Dodaj do ulubionych

Kościół Mariacki w Katowicach

02.04.12, 11:19
https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/j5t5D2jgCtqdHUCCLB.jpg
Obserwuj wątek
  • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:20
   Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny to najstarszy zachowany kościół katolicki w śródmieściu Katowic. Plany utworzenia katowickiej parafii sięgają połowy XIX wieku, kiedy to następowała industrializacja Górnego Śląska i szybki wzrost ludności w tym regionie. W 1858 r. katowiccy katolicy rozpoczęli rozmowy w sprawie przeniesienia do Katowic (które jeszcze były wsią) drewnianego kościółka z Biskupic. W międzyczasie postawiono tymczasową świątynię z muru pruskiego, która została później rozebrana. O budowie większego kościoła zadecydował ówczesny biskup wrocławski, Heinrich Förster, który wiosną 1861 r. wyznaczył architekta.
   • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:20
    https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/j1rCaVcc2yTaNsFeBB.jpg
    • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:21
     Projekt powierzono Alexisowi Langerowi absolwentowi Królewskiej Szkoły Sztuk Budowania i Rzemiosła we Wrocławiu; uczniowi mistrzów murarskich w Oławie i Kłodzku. Langer dał się poznać jako twórca neogotyckich, oryginalnych budowli; pracował także przy konserwacji katedry kolońskiej. Pierwotny projekt Langera zakładał trójnawową bazylikę na planie krzyża łacińskiego, jednak ograniczone fundusze nielicznych wiernych i pośpiech stały się przyczyną zmiany projektu na skromniejszy. Zamiast naw bocznych zbudowano rząd niskich kaplic bocznych, połączonych przejściami w przyporach. Główna bryła świątyni to nawa główna z krótkim transeptem i wieloboczne prezbiterium, do którego przylega zakrystia. Na piętrze przy prezbiterium znajduje się oratorium. Od strony frontalnej kościół posiada 71 metrową oktagonalną wieżę, zdobioną w stylu typowego dla Langera neogotyku z wpływami szkoły nadreńskiej. Wieżę poprzedza duża kruchta na rzucie połowy sześciokąta; dwie mniejsze kruchty znajdują się przy bocznych wyjściach na ramionach transeptu. Budowlę wzniesiono z nietypowego budulca - zamiast cegły użyto ciosów dolomitu śląskiego.
     • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:22
      https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/moedh23kjYx5dEMNbB.jpg
      • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:23
       Budowa trwała od 1862 r. do 1870 r. Konsekracji kościoła dokonał bp Adrian Włodarski, sufragan wrocławski. Parafia została erygowana 14 czerwca 1873 r., a jej pierwszym proboszczem został ks. Prał. Wiktor Schmidt, budowniczy świątyni mariackiej.
       • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:24
        https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/KSuWHxDvg968bKgflB.jpg
        • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:27
         Wnętrze kościoła mariackiego zdobili najwięksi artyści. Niestety nie zachował się pierwotny ołtarz główny. Przetrwał jedynie obraz Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia, który jest do dziś w domu parafialnym. W transepcie znajduje się inny stary ołtarz utrzymany w konwencji sacra conversazione, pochodzący prawdopodobnie z III ćwierci XV wieku, malowany temperą na desce, stylistycznie należący do niemieckiego malarstwa gotyckiego.
         • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:28
          https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/1FyLvWBvawbKoted2B.jpg
          • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:30
           W 1926 r. proboszczem został ks. Emil Szramek, który znacząco się przyczynił do unowocześnienia wnętrza kościoła. Prezbiterium zostało znacząco przebudowane. W latach 1928-30 wyposażył świątynię w sześć dużych płócien o tematyce maryjnej pędzla Józefa Unierzyskiego, zięcia Jana Matejki. Obrazy zawisły pomiędzy oknami a arkadami. Wrażenie także robią wspaniałe witraże projektu Adama Bunscha, malarza i dramatopisarza, ucznia Mehoffera. Przedstawiają one: z prawej strony nawy głównej - symbole cnót chrześcijańskich, z lewej - symbole grzechu. W 2001 roku poddano je dokładnej konserwacji i znów można podziwiać ich mistrzostwo. Zachwycają mocne barwy, duże kontrasty, prosta grafika.
           • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:32
            https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/kG56PsCDLnZHSoS56B.jpg
            • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:34
             https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/SElid0M7bB9Ddp28VB.jpg
             • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:36
              https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/7rRMs6U4BNJpMPvWRB.jpg
              • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:38
               https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/GEb6oWUVgJJtIqxyxB.jpg
               • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:39
                https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/qHqsbfPBoUrSxldO8B.jpg
                • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:41
                 https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/K8OcU2EaA5grrDfk1B.jpg
                 • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:41
                  https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/bSs7MOmjBAKTxqsfrB.jpg
                  • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:42
                   https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/iquDZdbW5YpACIshmX.jpg
                   • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:43
                    https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/12IdDV6mHzbJVkcUbB.jpg
                    • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:44
                     https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/qqgijRu3CamJytnU9B.jpg
                     • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:46
                      https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/Wb8fT1xhnmAbh91ujB.jpg
                      • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:46
                       https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/QOKfxo1aGGU6YEykUB.jpg
                       • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:49
                        https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/pPyiIiQJju1RcwjBIB.jpg
                        • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:51
                         Wystrój Kaplicy Najświętszego Sakramentu zaprojektowała Teresa Michałowska-Rauszer. Wspólnie z artystą rzeźbiarzem Henrykiem Piechaczkiem z Wodzisławia Śląskiego wykonała także kamienną monstrancję, która jest wotum z okazji II Krajowego Kongresu Eucharystycznego i II Wizyty Duszpasterskiej Jana Pawła II w Polsce. W Kaplicy umieszczono także obraz przedstawiający obraz: ?Św. Jacek z Ludem Śląskim", wykonany przez artystę malarza Aleksandra Grigorjewicza Paskiewicza z Białorusi, według szkicu Adama Bunscha. Wśród ludu widoczny jest przedstawiony ks. Emil Szramek w stroju śląskim. Ks. Szramek był proboszczem parafii mariackiej w latach 1926-1942. W roku 1999 został przez Jana Pawła II beatyfikowany, wraz z 107 męczennikami z czasów II wojny światowej.
                         • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:52
                          https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/nOFqRYTNww3VLoeggB.jpg
                         • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:53
                          20 września 1997 r. apb metropolita katowicki Damian Zimoń poświęcił w domu parafialnym nową kaplicę Chrystusa Zbawiciela.
                         • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:54
                          Ks. Emil Szramek urodził się jako syn Augusta i Józefy z d. Kandziora. Studia teologiczne ukończył na wydziale teologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego (1907-1910). 22 czerwca 1911 r. z rąk kard. Georga Koppa przyjął święcenia kapłańskie. Pierwszymi placówkami duszpasterskimi były: Miechowice 1911-1912 oraz Tychy 1912-1916, gdzie pracował u boku ks. Jana Kapicy. Praca u boku wybitnego duszpasterza, zaważyła na jego poglądach politycznych i społecznych. W Tychach ukończył pracę nad doktoratem, który napisał pod kierunkiem Josepha Jungnitza. W latach 1916 - 1923 pracował na placówkach w Zaborzu i Mikołowie. Od 1918 związał się z towarzystwem kulturalno-oświatowym p.n. Towarzystwo Oświaty im. św. Jacka, którego był jednym ze współzałożycieli i zarazem redaktorem organu prasowego "Głosy znad Odry" (1918-1924), w którym często bronił prawa Górnoślązaków do używania języka polskiego. Po utworzeniu Administracji Apostolskiej dla Śląska Górnego (1922) został przez ks. A. Hlonda powołany na stanowisko kanclerza kurii Administracji Apostolskiej. Po utworzeniu diecezji wszedł w skład kapituły katedralnej a od 1927 r., zajmował się organizacją budowy katedry. W 1926 r. papież Pius XI powierzył ks. Szramkowi parafię Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach.

                          Styl duszpasterstwa uprawianego przez ks. E. Szramka cechowała otwartość i tolerancja, zwłaszcza, jeśli chodzi o kwestie narodowościowe. Jako jeden z pierwszych naukowców na Śląsku zaczął głosić tezę o potrzebie większego otwarcia na kontakty między historykami polskimi i niemieckimi. Był daleki od nacjonalizmu, a tym bardziej od wszelkich przejawów szowinizmuBył jednym z inicjatorów założenia w Katowicach Biblioteki Śląskiej, a następnie przewodniczącym Rady Muzealnej Muzeum Śląskiego w Katowicach. Owocem wieloletniej pracy stała się książka, która po dzień dzisiejszy nie straciła na aktualności: Śląsk jako problem socjologiczny, [Katowice 1934]. W przededniu wybuchu wojny sporządził testament, w którym wszystko co posiadał rozdał. Od początku okupacji niemieckiej w 1939 roku spotykały go represje ze strony Gestapo. Nie opuścił parafii, a od decyzji niemieckich władz okupacyjnych o wygnaniu odwołał się do najwyższych władz III Rzeszy. Został aresztowany 8 kwietnia 1940 r. Przebywał w obozach koncentracyjnych Dachau, Gusen, Mauthausen i ponownie od 8 grudnia 1940 r. w Dachau. W obozie ks. Szramek stał się niekwestionowanym przywódcą księży śląskich. Podnosił więźniów na duchu, głosił kazania, w których dawał wyraz nadziei na odrodzenie Polski. Wobec prześladowców zachowywał się z godnością i spokojem. Jak wspominają współwięźniowie miał niezłomny charakter i siłę ducha. Został zamordowany na izbie chorych strumieniami lodowatej wody 13 stycznia 1942 r.

                          13 czerwca 1999 r. Jan Paweł II wśród 108 Męczenników II wojny światowej ogłosił go błogosławionym.
                         • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:55
                          https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/lBZ4NOLdRplkck5qgB.jpg
                         • madohora1 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.04.12, 11:57
                          https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/2RGkktKWk5Zh3iCErB.jpg
                         • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 26.01.22, 18:02
                          https://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/RYdgUwFaa5fXUy7G2X.png
                         • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 31.01.23, 00:26
                          https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/ckBD9NLF1cbzFRyxX.jpg
     • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 10.07.12, 19:27
      https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/j5t5D2jgCtqdHUCCLB.jpg
    • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 26.01.21, 22:25
     🌕
  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 05.10.12, 21:53
   ***
  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 17.12.12, 16:32
   https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/j5t5D2jgCtqdHUCCLB.jpg
  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 06.02.13, 19:21

  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 10.04.13, 21:25

  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 19.07.13, 13:08

   • madohora2 Re: Kościół Mariacki w Katowicach 21.01.14, 13:08
  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 26.04.14, 14:41

  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 13.07.14, 20:34

   • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 03.11.14, 14:16

    • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 23.01.15, 14:14

  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 26.05.15, 14:59

  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 23.08.15, 01:13
  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 28.10.16, 18:38
   ***
  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 26.03.17, 16:19
   ***
  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 29.07.17, 14:29
   https://fotoforum.gazeta.pl/photo/0/wa/qa/uuil/j5t5D2jgCtqdHUCCLB.jpg
  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 04.09.17, 18:12
   ***
  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 15.09.17, 20:58
   ***
  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.10.17, 16:14
   *
  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.03.18, 22:33
   https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/eb24c5H6FDPZXb6z2X.png
   • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 02.03.18, 23:20
    KOŚCIÓŁ MARIACKI W KATOWICACH
  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 11.05.18, 21:31
   https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/uX9VClLj9fEuU7fa3X.png
  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 15.09.18, 16:08
   https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/uX9VClLj9fEuU7fa3X.png
  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 22.01.19, 20:00
   https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/ddohi3Olw8wr0j43DX.png
  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 03.04.19, 00:48
   *
  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 04.07.19, 00:09
   https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/uX9VClLj9fEuU7fa3X.png
  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 26.10.19, 11:32
   https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/uX9VClLj9fEuU7fa3X.png
  • madohora Re: Kościół Mariacki w Katowicach 13.01.20, 16:51
   https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/oxGGuvbMMEmqRIVyjX.png
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka