Dodaj do ulubionych

Wszechukraińska Organizacja "Swoboda"

03.05.09, 08:33
Faszyzujący szowiniści w natarciu:
Zwycięzcą przedterminowych wyborów do tarnopolskiej rady obwodowej 15 marca została szowinistyczna partia "Swoboda", uzyskując 35% poparcia (w poprzednich wyborach nie przekroczyła tu progu 3%). Ten sukces sprawia, że "Swoboda", dotychczas drugorzędne ugrupowanie regionalne, staje się uczestnikiem ogólnokrajowej sceny politycznej. Jest to też wymowne świadectwo postępującej radykalizacji przynajmniej części społeczeństwa Ukrainy.

Partia ta powstała w 1991 roku jako Ukraińska Partia Socjalno-Narodowa; jej członkowie określali się wówczas mianem "socjalnacjonalistów". Była to najbardziej radykalna ukraińska organizacja nacjonalistyczna, niezbyt liczna i mało wpływowa. Jednak jeden z jej przywódców, Ołeh Tiahnybok, w 1998 i 2002 roku zdobył mandat do Rady Najwyższej w wyborach większościowych. Partia ta zdobywała też pojedyncze mandaty w wyborach lokalnych w obwodach zachodniej Ukrainy. Ważnym etapem rozwoju ruchu socjalnacjonalistycznego była przeprowadzona w 2003 roku akcja "Wołyń pamięta", wymierzona wprost w polską pamięć o mordach ludności polskiej na Wołyniu i ówczesny akt pojednania prezydentów Polski i Ukrainy w Pawliwce.
W 2004 roku nazwę partii zmieniono na obecną, prawdopodobnie w celu zerwania z wizerunkiem partii faszyzującej. Na czele partii stanął Ołeh Tiahnybok (ur. 1968), jeden z jej założycieli. W wyborach parlamentarnych 2006 roku "Swoboda" uzyskała 0,4% głosów, ale w wyborach samorządowych zdobyła liczne mandaty, w tym do lwowskiej rady obwodowej 10, lwowskiej miejskiej 9, tarnopolskiej miejskiej 4.
Oficjalny program "Swobody" można określić jako demokratyczny i prozachodni, choć jednocześnie szowinistyczny (podstawą ładu społecznego ma być "naród ukraiński jako kategoria naturalna/biologiczna oraz wyjątkowa wartość"), niechętny wobec mniejszości narodowych i zdecydowanie antyrosyjski. Jest on też wewnętrznie niespójny: np. opowiada się jednocześnie za członkostwem Ukrainy w NATO i przywróceniem jej statusu mocarstwa atomowego. Istnieją jednak poważne podejrzenia, że rzeczywisty program partii jest znacznie bardziej radykalny, antydemokratyczny i co najmniej faszyzujący. "Swoboda" nigdy nie ujawniła powodów zmian, uchwalonych w 2004 roku, a wokół niej, zapewne pod jej niejawnym patronatem, działają liczne organizacje socjalnacjonalistyczne, głoszące poglądy otwarcie antysemickie (wypowiedzi tej treści zdarzały się i Tiahnybokowi, i innym przywódcom partii), a nawet nazistowskie (jak Ośrodek Badań Politycznych im. J. Goebbelsa, publikujący w internecie tłumaczenia prac teoretyków narodowego socjalizmu). Są wśród nich też organizacje o charakterze paramilitarno-bojówkarskim.
Według własnych danych, "Swoboda" liczy obecnie 15 tysięcy członków i ma organizacje terenowe we wszystkich obwodach Ukrainy. Źródła jej finansowania są niejasne: według własnych deklaracji są to głównie składki drobnych i średnich przedsiębiorców. Jak się wydaje, głównym hamulcem rozwoju partii jest słabość kadrowa. Jednak po wygranych wyborach w Tarnopolu oraz wobec pogłębiania się kryzysu zaufania do dotychczasowych elit politycznych należy oczekiwać dalszego wzrostu popularności "Swobody".

osw.waw.pl/pub/BiuletynOSW/2009/0903/090318/TnW01.htm
Obserwuj wątek
  • klamstwo_pawlokomskie W sojuszu z Le Penem 03.05.09, 08:37
   Ukraińska partia nacjonalistyczna WZ "Swoboda" podpisze porozumienie o
   współpracy z francuskim Frontem Narodowym Jean-Marie Le Pena - poinformowało jej
   biuro prasowej.

   www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/ukrainscy-nacjonalisci-w-sojuszu-z-le-penem
   Ożywione kontakty francuskiego Frontu Narodowego z ukraińskimi nacjonalistami
   trwają od czasu wizyty jego lidera Jeana-Marie Le Pena w Kijowie w roku 2000.
   Zostały one skonsumowane podczas wizyty Tiahnyboka w Parlamencie Europejskim w
   Strasburgu w dniach 24 - 25 marca br.
   • liberum_veto nowa międzyanarodówka faszystowska? 05.05.09, 09:08
    Współcześni ukraińscy faszyści mieli godnych poprzedników, którym obecnie
    stawiane są na Ukrainie pomniki...
    forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=48782&w=72478563&a=82338016
    Czy Ukraina nie ma innych "bohaterów narodowych" niż faszyści z OUN-B
    (frakcja Bandery), sojusznicy Hitlera???!!!
  • klamstwo_pawlokomskie Oni bronili Ukrainy 03.05.09, 08:50
   Partia Swoboda wsławiła się w Polsce w lutym, gdy w odpowiedzi na upamiętnienie ofiar mordu na około tysiącu polskich mieszkańców Huty Pieniackiej (zachodnia Ukraina) postawiła przy drodze do tej wsi krzyż pamięci ukraińskich ofiar "polskich szowinistów". Ukraińscy nacjonaliści twierdzą, że akcją odwetową na mieszkańcach Huty Pieniackiej 28 lutego 1944 r. dowodzili Niemcy. Utrzymują również, że nie ma dowodów, iż zbrodnię popełniła Ukraińska Powstańcza Armia i SS-Galizien. Sekretarz generalny Rady Ochrony Pomników Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik uważa, iż udział Ukraińców w zbrodni w Hucie Pieniackiej jest "niepodważalny". Śledztwo w sprawie zbrodni prowadzi krakowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. Ostatnio o partii Swoboda było także głośno, kiedy przyznała się, że to ona zleciła rozmieszczenie we Lwowie plakatów z symboliką dywizji SS-Galizien. "Ukraińska dywizja Galicja; Oni bronili Ukrainy" - głosiły umieszczone na nich napisy.
  • pisz_pan_na_berdyczow Re: Wszechukraińska Organizacja "Swoboda" 03.05.09, 16:31
   klamstwo_pawlokomskie napisał:

   > Faszyzujący szowiniści w natarciu:
   > Zwycięzcą przedterminowych wyborów do tarnopolskiej rady obwodowej
   15 marca zos
   > tała szowinistyczna partia "Swoboda", uzyskując 35% poparcia (w
   poprzednich wyb
   > orach nie przekroczyła tu progu 3%). Ten sukces sprawia,
   że "Swoboda", dotychcz
   > as drugorzędne ugrupowanie regionalne, staje się uczestnikiem
   ogólnokrajowej sc
   > eny politycznej. Jest to też wymowne świadectwo postępującej
   radykalizacji przy
   > najmniej części społeczeństwa Ukrainy.
   >
   > Partia ta powstała w 1991 roku jako Ukraińska Partia Socjalno-
   Narodowa; jej czł
   > onkowie określali się wówczas mianem "socjalnacjonalistów".

   Czyli początkowo nawet z nazwą się nie kryli NARODOWI SOCJALIŚCI
   czyli NAZIŚCI!
  • liberum_veto "Swoboda" przyznaje się do kultu SS 04.05.09, 11:00
   To my rozwiesiliśmy we Lwowie plakaty z odznaką dywizji SS Galizien -
   potwierdzają liderzy faszyzującej partii Swoboda. "Mamy prawo robić
   to, co dyktuje nam sumienie" – broni inicjatywy lwowski radny
   Swobody Andrij Chomycki. Do niedawna marginalne ugrupowanie zyskuje
   coraz większe grono zwolenników – informuje Dziennik.
   Wiosną na ulicach Lwowa rozwieszono 20 citylightów upamiętniających
   dywizję SS Galizien. Do akcji - przeprowadzonej prawdopodobnie za
   przyzwoleniem ratusza - przyznała się Swoboda. Członkowie
   organizacji nie widzą jednak w plakatach niczego
   kontrowersyjnego. "Naszym głównym celem jest pokazanie Ukraińcom,
   kto jest kim" - powiedział dziennikowi "Ukrajina Mołoda" Andrij
   Chomycki. "To nasza wewnętrzna sprawa" - dodał.
   Plakaty sławiące 14. Dywizję Grenadierów SS są częścią projektu
   propagandowego "Skarb narodu" i mają wisieć do 28 kwietnia, dnia w
   którym przypada 66. rocznica uroczystej inauguracji kolaboracyjnej
   jednostki. Jej żołnierze wsławić się mieli przede wszystkim
   polowaniem na lubelskich partyzantów i licznymi masakrami ludności
   cywilnej, między innymi mordem dokonanym w lutym 1944 roku na 868
   mieszkańcach Huty Pieniackiej, czy masakrą w Chodaczkowie Wielkim,
   gdzie zabito 862 Polaków.
   www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/swoboda-przyznaje-sie-do-kultu-ss
  • liberum_veto "antyukraińskie występy" Polaków na Wołyniu 06.07.09, 11:25
   "Svoboda" będzie przeciwdziałać antyukraińskim występom Polaków na
   Wołyniu (03.07.2008)
   Iwanyczówskiej rejonowej organizacji WO"Svoboda" zostało wiadomo o
   zamiarze przeprowadzenia 12 lipca we wsi Pawłówka Iwanyczowskiego
   rejonowi Wołyńskiego obwodu obok odpowiedniego pamiętnego znaku
   egzekwii uszanowania pamięci Polaków, które zginęli w 1943 roku.
   Inicjatorem takiego przedsięwzięcia są kilka osób prywatnych z
   Republiki Polska.
   Jak zawiadomili ZAXID.NET w służbie prasowej rejonowej organizacji
   WO "Svoboda", w związku z tym "Svoboda" jest zaniepokojona
   możliwością publicznych występów podczas tego przedsięwzięcia,
   skierowanych przeciw narodo-wyzwoleńczemu ruchowi Ukraińców 1930-50-
   chlat, jednostronnego (propolskiego) oświetlania historii
   ukraińskiego i polskiego ludu na Wołyniu w czterdziestych latach
   zeszłego wieku i, w ogóle, stworzenie negatywnego imidżu co do
   Ukrainy.
   "Wszystko to odbywa się na tle celowych działań pewnych politycznych
   sił w Polsce co do stworzenia obrazu poszkodowanej strony w
   współzależności z Ukrainą i przemilczania faktów masowego
   zniszczenia Ukraińców podczas okupacji polską władzą ukraińskich
   ziem w ciągu więcej niż pięciu wieków, między innymi w
   czterdziestych latach, kiedy tak zwana Armia Krajowa, pragnąc
   odnowić Polskę w zasięgach przed wrześniem 1939 roku, zaczęła masowe
   zniszczenie ukraińskiej ludności na Wołyniu, że i wywoływało
   oburzenie i skuteczny opór miejscowej ludności, na obronę której
   stanęły drużyny UPA", - chodzi w doniesieniu służby prasowej.
   Oprócz tego, 6 lipca tego roku podczas obrad sejmu Republiki Polska,
   wskutek fałszowania historycznych wydarzeń i obraza ukraińskiego
   wyzwoleńczego ruchu szowinistycznymi siłami, będzie wynosiło się
   pytanie o uznaniu UPA winną w "ludobójstwie Polaków".
   "Dlatego żądamy od ukraińskiej władzy przedsięwziąć środków co do
   uniemożliwiania użycia polską stroną podczas przeprowadzenia
   egzekwie publicznych oświadczeń, które noszą polityczną barwę. W
   razie bezczynności ukraińskich narządów państwowej władzy
   pozostawiamy za sobą prawo przedsięwziąć aktywnych środków
   społecznego wpływu co do przeszkody antyukraińskich występów polską
   stroną 12 lipca 2008 roku we wsi Pawłówka Iwanyczowskiego
   Wołyńskiego obwodu", - uprzedzili wołyńscy aktywiści WO "Svoboda".
   www.zaxid.net/newspl/2008/7/3/122219/
  • liberum_veto "Swoboda" grozi Polsce 20.07.09, 12:44
   Kolejna odsłona sprawy nielegalnie postawionego pomniku UPA w
   masywie Chryszczatej w Bieszczadach. Powiatowy Inspektorat Nadzoru
   Budowlanego w Sanoku wydał decyzję o jego rozbiórce, jako samowoli
   budowlanej. W odpowiedzi przedstawiciele ukraińskiej
   partii "Swoboda" wezwali Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy,
   aby "nie dopuściło do tej bluźnierczej akcji".
   (...)
   W odpowiedzi Frakcja Wszechukraińskiego Zjednoczenia "Swoboda" w
   Radzie Miejskiej Lwowa wystąpiła z odezwą przeciwko "zniszczeniu
   pomnika ukraińskich powstańców, którzy w 1947 roku prowadzili
   działania bojowe na etnicznie ukraińskich ziemiach, które obecnie
   wchodzą w skład Polski". Decyzję tą nazwano "wrogimi działaniami
   wobec narodu ukraińskiego" i w związku z tym działacze "Swobody"
   wezwali ukraiński MSZ, aby nie dopuścił do tej "bluźnierczej akcji".
   Zwrócili się także do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej
   Polskiej we Lwowie, aby wpłynął na skasowanie przez władze
   województwa podkarpackiego decyzji o likwidacji pomnika UPA w
   masywie Chryszczatej.

   W przeciwnym wypadku "Swoboda" grozi, że zwróci się do władz
   ukraińskich z żądaniem zastosowania symetrycznych działań w stosunku
   do miejsc pamięci Polaków poległych na terytorium Ukrainy.

   Tych zaś według ostrożnych danych Rady Ochrony Pamięci Walk i
   Męczeństwa, znajduje się na Ukrainie ponad 4 tysięce, w tym około
   1,5 tysiąca miejsc, w których spoczywają Polacy zamordowani przez
   ukraińskich nacjonalistów z UPA i OUN.

   Wszechukraińskie Zjednoczenie "Swoboda" jest obecnie największą
   partią nacjonalistyczną na Ukrainie, próbującą jednoczyć wokół
   siebie partie o podobnym profilu. W ostatnich wyborach
   parlamentarnych na Ukrainie, w roku 2007, "Swoboda", której udało
   się zarejestrować listę w cały kraju, zdobyła zaledwie 0,8% głosów.
   Jednak według obecnych szacunków, w następnych wyborach jej
   przedstawiciele mają realną szansę na przekroczenie 3 procentowego
   progu i wejścia do Rady Najwyższej, w której w latach 2002 - 2007
   zasiadali już przedstawiciele tej partii, startując wówczas z list
   Naszej Ukrainy. W Radzie Miasta Lwowa, składającej się z 90
   radnych, "Swoboda" ma 9 przedstawicieli.
   www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/swoboda-grozi-polsce
  • liberum_veto Pogróżki Swodody z Wołynia 02.08.09, 09:46
   Potomkowie katów chcą decydować, co wolno a czego nie wolno potomkom
   ofiar. I to się dzieje na półtora roku przed EURO 2012!
   www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=121&pkid=126&nid=2024
   Za agencją ZAXID
   Organizacja „Swoboda” jest zaniepokojona sytuacją w rejonie
   iwanickim obwodu wołyńskiego, gdzie Polacy pobudzeni uchwałą Sejmu
   RP z 15 lipca 2009 „O tragicznym losie Polaków na Kresach
   Wschodnich” bez przeszkód kursują grupami po ukraińskim rejonie, w
   celu postawienia rozmaitych znaków pamiątkowych Polakom, którzy
   zginęli w latach 40-tych. Forma i treść tych znaków określana jest
   dowolnie, bez uzgodnienia z władzą.
   Przedstawiciele tych grup, wywodzący się spośród miejscowej
   ludności, rozpowszechniają literaturę skierowaną przeciwko
   ukraińskiemu ruchowi narodowo-wyzwoleńczemu od lat 30-ch do 50-ch.
   Doszło do tego, że niektórzy uczestnicy takich grup grożą miejscowym
   mieszkańcom wysiedleniem z ich ziemi, która kiedyś rzekomo należała
   do Polaków. Obecnie Polacy domagają się od lokalnych władz ziemi
   Iwanickiej zezwolenia na budowę, na terenie administrowanym przez
   radę wiejską w Pawliwce (Porycku), kapliczki ku czci zamordowanych
   Polaków. Częścią kaplicy ma być krzyż, niedawno przywieziony z
   Polski. Treść napisu na krzyżu została na razie ukryta przed
   Ukraińcami. Według naszych informacji napis będzie w przybliżeniu
   brzmiał tak: „Polakom, zamordowanym przez ukraińskich
   nacjonalistów”.
   Działalność tych grup jest ściśle powiązana z deklaracjami
   oficjalnych przedstawicieli strony polskiej. Ostatecznym celem tych
   posunięć jest uznanie przez stronę ukraińską działań, w których
   zginęli Polacy na Wołyniu w latach czterdziestych, jako ludobójstwa
   narodu polskiego. Po tym uznaniu możliwe będą roszczenia ze strony
   Polski i jej obywateli w sprawie należnych odszkodowań.
   Szczególnie fakt ten martwi, że to wszystko ma miejsce w przededniu
   spotkania prezydentów obu państw na początku września w Sahryniu
   (Polska). Według faktycznych informacji, warunkiem strony
   przyjmującej, tj. Polski, jest uznanie ludobójstwa Polaków przez
   prezydenta Wiktora Juszczenkę. Takie stanowisko wygląda na handel,
   gdzie z jednej strony Polska jest tak zwanym adwokatem Ukrainy w
   relacjach z UE a z drugiej – nasze państwo ma uznać ludobójstwo
   Polaków w latach czterdziestych.
   Strona polska pozwoliła sobie na ogłoszenie takiego stanowiska tylko
   z uwagi na słabość władz ukraińskich, które nie mogą zająć wyraźnego
   stanowiska odnoście ukraińsko – polskich konfliktów i
   kilkusetletniego ciemiężenia Ukraińców przez Polaków.
   Biorąc to pod uwagę, Iwanicka rejonowa organizacja „Swoboda” domaga
   się od władz ukraińskich użycia skutecznych i surowych środków dla
   obrony ukraińskich interesów narodowych w relacjach ze stroną
   polską. Uważamy, że budowanie polskich pomników na Ukrainie oraz
   ukraińskich pomników w Polsce ma odbywać się wyłącznie na podstawie
   parytetów.
   Iwanicka rejonowa organizacja „Swoboda” zwraca się do deputowanych
   Rady rejonowej w Iwaniczach z postulatem rozpatrzenia tego problemu
   i zakazania wznoszenia na terenie rejonu jakichkolwiek pomników,
   które obrażają godność narodową Ukraińców i przekazują skrzywione
   pojmowanie historii.
  • liberum_veto Swoboda atakuje polskie media na Wołyniu 15.08.09, 06:32
   Swoboda atakuje polskie media na Wołyniu
   Ukraińscy nacjonaliści z przyznającej się do kultu SS
   partii "Swoboda" atakują wydawaną w Łucku na Ukrainie polsko-
   ukraińską gazetę "Monitor Wołyński". "Swoboda" twierdzi, że gazeta
   znieważa mieszkańców Wołynia, obarczając UPA odpowiedzialnością za
   ludobójstwo Polaków w czasie II wojny światowej.
   W oświadczeniu zamieszczonym na swojej stronie nacjonaliści domagają
   się od redaktora naczelnego gazety Walentego Wakoluka oficjalnych
   przeprosin w związku z opublikowanym w gazecie tekstem "Nie o zemstę
   lecz o pamięć wołają ofiary". W tekście tym (zamieszczonym poniżej)
   Wakoluk przypomina wydarzenia z 11 lipca 1943 r. (tzw. "krwawa
   niedziela") - kulminacji wołyńskiego ludobójstwa, dokonanego przez
   UPA na polskiej ludności Wołynia.
   www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/swoboda-atakuje-polskie-media-na-wolyniu
   Swoboda zarzuca autorowi artykułu, że napisał go pod dyktando z
   Polski. Świadczyć o tym ma użyta w artykule frazeologia, jak i fakt,
   że gazeta jest współfinansowana przez stronę polską. "Swoboda" uważa
   również, że artykuł jest kontynuacją anty-ukraińskiej kampanii, z
   jaką mamy do czynienia w Polsce od czasu przyjęcia przez Sejm
   Rzeczypospolitej uchwały "O tragicznym losie Polaków na Kresach
   Wschodnich" (15.07.09).
   Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, która współfinansuje gazetę
   odrzuca zarzuty nacjonalistów, nazywając je absurdalnymi. - Nasza
   organizacja wspomaga dziesiątki tytułów wydawanych przez mniejszość
   polską w krajach b. ZSSR - mówi wiceprezes Fundacji, Rafał
   Dzięciołowski. - Nigdy nie ingerujemy w treść artykułów. Dziwię się
   tym protestom, bo Walenty Wakoluk jest naprawdę wielkim przyjacielem
   Ukraińców, mimo iż mógłby mieć wszelkie powody do tego, by nie
   odczuwać do nich sympatii. Jego rodzina została wymordowana przez
   UPA w czasie II Wojny Światowej - przypomina Dzięciołowski.
  • liberum_veto Pod sztandarem Bandery do boju! 28.08.09, 09:58
   Pod sztandarem Bandery do boju!
   24 sierpnia w dniu święta 18 rocznicy niepodległości Ukrainy we wsi
   Strusiw na Tarnopolszczyźnie odsłonięto kolejny pomnik watażki OUN
   Stepana Bandery. Na uroczystości odsłonięcia lider skrajnie
   nacjonalistycznej opcji „Swoboda” Oleh Tiahnybok oświadczył, iż w
   dniu niepodległości a także święta flagi ukraińskiej powstanie
   nowego pomnika Stepana Bandery jest symboliczne, bo Bandera jest tym
   sztandarem, który ma prowadzić naród ukraiński ku szczęśliwej
   przyszłości. Obecni decydenci ukraińscy są karłami w porównaniu z
   postacią olbrzyma Bandery, który zawsze był bohaterem i ponosił
   odpowiedzialność za wszystko co czynił. Obecny lider nacjonalistów
   ukraińskich zarzucił prezydentowi Wiktorowi Juszczence, iż w roku
   stulecia urodzin Bandery jeszcze nie nagrodził go pośmiertnie
   orderem Bohatera Ukrainy. Także Tiahnybok oskarża parlament, że do
   dziś weteranów UPA nie uznano za kombatantów II wojny światowej.
   Zdaniem współczesnego spadkobiercy OUN-UPA obecna władza na Ukrainie
   boi się twardej ręki Bandery. Ale mimo wszystko prawdziwi Ukraińcy
   dojdą do władzy na Ukrainie, aby pod sztandarem Bandery zbudować
   Wielką Ukrainę.
   Wódz ukraińskich nacjonalistów pochwalił chłopów wsi Strusiw, że
   zachowali ducha Bandery i są gotowi do boju w każdym momencie.
   www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=2094
  • liberum_veto Faszyści ukraińscy atakują Rajd Katyński 09.09.09, 21:42
   www.lviv.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/011756/
   Всеукраїнське об’єднання "Свобода" ухвалило заяву щодо подій у с.
   Гута Пеняцька 31 серпня 2009 року. У заяві, адресованій Президенту
   України Віктору Ющенку, Міністру Закордонних справ України, Голові
   Служби безпеки України, Головам Львівської обласної адміністрації та
   Львівської обласної ради, йдеться:

   "31 серпня 2009 р. на території, приналежній до Голубицької
   сільської ради Бродівського району Львівської області (колишнє с.
   Гута Пеняцькаwink відбувся масовий захід, у якому взяли участь понад
   200 громадян Республіки Польща, серед них – більше 100 байкерів, що
   нібито були учасниками "ІХ Райду Катинського".

   Слід зазначити, що про цей масовий захід на території Гути Пеняцької
   не було повідомлено українські органи державної влади та місцевого
   самоврядування. Окрім того, напередодні на території колишнього села
   без відповідних погоджень встановлені металеві хрести.

   Як стало відомо із польських ЗМІ, метою заходу було відвідання Гути
   Пеняцької - "польського села, мешканці якого 65 років тому були
   замордовані українськими бандитами з УПА та Дивізії СС "Галичина", а
   село було спалене. Така доля спіткала тисячі польських сіл ..."
   (raidkatynski.net).

   ВО "Свобода" стурбоване тим, що захід під назвою ІХ Райд Катинський
   було організовано з метою викривлення історії українсько-польських
   стосунків, нагнітання антиукраїнської істе
  • liberum_veto Swoboda wygrała w Tarnopolu 15.09.09, 06:50
   Blok Julii Tymoszenko poniósł klęskę w wyborach lokalnych w
   Tarnopolu na zachodniej Ukrainie. Zdaniem politologów, ich wynik
   świadczy o kryzysie nie tylko ugrupowania premier, ale też
   wszystkich większych ukraińskich sił politycznych.
   Zwycięzcą wyborów zostało nacjonalistyczne ugrupowanie Swoboda,
   które wprowadziło do 120-osobowej rady obwodowej 50 deputowanych. 20
   osób będzie reprezentowało partię Wspólne Centrum - nową, pozbawioną
   ideologii siłę polityczną, założoną przez szefa sekretariatu
   prezydenta Wiktora Bałohę. Na trzecim miejscu znalazła się popularna
   dotąd głównie na wschodzie Partia Regionów. Dopiero za nią Blok
   Julii Tymoszenko z jedynie 12 deputowanymi.
   Zdaniem politologów, ugrupowanie premier spodziewało się porażki i
   dlatego starało się za wszelką cenę zablokować wybory. Wynik
   głosowania, a przede wszystkim sukces Swobody może oznaczać, iż
   Ukraińcy szukają nowych sił politycznych. Dlatego, według ekspertów
   z pozarządowego Komitetu Wyborców Ukrainy, siły parlamentarne mogą w
   najbliższym czasie starać się pozbawić Ukraińców możliwości
   głosowania - na przykład przenosząc wybory prezydenta do Rady
   Najwyższej. Miałoby na tym zależeć Blokowi Julii Tymoszenko i Partii
   Regionów.
   www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/nacjonalistyczna-swoboda-wygrala-w-tarnopolu
   • natka134 Re: Swoboda wygrała w Tarnopolu 16.09.09, 13:24
    для чего и для кого существует феномен под названием "Тягныбок"?

    "Для того, чтобы разные постсоветские персоны говорили о возрождении
    фашизма в Украине. Для того, чтобы разные телеуроды с умным видом
    говорили, что такой страны нет и быть не должно."
    "Короче говоря, проект "Тягныбок" - это еще одна кукла Гитлера в
    киевском торговом центре.
    Мне понятно даже, почему к Тягныбоку идет молодая и активная
    украинская молодежь: потому что в этом проекте есть относительно
    внятная идеологическая составляющая, чего у других украинских партий
    и движений нет и близко. Плюс определенная форсированная харизма
    самого Олега Тягныбока. Но если задуматься: кто и зачем дает этому
    человеку ресурсы (в том числе, телевизионныеwink, становится понятно,
    что проект "Тягныбок" - проект многоцелевой, его основные задачи
    таковы: (1) уничтожать имидж Украины за границей; (2) пугать юго-
    восточные регионы, раскалывать Украину, способствовать становлению
    двух украинских политических наций; (3) отбирать голоса на
    президентских и парламентских выборах; (4) мобилизовать
    и "отфильтровать" пассионарную украинскую молодежь."
    http://www.zaxid.net/blogentry/39839/
  • liberum_veto kara śmierci za zdradę narodu i państwa 26.10.09, 15:37
   Nacjonalistyczna partia „Swoboda” domaga się wprowadzenia na
   Ukrainie kary śmierci za przestępstwa przeciwko narodowi i państwu.
   Poinformował o tym lider "Swobody" Ołeh Tiahnybok podczas wiecu
   partii w Iwano-Frankowsku, który odbył się w niedzielę pod
   hasłem "Wola narodu przeciw samowoli klanów".
   Zdaniem lidera "Swobody" cała ukraińska władza "spróchniała i
   skorumpowała się". "To, co oni dziś robią, można porównać z biblijną
   Sodomą i Gomorą. Inaczej tego nazwać nie można. Ta władza
   przekroczyła granicę" - mówił.
   Tiahnybok podkreślał, że Ukraina potrzebuje dziś "radykalnego
   oczyszczenia", w czym pomóc ma "wprowadzenie na Ukrainie kary
   śmierci za przestępstwa przeciwko narodowi i przeciwko państwu,
   inaczej tego problemu się nie rozwiąże. Ale do tego potrzebna jest
   wola polityczna tych, którzy będą przy władzy. Liczę na to, że
   bardzo szybko się to stanie" - podkreślał.
   Innym elementem "radykalnego oczyszczenia" ma być według "Swobody"
   przeprowadzenie lustracji, która "usunie drani, którzy doprowadzili
   państwo do dzisiejszego stanu".
   www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/ukraina:-kara-smierci-za-zdrade-narodu
  • liberum_veto IV rozbiór Polski 07.11.09, 08:36
   www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=swoboda
   Ogólnoukraińskie Zjednoczenie Swoboda - nacjonalistyczna partia
   ukraińska. Partia działa od 1991 roku, zarejestrowana została
   formalnie w 1995 roku. Liderem partii jest Ołeh Tiahnybok.
   Partia powstała 13 października 1991 pod nazwą Socjal-
   Nacjonalistyczna Partia Ukrainy. Założyli ją członkowie kół
   weteranów radzieckiej interwencji w Afganistanie, członkowie
   organizacji młodzieżowej Spadczyna pod kierownictwem Andrija
   Parubija, członkowie bractw studenckich ze Lwowa skupieni wokół
   Ołeha Tiahnyboka, oraz członkowie Warty Ruchu, działający pod
   przywództwem Jarosława Andruszkiwa oraz Jurija Kryworuczki.
   Oficjalnej rejestracji partii dokonano w dniu 16 października 1995
   roku. Pierwszym liderem partii został Jarosław Andruszkiw. Partia
   wydawała gazetę Socjal-Nacjonalista. Pod nazwą Socjal-
   Nacjonalistyczna Partia Ukrainy partia występowała do 14 lutego 2004
   roku, kiedy to na IX zjeździe zmieniła nazwę na obecną; zmianom
   uległa wówczas również symbolika partii (zarzucono logo - ideogram
   IN, od Idea Narodu, trawestacja symbolu Wolfsangel - na rzecz dłoni
   stylizowanej na trójząb), nastąpiła również zmiana na stanowisku
   lidera partii - Andruszkiwa zastąpił Ołeh Tiahnybok.
   Partia opowiada się za
   •zmianą systemu politycznego na prezydencki [jak na Białorusi]
   •derusyfikacją kraju,
   •protekcjonizmem w gospodarce,
   •ustawowym uznaniem weteranów UPA za bojowników o niezależność
   Ukrainy,
   •uznaniem Wielkiego Głodu za ludobójstwo
   •uniezależnieniem Ukrainy od Rosji w sferze energetyki, współpracą z
   państwami Bliskiego Wschodu, rozwojem nowych technologii,
   •wyprowadzeniem wojsk rosyjskich z Sewastopola,
   •likwidacją autonomii Krymu
   •wspieraniem powrotu Ukraińców z emigracji,
   •wspieraniem obrony praw ukraińskich pracowników za granicą,
   •wzmocnienie ochrony granicy państwowej, stworzeniem systemu
   kontroli biometrycznej, likwidacją nielegalnej migracji
   •uchwaleniem nowej ustawy o obywatelstwie, między innymi
   zawierającej zapisy o przyznaniu prawa do obywatelstwa wyłącznie
   osobom urodzonym w granicach państwa ukraińskiego oraz etnicznym
   Ukraińcom oraz o pozbawianiu obywatelstwa cudzoziemców- głównie
   Polaków i Rosjan.
   •zamianą ustawy o językach w Ukraińskiej SRR na proponowaną przez
   siebie ustawę o obronie języka ukraińskiego,
   •wprowadzeniem obowiązkowego tłumaczenia synchronicznego/dubbingu
   wszelkich programów, widowisk, filmów na język ukraiński,
   •wprowadzeniem egzaminu ze znajomości języka ukraińskiego dla
   kandydatów na stanowiska urzędnicze i funkcjonariuszy,
   •wyjściem Ukrainy ze Wspólnoty Niepodległych Państw
   •zmianą granicy polsko-ukraińskiej poprzez siłowe oderwanie od
   Polski nie tylko Przemyśla ale też Podkarpacia i części
   Lubelszczyzny.
   Corocznie w prawosławne święto Pokrowy (14 października) partia
   organizuje pikiety, w których domaga się uznania praw weteranów UPA,
   które przeradzają się w starcia ze zwolennikami partii
   komunistycznych.
   W 2009 roku Aktywiści partii usiłowali zakłócić uroczystości
   rocznicowe upamiętniające zbrodnię w Hucie Pieniackiej.
   Na forum europejskim partia współpracuje z nacjonalistycznymi
   organizacjami tj. Wolnościową Partią Austrii i Frontem Narodowym Le
   Pena.
   • natka134 Re: IV rozbiór Polski 13.11.09, 13:39
    >>•zmianą granicy polsko-ukraińskiej poprzez siłowe oderwanie od
    >Polski nie tylko Przemyśla ale też Podkarpacia i części
    >Lubelszczyzny.

    Skąd takie bzdury? NIe ma takich punktow w programie "Swobody".
    www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/prohrama/
    www.svoboda.org.ua/pro_partiyu/prohrama/konstytutsiya/
    -------
    • natka134 Re: IV rozbiór Polski 13.11.09, 13:49
     A szubienice na stronie IVrozbiorpolski są. grzegorz Motyka
     np. "dostał" 77razy szubienice, A.Michnik-71, M.T.Kuchciński-59,
     J.Kuroń-44, P.Tyma-37. Ależ to takie niewinne
     szubieniczki...Zadziwiające, jak szybko 'antyfaszysci" przyjmują
     faszystowskie metody.
     czy ta szubienica już została wyświęcona? smile)
     • no_passaran IV rozbiór Polski - szubienice 13.11.09, 19:00
      natka134 napisała:

      > A szubienice na stronie IVrozbiorpolski są.

      No i słusznie. Dla wroga tylko sucha gałąź i konopny sznur!
      www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=rank--szu
      Najczęściej obdarowywani
      289 Stepan Bandera
      114 Adolf Hitler
      113 Józef Stalin - Iosif Wissarionowicz
      92 Wiktor Andrijowicz Juszczenko
      77 Grzegorz Motyka
      71 Adam Michnik
      59 Marek Tadeusz Kuchciński
      50 Blanka Kaczorowska
      50 Mykoła Łebed
      49 Andrzej Szeptycki
      48 Roman Szuchewycz
      47 Stefan Niesiołowski
      47 Franklin Delano Roosevelt
      46 Stefan Michnik
      44 Jacek Kuroń
      40 Dmytro Kljaczkiwśkyj - Kłym Sawur
      38 Ozjasz Szechter
      38 Gazeta Wyborcza
      37 Piotr Tyma
      36 Ołeh Tiahnybok
       • no_passaran Na samym szczycie Bandera... 24.11.09, 22:04
        Nie ma żadnej konkurencji. Hitler, Stalin i Juszczenko daleko w tyle.
        Z pierwszej dwudziestki wypadł Tiahnybok, pojawiło się SS Galizien.
        Znaczny awans zanotował metropolita Szeptycki, kandydat na ołtarze
        www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=rank--szu
        323 Stepan Bandera
        129 Adolf Hitler
        128 Józef Stalin - Iosif Wissarionowicz
        96 Wiktor Andrijowicz Juszczenko
        83 Grzegorz Motyka
        78 Adam Michnik
        67 Andrzej Szeptycki
        61 Marek Tadeusz Kuchciński
        58 Stefan Michnik
        58 Roman Szuchewycz
        57 Blanka Kaczorowska
        56 Wiaczesław Mołotow
        55 Dmytro Kljaczkiwśkyj - Kłym Sawur
        53 Mykoła Łebed
        53 Joachim von Ribbentrop
        52 Ozjasz Szechter
        51 Gazeta Wyborcza
        51 Franklin Delano Roosevelt
        48 Stefan Niesiołowski
        46 SS Galizien
        • no_passaran Re: Na samym szczycie Bandera... 15.12.09, 13:45
         Spore zmiany na liście. Nareszcie doceniono UPA, błyskawiczny awans
         na 8. miejsce. Szturmem do pierwszej dziesiątki wdarły się też OUN i
         SS Galizien. Z dwudziestki wyleciał Ozjasz Szechter, Gazeta
         Wyborcza, Blanka Kaczorowska (ki diabeł?) i Stefan Niesiołowski
         www.ivrozbiorpolski.pl/index.php?page=rank--szu
         364 Stepan Bandera
         155 Adolf Hitler
         153 Józef Stalin - Iosif Wissarionowicz
         100 Wiktor Andrijowicz Juszczenko
         93 Grzegorz Motyka
         83 Adam Michnik
         79 Andrzej Szeptycki
         68 UPA
         67 Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (OUN)
         66 SS Galizien
         65 Joachim von Ribbentrop
         65 Stefan Michnik
         65 Roman Szuchewycz
         65 Wiaczesław Mołotow
         65 Gestapo
         65 NKWD
         65 Dmytro Kljaczkiwśkyj - Kłym Sawur
         63 Mykoła Łebed
         62 Marek Tadeusz Kuchciński
         61 Kongres Ukraińskich Nacjonalistów (KUN)
  • liberum_veto Ukraińcy chcą przeprosin od Polaków 02.01.10, 20:50
   Wołyński oddział ukraińskiej szowinistycznej partii „Swoboda” jest
   oburzony uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego upamiętniającą
   ofiary ludobójstwa dokonanego na Polakach na Kresach Wschodnich II
   RP przez Ukraińską Powstańczą Armię i Organizację Ukraińskich
   Nacjonalistów.
   Zdaniem "Swobody" uchwała Sejmiku Podkarpackiego jest nie do
   przyjęcia ze względów historycznych, politycznych i dyplomatycznych,
   gdyż "Polacy znowu pozwalają sobie na nazywanie rdzennie ukraińskich
   ziem Kresami Wschodnimi". Zdaniem ukraińskich nacjonalistów jest to
   celowe kształtowanie polskiej opinii publicznej, aby występowała z
   pretensjami terytorialnym wobec Ukrainy i zagrażała jej spójności
   terytorialnej.
   "Polacy powinni wreszcie uświadomić sobie: Wołyń i Galicja to
   odwiecznie ukraińskie terytoria i to Ukraińcy będą na swojej ziemi
   decydować kto jest dla nich bohaterem, a kto zbrodniarzem" -
   napisano w oświadczeniu.
   "Swoboda" protestuje też przeciw "znieważaniu pamięci bojowników o
   wolność i niezależność Ukrainy", jakiej mieli dopuścić się radni
   województwa podkarpackiego, którzy jednogłośnie przyjęli wyżej
   wymieniony projekt uchwały. "OUN i UPA walczyły na swojej ziemi i o
   swoje państwo, w przeciwieństwie do Armii Krajowej, która dokonywała
   swoich akcji pacyfikacyjnych na cudzych terytoriach" - twierdzą
   nacjonaliści.
   Dlatego też wołyńska "Swoboda" domaga się od prezydenta, rządu i MSZ
   Ukrainy reakcji na uchwałę Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Od
   Rady Obwodu Wołyńskiego przyjęcia kontr-uchwały, gdzie m.in. żądać
   się będzie publicznych przeprosin od strony polskiej za treść
   uchwały.
   Natomiast od Polaków "Swoboda" żąda przeprosin za "ludobójstwo na
   Ukraińcach w latach 1943-1944 XX wieku i za wszystkie zbrodnie
   Polaków wobec Ukraińców na etnicznie ukraińskich ziemiach". Warto
   dodać w tym miejscu, że zdaniem ukraińskich szowinistów "etnicznie
   ukraińskie ziemie" to m.in. takie polskie terytoria jak
   Chełmszczyzna, Podlasie, Nadsanie i Łemkowszczyzna.
   W przyjętej 28 grudnia br. uchwale Sejmik Województwa Podkarpackiego
   oddał "cześć Polakom i obywatelom II Rzeczypospolitej Polskiej
   innych narodowości, pomordowanym na Kresach Rzeczypospolitej przez
   zbrodniarzy wywodzących się z Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
   i tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii" oraz wyraził "wdzięczność tym
   Ukraińcom, którzy z narażeniem własnego życia nieśli pomoc swoim
   polskim sąsiadom".
   Zdaniem podkarpackich radnych "przywrócenie prawdy historycznej o
   tragedii Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej jest
   niezbędne do pojednania pomiędzy narodami polskim i ukraińskim".
   W latach 1942-1946 OUN i UPA wymordowały na Wołyniu i w Galicji ok.
   120 tys. Polaków, od niemowląt do starców, niszcząc przy tym kilka
   tysięcy polskich osiedli i kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw.
   www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/ukraincy-chca-przeprosin-od-polakow
  • liberum_veto "Polsko, pokajaj się", "AK- bandyci" 08.02.10, 20:46
   5 lutego we Lwowie blisko 60 przedstawicieli Ogólnoukraińskiego
   Związku „Swoboda” pikietują Konsulat Generalny Polski we Lwowie z
   wymaganiem rezygnacji z przejawów ukrainofobii i szowinizmu.
   Uczestnicy pikiety trzymają plakaty i skandują „Armia Krajowa –
   bandyci”, „Polsko, pokajaj się”, „Bandera naszym bohaterem”.
   Analogiczne akcje protestu prowadzą się pod placówkami
   dyplomatycznymi Polski w Kijowie, Odessie, Charkowie i Łucku.
   Również podczas akcji protestu "swobodowcy" przekazali do Konsulatu
   Generalnego oświadczenie, w którym żądają rezygnacji z nasilania
   antyukraińskiej histerii.
   W oświadczeniu również czytamy o tym, że polskie władze aprobują i
   popierają organizacje "kresowe" o ukierunkowaniu szowinistycznym,
   które udają się do szantażu Ukrainy, powiązując uznanie ukraińskich
   bohaterów z przeprowadzeniem mistrzostw Euro 2012.
   Przypomnimy, 5 lutego w Polsce zaplanowano również pikiety
   ukraińskich instytucji dyplomatycznych w Warszawie, Krakowie,
   Lublinie i we Wrocławiu, których głównym hasłem jest "Bandera, OUN-
   UPA i SS Galizien - hańba i potępienie".
   www.zaxid.net/newspl/2010/2/5/141558/
  • liberum_veto Dialog według ukraińskich szowinistów 07.04.10, 06:39
   Banderjugend faszystowskiej "Swobody" w akcji...
   www.youtube.com/watch?v=xeHywJFjFHU
   Wracamy do sprawy zakłócenia przez ukraińskich szowinistów z
   partii "Swoboda" konferencji prasowej w Kijowie na temat odebrania
   Stepanowi Banderze tytułu Bohatera Ukrainy.
   Poniżej zamieszczamy wywiad jakiego udzielił ks. Tadeusz Isakowicz-
   Zaleski tuż po zerwaniu konferencji polskiemu dziennikarzowi z
   Kijowa Eugeniuszowi Tuzow-Lubańskiemu, a także film nakręcony przez
   ukraińskich nacjonalistów. Z zapisu wideo widać wyraźnie, że akcją
   kierował wiceprzewodniczący "Swobody" i lider tej partii w Kijowie
   Andrij Mochnyk, posiłkowany przez swojego zastępcę Andrija Illienkę
   oraz innych działaczy kijowskiej "Swobody".

   Eugeniusz Tuzow-Lubański: Jak Ksiądz odbiera to, co się stało w
   Kijowie?
   Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski: Rozumiem, iż konferencję prasową w
   Kijowie zerwał margines nacjonalistyczny społeczeństwa ukraińskiego.
   Jednak nie bagatelizowałbym tego, bo nastroje banderowskie są bardzo
   rozpowszechnione na Ukrainie zachodniej. Ale przez histerię i
   okrzyki nie zmieni się prawdy historycznej. A prawda jest taka, że
   Bandera był inspiratorem ruchu formacji zbrodniczej OUN-UPA, która
   wymordowała tysiące niewinnych Polaków, Żydów i Ormian na Kresach
   Południowo-Wschodnich II RP. Ale na Ukrainie jest ukrywana prawda o
   morderstwach banderowców - dlatego wrzód faszystowski coraz staje
   się większy. Przyjechawszy do Kijowa zrozumiałem, że to nie jest
   Europa, bo taką akcję faszystowskich bojówkarzy trudno sobie
   wyobrazić w kraju europejskim.

   A jak jest z tymi bohaterami, którzy łączyliby Polaków i Ukraińców?
   - Bandera nigdy nie będzie łączyć nasze narody, bo nawet naród
   ukraiński dzieli na wrogie sobie części. Przecież jest piękna postać
   Symona Petlury, który potrafi łączyć Polaków z Ukraińcami. Hetman
   Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny i wiele innych postaci historycznych.
   Trzeba mieć tylko dobrą wolę. Przecież nie wybieramy tylko - albo
   Bandera albo KGB. Gloryfikacja Bandery i OUN-UPA jest niebezpieczna,
   bo tak się rozwija wirus faszystowski w społeczeństwie. Wszystko
   zaczyna się od zerwania takich konferencji, a potem dochodzi do
   rzeczy bardziej poważnych, które znamy przecież z historii.

   Czy ta młodzież, która dzisiaj krzyczała hasła, obrażające Księdza,
   Polskę i Kościół rzymskokatolicki - jest świadoma tego co czyni?
   - Chyba nie. Rozumiem, iż kochają po swojemu Ukrainę ale postawili
   na fałszywych proroków. Od samego początku swoich rządów prezydent
   Ukrainy Wiktor Juszczenko gloryfikował Stepana Banderę i 14.
   Dywizję "SS Galizien". Ale jak można mówić, że patriotami
   ukraińskimi byli esesmani? Przecież SS - to organizacja uznana za
   zbrodniczą na całym świecie. Mam relacje z wieloma Ukraińcami,
   którzy nie popierają juszczenkowskiej gloryfikacji faszyzmu. W
   sprawie zniewolenia rozumu i świadomości młodych ludzi na Ukrainie
   Juszczenko przyczynił się najbardziej i dzisiaj obserwowaliśmy owoce
   takiego wychowania w duchu OUN-UPA.

   Czy po tak brutalnej akcji nacjonalistów jest możliwy dialog polsko-
   ukraiński w trudnych sprawach?
   - Oczywiście, że możliwy i potrzebny. Brałem przedtem udział w
   różnych spotkaniach polsko-ukraińskich ale ta konferencja jest
   najgorsza. Np. w Kanadzie między Polakami i Ukraińcami odbywa się
   konstruktywny dialog w trudnych kwestiach. A w Kijowie po agitacji
   Juszczenko i jego otoczenia - pozycja nacjonalistów jest
   bezalternatywna - albo Bandera albo nikt. A taka droga prowadzi
   donikąd. Nie widzę w ogóle konfliktu polsko-ukraińskiego ale takie
   akcje bojówkarzy "Swobody" w Kijowie nie służą sprawie dobrych
   relacji między naszymi narodami.

   Dziękuję za rozmowę.
   www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/dialog-wedlug-ukrainskich-szowinistow
  • liberum_veto W Kijowie spalili polską flagę 24.04.10, 08:15
   W nocy z 14 na 15 kwietnia, gdy w Polsce trwała żałoba narodowa,
   ukraińscy szowiniści z organizacji "Patriota Ukrainy" przeprowadzili
   w Kijowie marsz na cześć Koliszczyzny, buntu hajdamaków z 1768 roku.
   Pod koniec akcji nacjonaliści spalili flagi krajów "wrogich
   Ukrainie": Polski, Izraela i Rosji.
   www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/w-kijowie-spalili-polska-flage
   Organizacja "Patriota Ukrainy" powstała w 1999 roku jako
   młodzieżówka Socjal-Nacjonalistycznej Partii Ukrainy (obecnie działa
   pod nazwą Ogólnoukraińskie Zjednoczenie "Swoboda"). Po zerwaniu z
   nią, od 2005 roku działa jako niezależna organizacja, odwołująca się
   do idei socjal-nacjonalizmu. Jej najsilniejsze ośrodki znajdują się
   w Charkowie i Kijowie.
   W marszu przez centrum ukraińskiej stolicy według samych
   nacjonalistów wzięło udział 200 osób, niosących baner "A tymczasem
   hajdamacy noże poświęcili" i skandujących hasła: "Chwała
   hajdamakom", "Pamiętaj obcokrajowcu, Ukrainiec gospodarzem"
   czy "Jedna rasa, jeden naród, jedna ojczyzna - to Ukraina".
   Rozpoczynając marsz, lider "Patrioty Ukrainy" w Kijowie Serhij
   Spoloh powiedział m.in. "Chcemy przypomnieć tym, którzy dziś
   poniżają naród ukraiński - im bardziej będziecie gnębić Ukraińców,
   im bardziej będziecie uciskać Ukraińców, tym okrutniejsza będzie
   nowa Koliszczyzna XXI wieku".
   Na koniec, pod pomnikiem hetmana Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego,
   spalono flagi Polski, Izraela i Rosji. Na poniższym filmie od 8:34
   minuty:
   www.youtube.com/watch?v=wvB5hLMm8L8
  • liberum_veto Patriarcha Filaret pobłogosławił "Swobodę" 31.08.10, 06:01
   I znów sojusz cerkwi ukraińskiej z faszystami. Historia niczego ich
   nie nauczyła?!...
   www.kresy.pl/wydarzenia?zobacz/patriarcha-filaret-poblogoslawil-swobode
   Zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu
   Kijowskiego Filaret odznaczył lidera nacjonalistycznej
   partii "Swoboda" Ołeha Tiahnyboka Orderem Świętego Równego Apostołom
   Księcia Włodzimierza III stopnia, za "zasługi w odrodzeniu życia
   duchowego na Ukrainie i umacnianiu Niezależnej Ukraińskiej Cerkwi
   Prawosławnej".

   "Rozmowa między patriarchą Filaretem i Ołehem Tiahnybokiem była
   bardzo ciepła i o dziwo szczera" - relacjonuje na swoim blogu
   związana ze środowiskami nacjonalistycznymi dziennikarka Olena
   Biłozerska.

   Według jej relacji, w czasie ubiegłotygodniowego spotkania, obie
   strony krytykowały obecną ukraińską władzę i Cerkiew Patriarchatu
   Moskiewskiego, cieszyły się z licznego udziału wiernych w niedawnych
   obchodach Dnia Chrztu Rusi oraz z dużym optymizmem wypowiadały się o
   odrodzeniu wiary i ducha narodowego na Ukrainie.

   Lider "Swobody" podarował zwierzchnikowi Ukraińskiego Kościoła
   Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego dwa duże albumy,
   m.in. "Drewniane rzeźbiarstwo Galicji", dodając, że choć większość
   tego rzeźbiarstwa wykonano w katolickiej tradycji, to można tam
   dostrzec także "wpływy Wielkiej Ukrainy" - pisze Biłozerska.

   Podczas uroczystej dekoracji, patriarcha Filaret życzył
   Tiahnybokowi, "żeby wasza partia rosła w siłę", a na koniec
   pobłogosławił działaczy "Swobody" na udział w najbliższych wyborach
   samorządowych na Ukrainie, które odbędą się 31 października br.

   Partia Ogólnoukraińskie Zjednoczenie "Swoboda" znana jest głównie ze
   swoich nacjonalistycznych i szowinistycznych wystąpień, m.in.
   przeciwko Polakom. Do ich najbardziej znanych tego typu akcji należy
   dwukrotna próba zakłócenia uroczystości w Hucie Pieniackiej, czy
   uchwalenie przez zdominowaną przez nich Tarnopolską Radę Obwodową
   rezolucji domagającej się od Polski przeproszenia za zbrodnie Armii
   Krajowej na Ukraińcach.

   Według niedawnych sondaży, przeprowadzonych w trzech największych
   miastach zachodniej Ukrainy: Lwowie, Tarnopolu i Iwano-
   Frankowsku, "Swoboda" cieszy się tam największym poparciem i ma
   szansę wygrać najbliższe wybory samorządowe.
  • liberum_veto "Pacyfikacja - zbrodnia ludobójstwa" 18.09.10, 13:18
   16.09.2010
   Zwolennicy nacjonalistycznej partii "Swoboda" pikietowali dziś pod polskimi konsulatami z okazji uchwalonej przez lwowski samorząd 80. rocznicy pacyfikacji w Galicji. Uroczystości rocznicowe odbyły się także we Lwowie. Wzięli w nich udział przedstawiciele lokalnych władz.
   Manifestacje w 80. rocznicę rozpoczęcia przez Warszawę akcji pacyfikacyjnej w ówczesnej Małopolsce Wschodniej przeciwko Ukraińskiej Wojskowej Organizacji odbyły się pod polskimi placówkami dyplomatycznymi w Kijowie, Winnicy, Lwowie, Odessie, Charkowie i Łucku.
   W manifestacji w Kijowie wzięło udział około 20 osób. Skandowano hasła:"Polsko, pokajaj się!", "Polacy, pamiętajcie o Pierackim!", "Bandera - nasz bohater!", "Pacyfikacja - zbrodnia ludobójstwa, dokonana przez Polaków przeciwko Ukraińcom!".
   Przemawiający w czasie protestu wielokrotnie atakowali Polskę, nie tylko za jej politykę w 20-leciu międzywojennym, ale także obecną. Zwolenników "Swobody" szczególnie razi krytyka pod adresem poprzednich władz w Kijowie za nadanie przywódcy nacjonalistów Stepanowi Banderze tytułu Bohatera Ukrainy. Andrij Illienko ze stołecznego oddziału "Swobody" powiedział Polskiemu Radiu, że każde państwo ma prawo do własnej polityki historycznej. "Ale nam się bardzo nie podoba, gdy ktokolwiek, w tym Polska, wtrąca się w nasze sprawy i mówi, kto ma być naszym bohaterem' - podkreślił.
   Uroczystości z okazji rocznicy odbyły się także we Lwowie. Wzięli w nich udział przedstawiciele lokalnych władz. Przewodniczący lwowskiej rady obwodowej Myrosław Senyk porównał działania ówczesnych polskich władz, które zamykały ukraińskie szkoły, z działaniami rzadzącej obecnie na Ukrainie Partii Regionów, która stara się popularyzować, w tym też w szkolnictwie, język rosyjski.
   www.kresy.pl/wydarzenia,ukraina?zobacz/polsko-pokajaj-sie-
  • liberum_veto Swoboda finansowana przez Rosję?... 21.10.10, 19:12
   Ciekawa teoria szefa juszczenkowskiej bezpieki, miłośnika Bandery...
   www.kresy.pl/publicystyka,reportaze?zobacz/ukraina-obchody-68-rocznicy-powstania-upa
   Tego dnia odwiedził Lwów także nowy lider „Naszej Ukrainy” Wałentyn Naływajczenko, który m.in. radził swoim wyborcom, aby czytali prace Stepana Bandery, co jest konieczne, gdyż obecnie wiele jego idei jest wypaczanych, co dyskredytuje „ukraińską ideę narodową”.
   Były szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy miał tu na myśli przede wszystkim partię „Swoboda”, o której powiedział: „Jesteśmy przeciw temu, żeby za pieniądze sąsiedniego państwa prowadzić wiece, pikiety, i podczas nich dyskredytować ideę narodową”. „Swoboda” jest oskarżana przez inne ugrupowania nacjonalistyczne i narodowo-demokratyczne o to, że jest skrycie finansowana przez Partię Regionów, a nawet Rosję.
   Sama „Swoboda” zorganizowała swoje obchody w Kijowie. Około dwóch tysięcy osób przemaszerowało przez ukraińską stolicę, wykrzykując „UPA – państwowe uznanie!”, „Chwała Ukrainie – Chwała Bohaterom!” oraz nowe hasło w ich repertuarze – „Rewolucja!”, które skandował m.in. lider „Swobody” Ołeh Tiahnybok.
   Tiahnybok wołał później na wiecu: "UPA to największa podziemna armia nie tylko Europy, a i świata, wszystkich czasów. Walczyła na wszystkie fronty, niszczyła niemieckich, sowieckich, polskich okupantów od szeregowców do generałów. Przez tę armię przeszło 600 tys. Ukraińców. To 600 tysięcy bohaterów, którzy nawet po swojej śmierci wzbudzają przerażenie u wszystkich nieprzyjaciół prawdziwej Ukrainy".
   Iryna Farion, członek Rady Politycznej „Swobody”, powołała się zaś w swoim przemówieniu na Jana Pawła II: „Kiedy papież przyjeżdżał do Lwowa, to mówił: Ludzie, nie zapominajcie jedenastego przykazania, które brzmi „nie bój się”. Ci, których pamięć dziś czcimy, którzy nam dodają siły – znali to przykazanie. (…wink Moje słowa dziś będą nie wiecowe. Wiem, że w tej chwili obcujemy z Nieśmiertelnymi, z Pozaziemskim, Wiecznością, z absolutną Prawdą, Miłością, Nienawiścią. Bo właśnie takimi byli ci bohaterowie, których czcimy…”
  • liberum_veto „Swoboda” - to zagrożenie nie tylko dla Ukrainy 10.11.10, 14:27
   Obserwatorzy polityczni na Ukrainie i za granicą są zaniepokojeni wygraniem wyborów samorządowych w zachodnich regionach kraju przez skrajnie nacjonalistyczną organizację „Swoboda” wodza Oleha Tiahnyboka, pochodzącego ze Lwowa. Nawet władze ukraińskie już nie mogą milczeć w sprawie aktywizacji i popularyzacji opcji neobanderowskiej w państwie. Wiceszef administracji prezydenckiej Hanna Herman tłumaczy wygranie wyborów przez neonazistów ukraińskich rozczarowaniem elektoratu tzw. demokratami z opcji pomarańczowych. Radykalizacja nastrojów części społeczeństwa – to powód do poważnych rozmyśleń nad tym jak rozumieją demokrację ci, co wspierają „Swobodę” – zaznaczyła Herman w artykule, opublikowanym w ukraińskim tygodniku „Dzerkało Tyżnia”. Jej zdaniem wygranie wyborów na Ukrainie zachodniej przez ekstremistę Tiahnyboka – to także poważny sygnał dla władz, iż mapa polityczna kraju została przekrojona ze wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami. Nie wolno chować głowy w piasek i nie zauważać niebezpiecznyc tendencji politycznych w kraju – stwierdza w „Dzerkale Tyżnia” wiceszef administracji prezydenta Janukowycza.
   Według danych nieoficjalnych neobanderowska „Swoboda”, która deklaruje, iż opiera się na ideologii integralnego nacjonalizmu ukraińskiego, wygrała głosami ponad 30% wyborców samorządowe wybory w zachodnich regionach Ukrainy. Tiahnybok już wypowiada publicznie swoje pretensje terytorialne do Rosji i Polski. Władze Rosji już reagują na te wypowiedzi neonazisty spod znaku OUN-UPA. Władze polskie i placówki dyplomatyczne RP na Ukrainie tego nie słyszą i nie widzą w ramach partnerstwa strategicznego. Media polskie także są na te pogróżki nazisty Tiahnyboka głuche. Ale to nie zatrzyma neobanderowskiej „Swobody” w jej faszystowskim marszu ku władzy i zaognieniu stosunków z Polską i Rosją.
   Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów
   www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=3531
  • liberum_veto Neobanderowiec przewodniczącym obwodu lwowskiego 03.12.10, 13:58
   Oleh Pańkewycz ze skrajnie nacjonalistycznej "Swobody" został wybrany na przewodniczącego Rady Obwodu Lwowskiego. Był jedynym kandydatem na to stanowisko.
   Tuż po ogłoszeniu wyników Pańkewycz oświadczył, iż trzy obwody zachodnie (lwowski, tarnopolski i iwanofrankowski), gdzie wybory wygrali spadkobiercy OUN-UPA ze "Swobody", mają się skonsolidować wokół ideologii nacjonalizmu ukraińskiego. - Dziś Ukraina Zachodnia znowu jest ostoją tradycji nacjonalizmu ukraińskiego. Obecna władza w Kijowie jest przeciwko naszej ideologii, ale nacjonalizm niebawem zwycięży w całym kraju - oświadczył buńczucznie Pańkewycz. "Swoboda" liczy najwyraźniej na to, że uda się jej zwiększyć wpływy polityczne i poparcie wśród Ukraińców na fali rosnącego niezadowolenia z powodu kryzysu ekonomicznego.
   www.naszdziennik.pl/index.php?dat=20101201&typ=sw&id=sw24.txt
  • liberum_veto Świat zaniepokojony banderowską Swobodą 18.12.10, 17:47
   Korespondencja z Kijowa 2010-11-13
   Deputowany do ukraińskiego parlamentu i prezes zjednoczenia organizacji mniejszości narodowych na Ukrainie Oleksandr Feldman (prezes organizacji żydowskich na Ukrainie) podczas swojej niedawnej wizyty do USA na spotkaniu z wysokim urzędnikiem Departamentu Stanu ds. antysemityzmu Hanną Rosental zwrócił uwagę władz amerykańskich na to, iż do władzy na Ukrainie dochodzą opcje faszystowskie. Rozmowa Feldmana z Rosental dotyczyła przede wszystkim skrajnie nacjonalistycznej organizacji „Swoboda”, która wygrała niedawne wybory samorządowe na Ukrainie zachodniej i jest zagrożeniem dla demokracji w kraju. Wg informacji ukraińskiej agencji medialnej „TSN” władze USA także wyraziły swój niepokój z powodu popularyzacji ruchów neonazistowskich na Ukrainie zachodniej. Opcja „Swoboda”, której członkowie nie kryją swoich poglądów antysemickich, zdobywa władzę w kraju, a decydenci ukraińscy biernie temu się przyglądają – stwierdzono na spotkaniu w Departamencie Stanu USA.
   Deputowany Feldman, który reprezentuje mniejszości narodowe Ukrainy, spotkał się także z przedstawicelem OBWE ds. walki z antysemityzmem Andrew Backerem i ministrem MSZ Wielkiej Brytanii ds. holocaustu Andrew Burns’em.
   Głownym tematem rozmów była aktywizacja organizacji skrajnie nacjonalistycznych na Ukrainie, co niesie zagrożenie bezpieczeństwu w Europie i świecie.
   Wódz „Swobody” Oleh Tiahnybok na mityngu z okazji zwycięsta w wyborach wypowiedział pretensje terytorialne do krajów ościennych, takich jak Polska i Rosja. W odróżnieniu od władz polskich organizacje żydowskie na Ukrainie i Zachodzie rozumieją, iż jeśli nie walczyć z ruchem neonazistowskim na Ukrainie - to rzezie banderowskie z II wojny światowej mogą się powtórzyć. Z niedawnej historii wiadomo, iż największymi wrogami OUN-UPA są Polacy, Żydzi i Rosjanie. Ale establishment polski wbrew zdrowemu rozsądkowi wierzy, iż to neonaziści Wiktora Juszczenki są najlepszymi przyjacielami Polaków. Większej ślepoty władz chyba nie było w całej historii RP. Ale cóż robić, gdy polityka niekiedy graniczy z paranoją, ale ofiarami totalnej głupoty stają się najczęściej zwykli obywatele, dalecy od polityki.
   Eugeniusz Tuzow-Lubański, Kijów
   www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=3538
  • liberum_veto Swoboda: prezydent Polski - persona non grata 04.07.13, 21:59
   "Swoboda" oświadcza, że prezydent Polski - persona non grata w Łucku
   Wtorek, 2 lipca 2013 r.

   www.pravda.com.ua/news/2013/07/2/6993387/

   Wizyta prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego w Łucku, zapowiedziana w dniu 14 lipca jest niepożądana, ponieważ może to sprowokować zaostrzenie stosunków polsko-ukraińskich.

   Tak stwierdził poseł, szef wołyńskiej obwodowej organizacji WO "Swoboda" Anatolij Witiw, informuje służba prasowa partii.

   "Po tym, gdy 20 czerwca 2013 r. Senat uchwalił anty-ukraińską, pseudo-historyczną i szowinistyczną uchwałę w sprawie wydarzeń na Wołyniu, wizyta Prezydenta RP w Łucku jest niepożądana i niedorzeczna (niewłaściwa). Społeczeństwo ukraińskie może przyjąć taką inicjatywę polskiego prezydenta jako prowokację." - powiedział.

   Według Witiwa, "Komorowski chce przyjechać do Łucka, aby symbolicznie upokorzyć Ukraińców, który walczyli o niepodległość na swojej ziemi, i pokazać ich w charakterze "morderców".

   "Po wielu miesiącach rozpętywania anty-ukraińskiej histerii przez polskich polityków Bronisław Komorowski nie ma nic do roboty w Łucku" - stwierdza "swobodowiec".

   Zgodnie z jego słowami, "obecność polskiego prezydenta na Wołyniu w tych warunkach nie tylko nie prowadzi do wzajemnego porozumienia między dwoma narodami, lecz może sprowokować akcję protestu społeczeństwa."

   "Mieszkańcy Wołynia mogą zinterpretować ten gest jako dążenie strony polskiej do narzucenia nam swojej neo-imperialnej wersji wydarzeń w 1943 roku na zachodniej Ukrainie, na podstawie sfabrykowanych (fałszywych) i niewiarygodnych faktów historycznych" - oświadczył Witiw.

   W jego opinii, wizyta Komorowskiego w Łucku byłaby celowa tylko wtedy, gdyby on "odwiedził ukraińskie wsie, których mieszkańcy byli ofiarami ataków polskich oddziałów okupacyjnych w czasie II wojny światowej, i publicznie wyraził skruchę przed Ukrainą za wiele lat grabieżczej (agresywnej) polityki Rzeczypospolitej."

   "Prezydent Polski, wreszcie, powinien publicznie potępić zbrodnie popełnione przez Polaków na Ukraińcach na Chełmszczyźnie na wiosnę 1944 roku oraz podczas operacji "Wisła". Taki krok głowy polskiego państwa byłby pozytywnym sygnałem i pomógłby w realizacji polsko-ukraińskiego porozumienia." - powiedział parlamentarzysta.

   "W innym przypadku Bronisław Komorowski będzie personą non grata w obwodowej (wojewódzkiej) stolicy Wołynia" - powiedział "swobodowiec".

   "Jednocześnie nadal będziemy konsekwentnymi zwolennikami dobrych stosunków z narodem polskim, i dołożymy największych starań dla znalezienia kompromisu w sprawie sprawiedliwego poglądu na naszą historyczną przeszłość i wspólne perspektywy w rodzinie wolnych narodów europejskich w przyszłości" - zapewnia Witiw.

   Jak informują media, prezydent RP Bronisław Komorowski planuje w dniu 14 lipca odwiedzić Łuck i uczcić pamięć ofiar Wołyńskiej Tragedii z lat 1943 - 1945.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka