Dodaj do ulubionych

Kolędy polskie

26.12.09, 00:11
A czemuż mój Jezus

D A h G E7 A7 D
1. A czemuż mój Jezus tak ubogo leży?
D A h G E7 A7 D
Ani po królewsku ni w drogiej odzieży?
h A fis G E7 A7
Znać dlatego, by grzesznika,
h A fis G E7 A
czartowskiego niewolnika
D A h G E7 A7 D
od piekła wybawił, przez ubóstwo zbawił.

2. Czemuż nie w pałacach rodzi się Dziecina,
wszak świat, niebo, ziemia Jego: jest dziedzina,
ale w stajence ubogiej,
na sianeczku w ten mróz srogi?:
W kamiennym żłóbeczku zimno Paniąteczku.

3. Czemu nie w bogatej pościeli królewskiej,
nie pod pawilonem leży Pan niebieski?
Pajęczyna pawilonem, aby każdy był zbawionym,
kochaj Go serdecznie, będziesz żył z Nim wiecznie.


--
Madohora
--
Nikiszowiec
Obserwuj wątek
  • madohora Re: A wczora z wieczora 26.12.09, 00:14

   1. A wczora z wieczora, a wczora z wieczora
   z niebieskiego dwora, z niebieskiego dwora.
   Przyszła nam nowina, przyszła nam nowina:
   Panna rodzi Syna, Panna rodzi Syna.

   2. Boga prawdziwego,
   nieogarnionego.
   Za wyrokiem Boskim,
   w Betlejem żydowskim.

   3. Pastuszkowie mali
   w polu wtenczas spali,
   gdy Anioł z północy
   światłość z nieba toczy.

   4. Chwałę oznajmując,
   szopę pokazując,
   chwałę Boga tego,
   dziś nam zrodzonego.

   5. "Tam Panna Dzieciątko,
   miłe Niemowlątko,
   uwija w pieluszki,
   pośpieszcie pastuszki!"

   6. Natychmiast pastuszy
   śpieszą z całej duszy,
   weseli bez miary,
   niosą z sobą dary.

   7. Mądrości druhowie,
   z daleka królowie,
   pragną widzieć swego
   Stwórcę przedwiecznego.

   8. Dziś Mu pokłon dają
   w ciele oglądają.
   Każdy się dziwuje,
   że Bóg nas miłuje.

   9. I my też pośpieszmy,
   Jezusa ucieszmy
   ze serca darami:
   modlitwa, cnotami.

   10. Jezu najmilejszy,
   ze wszech najwdzięczniejszy,
   zmiłuj się nad nami
   grzesznymi sługami.

   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re: Ach ubogi żłobie 26.12.09, 00:18
   Ach ubogi żłobie

   1. Ach ubogi żłobie,
   Cóż ja widzę w tobie?
   Droższy widok niż ma niebo,
   W maleńkiej osobie.

   2. Zbawicielu drogi,
   Jakżeś to ubogi,
   Opuściłeś śliczne niebo,
   Obrałeś barłogi

   3. Czyżeś nie mógł Sobie,
   W największej ozdobie,
   Obrać pałacu drogiego,
   Nie w tym leżeć żłobie?

   4. Gdy na świat przybywasz,
   Grzechy z niego zmywasz,
   A na zmycie tej sprośności,
   Gorzkie łzy wylewasz.

   5. Któż tu nie struchleje,
   wszystek nie zdrętwieje
   któż Cię widząc płaczącego,
   łzą się nie zaleje,

   6. Na twarz upadamy,
   czołem uderzamy,
   witając Cię w tej stajence
   między bydlętami,

   7. Zmiłuj się nad nami,
   obmyj z grzechów łzami,
   przyjmij serca te skruszone,
   które Ci składamy.


   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
   • madohora Re: Ach ubogi żłobie 13.01.18, 23:15
    Pochwalony w tej świetlicy!
    Daj Bóg pożyć zdrowo !
    Przyszli my tu kolędnicy
    Z gwiazdą Trzechkrólową.
    A jak tu są dobre dzieci,
    Nad główkami im zaświeci,
    A jak nie ma — to się wróci
    Zaciemni się i zasmuci
    Gwiazda Trzechkrólową!
    A ta gwiazda szła z daleka
    Ścieżynką po niebie ;
    Pamiętała, że ją czeka
    Ziemia ta w potrzebie:
    Pamiętała o tym dworze,
    Przyniosła mu jasną zorzę;
    Pamiętała o tej chacie,
    Przyniosła jej kołacz w szacie,
    Gwiazda Trzechkrólową!
    A my gwiazdkę pozdrowili;
    Zawitaj w jasności !...
    Do siebie ją zaprosili
    Na kolędę w gości.
    Poszła z nami sierotami,
    Jaśniejąca promieniami,
    Poszła z nami w tę gościnę,
    Rzucająca blaski sine,
    Gwiazda Trzechkrólową!
    Gdzie zajdziemy to zajdziemy,
    Witają nas wszędy,
    Ludzie radzi tej czeladzi,
    Co śpiewa kolędy !
    Idziem sobie polem, drogą,
    w każdej chacie nas wspomogą,
    A przed nami idzie zorza,
    A nad nami jasność Boża.
    Gwiazda Trzechkrólowa

    --
    choinka
  • madohora Re: Ach witajże pożądana 26.12.09, 00:22
   Ach witajże pożądana

   1. Ach witajże pożądana perło droga z nieba.
   Gdy świat cały upragniony Anielskiego chleba!
   W ciele ludzkim Bóg jest skryty
   na pokarm ludziom obfity.
   Ciałem karmi, Krwią napoi,
   by człowieka w chwale Swojej
   między wybranymi policzył.

   2. Czyliż nie dość, Boskie Dziecię
   żeś na świecie z nami,
   Ale jeszcze zimno cierpisz między bydlętami!
   Malusieńki Jezu w żłobie, co za wielka
   miłość w Tobie!
   Czyliż nie są wielkie dziwy
   w ciele ludzkim Bóg Prawdziwy,
   Przyszedł na zbawienie człowieka?

   3. O miłości niepojęta, jakżeś wielka była,
   Żeś się tu z niebieskiego tronu sprowadziła,
   A to do pustej szopiny,
   O niesłychane nowiny,
   Ach, pokorny Baraneczku,
   Twój odpoczynek w żłóbeczku,
   Z dalekiej podróży niebieskiej.

   4. Niech Ci Jezu, będą dzięki za Twe narodzenie,
   bo przez nie zacząłeś nasze sprawować zbawienie.
   Miłość, która to sprawiła,
   iż Cię do nas sprowadziła,
   niech swą iskrą nas zapali,
   abyśmy Cię miłowali
   teraz i bez końca w wieczności.


   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re: Adeste fideles 26.12.09, 00:26

   1. Adeste, fideles, laeti triumfantes:
   Venite, venite in Bethleem:
   Natum videte Regem Angelorum:
   Venite, adoremus, venite adoremus,
   venite adoremus Dominum!

   2. En grege relicto, humiles ad cunas
   Vocati pastores approperant:
   Et nos ovanti, gradu festinemus:
   Venite, adoremus...

   3. Aeterni Parentis splendorem aeternum
   Velatum sub carne videbimus:
   Deum infantem, pannis involutum,
   Venite, adoremus...

   4. Pro nobis egenum et foeno cubantem
   Piis foveamus amplexibus:
   Sic nos amantem quis non redamaret?
   Venite, adoremus...


   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re: Anieli w niebie śpiewają 26.12.09, 00:30
   Anieli w niebie śpiewają


   1. Anieli w niebie śpiewają,
   Bogu cześć chwałę oddają,
   wesele opowiadaj
   wszemu światu znać dawają.
   Kolęda.

   2. Narodził się nam Zbawiciel,
   wszego świata Odkupiciel.
   Izajasz prorokował,
   że się z Panny narodzić miał.
   Kolęda.

   3. Otóż się nam już narodził,
   by świat z grzechów wyswobodził.
   Anioł pasterzom objawił,
   że się na świat Jezus zjawił.
   Kolęda.

   4. W Betlejem, żydowskim mieście,
   tam się do Niego pośpieszcie;
   leży w żłobie łzy roniący
   Zbawiciel nasz wszechmogący.
   Kolęda.

   5. Wdzięczna to nowina była,
   Panna Syna porodziła.
   Śpiewajmyż Mu nowe pienie
   za to Jego narodzenie.
   Kolęda.

   6. Cześć, chwała na wysokości,
   pokój ludziom na niskości;
   Niech Bóg pochwalony będzie
   w niebie, na ziemi i wszędzie.
   Kolęda.


   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re: Anioł pański otoczony światłością 26.12.09, 00:34
   Anioł Pański otoczony światłością

   1. Anioł Pański otoczony światłością dokoła
   Objawia się dziś pastuszkom i tak do nich woła:

   Ref.:
   Wraz, wraz, pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
   Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie..

   2. Ten jest Synem Najwyższego, równy Ojcu w Bóstwie,
   dziś dla waszego zbawienia rodzi się w ubóstwie.

   Ref.:
   Wraz, wraz, pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
   Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie..

   3. Idźcie śpieszno, a znajdziecie ten skarb znakomity;
   leży w żłobie, w ubożuchne pieluszki powity.

   Ref.:
   Wraz, wraz, pasterze, grajcie wdzięcznie na lirze.
   Do Betlejem śpieszcie, Dzieciątko ucieszcie..


   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re: Anioł pasterzom mówil 26.12.09, 00:36
   Anioł pasterzom mówił

   1. Anioł pasterzom mówił:
   Chrystus się wam narodził
   w Betlejem, nie bardzo podłym mieście.
   Narodził się w ubóstwie
   Pan waszego stworzenia.

   2. Chcąc się dowiedzieć tego
   poselstwa wesołego,
   bieżeli do Betlejem skwapliwie.
   Znależli dziecię w żłobie,
   Maryję z Józefem.

   3. Taki Pan chwały wielkiej,
   uniżyl się Wysoki,
   pałacu kosztownego żadnego
   nie miał zbudowanego
   Pan waszego stworzenia.

   4. O dziwne narodzenie,
   nigdy niewysławione !
   Poczęła Panna Syna w czystości,
   porodziła w całości
   Panieństwa swojego.

   5. Już się ono spełniło,
   co pod figurą było:
   Arona różdżka ona zielona
   stała się nam kwitnąca
   i owoc rodząca.

   6. Słuchajcież Boga Ojca,
   jako wam Go zaleca:
   Ten ci jest Syn najmilszy, jedyny,
   w raju wam obiecany,
   Tego wy słuchajcie.

   7. Bogu bądź cześć i chwała,
   która byś nie ustała,
   jako Ojcu, tak i Jego Synowi
   i Swiętemu Duchowi,
   w Trójcy jedynemu.


   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re: Aniołek najładniejszy 26.12.09, 00:38
   Aniołek najładniejszy

   1. Nad Betlejem gwiazdka
   pulchna i odświętna
   już umyła w chmurkach
   rączki i oczęta.
   Żeby tam w żłóbeczku
   malec jak okruszek
   spojrzał na nią pierwszy
   jak na bratnią duszę.

   Ref: No a ten
   aniołek najładniejszy
   biegnie sam
   w ubranku swym najbielszym.
   Biegnie w dół,
   roschmurza ciemne chmury.
   Nie chce już
   na święta patrzeć z góry.

   2. A anioły starsze
   strasznie roztargnione.
   Zakładają skrzydła
   od, na lewą stronę.
   Patrzą na zegary.
   Pada na nie trwoga.
   Bardzo są już spóźnione,
   a daleka droga.

   Ref...

   3. Za to wiatr Szałapud
   w niebie wieść roznosi.
   Że na ziemię wcale
   nieba nikt nie prosił.
   I choć wie, że kłamie
   oczy ma niewinne.
   Mówiąc, że nie grzeszne
   grzechy wigilijne.

   Ref...


   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re: Aniołowie biali 26.12.09, 00:45
   Aniołowie biali


   1. Aniołowie, aniołowie biali,
   na coście tak u żłóbka czekali,
   pocoście tak skrzydełkami trzepocąc,
   płatki śniegu rozsypali czarna nocą.
   Ciemne noce aniołowie w naszej ziemi,
   ciemne gwiazdy i śnieg ciemny i miłość,
   i pod tymi obłokami ciemnymi,
   nasze serce w ciemnośc się zmieniło.

   2. Aniołowie, aniołowie bieli,
   o, przyśiwćie blaskiem skrzydeł swoich,
   by do Pana trafił ten zgubiony,
   i ten co sie oczu podnieść boi

   I ten, który bez nadziei czeka,
   i ten rycerz w rozszarpanej zbroi,
   by, jak człowiek szedł do Boga - człowieka,
   aniołowie, aniołowie biali,
   aniołowie biali, aniłowie biali ...


   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re: Kolędy polskie 26.12.09, 12:07
   1. Aniołów chóry i mieszkańcy ziemi,
   Hymn chwały wznieśmy głosy złączonymi,
   Imię Maryi sławmy w uniesieniu,
   Najświętsze imię po Boskim Imieniu.

   2. O święte Imię nad wszystkie imiona,
   Tyś naszych imion ozdoba, korona,
   Imię Twe Maryjo, będę wiecznie sławił,
   Bym sławiąc Ciebie, moją duszę zbawił.

   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re:Betlejem Święte 26.12.09, 12:09
   Betlejem święte, miasteczko wsławione

   1. Betlejem święte, miasteczko wsławione
   Tyś przez proroków z dawna ogłoszone,
   Według proroctwa Micheaszowego,
   Z ciebie miał wynijść wódz ludu Bożego.

   2. To się już dzisiaj spełniło na tobie,
   posiadasz Boga w maluczkiej osobie.
   O, jakże wdzięcznie brzmią anielskie pienia,
   wyśpiewując hymny uwielbienia.

   3. Tych więc Aniołów i my naśladujmy,
   uczcijmy z nimi, z nimi się radujmy,
   wołając: Witaj, o, Panie nad pany,
   przez Twych proroków z dawna obiecany.


   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re: Biała Ziemia 26.12.09, 12:12
   Biała Ziemia


   1. Biała ziemia prosi Ciebie, Jezu,
   Abyś ludziom serca dzieci dał.
   Biała ziemia prosi Cię, Maleńki,
   Abyś sercem świata został sam.


   Ref. Maleńki, kochany, najmniejszy,
   Z Betlejem, z ołtarzy, z opłatka,
   Maleńki, a przecież największy,
   Odwieczny, najbardziej współczesny. /2x

   2. Roznieć myśli wszystkich ludzi, Panie
   I kryształów lodu daj nam blask.
   Przyjmij nasze słabe ludzkie serca,
   A nam swoje boskie serce daj.


   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re: Białe Święta 26.12.09, 12:14
   Białe święta

   1. O białych świętach wciąż marzę,
   bo w mej pamięci ciągle mam
   migocących bombek srebrzyste twarze
   i magiczne dzwonki śnieżnych sań.

   2. O białych świętach wciąż marzę ,
   bo w mej pamięci ciagle mam
   migocących światełek czar
   oraz stukot rozpędzonych sań.

   3. O białych świętach wciąż marzę,
   kiedy świąteczne kartki ślę.
   Życzę tobie szczęścia i miłych wrażeń.
   gdy Święty Mikołaj zjawi się.


   4. O białych świętach wciąż marzę,
   kiedy świąteczne kartki ślę.
   Niech sie spełnią marzenia me
   i bielutkie będą świeta te.


   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re: Boscy posłowie, o święci Anieli 26.12.09, 12:16
   Boscy posłowie, o święci Anieli

   1. Boscy posłowie, o święci Anieli
   Od was nam przyszła z nieba ta nowina:
   Że w stajeneczce, na biednej pościeli,
   Panna powiła nam Boskiego Syna.
   My się dziś biedni radujemy z wami,
   Że się zmiłował Bóg nad grzesznikami.

   2. Biedne pastuszki, pobożni prostacy!
   Wyście Aniołom pierwsi uwierzyli;
   chociaż byliście najwięksi biedacy,
   pierwsi z darami do szopki przybyli.
   Jak wy Jezusa witali ze łzami,
   tak my, biedacy, witamy go z wami.

   3. Od Wschodu Mędrce, królowie bogaci!
   Wyście Jezusem biednym nie wzgardzili,
   wyście w pastuszkach poznali swych braci
   i razem z nimi Bogu się skłonili.
   Jak wy Jezusa czcili z pastuszkami,
   tak my Go czcimy dzisiaj wszyscy z wami.

   4. My wszyscy ludzie, mądrzy i prostacy,
   mali, wysocy, biedni i bogaci!
   My, dziś w Jezusie równi i jednacy,
   kochać się mamy, jak rodzonych braci!
   Razem śpiewajmy: Jeden Bóg nad nami!
   On naszym Ojcem, my Jego synami!"


   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re: Bosy pastuszek 26.12.09, 12:19
   Bosy pastuszek

   1.Był pastuszek bosy, na fujarce grał
   Pasał w górach owce i w szałasie spał.
   Nagle aniołowie z nieba w bieli przyfrunęli
   Obudzili go gdy spał, gdy spał...
   Obudzili go gdy spał, gdy spał...

   Ref.: Dziś do Betlejem trzeba nocą iść
   Bo narodzenia czas wypełnił dni
   Tam gdzie stajenka razem z bydlątkami
   Leży dzieciąteczko i na sianku śpi
   Świat na to czekał wiele już lat
   I narodzenia dziś wita czas
   Biegnij pastuszku jasną drogą, niebo płonie
   Na niebie pierwszej gwiazdy blask...
   Na niebie pierwszej gwiazdy blask...

   2.Był pastuszek bosy
   Zimne nóżki miał.
   Ale dobry anioł piękne butki dał
   Wziął pastuszek owce
   Pobiegł tak jak wiatr przed siebie
   A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd...
   A na niebie blask od gwiazd, od gwiazd...


   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re: Boże Dziecię, witaj nam 26.12.09, 12:22
   Boże Dziecię, witaj nam

   1. Boże Dziecię, witaj nam
   Boże Dziecię, witaj nam,
   Na sianeczku położony,
   Aniołami otoczony,
   Niebios Pan, niebios Pan.

   2. Synu Maryi, witaj nam,
   Synu Maryi, witaj nam,
   który gładzisz nasze grzechy,
   otwórz źródło swej pociechy,
   biednym nam, biednym nam.

   3. Pobłogosław wszystkim nam,
   pobłogosław wszystkim nam,
   byśmy rośli w Twej miłości,
   odrzucili nasze złości,
   Boże daj, Boże daj.


   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re: Bóg między nami zamieszkał 26.12.09, 12:25
   Bóg między nami zamieszkał

   1. Może nam się zdawało
   albo się tylko przyśniło
   Ktoś noc wymalował na biało
   i dziecię się narodziło
   Dziecię się narodziło
   całe w jasności i bieli
   A potem przyszli w gości,a potem przyszli w gości
   Święci anieli

   Ref: Bóg między nami zamieszkał
   przez serce prowadzi tam ścieżka
   Bóg do nas wreszcie wyruszył
   by dotrzeć do naszej duszy

   2. Nawet zwierzęta
   poczuły łaskę boską
   I w wielkie ludzkie święto
   zaczęły mówić po polsku
   Buczały, meczały, ćwierkały, gdakały,
   że dziś świat cały
   pełen jest boskiej chwały

   Ref:Bóg między nami....

   3. Tak powiedziały zwierzęta
   każdy to dobrze pamięta
   A one się mylić nie mogą
   jak gwiazdy nad szopą ubogą
   Toteż przed świętą panienką
   trzeba przepięknie uklęknąć
   uścisnąć Józefa dłonie
   i długo tak trwać
   i długo tak trwać
   i długo tak trwać
   w pokłonie bo

   Ref: Bóg.........

   4. Małemu zaś dzieciątku
   będziemy znów od początku
   śpiewać wszystkie kolędy
   tak pełne radości i biedy
   Będziemy śpiewać kolędy
   tak pełne radości i biedy
   A kiedy do domu wróci
   może je sobie zanuci

   Ref; Bóg między nami zamieszkał...


   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re: Kolędy polskie 26.12.09, 12:33
   Bóg sie rodzi, pokój niesie

   Ref.: Bóg sie rodzi, pokój niesie
   Wszystkim ludziom w całym świecie.(2x)

   1. I oto znów święta, to tak mija czas,
   Rok stary sie kończy i nowy wita was.
   Więc takie sa święta
   Niech cieszy sie swiat,
   Choc każdy z nas przeszedł
   Znów drogi swej szmat.
   Niech w szczęściu idą święta
   I Nowy Rok trwa,
   Niech minie spokojnie
   Bez strachu i zła.

   Ref.: Bóg sie rodzi, pokój niesie
   Wszystkim ludziom w całym świecie. (2x)

   2. Więc takie sa święta, dla dobrych i złych,
   Bogatych i biednych, dla świata, co śpi.
   Dla białych i czarnych
   Niech trwa Nowy Rok
   Niech pokój nam niesie
   Rozjaśni im mrok.
   Niech w szczęściu idą świeta
   I Nowy Rok trwa
   Niech minie spokojnie
   Bez strachu i zła

   Ref.: Bóg sie rodzi, pokój niesie
   Wszystkim ludziom w całym świecie. (2x)

   Niech w szczęściu idą świeta
   I Nowy Rok trwa
   Niech minie spokojnie
   Bez strachu i zła


   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re: Bóg się narodził 26.12.09, 12:34
   Bóg się narodził

   Ref.: Bóg się narodził, w Betlejem mieście
   dalej bracia spieszmy tam.
   Niechaj go przyjmie każda zagroda,
   On od dawna puka do naszych bram.

   1. W krąg rozdzwoniły się dzwony
   i dzwonią jak co rok weselej.
   Zima śle ukłon głęboki,swoim posłańcem śniegiem.
   Drzewa ubrane odświętnie, zielenią igły pachnące.
   Wszystko co żyje oddaje pokłon swojemu Stwórcy.

   Ref.: Bóg się narodził...

   2. I nawet świeczki z choinek,
   swe maleńkie światełka
   też chcą dołączyć do chóru, który dziś
   śpiewa i klęka
   Więc i my wszyscy razem dłonie podnieśmy do Niego,
   może to radośc Mu sprawi, Boga uciesz małego.

   Ref.: Bóg się narodził...


   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re:Bóg się narodził nam 26.12.09, 12:36
   Bóg się narodził nam

   1. Bóg się narodził nam
   niech się więc dowie świat
   od kolędników od małych grzeszników
   niech się zaraz dowie o tym cały świat.
   Gwiazda pokaże gdzie można oddać mu cześć
   my tam pójdziemy
   was wszystkich weźmiemy
   niech się zaraz dowie o tym cały świat.

   Ref.:
   Aniołowie o,o,o wyśpiewują o,o,o
   kolędnicy o,o,o im wtóruuuują

   2. Nastał kolędy czas
   a więc słuchajcie nas
   my was weźmiemy
   was wszystkich weźmiemy
   niech się zaraz dowie o tym cały świat

   Ref.:
   Aniołowie o,o,o wyśpiewują o,o,o
   kolędnicy o,o,o im wtóruuuują   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re: Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi 26.12.09, 12:39
   1. Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi,
   Trzej Królowie od wschodu.
   Tu z darami, ofiarami, każdy swego narodu.
   Do Betlejem, gdzie złożony z Panny
   Chrystus narodzony,
   jadą z licznymi dwory.

   2. Lubo w żłobie, jednak sobie Dziecię Boga szacują,
   otworzywszy skarb,
   złożywszy wonność, mirę darują:
   a w najczystsze Panny ręce, Matki Bożej,
   swej Panience
   wdzięczne dary złożyli.

   3. Złoto Pana, a kapłana kadzidło oznaczało,
   mira znakiem, mękę smakiem
   w darach tych wyrażało:
   co Królowie gdy oddali, Pana w żłobie
   pożegnali, z matką Jego Maryją.

   4. I my dary, z serc ofiary dajmy Panu z Królami,
   miłość w złocie,
   zapach w cnocie, mirę gorzką i z nami:
   Prosząc Pana poznanego,
   Boga w żłobie złożonego,
   by nas niebem darował.

   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re:Bóg się rodzi, moc truchleje 26.12.09, 12:40
   Bóg się rodzi, moc truchleje

   1. Bóg się rodzi, moc truchleje,
   Pan niebiosów obnażony?
   Ogień krzepnie, blask ciemnieje,
   Ma granice Nieskończony:
   Wzgardzony okryty chwałą,
   Śmiertelny Król nad wiekami?
   A Słowo ciałem się stało,
   i mieszkało między nami.

   2. Cóż masz, niebo nad ziemiany?
   Bóg porzucił szczęście swoje,
   Wszedł między lud ukochany,
   Dzieląc z nim trudy i znoje,
   Niemało cierpiał, niemało,
   Żeśmy byli winni sarni,
   A Słowo ciałem się stało,
   i mieszkało między nami.

   3. W nędznej szopie urodzony,
   Żłób Mu za kolebkę dano!
   Cóż jest, czym był otoczony?
   Bydło, pasterze i siano.
   Ubodzy, was to spotkało,
   Witać Go przed bogaczami,
   A Słowo ciałem się stało,
   i mieszkało między nami.

   4. Potem i króle widziani,
   Cisną się między prostotą,
   Niosąc dary Panu w dani:
   Mirrę, kadzidło i złoto.
   Bóstwo to razem zmieszało,
   Z wieśniaczymi ofiarami,
   A Słowo ciałem się stało,
   i mieszkało między nami.

   5. Podnieś rękę, Boże Dziecię,
   Błogosław ojczyznę miłą,
   W dobrych radach, dobrym bycie,
   Wspieraj jej siłę swą siłą,
   Dom nasz i majętność całą,
   I wszystkie wioski z miastami,
   A Słowo ciałem się stało,
   i mieszkało między nami.


   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re: Kolędy polskie 26.12.09, 13:17
   Bóg się z Panny narodził


   1. Bóg się z Panny narodził,
   aby ludzi oswobodził.
   Tego dnia wesołego
   Narodzenia Bożego,
   weselmy się, radujmy się, Bogu cześć dajmy.

   2. Rozkwitła się lilija,
   nieskażona Maryja.
   Tego dnia...

   3. Porodziła nam Syna:
   O wesoła nowina!
   Tego dnia...

   4. Aniołowie śpiewają,
   Bogu chwałę oddają.
   Tego dnia...

   5. Pasterze w nocnej dobie
   witają Go we żłobie.
   Tego dnia...

   6. Trzej Królowie z darami
   Śpieszą i z pokłonami.
   Tego dnia...

   7. O ludu chrześcijański,
   śpiewaj chwałę w dzień Pański.
   Tego dnia...


   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
  • madohora Re: Bóg w stajni 26.12.09, 13:20
   Bóg w stajni

   1. W stajni narodził się człowiek
   do stajni wprowadził sie Bóg.
   Wszyscy Go witać przychodzą,
   bo w stajni narodził się Bóg.

   Ref:
   Bóg w stajni, Bóg w stajni człowiekiem się rodzi.
   Kleknijmy, kleknijmy i starzy i młodzi.

   2. Chwałę mu głoszą anieli
   i chwałę oddaje mu lud.
   I my też chwałę oddajmy,
   bo w stajni narodził się Bóg
   --
   Madohora
   --
   Nikiszowiec
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka