Dodaj do ulubionych

Na Śląskim szlaku

25.10.09, 14:22
zamknięty
Dzisiaj zaczynam nowy wątek, będzie on wyglądał trochę inaczej niż wszystkie
inne na tym Forum. Chcę was zabrać na wycieczki po Śląsku.
Opisywać będę miasta czy wsie w których byłam w danym momencie.
Nie traktujcie tego jako przewodnika, chociaż przede wszystkim będą się
pojawiać się informacje turystyczne może jakieś historie czy anegdotki
związane z danym miejscem.
Po każdym wątku pojawi się prośba o ocenę oraz sonda.
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 14:28
   zamknięty
   TARNOWSKIE GÓRY

   https://www.google.pl/mapdata?CxVrlwEDHUmRHwEg____________AQwta5cBAzVJkR8BQP0BSIIBUgJQTJABBsoBAnBs

   DOJAZD Z KATOWIC - autobus linii 820 lub 5
  • madohora Re: Tarnowskie Góry 25.10.09, 16:48
   zamknięty
   Tarnowskie Góry

   Historia


   Tarnowskie Góry są miastem powiatowym w województwie śląskim o liczbie
   mieszkańców ok. 62 tysiące. Prawa miejskie uzyskały w 1526 roku jako wolne
   miasto górnicze. Jest jednym z najstarszych ośrodków górniczych w Polsce. Od
   początku XV wieku do XX wieku Tarnowskie Góry były ośrodkiem wydobycia rud
   srebra, ołowiu i cynku. Tarnowskie Góry są też ważnym węzłem kolejowym.
   W 1528 roku ukazała się pierwsza śląska ustawa górnicza „Odrunek Górniczy”
   wydany przez księcia opolskiego Jana II Dobrego, natomiast w 1529 roku pierwszy
   urząd górniczy w Tarnowskich Górach otrzymał pieczęć i herb.
   Początki tutejszego górnictwa rud srebra sięgają XV wieku, według legendy
   pierwszą bryłkę kruszcu srebnościowego wykopał przypadkowo na swoim polu chłop
   Rybka w roku 1490.
   „...Dzwony stworzone były dla takich ludzi jak Jan Rybka. Jemu równi kmiecie
   mieli prawo modlitwę zmówić, przeżegnać się a przede wszystkim grzbiet
   wyprostować i podczas modlitwy na szeroki świat popatrzeć. Tak było też, gdy
   Rybka pole orał. Wiosna, południe, ziemia jeszcze zimna a stopy bose, dreptał
   więc w miejscu odmawiając „Anioł Pański”. Po modlitwie Rybka szturchnął wołu a
   ten ani drgnął. Rolnik splunął trzykrotnie i zagłębił sochę w ziemisty brzuch
   pola. Jednak coś wisiało w powietrzu, bo wół szedł strachliwie. Zaniepokoił się
   Rybka, zarył sochą głębiej i ...wyszarpał spory kamień oblepiony żółtą gliną.
   Późnym wieczorem, już po pracy zajrzał Rybka do obórki w której stal wół i chyba
   się przewidział, bo racice wołu srebrzyły się jak nitka w księżowskim ornacie.
   Gdy rano zajrzał do obórki wół leżał wyraźnie chory. Zmartwił się tym Rybka i
   dumając nad tym co też mogło wołu zaszkodzić poszedł rozejrzeć się po polu.
   Stanął zdyszany na miedzy i aż przysiadł, bo kamień, który wczoraj odrzucił
   teraz obmyty przez deszcz z gliny błyszczał niczym racice wołu.""

   Tyle legenda, natomiast nie ulega wątpliwości, że w okresie XVI wieku Tarnowskie
   Góry przeżywały swój okres świetności. Zaczęto wydobywać rudy srebra, rozwinął
   się handel i rzemiosło.
   Wiek XVII to okres wojny trzydziestoletniej, która wprowadziła liczne podatki a
   to z kolei wpłynęło na powolny upadek górnictwa. Ponadto przez miasto
   przechodziły różne wojska, które je rabowały. Miasto nawiedzały też liczne
   pożary i epidemie.
   Miasto odwiedzały również różne znakomite osobistości i tak w 1670 roku gościła
   tutaj królowa Eleonora – żona Michała Korybuta Wiśniowieckiego, w roku 1669
   książę Lotaryński Karol V. Natomiast w sierpniu 1683 roku przebywał tutaj król
   Jan III Sobieski w czasie wyprawy na odsiecz Wiednia. Pobyt tego ostatniego do
   dzisiaj jest upamiętniany korowodem w trakcie trwania Dni Gwarków Tarnogórskich
   organizowanych co roku w początkach września. W konnej paradzie biorą udział moi
   koledzy i koleżanki z klubu jeździeckiego. Natomiast w 1697 gościł tutaj Król
   August II Mocny Sas.
   Wraz z rozwojem techniki, dzięki nowoczesnym urządzeniom technicznym Tarnowskie
   Góry przeżywały kolejny okres świetności. Przyczynił się do tego hrabia Fryderyk
   von Reden, który w 1878 roku sprowadził c Cardiff do Tarnowskich Gór maszynę
   parową. W tym okresie Tarnowskie Góry należały do najświetniejszych miast Śląska.
   W 1857 wybudowano w mieście dworzec kolejowy i pierwszą w okolicy linię kolejową
   Opole _ Tarnowskie Góry, następnie podciągnięto linię pomiędzy Bytomiem,
   Chebziem i Lublińcem.
   W tym czasie odkryto w mieście rudy żelaza.
   W latach 20-tych XX wieku zakończono całkowicie eksploatację z powody
   wyczerpania się wszelkich złóż.
   25 czerwca 1922 r do miasta wkroczyły wojska polskie. 2 września 1939 r miasto
   zajęły wojska hitlerowskie, jednak ośrodek ten, podobnie jak cały Górny Śląsk
   znalazł się daleko od działań militarnych. Podstawą polityki w Tarnowskich
   Górach stała się akcja zniemczania, wprowadzenie niemieckiego języka urzędowego
   itp. Ponadto represjonowano Żydów, których z czasem całkowicie wysiedlono.
   Problem statusu Górnoślązaków rozstrzygnęła natomiast Volkslista.
   Od 1943 r w mieście odczuwalne już było zbliżanie się frontu. Rozpoczęto
   rozbudowywać obronę przeciwlotniczą. Latem 1944 r Niemcy przygotowywali się do
   obrony zagrożonej prowincji górnośląskiej, jednak po załamaniu się frontu
   niemieckiego nad Wisłą w styczniu 1945 r niemiecki
   burmistrz Tarnowskich Gór-Victor Tschauder i jego urzędnicy zmuszeni zostali do
   ucieczki z miasta. 23 stycznia 1945 r Tarnowskie Góry na stałe powróciły do
   Polski. Od pierwszych dni wolności przystąpiono do odbudowy zniszczeń
   spowodowanych latami wojny.

   Bibliografia:

   Historia Tarnowskich Gór - www. Tarnowskie Góry pl.
   Legendy Tarnowskich Gór - Jan Drechsler
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 16:52
   zamknięty
   Tarnowskie Góry - co możemy zobaczyć

   Tarnowskie Góry należą do moich ulubionych śląskich miast, dla mnie mają
   specyficzny klimat i są po prostu piękne.
   Przez wieki pod miastem wydrążono około 150 km korytarzu i sztolni. Teraz
   niewielki ich fragment możemy zwiedzać dzięki zabytkowej kopalni srebra oraz
   Sztolni Czarnego Pstrąga.
   W Tarnowskich Górach zachował się średniowieczny układ urbanistyczny z rynkiem i
   kamieniczkami. W części kamieniczek znajdują się arkadowe podcienia.
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 16:54
   zamknięty
   https://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/zdjecia/podcienia_m.jpg

   RYNEK W TARNOWSKICH GÓRACH Z ARKADOWYMI PODCIENIAMI - RYSUNEK TOMASZA TRZCIONKOWSKIEGO
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 16:56
   zamknięty
   https://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/zdjecia/domy_podcieniowe.jpg

   Domy podcieniowe w zachodniej pierzei Rynku.
   Wybudowane w drugiej połowie XVI w. były najbogatszymi domami mieszczańskimi.
   Razem z kamienicami początkowego fragmentu ul. Gliwickiej (również II poł. XVI
   w.) tworzą ciąg podcieni z półkulistymi arkadami posiadającymi sklepienia
   krzyżowo-kolebkowe.


   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 16:57
   zamknięty
   Do interesujących obiektów należy neorenesansowy Ratusz wybudowany w latach 1896
   – 1898, dzisiaj siedziba Urzędu Miasta i Informacji Turystycznej
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 16:59
   zamknięty
   https://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/widokowki/ratusz_apteka.jpg
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 17:00
   zamknięty
   https://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/zdjecia/ratusz.jpg

   Wzniesiony w latach 1896-1898 w stylu neorenesansu pólnocnego z elementami
   gotyku. Dach wieńczy drewniana wieżyczka, a elewację zdobią wykute w piaskowcu
   herby: rodziny Henckel von Donnersmarck, królestwa pruskiego, cesarstwa
   niemieckiego, prowincji śląskiej, trójpolowy miejski nadany w 1562 r.,
   margrabiowski Jerzego Hohenzollerna. Na fasadzie umieszczona jest postać gwarka
   tarnogórskiego, pochodząca z 1959 r.
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 17:02
   zamknięty
   Neoromański Kościół Ewangelicko – Augsburski
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 17:03
   zamknięty
   https://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/widokowki/ewangelicki_plebania_rowery.jpg
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 17:04
   zamknięty
   https://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/zdjecia/kosciol_ewangelicki.jpg

   Wybudowany przez gminę ewangelicką w 1780 r. dzięki wsparciu finansowemu
   Hencklów, Laryszów, Grustów, Bohmów oraz Schulzów. Budowniczymi świątyni byli
   architekt Krzysztof Worbs ze Strzelec oraz cieśla Jan Karol Henning z Opola.
   Kościół posiadał wieżę, na której w 1787 r. umieszczono zegar wykonany przez
   Franciszka Schmachela, zegarmistrza z Brynicy. W 1900 r. przebudowano go w stylu
   neoromańskim. Wewnątrz znajdują się charakterystyczne dla świątyń protestanckich
   empory.
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 17:05
   zamknięty
   XVII wieczny Dom Sedlaczka, gdzie dzisiaj mieści się Restauracja Sedlaczek oraz
   Muzeum Tarnowskich Gór
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 17:06
   zamknięty
   https://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/widokowki/sedlaczek_gliwicka.jpg
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 17:07
   zamknięty
   https://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/zdjecia/sedlaczek2.jpg

   Wybudowany w XVI w. był do XIX w. siedzibą starostwa ziemi bytomskiej. W
   1805 r. kupił go Jan Sedlaczek i urządził w nim winiarnię, która istnieje do
   dziś. Obecnie na piętrze mieści się Muzeum założone w 1958 roku z przepięknym
   wystrojem i stropem z polichromią z I połowy XVII w. Muzeum gromadzi przedmioty
   związane z historią, sztuką, górnictwem kruszcowym i etnografią okręgu
   tarnogórskiego. We wnętrzach organizuje się m.in. koncerty i "Wieczory pod
   renesansowym stropem" z wybitnymi tarnogórzanami związanymi z nauką, kulturą i
   sztuką.
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 17:08
   zamknięty
   Na rynku znajduje się zrekonstruowana Studnia Miejska.
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 17:10
   zamknięty
   https://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/zdjecia/podcienia_m.jpg.
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 17:11
   zamknięty
   https://www.tarnowskiegory.one.pl/zdjecia/tg_rynek5_250_178.jpg
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 17:13
   zamknięty
   Nieco dalej od rynku natrafimy na Dzwonnicę Gwarków z XIX wieku.
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 17:14
   zamknięty
   https://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/zdjecia/dzwonnica.jpg
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 17:16
   zamknięty
   Przy ulicy Gliwickiej możemy zobaczyć XVI wieczne kamieniczki
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 17:18
   zamknięty
   https://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/zdjecia/gliwicka_nr2.jpg

   Siedziba Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej (ul. Gliwicka 2)
   Dom zbudowany w 1598 r. Mieściła się w nim w latach 1754-1854 szkoła
   protestancka. Od 1965 r. znajdują się tutaj biura zarządu SMZT
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 17:19
   zamknięty
   a przy ulicy Górniczej XVIII wieczny Dworek Szlachecki.
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 17:20
   zamknięty
   https://www.tarnowskiegory.pl/obrazki/zdjecia/dworek.jpg
  • madohora Re: Na Śląskim szlaku 25.10.09, 17:20
   zamknięty
   Dworek szlachecki (ul. Górnicza 7)
   Zajazd wybudowany w XVIII w., w którym przebywali m.in. Johann Wolfgang Goethe
   (1790) i Julian Ursyn Niemcewicz (1821). Wewnątrz znajdują się obecnie
   restauracja "Dworek Goethego", a na piętrze siedziba PTTK - Oddział Tarnowskie
   Góry. Charakterystycznymi dla niego są belkowate stropy oraz klepkowate drzwi
   wejściowe
Inne wątki na temat:

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka