Dodaj do ulubionych

renta socjalna.Ile można dorobić?

26.05.04, 16:05
Witam. Mam rente socjalną i chciałbym sie dowiedziec ile można dorobić by nie
trzeba było jej zawieszać. Co prawda jaka to suma to sie orientuje bo to jest
coś koło 690 zł chyba. Chciałbym sie dowiedziec czy ta suma to jest brutto
czy netto, czy od niej trzeba odliczyć jakieś podatki a jeśli tak to ile
procent. Czy jesli mam rente i od niej jest odprowadzana składka na
ubezpieczenie to od sumy 690 pracodawca powinien odprowadzić jakieś składki
na ubezpieczenie i inne rentowe , wypadkowe itp. Byłby wdzięczny za
jakiekolwiek informacje na ten temat.
Obserwuj wątek
  • niepelnosprawni.info Re: renta socjalna.Ile można dorobić? 26.05.04, 16:53
   Zawieszenie prawa do renty socjalnej zostało bardzo dobrze opracowane na
   stronach ZUS-u:
   www.zus.pl/swiadcze/emer015.htm
   poniżej informacje ze strony ZUS:

   Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z
   tytułu zatrudnienia, służby lub innej pracy zarobkowej albo pozarolniczej
   działalności, tj. z tytułu:

   zatrudnienia,
   wykonywania pracy nakładczej,
   wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia i umowy agencyjnej oraz
   współpracy przy wykonywaniu tych umów,
   wykonywania umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym
   stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz współpracy przy wykonywaniu tej
   umowy,
   wykonywania pracy na rzecz pracodawcy na podstawie: umowy zlecenia, umowy
   agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami
   Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy o zleceniu, umowy o dzieło,
   pozarolniczej działalności oraz współpracy przy jej wykonywaniu,
   wykonywania pracy w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek
   rolniczych i w zespołowych gospodarstwach rolnych tych spółdzielni oraz
   pobierania stypendium sportowego.

   Przychód ten uwzględnia się w wysokości stanowiącej podstawę wymiaru składek na
   ubezpieczenia społeczne, a gdy rencista nie jest zobowiązany do opłacania tych
   składek z uwagi na posiadanie prawa do renty rodzinnej lub podleganie
   ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu - w wysokości wskazanej w
   oświadczeniu.

   Za przychód uważa się także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego,
   macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do
   pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku
   wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

   Na zawieszenie prawa do renty socjalnej wpływa także przychód zaliczony do
   źródeł przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27
   ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.
   2000 nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

   Renta socjalna ulega także zawieszeniu w przypadku osiągania przychodu z tytułu
   umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym
   charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku
   dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

   Prawo do renty socjalnej podlega zawieszeniu, w przypadku gdy osoba uprawniona
   osiągnęła przychód, z jednego lub kilku wymienionych wyżej tytułów, w łącznej
   kwocie przekraczającej 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał
   kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych. Od
   1 czerwca 2004 r. kwota ta wynosi 699,70 zł. Prawo do renty socjalnej zawiesza
   się za miesiąc, w którym uzyskany został przychód.

   Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy (opiekun
   prawny lub kurator) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Zakład o osiąganiu
   przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do tej renty. Powiadomienie to
   następuje w formie pisemnego oświadczenia, a jeśli od osiąganego przychodu
   odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, uprawniony zobowiązany jest
   do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez płatnika składek

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka