Dodaj do ulubionych

Kościółki drewniane ziemii Gliwickiej

  • madohora1 Re: Kościółki drewniane ziemii Gliwickiej 01.10.12, 22:15
   Kościół św. Mikołaja w Wilczej - drewniany kościół pochodzący z I poł. XVIII wieku zbudowany przez cieślę Jakuba Sedlaczka z Gliwic. Budowę ukończono w 1755 roku. Kościół został zbudowany na trójdzielnym rozplanowaniu. Posiada wieżę czołową zbudowaną na słup. Wieńczy ją nadwieszona izbica z piramidalnym hełmem. Kościół znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego.

   Wcześniej na jego miejscu stał kościół zbudowany i poświęcony w 1657 roku. Był on prawdopodobnie drugim kościołem od czasu założenia wsi. Kościół wcześniejszy został zniszczony w czasie wojny trzydziestoletniej, kiedy to ucierpiała sama wieś i okoliczne tereny. Jego opis znajdujemy w najstarszych zachowanych wizytacjach z lat 1679 i 1687. Miał on 27 łokci długości i 12 szerokości, dwoje drzwi i cztery okna. Ściany wewnątrz były ozdobione kilkoma obrazami, kościół posiadał galerię, zaś ławy były rozmieszczone według porządku barokowego (secundum ordinem). Kościół posiadał wieżę przyłączoną z trzema dzwonami. Wokół niego znajdował się cmentarz. W kościele były trzy ołtarze. Główny posiadał snycerkę barokową (novam sculpturam), był pomalowany i pozłocony, zaś wewnątrz znajdował się obraz Matki Bożej Częstochowskiej.

   Wizytacja z 1687 roku opisuje go następująco: Kościół przyłączony do kościoła w Pilchowicach we wiosce Wilcza jest cały drewniany pod wezwaniem Świętego Mikołaja Biskupa i Wyznawcy poświęcony, lecz przez heretyków zbezczeszczony; zakrystia drewniana ze strony Ewangelii, ołtarz jeden formalny pozłocony Najświętszej Dziewicy Maryi, podstawa z muru, lecz zbezczeszczona. Najświętszy Sakrament jest przechowywany w tabernakulum w worku płóciennym ukrytym w cyborium z mosiądzu pod kluczem, powinien w przyszłości troskać się proboszcz dla Najświętszego Sakramentu o puszkę srebrną. Chrzcielnica kamienna położona w środku kościoła, wewnątrz pod kluczem woda chrzcielna czysta, święte oleje są przechowywane w zakrystii; galeria jedna, katedra ze strony Epistoły prosta. Dzwonnica drewniana wysoka na kształt wieży, wewnątrz dwa dzwony, trzeci w wieżyczce nad kościołem; kostnica drewniana, cmentarz płotem drewnianym dobrze ogrodzony, dobre dachy wszędzie.

   Obecny kościół posiada prezbiterium o trójbocznym zamknięciu i szerszą nawę prostokątną nakrywają oddzielne dachy siodłowe. Z częścią ołtarzową (od strony północnej) łączy się drewniana, zrębowa zakrystia. Do kościoła prowadzą dwa wejścia – od zachodu (główne) i południa (boczne) poprzedzone małymi kruchtami. Nad nawą góruje wieżyczka na sygnaturkę z latarnią zakończoną baniastą kopułką. Kościół ma soboty.

   W prezbiterium występuje pozorne sklepienie kolebkowe, zaś nawa pokryta jest stropem płaskim i fasetami. Chór muzyczny (z półkolistym występem), umieszczony w tylnej części nawy, wsparty jest na dwóch ozdobnych słupach. Ściana prezbiterialna (od wschodu) posiada rzadko spotykane okrągłe okienko z kratą kowalską z zadziorami. Wnętrze kościoła zdobi głównie barokowe wyposażenie.

   Na specjalną uwagę zasługuje obraz wotywny Matki Boskiej Frydeckiej z 1709 roku z napisem morawskim.
   --
   MADOHORA 1
   FORUM NIKISZOWIEC
  • madohora1 Re: Kościółki drewniane ziemii Gliwickiej 02.10.12, 00:16
   Sierakowice (niem. Gross Schierakowitz, Graummannsdorf,) – wieś sołecka położona w województwie śląskim, w powiecie gliwickim, w gminie Sośnicowice. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa katowickiego. Liczące około 1300 mieszkańców Sierakowice są pod względem wielkości drugą po Sośnicowicach miejscowością w gminie. Drugą lokatę zajmuje też sołectwo Sierakowice pod względem powierzchni, która stanowi 21% obszaru gminy. Areał lasów wynosi 1600 ha i jako dominujący w strukturze gruntów sołectwa zajmuje aż 67% jego powierzchni. Grunty rolne z przewagą IV, rzadkiej V i III klasy bonitacyjnej zajmują 29% obszarów sołectwa. Tylko 4% czyli około 100 ha terenu jest zainwestowanych i urządzonych, co obejmuje także zabudowę gospodarczą związaną z produkcją rolniczą i handlową oraz drogi i ulice.
   Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej - Kościół filialny z 1675 roku.
   Kapliczka św. Jana Nepomucena - kapliczka znajduje się w pobliżu kościoła.
   Dworski dom mieszkalny
   Fragment historycznego układu ruralistycznego
   Obszar doliny potoku Sośnicowickiego
   --
   MADOHORA 1
   FORUM NIKISZOWIEC
  • madohora1 Re: Kościółki drewniane ziemii Gliwickiej 02.10.12, 00:25
   Kościół pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej - zabytkowy, drewniany kościół katolicki znajdujący się w Sierakowicach w powiecie gliwickim w województwie śląskim. Jest kościołem filialnym parafii Trójcy Świętej w Rachowicach w dekanacie Pławniowice w diecezji gliwickiej.
   Pierwsze wzmianki o kościele w Sierakowicach pochodzą z 1447 roku [3], został on jednak rozebrany w 1673 r. W 1675 wybudowano obecny kościół. W 1679 połączono parafie w Sierakowicach i pobliskich Rachowicach. W 1679 roku kościół w Sierakowicach jest już opisywany jako kościół filialny parafii rachowickiej. Budowniczym świątyni był cieśla Joseph Jozek.
   Kościół wielokrotnie odnawiano, m. in. w latach 1819-1820, 1886, 1947, 1953 i 1957. W roku 2001 odkryto oryginalne polichromie z XVII wieku, które następnie poddano gruntownej renowacji w latach 2003-2010. W roku 2011 zbudowano nowe organy.
   --
   MADOHORA 1
   FORUM NIKISZOWIEC
  • madohora1 Re: Kościółki drewniane ziemii Gliwickiej 02.10.12, 11:41
   W 2001 r. odkryto we wnętrzu całego kościoła zamalowane polichromie figuralne z XVII wieku[4]. Dekorację malarską całkowicie odkryto spod przemalowań oraz poddano konserwacji w latach 2003-2010. Polichromie wykonane są w technice tłustej tempery, bezpośrednio na drewnie.

   Sceny i przedstawienia namalowane we wnętrzu kościoła[5]:

   Prezbiterium
   Ściana południowa: Obmycie nóg Apostołom przez Chrystusa, Chrystus w Emaus, Chrystus Dobry Pasterz, Anioł Stróż, Św. Jan Ewangelista, Św. Krzysztof, Zwiastowanie NMP (zachowana częściowo).

   Ściana zachodnia: Personifikacje Cnót, Święci Apostołowie Piotr i Jan w drodze do Grobu Pańskiego, Adam i Ewa.

   Ściana północna: Sąd Ostateczny, Archanioł Gabriel, Św. Mateusz Ewangelista, Chwała Chrystusa ze Zbawionymi, Anioł wzywający do pokuty i nawrócenia, Św. Antoni z Padwy.

   Ściana wschodnia: Jawnogrzesznica obmywająca nogi Chrystusowi, Chrystus u Łazarza i sióstr Marii i Marty, Objawienia św. Jana na wyspie Patmos - polecenie napisania listów do Kościołów oraz przekazanie księgi ostatecznych wyroków, Archanioł Rafael, Św. Łukasz Ewangelista, Archanioł Michał, Św. Marek Ewangelista, Krzyż przydrożny, Adam i Ewa.

   Sklepienie: Chrystus Zmartwychwstały z Bogiem Ojcem, Św. Ludwik IX Król Francji, Św. Leopold III Margrabia Austrii, Św. Kazimierz, Królewicz Polski, Św. Stefan I Król Węgier, Prorok Mojżesz, Król Dawid, Arcykapłan Aaron.

   Nawa

   Ściana wschodnia: Zmartwychwstanie Chrystusa, Spotkanie Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami w drodze do Emaus, Niewiasty idące do Grobu Chrystusa.

   Ściana północna: Nawrócenie Szawła pod Damaszkiem, Powołanie celnika Mateusza, Zaślubiny NMP ze św. Józefem, Adoracja NMP przez nierozpoznanego świętego, Pogrzeb NMP, św. Aleksy, Obfity połów, Wesele w Kanie Galilejskiej, Chrystus Pantokrator ze sceną fundacyjną, Chrystus nauczający z łodzi, Owoc Ofiary Bezkrwawej (wydobywanie dusz czyśćcowych), Ofiara Bezkrwawa (msza święta), Wjazd Chrystusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, Św. Karol Boromeusz, Św. Stanisław, Św. Joachim, Św. Roch, Wiara kobiety kananejskiej.

   Ściana południowa: Chrystus powierza władzę Piotrowi, Chrystus i Zacheusz, Narodzenie NMP, Św. Jakub Apostoł adorujący NMP, Św. Łukasz malujący obraz NMP, Św. Gerard z Csanad, Św. Tomasz z Akwinu, Św. Jakub Apostoł, Synowie Zebedeusza, Córka Jaira i kobieta cierpiąca na krwotok, Św. Wawrzyniec, Święta Rodzina powracająca z Egiptu, Św. Rozalia, Św. Apolonia, Św. Małgorzata z Antiochii, Św. Katarzyna Aleksandryjska z Chrystusem Oblubieńcem, nierozpoznany święty, Św. Walenty, Bogacz i ubogi Łazarz.

   Ściana zachodnia: Św. Hilarion z Gazy, Św. Jan Chrzciciel, Św. Paweł z Teb, Św. Antoni z Egiptu, Św. Hieronim, Św. Gallus (przedstawienie częściowo zachowane), Miłosierny Samarytanin, Chrystus wypędzający przekupniów ze świątyni, Chrystus wypędzający Złego Ducha, Chrystus uzdrawiający głuchoniemego (scena zachowana częściowo).

   Balustrada chóru muzycznego: Pojmanie Jezusa, Jezus przed Annaszem, Jezus przed Kajfaszem, Jezus przed Piłatem, Jezus przed Herodem, początek Męki Pańskiej.
   --
   MADOHORA 1
   FORUM NIKISZOWIEC
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka