Dodaj do ulubionych

Protest przeciwko nadaniu doktoratu h.c. Wiktorowi

17.04.09, 08:33
Warszawa, 16 kwietnia 2009 r.

List Otwarty

Na ręce Jego Magnificencji Księdza Profesora Doktora Habilitowanego
Stanisława Wilka, Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego a poprzez ręce
Jego Magnificencji do całej Profesury i Studentów KUL

My niżej podpisani

- imieniu rodzin około dwustu tysięcy bestialsko
pomordowanych Polaków, ok. osiemdziesięciu tysięcy Ukraińców nieposłusznych
wobec OUN/UPA, lub solidarnych z Polakami, kilkudziesięciu tysięcy
pomordowanych Żydów, Ormian, Czechów i Cyganów, stu pięćdziesięciu
pomordowanych księży, zakonnic i zakonników rzymskokatolickich oraz kilkunastu
księży greckokatolickich i prawosławnych wiernych przykazaniu „nie zabijaj”,

- w imieniu tych, którzy często okaleczeni, wynieśli życie z
pożogi ludobójstwa dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów,
Ukraińską Armię Powstańczą i SS „Galizien”, a których reprezentujemy w ramach
Kresowego Ruchu Patriotycznego i innych organizacji kresowych,

- w imieniu wszystkich Polaków znających prawdziwe oblicze
OUN/UPA i historię ich zbrodniprotestujemy przeciwko planowanemu nadaniu doktoratu honoris causa

Prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence

W marcu b.r. media podały informację o tym, że Katolicki Uniwersytet
Lubelski, w związku z obchodami 440-lecia podpisania aktu Unii Lubelskiej,
zamierza nadać doktoraty honoris causa pięciu prezydentom państw, których
współczesne terytoria należały w przeszłości do I Rzeczypospolitej. Jednym z
przywódców, którego ma spotkać ten zaszczyt, jest prezydent Ukrainy Wiktor
Juszczenko.

W naszym najgłębszym przekonaniu, jest to poważny błąd, który - w przypadku
realizacji zamierzeń - obdarzy niezasłużonym zaszczytem człowieka dającego
wielokrotnie wyraz swoim daleko idącym sympatiom wobec ukraińskiego ruchu
szowinistycznego spod znaku OUN-UPA, jak i korzystającego z politycznego
poparcia działających współcześnie organizacji wprost odwołujących się do
tradycji faszyzmu ukraińskiego. Błąd ten również, co być może jest
najważniejszym aspektem całej sytuacji, położy się cieniem na reputacji
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, instytucji tak zasłużonej dla sprawy
polskiej, zwłaszcza zaś dla polskiej historii, dzierżącej wysoko sztandar
prawdy także w czasach, kiedy historię tę zakłamywano z powodów ideologicznych.

.

Niestety, w dzisiejszych czasach historia również nie jest wolna od
manipulacji. Z tą jednak różnicą, że manipulację ideologiczną zastąpiono inną,
której źródłem jest przyjęty przez Polskę kierunek w polityce wschodniej.
Prowadzona przez kolejne władze polityka głębokiej współpracy, przede
wszystkim z Ukrainą i Litwą, ma w założeniu zbliżyć te kraje do Polski i
ochronić przed Rosją. Niezależnie od tego, na ile polityka ta jest skuteczna,
należy zauważyć niebezpieczną tendencję, która, jako pokłosie przyjętych w.w.
założeń, zapanowała w polskim dyskursie publicznym, zwłaszcza na płaszczyźnie
dyskusji o historii Polski oraz stosunków polsko-ukraińskich i
polsko-litewskich. Mamy bowiem do czynienia z narzuconym, poprawnym
politycznie poglądem, który głosi, że nie należy głośno mówić o zbrodniach na
narodzie polskim, jeżeli mogłoby to przynieść straty przyjętej strategii
politycznej. Jest to postawa nie tylko politycznie błędna, ale i zdecydowanie
naganna moralnie.

.

Oto, w wolnej Polsce dzieli się polskie ofiary wedle politycznego kryterium,
a mówiąc brutalniej, wedle przydatności w grach i kalkulacjach politycznych. O
jednych zbrodniach (Katyń, zbrodnie niemieckie) można mówić zawsze i wszędzie.
O innych natomiast, zwłaszcza o zbrodniach szowinizmu ukraińskiego, milczą
media, milczą władze, a w sytuacjach, kiedy nie mogą już milczeć, starają się
sprawę albo zbagatelizować, albo, co jest najczęstszym sposobem walki z
pamięcią, zrelatywizować, szukając na siłę, jako przeciwwagi, rzekomych
zbrodni polskich. A przecież nie mamy tu do czynienia z jakimś nieistotnym
epizodem historii, ale z zaplanowanym, mającym teoretyczne podstawy w ściśle
określonej, faszystowskiej ideologii, ludobójstwem, zrealizowanym z ogromnym
okrucieństwem i na dużą skalę. Skutkiem praktycznym takiej polityki jest
wyzucie ze świadomości współczesnych Polaków pamięci o hekatombie na Kresach
Wschodnich, o ludobójstwie dokonanym przez nacjonalistów ukraińskich na
Wołyniu i w południowo-wschodnich województwach II RP, także o zbrodniach
litewskich w Ponarach itd.

Dochodzi do tego, że spadkobiercy zbrodniarzy stają się recenzentami pomników
ofiar, które powstały, bądź mają powstać. Polska, nie wiedzieć czemu, musi
tłumaczyć się z własnych form upamiętnienia ofiar ludobójstwa, zaś na
zachodzie Ukrainy, za przyzwoleniem władz państwowych i samorządowych, stawia
się pomniki największym zbrodniarzom i w ich kulcie wychowuje młodzież,
naturalnie nie konsultując tego procederu z nikim!

Nacjonalizm ukraiński, którego krwawą drogę znaczą nazwiska Dmytra Doncowa
(ideologa ruchu), Stepana Bandery (przedwojennego terrorysty i przywódcy OUN),
Romana Szuchewycza „Tarasa Czuprynki” (dowódcy UPA), Dmytra Kłaczkiwskiego
„Kłyma Samura” (dowódcy UPA na Wołyniu, autora rozkazu o zagładzie ludności
polskiej) i wielu innych, to nie tylko temat dla historyków, czy sprawa
przeszłości. To żywa i rozwijająca się dziś na terenach zachodnich państwa
ukraińskiego siła polityczna, występująca pod różnymi szyldami, ale mająca
wspólne korzenie, wspólną ocenę przeszłości i wspólny cel – tzw. soborną
Ukrainę, która obejmować ma także ziemie należące obecnie do Polski, Rosji,
Białorusi, Słowacji, Rumunii i Mołdawii. Zagrożenie ze strony odradzającego
się nacjonalizmu ukraińskiego proweniencji faszystowskiej, którego amoralnym
fundamentem jest nienawiść do obcych i żądza zniszczenia każdego, kto zostanie
uznany za wroga, jest zagrożeniem realnym i niezwykle poważnym. A jednak
spotyka się z lekceważeniem i bagatelizowaniem ze strony tych, których groźba
dotyczy, przede wszystkim, ze strony kolejnych władz Polski. Tymczasem
historia uczy, że to właśnie grzech zaniechania powodował zawsze najgorsze skutki.

Prezydent Wiktor Juszczenko znany jest jako zagorzały zwolennik uznania band
UPA za wojsko narodowo-wyzwoleńcze, oraz jako ten, dla którego dzieje
nacjonalizmu ukraińskiego stanowią chwalebny wycinek historii Ukrainy. Z jego
ust, nawet podczas wspólnych polsko-ukraińskich uroczystości, nie padły nigdy
słowa potępienia OUN-UPA, czy ideologii Doncowa i Bandery jako takiej. W
ocenie historii stosunków polsko-ukraińskich Wiktor Juszczenko głosi zasadę
równorzędności krzywd i odpowiedzialności. Z punktu widzenia wiedzy
historycznej, jest to stanowisko nie do przyjęcia. Oto kilka przykładów
działań i kilka cytatów wystąpień prezydenta Ukrainy:

- Obchody 60. rocznicy powstania UPA (2003 r.). Wzięli w nich udział m.in.
były premier Wiktor Juszczenko i była wicepremier Julia Tymoszenko. W
obecności Juszczenki odsłonięto pomnik kata Wołynia "Kłyma Sawura" (Dmytro
Kłaczkiwśkij). ("Echo Wołynia", Andrij Jakowlenko, portal "From-UA.com" z 17
VIII 2004)

- Do przyznania weteranom formacji OUN-UPA praw kombatanckich wezwał po raz
kolejny parlament i rząd prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko. (…wink Odezwa
Juszczenki do parlamentu i rządu w sprawie "równouprawnienia" członków
ludobójczych formacji OUN-UPA jest drugą próbą wywarcia nacisku na ukraińskie
władze ustawodawcze. W ubiegłą sobotę w cotygodniowym przemówieniu radiowym do
narodu wezwał on Radę Najwyższą i rząd, by zrównały w prawach banderowców,
ponieważ "niestety, na poziomie oficjalnym, państwo do tej pory nie uznało
wszystkich, którzy walczyli o wolność i niezależność Ukrainy". (Nasz Dziennik
10.05.2006 r.)
Obserwuj wątek
  • batoh52 Re: Protest przeciwko nadaniu doktoratu h.c. Wikt 17.04.09, 08:34
   - Podczas obchodów 64 rocznicy powstania UPA, Wiktor Juszczenko zwrócił się do
   zgromadzonych weteranów słowami: „Podczas II wojny światowej dziesiątki tysięcy
   uczestników ruchu narodowo-wyzwoleńczego dokonało bohaterskiego czynu, broniąc
   niepodległości Ukrainy. Wśród nich żołnierze UPA, którzy z hasłem 'Wolność albo
   śmierć!' szli do boju, oddając własne życie za Ojczyznę. Ukraińska Armia.
   Powstańcza swoimi bohaterskimi czynami wpisała się złotymi zgłoskami do sławnej
   historii państwa ukraińskiego”. (Magda Hartman | Czwartek [ 3.01.2008, 9:42]
   www.pardon.pl)

   - Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko wydał dekret w sprawie obchodów na
   szczeblu państwowym 65-lecia powstania Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA).
   Polecił także zadbanie o opiekę zdrowotną weteranów tych ruchów i udzielenie im
   pomocy materialnej. Jednym z punktów prezydenckiego dokumentu jest
   "przyspieszenie sprawy budowy pomnika Romana Szuchewycza", ukraińskiego
   działacza nacjonalistycznego, dowódcy UPA znanego pod pseudonimem Taras
   Czuprynka. W ramach obchodów 65-lecia UPA w sobotę we Lwowie zostanie odsłonięty
   pomnik Stepana Bandery, który był jednym z przywódców Organizacji Ukraińskich
   Nacjonalistów (OUN). (Onet.pl za PAP, PU /12.10.2007 19:13)

   - Jednym z głównych zadań ukraińskiego parlamentu w roku 2008 będzie uchwalenie
   ustawy uznającej bojowników Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) za uczestników
   walk narodowowyzwoleńczych. Zapis ten znalazł się w pakiecie prezydenckich
   projektów ustaw skierowanych w czwartek do rozpatrzenia w Radzie Najwyższej
   Ukrainy. Projekt ustawy "O statusie prawnym uczestników walk o niepodległość
   Ukrainy w latach 1920-1990" przewiduje, że do tej kategorii zostaną zaliczone
   "osoby biorące udział w politycznej, partyzanckiej, podziemnej czy zbrojnej
   walce" w składzie Ukraińskiej Organizacji Wojskowej, Siczy Karpackiej,
   Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, UPA i Ukraińskiej Głównej Rady
   Wyzwoleńczej. (Interia.pl 10 stycznia (15:48))

   - Okazujemy cześć i głębokie uszanowanie nieujarzmionym żołnierzom UPA, którzy
   bez wahań szli na śmierć na rzecz przyszłej niepodległości Ukrainy. (Juszczenko
   w Dzień Kozactwa i rocznicę stworzenia UPA 14.10.2008 r.; za zaxid.net)

   - Nie policzy się krwi na litry, na liczby, tysiące ofiar... Gdzie więcej
   zginęło - w rzezi wołyńskiej czy w operacji "Wisła"? Trudno powiedzieć. (Wiktor
   Juszczenko w programie telewizji ICTV „Wolność słowa”, 1.12.2008 r.)

   Przy tym ostatnim cytacie warto wyjaśnić, że w istocie podczas
   przesiedleń ludności ukraińskiej w ramach Operacji Wisła zmarło 27 osób; na
   Wołyniu i Kresach Południowo-Wschodnich wymordowano ok. 200 tys. Polaków.

   Magnificencjo!

   Powyższe słowa mówią same za siebie. Prezydent Wiktor Juszczenko z
   całą pewnością nie zasługuje na honorowy doktorat katolickiej uczelni, która
   propaguje wartości takie jak prawda i sprawiedliwość. W tym, co mówi prezydent
   Ukrainy nie ma ani prawdy, ani sprawiedliwości.

   Magnificencjo!

   Uhonorowanie prezydenta Juszczenki, admiratora najgorszych tradycji Ukrainy,
   będzie wprawdzie gestem wobec obowiązującej poprawności politycznej, ale
   pozostanie ciemną, niezmywalną plamą na historii Katolickiego Uniwersytetu
   Lubelskiego, który jest dumą wszystkich Polaków.

   www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=14&nid=38
   Prośba o podpisy pod protestem w sprawie Juszczenki
   Od dzisiaj na mojej stronie zamieszczony jest list otwarty do rektora
   Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Mozna się pod nim podpisywac przez
   najbliższe dni, wysyłając e-mail na adres

   tadeusz@isakowicz.pl
  • chlop_z_witrylowa Re: Protest 17.04.09, 17:54
   Mogę powiedziec tak, po co protest. Zważywszy na całokształt
   sprawowania urzędu, prezydent Juszczenko dobrze przysłużył się
   działaniami politycznymi do ujawnienia chyba całej ukrytej
   dotychczas nacjonalistycznej irredenty w tym kraju. Dzięki niemu i
   jego łaskawości mogli pokazać swoje prawdziwe oblicze i rozwinąć
   skrzydełka najbardziej zatwardziali "ideowcy". Nadzieja w tym żeby
   jego następcy byli równie roztropni w postępowaniu z tymi ..., kiedy
   on się od nich dwrócił. Pewnego siebie przeciwnika wystawił na
   widelcu, teraz trzeba go tylko zjeść.
  • liberum_veto Skandal na rocznicę Unii Lubelskiej 17.04.09, 18:21
   A inicjatorem tej hucpy był oczywiście Lech II Żałobny (Kaczyński)
   www.polskatimes.pl/fakty/kraj/105683,skandal-na-rocznice-unii-lubelskiej,id,t.html
   Wśród prezydentów, którzy mają zostać wyróżnieni przez KUL, jest
   Lech Kaczyński. Kancelaria Prezydenta tłumaczy, że pomysł uczczenia
   rocznicy unii lubelskiej powstał rok temu. Jest to gest Polski wobec
   wschodnich sąsiadów, którym prezydent Kaczyński chce pomóc wejść do
   Unii Europejskiej.
   - Prezydenci Polski i Ukrainy się przyjaźnią, tak jak oba nasze
   narody - tłumaczy prezydencki minister Mariusz Handzlik. - A
   przywódcy, którzy otrzymają honorowy doktorat, mają zasługi dla
   Polski na swoim koncie - uzasadnia.
   Środowiska kresowe nie zgadzają się z tą opinią. - Nie znajduję
   słów, by wyrazić oburzenie nagradzaniem Juszczenki, przecież on
   popiera zbrodniarzy, którzy mordowali Polaków - mówi płk Niewiński. -
   Przyznanie obecnemu prezydentowi honorowego doktoratu przez KUL
   byłoby pochwałą dla zbrodniarzy - dodaje.
   Działacze środowisk kresowych krytykują jednak zachowanie prezydenta
   Polski. - Musimy się zastanowić, w jaki sposób zaapelować do
   prezydenta w tej sprawie - mówi Niewiński. Autor książki "Zapomniane
   ludobójstwo na Kresach" ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski w ostrych
   słowach krytykuje prezydenta Rzeczypospolitej.
   - Mam żal do Lecha Kaczyńskiego, że konsekwentnie omija trudne
   tematy i nie nazywa zbrodniarzy po imieniu - mówi. I zarzuca polskim
   władzom, że wiele grobów Polaków zamordowanych na Kresach nie jest
   oznaczonych.
   - W wiosce Korościatyn, gdzie urodził się mój ojciec, Ukraińcy
   zamordowali 150 osób. Usypane są tam trzy kopczyki. Na żadnym z nich
   nie ma nawet krzyża z tabliczką, kto tam został pochowany - mówi ks.
   Zaleski.
   Protestami zaniepokoiły się władze KUL-u i rzeczniczka tej uczelni
   nie wykluczyła, że rektor może wycofać się z podjętej wcześniej
   decyzji. - Dziś przedstawię informacje o nich rektorowi uczelni. To
   on w porozumieniu z senatem podejmuje decyzję w takich sprawach -
   tłumaczy Górka.
   • mat120 Re: Skandal na rocznicę Unii Lubelskiej 17.04.09, 19:41
    liberum_veto napisał:
    Prezydenci Polski i Ukrainy się przyjaźnią...

    Obserwując poczynania "miłościwie nam panującego" dochodzę do wniosku,
    że zaprzyjaźniłby się z każdym, gdyby uznał, że zyska na tym jego osobisty
    autorytet. Niestety te jego przyjaźnie i fobie, są fatalne
    w skutkach nie tylko dla niego osobiście ale przede wszystkim dla nas.
    • lokis1271 Skandal na rocznicę Unii Lubelskiej 17.04.09, 20:11
     Witam Kolegów !
     Sedno skandalu chyba tkwi na innej płaszczyźnie. Poza Polakami, reszta uczestników owej unii nie jest specjalnie nią zachwycona. Co więcej, zdaniem wielu historyków zza wschodniej granicy RP, Unia Lubelska była uosobieniem imperialnej, a nawet kolonialnej polityki Jagiellonów wobec Rusinów i innych ludów tamtych terenów. Ten pogląd podzielają również przeciętni obywatele Litwy, Białorusi, Ukrainy i Rosji, więc nadawanie rocznicy Unii specjalnego znaczenia i zapraszanie głów tych państw bez odpowiedniego sondażu dyplomatycznego jest moim zdaniem kolejną fuszerką naszych tzw. elit.
     Pozdrawiam
     L. Bodio
     • chlop_z_witrylowa Re: Skandal na rocznicę Unii Lubelskiej 17.04.09, 20:26
      wiadomosci.gazeta.pl/Wiadomosci/1,80708,6510598,Reklamy_dywizji_SS_na_ulicach_Lwowa.html

      Skandal we Lwowie, nikt nic nie wie wink
  • mat120 Re: Protest przeciwko nadaniu doktoratu h.c. Wikt 17.04.09, 22:23
   Szanowni Państwo! Drodzy Przyjaciele!

   Prośba o podpisy pod protestem w sprawie Juszczenki 2009-04-17

   Od dzisiaj na mojej stronie zamieszczony jest list otwarty do rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=14&nid=38

   Mozna się pod nim podpisywac przez najbliższe dni, wysyłając e-mail na adres. Oczywiście nie będe miał żalu do nikogo, kto ma inne zdanie w tej sprawie.

   tadeusz@isakowicz.pl lub prezes@albert.krakow.pl

   Prosze podawać imie i nazwisko oraz miasto lub organizację. Akcja jest prowadzona w całej Polsce oraz poza jej granicami.

   W imieniu organizatorów bardzo proszę o wsparcie. Każdy podpis jest wazny.

   Szczęśc Boże!

   ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

   duszpasterz Ormian

   www.isakowicz.pl   • liberum_veto żałoba narodowa 18.04.09, 06:43
    Przyłączam się do protestu. W przypadku przyznania Juszczence
    doktoratu h.c. KUL proponuję ogłosić żałobę narodową.
    I wystąpić o impeachment żałosnego prezydenta Lecha II Żałobnego.
    DOŚĆ TYCH CHOCHOLICH TAŃCÓW NA GROBACH POMORDOWANYCH!!!
  • alexandra74 Re: Protest przeciwko nadaniu doktoratu h.c. Wikt 18.04.09, 09:22
   podpisałam się pod protestem.
   • liberum_veto Re: Protest przeciwko nadaniu doktoratu h.c. Wikt 01.05.09, 05:17
    alexandra74 napisała:

    > podpisałam się pod protestem.

    To Ci się bardzo chwali. Znalazłem chyba Twoje nazwisko na liście smile
    • alexandra74 Re: Protest przeciwko nadaniu doktoratu h.c. Wikt 01.05.09, 13:47
     ok, napisz mi na pocztę, w której częścismile
     • alexandra74 Re: Protest przeciwko nadaniu doktoratu h.c. Wikt 01.05.09, 13:52
      o, a nazwisko mojego małżonka w bliskim sąsiedztwie naszego
      forumowego kolegiwink
      • liberum_veto Re: Protest przeciwko nadaniu doktoratu h.c. Wikt 01.05.09, 19:20
       Aha, to jesteśmy w domu smile Wszystko się zgadza, celny strzał.
  • liberum_veto Pomóżmy Wiktorowi Juszczence! 19.04.09, 08:04
   Szczerze martwię się o naszego przyjaciela, prezydenta Ukrainy
   Wiktora Juszczenkę. Miłość potrafi ranić, szczególnie jeśli jest
   ślepa. Strona polska kierowana taką doń miłością, ostatnio co rusz
   wystawia go na trudną próbę. Niedawno prezydent Kaczyński zaciągnął
   go na uroczystości z okazji rocznicy masakry w Hucie Pieniackiej.
   Jak bardzo wstydził się tych obchodów Juszczenko, niech świadczy
   fakt, że oficjalna strona prezydenta Ukrainy do ostatniej chwili
   zapowiadała... “roboczą wizytę na Lwowszczyźnie” a po uroczystości
   wydała lakoniczny, niewiele mówiący komunikat. Ani słowa o
   pojednaniu i tym podobnych bzdetach… Ale cóż biedak mógł zrobić? Nie
   przyjechać – nieładnie, przyjechać – też źle, bo nie na takie
   klimaty panuje dziś moda na Ukrainie, szczególnie tej zachodniej.
   Dziś obwiesza się Lwów plakatami ku czci SS Galizien (która “broniła
   Ukrainy” w Hucie) a nie zawraca sobie głowy jej ofiarami.
   Teraz Juszczenkę czeka może i jeszcze gorsza próba ze strony
   miłującego go na zabój sąsiada. Nieświadomy chyba ukraińskich
   realiów i poglądów Juszczenki Katolicki Uniwersytet Lubelski
   zdecydował o przyznaniu mu doktoratu honoris causa z okazji 440-
   lecia unii lubelskiej. Cóż to za faux pas! Jakże ten biedny
   Juszczenko będzie musiał się nagimnastykować, by na własnym podwórku
   ukryć lub wytłumaczyć fakt przyjęcia tak wątpliwego zaszczytu! Wszak
   on, pilny uczeń tamtejszej nacjonalistyczno-komunistycznej
   historiografii, unię lubelską uznaje niechybnie za początek polskiej
   okupacji Ukrainy! Jakże mu przyjmować taki (dys)honor?
   Jest okazja, by pomóc Wiktorowi Juszczence. Środowiska kresowe i
   kombatanckie wystosowały list protestacyjny w sprawie przyznania mu
   honorowego doktoratu przez KUL. Treść listu publikuje na swojej
   stronie ks. Isakowicz-Zaleski, pod listem można się podpisywać. Kto
   wie, może dzięki temu uda się odwołać tę ambarasującą uroczystość.
   Wybawmy Wiktora Juszczenkę od kłopotu!
   65-lat-temu.salon24.pl/542370.html
   • chlop_z_witrylowa Re: Pomóżmy Wiktorowi Juszczence! 19.04.09, 08:26
    Szkodzić obecnie Juszczence przez ślepą nienawiść do kogo - ludzi
    wychowywanych w ZSRR, pociotków bohaterów bitwy pod Brodami? -
    przecież to nie ma sensu żeby uwybrzuszać się przed dziesiątą wodą
    po kisielu dawne bohatery, albo Juszczenko sam ich utemperuje i
    wpuści w kanał demokratycznego wygadania się, albo ... będzie bardzo
    źle !.
  • chlop_z_witrylowa 997 19.04.09, 10:34
   www.mmkrakow.pl/4594/2009/4/7/policja-bojka-na-siekiery-i-maczety-w-woli-duchackiej?category=997
   Bójka na siekiery i maczety w Woli Duchackiej. 7 kwietnia.

   ps. bandyci zadali sobie trudu przygotowań ...
   • liberum_veto protest z Lublina 20.04.09, 06:28
    Ciekawe, ale co to ma wspólnego z tematem wątku? Czyżbyś sugerował,
    że to jakieś ćwiczenia sympatyków prezydenta Juszczenki, w ramach
    przygotowań do obchodów rocznicy Unii Lubelskiej? wink
    www.lublin.koliber.org/?action=ArticleDisplayNews&data[Article][id]=9363
    Oświadczenie w sprawie nadania tytułu doktora honoris causa
    Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prezydentowi
    Ukrainy Wiktorowi Juszczence
    Oddział Lubelski Stowarzyszenia KoLiber pragnie wyrazić swój
    sprzeciw wobec nadania tytułu doktora honoris causa Katolickiego
    Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II prezydentowi Ukrainy
    Wiktorowi Juszczence.
    Jesteśmy mieszkańcami Lublina, wśród nas są studenci i absolwenci
    Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Dlatego
    szczególnie zaskoczyła i zasmuciła nas informacja, iż władze tej
    szacownej uczelni, stanowiącej chlubę naszego miasta, chcą nadać
    tytuł doktora honoris causa Wiktorowi Juszczence, prezydentowi
    Ukrainy. Jest to osoba, która wielokrotnie wyrażała sympatię wobec
    środowisk związanych z szowinistyczną Organizacją Ukraińskich
    Nacjonalistów-Ukraińską Powstańczą Armią (OUN-UPA). To prezydentowi
    Juszczence ukraińscy nacjonaliści zawdzięczają obchody na szczeblu
    państwowym 65 rocznicy powstania UPA. Kilka miesięcy temu Wiktor
    Juszczenko relatywizował także w programie telewizyjnym ofiary rzezi
    wołyńskiej, w wyniku której z rąk ukraińskich szowinistów zginęło co
    najmniej kilkadziesiąt tysięcy Polaków.
    Z pewnością uhonorowanie głów pięciu państw, których współczesne
    terytoria należały w przeszłości do I Rzeczypospolitej byłoby
    wspaniałym i niewątpliwie bardzo medialnym elementem obchodów 440-
    lecia podpisania Unii Lubelskiej. Niestety, nie każda osoba
    zasługuje na uznanie, a pełnienie funkcji głowy państwa nie powinno
    być jedyną przesłanką do przyznania honorowego tytułu. Uhonorowanie
    osoby, która gloryfikuje zbrodniarzy nie przyniesie z pewnością
    chluby ani naszemu miastu, ani Katolickiemu Uniwersytetowi
    Lubelskiemu Jana Pawła II.
    Jednocześnie zachęcamy do poparcia Listu Otwartego do Jego
    Magnificencji Rektora KUL ks. prof. dr hab. Stanisława Wilka, pod
    którym podpisy zbiera na swojej stronie internetowej ks. Tadeusz
    Isakowicz-Zaleski: www.isakowicz.pl
    Piotr Dziedzicz
    Prezes Oddziału Lubelskiego
    Stowarzyszenia KoLiber
    • chlop_z_witrylowa Re: protest z Lublina 20.04.09, 06:44
     liberum_veto napisał:

     > Ciekawe, ale co to ma wspólnego z tematem wątku? Czyżbyś
     sugerował,
     > że to jakieś ćwiczenia sympatyków prezydenta Juszczenki,

     Ciekawe, sprawców jeszcze nie wykryto a ty wiesz kto to był ?
  • liberum_veto TVN24: Stanowcze weto Kresowiaków 22.04.09, 14:18
   Dobrze, że w tą akcję zaangażował się osobiście ks. Isakowicz-
   Zaleski. Ma on wybitną umiejętność mobilizowania opinii publicznej i
   czołowych mediów o zasięgu ogólnopolskim.
   www.tvn24.pl/12690,1596674,1,1,kresowiacy-przeciw-uczczeniu-prezydenta-ukrainy,wiadomosc.html
   Stanowcze weto wobec doktoratu honoris causa KUL dla Wiktora
   Juszczenki zgłosili kresowiacy. - Obdarzenie niezasłużonym
   zaszczytem człowieka dającego wielokrotnie wyraz swoim sympatiom
   wobec ukraińskiego ruchu szowinistycznego spod znaku OUN-UPA to
   błąd - napisali. KUL nie komentuje sprawy.
   Autorzy listu twierdzą, że uhonorowanie prezydenta
   Juszczenki „położy się cieniem na reputacji Katolickiego
   Uniwersytetu Lubelskiego, instytucji tak zasłużonej dla sprawy
   polskiej”. - Jest to poważny błąd, który – w przypadku realizacji
   zamierzeń – obdarzy niezasłużonym zaszczytem człowieka dającego
   wielokrotnie wyraz swoim daleko idącym sympatiom wobec ukraińskiego
   ruchu szowinistycznego spod znaku OUN-UPA, jak i korzystającego z
   politycznego poparcia działających współcześnie organizacji wprost
   odwołujących się do tradycji faszyzmu ukraińskiego – czytamy w
   liście.
   Jego sygnatariusze uważają, że doktorat h.c. dla Juszczenki będzie
   wynikiem poprawności politycznej, która prowadzi do "manipulowania
   historią, dzielenia polskich ofiar wedle politycznego kryterium, a
   mówiąc brutalniej wedle przydatności w grach i kalkulacjach
   politycznych”. - O jednych zbrodniach (Katyń, zbrodnie niemieckie)
   można mówić zawsze i wszędzie. O innych natomiast, zwłaszcza o
   zbrodniach szowinizmu ukraińskiego, milczą media, milczą władze -
   skarżą się kresowiacy.
   2,5 tysiąca podpisów
   Jak zaznaczono w nagłówku, list jest napisany m.in. w
   imieniu „rodzin około 200 tys. bestialsko pomordowanych Polaków, ok.
   80 tys. Ukraińców nieposłusznych wobec OUN/UPA lub solidarnych z
   Polakami, kilkudziesięciu tysięcy pomordowanych Żydów, Ormian,
   Czechów i Cyganów, 150 pomordowanych księży, zakonnic i zakonników
   rzymskokatolickich oraz kilkunastu księży greckokatolickich i
   prawosławnych wiernych przykazaniu nie zabijaj”.
   List umieszczony jest na stronie internetowej ks. Tadeusza
   Isakowicza-Zaleskiego, który wezwał do składania podpisów pod nim.
   Ksiądz zapewnia, że podpisało się już około 40 organizacji i 2,5
   tysiąca osób.
  • liberum_veto TVP: Doktorat dla Juszczenki w cieniu UPA 23.04.09, 12:55
   Przybierają na sile protesty wokół decyzji o przyznaniu doktoratu
   honoris causa Wiktorowi Juszczence. Na czele niezadowolonych jest
   ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Twarz lustracji w polskim Kościele
   grzmi, że w związku ze swoją gloryfikacją działań żołnierzy UPA
   ukraiński przywódca nie zasługuje na najważniejsze odznaczenie
   Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
   Ksiądz przypomina, że Juszczenko walczył o prawa kombatanckie m.in.
   dla żołnierzy UPA. W 64. rocznicę powstania ukraińskiej organizacji
   mówił z kolei, „że swoimi bohaterskimi czynami wpisała się złotymi
   zgłoskami do sławnej historii państwa ukraińskiego”.
   – To rękami jej żołnierzy zamordowano na Wołyniu co najmniej 100
   tys. Polaków, Żydów i Ormian – przypomina Isakowicz-Zaleski.
   – Wiktor Juszczenko fałszuje historię, gloryfikuje zbrodniarzy i
   przez to pokazuje, że można oddawać cześć tym, którzy mordowali
   Polaków – dodaje.
   www.tvp.info/wiadomosci/polska/doktorat-dla-juszczenki-w-cieniu-upa
  • liberum_veto Wprost: Kresowiacy przeciw uhonorowaniu Juszczenki 26.04.09, 10:56
   Pod listem widnieje wiele nazwisk. Jako pierwsze są nazwiska
   przedstawicieli organizacji: Kresowy Ruch Patriotyczny, Społeczna
   Fundacja Pamięci Narodu Polskiego, Klub Inteligencji Polskiej,
   Fundacja Polskie Gniazdo, Komitet Pamięci Ofiar Stalinizmu,
   Towarzystw Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w
   Olsztynie i Kędzierzynie-Koźlu.
   We wtorek na swoim blogu ks. Isakowicz-Zaleski napisał, że pod
   listem podpisało się już około 40 organizacji i 2,5 tysiąca
   osób. "Poza tym wciąż nie przepisane są na stronę internetową
   niezliczone listy z podpisami, które idą normalną pocztą" - czytamy
   na blogu.
   Wśród sygnatariuszy - jak pisze autor bloga - jest wielu pracowników
   nauki, duchownych i dziennikarzy, osoby z USA, Kanady, Wielkiej
   Brytanii. Wielu z nich to potomkowie pomordowanych przez UPA na
   Kresach, są też absolwenci,ádoktoranci, studenci, a także darczyńcy
   KUL.
   Wiktor Juszczenko ma otrzymać doktorat h.c. KUL w lipcu podczas
   głównych uroczystości związanych z 440. rocznicą Unii Lubelskiej.
   Według planów, zaproszeni mają być przedstawiciele państw, których
   obecne terytoria wchodziły niegdyś w skład Rzeczypospolitej Obojga
   Narodów - Polski, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Estonii, Białorusi.
   Prezydenci Polski, Litwy, Ukrainy, Łotwy, Estonii oraz były
   przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi Stanisław Szuszkiewicz mają
   otrzymać doktoraty honorowe KUL.
   www.wprost.pl/ar/159263/Kresowiacy-przeciw-uhonorowaniu-Juszczenki/
  • batoh52 Re: Protest przeciwko nadaniu doktoratu h.c. Wikt 28.04.09, 10:43
   Spór o tytuł doktora honoris causa dla prezydenta Ukrainy

   Wczoraj na spotkaniu z rektorem KUL księdzem Stanisławem Wilkiem płk Jan
   Niewiński, w imieniu kresowiaków wyraził sprzeciw wobec planów przyznania tytułu
   doktora honoris causa Wiktorowi Juszczence.

   Kresowiacy i rodziny ofiar pomordowanych w wyniku działalności UPA protestują
   odkąd uczelnia wystąpiła z pomysłem odznaczenia z okazji 440-lecia unii
   lubelskiej przedstawicieli wszystkich państw, które wchodziły w jej skład. Lista
   obejmuje prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenkę, któremu organizacje kresowe
   zarzucają sympatyzowanie ze zbrodniarzami wojennymi. Na przedświątecznym
   spotkaniu z dziennikarzami rektor KUL powiedział, że tytuły nie honorują osób,
   ale narody, które reprezentują. Poszkodowani przez UPA podkreślają, że z
   Ukraińcami chcą żyć w przyjaźni.

   - Nie występujemy przeciwko Ukraińcom, ale przeciw Juszczence, który swoim
   dekretem zrównał zbrodniarzy z ofiarami. Aby być godnym tego tytułu powinien
   potępić UPA i przeprosić Polaków oraz Ukraińców, których ta organizacja
   mordowała – twierdzi Jan Niewiński, przewodniczący Kresowego Ruchu
   Patriotycznego, który przybył z listem protestacyjnym podpisanym przez 1519 osób.

   Spotkanie, w trakcie którego płk Niewiński usiłował wyperswadować rektorowi
   kandydaturę Juszczenki, trwało ponad godzinę. Nie padły żadne konkrety. Z
   odrębnym listem w swoim imieniu przybyła wnuczka Stanisława Wyspiańskiego,
   Dorota Wyspiańska-Zapędowska, w którym napisała, że z uwagi na pozytywny
   stosunek do UPA prezydent Ukrainy moralnie nie zasługuje na przyznawany mu
   tytuł. - W demokratycznym kraju każdy ma prawo protestować – skomentowała Beata
   Górka, rzeczniczka KUL. - Kresowiacy występują na rzecz dobra organizacji, którą
   reprezentują, co jest zrozumiałe.

   W połowie kwietnia przedstawiciele organizacji kresowych wystosowali do rektora
   KUL list otwarty, w którym wyrażali sprzeciw wobec kandydatury Wiktora
   Juszczenki do tytułu doktora honorowego KUL. List opublikował na swoim blogu
   ksiądz Isakowicz-Zaleski. Podpisało się pod nim 2,5 tysiąca osób i 40 organizacji.

   - Tego gestu nie można porównywać do np. listu biskupów polskich do niemieckich
   - komentuje plany KUL Szczepan Siekierka, przewodniczą-cy Stowarzyszenia
   Upamiętnienia Ofiar Ukraińskich Nacjonalistów. - Niemcy odcięli się od
   hitlerowców, a Juszczenko kontynuuje tradycję UPA - uważa.

   - Jestem optymistą i wierzę, że KUL odstąpi od swojego pomysłu. Jeżeli spotkanie
   nie przyniesie rezultatu, będziemy nadal zbierać podpisy, a gdy to zawiedzie –
   wyjdziemy na ulicę – zapowiedział płk Niewiński.

   Czy uczelnia odstąpi od swego pomysłu? Decyzja zapadnie być może podczas
   dzisiejszego posiedzenia Senatu KUL.

   Kurier Lubelski, 28 kwietnia 2009
  • liberum_veto Gazeta Wyborcza: Nie dla doktoratu Juszczenki 30.04.09, 13:05
   W promocję akcji protestacyjnej włączyła się już nawet Gazeta
   Wyborcza. Trochę nieśmiało, tylko w wydaniu lokalnym, ale zawsze smile
   wyborcza.pl/1,91446,6552795,Gazeta_Wyborcza_Lublin__Isakowicz_Zaleski__Nie_dla.html
   Tymczasem przeciwko doktoratowi dla Wiktora Juszczenki zaprotestował
   ks. Isakowicz-Zaleski - podaje lubelska Gazeta Wyborcza. Na swojej
   stronie umieścił apel do władz KUL, jego profesorów i studentów. -
   Mamy już 2,8 tys. podpisów poparcia pod listem. Oczekujemy, że
   uniwersytet wycofa się z zamiaru nadania doktoratu prezydentowi
   Juszczence - mówi ks. Isakowicz-Zaleski. - Doceniam dobre intencje
   KUL-u, ale uważam, że hurtowe nadawanie doktoratów jest decyzją
   nieprzemyślaną. Juszczenko gloryfikuje zbrodniarzy z UPA i SS-
   Galizien i to w sytuacji gdy tysiące pomordowanych na kresach
   Polaków spoczywa w bezimiennych grobach. Choćby rodzina i sąsiedzi
   mojego ojca ze wsi Korościatyn na Tarnopolszczyźnie. W lutym 1944 r.
   nacjonaliści z UPA wymordowali tam 170 osób. Na miejscu nie ma do
   tej pory żadnego upamiętnienia.
   Do rektora KUL ks. prof. Stanisława Wilka petycję z protestem
   przywiózł też Jan Niewiński, przewodniczący Kresowego Ruchu
   Patriotycznego (Przed dwoma laty stał na czele komitetu, który
   chciał w Warszawie postawić kontrowersyjny Pomnik Ofiar Ludobójstwa
   dokonanego przez OUN-UPA.
  • liberum_veto Jak to się robi w Ameryce? 06.05.09, 13:39
   Biskupi USA potępiają zaproszenie dla Obamy
   W kontekście bezmyślnej decyzji KUL o nadaniu doktoratów h.c. siedmiu politykom
   warto zapoznać się z informacją, która napłynęła z innego kontynentu. Co do
   sprawy aborcji, to warto przypomnieć, że jednym z laureatów katolickiej uczelni
   w Lublinie ma być obok Wiktora Juszczenki także Jose Barroso, przewodniczący
   Komisji Europejskiej, gorący zwolennik aborcji na życzenie. Warto tez zapoznać
   się z niektórymi fragmentami jego biografii. Cytuję za Wikipedią.
   Polityką zaczął zajmować się jeszcze jako student. Był członkiem maoistowskiego
   Rewolucyjnego Ruchu Portugalskiego Proletariatu, które uczestniczyło w rewolucji
   goździków obalającej w 1974 r. wojskową dyktaturę Salazara w Portugalii. W
   okresie przejścia do demokracji, zmienił poglądy na centrolewicowe: w grudniu
   1980 r. został członkiem centrolewicowej Partii Socjaldemokratycznej (PSD), a od
   1999 r. jej przewodniczącym.
   Rodzi się pytanie, czy polscy biskupi wzorem amerykańskich bedą protestować
   przeciwko temu doktoratowi?
   (ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski)
   www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=1726&PHPSESSID=ae2f50978dba2478b2551b088158af1f
   USA: już 62 biskupów potępiło zaproszenie Obamy na katolicki uniwersytet
   Do 62 wzrosła liczba biskupów, którzy potępili zaproszenie Baracka Obamy na
   znany uniwersytet katolicki Notre Dame w amerykańskim stanie Indiana. Prezydent
   ma uczestniczyć tam 17 maja w uroczystości rozdania dyplomów, a przy okazji
   odebrać doktorat honoris causa w dziedzinie prawa przyznany mu przez władze
   uczelni. Przeciwko inicjatywie uniwersytetu zaprotestowało też już ponad 352
   tys. internautów.
   Oburzeni katolicy podkreślają, że katolicka uczelnia nie powinna honorować
   prezydenta, który prowadzi proaborcyjną politykę. Jako jeden z pierwszych
   skrytykował zaproszenie Obamy bp John D'Arcy – ordynariusz diecezji Fort
   Wayne-South Bend, w której leży miasto Notre Dame i uczelnia o tej samej nazwie.
   Oświadczył on, że nie przybędzie na uniwersytecką uroczystość. W ślad za nim
   poszli kolejni hierarchowie. Do zmiany decyzji wezwało władze uczelni
   Stowarzyszenie im. kard. Newmana. Pod petycją opublikowaną w internecie przez tę
   katolicką instytucję podpisało się już ponad 352 tys. ludzi.
  • batoh52 Juszczenkę nazwano nazistowskim bandytą 09.05.09, 12:54
   “Nacjonalistyczno-oligarchiczne władze na czele z prezydentem Juszczenką robią
   wszystko, aby zetrzeć z pamięci naszego narodu prawdę o heroicznym wyczynie
   radzieckich żołnierzy-wyzwolicieli, którzy złożyli swoje życia na ołtarze
   Wielkiego Zwycięstwa nad faszyzmem”. O tym oświadczył lider ukraińskich
   komunistów Petro Symonenko, zwracając się do weteranów Wielkiej Wojny
   Ojczyźnianej, weteranów Radzieckiej Armii i Marynarki Wojennej, weteranów tyłu.
   O tym ZAXID.NET poinformowano w biurze prasowym Komunistycznej Partii Ukrainy.

   Petro Symonenko podkreślił, że szczytem hipokryzji i podłości jest to, że
   prezydent Juszczenko jedną ręką kładzie kwiaty do grobów tych, którzy zginęli w
   walce z faszyzmem, a inną nagradza poddanych Hitlera. Robi zdrajców i
   nazistowskich sług bohaterami Ukrainy.

   “Bezpośrednio prezydent Juszczenko jest wyrazicielem i przewodnikiem tych
   politycznych sił, które dziś żądają uznania wojaków OUN-UPA, uznać dywizji SS
   “Galicja”, która wchodziła w skład stałej armii hitlerowskiej, “bojownikami o
   wolność”. A weteranów Czerwonej Armii w składzie której heroiczni synowie
   ukraińskiego narodu zwyciężyli niemiecko-faszystowskie hordy, okupantami” -
   oświadczył lider KPU.

   Zwracając się do weteranów, Petro Symonenko wezwał wstrzymać się od udziału w
   tych przedsięwzięciach, w których będzie uczestniczyć Prezydent Juszczenko.

   www.zaxid.net/newspl/2009/5/8/153002/
   • stefka_z_kuzminy Re: Juszczenkę nazwano nazistowskim bandytą 09.05.09, 17:28
    batoh52 napisał:
    > oświadczył lider ukraińskich
    > komunistów Petro Symonenko, zwracając się do weteranów Wielkiej
    Wojny
    > Ojczyźnianej,


    warte jeden drugiego
  • ktos_021 Re: Protest przeciwko nadaniu doktoratu h.c. Wikt 12.05.09, 00:51
   "Organizacja Ukraińskich nacjonalistów zawsze była na czele walk o umacnianie narodowej idei. Wasze unikalne doświadczenie, umiejętność łączenia twardej postawy narodowej woli z giętkim konstruktywizmem i dzisiaj nie traci na aktualności, dlatego OUN może być chwalebnym przykładem dla wielu politycznych i społecznych sił Ukrainy"

   Tak pisał Wiktor Juszczenko w liście do OUN-owców. Takiego to "przyjaciela" Polska własnym staraniem posadziła na kijowskim tronie

   Dodajmy, "przyjaciel" ten, nie kryjący sympatii do upowskich rzeźników, winnych bestialskich zbrodni na setkach tysięcy Polaków ma zostać odznaczony przez KUL w Lublinie honorowym tytułem doktora "honoris causa".sad Wstyd i hańba!
   Nie ma się co dziwić, że nie milkną protesty wobec autorów tak idiotycznych pomysłów.
   Np. Towarzystwo Miłosników Wołynia i Polesia z Olsztyna tak pisze m.in. do rektora KUL:

   My, dawni mieszkańcy Wołynia i Małopolski Płd.-Wsch. zachowujacy od 65 lat obraz kilkuset tysięcy naszych braci pomordowanych przez, lub ikaleczonych przez fizycznie i psychicznie przez odczłowieczoną część narodu ukraińskiego zorganizowanego w OUN-UPA, mając na względzie ocalenie ich pamięci i prawdy o dokonanym ludobójstwie protestujemy i stawiamy wniosek przeciwko planowanemu nadaniu tytułu "Doktor honoris causa" prezydentowi Ukrainy, Wiktorowi Juszczence.
   Sam zamysł nadania tak zaszczytnego tytułu osobie, nie spełniającej warunków przy tego rodzaju odznaczeniach, godzi bolesnie w odzczucia wielomilionowego społeczeństwa polskiego, pochodzącego, lub powiązanego z Kresami.
   Jednocześnie, jesteśmy tego świadomi- zamierzone przyznanie przez KUL, wspomnianego doktoratu, W. Juszczence, stanowić będzie o historycznym błędzie, który poważnie zaciąży na na reputacji tak zasłużonej dla kraju uczelni, bowiem akt tłumaczony będzie jak akt uznania dla pogrobowców OUN-UPA. Przypominamy, że W. Juszczenko, który nie ma nawet poparcia we własnym kraju /zaledwie 2,4%/ związał się i uzależnił bez reszty od sił nacjonalistycznych, których działalność była oparta na zwyrodniałej, antypolskiej ideologii doncowskiej, zakładającej "oczyszczenie" państwa ukraińskiego z tzw. "czużyńców", a głównie z Polaków. Otoczony i wspomagany przez bogatą diasporę ukraińską w Kanadzie i wspierany przez nacjonalistów lwowskich, walczy o "dobre imię" byłych morderców i wspomaga ich przez relatywizowanie zbrodni szermując stale hasłem; "musimy sobie wybaczyć", co ma oznaczać, że winy są równe po obu stronach. Nie gardzi także zwykłymi kłamstwami, z których jedno, użyte podczas wystapienia w programie telewizyjnym ICTV "Wolność słowa" w dniu 1 grudnia 2008r. budzi zdumienie. Jak bowiem rozumieć ni to pytanie ni stwierdzenie; "Gdzie więcej zgineło, czy w rzezi wołyńskiej (tzn. Polaków) czy w operacji "Wisła"? (tj. Ukraińców). Pytanie takie świadczy nie tylko o zakłamaniu, ale i o złej woli, ale przede wszystkim o naigrywaniu się ze 150 tys. pomordowanych Polaków, którym przeciwstawia się kilkudziesięciu zmarłych ukraińskich przesiedleńców w trakcie transportu, w głąb państwa polskiego.
   Już te, przytoczone argumenty, powinny wpłynąć na jego Magnificencję, by odstąpił od zamiaru nadania W. Juszczence zaszczytnego tytułu "doktora honoris causa".
   Gdyby jednak podane argumenty, w dalszym ciągu nie stanowiły dla Jego Magnificencji dostatecznej podstawy do uznania naszego wniosku, pozwalamy sobie przypomnieć, że odznaczenie W. Juszczenki tak zaszczytnym tytułem stanowić będzie o sprzeniewierzeniu się świetej pamięci 120 kapłanów zamordowanych przez banderowców, często u stup ołtarzy, w trakcie pełnienia bożej posługi.
   Ofiary nie zostały zapamiętane i uczczone. Po prostu o nich zapomniano, ulegając naszym nieszczęsnym politykom i ich, co nie ma nic wspólnego z głoszonymi w naszej katolickiej wierze, nakazami moralnymi. chęciom zażywania "świętego spokoju".
   A jeśli ktoś o nich pamięta, to przede wszystkim my, Kresowianie. To dzięki nam ozywa prawda tamtych czasów, a ożywa gwałtowniej przy okazji przy okazji jakiegoś "wydarzenia". Smutne w tym przede wszystkim jest to, że takim "wydarzeniem" staje się zamierzone uhonorowanie prezydenta Ukrainy, człowieka, który reprezentuje, wsteczne, antypolskie siły, odpowiedzialne za "zbrodnię stulecia" na Narodzie Polskim - nagrodą - tytułem "doktora honoris causa" znanej polskiej uczelni. (...)

   do wiadomości:

   Kuria Biskupia w Lublinie i Episkopat Polski.

   Jeśli KUL nie wycofa się z tego nadzwyczaj głupiego pomysłu przewiduje się inne, bardziej drastyczne formy protestów.
  • liberum_veto Juszczenko patronuje zbrodniarzom 20.05.09, 17:02
   Wiktor Juszczenko, prezydent Ukrainy, który być może otrzyma latem
   tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
   Jana Pawła II, patronuje przedsięwzięciom gloryfikującym zbrodniczą
   organizację - Ukraińską Powstańczą Armię. Napisał wstęp do albumu z
   fotografiami członków tej nacjonalistycznej formacji, gdzie pomija
   się temat jej odpowiedzialności za zbrodnie na ludności polskiej na
   Kresach. Oburzone tą sytuacją są organizacje kresowe, które
   wielokrotnie wysyłały listy protestacyjne do władz uczelni. Nie
   doczekały się do tej pory odpowiedzi. Ostateczna decyzja w tej
   sprawie ma zapaść na dwóch kolejnych posiedzeniach Senatu KUL.
   "UPA - historia niepokornych" - taki tytuł w tłumaczeniu na język
   polski nosi album fotograficzny upamiętniający członków tej
   organizacji wydany przez Ukraiński Instytut Narodowej Pamięci.
   Znajdziemy tam wiele fotografii i odznak członków tej formacji
   poprzedzonych słowem wstępnym prezydenta Ukrainy. Przemilcza się
   natomiast informację o "dorobku" jednostek OUN-UPA, jakim było
   wymordowanie ponad 200 tys. polskiej ludności cywilnej na Kresach i
   w Małopolsce Wschodniej. Niestety, napisanie wstępu do tego typu
   publikacji sławiącej morderców nie jest czymś wyjątkowym w
   dotychczasowym zachowaniu prezydenta Juszczenki. Nie kto inny
   przecież, ale właśnie ten prezydent odznaczył pośmiertnie dowódcę
   UPA i hauptmanna SS Romana Szuchewycza najwyższą nagrodą państwową -
   Orderem Bohatera Ukrainy.
   Sytuacją wsparcia swoim autorytetem, jako głowy państwa
   ukraińskiego, inicjatyw gloryfikujących ludobójczą działalność UPA
   są zbulwersowane - zresztą nie pierwszy już raz - środowiska
   kresowe. - Trudno nawet to komentować. W liście protestacyjnym do
   rektora KUL na temat przyznania tytułu honoris causa Wiktorowi
   Juszczence wszystko wyjaśniliśmy. Można tylko krótko powiedzieć, że
   jest to postać niegodna takiego uhonorowania - oznajmia pułkownik
   Jan Niewiński, przewodniczący Kresowego Ruchu Patriotycznego.
   Jego zdaniem, prezydent Ukrainy postępuje skandalicznie, ponieważ
   nie wyciągnął żadnych wniosków z doświadczeń II wojny światowej. -
   Termin przyznania doktoratu był ustalony na 1 lipca. My jako KRP i
   kilka innych organizacji wystosowaliśmy protest do uniwersytetu.
   Mamy kilka tysięcy podpisów wyrażających sprzeciw, zawiozłem pismo
   do rektora KUL i na ten temat z nim rozmawiałem. Przyrzekł, że
   rozważy tę sprawę jeszcze raz, ale decyzji jeszcze nie podjęto -
   zaznacza pułkownik Niewiński.
   www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20090520&id=po01.txt
  • liberum_veto kolejna walka pułkownika 27.05.09, 09:08
   Mimo słusznego wielu (89 lat) Jan Niewiński zainicjował kolejną
   akcję - protest przeciwko nadaniu przez Katolicki Uniwersytet
   Lubelski doktoratu h.c. Wiktorowi Juszczence. W chwili, gdy oddaję
   ten artykuł do druku, pułkownik wyjeżdża do rektora uczelni, aby
   wręczyć mu osobiście protest z 1500 podpisami. Jest to pierwsza
   część, zebrana zaledwie w tydzień. Inne podpisy spływają lawinowo,
   nawet z Kanady i USA. Wśród sygnatariuszy są przedstawiciele
   wszystkich organizacji kresowych i kombatanckich, w tym prezes
   Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Czesław Cywiński, który
   niezależnie od tego wysłał do rektora osobny list w imieniu całego
   stowarzyszenia, liczącego 25 tys. członków. Wiele podpisów pochodzi
   od pracowników naukowych. Protest podpisali m.in. profesorowie
   Andrzej Pisowicz i Bogumił Grott z Uniwersytetu Jagiellońskiego,
   Bogusław Krasnowolski i Jerzy Kowalczuk z Krakowa, Mirosław
   Dakowski, Boleslaw Kulczycki, Krystyna Kamieńska-Trela, Józef
   Wysocki z Wrocławia, Ryszard Szawłowski i Józef Czerwiński z
   Warszawy, Czesław Partacz z Koszalina, Włodzimierz Waliszewski i
   Tadeusz Gerstenkorn z Łodzi, Marian Malikowski z Rzeszowa, Rafał
   Łętocha z PWSZ w Oświęcimiu oraz - uwaga! - ks. dr hab. Piotr
   Tomasik z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego i dr hab. Marta
   Leśniakowska z Papieskiej Akademii Teologicznej. Są też podpisy
   wielu doktorów, doktorantów i studentów z różnych uczelni, w tym, co
   warto podkreślić, z KUL. Podpisali także dwaj europosłowie: dr
   Andrzej Zapałowski z Przemyśla i Sylwester Chruszcz z Wrocławia.
   Ogromna liczba podpisów pochodzi jednak od ocalałych Kresowian,
   którzy przy podpisach dodają wstrząsające dopiski "ocalałem z
   płonącej stodoły w Hucie Pieniackiej" lub "jestem rodem z Głęboczka,
   wsi wymordowanej i doszczętnie spalonej przez UPA, w lipcu 1943
   roku".
   Jak zachowają się władze KUL, który dumnie nosi imię Jana Pawła II?
   Czy pozostaną głuche i obojętne? Czy też przypuszczą atak
   personalny, tak jak to w telewizyjnej "Panoramie" uczynił już jeden
   z prorektorów? W drugi dzień świąt rektor uczelni apelował we
   wszystkich kościołach o datki pieniężne. Od tego, czy władze
   wsłuchają się w głos protestujących, zależy los tych datków. Kto
   bowiem z szanujących się osób będzie chciał łożyć na uczelnię, która
   dla doraźnych korzyści gloryfikuje tych, którzy gloryfikują
   zbrodniarzy wojennych?
   Panie Pułkowniku, dużo zdrowia i siły, bo to jednak walka
   nieostatnia!
   ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Gazeta Polska, 29 kwietnia 2009 r.
   www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=88&nid=1706
  • liberum_veto skarga na KUL w Watykanie 28.05.09, 13:04
   Podjęta została decyzja, że skarga na Katolicki Uniwersytet Lubelski
   w sprawie nadania doktoratu h. c. Wiktorowi Juszczence zostanie
   wysłana do ksiedza kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta
   Kongregacji Wychowania Katolickiego. Kongregacja ta zajmuje się
   całokształem katolickiego systemu wychowania i oświaty, w tym też
   uniwersytetami katolickimi. Kopie skargi, jak i kopie protestu z
   podpisami kilku tysięcy osób zostaną rozesłane do innych
   uniwersytetów katolickich.
   Nadal także zbierane są podpisy pod protestem. Dlatego też
   wszystkich Czytelników i Internautów proszę o pomoc w zbieraniu
   dalszych podpisów, które należy wysyłać na e-mail:
   tadeusz@isakowicz.pl Każdy podpis jest cenny.
   www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=1789
  • liberum_veto Fałsz na KUL-u 29.05.09, 07:10
   Niestety, w podtrzymywaniu fałszywych legend ma swój udział w
   ostatnim czasie także Katolicki Uniwersytet Lubelski, który ubzdurał
   sobie doktorat honoris causa dla gloryfikatora banderowców i
   esesmanów. Nic chcę tu po raz kolejny pisać o poczynaniach Wiktora
   Juszczenki, który zawiódł nadzieje nie tylko swoich rodaków (obecnie
   poparcia dla niego spadło do 2 proc.), ale i Europy. Chcę jedynie
   zwrócić uwagę, że sama data wręczenia doktoratu została fatalnie
   wyznaczona. Jest to bowiem rocznica zawarcia unii lubelskiej, tej
   unii, która była korzystna dla Polaków, a zła dla Ukraińców. Ziemie
   bowiem tych ostatnich, w tym Wołyń i Zaporoże, za jednym
   pociągnięciem pióra przerzucono z Litwy do Polski. Gdyby więc
   ukraiński prezydent odebrał w tym dniu laur od polskiego
   uniwersytetu, to tak jakby polski prezydent w rocznicę pierwszego
   rozbioru odbierał laur od uniwersytetu w Wiedniu. Prawdopodobnie
   wkrótce nacjonaliści ukraińscy zorientują się w pułapce zastawionej
   przez KUL i będą usilnie prosić Juszczenkę, aby tego dnia w Lublinie
   się nie pokazywał.
   W uzupełnieniu ostatniego felietonu dodaję, że rektor KUL, ks. prof.
   Stanisław Wilk, salezjanin, w końcu raczył przyjąć płk. Jana
   Niewińskiego, lecz jeszcze tego samego dnia zapowiedział, że nie
   wycofa się ze swego szalonego pomysłu, a potem obraził rodziny
   pomordowanych Kresowian, zarzucając im, że "sycą się żądzą zemsty".
   Po takich słowach św. Jan Bosko, założyciel salezjanów, chyba
   przewracał się w grobie.
   ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Gazeta Polska 6 maja 2009
   www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=88&nid=1725
  • liberum_veto Dziennik Polski: Kresowianie poskarżą się na KUL 02.06.09, 06:56
   KONTROWERSJE. Nadanie doktoratu honorowego KUL prezydentowi Ukrainy
   Wiktorowi Juszczence jest już niemal przesądzone. Kresowianie,
   których protesty nie przynoszą w tej sprawie skutku, zamierzają
   poskarżyć się na uczelnię w Watykanie.
   Senat uniwersytetu decyzji jeszcze nie podjął, ale trwają
   przygotowania do uroczystości, podczas której i inne głowy państw
   (m.in. prezydenci Polski, Litwy, Łotwy i Estonii) miałyby otrzymać
   wyróżnienia. Zaplanowano ją na 1 lipca, w trakcie obchodów 440.
   rocznicy Unii Lubelskiej. Informacja o doktoracie dla prezydenta
   Juszczenki wywołała protesty kresowian, którzy apelują do władz KUL,
   by wycofały się z pomysłu.
   - Juszczenko gloryfikuje zbrodniarzy z UPA - twierdzi ks. Tadeusz
   Isakowicz-Zaleski, autor książki "Przemilczane ludobójstwo na
   Kresach". - Ukraiński polityk napisał wstęp do albumu z fotografiami
   członków UPA - wskazują organizacje kresowe. Ich działacze
   zdecydowali, iż skargę na Katolicki Uniwersytet Lubelski wyślą do
   księdza kardynała Zenona Grocholewskiego, prefekta Kongregacji
   Wychowania Katolickiego w Watykanie.
   Kopie skargi i kopie protestu z podpisami kilku tysięcy osób zostaną
   też rozesłane do innych uniwersytetów katolickich - poinformował nas
   ks. Isakowicz-Zaleski. Nadal zbierane są podpisy pod tym protestem.
   Władze KUL protestów dotąd nie komentowały. Rektor uczelni ks. prof.
   Stanisław Wilk tłumaczył natomiast dziennikarzom, że tytuły będą
   uhonorowaniem nie tyle konkretnych osób, co przede wszystkim
   narodów, które stanowiły kiedyś Najjaśniejszą Rzeczpospolitą Obojga
   Narodów.
   Dodajmy, że upamiętnianie ofiar rzezi na Wołyniu to wciąż drażliwa
   sprawa w stosunkach polsko-ukraińskich. Niedawno reprezentant MSZ i
   sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa wycofali się z
   udziału w konferencji zorganizowanej przez rzecznika praw
   obywatelskich, poświęconej upamiętnianiu polskich ofiar zbrodni
   wołyńsko-małopolskiej w 1943 r. Jednym z powodów tej decyzji był,
   jak wynikało z nieoficjalnych informacji, udział w niej ks.
   Isakowicza-Zaleskiego. (EŁ)
   www.dziennik.krakow.pl/Artykul.100+M5694f653e48.0.html
  • liberum_veto Juszczenko doktorem honoris causa KUL 05.06.09, 15:55
   Wczoraj Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zdecydował o
   przyznaniu honorowych doktoratów prezydentom Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy,
   Estonii oraz byłemu przewodniczącemu Rady Najwyższej Białorusi. Tym samym władze
   KUL zignorowały starania środowisk kresowych dążących do zablokowania przyznania
   tego tytułu prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence znanemu z gloryfikowania
   organizacji OUN-UPA odpowiedzialnej za ludobójstwo Polaków na Kresach.
   Jak poinformowała nas Beata Górka, rzecznik prasowy KUL, senat uczelni podjął
   uchwały o nadaniu tytułów doktora honoris causa KUL Valdasowi Adamkusowi,
   Toomasowi Hendrikowi Ilvesowi, Wiktorowi Juszczence, Lechowi Kaczyńskiemu,
   Stanisławowi Szuszkiewiczowi i Valdisowi Zatlersowi na nadzwyczajnym posiedzeniu
   4 czerwca 2009 roku.
   W oświadczeniu rektora oraz senatu KUL stwierdzono, że doktoraty zostały
   przyznane z okazji jubileuszu 440. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej.
   "Głęboki sens moralny i polityczny realizm Unii Lubelskiej potwierdziły stulecia
   wspólnego bytowania narodów składających się na Rzeczpospolitą: Polaków,
   Litwinów, Rusinów, Estończyków, Łotyszy, ale też Żydów, Tatarów, Niemców i
   innych nacji, które znajdowały tu przestrzeń wolności, tolerancji i względnego
   dobrobytu, opartego na zgodzie i braterstwie" - stwierdzono w oświadczeniu.
   Zamiar wyróżnienia doktoratem honoris causa Wiktora Juszczenki wywołał duże
   poruszenie w środowiskach Kresowian. Juszczenko od lat gloryfikuje
   odpowiedzialną za ludobójstwo Polaków na Kresach Ukraińską Armię Powstańczą,
   uczestniczy w odsłanianiu pomników zbrodniczych przywódców ukraińskich
   nacjonalistów. Kresowianie podkreślają, że to za jego kadencji Ukraina
   drastycznie ograniczyła możliwość upamiętniania zbiorowych mogił Polaków
   zamordowanych na Kresach. Przedstawiciele środowisk kresowych zapowiadają masowe
   protesty przeciwko przyznaniu doktoratu tak kontrowersyjnemu politykowi.
   www.naszdziennik.pl/index.php?typ=po&dat=20090605&id=po63.txt
   • werch Pogratulować KUL-owi 05.06.09, 17:06
    Pozostaje tylko pogratulować KUL-owi mądrości nieulegania słabościom, którymi
    przepełnieni są nienawistnicy, pyszałkowato zwący się chrześcijanami!

    Zainteresował mnie fragment artykułu w Naszym Dzienniku (tutejsi forumowicze
    wymawiają to jako Nasz Dzjennik) mówiący o uczestniczeniu Juszczenki w
    odsłanianiu pomników zbrodniczych przywódców ukraińskich
    nacjonalistów.
    Puszukał ja wjenc w internetu, wpisując w wyszukiwarku frazu:
    Ющенко відкрив пам'ятник (Juszczenko odsłonił pomnik) i zubaczył, że Juszczenko
    brał udział w udsłunięcju jednego (1) pomnika żołnierzy UPA. Było to w 2002 roku.
    Jesli wienc Nasz Dzjennik chce byc' gazetu uczciwu, to powinien tak napisac':

    Juszczenko od lat gloryfikuje odpowiedzialną za ludobójstwo Polaków na Kresach
    Ukraińską Armię Powstańczą, oraz uczestniczył w odsłonięciu jednego pomnika
    zbrodniczych (nie przywódców ukraińskich nacjonalistów), lecz żołnierzy - i nie
    Ukraińskiej Armii Powstańczej, lecz Ukraińskiej Powstańczej Armii, bo taka
    terminologia przyjęta jest w Polsce.
    No, ale Nasz Dzjennik pisany jest wcjąż na Kresu Wschodnim, więc polskiej
    terminologii znac' nie mus'i.

    Ale się qrde usmjałem!
    • batoh52 Re: Pogratulować KUL-owi 05.06.09, 17:55
     Skandaliczna decyzja, KUL pokazał że kpi z katolickich wartości i pluje na grób
     swojego rektora Mieczysława Alberta Krąpca, którego rodzina zginęła z rąk UPA.
     Czas Juszczenki dobiega końca na szczęście, 2% poparcia dla banderowca.
     • werch Re: Pogratulować KUL-owi 05.06.09, 21:46
      Czy mógłby kolega zapodać definicję "wartości katolickich"? Czy oznaczają one
      np.obronę wartości głoszonych przez Kościół Katolicki? Może są to przykazania,
      takie jak "kochaj bliźniego swego jak siebie samego"?
      • stefka_z_kuzminy Re: Pogratulować KUL-owi 06.06.09, 09:36
       werch napisał:
       > "kochaj bliźniego swego jak siebie samego"?

       Słusznie, najpierw miłość własna później bliźniego, gdyby było
       odwrotnie po ciosie siekierą od banderowca nie byłoby o czym nawet
       wspominać.
    • liberum_veto Juszczenko na odsłonięciu pomnika Kłyma Sawura 07.06.09, 20:35
     werch napisał:

     > Zainteresował mnie fragment artykułu w Naszym Dzienniku (tutejsi
     > forumowicze wymawiają to jako Nasz Dzjennik) mówiący o
     > uczestniczeniu Juszczenki w odsłanianiu pomników zbrodniczych
     > przywódców ukraińskich nacjonalistów.

     Wszystko się zgadza, ironia zupełnie nie na miejscu. Świadczy o twojej
     ignorancji i nędzy moralnej. Juszczenko uczestniczył np. w odsłonięciu pomnika
     Kłyma Sawura, kata ludności polskiej na Wołyniu.

     Prezydent Wiktor Juszczenko znany jest jako zagorzały zwolennik uznania band UPA
     za wojsko narodowo-wyzwoleńcze, oraz jako ten, dla którego dzieje nacjonalizmu
     ukraińskiego stanowią chwalebny wycinek historii Ukrainy. Z jego ust, nawet
     podczas wspólnych polsko-ukraińskich uroczystości, nie padły nigdy słowa
     potępienia OUN-UPA, czy ideologii Doncowa i Bandery jako takiej. W ocenie
     historii stosunków polsko-ukraińskich Wiktor Juszczenko głosi zasadę
     równorzędności krzywd i odpowiedzialności. Z punktu widzenia wiedzy
     historycznej, jest to stanowisko nie do przyjęcia. Oto kilka przykładów działań
     i kilka cytatów wystąpień prezydenta Ukrainy:
     - Obchody 60. rocznicy powstania UPA (2003 r.). Wzięli w nich udział m.in. były
     premier Wiktor Juszczenko i była wicepremier Julia Tymoszenko. W obecności
     Juszczenki odsłonięto pomnik kata Wołynia "Kłyma Sawura" (Dmytro Kłaczkiwśkij).
     ("Echo Wołynia", Andrij Jakowlenko, portal "From-UA.com" z 17 VIII 2004)
     www.jednodniowka.pl/news.php?readmore=152
  • klamstwo_pawlokomskie Z pozdrowieniami dla księdza rektora KUL 06.06.09, 00:43
   Życzymy samych, równie udanych doktorantów:

   www.youtube.com/watch?v=izBrWE9bwy0&feature=related
   www.youtube.com/watch?v=MlAJS5OGCXg&NR=1
   www.youtube.com/watch?v=ibS6H2nWzo4

   www.youtube.com/watch?v=f03A5-8WZbo
   www.youtube.com/watch?v=DPlJAyBlIEE&feature=related
  • klamstwo_pawlokomskie Re: Protest przeciwko nadaniu doktoratu h.c. Wikt 07.06.09, 11:53
   Zapowiada się gorący początek lipca w Lublinie:

   "W kuluarach natomiast organizacje kresowe ustalały kolejne akcje protestacyjne,
   a tym też w Lublinie w dniu 1 lipca br., czyli w dniu przyjazdu Juszczenki na KUL."
   www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=1820
   To właściwa droga. Publiczne protesty w obecności Kaczora i jego "uhonorowanego"
   kumpla zapewne wywołają spory oddźwięk. I o to również chodzi. Minione lata
   pokazały, że grzecznością i układnością niczego się nie osiągnie.   • batoh52 Re: Protest przeciwko nadaniu doktoratu h.c. Wikt 07.06.09, 15:13
    Dokładnie, w Polsce można coś zdziałać tylko awanturą. Merytoryczną dyskusją na
    poziomie (np. konferencjami) nic się nie wskóra.
    • rom-baz Re: Unia Lubelska 16.06.09, 04:02
     to kolejna zbrodnia na narodzie ukrainskim.Krwawi okupanci
     ukrainskich ziem w wyniku tej zbrodniczej zmowy znalezli sie w
     Kijowie i jeszcze dalej,aby budowac Wielka Polske,Katolickie Panstwo
     Narodu Polskiego.
     Wierze,ze dostojnicy KUL-u wyciagna jedynie sluszny
     wniosek.Przeprosza narod ukrainski za ta zbrodnie i za pokute
     krzyzem troche poleza przed wielkim oltarzem.
     • rom-baz Re: Unia Lubelska 16.06.09, 04:48
      Pytanie:czy z ta banda "kresowiakow" z oszolomem w sutannie
      Zaleskim,mogl Ukrainiec zyc na Ukrainie od Srebrnego Sanu po
      kwitnacy Krym i wspolnie budowac zjednoczone suwerenne panstwo
      ukrainskie?.
      Ja twierdze ze nie i dodaje: OUN powolala bohaterska UPA o kilka
      wiekow za pozno.Krwawym okupantom polskim kres na kresach powinien
      nastac kilka wiekow wczesniej.

      • bastion44 Re: Unia Lubelska 16.06.09, 05:03
       Romcio a Ty dalej swoje dyrdymałki prawisz od samego rana.Daj sobie spokój z tymi bzdurami rodem z bajkopisów.Kilkanaście dni temu też żeś swoje dyrdymałki zaczął wykładać na rzeszowskim forum i zostałeś zagnany w kozi róg.Więc idż spać,bo jutro czeka Cię znów dzień pracy w amerykańskim szambie.
       • rom-baz Re: Unia Lubelska 16.06.09, 12:52
        Wierze w madrosc dostojnikow KUL-u i wzorem biskupow polskich
        powiedza sakramentalne "przepraszamy i prosimy oprzebaczenie",a
        narod ukrainski ustami prezydenta odpowie tym samym.
        Bedzie to zwyciestwo prawdy nad podlosciami gloszonymi przez
        odwetowcow "kresowian" z szambonurkiem w sutannie Zaleskim w roli
        glownej.
       • rom-baz Re: Unia Lubelska 16.06.09, 12:56
        A na scianie kosciola w Stalowej Woli nazwiska krwawych zbirow
        polskich wisza.Hanba.


        bastion44 napisał:

        > Romcio a Ty dalej swoje dyrdymałki prawisz od samego rana.Daj
        sobie spokój z ty
        > mi bzdurami rodem z bajkopisów.Kilkanaście dni temu też żeś swoje
        dyrdymałki za
        > czął wykładać na rzeszowskim forum i zostałeś zagnany w kozi
        róg.Więc idż spać,
        > bo jutro czeka Cię znów dzień pracy w amerykańskim szambie.
      • mariusz-janowski A jakby zacierano holokaust? 04.07.09, 02:36
       Czy jeśli zamazywano by pamięć o holokauście to pisałbyś o obłąkanym rabinie?

       Myślę że nie.

       Zbrodnia to zbrodnia. A nazizm ukraiński to także nazizm.

       I nie wysmętniaj się drugim razem.

       Jak wielu z was krzyczało WOLNY TYBET !!!
       Kiedy mordowano Tybetańczyków ale teraz już o tym zapomnieliście, TiVi sprzedała
       newsa a wy się wywnętrzyliście i czekacie na inny temat który WAS wzruszy jak "M
       jak miłość"...


       PAMIĘTAJMY O ZGŁADZONYCH RODAKACH - zginęli tylko za to że byli Polakami jak
       większość ludzi na tym forum !!!
  • liberum_veto Będzie protest w Lublinie 1.07. 17.06.09, 21:55
   1 lipca w Lublinie kresowianie będą protestować przeciwko nadaniu
   przez Katolicki Uniwersytet Lubelski tytułu doktora honoris causa
   prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence. Kresowianie sprzeciwiają
   się uhonorowaniu przywódcy stawiającego pomniki ukraińskim
   nacjonalistom i faszystom.
   Decyzja o proteście zapadła wczoraj w Zamościu - poinformował ksiądz
   Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który dziś w Ostrowcu Świętokrzyskim
   promował swoją najnowszą książkę i wygłosił prelekcję na
   temat "Przemilczane ludobójstwo na Kresach". W jego ocenie,
   wyróżniając Juszczenkę, KUL popełnia wielki błąd. Jak wyjaśnił
   ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, wręczenie prezydentowi tytułu
   doktora honoris causa, doprowadzi do pogorszenia stosunków polsko-
   ukraińskich.
   Ksiądz Isakowicz-Zaleski zapowiedział swój udział w
   antyjuszczenowskiej manifestacji w Lublinie. W jej trakcie ma zamiar
   publicznie odczytać nazwiska 180 księży katolickich zamordowanych
   przez ukraińskich nacjonalistów.
   Duchowny wyjaśnia, że jest to jego obowiązek. Jak dodał, Kościół
   katolicki beatyfikuje księży pomordowanych przez Niemców,
   zapominając o księżach zamordowanych w barbarzyński sposób przez
   nacjonalistów ukraińskich.
   Powołując się na prace wielu historyków ksiądz Tadeusz Isakowicz-
   Zaleski twierdzi, że w latach 1939-1947 Ukraińcy wymordowali około
   200 tysięcy Polaków. W większości były to kobiety i dzieci. Jego
   zdaniem, ukrywanie prawdy o masowych mordach wbrew intencjom
   polskich polityków nie przyczyni się do poprawy stosunków z Ukrainą
   ale przyniesie odwrotny efekt.
   wiadomosci.wp.pl/kat,1342,title,Bedzie-protest-przeciwko-uhonorowaniu-Juszczenki-przez-KUL,wid,11223218,wiadomosc.html
   • ktos_021 Profanacja polskiego szkolnictwa wyższego 17.06.09, 22:58
    liberum_veto napisał:
    1 lipca w Lublinie kresowianie będą protestować przeciwko nadaniu
    > przez Katolicki Uniwersytet Lubelski tytułu doktora honoris causa
    > prezydentowi Ukrainy Wiktorowi Juszczence.

    Tylko tak! Dość grzeczności; pora na zgniłe jaja.smile
    • liberum_veto hańba i polityczna głupota 18.06.09, 07:02
     Jeżeli KUL nada doktorat honoris causa nacjonaliście Wiktorowi
     Juszczence, to polscy patrioci powinni zaprzestać finansowania tej
     uczelni
     W czasie sesji wiele osób wypowiadało się przeciwko decyzji senatu
     KUL o nadaniu doktoratu h.c. nacjonaliście Wiktorowi Juszczence.
     Nazywano to hańbą i polityczną głupotą. Wyrażono też oburzenie z
     powodu oskarżeń ze strony ks. rektora Stanisława Wilka. Kresowianie
     ustalali kolejną akcję protestacyjną, która odbędzie się w Lublinie
     1 lipca br., czyli w dniu przyjazdu wielbiciela UPA i SS na KUL.
     Niektórzy wzywali do bojkotu finansowego uczelni. Powoływano się
     tutaj na precedens, który niedawno zaistniał w USA, kiedy to wielu
     katolików amerykańskich odmówiło dawania składek na uniwersytet
     Notre Dame za nadanie doktoratu h.c. Barackowi Obamie, zwolennikowi
     aborcji, przez co uczelnia straciła miliony dolarów. Do
     organizatorów protestu wpłynęło wiele listów od studentów i
     doktorantów KUL, którzy wstydzą się za władze uczelniane. Wstydzą
     się także za tych swoich profesorów, którzy na wykładach są
     bardzo "bohaterscy", krytykując, kogo się da, ale w życiu publicznym
     chowają głowę w piasek. Nawiasem mówiąc, protest przeciwko
     doktoratowi podpisało wielu profesorów i doktorów z różnych uczelni,
     ale z kadry naukowej KUL odwagę miał tylko ks. prof. dr hab. Roman
     Dzwonkowski, wybitny specjalista od historii Kościoła katolickiego
     na Wschodzie.
     ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Gazeta Polska 17 czerwca 2009
     www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=88&nid=1853
     • wie-kto Juszczenko kontra Naczelny Rabin Ukrainy 18.06.09, 13:49
      Oto wypowiedź Naczelnego Rabina Ukrainy (Yaakov Dow Blayh) z 14
      lipca 2007 w sprawie heroizacji OUN-UPA:

      "Jakie jest Pana stanowisko w sprawie Roman Szuchewycza? (pytanie
      dziennikarza)
      Nie mam stanowiska w sprawie Szuchewycza, podobnie jak Szuchewycz
      nie ma żadnego stosunku do mnie. Ja nie przyjaźniłem się z nim i nie
      przyjaźnię, ale z panem Stefanem Banderą mam bardzo dobre stosunki.
      Ja mam na myśli pana Stefana Banderę, redaktora gazety Kyiv Post,
      który jest wnukiem pana Stefana Bandery. To jest pytanie, na które
      powinni odpowiedzieć historycy, a nie politycy.Wiecie, dla mnie
      bardzo interesująca jest rola Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, która
      już niczym innym się nie zajmuje, tylko Szuchewiczem i historią
      Ukrainy.
      Rozumiem, że dzisiejsza młodzież ukraińska nie jest wychowana w
      duchu patriotycznym i koniecznie trzeba wskazać im jakichś
      bohaterów, którzy oddali swoje życie dla niepodległości Ukrainy.
      Ale czy tymi bohaterami powinni być Szuchewicze albo Gruszewscy ? -
      mówię to bardzo poważnie.
      Wielokrotnie proponowaliśmy zorganizowanie międzynarodowego forum
      historyków, którzy badali problem z UPA, UNA-UNSO (wydaje się, Rabin
      ma na myśli OUN-UPA - autor-dziennikarz). Dla mnie osobiście nie ma
      tu żadnych wątpliwości, problem nie istnieje, ponieważ wszyscy
      wiemy, że Żydzi ginęli z rąk Ukraińców.
      Czy te struktury prowadziły zorganizowaną politykę przeciwko
      Żydom? Wiem, że tak było. I żadne SBU nie może mi powiedzieć
      czegokolwiek innego, bo moja rodzina mieszkała na Ukrainie.
      Wszystko wiem z pierwszej ręki, od własnych krewnych, a nie od
      żadnych komunistów lub Rosjan."
      A co stwierdził prezydent Juszczenko w tej sprawie ?
      W listopadzie 2007 roku podczas oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy
      w Izraelu Wiktor Juszczenko nieoczekiwanie obwieścił, że OUN i UPA w
      żaden sposób nie prowadziły antysemickiej działalności i że
      statutowe dokumenty tych organizacji nie zawierają żadnych
      antysemickich ustaleń. “Żadne archiwum nie potwierdza dzisiaj ani
      jednej akcji typu egzekucyjnego (karnego) przeciwko Żydom, w której
      braliby udział bojownicy UPA lub inne podobne organizacje” –
      oznajmił szef państwa ukraińskiego. “Rozumiem, że wiele działań
      propagandy sowieckiej nabrało siły stereotypu, ale my mamy prawo
      mówić, że prawda jest inna.”
      Przyczyny tak kategorycznego stwierdzenia ukraińskiego prezydenta są
      zrozumiałe. Na Ukrainie obecnie dokonuje się proces konstruowania
      nowej świadomości narodowej, w ramach którego członkowie OUN i UPA
      zostali ogłoszeni bohaterami narodowymi. Przecież bohaterowie
      narodowi nie mogą być zamieszani w przestępstwa przeciwko ludzkości.
      Czy władze KUL tego nie wiedziały ?
      • wie-kto Kwestia żydowska w OUN-UPA -1 18.06.09, 13:53
       Artykuł “Kwestia żydowska w OUN-UPA”
       W listopadzie 2007 roku podczas oficjalnej wizyty Prezydenta Ukrainy
       w Izraelu Wiktor Juszczenko nieoczekiwanie obwieścił, że OUN i UPA w
       żaden sposób nie prowadziły antysemickiej działalności i że
       statutowe dokumenty tych organizacji nie zawierają żadnych
       antysemickich ustaleń. “Żadne archiwum nie potwierdza dzisiaj ani
       jednej akcji typu egzekucyjnego (karnego) przeciwko Żydom, w której
       braliby udział bojownicy UPA lub inne podobne organizacje” –
       oznajmił szef państwa ukraińskiego. “Rozumiem, że wiele działań
       propagandy sowieckiej nabrało siły stereotypu, ale my mamy prawo
       mówić, że prawda jest inna.”
       Przyczyny tak kategorycznego stwierdzenia ukraińskiego prezydenta są
       zrozumiałe. Na Ukrainie obecnie dokonuje się proces konstruowania
       nowej świadomości narodowej, w ramach którego członkowie OUN i UPA
       zostali ogłoszeni bohaterami narodowymi. Przecież bohaterowie
       narodowi nie mogą być zamieszani w przestępstwa przeciwko ludzkości.
       Nic dziwnego, że oskarżenia OUN – UPA o udział w likwidowaniu Żydów
       są gniewnie odrzucane przez probanderowsko nastawionych historyków
       ukraińskich. “Rozpatrując zagadnienie stosunków ukraińsko –
       żydowskich w XX wieku, jakikolwiek badacz styka się z problemem
       stosunku Żydów do narodowo-wyzwoleńczego ruchu ukraińskiego.
       Zazwyczaj obraz tego zagadnienia budowany jest na fundamencie
       stereotypów propagandy sowieckiej: pogromy, ukraińscy nacjonaliści
       to antysemici, udział ukraińskich policjantów w Holokauście i t. d.
       Jednak obiektywny badacz nie może nie zauważyć, że takie
       przedstawienie problemu jest zupełnie nie uprawnione” – twierdzi, na
       przykład Aleksander Gołun i Aleksander Wołk. [1]
       Jest to oświadczenie wystarczające mocne. Ale cóż, przyjmiemy
       wyzwanie i spróbujemy rozpatrzeć zagadnienie o stosunku
       nacjonalistów ukraińskich do Żydów i o uczestnictwie Żydów w
       Ukraińskiej Powstańczej Armii.
       Wspólnicy nazistów
       Związek ukraińskich nacjonalistów z niemieckimi organami wywiadu nie
       jest dla nikogo tajemnicą od czasów procesu w Norymberdze. Co
       najmniej od 1938 roku służby specjalne III Rzeszy zasilali
       ukraińskie nacjonalistyczne ugrupowania, mając nadzieję wykorzystać
       je do destrukcyjnej działalności najpierw przeciwko Polsce, a potem
       przeciw ZSRR.
       Przed kampanią przeciwko Polsce Abwehra otrzymała jednoznaczne
       zadanie: wykorzystać ukraińskich nacjonalistów do wywołania
       powstania w Polsce, “mającego na celu niszczenie Polaków (chodziło o
       polską inteligencję) i Żydów w Polsce. O tym osobiście mówił
       Ribbentrop Canarisowi.” [2]
       Jak widzimy, kierownictwo nazistowskie nie miało żadnych wątpliwości
       co do gotowości podlegających im ukraińskich nacjonalistów do
       realizowania przez nich antyżydowskich pogromów. I kierownictwo
       Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, i szeregowi jej członkowie
       wyznawali zdecydowanie antysemickie poglądy.
       W maju 1941 roku, bezpośrednio przed niemieckim wtargnięciem w
       granice Związku Radzieckiego, OUN (b) opracowała nowy plan
       powstania – instrukcję “Walka i działalność OUN w czasie wojny”.
       Zgodnie z 16 punktem rozdziału “Wytyczne na pierwsze dni
       organizowania państwa”, pryncypia polityki OUN co do stosunku do
       mniejszości narodowych przedstawiały się następująco:
       “Mniejszości narodowe dzielą się na:
       аwink przyjazne nam, to znaczy członkowie wszystkich ujarzmionych
       narodów;
       b) wrogie nam, Moskale, Polacy, Żydzi;
       c) mające jednakowe prawa z Ukraińcami, oni mogą wrócić do swojej
       ojczyzny.
       d) niszczone w walce, oprócz tych którzy przestrzegają porządku:
       przesiedlenie na ich ziemie, niszczyć przede wszystkim inteligencję,
       której nie wolno dopuszczać do jakichkolwiek państwowych instytucji,
       w ogóle należy uczynić niemożliwym pojawienie się inteligencji, to
       jest uniemożliwić dostęp do szkół i t. d. Na przykład tak zwanych
       polskich rolników należy asymilować, uświadamiając ich, tym bardziej
       w te gorące, przepełnione fanatyzmem czasy, że są Ukraińcami, tylko
       obrządku łacińskiego, przymusowo spolonizowani. Przywódców niszczyć.
       Żydów izolować, usuwać z państwowych instytucji, aby uniknąć
       sabotażu, tym bardziej Moskali i Polaków. Gdyby zaszła absolutna
       konieczność pozostawić w aparacie gospodarczym Żyda, postawić przy
       nim naszego milicjanta i likwidować za najmniejszą przewinę.
       Kierownikami poszczególnych urzędów mogą być tylko Ukraińcy, a nie
       obcokrajowcy – wrogowie. Asymilacja Żydów jest wykluczona.” [3]
       Następny, 17-ty punkt rozdziału wyjaśniał: “Nasza władza powinna być
       straszna dla jej przeciwników. Terror dla obcokrajowców – wrogów i
       własnych sprzedawczyków.” [4]
       Te antysemickie plany nacjonaliści ukraińscy zaczęli wcielać w życie
       od pierwszych dni agresji Niemiec na Związek Radziecki.
       Już wczesnym rankiem 30 kwietnia do opuszczonego przez sowieckie
       wojska Lwowa wkroczył sformowany przez Abwehrę pododdział ukraiński –
       rozpoznawczo-dywersyjny batalion “Nachtigal”. Nacjonaliści
       zorganizowali w mieście okrutną rzeź żydowskiej i polskiej ludności.
       Dzisiaj historycy ukraińscy próbują zanegować ten fakt, obwiniając o
       organizację pogromu postępującą za wojskami specgrupę “S”. Jednak
       badania niemieckich specjalistów wykazały, że grupy specgrupy “S”
       weszły do Lwowa dopiero 2 lipca. [5]
       A w dzień rzezi, 30 kwietnia, szef najbardziej wpływowej frakcji OUN
       Stepan Bandera zwrócił się do swoich stronników z nie wymagającym
       żadnego komentarza hasłem:
       “Narodzie ! Wiedz ! Moskwa, Polska, Węgrzy, Żydostwo to Twoi
       wrogowie. Niszcz ich ! Lachów, Żydów, komunistów zniszcz bez
       miłosierdzia !” [6] Kilka dni później z podobnym apelem wystąpił
       Andriej Mielnik. “Śmierć żydowskim sługusom – komuno-bolszewikom !” –
       było stwierdzone w jego wezwaniu. [7]
       Jak widzimy, kierownictwa konkurujących ze sobą frakcji ukraińskich
       nacjonalistów były jednomyślne w jednym: w realnym wspieraniu
       przeprowadzanej przez nazistów likwidacji żydów. Okrutne mordowanie
       przez nacjonalistów ukraińskich Żydów i Polaków już latem 1941 roku
       zdarzało się wszędzie; czasami Niemcy byli zmuszeni powstrzymywać
       swoich “sojuszników”. We wsi Turbow nacjonaliści wyrżnęli wszystkich
       mężczyzn Żydów (temu Niemcy nie sprzeciwiali się), i chcieli spalić
       żywcem pozostałe kobiety i dzieci (tego jednak Niemcy, nie
       wytrzymując, zabronili). [8]
       Uciekających z miast Żydów także likwidowali. Żołnierz
       batalionu “Nachtigal” zapisał w dzienniku: “ W czasie naszego
       przemarszu… w dwóch wioskach zastrzeliliśmy wszystkich opierających
       się Żydów… Zastrzeliliśmy wszystkich napotkanych tam Żydów.” [9]
       Aleksander Gołun i Aleksander Wołk udziałowi OUN w Holokauście
       uparcie zaprzeczają: “ W ogólności rzecz polega na różnych
       incydentach, a nie na zaplanowanym uczestnictwie w ludobójstwie.”
       Jednak w rzeczywistości jest zupełnie przeciwnie: przykłady
       bezpośredniego udziału nacjonalistów ukraińskich w likwidowaniu
       Żydów latem – jesienią czterdziestego pierwszego roku można
       przytaczać bardzo długo.
       To nie były incydenty – to było ludobójstwo.
       “Żydzi – na hak !”
       Bardzo szybko, jednakże, ukraińscy nacjonaliści zauważyli, że
       naziści nie uważają ich za sojuszników i nie maja zamiaru
       przekazywać im władzy nad “oswobodzoną Ukrainą”. I wtedy hasła OUN
       zmieniły się. Zgodnie z niemieckimi dokumentami, nowe hasło
       nacjonalistów brzmiało tak: “Niech żyje niezależna Ukraina bez
       Żydów, Polaków i Niemców. Polacy za San, Niemcy do Berlina, Żydzi na
       hak !” [10]
       Jak widzimy, przejście nacjonalistów do opozycji przeciwko okupantom
       niemieckim nie wpłynęło na ich skrajnie negatywny stosunek do Żydów.
       Metody rozwiązania kwestii żydowskiej n
       • wie-kto Re: Kwestia żydowska w OUN-UPA -2 18.06.09, 13:55
        Jakkolwiek to trudne do zrozumienia, spostrzeżenie to odpowiadało
        rzeczywistości: w drukowanej propagandzie nacjonalistów w latach
        1943 – 1945 (czasopisma “Do broni” i “Powstaniec”wink nie znajdujemy
        bezpośrednich antysemickich wypadów.
        To wydarzenie można byłoby interpretować jako świadectwo tego, że
        kierownictwo OUN jednak odcięło się od swoich poglądów na Żydów jako
        głównych wrogów ukraińskiego nacjonalizmu. Można by – gdyby nie masa
        świadectw o tym, że podejście nacjonalistów do kwestii żydowskiej
        nie zmieniło się. Znikając z drukowanej propagandy antyżydowska
        tematyka po dawnemu istniała w propagandzie ustnej. W 1943 roku , w
        czasie żałośnie znanego ukraińsko – polskiego konfliktu na Wołyniu,
        propagandyści OUN -UPA wzywali do zniszczenia nie tylko miejscowej
        polskiej ludności, ale i Żydów. “Duchowny powiedział: “Bracia i
        siostry, nadszedł czas, kiedy możemy zemścić się na Polakach, Żydach
        i komunistach” – wspominał jeden z naocznych świadków. Takie same
        hasła znajdujemy w doniesieniach, dostarczanych do ukraińskiego
        sztabu ruchu partyzanckiego przez sowieckich partyzantów: “Na
        zebraniach wiejskich wzywają do zniszczenia komunistów, Żydów i
        Polaków.”[12]
        Należy także przypomnieć, że Ukraińska Powstańcza Armia w znacznym
        stopniu składała się z kadry dowódczej i żołnierzy zorganizowanej
        przez Niemców ukraińskiej policji pomocniczej. Wczesną wiosną całe
        pododdziały ukraińskiej policji uciekły do lasu, stając się kośćcem
        UPA. Stopień zorganizowania tej ucieczki a także jej następstwa,
        nasuwają domysł o wielkiej i skutecznej operacji niemieckich służb
        specjalnych. Dla naszego zagadnienia jednak istotne jest to, że
        trzon UPA składał się z ludzi, całkiem niedawno uczestniczących w
        antyżydowskich akcjach. I swojego stosunku do Żydów oni nie
        zmienili. Kiedy dowódca sowieckiego oddziału partyzanckiego Jan
        Nalepka próbował prowadzić rozmowy z przedstawicielami UPA, otrzymał
        następującą odpowiedź: “Jeżeli usuniecie najpierw wszystkich swoich
        Żydów, wtedy będziemy z wami prowadzić rozmowy.” [13]
        Równolegle z rzezią Polaków na Wołyniu przebiegało niszczenie Żydów,
        jeszcze pozostających na kontrolowanych przez nacjonalistów
        terytoriach. Jak zanotowano w sztabie partyzanckim, “wg znajdujących
        się w naszym posiadaniu oficjalnych dokumentów SB UPA (Służby
        Bezpieki), nacjonaliści na bezpośredni odgórny rozkaz likwidują
        polską i żydowską ludność.” [14]
        O prawdziwości tej informacji można sadzić, w szczególności, po
        losie tych nielicznych Żydów, którym udało się zbiec z położonych na
        Zachodniej Ukrainie gett. W lasach nie czekało ich ocalenie, lecz
        śmierć. Zbiegowie z getta w Tuczynie, kilka setek Żydów mogło
        przetrwać zimę, “ale warunki życia w przeciągu kilku miesięcy w
        lesie, gdzie w sąsiedztwie stacjonowały lub przechodziły bandy
        pseudo – partyzantów, grabieżców i formacje UPA, okazały się zgubne
        dla prawie wszystkich uciekinierów.” [15] W rezultacie na terenie
        Zachodniej Ukrainy przeżyło bardzo mało Żydów – i przyczyną tego
        były działania ukraińskich nacjonalistów.
        Wiedząc to wszystko, o czym powiedziano dotychczas, nietrudno
        zrozumieć, że zaniechanie drukowania antyżydowskiej propagandy było
        podyktowane dążeniem ukraińskich nacjonalistów, aby w oczach
        światowej społeczności prezentować się bardziej przyzwoicie.
        Antysowiecka działalność OUN -UPA była prowadzona pod wzniosłym
        hasłem “Wolność narodom, wolność człowiekowi”, lecz informacja o
        masowym wyniszczaniu przez nich Żydów nieuchronnie obnaża kłamliwość
        takich haseł. Dokładnie dlatego propaganda UPA uporczywie zwalczała
        stwierdzenia o udziale nacjonalistów w Holokauście. W czasie rajdu
        do Słowacji propagandyści biorących w nim udział pododdziałów
        ogłaszali: “W całej naszej literaturze politycznej, podziemnej
        prasie i w proklamacjach ani teraz, ani w czasie niemieckiej
        okupacji daremnie będziecie szukać choćby słowa przeciwko Żydom.
        Takie oskarżenia – to czysty wymysł i kłamstwo.” [16] Jednak właśnie
        podobne oświadczenia propagandzistów UPA były szczerym łgarstwem.
        Rozziew pomiędzy słowami i czynami ukraińskich nacjonalistów
        znajduje dobre odzwierciedlenie w meldunku, przekazanym do
        ukraińskiego sztabu partyzanckiego przez dowódcę działającego na
        Wołyniu wielkiego sowieckiego zgrupowania partyzanckiego
        Fiedorowa: “Nacjonaliści w swoich drukach propagandowych piszą i
        oskarżają naród rosyjski o dzikość i ciemnotę. Jednocześnie w swoich
        licznych ulotkach zwracają się do wszystkich narodów zachodu i
        wschodu z wezwaniem do budowania swoich niepodległych państw
        narodowych. Razem z tym prowadzą dziką nieokiełznaną krwawą
        rozprawę, likwidując zupełnie całą polską i żydowską ludność, a
        także wszystkich, niezależnie od narodowości, sprzyjających władzy
        radzieckiej i pomagających partyzantom. Palą, zabijają, rąbią
        toporami.” [17]
        Wielka szkoda, że dzisiaj tej oczywistej dla wtedy żyjących świadków
        zasadniczej różnicy pomiędzy propagandowymi oświadczeniami
        ukraińskich nacjonalistów a ich krwawą działalnością nie życzą sobie
        widzieć niektórzy politycznie zaangażowani historycy.
        Żydzi w UPA
        Na tle przedstawionych powyżej faktów paradoksem może wydawać się
        to, że informacja o udziale Żydów w UPA nie okazuje się czystą
        nieprawdą. W swoich wspomnieniach naczelnik SB OUN Mykoła Łebedź
        pisze: “Większość lekarzy UPA była Żydami, których UPA uratowała od
        likwidacji przez hitlerowców. Lekarze – Żydzi byli uważani za
        pełnoprawnych obywateli Ukrainy i dowódców – oficerów ukraińskiej
        armii. Tu koniecznie należy podkreślić, ze oni wszyscy rzetelnie
        wypełniali swoje ciężkie obowiązki, pomagali nie tylko żołnierzom,
        lecz także ludności, dokonywali objazdu terenu, organizowali
        szpitale polowe i szpitale w zamieszkanych miejscowościach. Nie
        porzucali bojowych szeregów w ciężkich sytuacjach nawet wtedy, gdy
        mieli możliwość przejścia do czerwonych. Wielu z nich poległo
        żołnierską śmiercią w walce za te ideały, za które walczył cały
        naród ukraiński.” [18]
        Słowa te można byłoby nazwać zwyczajnym łgarstwem, gdyby nie
        znajdowały potwierdzenia w sowieckich dokumentach. 30 października
        1943 roku komisarz i dowódca działającego na Wołyniu partyzanckiego
        zgrupowania Begma zawiadomił ukraiński sztab
        partyzancki: “Nacjonaliści w Dąbrowicy zmobilizowali wszystkich
        krawców do przygotowania ciepłej odzieży na zimę. Według ostatniego
        rozporządzenia sztabu nacjonaliści obecnie przyjmują do siebie
        wszystkich za wyjątkiem Polaków. Obecnie wśród nacjonalistów
        znajduje się wielu Żydów, szczególnie lekarzy.” [19]
        Przyczyny, dla których ukraińscy nacjonaliści zaczęli przyjmować do
        siebie Żydów, były w szczególności pragmatyczne i nigdy nie były
        przez kierownictwo UPA skrywane. Wołyń był zacofaną rolniczą krainą,
        większość ludności stanowili chłopi – rolnicy. Aż do II Wojny
        Światowej około jednej trzeciej ludności stanowili elementarni
        analfabeci, a rzemieślników i lekarzy było nadzwyczajnie mało. [20]
        Właśnie ten deficyt nieodzownych specjalistów zmusił dowództwo UPA
        do przyjmowania do siebie Żydów.
        Jednak nie należy przypuszczać,że nacjonaliści, chociaż przymuszeni
        koniecznością, postąpili wbrew swoim zwyczajom (“przydusili gardło
        własnej pieśni”wink. W sprawozdaniu referenta Służby Bezpieczeństwa
        OUN, przechwyconym przez sowieckich partyzantów, wyczerpująco
        scharakteryzowana jest bieżąca polityka nacjonalistów: “Wcześniej SB
        wydała rozkaz – wszystkich Żydów nie będących specjalistami
        potajemnie zlikwidować, aby Żydzi i także nasi ludzie o tym nie
        wiedzieli, a rozpuszczać propagandę, że uciekli do bolszewików.” [21]
        Jak widać, Żydzi – nie specjaliści byli od razu skrycie likwidowani.
        Specjaliści żyl
        • wie-kto Re: Kwestia żydowska w OUN-UPA -3 18.06.09, 15:51
         Jak widać, Żydzi – nie specjaliści byli od razu skrycie likwidowani.
         Specjaliści żyli dalej, ale przy nadejściu Armii Czerwonej ich także
         zabijano. Na korzyść tego przypuszczenia świadczy następująca
         okoliczność. W 1944 roku , spodziewając się nadejścia Armii
         Czerwonej, banderowcy zorganizowali w kontrolowanych przez siebie
         rejonach czystkę, likwidując podejrzanych. Pierwszymi ofiarami
         czystki dokonywanej przez ukraińskich nacjonalistów stali się byli
         jeńcy wojenni, przechowywani na wsiach. Niektórzy z nich byli
         wypuszczeni z obozów w czterdziestym pierwszym, niektórzy zbiegli –
         jednak w każdym przypadku ci ludzie mogli znać system i metody
         działania banderowskiej organizacji. Dlatego krajowe kierownictwo
         OUN rozkazało zlikwidować wszystkich. “Zabójstwa miały najbardziej
         bestialski charakter – pisze historyk Aron Szneer. – Tylko w jednym
         Goszczańskim rejonie Równieńskiego powiatu było zamęczonych z
         zamordowanych 100 jeńców.Trupy zabitych, w wielu przypadkach i
         żywych ludzi z przywiązanymi do szyi kamieniami, banderowcy wrzucali
         do rzeki Horyń. W ten sposób zostały zlikwidowane tysiące jeńców,
         żołnierzy i oficerów Armii Czerwonej, w tej liczbie pochodzący z
         wschodnich rejonów Ukrainy.” [22]
         Trudno uważać, że likwidując swoich rodaków – Ukraińców tylko z
         powodu podejrzenia o ewentualna współpracę w przeszłości z
         Sowietami, nacjonaliści mogliby oszczędzić znienawidzonych przez
         siebie Żydów. Wystarczającym opisem losu Żydów pozostających w UPA
         okazuje się następująca historia, opowiedziana przez jednego z cudem
         ocalonych zbiegów z gett Zachodniej Ukrainy.
         ‘ “W czasie ucieczki do lasu i likwidacji obozu Kurowice
         niektórzy “wolni” Żydzi nawiązali styczność z ukraińskim podziemiem,
         banderowcami, i zaczęli z nimi współpracować. Inicjatywa była
         podtrzymywana przez banderowców, którzy byli zainteresowani pracą
         żydowskich specjalistów. Licznym lekarzom i technikom z obozu w
         Kurowicach banderowcy proponowali pomoc w uwolnieniu.
         Doktor Skoropadski i doktor Kalfus zgodzili się i poszli do
         banderowców. Skoropadski, sprawiedliwy i naiwny człowiek, wierzył
         przedstawicielom ukraińskich nacjonalistów, że nie stanie się mu
         krzywda. On był przez długi czas przy nich i niósł pomoc medyczną
         rannym i chorym.
         Do doktorów Skoropadskiego i Kalfusa ukraińscy nacjonaliści
         dołączyli także jednego stomatologa. Jemu udało się zbiec w dniu
         wielkiej rosyjskiej ofensywy – 22 czerwca 1944 roku uciekł w pola i
         kiedy nadszedł oddział Rosjan, wyszedł ze swojego ukrycia z
         podniesionymi rękami i stanął przed nimi. Opowiedział nam później,
         że ukraińscy nacjonaliści jeszcze przed nadejściem Rosjan zabili
         doktora Skoropadskiego i doktora Kalfusa, bo ostatnio zbyt wiele
         wiedzieli.” [23]
         Mity i rzeczywistość
         Kończąc rozpatrywanie tematu “Żydzi w UPA”, można wyciągnąć
         następujące wnioski.
         1.Od początku II Wojny Światowej ukraińscy nacjonaliści kierowali
         się zdecydowanie antysemickimi poglądami i brali bezpośredni udział
         w Holokauście.
         2.Utworzenie nielegalnej Ukraińskiej Powstańczej Armii i
         zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą – rzemieślników i
         medyków – zmusiły kierownictwo nacjonalistów do wykorzystywania w
         tych celach Żydów.
         3.Jednocześnie kontynuowane było masowe likwidowanie Żydów nie
         będących fachowcami, w tej liczbie także tych, którzy wstąpili do
         UPA. W przededniu wkroczenia Armii Czerwonej Żydzi – specjaliści
         także byli likwidowani.
         Jak widać, obecność Żydów w UPA nosiła wymuszony i lokalny
         charakter. Co się tyczy ukraińskich nacjonalistów, to należy jeszcze
         raz przypomnieć, że i kierownictwo UPA, i szeregowi członkowie tych
         formacji byli antysemitami i brali aktywny udział w Holokauście. To
         nie “stereotypy sowieckiej propagandy”, na które gniewnie powołują
         się Aleksander Gołun i Aleksander Wołk. To są fakty, których nie
         może nie zauważyć żaden obiektywny badacz.
         Aleksander Djukow – historyk rosyjski
         ___________________________________________________________
         1. Gołun А., Wołk А. Żydzi w walce o niepodległą Ukrainę // Korzenie
         (Kijów – Moskwa). 2005. N25. s. 133.
         2. Proces w Norymberdze: Zbiór materiałów. М., 1990. Т. 4. s. 181.
         3. CZDАWОW. F. 3833. Оp. 2. D. 1. L. 38.
         4. Tamże.
         5. Heer H. Blutige Ouverture: Lemberg, 30 Juni 1941: Mit dem
         Einmarsch der Wehrmachttruppen beginnt der Judenmord // Der Zeit.
         2001. N26.
         6. CZDАWОW. F. 3833. Оp. 1. D. 63. L. 12; D. 42. L. 35; Оp. 2. D.
         18. L. 87.
         7. CZDАWОW. F. 3833. Оp. 1. D. 74. L. 24.
         8. Altman I. A. Ofiary nienawiści: Holokaust w ZSRR, 1941 – 1945 .
         М., 2002. s. 223.
         9. Patryljak I. K. Legiony Ukraińskich Nacjonalistów, 1941 – 1942:
         Historia powstania i działalności. Kijów, 1999. s. 26.
         10. Litopis Ukraińskiej Powstańczej Armii. Toronto, 1991. Т. 21. s.
         185.
         11. Tamże. s. 188.
         12. Litopis UPA. Nowa seria. Kijów; Toronto, 2002. Т. 4. s. 62.
         13. Tamże. s. 103.
         14. Tamże. s. 125.
         15. Berensztein L. E., Jelizawiecki S. J. Żydzi – bohaterowie Ruchu
         Oporu w podziemnej i partyzanckiej walce przeciwko nazistowskim
         okupantom na Ukrainie, 1941 – 1945. Tel – Awiw, 1998. s. 44.
         16. Wiatrowicz W. Rajdy UPA na terenach Czechosłowacji. Toronto;
         Lwów, 2001. s. 55.
         17. Litopis UPA. Nowa seria. Т. 4. s. 130.
         18. Łebedź М. Ukraińska Powstańcza Armia, jej geneza, rozwój i
         działalność w wyzwoleńczej walce ukraińskiego narodu za ukraińskie
         niepodległe zjednoczone państwo. Drohobycz, 1993. Kn. 1. s. 69.
         19. Litopis UPA. Nowa seria. Т. 4. s. 107.
         20. Tamże. Т. 2. s. 41; Т. 8. s. 397.
         21. Tamże. Т. 4. s. 126.
         22. Szneer А. Niewola: Sowieccy jeńcy w Niemczech, 1941 – 1945. М.;
         Jerozolima, 2005. s. 204.
         23. Yones E. Die Strasse nach Lemberg: Zwangsarbeit und Widerstnd in
         Ostgalizein, 1941 – 1944. Frankfurt/Main, 1999. S. 111 – 112.
         www.inosmi.ru/translation/239492.html
         • wie-kto Re: Kwestia żydowska w OUN-UPA - między 1 a 2 18.06.09, 15:55
          “Żydzi – na hak !”
          Bardzo szybko, jednakże, ukraińscy nacjonaliści zauważyli, że
          naziści nie uważają ich za sojuszników i nie maja zamiaru
          przekazywać im władzy nad “oswobodzoną Ukrainą”. I wtedy hasła OUN
          zmieniły się. Zgodnie z niemieckimi dokumentami, nowe hasło
          nacjonalistów brzmiało tak: “Niech żyje niezależna Ukraina bez
          Żydów, Polaków i Niemców. Polacy za San, Niemcy do Berlina, Żydzi na
          hak !” [10]
          Jak widzimy, przejście nacjonalistów do opozycji przeciwko okupantom
          niemieckim nie wpłynęło na ich skrajnie negatywny stosunek do Żydów.
          Metody rozwiązania kwestii żydowskiej na Ukrainie, wysuwane przez
          nacjonalistów, były nie mniej radykalne, niż metody nazistów.
          Możliwe, że metody OUN były dużo bardziej radykalne – przecież
          hasło “Żydzi na hak” było wysunięte wcześniej, niż odbyła się słynna
          konferencja w Wansee, która zadecydowała o “ostatecznym rozwiązaniu
          kwestii żydowskiej.”
          Tym niemniej, na początku 1942 roku niemieckie służby specjalne
          odnotowały zadziwiające zjawisko: ukraińscy nacjonaliści zwinęli
          swoją antysemicką propagandę. [11]
          Jakkolwiek to trudne do zrozumienia, spostrzeżenie to odpowiadało
          rzeczywistości: w drukowanej propagandzie nacjonalistów w latach
          1943 – 1945 (czasopisma “Do broni” i “Powstaniec”wink nie znajdujemy
          bezpośrednich antysemickich wypadów.
       • liberum_veto UPA zabijała także Żydów 21.06.09, 07:22
        UPA zabijała także Żydów 2009-06-20
        Dla władz KUL być może jest obojętne, że Wiktor Juszczenko
        gloryfikuje morderców Polaków i Ormian, bo narody te nie są objęte
        europejską "poprawnością polityczną". Dla władz, a zwłaszcza dla
        wielkiego kanclerza Józefa Życińskiego, nie powinno być obojętne, że
        kandydat do tytułu doctora h.c. gloryfikuje także katów narodu
        żydowskiego i czynnych uczestników Holokaustu. Jeżeli więc otrzyma
        on ten tytuł, to uczelnia może być posądzona o antysemickość, a to
        oznacza szlaban dla zagranicznych dotacji.
        Poniższy artykuł nadesłany przez jednego z internautów wart jest
        uważnego przeczytania.
        www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=1865&PHPSESSID=ac4fd127183d4b0843ad109e2ef98ab3
        Artykuł w wersji oryginalnej:
        'Еврейский вопрос' для ОУН-УПА ("Газета 2000", Украинаwink
        Александр Дюков, 09 февраля 2008
        www.inosmi.ru/translation/239492.html

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka