tych sprawach, gdyby nie
       maniera dziennikarzy i polityków mówienia, że my uznajemy Katyń za
       ludobójstwo i my się domagamy, żeby Rosjanie byli tego samego
       zdania. Ja do takiego my nie chcę należeć i spotykam wielu ludzi,
       którzy myślą jak ja, a medialną i partyjną wersję odrzucają. Katyń
       nie był ludobójstwem. Nie komasujmy wszystkich masowych zbrodni do
       ludobójstwa. Są zbrodnie przeciw ludzkości i zbrodnie wojenne. Napad
       z bronią w ręku to nie szpiegostwo. Pedofilia to nie rabunek. Katyń
       był zbrodnią wojenną, a zbrodnia wojenna to nie ludobójstwo. Richard
       Pipes, wybitny znawca Rosji, człowiek z ekipy doradców prezydenta
       Ronalda Reagana, do Rosji raczej negatywnie uprzedzony, powiedział w
       wywiadzie dla "Przeglądu": "Zbrodni katyńskiej zasługującej na
       najsurowsze potępienie nie da się ująć w kryteria ludobójstwa. (...)
       Trudno udowodnić tezę, że na terenie Rosji mordowano każdego Polaka,
       który dostał się w ręce sowieckie tylko z tego powodu, że był
       Polakiem lub że istniał taki plan. Da się to natomiast powiedzieć o
       hitlerowcach w odniesieniu do Żydów, Cyganów... i dlatego zbrodnie
       popełnione na nich podczas II wojny są uważane za ludobójstwo". Nie
       istnieje oficerski naród ani oficerska grupa etniczna, ani oficerska
       religia.
       Polski Sejm już uchwalił historię Powstania Warszawskiego, uchwalił
       wynik śledztwa w sprawie Rywina, uchwalił prawdę, teraz uchwalił
       zmianę art. II Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni
       ludobójstwa, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. I zwraca się
       do "wspólnoty międzynarodowej", żeby się do jego uchwały
       przyłączyła. Uchwała Sejmu napisana w tonie krzyku i wołająca, a
       jakże, o prawdę, zawiera zwykłe pomyłki (zbrodni katyńskiej
       nie "zdefiniowano podczas procesu w Norymberdze" jako ludobójstwa) i
       grube, wyzywające fałsze. Nie było, wbrew temu, co głosi uchwała,
       planu III Rzeszy i Związku Radzieckiego "zniszczenia Polski przez
       eksterminację" itd. Taki plan mieli tylko Niemcy. Gdyby zwycięski
       ZSRR też miał taki plan, to żadnego posła nie byłoby już lub nigdy
       na świecie. ZSRR miał dość czasu na zrealizowanie takiego planu,
       tylko planu nie miał.
       • pisz_pan_na_berdyczow Re: jednostronne odpuszczenie win 24.01.09, 22:56
        Mordowanie ofcerów ludobójstwem NIE jest...mordowanie inteligencji,
        elit danego narodu JEST ludobójstwem...Katyń to mordowanie oficerów,
        ale przede wszystkim inteligencji...
        • liberum_veto definicja ludobójstwa według Konwencji ONZ 25.01.09, 10:34
         pisz_pan_na_berdyczow napisał:

         > Mordowanie ofcerów ludobójstwem NIE jest...mordowanie
         > inteligencji, elit danego narodu JEST ludobójstwem...

         Artykuł II.
         W rozumieniu Konwencji niniejszej ludobójstwem jest którykolwiek z
         następujących czynów, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub
         części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych, jako
         takich:
         a) zabójstwo członków grupy,
         b) spowodowanie poważnego uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia
         psychicznego członków grupy,
         c) rozmyślne stworzenie dla członków grupy warunków życia,
         obliczonych na spowodowanie ich całkowitego lub częściowego
         zniszczenia fizycznego,
         d) stosowanie środków, które mają na celu wstrzymanie urodzin w
         obrębie grupy,
         e) przymusowe przekazywanie dzieci członków grupy do innej grupy.
         www.preventgenocide.org/pl/konwencja.htm
         W sumie definicja ta nie jest wcale precyzyjna, bo mowa w niej
         o "zamiarze zniszczenia w całości lub CZĘŚCI grup narodowych,
         etnicznych, rasowych lub religijnych". Podkreśliłem celowo to
         słowo "części", bo rzeczywiście daje to możliwość rozszerzającej
         interpretacji pojęcia "ludobójstwo" i stosowania tego terminu także
         w odniesieniu do działań skierowanych np. wyłącznie przeciwko
         inteligencji czy też nawet przeciwko korpusowi oficerskiemu. A przy
         takiej rozszerzającej interpretacji mord w Katyniu można zaliczyć do
         zbrodni ludobójstwa.
       • preminger "Jako Polak i jako Żyd" 25.01.09, 09:05
        liberum_veto napisał:
        > Richard
        > Pipes, wybitny znawca Rosji, człowiek z ekipy doradców prezydenta
        > Ronalda Reagana, do Rosji raczej negatywnie uprzedzony, powiedział w
        > wywiadzie dla "Przeglądu": "Zbrodni katyńskiej zasługującej na
        > najsurowsze potępienie nie da się ująć w kryteria ludobójstwa. (...)
        > Trudno udowodnić tezę, że na terenie Rosji mordowano każdego Polaka,

        Argument czysto na wiarę. Niema nigdzie kraju ani systemu do udowodnienia takiej
        tezy. Ja rozumiem że prof. Pipes będzie twierdził co innego, ale mniejsza o to.
  • liberum_veto Milczenie organizacji żydowskich 17.02.09, 06:21
   E.Milczenie organizacji żydowskich.
   Współpraca polsko–żydowska na rzecz ujawnienia zbrodni dokonanej
   przez nacjonalistów ukraińskich byłaby ze wszech miar korzystna dla
   obu stron. Wynika to z faktu, że na Kresach obydwie narodowości
   uległy zagładzie. Jest stwierdzonym faktem, że ci sami nacjonaliści -
   mordercy, którzy we współpracy z Niemcami, w niemieckich mundurach
   mordowali Żydów i Polaków [33], wcześniej na własną rękę dokonywali
   holokaustu ludności żydowskiej. Dla polskiego historyka dużym
   problemem, poza niechęcią do ujawniania udziału nacjonalistów
   ukraińskich czy litewskich w Holokauście ze strony organizacji
   żydowskich, jest bariera językowa, bo wiele relacji i wspomnień
   przechowywanych w archiwach organizacji żydowskich spisana jest po
   hebrajsku lub w jidisz [34]. Tu też brak badań, publikowanych
   ustaleń, dążenia do ujawnienia sprawców. Wydaje się, że główną
   przyczyną jest niechęć ukraińskich organizacji i strony żydowskiej w
   ogóle, do przyznania, że nie tylko Żydzi, ale i Polacy byli w czasie
   wojny obiektem holokaustu. Być może przyczyny te staną się mniej
   tajemnicze, gdy popatrzymy na sprawę przez pryzmat roszczeń
   finansowych kierowanych pod adresem Państwa Polskiego.
   (dr Lucyna Kulińska)

   -------
   33.Jak dzisiejszy „bohater Ukrainy”crying2007) z nadania prez. Juszczenki.
   34.Autorka tekstu podejmowała takie próby.
  • liberum_veto "Karta" - niszczenie dokumentów przez "archiwistę" 06.03.09, 13:13
   F. W Polsce po roku 1988.
   Aby przekonać się, czy w dziedzinie dążenia do prawdy nastąpiła
   jakakolwiek zmiana, dość powiedzieć, że mimo upływu 18 lat od zmiany
   ustroju w Polsce, żadna uczelnia wyższa nie przystąpiła do
   realizacji jakiegokolwiek programu badawczego na ten temat.
   Co gorsza, kiedy po latach oczekiwania większość archiwów zostało
   otwartych, okazało się, że wielu dokumentów na temat ludobójstwa już
   w nich nie ma. Sprawcy i ich poplecznicy zadbali o skuteczne
   usuwanie śladów w kraju i za granicą. Mieli na to dziesiątki lat. W
   sposób dwuznaczny zachowywał się też Ośrodek „Karta”, gdzie pełni
   nadziei kresowianie wysyłali swe wspomnienia. Niechęć jego prezesa
   do tego tematu była wręcz przysłowiowa. Mimo posiadania przez tę
   placówkę wielu dokumentów, nie dopuszczano ani do ich publikowania,
   ani do innego rozpowszechniania. Tam miano też wiele lat temu
   zewidencjonować polskie ofiary banderowskich zbrodni. Mimo sztabu
   zatrudnionych osób dokonano jedynie ewidencji ofiar – ukraińskich.
   Wszystkie próby przejęcia tego tematu przez inne ośrodki kończyły
   się niczym – bo projekt miała zrobić „Karta” - i tak kółko się
   zamykało. Ta praca nie została wykonana do dziś! Ponadto właśnie
   w „Karcie” ujawniono przypadki niszczenia dokumentów i relacji przez
   zatrudnionego tam archiwistę [35].
   (dr Lucyna Kulińska)

   -----
   35. pl.wikipedia.org/wiki/Eugeniusz_Misiło
   • kiemlicz88 Re: "Karta" - niszczenie dokumentów przez "archiw 31.05.10, 16:26
    Niedawno Dom Spotkań w Warszawie, który współpracuje z ośrodkiem zaprzeczał
    ludobójstwu na Kresach:

    Dom Spotkań z Historią przy ul. Karowej w Warszawie to pożyteczna instytucja.
    Odbywa się w niej wiele interesujących spotkań i wystaw. Z tym większym więc
    zaskoczeniem środowiska niepodległościowe i kombatanckie dowiedziały się, że w
    programie międzynarodowej konferencji o ludobójstwach XX w., mającej trwać w
    owym Domu dwa bite dni, nie znalazła się ani jedna prelekcja dotycząca zbrodni
    dokonanych na Polakach w czasie II wojny światowej. Nie zostali też zaproszeni
    do wygłoszenia wykładu tacy wybitni specjaliści z tej dziedziny jak np.
    profesorowie Ryszard Szawłowski z Warszawy czy Bogumiła Grotta z Krakowa.    Dlatego też na prośbę owych środowisk zadzwoniłem wraz z dr. hab. Bogusławem
    Paziem z Uniwersytetu Wrocławskiego do jednej z organizatorek tejże konferencji.
    To, co usłyszeliśmy, przeszło nasze wyobrażenie. Nie tylko zostaliśmy pouczeni
    mentorskim tonem, co ludobójstwem było, a co nie, ale dowiedzieliśmy się także,
    że - uwaga! - żadnego ludobójstwa na Polakach nie było!

    www.niezalezna.pl/article/show/id/24916
  • liberum_veto Jacek Kuroń: "Polakiem jestem z przypadku" 18.03.09, 13:36
   Po roku 1989 nie szczędzono pieniędzy na projekty dotyczące
   euroregionów, krzewienia kultur mniejszości, tymczasem elementarna
   wiedza na temat polskiej kresowej kultury deprecjonowała się i
   ginęła [36]. Lansowano w Polsce hasło: „wybierzmy przyszłość”.
   Historię postanowiono „zostawić historykom”. Historycy jednak nie za
   bardzo kwapili się do nowych badań.
   Kiedy Polacy wraz z prezydentem „wybierali przyszłość”, na Ukrainie
   nastąpiło coś zupełnie odwrotnego. Wsparte dużymi funduszami z
   Kanady, USA i Anglii ukraińskie organizacje nacjonalistyczne
   rozpoczęły realizację na Ukrainie, ale i w Polsce, planu pełnej
   rehabilitacji OUN i UPA, ze zbrodniczych antypolskich formacji,
   na „bohaterów walki o nową Ukrainę” i pogromców komunistów.
   W „naprawianiu historii” nie pozostali osamotnieni. W Polsce szybko
   wykrystalizował się ośrodek realizujący to samo zadanie, w imię
   nowych priorytetów politycznych kosztem prawdy historycznej. Był to
   krąg osób związanych z mediami – głównie z „Gazetą Wyborczą”
   kierowaną przez Adama Michnika, a pozostającą pod silnym wpływem
   Jacka Kuronia, który nie zawahał się publicznie twierdzić: „Polakiem
   jestem z przypadku”. Do pracy zaprzęgnięto też publicystów i
   historyków wywodzących się z mniejszości ukraińskiej, jak Roman
   Drozd, Mirosław Czech, czy Paweł Smoleński [37]. Do tego doszło
   kilku, młodych, ambitnych, choć niezbyt przejmujących się kryteriami
   prawdy historycznej badaczy, których cechą wspólną było doskonałe
   wczuwanie się w oczekiwania polityków. Do czołowych reprezentantów
   tej grupy zaliczyć można Grzegorza Motykę, Rafała Wnuka i Jana
   Pisulińskiego. Badacze ci, związani na dodatek z IPN, a nawet PAN
   (Motyka), odcisnęli swoje piętno na propagowaniu
   nowej, „poprawionej” wersji wydarzeń. Działaniom tym sekundował
   ówczesny prezes IPN Leon Kieres. Dzięki temu udało się rewizjonistom
   zastąpić określenie zbrodni ludobójstwa, słynnym pojęciem „konflikt
   polsko-ukraiński”.
   (dr Lucyna Kulińska)

   -----
   36. Podjęty przez młodych działaczy warszawskiego samorządu o
   korzeniach wołyńskich pomysł stworzenia „Instytutu Kresowego” w
   Warszawie został wprawdzie w roku 2007 zrealizowany, ale placówka
   ta, po objęciu władzy w mieście przez PO, pozbawiona niezbędnych
   funduszy i zaplecza naukowego, ginie.
   37. Dwaj pierwsi to prominentni członkowie Związku Ukraińców w
   Polsce.
   • bastion44 Re: Jacek Kuroń: "Polakiem jestem z przypadku" 18.03.09, 14:24
    Nie nazwał bym ich "naprawiaczami historii",raczej wykrzywiaczami.A i w rerenie ich jest nie mało.Sieją zamęt w głowach młodego pokolenia.
    • liberum_veto Re: Jacek Kuroń: "Polakiem jestem z przypadku" 19.03.09, 13:07
     Na temat "świętego" Jacka, czerwonego harcerza, ortodoksyjnego
     marksisty, "Polaka z przypadku", mamy tu osobny wątek
     forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=48782&w=89078111&s=0
  • liberum_veto skrajny antypolonizm, wybielanie OUN i UPA 04.04.09, 06:44
   W swych licznych artykułach, notkach encyklopedycznych a nawet
   książkach [38] przemianowali zbrodnicze organizacje
   nacjonalistyczne, obciążone współpracą z hitlerowcami na
   nieskazitelnych bohaterów, rycerzy walki o niepodległość. Dla
   autorów tych nie było ważne, że poza Polakami organizacje OUN i UPA
   wymordowały we współpracy z Niemcami kresowych Żydów, a nawet
   tysiące samych Ukraińców [39]. Ignorują oni nawet fakt
   przynależności OUN do „międzynarodówki” faszystowskiej. W pracach,
   nawet tych ukazujących się w Polsce, zaczął się coraz częściej
   pojawiać antypolonizm, ostre oskarżenia kierowane przeciw
   poszkodowanym Polakom. Nikt nie przeczy, władze polskie przed wojną
   popełniły liczne błędy, ale żaden z nich nie może przecież
   usprawiedliwiać ludobójstwa! Żaden z przedwojennych rządów nie
   chciał ani nie prowadził polityki antyukraińskiej, choć zmagać się
   musiał z poważnym problemem terroryzmu na swoim terytorium,
   realizowanego przez UWO-OUN.
   Okazję do wybielania OUN i UPA zaczęli wykorzystywać badacze
   narodowości ukraińskiej, pracujący na polskich uczelniach wyższych,
   często z wysokimi stopniami naukowymi uzyskanymi w Polsce (przede
   wszystkim Włodzimierz Mokry, Włodzimierz Wysocki, Roman Drozd i
   Mikołaj Siwicki). Skrajny antypolonizm pojawił się w pracach
   pracującego na KUL naukowca ukraińskiego pochodzenia Mikołaja
   Siwickiego [40]. W jego obszernej trzytomowej pracy „Dzieje
   konfliktów polsko-ukraińskich” [41] możemy przeczytać m.in.,
   że „Polskie społeczeństwo jest zdegenerowane, chore, bo wychowało
   się na fałszu...” [42], a przesiedlenie ludności łemkowsko -
   ukraińskiej z pogranicza w ramach operacji „Wisła” ośmielił się
   nazywać ludobójstwem! Liczba zawartych w tej pracy przekłamań
   spowodowała nawet wniesienie przeciw autorowi sprawy do prokuratury
   [43].
   (dr Lucyna Kulińska)

   -----
   38. W książce Grzegorza Motyki, Tak było w Bieszczadach, Warszawa
   1999, czy Romana Drozda, Ukraińska Powstańcza Armia, Warszawa 1998,
   za które badacze ci otrzymywali na polskich uczelniach tytuły
   naukowe dochodziło do niedopuszczalnego relatywizowania przeszłości
   i bagatelizowania faktów, a nawet ich fałszowania. Szczególnie
   nasycone silnym antypolonizmem i w wielu watkach nieobiektywne prace
   pracujących w Polsce ukraińskich badaczy i działaczy ZURP jak Roman
   Drozd, Bohdan Huk, Igor Hałagida, Eugeniusz Misiło nie spotkały się
   dotychczas z należytą merytoryczną oceną. Wprowadziły, zamiast tak
   oczekiwanego przez stronę polską porozumienia i współpracy, element
   wrogości i agresji. Taka edukacja jaką stale prezentuje organ
   Związku Ukraińców e Polsce „Nasze Słowo” poddając w wątpliwość
   dzisiejsze granice Polski, usprawiedliwiając terrorystyczną i
   zbrodniczą działalność OUN przed wojną i w czasie jej trwania i
   kreując UPA na armię nieskazitelnych rycerzy, budzi protest u
   wszystkich jeszcze żyjących świadków wydarzeń.
   39. Wiktor Poliszczuk w swych publikacjach mówi o kilkudziesięciu
   tysiącach ukraińskich ofiar OUN-UPA.
   40. Naukowiec ten, językoznawca, we współpracy z profesorem UJ
   Włodzimierzem Mokrym (byłym posłem na Sejm) od lat prowadzą usilną
   działalność na rzecz rehabilitacji OUN – UPA i są rzecznikami
   banderowców i ich pogrobowców w każdej kwestii. W takim, silnie
   wrogim Polsce i Polakom duchu, wychowują na polskich uczelniach
   młodzież.
   41. Warszawa 1994.
   42. [za:] Andrzej Żupański „Droga do prawdy”, Toruń 2005, s.89.
   43. Niestety, autor tak bezwartościowej poznawczo i zakłamującej
   rzeczywistość pracy, nie spotkał się z jakimkolwiek potępieniem ze
   strony środowiska naukowego.
  • liberum_veto szokujące żądania terytorialne wobec Zakierzonii 08.06.09, 20:51
   Opisywanym wcześniej zjawiskom towarzyszyło zwiększenie dotacji i
   świadczeń naszego państwa na rzecz zamieszkujących w Polsce
   mniejszości. Ośmielone postępowaniem części naukowców,
   dofinansowywane przez polski MSZ, pismo ukraińskie „Nasze Słowo”
   przystąpiło do ataku na AK i ujawniło szokujące żądania terytorialne
   wobec tzw. Zakierzonii, czyli wielu powiatów dzisiejszej Polski
   [44]. Z organizacji postbanderowskich w Kanadzie i USA wartką rzeką
   popłynęły pieniądze na badania i teksty, mające przekonać zarówno
   Polaków jak i Ukraińców, że OUN i UPA były nie bojówkami
   dopuszczającymi się czynów terrorystycznych i morderczych, a
   zasługującymi na pochwałę organizacjami narodowo-wyzwoleńczymi czy
   partyzanckimi.
   Kartą przetargową strony ukraińskiej wykorzystywaną w walce o prawdę
   na temat ludobójstwa na Kresach była i jest operacja „Wisła” i
   kwestia nielicznych „polskich odwetów” – vide Pawłokoma [45].
   Operacja „Wisła” była niewątpliwie dla ukraińskiej i łemkowskiej
   ludności akcją bolesną i uciążliwą, ale nie była nieuzasadnioną
   szykaną dokonaną bez powodu. Nie byłoby potrzeby jej
   przeprowadzania, gdyby nie nieustanne akcje terrorystyczne i walki
   zbrojne prowadzone przez kurenie przeciw polskiej ludności i nowym
   władzom, mające na celu odłączenie od Państwa Polskiego w nowych
   granicach 19 kolejnych powiatów. Terror prowadzony był jak na
   Wołyniu, czy w Małopolsce Wschodniej drogą mordów, wypędzania
   polskiej ludności i niszczenia polskiego i ukraińskiego mienia. W
   dokumentach Ministerstwa Administracji Publicznej z lat 1945-1947
   odnaleźć można dane na ten temat. Ludność wzywała pomocy od władz i
   w końcu ją otrzymała. Jak rzadko które posunięcie komunistycznych
   władz, doczekała się pełnej akceptacji społecznej i przyzwolenia!
   Tym faktom nie można zaprzeczyć, bez fałszowania przeszłości.
   Jednak część nieznających podstawowych faktów polskich senatorów, w
   roku 1990 dało się „podejść” i w ten sposób doszło do uchwalenia
   słynnego potępienia operacji „Wisła”. Było to wielkie zwycięstwo
   nacjonalistów ukraińskich i tylko tak należy je rozumieć. W wypadku
   lepiej zorientowanych w sprawie posłów izby niższej polskiego
   parlamentu zabieg ten już się nie powiódł.
   (dr Lucyna Kulińska)
   gegenjay.wordpress.com/2008/01/14/skurwiele-z-upa/
  • stefka_z_kuzminy mało wiemy o kresowych zbrodniach 15.06.09, 18:31
   Niedziela, 14 czerwca 2009 r. - Rumno - Uroczystości ku czci Polaków
   pomordowanych 65 lat temu przez UPA w Rumnie k/ Gródka
   Jagiellońskiego w woj. lwowskim.

   Krótka relacja w TVP1 15.06.2009 o godz. 07:00 (!).
   Harcerz z Przemyśla "wiem, że gdybym wtedy tu żył też bym zginął"
   • ktos_021 Re: mało wiemy o kresowych zbrodniach 17.06.09, 00:04
    Wiemy jednak coraz więcej. Zasłona powoli ale stale podnosi się:

    www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=14&nid=1343
  • liberum_veto sprawcy oskarżają ofiary 01.07.09, 17:49
   Operacja „Wisła” jest jednak cały czas zręcznie wykorzystywana jako
   argument tuszujący banderowskie zbrodnie i pretekst do wysuwania
   kolejnych roszczeń finansowych wobec Państwa Polskiego [46]. O wiele
   ważniejsze jest jednak realizowanie (między innymi w polskich
   podręcznikach historii) skutecznego i zręcznie wykorzystywanego
   przez banderowców zabiegu „wyrównywania win”. My Wołyń – wy
   operacja „Wisła”. Rachunki wyrównane. Można tylko pogratulować tak
   sprytnego i skutecznego pomysłu. Czarne jest białe, sprawcy
   oskarżają ofiary!
   W tej sytuacji, niemal cała praca na rzecz ocalenia dla potomności
   wiedzy o kresowym ludobójstwie Polaków spadła na organizacje
   kombatanckie, stowarzyszenia ofiar ludobójstwa [47], lub pojedyncze
   osoby – ciężko doświadczonych uczestników zdarzeń. Były to osoby z
   reguły starsze wiekiem i nie do końca przygotowane do zastępowania
   instytucji państwa i placówek badawczych, w tym trudnym
   przedsięwzięciu. Dlatego tak łatwo przez lata było w nie uderzać.
   Niemal od początku narażone były na pełne hipokryzji zarzuty
   zawodowych historyków o brak profesjonalizmu. Z protestami spotykała
   się też do dziś każda poważniejsza próba upamiętniania zbrodni [48].
   (dr Lucyna Kulińska)
   gegenjay.wordpress.com/2008/01/14/skurwiele-z-upa/
   • pultorakh Czemu milczymy na temat zbrodni na Wschodzie 31.05.10, 21:31
    w latach 1937-1947. Te lata należy rozszerzyć właśnie na 1937rok, kiedy to w
    ZSRR rozpoczął się proces ludobójstwa Polaków na terenie obecnych USRR i BSRR.
    To jest właśnie zagadka, o ile o mordach po 1939r. wiadomo dość sporo, ale i tak
    mało. Co raz wychodzą nowe groby, a to NKWD, a to UPA, a to SS Galizien.
    Przyczyna jest chyba prozaiczna - przez 60 lat utrzymywano ludzi w kłamstwie,
    także swoich własnych obywateli. Obecnie na terenie Białorusi nie ma możliwości
    politycznych, żeby prowadzić badania nt. miejsc zbrodni na Polakach(w przypadku
    mordów NKWD w latach 1937-38 oraz po 1939 roku), podobnie jak na terenie Ukrainy
    (w przypadku zbrodni UPA). Do tego brak pieniędzy na takie, dosyć kosztowne
    poszukiwania - skoro nie ma pieniędzy na emerytury to skąd mają być pieniądze na
    szukanie jakichś grobów czy miejsc kaźni?
    • liberum_veto Re: Czemu milczymy na temat zbrodni na Wschodzie 01.06.10, 17:43
     Była tu o tym mowa w oddzielnym wątku
     forum.gazeta.pl/forum/w,48782,109797731,109810774,polska_operacja_NKWD_1937_39.html
     Nie wiem, ale tak sobie myślę, może to błąd, że w Polsce nadmiernie
     skoncentrowano się na mordzie katyńskim, w oderwaniu od innych,
     wcześniejszych antypolskich działań NKWD. Może gdyby potraktowano
     zbrodnię katyńską w szerszym kontekście działań podejmowanych
     przeciwko Polakom na terenach BSRR i USRR, to łatwiej byłoby
     udowodnić tezę, że ich celem było zniszczenie całej grupy etnicznej
     czy narodowościowej, co wyczerpuje definicję ludobójstwa.
  • liberum_veto "Trudne pytania" - smutne refleksje 02.06.10, 08:36
   Najważniejszym, choć niewątpliwie połowicznym w wynikach
   przedsięwzięciem był wspomniany cykl konferencji – seminariów
   polsko -ukraińskich z udziałem naukowców obu krajów pod
   nazwą „Trudne pytania” i szereg publikacji pod tym samym tytułem,
   zainicjowanych przez samych świadków wydarzeń skupionych w Światowym
   Związku Żołnierzy AK. Ogrom przeciwności i problemów związanych z
   tymi konferencjami opisał Andrzej Żupański – ich główny organizator
   i propagator [49]. Podstawowym problemem, który pojawił się już na
   początku tego cyklu spotkań było, że strona ukraińska przystąpiła
   gremialnie do obrony obwinianego przez ocalałych z mordów Polaków –
   świadków wydarzeń, organizacji nacjonalistycznych – OUN i UPA. Takie
   podejście wspierane przez część polskich historyków, głównie
   narodowości ukraińskiej, stanowiło dla organizatorów bardzo trudne
   wyzwanie. Trzeba przyznać, że robili co mogli, by nie zmarnować
   szansy na zbliżenie do prawdy, jednak znalezienie konsensusu w wielu
   kwestiach okazało się wyjątkowo trudne. Wiele wysiłku kosztowało
   zachowanie dyscypliny naukowej na seminariach i pilnowanie by nie
   dochodziło do emocjonalnych (w końcu uzasadnionych przy omawianiu
   tego typu kwestii), a jedynie merytorycznych potyczek.
   Poważne zarzuty dotyczące seminariów, w tym ustępliwości
   zapraszanych na obrady polskich historyków, postawił nieżyjący już
   dziś świadek historii i wielki znawca problematyki zbrodni
   wołyńskich, Leon Karłowicz w pracy „Polska-Ukraina – smutne
   refleksje” [50]. To, że konferencje nie spełniły do końca oczekiwań
   Światowego Związku Żołnierzy AK wynikało z prostego faktu, że
   historii nie można „uzgadniać”, tak jak to na seminariach próbowano
   robić. Protokoły rozbieżności mają rację bytu w rozmowach władz ze
   strajkującymi, ale nie w historii. Tam należy badać, ustalać fakty,
   niezależnie od tego, czy jest to dla danej strony wygodne, czy też
   nie. Mimo krytycznych uwag należy przyznać, że referaty
   przygotowywane na kolejne seminaria, podniosły w znaczący sposób
   stan wiedzy na temat wojennych wydarzeń na Kresach. Cóż z tego; IPN
   nie okazał się zainteresowany przejęciem badań, ani nawet
   odpowiednim ich rozpropagowaniem: profesor Leon Kieres zasłużył się
   wyjątkowo dla dalszego zaciemniania i ukrywania przed opinią
   publiczną prawdy o tym okresie stosunków polsko – ukraińskich.
   [dr Lucyna Kulińska]

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka