Dodaj do ulubionych

Katowice - na początku była wieś

03.04.14, 11:38
Wieś Katowice posiadała w roku 1832 okazałą gospodę górującą nad małymi, krytymi słomą chałupami. Arenda* była budynkiem częściowo murowanym, krytym gontem, warzono tu piwo i palono wódkę, właściciel posiadał również stajnię dla przyjezdnych. Gospoda znalazła się przy zachodnim boku rynku, przetrwała do roku 1864, kiedy to budynek zawalił się.
Na miejscu starej gospody stanął hotel. W 1832 roku zabudowę Katowic stanowiły niewielkie, drewniane domy "zagrodnicze", w których po jednej stronie sieni znajdowały się pomieszczenia mieszkalne a po drugiej obora. Dachy początkowo były kryte słomą, w późniejszym okresie gontem a w końcu papą.

*Arenda - rodzaj gospody z wyszynkiem, charakterystyczne dla niej było to że posiadała stajnie oraz budynek miał duży wjazd przez które wjeżdżały wozy. Taki rodzaj gospody do dzisiaj zachował się w Sławkowie.
Obserwuj wątek
  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 03.04.14, 11:41
   Pierwsze domy murowane wznoszone były przez bogatych chłopów zwanych siedlokami gdzieś od połowy XIX wieku. Takie domy budowane były w Bogucicach, Załężu, Chorzowie, Dąbrówce Wielkiej.
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 22.04.21, 15:18
    MIESZKAŃCY BĘDĄ MIELI PARKING ZAMIAST CENTRUM PRZESIADKOWEGO - www.katowice24info - 22.04.2021
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 22.04.21, 15:53
    HOKEJOWA REPREZENTACJA POLSKI WYGRAŁA TURNIEJ O PUCHAR TRÓJMORZA - Wyborcza - 22.04.2021
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 25.05.21, 13:43
    WYCINKA DRZEW W KATOWICACH. PROKURATURA UMORZYŁA ŚLEDZTWO - Dziennik Zachodni - 25.05.2021
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 07.06.21, 12:12
    DWORCOWA. BETONOWA PUSTYNIA CZY DEPTAK - Nasze Miasto - 07.06.2021
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 10.09.21, 10:38
    NOC TEATRÓW, INDUSTRIADA CIEKAWE WYDARZENIA W REGIONIE - Wyborcza - 10.09.2021
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 11.09.21, 15:55
    MARSZ RÓWNOŚCI W KATOWICACH - Dziennik Zachodni - 11.09.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 24.06.22, 21:25
     Przodkowie Grünfelda pochodzą ze starego żydowskiego rodu związanego z Igławą na Morawach, zajmującego się handlem. Morawy Grünfeldowie musieli opuścić w drugiej połowie XVIII w., kiedy w ówczesnej Austrii cesarzowa Maria Teresa wprowadziła antyżydowskie ustawodawstwo. Rodzina przeniosła się do Woszczyc na wschodnim Górnym Śląsku, wówczas wsi znajdującej się w Prusach (dziś część Orzesza w powiecie mikołowskim). W 1817 handlarz skórą Hirschel Grünfeld przeniósł się z Woszczyc do Żor, gdzie na świat przyszedł Izaak – Ignatz.
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 28.11.21, 17:00
    https://fotoforum.gazeta.pl/photo/4/we/qa/9d27/DYSPb6FHVD2wMBLZVX.jpg
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 21.12.21, 17:13
    DROGA ROWEROWA POŁĄCZY NIKISZOWIEC Z DOLINĄ TRZECH STAWÓW - www.katowice24.info - 21.12.2021
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 03.04.22, 18:23
    UWOLNIONA OD SAMOCHODU ULICA NIE BĘDZIE MIEJSCEM CAŁONOCNYCH IMPREZ - Wyborcza - 03.04.2022
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 01.05.22, 13:13
    TAK ŚWIĘTOWALIŚMY 1 GO MAJA - Dziennik Zachodni - 01.05.2022
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 10.05.22, 17:20
    Mocno ugruntowana propaganda sukcesu w latach 70. XX w. umożliwiła Radzie Ministrów PRL rozpoczęcie konsekwentnego planu „modernizacji”, które faktycznie skończyło się niszczeniem dorobku i tradycji szkolnictwa górnośląskiego. W 1972 roku, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy ówczesnym rektorem Politechniki Śląskiej a dyrektorem ZHŻiS, budynek Śl.TZN został oddany jako ośrodek naukowo-dydaktyczny Politechniki, zaś uczniom Śląskich gwarantowano postawienie trzech budynków w różnych miastach, po 800 uczniów do każdej placówki. Realizacja takiego planu była wyjątkowo niekorzystna dla szkoły biorąc pod uwagę odbieganie od koncepcji szkoły grupującej kilka tysięcy uczniów, nauczycieli i pracowników w jednym gmachu, umożliwiając sprawniejszą edukacje. Nie pomogły petycje kierowane do władz politycznych i oświatowych, zaś budowa nowych obiektów nigdy nie została zrealizowana przez Politechnikę.
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 10.05.22, 18:09
    Zamysł świątyni był początkowo dość monumentalny. Biskup Förster, zdając sobie sprawę z lawinowego wzrostu ludności, wywołanego rozwojem śląskiego górnictwa, polecił architektowi zaprojektować potężną, trzynawową świątynię i wspomógł w dużym stopniu finansowo realizację przedsięwzięcia. Jednak tak szeroko zakrojony pomysł świątyni okazał się zbyt kosztowny dla niewielkiej jeszcze parafii, zaczęto więc zmieniać projekt architektoniczny. Główną zmianą jest zredukowanie naw bocznych do rzędu kaplic umieszczonych pomiędzy przyporami. Ostatecznie powstała czteroprzęsłowa jednonawowa świątynia z rzędem bocznych kaplic, z przejściami przeprutymi między przyporami, co sprawiło, że sprawiają one wrażenie naw.
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 26.06.22, 18:59
    Kwartał ulic: św. Jana, Dworcowa, Mariacka, A. Mielęckiego, Stanisława i Starowiejska w zamyśle władz Katowic ma się stać tzw. "małym rynkiem". Pierwszym krokiem była organizacja konkursu na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania ulic św. Jana, Dworcowej, Mariackiej oraz A. Mielęckiego, Stanisława i Starowiejskiej w 2005, który wygrało konsorcjum Autorska Pracownia Architektury Kuryłowicz & Associates i Biuro Autorskie "A i R" Jurkowscy Architekci. Projekt przewidywał przekształcenie ulicy w deptak. Prace trwały od 4 sierpnia 2010. Deptak oddano do użytku w połowie grudnia 2010
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 28.06.22, 22:13
    W wielu krajach zabronione jest stosowanie takich urządzeń, ze względu na wysoką wypadkowość. Także[potrzebny przypis] ze względu na dostęp dla osób niepełnosprawnych takie urządzenia wychodzą z użycia, chociaż w ocenie Urzędu Dozoru Technicznego są one bezpieczne. Eksploatuje się tylko stare urządzenia, których liczba ciągle maleje.
    Nazwa paternoster (w języku łacińskim „Ojcze Nasz”) została zapożyczona poprzez analogię do sznura modlitewnego paternoster.
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 28.06.22, 22:29
    Plac otaczają następujące budynki:

    gmach Sejmu Śląskiego przy ul. Jagiellońskiej 25, wzniesiony w latach 1924–1927, czterofrontowy, zbudowany według projektu L. Wojtyczki, P. Jurkiewicza i S. Żerleńskiego w stylu wtórnego klasycyzmu; koszt budowy wyniósł 13 milionów złotych; budynek posiada 634 pomieszczenia, w 1929 był budynkiem o największej kubaturze w Polsce wartość budynku na dzień 1 września 1939 wynosiła 13 500 000 złotych[13][14]; gmach wpisano do rejestru zabytków 19 sierpnia 1978 (nr rej.: A/285/09)[2][15];
    sześciokondygnacyjny gmach Urzędów Niezespolonych przy ul. Jagiellońskiej 23 i pl. Sejmu Śląskiego 1[9], wzniesiony w latach 1935–1936 według projektu Witolda Kłębkowskiego[3][12]; od 1990 w budynku mieści się Wydział Filologii Uniwersytetu Śląskiego wartość budynku na dzień 1 września 1939 wynosiła 2 200 000 złotych[13]; w południowej części elewacji po lewej stronie przed II wojną światową istniała płaskorzeźba, przedstawiająca orła wpisanego w koło, której autorem był Stanisław Szukalski (w 2011 planowane jest jej odtworzenie); 10 kwietnia 2011 w budynku odsłonięto tablicę pamiątkową, poświęconą Krystynie Bochene
    gmach przy placu Sejmu Śląskiego 2, siedziba m.in. Katowic – Miasta Ogrodów (obiekt wzniesiono w latach 1977–1979)
    Pomnik Wojciecha Korfantego jest otoczony przez miejsca parkingowe. W czasie uroczystości państwowych cały plac jest niedostępny dla samochodów osobowych
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 28.06.22, 22:42
    Europejska Stolica Kultury – europejskie miasto wybrane przez Unię Europejską, które w ciągu jednego roku może zaprezentować życie kulturalne miasta, całego regionu i państwa.
    W większości przypadków miasta starają się wykorzystać tę okazję i związane z nią fundusze (po 1,5 mln euro od UE w 2010 r.) na rozwinięcie swojej oferty kulturalnej, tak by mogły przyciągnąć międzynarodową publiczność. Wybrany ośrodek przez 12 miesięcy przedstawia swoje dziedzictwo historyczne. Miasta i regiony organizują specjalnie na tę okazję koncerty, festiwale, pokazy, konferencje i inne działania reklamujące miasto i region. Zdecydowanie uważa się, że ESK znacznie zwiększa korzyści społeczne i gospodarcze, zwłaszcza gdy wydarzenia są częścią długofalowej strategii rozwoju kulturalnego miasta i otaczającego regionu
  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 03.04.14, 11:44
   Natomiast w Katowicach w tym okresie, w związku z rozwijającym się przemysłem zaczęły powstawać budynki murowane jedno, dwu a nawet trzypiętrowe. Reszki wiejskiej zabudowy zachowały się do lat 1860-1870 przy ulicy Francuskiej i Starowiejskiej, w okresie międzywojennym już tylko na Brynowie, Koszutce, Załęskiej Hałdzie.
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 14.01.21, 14:07
    Z NOWEGO DWORCA AUTOBUSOWEGO KORZYSTA JUŻ 35 PRZEWOŹNIKÓW - www.nettg.pl - 14.01.2021
  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 03.04.14, 11:49
   Wraz z rozwojem przemysłu zaczęto budować wielorodzinne domy wznoszone zazwyczaj grupami (kolonie robotnicze) i tak w 1832 roku taka kolonia istniała przy hucie Hohenlofe
   z połowy XIX w - kolonia Dwunastu Apostołów przy kopalni Kleofas (nie istniejąca)
  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 03.04.14, 11:53
   Pierwsze budynki takich kolonii były drewniane, parterowe, później wznoszono murowane familoki jednopiętrowe a w późniejszym okresie dwupiętrowe, zazwyczaj z czerwonej cegły i nie tynkowane. Obok familoków znajdowały się pomieszczenia gospodarcze służą albce jako składy opału albo do hodowli drobiu, królików, gołębi czy kóz.
  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 29.04.14, 15:04
   I teraz też jest wieś...
  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 14.07.14, 17:11
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 03.11.14, 16:33

    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 03.02.15, 21:56
     I to proszę pana
     Błotem zalana
  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 27.05.15, 21:01
   Na początku była wieś
   Dawno temu zniknęła gdzieś
  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 25.08.15, 11:31

  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 05.11.16, 22:09
   ***
  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 27.03.17, 21:46
   I nie było tu co zjeść
  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 28.07.17, 18:24
   Bo to była taka wieś
   Że nie było tu co zjeść
  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 07.09.17, 23:27
   ***
  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 17.09.17, 16:27
   https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/wb/qa/5ixj/2HJODeT7XkTb2i9OMX.jpg
  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.09.17, 14:03
   I pod pewnymi względami wieś jest nadal
  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 23.02.18, 21:16
   https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/eb24c5H6FDPZXb6z2X.png
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 23.02.18, 21:16
    I pod pewnymi względami Katowice w dalszym ciągu są wsią
  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 07.05.18, 18:24
   https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/uX9VClLj9fEuU7fa3X.png
  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 13.09.18, 23:11
   https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/uX9VClLj9fEuU7fa3X.png.
  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 20.01.19, 22:13
   https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/ddohi3Olw8wr0j43DX.png
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 20.01.19, 22:13
    Na początku była wieś
    A miasto w tyle gdzieś
    Tak myślę, o rany
    Jakie to musiały być plany
  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 03.04.19, 00:25
   Powiedzmy to jasno
   Najpierw była wieś
   A potem duże miasto
  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 03.07.19, 23:30
   https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/uX9VClLj9fEuU7fa3X.png
  • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 24.08.19, 14:24
   I im dalej w XXI wiek, to nam więcej słomy z butów wystaje
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 02.12.20, 00:13
    https://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/67x8ZPTk5Z1RfmGY2X.jpg

    PRZEWODNIK PO KATOWICACH 1939
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 02.12.20, 14:35
    https://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/EYweoDliDQxcM3DSWB.png
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 02.12.20, 14:43
    https://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/luBqmjRuTLCTgmZnVB.png
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 02.12.20, 16:01
    https://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/ihtBxdooexS8xhyq4B.png
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 02.12.20, 16:03
    https://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/24yIu5JpFxfBK3aGWB.png
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 02.12.20, 16:05
     https://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/jxLeGr8lh3JeAYlvGB.png
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 02.12.20, 16:20
    https://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/DQOaUyhydAz3MgsQNB.png
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 02.12.20, 16:31
    https://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/yqHGY9LUhgw6vkbrmB.png
   • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 02.12.20, 16:35
    https://fotoforum.gazeta.pl/photo/3/wd/qa/jcow/S3nG5n8Eyu8iZkV87B.png
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 16.12.20, 15:04
     AUTOBUSY JAWORZNICKIEGO PKM NIE WJADĄ DO CENTRUM KATOWIC - Radio Eska - 16.12.2020
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 16.12.20, 15:13
     JAK WYGLĄDAJĄ PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT NA ŚLĄSKU - Radio Eska - 16.12.2020
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 01.02.21, 15:01
      ZAKAZ WJAZDU DO CENTRUM Z SILNIKIEM DIESLA - Dziennik Zachodni - 01.02.2021
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 14.09.21, 13:08
      KATOWICE OGŁASZAJĄ WALKĘ O BEZPIECZEŃSTWO - Wyborcza - 14.09.2021
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 02.10.21, 15:16
      SILESIA MARATHON 2021 - Radio Katowice - 02.10.2021
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 04.10.21, 12:39
      SILESIA MARATHON Z REKORDEM TRASY - www.biegowe.pl - 04.10.2021
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 25.06.22, 18:43
      Początkowo na działce znajdował się wzniesiony w 1876 r. okazały, jednopiętrowy dom mieszkalny, zwany – od nazwiska właściciela - willą Sachsa. Elias Sachs był przemysłowcem, założycielem pierwszego w Katowicach domu bankowego i katowickim radnym.[2] Później willa należała do Ludwiga Katza – właściciela katowickiej wytwórni papy dachowej.
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 26.06.22, 13:33
      ŚWIATOWE FORMU MIEJSKIE - www.tvp.pl - 26.06.2022
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 26.06.22, 14:03
      TŁUMY LUDZI NA BUGLI - Nasze Miasto - 26.06.2022
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 26.06.22, 14:28
      Kościół zbudowano według projektu Richarda Lucae[4], kamień węgielny pod budowę położono 17 lipca 1856 r., a poświęcenia dokonano 29 września 1858 r. Był to pierwszy murowany kościół w Katowicach. Jego budowę wsparli m.in. właściciel dóbr katowickich, Hubert von Tiele-Winckler (kwotą 5 tys. talarów) oraz zarządca tych dóbr i promotor rozwoju miasta, Friedrich Grundmann (kwotą 2 tys. talarów).
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 26.06.22, 14:47
      WARSZAWSKA BUDYNEK HOTELU WELT (nie istniejący)

      https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/9D1RESwmVCHbZ3aHX.jpg
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 26.06.22, 19:45
      kamienica narożna (ul. Dworcowa 1, róg z ul. A. Mielęckiego), wzniesiona na początku XX wieku w stylu modernistycznym
      budynek dawnej administracji kolei (ul. Dworcowa 3, róg z ul. Dyrekcyjną), wzniesiony w latach siedemdziesiątych XIX wieku w stylu późnego klasycyzmu, przebudowany w 1894;
      Hotel Monopol (ul. Dworcowa 5/7), wpisany do rejestru zabytków 30 kwietnia 1993 (nr rej.: A/1526/93, A/860/2021), wzniesiony około 1900 w stylu eklektycznym z elementami secesji i neogotyku, według projektu L. Goldsteina
      budynek dawnego Hotelu Cechowego − obecnie Hotel Diament (ul. Dworcowa 9), wzniesiony na początku XX wieku w stylu modernistycznym, w latach 1919−21 mieścił się tu Niemiecki Komisariat Plebiscytowy;
      budynek dawnej administracji kolei, później hotelu „Central” (ul. Dworcowa 11), wzniesiony w drugiej połowie XIX wieku w stylu historyzmu/neoklasycyzmu, przebudowywany; w 2009 obiekt rozebrano, a w latach 2018–2019 wzniesiono w tym miejscu hotel;
      dawny dom mieszkalny inżyniera J. Squedera (ul. Dworcowa 13, róg z ul. św. Jana), wzniesiony w 1932 w stylu funkcjonalizmu obecnie siedziba Galerii Art Nova 2;
      kamienica mieszkalna (ul. Dworcowa 15);
      kamienica mieszkalna (ul. Dworcowa 17)
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 27.06.22, 11:44
      ŚWIATOWE FORUM MIEJSKIE - Dziennik Zachodni - 27.06.2022
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 27.06.22, 12:26
      Cmentarz powstał w 1870 obok założonego w 1856 przy ul. K. Damrota pierwszego cmentarza ewangelickiego. Jego teren ogrodzono, a od strony dzisiejszej ul. Francuskiej wzniesiono neogotycki budynek kostnicy i mieszkania grabarza
      W dwudziestoleciu międzywojennym stał się on najbardziej reprezentacyjnym cmentarzem Katowic. Za pochówek wokół kaplicy w 1936 trzeba było zapłacić 1000 zł
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 27.06.22, 12:38
      Po II wojnie światowej, celem przesunięcia ruchu pociągów towarowych z centrum Katowic, w latach 50. XX wieku w Muchowcu powstała towarowa stacja rozrządowa. Z powodu szkód górniczych lotnisko w latach 60. XX wieku zostało zamknięte dla lotów pasażerskich – pozostało jedynie lotnisko sportowe zarządzane obecnie przez Aeroklub Śląski. Na tym lotnisku w dniu 20 czerwca 1983 roku wylądował papież Jan Paweł II w ramach odbywającej się w tym czasie pielgrzymki do Polski[9]. Wówczas na lotnisku papież odprawił mszę świętą z udziałem ok. miliona osób. W czerwcu 2013 roku na terenie Muchowca, w sąsiedztwie muchowieckiego lotniska rozpoczęto budowę osiedla Francuska Park, na którym zaplanowano łącznie 1 059 mieszkań. Autorem projektu osiedla jest Wojciech Wojciechowski. W latach 2015–2018 przy ulicy Francuskiej 182 powstał kompleks biurowy Muchowiec ActivePark
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 27.06.22, 13:40
      https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a4/Dolina_Trzech_Staw%C3%B3w_-_04.JPG/360px-Dolina_Trzech_Staw%C3%B3w_-_04.JPG
      • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 27.06.22, 13:42
       Ulica Henryka Dąbrowskiego w Katowicach − jedna z ulic w katowickiej dzielnicy Śródmieście.
       Patronem ulicy jest twórca Legionów Polskich we Włoszech gen. Jan Henryk Dąbrowski
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 27.06.22, 13:57
      Budynek powstał dla istniejącego od 1929 Muzeum Śląskiego, które swe szybko rozrastające się zbiory wystawiało w zaimprowizowanych na ten cel salach w gmachu Sejmu Śląskiego. Twórcą projektu został młody awangardowy architekt zatrudniony w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Stanął on wobec zadania wzniesienia nowoczesnej, wielkokubaturowej budowli i jednocześnie pomnika kultury polskiej na Śląsku. Projekt był gotowy w 1935, budowę rozpoczęto w 1936, w sierpniu 1939 finalizowano prace. Obiekt miał być otwarty dla zwiedzających wiosną 1940, co udaremniła II wojna światowa. W marcu 1940 władze hitlerowskie podjęły decyzję o całkowitym zniszczeniu gmachu. Rozbiórka została zakończona w 1944, z wyjątkiem niewielkiego skrzydła mieszkalnego.
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 27.06.22, 14:07
      W 2006 polska architekt pracująca w Niemczech Agata Jonecko opracowała wirtualną rekonstrukcję gmachu. Animacja została pokazana jako fragment filmu pt. „Dwugłowy smok” (premiera: maj 2006), poświęconego architekturze Śląska okresu międzywojennego.
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 27.06.22, 14:12
      https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/46/Katowice_-_Urz%C4%85d_Marsza%C5%82kowski_Wojew%C3%B3dztwa_%C5%9Al%C4%85skiego.jpg/360px-Katowice_-_Urz%C4%85d_Marsza%C5%82kowski_Wojew%C3%B3dztwa_%C5%9Al%C4%85skiego.jpg
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 27.06.22, 14:17
      Swoją siedzibę przy ulicy Stanisława Kobylińskiego mają: Zespół Szkół Katolickich nr 1 im. bł. księdza Emila Szramka (szkoła podstawowa i liceum; na fasadzie budynku szkoły znajduje się popiersie bł. ks. E. Szramka), Fundacja na rzecz Szkół Katolickich im. Karola Wojtyły, firmy handlowo-usługowe, wspólnoty mieszkaniowe.
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 27.06.22, 17:52
      Wiosną 1977 rozpoczęto prace nad wzniesieniem budynku będącego siedzibą Centrum Kultury Katowice – dawniej Górnośląskie Centrum Kultury. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia był Zdzisław Grudzień – ówczesny I Sekretarz Komitetu Wojewódzkiego PZPR. Przez dziesięć dni zabudowania, znajdujące się w miejscu inwestycji, rozebrano. Południowa pierzeja placu została zburzona, wyburzono m.in. secesyjną willę, w którym w 1957 zainaugurowano powstanie Telewizji Katowice, budynek Hurtowni Wyrobów Tytoniowych z ogrodem oraz kilka okolicznych kamienic (posiadały adresy ul. J. Ligodnia 35 oraz ul. J. Ligonia 37-39[7]). Budynek dzisiejszej siedziby CKK został oddany do użytku 3 grudnia 1979[8]. Dyrekcja Wojewódzkiej Hali Widowiskowo Sportowej zarząd nad nim przejęła 23 marca 1982, natomiast od 1 lipca 1983 funkcjonuje nowo powołana instytucja – Centrum Kultury w Katowicach
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 16.12.20, 15:24
     HISTORYCY O PACYFIKACJI KWK WUJEK - Radio Katowice - 16.12.2020
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 16.12.20, 15:28
     POGODA NA TYDZIEŃ DLA KATOWIC - Nasze Miasto - 16.12.2020
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 16.12.20, 16:08
     OBCHODY PACYFIKACJI KWK WUJEK - www.tvp.pl - 16.12.2020
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 16.12.20, 16:10
     SKROMNE UPAMIĘTNIENIE PACYFIKACJI KWK WUJEK - Interia - 16.12.2020
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 16.12.20, 16:12
     ROCZNICA PACYFIKACJI KWK WUJEK - Super Ekspres - 16.12.2020
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 16.12.20, 16:16
     W PANEWNIKACH TRWA BUDOWA SZOPKI - Nasze Miasto - 16.12.2020
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 16.12.20, 16:21
     ROCZNICA PACYFIKACJI KWK WUJEK - www.tvn24.pl - 16.12.2020
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 16.12.20, 16:25
     NADCHODZI UDERZENIE ZIMY - www.pikio.pl - 16.12.2020
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 16.12.20, 16:36
     OBCHODY PACYFIKACJI KWK WUJEK - Nasze Miasto - 16.12.2020
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 17.12.20, 14:42
     NOWE CENTRA PRZESIADKOWE W KATOWICACH. NIEWIELE ZOSTAŁO Z PIĘKNYCH WIZUALIZACJI - Śląski Biznes - 17.12.2020
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 17.12.20, 18:06
     SAMOCHODOWE WRAKI W KATOWICACH - Nasze Miasto - 17.12.2020
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 17.12.20, 18:33
     CENTRA PRZESIADKOWE SIĘ SPRAWDZĄ...- Wyborcza - 17.12.2020
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 18.12.20, 17:17
     MAGIA ŚWIAT W CZASIE PANDEMII - Radio Eska - 18.12.2020
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 20.12.20, 12:52
     PIERWSZY SKLEP SOCJALNY W KATOWICACH JUŻ OTWARTY - Nasze Miasto - 20.12.2020
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 20.12.20, 13:39
     Życia drzewom już nic nie przywróci. Ale powinny posypać się srogie kary. Nie takie, że zapłacą i dalej nic sobie nie będą z tego robić ale naprawdę dotkliwe.
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 29.01.21, 20:38
     NAPAD NA PLACÓWKĘ KREDYTOWĄ - www.wp.pl - 29.01.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 29.01.21, 20:43
     NAPAD Z BRONIĄ W RĘKU NA PLACÓWKĘ KREDYTOWĄ - Dziennik Zachodni - 29.01.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 29.01.21, 23:07
     NAPAD NA PLACÓWKĘ POŻYCZYKOWĄ W KATOWICACH - Dziennik Zachodni - 29.01.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 09.02.21, 14:22
     DTŚ SPARALIŻOWANA ŚNIEGIEM - Nasze Miasto - 09.02.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 26.02.21, 15:23
     WYPADEK PODCZAS TOUR POLOGNE 2020. PROKURATURA PRZEDŁUŻYŁA POSTĘPOWANIE - Dziennik Zachodni - 26.02.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 26.02.21, 16:12
     DRZEWA MARNIAŁY NA KATOWICKIM RYNKU - Wyborcza - 26.02.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 03.03.21, 23:15
     KZGM W KATOWICACH NAPRAWIŁ SCHODY. SYPIĄ SIĘ POD NOGAMI - Wyborcza - 03.03.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 03.03.21, 23:47
     ZAGŁOSUJ W GALERII ARTYSTYCZNEJ - www.wp.pl - 03.03.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 05.03.21, 17:36
     W PARKU ŚLĄSKIM KWITNĄ PRZEBIŚNIEGI. TO PIERWSZE OZNAKI WIOSNY - Nasze Miasto - 05.03.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 05.03.21, 18:24
     MIASTO NIE ZGADZA SIĘ NA WYCINKĘ DRZEW NA PLACU SYNAGOGI - Dziennik Zachodni - 05.03.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 12.03.21, 16:40
     ILE W KATOWICACH WYCIĘTO DRZEW W 2020 ROKU - www.infokatowice.pl - 12.03.2021
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 28.11.21, 15:20
      budynek administracyjny (ul. J. Ligonia 3, 5, 7), wzniesiony w latach dwudziestych XX wieku, w stylu historyzmu/modernizmu; obiekt wpisano do rejestru zabytków 5 czerwca 2019 (nr rej. A/517/2019), obecnie zarządcą obiektu jest Biblioteka Śląska;
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 28.11.21, 15:21
      dawny gmach Górnośląskich Zjednoczonych Hut Królewskiej i Laury (ul. T. Kościuszki 30, róg z ul. J. Ligonia), wzniesiony w 1927
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 28.11.21, 15:24
      POZOSTAŁE ZABYTKI NA ULICY LIGONIA
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 28.11.21, 16:43
      Potem przeszłam w stronę rynku proszę pana
      Hotel Polonia znów do sprzedania
      Miała być bursa, akademiki
      Nie wiem po co były te krzyki

      Znowu zamknięte hotelu podwoje
      I pustkami świecą pokoje
      Cicho....nie gra żadna muzyka
      Żaden gość tutaj nie zawita
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 28.11.21, 16:47
      https://fotoforum.gazeta.pl/photo/4/we/qa/9d27/GchXoFUYHMvV94dQOX.jpg

      CO DRUGI LOKAL NA KOCHANOWSKIEGO I WOJEWÓDZKIEJ WYGLĄDA WŁAŚNIE TAK JAK NA ZDJĘCIUsad
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 28.11.21, 16:49
      Kinoteatr Rialto został wybudowany w 1912. Obiekt należący do Martina Tichauera i Bertholda Kochmanna otwarto 7 listopada 1912. Kino nosiło nazwę "Kammerlichtspiele". Mieściła się w nim sala projekcyjna na 800 miejsc, podium na dwudziestoosobową orkiestrę, a na piętrze - palarnia cygar, winiarnia i piwiarnia. Pierwsza wzmianka prasowa o kinie pochodzi z 17 stycznia 1913. Jest nią reklama w "Górnoślązaku". "Kammerlichtspiele" już na początku swojej działalności organizował pokazy plenerowe na terenie pomiędzy gmachem kinoteatru a siecią kolejową.
      • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 00:15
       kamienica mieszkalna (ul. Raciborska 17), wzniesiona w latach trzydziestych XX wieku w stylu funkcjonalizmu
      • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 00:18
       kamienica mieszkalna (ul. Raciborska 19), wzniesiona na początku XX wieku w stylu modernizmu
      • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 00:21
       zespół budynków szpitala − obecnie Katowickiego Centrum Onkologii (d. szpital im. Stanisława Leszczyńskiego) (ul. Raciborska 27), wzniesiony w 1904 w stylu historyzmu, przebudowany w dwudziestoleciu międzywojennym w stylu funkcjonalizmu
      • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 00:25
       kolonia urzędnicza projektu Lucjana Sikorskiego (ul. Raciborska 31, 33, 35) z 1928, wzniesiona w stylu funkcjonalizmu; w dwudziestoleciu międzywojennym pod numerem 33 istniało Przedszkole Miejskie[
      • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 00:30
       czteropiętrowy murowany budynek − kamienica mieszkalna (ul. Raciborska 38) wzniesiony po 1922, posiada dach kryty dachówką
      • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 00:35
       willa mieszkalna (ul. Raciborska 42), wybudowana w dwudziestoleciu międzywojennym w stylu modernizmu
      • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 00:39
       zespół lokomotywowni w rejonie węzła kolejowego stacji Katowice (ul. Raciborska 58)[20]; lokomotywownię wzniesiono na przełomie XIX i XX wieku w stylu historyzmu ceglanego prostego/modernizmu[10]; 16 grudnia 2021 do rejestru zabytków pod numerem A/920/2021 wpisano dwuwachlarzową halę lokomotywowni wraz z dwiema obrotnicami, wieżą ciśnień i przyległym budynkiem dawnej ślusarni
      • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 16:03
       O CO WŁAŚCIWIE CHODZI ZE ŚWIATOWYM FORUM MIEJSKIM - Dziennik Zachodni - 30.06.2022
      • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 16:06
       POLSKA PRZEJĘŁA PRZEWODNICTWO NA WUF - www.wnp.pl - 30.06.2022
      • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 19:39
       W latach 60. XX wieku i w następnych dekadach kilkakrotnie zmieniał się status organizacyjny placówki katowickiej, pozostającej cały czas w ramach równocześnie reorganizowanej ASP w Krakowie. W 1969 roku Oddział staje się odrębnym Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i ten stan rzeczy trwa do 1978 roku, kiedy to Wydział staje się Filią ASP w Krakowie, której prorektorem zostaje doc. Tadeusz Grabowski.
      • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 20:35
       https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/66/Katowice_-_ASP_%28ul._Raciborska%29.jpg/240px-Katowice_-_ASP_%28ul._Raciborska%29.jpg
      • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 20:39
       W 1952 roku uruchomiono Technikum Wychowania Fizycznego w Katowicach. Zostało ono w 1957 roku przekształcone w Studium Nauczycielskie Wychowania Fizycznego. Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 1 września 1970 roku powstała Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Katowicach[2]. W 1979 roku WSWF w Katowicach przekształcono w Akademię Wychowania Fizycznego w Katowicach. Od 22 marca 2008, na mocy Ustawy z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. z 7 marca 2008 r. Nr 39, poz. 228), patronem uczelni jest Jerzy Kukuczka. Wielu absolwentów uczelni jest Mistrzami Świata i Mistrzami Olimpijskimi np. Robert Korzeniowski, Justyna Kowalczyk czy Arkadiusz Skrzypaszek.
       Uczelnia ma własny klub sportowy AZS-AWF Katowice i Stadion AWF Katowice.
      • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 20:46
       Katowickie Centrum Onkologii (do 2016 roku jako Szpital im. Stanisława Leszczyńskiego w Katowicach) – wieloprofilowy szpital w Katowicach, w którego skład wchodzą dwa zespoły: dawny Szpital Miejski Nr 6 przy ul. Raciborskiej 27 w Śródmieściu oraz dawny Szpital Przemysłowy (Hutniczy) przy ul. Józefowskiej 119 w Wełnowcu-Józefowcu.
      • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 20:58
       Pierwszy szpital przy ul. Raciborskiej powstał w 1904 roku. Lekarzem naczelnym lecznicy miejskiej był wówczas dr Emanuel Glaser. Szpital ten liczył wówczas 120 łóżek. W dwóch budynkach znajdowały się oddziały: chirurgiczny z salą operacyjną, wewnętrzny i położniczo-ginekologiczny. W szpitalu było laboratorium chemiczno-bakteriologiczne, diagnostyczny aparat rentgena, sale dla psychicznie chorych oraz dla zakaźnie chorych. W wyposażeniu była kostnica i dezynfektor parowy. Na terenie szpitala była też kaplica i niewielki klasztor sióstr zakonnych ze zgromadzenia Służebniczek Maryi
      • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 21:01
       W 2001 roku placówka medyczna zyskała tytuł „Szpitala Przyjaznego Dziecku”. W dniu 30 listopada 2012 roku otwarto Centralną Izbę Przyjęć oraz Pracownię Rezonansu Magnetycznego przy ul. Raciborskiej. Dnia 25 lutego 2016 roku o godz. 11:00 nastąpiło uroczyste otwarcie Pawilonu Operacyjnego oraz Pracowni Tomografii Komputerowej Katowickiego Centrum Onkologii.
      • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 21:06
       Ulica Pawła Stalmacha w Katowicach − jedna z ulic w katowickiej dzielnicy Śródmieście. Ulica rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z ulicą Mikołowską. Następnie krzyżuje się z ul. Jana Kilińskiego i ul. Marii Skłodowskiej-Curie. Kończy swój bieg przy ulicy Michała Drzymały.
      • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 21:09
       Willa przy ul. Pawła Stalmacha 17 w Katowicach (w dzielnicy Śródmieście) – trzykondygnacyjny budynek z 1907 r.
      • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 21:13
       Murowany gmach z częściowym podpiwniczeniem i trzema kondygnacjami powstał na rzucie zbliżonym do kwadratu. Wielopołaciowy dwuspadowy dach nakryto dachówką. Rozczłonkowana niesymetryczna bryła zaakcentowana jest charakterystyczną wieżą w narożniku, z zachowanym wysokim czterospadowym dachem. W pierwotnych projektach planowano, by zastosować cebulastą kopułę, ale ostatecznie pomysł zarzucono. Czteroosiowa elewacja frontowa w najbardziej wysuniętej części posiada fragment o konstrukcji szachulcowej. Zastosowano ją na wysokości poddasza. Willa od strony wschodniej posiada wejście główne z gankiem, do którego prowadzą schody. Elewacja boczna (wschodnia) jest mocno rozczłonkowana i posiada znacznie mniej zdobień oraz podwójny pas okien. Drewniany wykusz na poziomie piętra, ze znajdującym się nad nim tarasem, powstał na elewacji północno-zachodniej. Tu umieszczono także skrajny ryzalit z trójspadowym daszkiem. Od południa również zastosowano ryzalit skrajny, z dwiema osiami oraz balkonem. Pod większością okien piętra na wszystkich elewacjach zastosowano zdobienia w postaci girland kwiatów
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 28.11.21, 17:00
      Kinoteatr Rialto na przestrzeni lat nosił nazwy:

      1912 − około 1921 – Kammerlichtspiele
      około 1921−1928 – Kammer
      1928−1938 oraz 1945-2005 – Rialto
      1938−1939 – Słońce
      1939−1945 – UFA − Theater Rialto
      1945−2005 – Kino Rialto
      2005−obecnie – Kinoteatr Rialto.
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 28.06.22, 21:23
      KATOWICE WYDZIAŁ BIOLOGII

      https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/OK6rAROfe3oRhqKzX.jpg
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 28.06.22, 21:27
      Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu[3] u profesora Eduarda Veitha(ang.). Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Józefa Mehoffera i Juliana Fałata W latach 1920–1923 studiował na Politechnice Lwowskiej, na Wydziale Architektury. Działał na Górnym Śląsku, był urzędnikiem państwowym wysokiego szczebla. Od 1 lipca 1934 roku do 7 grudnia 1934 roku był wiceprezesem katowickiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich. Przebywał w Wielkiej Brytanii w latach 1942–1946, gdzie wykładał przy University of Liverpool. Po powrocie do Polski wykładał na Politechnice Warszawskiej[6]. Na emeryturze zajmował się malarstwem, głównie tworzył akwarele[6]. W 1964 roku nakładem Wydawnictwa „Arkady” ukazała się publikacja pt. Budowle miejskie, której był głównym autorem Został pochowany na Cmentarzu Wawrzyszewskim
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 28.06.22, 22:18
      W 1898 r. został absolwentem Szkoły Przemysłowej w Krakowie, praktykował u Tadeusza Stryjeńskiego i Sławomira Odrzywolskiego. W 1905 r. został właścicielem biura architektoniczno-budowlanego. Wykładał w Szkole Przemysłu Artystycznego. W 1906 r. wygrał konkurs na budowę secesyjnej kamienicy Celestyna Czynciela na Rynku Głównym 4. W latach 1905–1906 zaprojektował małą salę restauracyjną Teatru Starego w Krakowie oraz w latach 1906–1907 budynek Zakładu Witraży S.G.Żeleńskiego. W 1912 wykonał projekt pawilonu głównego na wystawę Architektura Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym, która miała miejsce na krakowskich Oleandrach. W latach 1911–1913 wraz z Kazimierzem Wyczyńskim zaprojektował wystrój Banku Przemysłowego na Rynku Głównym 31. W 1913 r. wygrał konkurs na projekt nowego gmachu dla Uniwersytetu we Lwowie. Należał do Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana, był jednym z redaktorów miesięcznika „Architekt”.
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 19:04
      Parter – po lewej stronie schodów znajdowały się biblioteka i czytelnia, po prawej kancelaria, za nią sala jadalna, dalej – połączona z jadalnią – sala odpraw, która prowadziła bezpośrednio do sali klubowej oraz pokoju wypoczynkowego. W sali klubowej znajdowało się wyjście na ogród.
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 19:07
      Komunikacje wewnętrzną zapewniały trzy klatki schodowe: główna i boczna były żelbetowe, natomiast pomocnicza pomiędzy pierwszym i drugim piętrem drewniana. Gmach jest podpiwniczony. Pierwotnie w piwnicy znajdowały się pomieszczenia usługowe: kuchnia, spiżarnie, kotłownia, skład na opał, a także schrony.
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 30.06.22, 19:42
      Profesorami Akademii w Katowicach byli:

      Graficy: Andrzej Pietsch, Tomasz Jura, Adam Hoffmann, Tadeusz Czober, Zbigniew Pieczykolan, Stanisław Kluska, Stanisław Gawron, Roman Starak;
      Malarze: Jan Dutkiewicz, Roman Nowotarski, Jerzy Duda-Gracz, Andrzej S. Kowalski, Jerzy Handermander, Maciej Bieniasz;

      Doktorzy honoris causa:
      Stanisław Rodziński (malarz, rektor ASP w Krakowie w czasie, gdy powstawała odrębna ASP w Katowicach (w 2008 roku);
      Krzysztof Lenk, grafik, profesor Rhode Island School of Design w Providence, absolwent Wydziału Grafiki w Katowicach z 1961 roku (w 2011 roku);
      Profesor honorowy: Toshihiro Hamano (w 2018 roku).
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 12.03.21, 17:08
     POBIEGNĄ NA RZECZ DZIECI Z ZESPOŁEM DOWNA - Dziennik Zachodni - 12.03.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 12.03.21, 17:16
     POWSTANIE WIELOPOZIOMOWY PARKING W SFERZE KULTURY - Radio Eska - 12.03.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 12.03.21, 17:22
     NOWA DYREKTOR MUZEUM ŚLĄSKIEGO BEZ KONKURSU - www.wp.pl - 12.03.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 14.03.21, 11:47
     POGODA NA DZISIAJ - Nasze Miasto - 14.03.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 13.09.21, 11:57
     MZUM WYDŁUŻY ZIELONE ŚWIATŁA. BĘDĄ MNIEJSZE KORKI - Wyborcza - 13.09.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 13.09.21, 12:03
     POLICJANCI ZABEZPIECZYLI 10 ZGROMADZEŃ W CENTRUM KATOWIC - Moje Katowice - 13.09.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 13.09.21, 12:16
     MĘŻCZYZNA WPADŁ POD POLICYJNEGO KONIA - Wyborcza - 13.09.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 14.09.21, 12:44
     KONTROLA W SZKOLE POLICJI W KATOWICACH - Wyborcza - 14.09.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 14.09.21, 13:00
     CYFROWY ŚLĄZAK - Wyborcza - 14.09.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 22.09.21, 14:20
     EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY - Nasze Miasto - 22.09.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 22.09.21, 14:38
     EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY - Dziennik Zachodni - 22.09.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 22.09.21, 14:57
     HORROR O EGZORCYZMACH NA LEKCJI RELIGII W KATOWICACH - Wyborcza - 22.09.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 24.09.21, 13:15
     W KATOWICACH POWSTAŁ MURAL UPAMIĘTNIAJĄCY TWÓRCZOŚĆ STANISLAWA LEMA - Moje Katowice - 24.09.2021
    • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 24.09.21, 13:20
     ODSŁONIĄ MURAL INSPIROWANY SPEKTAKLEM TEATRU ATENEUM - www.e-teatr.pl - 24.09.2021
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 26.06.22, 18:58
      W 1999 zawaliła się kamienica przy ul. A. Mielęckiego 2 (na rogu z ul. Warszawską 9). Wzniesiono ją pod koniec XIX wieku. Obiekt zawalił się podczas remontu.
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 26.06.22, 19:03
      Kamienica mieszkalno-handlowa (ul. A. Mielęckiego 3, ul. Staromiejska 14); wzniesiona w 1894, jej właścicielami byli członkowie rodziny Scheerow. W latach międzywojennych w budynku istniała wędliniarnia i jadłodajnia K. Grajcara
     • madohora Re: Katowice - na początku była wieś 26.06.22, 19:10
      Kamienica mieszkalna (ul. A. Mielęckiego 6). W dwudziestoleciu międzywojennym istniał tu zakład krawiecki, należący do P. Malinowskiego.
      Kamienica mieszkalna (ul. A. Mielęckiego 7). W dwudziestoleciu międzywojennym istniały tu: skład win i likierów A. Bodendorfa, zakład zegarmistrzowski Stanisława Beszczyńskiego, pokój śniadankowy i mleczarnia Richarda Ritschewalda, biuro Robotniczego Towarzystwa "Siła", skład konsygnacyjny Fryderyka Löw.
      Kamienica mieszkalna (ul. A. Mielęckiego 8). Elewacja budynku posiada dziesięć osi. Obiekt ma parter i trzy piętra. Wejście do kamienicy znajduje się na piątej (środkowej) osi.
      Historyczny budynek (ul. A. Mielęckiego 10). W pierwszej połowie XX wieku w budynku zlokalizowane było Kino Palast, należące do spółki Tichauer & Kochmann.
      Budynek Międzynarodowego Banku Handlowego (ul. A. Mielęckiego 12); wzniesiony w 1936 według projektu Karola Schayera.
      Kamienica mieszkalna (ul. Dworcowa 1, róg z ul. A. Mielęckiego), wzniesiona na początku XX wieku, w stylu modernistycznym jako budynek narożny