• madohora Re: Łódź 14.06.21, 22:15
   1964
   (T) oddanie do użytku (2 stycznia) po przebudowie pętli tramwajowej przy dworcu Łódź Żabieniec[66];
   (L) pierwsze obchody Dnia Włókniarza (19 kwietnia);
   (S) po raz czternasty Łódź była (10 maja) miastem etapowym XVII Wyścigu Pokoju z Warszawy przez Berlin do Pragi; meta II etapu – jazdy drużynowej na czas na trasie Sochaczew – Łódź (84 km) – znajdowała się po raz dwunasty na stadionie ŁKS przy al. Unii (ob. al. Unii Lubelskiej) 2; zwyciężyła drużyna NRD (1:59:49); 11 maja kolarze wyruszyli z Łodzi do Wrocławia
   (K) (U) otwarcie (17 lipca) nowego gmachu Teatru Muzycznego przy ul. Północnej 47/51, wybudowanego według projektu łódzkiego architekta Tadeusza Melchinkiewicza; na inaugurację wystawiono operetkę Ułani księcia Józefa Zygmunta Wiehlera;
   (U) oddanie do użytku (21 lipca) osiedla mieszkaniowego Wielkopolska;
   (I) wyłączenie z eksploatacji (1 sierpnia) ostatnich w mieście 102 latarni gazowych (dwie pozostawiono na pamiątkę przed gmachem Gazowni Łódzkiej przy ul. Targowej 18);
   (S) (U) wmurowanie aktu erekcyjnego (15 sierpnia) pod budowę nowej trybuny głównej na stadionie przy al. Unii (ob. al. Unii Lubelskiej) 2[75] (więcej »);
   (Z) utworzenie parku Przy Zbiorczej (ob. park Nad Jasieniem) [inne źródła podają 1973 r.[14]] położonego pomiędzy ulicami Promińskiego (ob. al. Śmigłego-Rydza) i 8 Marca (ob. ul. ks. bpa Tymienieckiego) oraz osiedlem Zbiorcza, po północnej stronie stawu na rzece Jasień (powierzchnia 13 ha); park powstał na łąkach i polach dawnego folwarku Scheiblera[76];
   (Z) utworzenie parku na Młynku wraz z ośrodkiem wodnym położonym w południowo-wschodniej części dzielnicy Górna w dolinie rzeki Olechówki; w przeszłości był tu tzw. las scheiblerowski na Kowalszczyźnie; w latach międzywojennych było to popularne miejsce wypoczynku robotników z Widzewa; staw na Młynku ma 370 m długości i ok. 90 m szerokości; obecnie obiektem administruje MOSiR w Łodzi
   (K) pierwsze Łódzkie Spotkania Teatralne (w grudniu);
   (T) przedłużenie (30 grudnia) trasy tramwajowej od ul. Dąbrowskiego do ul. Rzgowskiej wzdłuż ulic Kilińskiego i Broniewskiego[66];
   (U) rozpoczęcie budowy osiedla mieszkaniowego Teofilów (ukończone w 1977 r.);
  • madohora Re: Łódź 14.06.21, 22:26
   1966
   (T) połączenie (14 kwietnia) trasą tramwajową ulic Zgierskiej i Łagiewnickiej wzdłuż ul. Dolnej; w czerwcu zdemontowano torowisko na ul. Łagiewnickiej na odcinku od ul. Dolnej do Bałuckiego Rynku[66];
   (T) oddanie do użytku (1 maja) nowych pętli tramwajowych na ul. Bratysławskiej przy ul. Oszczepowej (ob. fragment al. ks. kard. Wyszyńskiego) i na ul. Biegunowej przy ul. Srebrzyńskiej (zlikwidowana 6 lipca 1992)
   (S) po raz piętnasty Łódź była (16 maja) miastem etapowym XIX Wyścigu Pokoju z Pragi przez Warszawę do Berlina; meta VII etapu Katowice – Łódź (205 km) znajdowała się po raz trzynasty na stadionie ŁKS przy al. Unii (ob. al. Unii Lubelskiej) 2; zwyciężył reprezentant NRD – Günter Hoffmann
   (G) otwarcie (14 lipca) Zakładu Elektronicznej Techniki Obliczeniowej przy al. Kościuszki 118, wyposażonego w komputer Odra 1003;
  • madohora Re: Łódź 14.06.21, 22:28
   1968
   (T) wprowadzenie do eksploatacji (7 marca) pierwszych ośmiu przegubowych autobusów Jelcz 021; do 1972 r. Łódź otrzymała łącznie 33 pojazdy; wycofywano je od 1973 r., ostatni 31 października 1979[80];
   (P) liczne masówki w łódzkich zakładach pracy (12–22 marca) organizowane przez aktyw PZPR w celu potępienia organizatorów demonstracji marcowych w Warszawie;
   (D) (L) zamieszki na pl. Wolności (14 marca) związane z wydarzeniami Marca ’68, stłumione przez funkcjonariuszy MO, ORMO i tzw. aktyw robotniczy; zatrzymano 30 osób, w tym 11 nieletnich[81];
   (L) (P) wiec łódzkich studentów (19 marca) przed gmachem Biblioteki UŁ przeciwko polityce partii;
   (L) (P) wielki wiec poparcia dla polityki KC PZPR i Władysława Gomułki (20 marca), zorganizowany na pl. Zwycięstwa przez Komitet Łódzki PZPR; przemówienia I Sekretarza KŁ PZPR Józefa Spychalskiego słuchało ok. 150 000 zgromadzonych na placu osób[82]; wkrótce rozpoczęła się nagonka na łodzian pochodzenia żydowskiego – w jej następstwie Łódź opuściło w kolejnych miesiącach 1145 osób;
   (H) otwarcie (w kwietniu) Spółdzielczego Domu Handlowego „Gosia” przy ul. Bratysławskiej 8a;
   (S) zdobycie przez siatkarki „Startu” Łódź mistrzostwa Polski w piłce siatkowej kobiet (sukces powtórzyły w latach: 1971, 1972, 1973, 1977);
   (I) oddanie do użytku (25 lipca) pierwszego w Polsce młodzieżowego miasteczka ruchu drogowego w parku im. księcia Józefa Poniatowskiego (powierzchnia ok. 5000 m²);
   (K) w Teatrze Nowym zadebiutował (22 listopada) Marek Barbasiewicz;
   (R) ingres (1 grudnia) do katedry łódzkiej czwartego ordynariusza diecezji łódzkiej – biskupa Józefa Rozwadowskiego; funkcję sprawował do 24 stycznia 1986, kiedy osiągnął wiek emerytalny;
   (L) Łódź osiągnęła najwyższy w Polsce wskaźnik feminizacji: 115,5 kobiet na 100 mężczyzn;
  • madohora Re: Łódź 14.06.21, 22:30
   1970
   (K) otwarcie (21 stycznia) Klubu-Piwnicy Oddziału Łódzkiego Związku Polskich Artystów Plastyków w kamienicy Pod Gutenbergiem przy ul. Piotrkowskiej 86, z wystrojem wnętrz autorstwa Andrzeja Pukaczewskiego, J. Bartczaka i Z. Kuligowskiego;
   (T) wprowadzenie do eksploatacji (8 czerwca) pięciu sprowadzonych w styczniu nowoczesnych tramwajów przegubowych 802N, wyprodukowanych przez zakłady „Konstal” w Chorzowie; jesienią dwa z nich przekazano do Bydgoszczy, ostatni z pozostałych wycofano z ruchu przed końcem 1983 r.
   (T) oddanie do użytku (11 czerwca) nowej pętli tramwajowej na ul. Tuwima przy ul. Kopcińskiego; została zamknięta 12 lipca 1985;
   (S) (U) oddanie do użytku (1 lipca) Ośrodka Sportów Wodnych – basenu Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Olimpia” przy ul. Bocznej (ob. ul. Sienkiewicza 175). Basen został zamknięty w 2005 r., w jego miejscu firma Ericpol zbudowała w latach 2013–14 biurowiec Ericpol Software Pool (zobacz »);
   (Z) utworzenie parku Rozrywkowego (od 8 września 2007 r. park im. Baden-Powella) w rejonie ulic Małachowskiego i Niciarnianej, od zachodu graniczącego z parkiem 3 Maja, a od południa z torami kolejowymi linii Łódź Fabryczna – Koluszki (linia kolejowa nr 17); park o powierzchni ok. 15 ha powstał na zrekultywowanych terenach dawnego wysypiska; w północno-zachodniej części parku wybudowano halę sportową (nazwaną halą Parkową), a w północno-wschodniej Miasteczko ruchu drogowego[89];
   (Z) utworzenie parku im. Związku Młodzieży Socjalistycznej (ob. zachodnia część parku Podolskiego) [inne źródła podają 1973 r.położonego pomiędzy ulicami Promińskiego (ob. al. marsz. Śmigłego-Rydza), Zbaraską i Tatrzańską, na terenie dzielnicy Widzew (osiedle Zarzew); wschodnią, większą część parku, pomiędzy ulicami Tatrzańską, Zbaraską i Zapadłą, utworzono później; park (powierzchnia 14,8 ha) powstał w dolinie rzeki Dąbrówki (obecnie na całej swojej długości ukryta w kanale) i stanowi pas zieleni rozdzielający osiedla Zarzew (na północy) i Dąbrowa (na południu); historycznie teren ten leżał na pograniczu dominium chojeńskiego i łódzkich dóbr biskupstwa włocławskiego;
   (T) (U) otwarcie (18 lipca) wiaduktu drogowego na ul. Kopcińskiego nad liniami kolejowymi Łódź Fabryczna – Koluszki i Łódź Fabryczna – Łódź Widzew oraz nad ul. Tuwima[90];
   (M) wprowadzenie do eksploatacji (30 września) pierwszej tego typu w Polsce karetki reanimacyjnej o specjalności kardiologicznej, wyposażonej m.in. w elektrokardiograf i defibrylator;
   (T) (U) oddanie do użytku (3 października) 7-hektarowej bazy PKS przy ul. Stokowskiej oraz motelu dla kierowców przy ul. Strykowskiej
   (T) (U) oddanie do użytku (6 listopada) ostatniego odcinka nowej dwujezdniowej arterii komunikacyjnej w ciągu ulic Kopcińskiego i Promińskiego (ob. al. marsz. Śmigłego-Rydza);
   (I) uruchomienie (8 listopada) na pl. Dąbrowskiego pierwszej fontanny przed gmachem Teatru Wielkiego; w sierpniu 2009 zastąpiła ją nowa, w kształcie fali;
   (L) Łódź liczyła 762 699 mieszkańców; według danych ze spisu powszechnego z 8 grudnia w przemyśle łódzkim zatrudnionych było 340 000 osób;
  • madohora Re: Łódź 14.06.21, 22:34
   1972
   (E) (K) otwarcie (22 stycznia) Muzeum Polskiej Wojskowej Służby Zdrowia (obecnie Muzeum Uniwersytetu Medycznego) przy ul. Żeligowskiego 7/9;
   (I) (T) uruchomienie (w kwietniu) pierwszej w Polsce automatycznej myjni wagonów tramwajowych w zajezdni w Chocianowicach
   (H) (U) otwarcie (30 sierpnia) przez Powszechną Spółdzielnię Spożywców „Społem” Spółdzielczego Domu Handlowego „Central” przy ul. Piotrkowskiej 165;
   (S) zdobycie przez siatkarki „Startu” Łódź (po raz trzeci) mistrzostwa Polski w piłce siatkowej kobiet;
   (S) zdobycie przez koszykarki ŁKS Łódź (po raz drugi) mistrzostwa Polski w koszykówce kobiet;
   (T) oddanie do użytku (18 września) nowej pętli tramwajowej na ul. Pabianickiej przy ul. Chocianowickiej; została zamknięta 18 maja 2009, a następnie rozebrana
   (T) wprowadzenie do eksploatacji (8 października) na liniach nr „8” i „9” pierwszych dwóch sprowadzonych w maju tramwajów przegubowych Konstal 102NaW; w 1973 r. sprowadzono kolejnych 18 wagonów; w 1993 r. Po reformie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, ostatnie dwa tramwaje przejęła spółka Międzygminna Komunikacja Tramwajowa, obsługująca linie podmiejskie; ostatni tramwaj Konstal 102NaW wyjechał na trasę linii nr „41” 31 grudnia 2003
   (N) powstanie Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN; od 16 stycznia 1975 znalazło siedzibę przy ul. Bocznej 5 (ob. ul. Sienkiewicza 112)
  • madohora Re: Łódź 14.06.21, 22:40
   1974
   (K) pierwszy Ogólnopolski Przegląd Piosenki Turystycznej „Óć 1974” (16–17 marca), zorganizowany przez organizacje studenckie Politechniki Łódzkiej; z tego przeglądu narodził się rok później Ogólnopolski Studencki Przegląd Piosenki Turystycznej „Yapa”;
   (H) (K) I Polskie Targi Estradowe „POLTEST” (5–8 kwietnia) w Hali Sportowej przy ul. Worcella (ob. ul. ks. hm. Skorupki) 21. W ich ramach wystąpiło około 700 wykonawców w 60 programach artystycznych i koncertach; odbyło się 30 pokazów giełdowych prezentujących możliwości polskiego przemysłu rozrywkowego
   (K) rozpoczęcie (9 kwietnia) na ulicach Łodzi realizacji zdjęć plenerowych do filmu Ziemia obiecana w reż. Andrzeja Wajdy (premiera filmu 21 lutego 1975 r.); obraz nominowano do Oscara w kategorii filmu nieangielskojęzycznego (nagrodę zdobył radziecki film Dersu Uzała w reżyserii Akiry Kurosawy);
   (E) (U) oficjalne oddanie do użytku (29 kwietnia) nowego gmachu Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego przy ul. Sosnowej 9, z salą koncertową na 370 miejsc, wybudowanego w latach 1970–74 według projektu K. Sosnowskiej
   (H) otwarcie (1 maja) kawiarni „Pod Kurantem” przy pl. Wolności 7 (116 miejsc, w tym 20 na tarasie)
   (S) (U) wmurowanie (11 maja) kamienia węgielnego pod budowę hali sportowej Chojeńskiego Klubu Sportowego (wówczas ChKS „Komunalni”) przy ul. Kosynierów Gdyńskich 18
   (T) (U) otwarcie (13 maja) drugiej jezdni ul. Aleksandrowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Kwiatową (ob. skrzyżowanie z ulicami Bielicową i Warecką) do posesji nr 127 za skrzyżowaniem z ul. Szczecińską
   (I) (T) uruchomienie (25 maja) automatycznej telefonicznej informacji o godzinach odjazdów pociągów z dworca Łódź Kaliska (pod numerem 284-60) i z dworców Łódź Fabryczna i Łódź Chojny (pod numerem 399-80), czynnej w dni powszednie w godz. 15:00–8:00, w soboty od godz. 13:00, a w niedziele i święta – całą dobę. Z każdym z numerów mogło łączyć się jednocześnie 10 abonentów telefonicznych, a rozkład odjazdów był odtwarzany z taśmy magnetofonowej
   (U) podjęcie (27 maja) decyzji o budowie osiedla mieszkaniowego Widzew Wschód dla Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Bawełna” (ukończone w 1981 r.);
   (S) zdobycie przez koszykarki ŁKS Łódź (po raz czwarty) mistrzostwa Polski w koszykówce kobiet;
   (T) zatwierdzenie (w czerwcu) przez prezydenta miasta projektu nowej organizacji ruchu w centrum Łodzi – w okresie od 1 lipca do 30 października wprowadzono etapami pierwszeństwo przejazdu wzdłuż wyznaczonych ciągów ulic, a na wielu ulicach – ruch jednokierunkowy, z parkowaniem dozwolonym tylko po jednej stronie; zezwolono na parkowanie pojazdów na chodnikach o dostatecznej szerokości; ponadto znacznie ograniczono ruch na ul. Nowomiejskiej między ulicami Ogrodową a Północną, placu Wolności i ul. Piotrkowskiej między pl. Wolności a ul. Główną (ob. al. Piłsudskiego), zezwalając na przejazd skrzyżowań z ulicami poprzecznymi na wprost tylko autobusom komunikacji miejskiej; zmianom uległy trasy wielu linii tramwajowych i autobusowych
   (T) oddanie do użytku (7 lipca) nowej pętli tramwajowej na ul. Skrajnej przy ul. Rudzkiej; zamknięta 24 lipca 1996, rozebrana przed końcem roku
   (I) (T) uruchomienie (18 lipca) na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Zachodniej pierwszej w Łodzi podwieszonej na wysięgnikach sygnalizacji świetlnej
   (S) (U) oficjalne oddanie do użytku (19 lipca) hali sportowej Rzemieślniczego Klubu Sportowego „Resursa” przy ul. Letniej 4 (ob. al. Włókniarzy 183)[113]; po upadku klubu w listopadzie 2001 została zamknięta; po ponad 18 latach, na początku marca 2020, zdewastowany obiekt wyburzono[114];
   (O) powstanie (w lipcu) Przedsiębiorstwa Turystycznego „Łódź”;
   (I) zakończenie (w lipcu) budowy zegara słonecznego w parku Staromiejskim;
   (G) uruchomienie produkcji (30 września) w nowych obiektach Fabryki Dywanów „Dywilan” przy ul. Dąbrowskiego 247, wzniesionych w latach 1972–74;
   (I) rozpoczęcie budowy Grupowej Oczyszczalni Ścieków (23 października), największej obecnie oczyszczalni ścieków tego typu w kraju (366 ha powierzchni), zlokalizowanej nad rzeką Ner, w południowo-zachodniej części miasta; w 1990 r. oddano do użytku pierwszy kolektor, halę krat i piaskowników oraz kanał ominięcia; w 1994 r. zbudowano siódmy kolektor, co pozwoliło na pełne przejęcie ścieków i wyłączenie z eksploatacji starej oczyszczalni mechanicznej na Lublinku (ścieki z Łodzi, Konstantynowa Łódzkiego, Ksawerowa, Pabianic i Nowosolnej); w 1997 r. powstały pierwsze zamknięte komory fermentacyjne o wysokości 30 m; w 2002 r. dobudowano linie biologicznego oczyszczania ścieków oraz ukończono hale z dmuchawami, dostarczającymi tlen mikroorganizmom usuwającym zanieczyszczenia; w 2004 r. wybudowano elektrociepłownię zasilaną biogazem z komór fermentacyjnych;
   (G) uruchomienie produkcji (23 listopada) w nowych obiektach Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego „Bistona” przy ul. Dąbrowskiego 234;
  • madohora Re: Łódź 14.06.21, 22:43
   1976
   (M) (U) wmurowanie (16 stycznia) aktu erekcyjnego pod budowę Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Akademii Medycznej przy ul. Czechosłowackiej 8/10 / ul. Nowotki (ob. ul. Pomorska) 251 (obecnie Centrum Kliniczno-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego). Budowę zakończono 13 grudnia 2013, czyli po blisko 38 latach[116], zaś pierwszych pacjentów przyjęto na leczenie 1 kwietnia 2014
   (N) otwarcie (19 stycznia) przy ul. Zgierskiej 147 Muzeum Martyrologii i Walki – filii Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego (obecnie Oddział Martyrologii i Walki „Radogoszcz” Muzeum Tradycji Niepodległościowych);
   (G) oficjalne otwarcie (2 lutego) Zakładów Aparatury Elektrycznej „Ema-Elester” przy ul. Lodowej 88 (obecnie Elester S.A.);
   (T) wprowadzenie do eksploatacji (14 lutego) autobusu Jelcz-Berliet PR110U; do 1992 r. (zakończenie eksploatacji) Łódź otrzymała łącznie 315 pojazdów
   (U) rozpoczęcie (16 marca) budowy trasy W-Z (początek prac – na skrzyżowaniu dawnej ul. Mickiewicza z ul. Żeromskiego);
   (H) otwarcie (29 kwietnia) cukiernio-kawiarni „Hortex” przy ul. Piotrkowskiej 106/110 (obecnie cukiernio-kawiarnia „Hort-Cafe”);
   (S) otwarcie (19 czerwca) kąpieliska „Fala” przy al. Unii (ob. al. Unii Lubelskiej) 4 na Zdrowiu (m.in. 4 baseny, w tym jeden ze sztuczną falą); przeznaczone było dla 4000 osób i zajmowało 7 ha. W 1992 r. zostało zamknięte, a w jego miejscu powstał w latach 2005–08 Aquapark „Łódź – Fala”;
   (P) manifestacja na pl. Dąbrowskiego (26 czerwca), zorganizowana przez Komitet Łódzki PZPR w odpowiedzi na wydarzenia czerwcowe w Radomiu, Ursusie i Płocku; na wiecu pod hasłem „Robotnicza Łódź – z Wami towarzyszu Gierek” do zgromadzonych kilku tysięcy łodzian przemawiał m.in. I sekretarz KŁ PZPR Bolesław Koperski;
   (P) wiece w łódzkich zakładach produkcyjnych (28 czerwca) – manifestacja poparcia polityki PZPR i rządu, a potępienie tych, którzy [...] ośmielili się wykorzystać fakt konsultacji narodowej do chuligańskich, warcholskich i niszczycielskich wystąpień
   (S) zdobycie przez siatkarki ChKS Łódź mistrzostwa Polski w piłce siatkowej kobiet;
   (U) oficjalne otwarcie (18 sierpnia) przy ul. Kilińskiego 59/63 hotelu „Centrum” z 400 miejscami noclegowymi; działał do 26 czerwca 2014, w listopadzie rozpoczęto jego rozbiórkę, którą zakończono na początku lutego 2015;
   (G) uruchomienie produkcji (1 września) w nowych Zakładach Tkanin Obiciowych „Vera” przy ul. Siewnej 15; oficjalnie zakłady otwarto 17 stycznia 1977;
   (H) (U) otwarcie (25 września) Spółdzielczego Domu Handlowego „Juventus” przy ul Głównej (ob. al. Piłsudskiego) 14, wybudowanego według projektu łódzkiego architekta Aleksandra Zwierki;
   (T) otwarcie nowej zajezdni autobusowej na Nowych Sadach;
   (L) liczba mieszkańców Łodzi przekroczyła 800 000;
  • madohora Re: Łódź 14.06.21, 22:48
   1978
   (T) (U) oddanie do użytku (19 stycznia) górnej części dwupoziomowego węzła komunikacyjnego nowej trasy W-Z – skrzyżowania al. Mickiewicza z ulicami Żeromskiego i Łąkową;
   (U) oddanie do użytku (w styczniu) pierwszego 26-kondygnacyjnego wieżowca Śródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej – przy ul. Piotrkowskiej 182, o wysokości 76 m;
   (T) wprowadzenie do eksploatacji (14 lutego) tramwajów Konstal 805N; łącznie do Łodzi sprowadzono 27 pojazdów, wycofywano je od 1984 r., ostatnie dwa jeździły do końca 2000 r.[120];
   otwarcie (10 kwietnia) nowoczesnego Centrum Przedsiębiorstwa Turystycznego „Łódź” przy pl. Wolności 10/11;
   (S) mecz towarzyski (12 kwietnia) piłkarskiej reprezentacji Polski z Irlandią na stadionie ŁKS; Polacy wygrali 3:0 (0:0); bramki dla Polski zdobyli Zbigniew Boniek (52 min.), Kazimierz Deyna (60 min.) i Włodzimierz Mazur (82 min.); był to ósmy w historii występ piłkarskiej reprezentacji narodowej seniorów na stadionie przy al. Unii (ob. al. Unii Lubelskiej);
   (N) (O) utworzenie łódzkiej siedziby Polskiej Akademii Nauk; inauguracja (8 czerwca) Wszechnicy PAN w sali obrad Rady Narodowej m. Łodzi;
   (T) oddanie do użytku (9 lipca) nowej pętli tramwajowej na ul. Marchlewskiego (ob. al. ks. kard. Wyszyńskiego) przy ul. Allende (ob. ul. ks. Popiełuszki)[88];
   (A) prezydentem Łodzi i wojewodą został (od 6 września) Józef Niewiadomski; obie funkcje pełnił do 12 grudnia 1985;
   (K) odsłonięcie (21 października) pomnika Władysława Stanisława Reymonta na pl. Reymonta, wykonanego z brązu według projektu łódzkiego artysty rzeźbiarza Wacława Wołosewicza;
   (T) oddanie do użytku (29 października) nowej pętli tramwajowej na ul. Lodowej przy ul. Przybyszewskiego; w tym samym dniu zlikwidowano pętle tramwajowe na ul. Przybyszewskiego przy ul. Tatrzańskiej i przy linii kolei obwodowej[88];
   (T) (U) otwarcie (12 grudnia) ruchu na trasie W-Z na odcinku od al. Włókniarzy do ul. Wysokiej (3150 m). Budowa trasy trwała niespełna 21 miesięcy, kosztowała 800 mln złotych, a pracowało przy niej 21 przedsiębiorstw;
   (D) niespodziewany i gwałtowny atak zimy (29 grudnia 1978 – 8 stycznia 1979) – przez Łódź przetoczyła się fala śnieżyc, którym towarzyszył silny i porywisty wiatr. Temperatura powietrza 29 grudnia spadła w ciągu kilku godzin z 6 °C do –11 °C, nocami panował silny mróz (do –26 °C w dniu 5 stycznia 1979). W mieście wiatr usypał wysokie zaspy – ulice stały się nieprzejezdne, w dniach 31 grudnia 1978 i 1 stycznia 1979 prawie całkowicie została wstrzymana komunikacja miejska (w kolejnych dniach kursowała tylko głównymi, zastępczymi trasami); zawieszono do odwołania kursowanie wielu pociągów i autobusów PKS; do 7 stycznia przedłużone zostały ferie świąteczne w szkołach; z powodu unieruchomienia skutych lodem taśmociągów elektrociepłownia EC-4 przerwała na kilka dni ogrzewanie m.in. osiedli Widzew Wschód, części Dąbrowy i Zarzewa (temperatura w mieszkaniach spadła do 4 °C); do odblokowania ulic ze śniegu użyto pługów gąsienicowych i wirnikowych; władze miasta wezwały do pomocy w odśnieżaniu wojsko, Milicję Obywatelską, ORMO, załogi zakładów pracy i studentów
  • madohora Re: Łódź 14.06.21, 23:29
   1980
   - przedłużenie (18 stycznia) trasy tramwajowej wzdłuż ul. Przybyszewskiego od ul. Lodowej do obecnego ronda Sybiraków i dalej, wzdłuż ul. Puszkina, do nowej pętli przy zbiegu z ul. Rokicińską;
   - pierwszy Ogólnopolski Przegląd Filmów Przyrodniczych o nagrodę im. Włodzimierza Puchalskiego (15–17 maja); obecnie Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego;
   - oddanie do użytku (w czerwcu) pierwszego bloku na osiedlu Chojny Zatorze;
   - liczne strajki w wielu łódzkich zakładach pracy (8–15 sierpnia); główne żądania strajkujących dotyczyły płac i organizacji pracy; prasa lokalna poinformowała o strajkach dopiero 15 sierpnia, nazywając je zakłóceniami w rytmie pracy i przerwami w pracy
   - nasilenie strajków sierpniowych (26–31 sierpnia) o charakterze solidarnościowym; strajk pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – przez 6 dni mieszkańcy Łodzi byli pozbawieni komunikacji miejskiej (została wznowiona w nocy z 31 sierpnia na 1 września, po podpisaniu w Gdańsku porozumień sierpniowych);
   - pierwsze zebranie w Łodzi (22 września) przedstawicieli Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z 70 zakładów i instytucji regionu łódzkiego; do 30 września w zakładach pracy i - pierwszy Festiwal Muzyki Rockowej „Rockowisko ’80” (27–29 listopada) w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Worcella (ob. ul. ks. Skorupki) 21;
   - wprowadzenie do eksploatacji pierwszych przegubowych autobusów Ikarus 280 produkcji węgierskiej firmy Ikarus Karosszeria; łącznie do 1995 r. do Łodzi sprowadzono 555 pojazdów, od 2014 r. stanowiły rezerwę taboru, ostatni wyjechał na trasę linii „99A” 18 września 2015
   - Łódź liczyła 835 658 mieszkańców;
  • madohora Re: Łódź 14.06.21, 23:46
   1982
   (S) otwarcie (18 stycznia) w Hali Sportowej Muzeum Sportu Łódzkiego;
   (D) pierwszy wybuch gazu na osiedlu Retkinia (22 stycznia) – w 11-kondygnacyjnym wieżowcu przy ul. Florecistów 3 bl. 20 (dwie ofiary śmiertelne, 10 osób rannych);
   (Ś) wznowienie (25 stycznia) nadawania audycji przez Łódzką Rozgłośnię Polskiego Radia;
   (Ś) wznowienie (1 lutego) emisji programu przez regionalny ośrodek telewizyjny;
   (Ś) wznowienie (19 lutego) wydawania „Dziennika Łódzkiego”;
   (K) odsłonięcie (27 marca) w pasażu Schillera pomnika Leona Schillera, autorstwa Antoniego Biłasa;
   (S) zdobycie (9 maja) przez piłkarzy RTS Widzew Łódź drugiego mistrzostwa Polski w piłce nożnej. W sezonie 1982/83 klub awansował do półfinału Pucharu Mistrzów (obecnie UEFA Champions League), co było jednym z największych osiągnięć polskiej drużyny w historii europejskich pucharów;
   (S) zdobycie przez koszykarki ŁKS Łódź (po raz piąty) mistrzostwa Polski w koszykówce kobiet;
   (K) otwarcie (23 sierpnia) księgarni-antykwariatu „Nike” przy ul. Struga 3 (właściciel – Janusz Karol Barański);
   (Ś) (P) konferencja prasowa (24 sierpnia) rzecznika rządu – Jerzego Urbana – w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Juliana Marchlewskiego „Poltex”;
   (D) (L) niepokoje uliczne (26 sierpnia) przed zajezdnią autobusową przy ul. Kraszewskiego; milicja rozproszyła tłum przy użyciu armatek wodnych i pałek, zatrzymano 106 osób spośród około 700–800 biorących udział w zbiegowisku[134];
   (R) wprowadzenie (31 sierpnia) do kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej 40/42 mozaikowego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej z 1958 r. autorstwa Virgilio Cassio – daru papieża Jana Pawła II;
   (M) (U) zakończenie (w sierpniu) budowy pierwszego z trzech gmachów Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńczego przy ul. Przybyszewskiego 255/267;
   (H) otwarcie (17 września) Rzemieślniczego Domu Handlowego przy ul. Zgierskiej 75;
   (K) III Festiwal Muzyki Rockowej „Rockowisko ’82” (28–30 października) w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Worcella (ob. ul. ks. Skorupki) 21;
   (I) uruchomienie (w październiku) na osiedlu Widzew Wschód pierwszej w Łodzi światłowodowej linii telefonicznej o długości 5,2 km;
   (K) założenie przez Marcela Szytenchelma amatorskiego Studia Teatralnego „SŁUP”;
   (T) wyburzenie dotychczas istniejącego budynku dworca Łódź Kaliska z 1902 r.
  • madohora Re: Łódź 14.06.21, 23:47
   1984
   (T) rozpoczęcie (7 lutego) budowy nowej zajezdni tramwajowej przy ul. Telefonicznej 30/44; ukończona w marcu 1986 r.
   (S) (U) oddanie do użytku (28 lutego) hali sportowej Rudzkiego Klubu Sportowego przy ul. Rudzkiej 37;
   odsłonięcie (22 marca) pomnika Ludziom Morza przy ul. Podmiejskiej 16a;
   (S) po raz dwudziesty Łódź była (20 maja) miastem etapowym XXXVII Wyścigu Pokoju z Berlina przez Pragę do Warszawy; meta X etapu Oleśnica – Łódź (188 km) znajdowała się w al. Mickiewicza (ob. al. Piłsudskiego) przed SDH „Juventus”; zwyciężył reprezentant NRD – Olaf Ludwig (4:11:27); 21 maja kolarze wyruszyli z Łodzi do Warszawy
   (T) (U) otwarcie (30 kwietnia) drugiego odcinka trasy W-Z – od ul. Wysokiej do ul. Niciarnianej;
   (N) powstanie (1 września) łódzkiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego przy ul. Pomorskiej 16;
   (K) V Festiwal Muzyki Rockowej „Rockowisko ’84” (7–9 grudnia) w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Worcella (ob. ul. ks. Skorupki) 21;
   odsłonięcie (10 grudnia) pomnika Stanisława Staszica w parku im. Staszica;
  • madohora Re: Łódź 15.06.21, 13:08
   1987
   - po raz dwudziesty pierwszy Łódź była (22 maja) miastem etapowym XL Wyścigu Pokoju z Berlina przez Pragę do Warszawy; meta XIII etapu Oleśnica – Łódź (184 km) znajdowała się po raz drugi w al. Mickiewicza (ob. al. Piłsudskiego) przed SDH „Juventus”; zwyciężył reprezentant RFN – Remig Stumpf (4:32:39); 23 maja kolarze wyruszyli z Łodzi do Warszawy
   - wizyta duszpasterska papieża Jana Pawła II (13 czerwca) podczas III pielgrzymki do ojczyzny – msza święta na lotnisku Lublinek;
   - I Międzynarodowe Targi Odzieży, Tkanin, Dziewiarstwa i Wyrobów Skórzanych „Interfashion” (17–21 czerwca) w Hali Sportowej przy ul. Worcella (ob. ul. ks. Skorupki) 21;
   - pierwsze obchody Święta ulicy Piotrkowskiej (12–13 września);
   - inauguracja (2 listopada) działalności Teatru „Logos” przy kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP – Kościele Środowisk Twórczych (od 1994 r. Rektoralnym) przy ul. Skłodowskiej-Curie 22; premierowym spektaklem były Zaduszki w reż. ks. Waldemara Sondki – dyrektora i kierownika duchowego teatru; do września 2015 teatr wystawił 50 premier;
   - oddanie do użytku (27 listopada) przebudowanego skrzyżowania ulic Inflanckiej, Julianowskiej, Łagiewnickiej i Warszawskiej (ob. rondo Powstańców 1863 roku)
  • madohora Re: Łódź 15.06.21, 13:10
   1989
   - zdobycie (19 stycznia) przez Grzegorza Filipowskiego srebrnego medalu na Mistrzostwach Europy w Łyżwiarstwie Figurowym w Birmingham;
   - otwarcie (15 marca) pierwszego w województwie łódzkim kantoru wymiany walut – w I Oddziale PKO BP przy al. Kościuszki 15;
   -) zdobycie (16 marca) przez Grzegorza Filipowskiego brązowego medalu na Mistrzostwach Świata w Łyżwiarstwie Figurowym w Paryżu;
   - przyjęcie (30 marca) pierwszych pacjentek przez Szpital-Pomnik Centrum Zdrowia Matki Polki;
   - po raz dwudziesty drugi Łódź była (9 maja) miastem etapowym XLII Wyścigu Pokoju z Warszawy przez Berlin do Pragi; meta II etapu Warszawa – Łódź (140 km) znajdowała się po raz trzeci w al. Mickiewicza (ob. al. Piłsudskiego) przed SDH „Juventus”; zwyciężył Polak – Zbigniew Spruch (3:23:36); 10 maja kolarze wyruszyli z podłódzkich Pabianic do Wrocławia
   - w wyniku pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu (4 czerwca) posłami łódzkiej „Solidarności” zostali: Jerzy Dłużniewski, Maria Dmochowska, Andrzej Kern, Wiesław Kowalski i Stefan Niesiołowski; łódzkimi senatorami w przywróconym Senacie RP zostali dwaj profesorowie: Jerzy Dietl i Cezary Józefiak;
   - u progu III Rzeczypospolitej Łódź liczyła około 852 000 mieszkańców; po mieście jeździło 37 linii tramwajowych (28 dziennych, 8 podmiejskich i 1 linia nocna) oraz 68 linii autobusowych (37 dziennych zwykłych, 8 dziennych pospiesznych, 11 podmiejskich i 12 nocnych); działało 7 wyższych uczelni państwowych, 23 kina, 3377 placówek handlowych.
   • madohora Re: Łódź 15.06.21, 13:34
    1989
    - w wyniku pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu (4 czerwca) posłami łódzkiej „Solidarności” zostali: Jerzy Dłużniewski, Maria Dmochowska, Andrzej Kern, Wiesław Kowalski i Stefan Niesiołowski; łódzkimi senatorami w przywróconym Senacie RP zostali dwaj profesorowie: Jerzy Dietl i Cezary Józefiak;
    - otwarcie (1 września) w Bałuckim Domu Kultury „Lutnia” przy ul. Łanowej 14 pierwszej w Łodzi prywatnej szkoły podstawowej;
    - powstanie (7 listopada) Fundacji Ulicy Piotrkowskiej; jej statut został zatwierdzony 22 stycznia 1990;
    - wielki pożar piętrowego pawilonu handlowego przy ul. Traugutta 19 (1 grudnia), należącego do Przedsiębiorstwa Handlu Chemikaliami „Chemia”. Pawilon został podpalony ok. godz. 2:15; akcję gaśniczą zakończono po ponad dobie; w czasie jej trwania ewakuowano mieszkańców 7 okolicznych kamienic oraz zawieszono z powodu dużego zadymienia zatrzymywanie się tramwajów na odległym o 120 m przystanku w ul. Kilińskiego przed dworcem Łódź Fabryczna; pawilon spłonął doszczętnie wraz z towarem i nie został odbudowany; wartość samego towaru wynosiła 420 mln złotych i 180 tys. DEM; ujęty w pobliżu mężczyzna okazał się świadkiem podpalenia; sprawca bądź sprawcy pozostali nieznani
    - pierwszym prezydentem Łodzi w III RP i wojewodą (od 29 grudnia) został Waldemar Bohdanowicz; obie funkcje pełnił do 27 maja 1990;
    - zarejestrowanie (w grudniu) spółki Międzynarodowe Targi Łódzkie.
  • madohora Re: Łódź 15.06.21, 13:40
   1990
   - nadanie (1 stycznia) łódzkiemu Muzeum Sztuki statusu muzeum narodowego;
   - ukazanie się (16 lutego) pierwszego, 4-stronicowego wydania „Gazety Łódzkiej” – lokalnej edycji „Gazety Wyborczej”, redagowanej przez czterech dziennikarzy;
   - otwarcie (20 marca) przy ul. Piotrkowskiej 181 czwartej w Polsce księgarni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich;
   - mecz towarzyski (28 marca) piłkarskiej reprezentacji Polski z Jugosławią na stadionie Widzewa; spotkanie zakończyło się wynikiem nierozstrzygniętym 0:0; był to pierwszy w historii występ piłkarskiej reprezentacji narodowej seniorów na stadionie przy al. Piłsudskiego, a jedenasty w Łodzi;
   - reaktywowanie (2 kwietnia) w diecezji łódzkiej charytatywnej organizacji „Caritas” przez bp. Władysława Ziółka;
   - pierwsze po II wojnie światowej wolne wybory samorządowe (27 maja) – w Łodzi 50 mandatów radnych zdobyli przedstawiciele Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego, 24 mandaty przypadły członkom Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego, a 6 mandatów – Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej; przewodniczącym Rady Miejskiej w Łodzi został Andrzej Ostoja-Owsiany;
   - przywrócenie (30 maja) Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego (od końca 1949 r. nosiła imię Ludwika Waryńskiego);
   - nadanie (w maju) przez Uniwersytet Łódzki Karlowi Dedeciusowi tytułu doktora honoris causa;
   - ukazanie się (w maju) zbioru opowiadań Wiedźmin łodzianina Andrzeja Sapkowskiego; ów debiut książkowy przyniósł autorowi wielką popularność;
   - prezydentem Łodzi został (od 6 czerwca) Grzegorz Palka; funkcję pełnił do czerwca 1994;
   - pierwsza po transformacji ustrojowej uchwała Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie nazewnictwa miejskiego (12 czerwca) – zmieniono wówczas nazwę ulicy Armii Czerwonej i wschodniego odcinka alei Mickiewicza na aleję marszałka Józefa Piłsudskiego; uchwała ta zainicjowała wprowadzanie licznych zmian w nazewnictwie miejskim, które trwało do uchwalenia w 2008 r. przez radę miejską moratorium w tej sprawie;
   odsłonięcie (16 września) Pomnika Katyńskiego przed kościołem Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Łąkowej 40/42;
   - pierwsze Międzynarodowe Targi Łączności „Intertelecom ’90” (2–5 października);
   - wizyta królowej Hiszpanii Zofii (2 października), małżonki Jana Karola I, na otwarciu wystawy malarstwa hiszpańskiego w Muzeum Sztuki; podczas pobytu w Łodzi, trwającego zaledwie 57 minut, królowa zwiedziła także Galerię Muzyki im. Artura Rubinsteina w Muzeum Historii Miasta Łodzi;
   - otwarcie (23 października) Widzewskiej Galerii Ekslibrisu w Domu Kultury „502” przy ul. Maksyma Gorkiego 16, jedynej w Łodzi stałej galerii ekslibrisów;
   - otwarcie (w grudniu) przy ul. Piotrkowskiej 126 pierwszego w Łodzi i województwie łódzkim baru typu fast food, wzorowanego na barach amerykańskiej sieci McDonald’s; lokal został otwarty w pomieszczeniach dawnej kawiarni „Akademickiej” przez Powszechną Spółdzielnię Gastronomiczną „Społem” i amerykańską firmę Boreas International Inc
   - wprowadzenie do eksploatacji 10 nowych tramwajów Konstal 805NS oraz pierwszych sprowadzonych z Bielefeld używanych tramwajów Düwag GT6;
   - Łódź liczyła 848 258 mieszkańców.
  • madohora Re: Łódź 15.06.21, 13:42
   Co by nie było. Nie byłam na tym otwarciu. Przykre, miałam pogrzeb w rodzinie i nie wypadało nie pojechać. Przypadek sprawił, że się tam znalazłam.
  • madohora Re: Łódź 15.06.21, 13:45
   1992
   - zlikwidowanie (1 stycznia) podmiejskiej linii tramwajowej nr „44” do Aleksandrowa Łódzkiego; torowiska i infrastrukturę rozebrano w 1995 r.
   - nadanie (w styczniu) przez Uniwersytet Łódzki Leszkowi Kołakowskiemu tytułu doktora honoris causa;
   - wyniesienie (25 marca) diecezji łódzkiej do rangi archidiecezji, bezpośrednio podległej Stolicy Świętej (na mocy bulli papieża Jana Pawła II Totus Tuus Poloniae Populus);
   - uruchomienie (21 kwietnia) miejskiej stacji meteorologicznej przy skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Składowej; w stacji mierzono temperaturę i wilgotność powietrza, temperaturę gruntu, prędkość i kierunek wiatru; została zlikwidowana w 2012 r. w związku z zajęciem terenu pod budowę nowego dworca Łódź Fabryczna;
   - wznowienie (10 czerwca) przez Radę Miejską w Łodzi, po 73 latach, przyznawania honorowego obywatelstwa miasta Łodzi; 2 września otrzymali je: Artur Brauner, Karl Dedecius, o. Stefan Miecznikowski SJ i abp Władysław Ziółek;
   - zdobycie przez piłkarzy wodnych „Anilany” Łódź pierwszego mistrzostwa Polski w piłce wodnej mężczyzn (kolejne w roku 1993); sukces powtórzyli piłkarze Łódzkiego Sportowego Towarzystwa Waterpolowego (sukcesor „Anilany”), w latach: 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014 i 2015;
   - pierwsze Światowe Spotkanie Łodzian (15–19 września); uczestniczyło w nim 350 osób z siedemnastu krajów, m.in. Artur Brauner i Karl Dedecius;
   -zainstalowanie (we wrześniu) pierwszych w Łodzi 16 automatów telefonicznych na kartę magnetyczną (w urzędach pocztowych i hotelu „Grand”);
   - zainstalowanie (we wrześniu) pierwszego bankomatu w I Oddziale PKO BP przy al. Kościuszki 15;
   - powołanie (26 października) spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o. (działalność rozpoczęła 1 stycznia 1993);
   - powstanie (4 grudnia) spółki Centrum Filmowe „Helios 2000” Sp. z o.o. (później Centrum Filmowe „Helios” S.A., obecnie Helios S.A.);
   - utworzenie oddzielnego Muzeum Sztuki w pałacu Edwarda Herbsta na Księżym Młynie;
   - po raz pierwszy Radio Łódź zorganizowało plebiscyt na Łodzianina Roku; tytuł przyznano Jaromirowi Jedlińskiemu, Andrzejowi Ostoja-Owsianemu i Andrzejowi Pawelcowi.
  • madohora Re: Łódź 15.06.21, 13:50
   1995
   (W) nadanie (w styczniu) przez Uniwersytet Łódzki ks. Józefowi Tischnerowi tytułu doktora honoris causa;
   prezentacja (14 marca) nowego logo Łodzi, projektu Anny Maj – czarno-niebieski napis „ŁÓDŹ” w kształcie stylizowanej łódki;
   (H) oddanie do użytku (28 marca) nowej Hali Targowej „Expo” przy ul. Stefanowskiego 30;
   wprowadzenie (11 maja) pierwszych rowerowych patroli strażników miejskich w parku im. Józefa Piłsudskiego na Zdrowiu;
   (H) otwarcie (wiosną) w Domu Handlowym „Magda” przy ul. Piotrkowskiej 30/32 pierwszego w Łodzi baru amerykańskiej sieci McDonald’s; po ponad 20-letniej działalności został zamknięty w końcu listopada 2015 r.[8];
   (S) zdobycie przez koszykarki ŁKS Łódź (po raz ósmy) mistrzostwa Polski w koszykówce kobiet;
   (O) powstanie Bractwa Piwnego z siedzibą w Łodzi, ogólnopolskiej organizacji konsumentów piwa (rejestracja statutu i stowarzyszenia przez Sąd Wojewódzki w Łodzi 26 lipca); pierwszym Wielkim Mistrzem Bractwa Piwnego został wybrany Lech Pietrzak; w 1997 r. Bractwo przystąpiło do Europejskiej Unii Konsumentów Piwa; od 1999 r. Bractwo przyznaje osobom lub instytucjom promującym kulturę piwną medal Złoty Chmiel; a od 2001 r. najlepszemu piwu tytuł Piwa Roku;
   (S) prolog (2 września) na 18-kilometrowej pętli ulicami Łodzi 52. Tour de Pologne; liderem został Zbigniew Spruch;
   (K) powstanie (13 października) łódzkiego Wydawnictwa „Piątek Trzynastego”, założonego przez Michała Kolińskiego i Michała Wierciocha;
   (O) (P) ogólnopolska konwencja założycielska partii Ruch Stu (21–22 października); partia istniała do 2001 r.
   (L) pierwsza kwesta (1 listopada) na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza; jej inicjatorami byli Stanisław Łukawski (przewodnik po Łodzi) i Wojciech Słodkowski (dziennikarz łódzkiej telewizji); zebrane środki z prowadzonej cyklicznie każdego roku zbiórki przeznaczane są na renowację zabytkowych nagrobków (dzięki temu do 2014 r. udało się odnowić 130 spośród z nich[9]);
   odsłonięcie (6 listopada) pomnika Dekalogu – autorstwa Gustawa Zemły – na skarpie parku Staromiejskiego przy ul. Wolborskiej w obrębie dawnego Litzmannstadt Ghetto (niedaleko miejsca zniszczonej w 1939 r. przez nazistów synagogi Alte Szil – jednej z najbardziej okazałych, zbudowanej w egzotycznym, mauretańskim stylu); w dolnej części posągu Mojżesza, trzymającego tablice z przykazaniami, przedstawiono płomienie symbolizujące piece krematoryjne; w podstawę pomnika została wmurowana urna z ziemią z Jerozolimy;
   (K) (O) powołanie (6 listopada) Fundacji „Monumentum Iudaicum Lodzense” z inicjatywy Arnolda Mostowicza w celu ochrony i ratowania zabytków kultury żydowskiej w Łodzi (zarejestrowana w 1997 r.);
   otwarcie (2 grudnia) Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Szczytowej 11 (5 sal, łącznie 48 miejsc);
   (Ś) (W) Łodzianinem Roku 1995 został prof. Wacław Dec;
   (L) Łódź liczyła 823 215 mieszkańców.
  • madohora Re: Łódź 15.06.21, 13:51
   1997
   (Ś) uruchomienie (1 marca) telewizji kablowej Toya;
   (G) utworzenie (15 kwietnia) Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o łącznej powierzchni 209 ha, w tym w Łodzi 77 ha;
   odsłonięcie (3 maja) na placu przy Łódzkim Domu Kultury największego w Polsce pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego; w uroczystości uczestniczył Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie;
   (K) otwarcie (14 czerwca) pierwszej w Polsce księgarni firmowej „Świata Książki” przy ul. Piotrkowskiej 51;
   (S) zdobycie (18 czerwca) przez piłkarzy RTS Widzew Łódź po raz czwarty mistrzostwa Polski w piłce nożnej (po zwycięstwie w przedostatniej kolejce nad Legią Warszawa 3:2)[a];
   (S) zdobycie przez koszykarki ŁKS Łódź (po raz dziewiąty) mistrzostwa Polski w koszykówce kobiet;
   pierwsze, próbne odegranie w południe (7 sierpnia) hejnału Łodzi – Prząśniczki Stanisława Moniuszki – przez Stanisława Trojanowskiego, trębacza z orkiestry MPK – Łódź; pierwsza próba odbyła się na balkonie nad wejściem głównym do pałacu Heinzla – siedziby Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, druga – na wieży zegarowej;
   (K) otwarcie (19 września) pierwszego w Polsce Festiwalu Muzyki Techno „DJ Mix Techno Festival” w Hali Sportowej MOSiR przy ul. ks. Skorupki 21, połączonego z paradą uliczną uczestników na ulicy Piotrkowskiej wzorowaną na berlińskiej Love Parade, w Łodzi nazwaną Paradą Wolności;
   (H) otwarcie (19 listopada) pierwszego w Łodzi hipermarketu – był nim obiekt o powierzchni 8600 m² przy ul. Kolumny 36, należący do francuskiej sieci „Carrefour”, pierwszy tej sieci w Polsce i w Europie Wschodniej;
   (R) wystawienie (20 grudnia) po raz pierwszy szopki bożonarodzeniowej z żywymi zwierzętami przed archikatedrą łódzką[12]; szopkę obejrzało wówczas około 350 000 osób; z umieszczania w niej żywych zwierząt kuria zrezygnowała od 2015 r.
  • madohora Re: Łódź 15.06.21, 13:52
   1999
   (A) powiększenie (1 stycznia) województwa łódzkiego do 18 219 km² wskutek reformy administracyjnej kraju (podział na 16 województw); odtąd Łódź nadzorowała – jako stolica regionu – teren powiększony (w zróżnicowanym zakresie) o byłe województwa: konińskie, piotrkowskie, płockie, sieradzkie i skierniewickie;
   (H) (U) otwarcie (1 marca) dwu hal targowych o łącznej powierzchni 5000 m² w Łódzkim Centrum Handlowym „Zjazdowa”; trzecią halę, o powierzchni 2500 m², otwarto 27 września;
   (K) odsłonięcie (10 kwietnia) Ławeczki Tuwima (autorstwa Wojciecha Gryniewicza) przed pałacem Juliusza Heinzla przy ul. Piotrkowskiej 104; była to pierwsza rzeźba plenerowa, która weszła w skład Galerii Wielkich Łodzian;
   (H) oficjalne otwarcie (12 kwietnia) największej w Polsce i drugiej w Europie (po paryskiej) restauracji sieci „Pizza Hut” w pasażu Artura Rubinsteina w budynku po dawnej kawiarni „Dziekanka” (230 miejsc w sali głównej, 80 miejsc na tarasie, ponad 100 miejsc w sezonowym ogródku); po likwidacji restauracji w budynku mieściła się dyskoteka „Fan Club”, od kilku lat budynek jest pusty i popadł w ruinę;
   (E) (U) oficjalne otwarcie (24 maja) nowego gmachu Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UŁ przy ul. Banacha 1/3;
   (H) (U) otwarcie (15 czerwca) hipermarketu hurtowego sieci „Selgros Cash & Carry” przy ul. Rokicińskiej 190;
   (L) (O) pierwsza Łódzka Masa Krytyczna (19 czerwca) – przejazd rowerzystów ulicami Łodzi, będący manifestacją ich obecności w mieście; przez pierwszy okres organizatorem wydarzenia był Obywatelski Ruch Ekologiczny, w tym czasie przejazdy odbywały się nieregularnie; przez kolejnych kilka lat Masa odbywała się bez formalnych organizatorów; od kwietnia 2009 r. przejazd legalizowano zgłaszając do władz miasta, a formalnym organizatorem została Fundacja „Normalne Miasto «Fenomen»”;
   (D) rozbicie (w czerwcu) tzw. łódzkiej „Ośmiornicy” – jednej z najgroźniejszych zorganizowanych grup przestępczych;
   (S) zdobycie przez piłkarzy wodnych Łódzkiego Sportowego Towarzystwa Waterpolowego (pod nazwą „Anilany” Łódź) pierwszego mistrzostwa Polski w piłce wodnej mężczyzn (kolejne w latach: 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 i 2017);
   (T) otwarcie (26 lipca) nowej pętli autobusowej u zbiegu al. Włókniarzy i ul. Karolewskiej w pobliżu dworca Łódź Kaliska;
   (H) (U) otwarcie (18 sierpnia) Centrum Handlowego „King Cross” przy al. Piłsudskiego 94, z hipermarketem sieci „Géant”, należącym do francuskiej Grupy Casino; obecnie Centrum Handlowe „Tulipan”;
   (K) trzecia Parada Wolności „Techno Festival 1999” (17 września);
   (U) oddanie do użytku (3 grudnia) nowej siedziby Gazowni Łódzkiej w wieżowcu przy ul. Uniwersyteckiej 2/4;
   (H) (U) otwarcie (8 grudnia) Centrum Handlowego „M1” przy ul. Brzezińskiej 27/31, z hipermarketem niemieckiej sieci „Real”, hipermarketem niemieckiej sieci „Praktiker” i supermarketem niemieckiej sieci „Media Markt”;
   (H) (U) otwarcie (21 grudnia) przy ul. Przybyszewskiego 176/178 hipermarketu „Jumbo” należącego do portugalskiego Jerónimo Martins; od 2002 po przejęciu przez koncern Royal Ahold – hipermarket „Hypernova”, w 2005 sprzedany sieci „Carrefour”;
   (T) wprowadzenie do eksploatacji pierwszych autobusów przegubowych Volvo B10LA; łącznie do Łodzi sprowadzono 25 pojazdów, ostatnie wycofano w 2008 r.;
   (Ś) (W) Łodzianinem Roku 1999 został Marek Edelman.
  • madohora Re: Łódź 15.06.21, 13:53
   2001
   (T) rewolucja komunikacyjna – zlikwidowanie (1 stycznia) 10 linii tramwajowych, uruchomienie 2 nowych; zlikwidowanie ostatniej podmiejskiej linii autobusowej (nr „255” do Kalonki); zmiana tras 8 istniejących wcześniej linii tramwajowych; funkcjonowanie nowej sieci komunikacyjnej oparto o system przesiadkowy, zwiększając przy tym częstotliwość kursowania linii (kilka lat później rozpoczęto jednak zmniejszanie częstotliwości);
   (K) otwarcie (19 stycznia) multipleksu „Silver Screen” przy al. Piłsudskiego 5; obiekt wyposażono w dziesięć klimatyzowanych sal, mogących pomieścić łącznie 1841 widzów;
   (T) zlikwidowanie (1 lutego) ostatniej nocnej linii tramwajowej (nr „101” z Łodzi do Zgierza);
   (S) po raz dwudziesty trzeci Łódź była (11 maja) miastem etapowym LIV Wyścigu Pokoju z Łodzi przez Pilzno do Poczdamu, a po raz pierwszy odbył się w Łodzi start całego wyścigu; start honorowy miał miejsce na ul. Piotrkowskiej przy pasażu Schillera, zaś start ostry i meta I etapu (141,6 km) znajdowały się w al. Piłsudskiego przed SDH „Juventus”; wyścig odbywał się po pętli wytyczonej wokół Łodzi, z lotnymi finiszami w Łodzi, Aleksandrowie Łódzkim i Konstantynowie Łódzkim; zwyciężył Niemiec – Uwe Peschel z ekipy Team Gerolsteiner (3:13:40); 12 maja kolarze wyruszyli z podłódzkich Pabianic do Częstochowy[15];
   (D) zatrzymanie (w czerwcu) przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego i tymczasowe aresztowanie Marka Czekalskiego, byłego prezydenta miasta, pod zarzutem przyjęcia korzyści majątkowej w zamian za pomoc w przekwalifikowaniu terenu z budownictwa mieszkaniowego na handlowe i uzyskaniu zezwoleń na budowę tam Centrum Handlowego „M1” i hipermarketu sieci „Carrefour”; zatrzymanie miało miejsce na kilka dni przed wyborami parlamentarnymi, w których M. Czekalski kandydował z 1. miejsca okręgowej listy kandydatów Unii Wolności do Sejmu; w lutym 2011 został prawomocnie uniewinniony
   (Z) oddanie do użytku (20 września) parku Górka Widzewska na Widzewie Wschodzie, w kwartale pomiędzy al. Przyjaźni (ob. ul. św. Brata Alberta Chmielowskiego) oraz ulicami Milionową, Cichą i Haška (powierzchnia 9,2 ha); park powstał w latach 1998–2001 na niezagospodarowanym przestrzennie terenie pozostałym po budowie osiedla, służącym przez lata za zwałowisko śmieci (w latach 70. XX w. planowano w tym miejscu budowę nowego stadionu Widzewa); w latach 2002–2004 zrealizowano II etap budowy parku, obejmujący nowe nasadzenia drzew liściastych i iglastych oraz program czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży: place zabaw oraz tereny sportowe – boiska do gier zespołowych, do tenisa i urządzenia do ćwiczeń siłowych; w listopadzie 2004 r. Towarzystwo Urbanistów Polskich uznało park Górka Widzewska za najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w województwie łódzkim
   (K) piąta Parada Wolności „New Alcatraz Techno Festival 2001” (22 września);
   (A) prezydentem Łodzi został (od 7 listopada) Krzysztof Panas; funkcję pełnił do 19 czerwca 2002;
   (Ś) (W) Łodzianinem Roku 2001 został ks. Piotr Turek.
  • madohora Re: Łódź 15.06.21, 13:54
   2003
   (K) założenie (w lutym) przez Andrzeja Walczaka galerii sztuki współczesnej „Atlas Sztuki”; w kwietniu 2003 r. galeria wynajęła do celów wystawienniczych budynek dawnej hali targowej w podwórzu posesji przy ul. Piotrkowskiej 114/116; 10 października 2003 r. instytucja rozpoczęła w zaadaptowanym budynku działalność wystawienniczą prezentacją prac Romana Opałki; w latach 2007 i 2010 „Atlas Sztuki” został uznany przez tygodnik „Polityka” za najlepszą polską galerię prywatną w rankingu galerii ze sztuką współczesną;
   (W) nadanie (21 maja) tytułu Honorowego Obywatela Łodzi papieżowi Janowi Pawłowi II;
   (Ś) wykonanie (14 czerwca) z okazji 80-lecia „Expressu Ilustrowanego” wielkiego zdjęcia łodzian – na pl. Wolności sfotografowało się jednocześnie ponad 5000 osób;
   (S) zdobycie przez piłkarzy wodnych Łódzkiego Sportowego Towarzystwa Waterpolowego czwartego mistrzostwa Polski w piłce wodnej mężczyzn;
   (U) (Z) oddanie do użytku po kapitalnym remoncie (trwającym od 1999 r.) budynku Palmiarni, znajdującego się w najstarszym miejskim parku Źródliska; po modernizacji łódzka Palmiarnia stała się jedną z najnowocześniejszych w Europie, zapewniającą nie tylko optymalne warunki dla roślin, ale i zmieniającą całkowicie komfort pobytu zwiedzających;
   wyznaczenie geograficznego środka Łodzi – stoi tam kamienica przy ul. Przędzalnianej 8; na ścianie budynku umieszczono (16 sierpnia) pamiątkową tablicę;
   (Ś) (W) Łodzianinem Roku 2003 został Tadeusz Robak.
  • madohora Re: Łódź 15.06.21, 13:57
   2005
   Maraton w Łodzi
   (kwiecień 2013)
   Zakłady „Norbelana” przed wyburzeniem (czerwiec 2005)
   Terminal 3 na Lublinku (marzec 2012)
   Kaplica Scheiblera
   na Starym Cmentarzu
   (czerwiec 2012)

   (L) (R) uroczystości żałobne po śmierci papieża Jana Pawła II – 4 kwietnia ok. 70 tys. łodzian oddało hołd papieżowi w Białym Marszu, który przeszedł z pl. Wolności pod łódzką katedrę, gdzie odprawiono polową mszę (do komunii przystąpiło ok. 30 tys. osób); 8 kwietnia kilkadziesiąt tys. osób w ciszy i skupieniu oglądało transmisję uroczystości pogrzebowych z Watykanu na czterech telebimach, rozstawionych na kilkusetmetrowym odcinku al. Piłsudskiego[24];
   (K) otwarcie po kompleksowym remoncie (15 kwietnia) Ośrodka Propagandy Sztuki w parku im. H. Sienkiewicza przy ul. H. Sienkiewicza 44; poszerzony i dostosowany do potrzeb współczesnego wystawiennictwa budynek, stanowi główną siedzibę Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi; jego przestrzeń ekspozycyjna to ok. 600 m² powierzchni, rozlokowanej na dwóch kondygnacjach; OPS to najstarsza łódzka galeria, w której przed wojną debiutowała łódzka awangarda, zanim jeszcze powstało Muzeum Sztuki[25];
   (S) 2. edycja łódzkiego maratonu (29 maja); zwyciężyli reprezentanci Polski – Waldemar Zajęga (z wynikiem 2:56:56) oraz Sylwia Badowska (3:32:18);
   (D) (U) wyburzenie (w czerwcu) kompleksu fabrycznego Karola Eiserta (po II wojnie światowej Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Norberta Balickiego „Norbelana”); najcenniejszym architektonicznie obiektem zakładów, usytuowanych w kwartale pomiędzy ulicami Żeromskiego, Żwirki, Gdańską i al. Mickiewicza, była tkalnia wełny zbudowana w 1898 r. i rozbudowana w 1912 r. według projektu Stanisława Stebelskiego[26]; w 2016 r. w części terenu pofabrycznego powstały budynki mieszkalne[27];
   (S) zdobycie (26 czerwca) przez Jacka Dobrzyńskiego, zawodnika łódzkiego klubu sportowego „Społem”, brązowego medalu w drużynowym strzelaniu z łuku klasycznego podczas 43. mistrzostw świata w łucznictwie w Madrycie. Reprezentacja polskich łuczników w składzie: Jacek Dobrzyński, Jacek Proć, Piotr Piątek i Grzegorz Śliwka pokonała w decydującym meczu Ukrainę 241:239[28];
   (T) (U) Łódź otrzymała prawie 100 mln zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przebudowę ważnych dla miasta dróg krajowych – nr 1 i nr 72, co umożliwiło wyremontowanie na całej długości al. Włókniarzy i al. Jana Pawła II oraz po części ul. Wojska Polskiego i ul. Brzezińskiej;
   (S) zdobycie przez piłkarzy wodnych Łódzkiego Sportowego Towarzystwa Waterpolowego szóstego mistrzostwa Polski w piłce wodnej mężczyzn;
   (G) oddanie do użytku na Lublinku nowej sortowni i stacji przeładunkowej odpadów (1 lipca) oraz kompostowni biokontenerowej (5 września); łódzka sortownia stała się najnowocześniejszym i największym tego typu obiektem w Polsce i jednym z największych w Europie – zajmuje 7600 m² powierzchni i może przerobić ponad 82 tys. ton odpadów rocznie; w kompostowni może być przerobionych 19 tys. ton odpadów organicznych rocznie;
   (U) oddanie do użytku (1 sierpnia) wyremontowanej i poszerzonej ul. Rokicińskiej, na odcinku pomiędzy ul. Augustów a Hetmańską; była to pierwsza ukończona inwestycja drogowa w Łodzi dofinansowana środkami Unii Europejskiej (w wysokości 75% z programu Komisji Europejskiej – Phare; pozostałe 25% zapłaciło miasto i województwo); wzdłuż ulicy powstały drogi rowerowe, chodniki, przejścia dla pieszych i nowe oświetlenie[29][30];
   (I) podpisanie (11 sierpnia) przez Ministra Skarbu umowy sprzedaży 85% akcji Zespołu Elektrociepłowni w Łodzi na rzecz spółki Dalkia (obecnie Veolia); decyzję oprotestowały władze miasta, posłowie ziemi łódzkiej oraz mieszkańcy, którzy w liczbie 160 tys. podpisów złożyli obywatelski projekt ustawy, zgodnie z którym sieć ciepłownicza miałaby pozostać własnością gminy[31][32]; 31 marca 2015 r. właściciel przedsiębiorstwa energetycznego w Łodzi wyłączył z eksploatacji EC-2 (Elektrociepłownia nr 2) przy ul. Wróblewskiego 26, po 56 latach działalności (zobacz »);
   (T) modernizacja i rozbudowa Portu Lotniczego Łódź-Lublinek; oddanie do użytku (27 sierpnia) powiększonej płyty postojowej oraz wydłużonej – z 1443 do 2100 m – drogi startowej (rok później wydłużonej ponownie – do 2500 m[33]), co umożliwiło przyjmowanie samolotów używanych przez tanie linie lotnicze, np. Boeing 737[34]; otwarcie (29 października) drugiego, tymczasowego terminalu o powierzchni całkowitej 1962 m²; modułowa, przenośna hala odpraw pasażerskich mogła obsłużyć do 500 tys. pasażerów rocznie (w 2012 r. – po wybudowaniu kolejnego, dużo większego obiektu – sprzedana za 2 mln zł portowi lotniczemu w Radomiu[35]); dzięki inwestycjom zostały uruchomione (30 października) regularne loty do Londynu liniami Ryanair (największa tania linia lotnicza w Europie)[36];
   (E) otwarcie (3 września) międzynarodowej szkoły podstawowej przy Instytucie Postępowania Twórczego Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej (obecnie Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna) z zajęciami w języku angielskim[37];
   (K) odsłonięcie (24 września) pomnika Aleksandra Kamińskiego w Parku Staromiejskim; postać harcmistrza wykonaną w brązie odsłoniła m.in. jego córka, Ewa Rzetelska-Feleszko[38];
   (W) nadanie (4 listopada) prof. Janowi Krysińskiemu, rektorowi Politechniki Łódzkiej, Orderu Legii Honorowej za zasługi w propagowaniu nauki i kultury francuskiej;
   (S) zdobycie (8 grudnia) przez Aleksandrę Urbańczyk (MKS Trójka Łódź) srebrnego medalu w wyścigu na 200 m stylem zmiennym, podczas pływackich mistrzostw Europy na krótkim basenie w Trieście;
   (H) otwarcie (14 grudnia) przy pl. Barlickiego nowej hali targowej o powierzchni 2100 m²; obecnie na placu siedzibę ma „Zielony Rynek” – targowisko składające się z trzech hal[39];
   (T) wprowadzenie (15 grudnia) nowej sieci nocnych linii autobusowych (numery od „N1” do „N7”) – zmieniono oznaczenia, trasy i częstotliwość kursowania dotychczas istniejących linii, a jedną zlikwidowano; wyznaczenie punktu przesiadkowego po obu stronach al. Kościuszki, pomiędzy pasażem Rubinsteina a ul. 6 Sierpnia[40];
   kaplica Scheiblera na Starym Cmentarzu trafiła na listę stu najbardziej zagrożonych zabytków świata, ogłaszaną co roku przez nowojorską organizację World Monuments Fund;
   (Ś) (W) Łodzianinem Roku 2005 został Andrzej Niemczyk;
   (L) Łódź liczyła 767 628 mieszkańców.
  • madohora Re: Łódź 15.06.21, 13:58
   2007
   (S) otwarcie (6 stycznia) największego w Polsce klubu bilardowego w budynku dawnej restauracji „Kaskada” przy ul. Narutowicza; na powierzchni 600 m² ustawiono 18 stołów do poola oraz dwa do snookera;
   (D) przejście nad Łodzią (18–19 stycznia) huraganu „Kyrill”. Późnym wieczorem i w nocy silny wiatr łamał konary drzew, przewracał latarnie uliczne, zrywał dachy i wyrywał okna. Huraganowi towarzyszyła burza. W kulminacyjnym momencie porywy wiatru przekraczały prędkość 130 km/h;
   (E) (K) otwarcie Muzeum Fabryki (26 stycznia) w Centrum Manufaktura; prezentuje ono historię kompleksu fabrycznego Izraela Poznańskiego; twórcą projektu był Mirosław Nizio, współautor Muzeum Powstania Warszawskiego;
   (S) Międzynarodowy Mityng Skoku Wzwyż Łódź 2007 (31 stycznia) w hali Parkowej przy ul. Małachowskiego; zwyciężył Ukrainiec Jurij Krymarenko (2,30) przed Czechem Tomášem Janků (2,27) oraz Polakiem Michałem Bieńkiem (2,27);
   (Z) ustanowienie (1 kwietnia) parku Piastowskiego, położonego na osiedlu Teofilów-Wielkopolska w zachodniej części Bałut przy ul. Wici (powierzchnia ok. 4,4 ha); wcześniej zieleniec pozostawał pod nadzorem Spółdzielni Mieszkaniowej „Rogatka”[18];
   (S) 4. edycja łódzkiego maratonu (13 maja); zwyciężyli reprezentant Polski Artur Osman (z wynikiem 2:20:31) oraz Ukrainka Julija Soroka (3:07:24);
   (S) zdobycie (10 czerwca) przez piłkarzy wodnych Łódzkiego Sportowego Towarzystwa Waterpolowego ósmego mistrzostwa Polski w piłce wodnej mężczyzn;
   (S) zdobycie (16 czerwca) przez rugbystów „Budowlanych” Łódź trzeciego mistrzostwa Polski w rugby; w decydującym meczu na stadionie Budowlanych przy ul. Górniczej łodzianie pokonali zespół Arki Gdynia 18:13 (18:3);
   (S) Mistrzostwa Europy Strongman (23 czerwca) na stadionie „Budowlanych”; zwyciężył, po raz czwarty w karierze, Mariusz Pudzianowski;
   (T) rozpoczęcie (7 lipca) I etapu realizacji projektu „Łódzki Tramwaj Regionalny” – trasy o długości 16 km przebiegającej od Chocianowic do Helenówka (oddana do użytku 1 lipca 2008);
   (Ś) (W) internauci oraz czytelnicy „Expressu Ilustrowanego” wybrali (26 lipca) siedem cudów Łodzi, czyli najważniejszych budowli miasta: pałac Poznańskiego, Manufakturę, Księży Młyn, kaplicę Scheiblera, cerkiew Aleksandra Newskiego, zbiornik wody na Stokach oraz beczki Grohmana;
   (T) (U) podpisanie przez władze miasta (2 sierpnia) umowy z PKP w sprawie realizacji projektu Nowego Centrum Łodzi (uchwała Rady Miejskiej w sprawie realizacji programu NCŁ 28 sierpnia 2007 r.); w ramach budowy NCŁ dworzec Łódź Fabryczna został począwszy od 2011 r. przebudowany, umożliwiając m.in. obsługę kolei dużych prędkości;
   (S) zdobycie (20 sierpnia) trzech medali przez łódzkich żeglarzy w mistrzostwach świata w windsurfingu w Tallinnie; dwa zdobyła Agnieszka Pietrasik (AZS Łódź) – brązowy w gronie seniorek i złoty w kategorii młodzieżowej do lat 20; w kategorii młodzieżowej mężczyzn brązowy medal przypadł Michałowi Pietrasikowi (także AZS Łódź);
   (S) zdobycie (2 września) przez Daniela Dąbrowskiego (AZS Łódź) brązowego medalu w sztafecie 4 × 400 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Osace;
   (W) zdobycie (15 września) przez 23-letnią łodziankę Barbarę Tatarę tytułu Miss Polonia 2007; gala finałowa konkursu odbyła się w warszawskiej Sali Kongresowej;
   (S) mecz towarzyski (17 października) piłkarskiej reprezentacji Polski z Węgrami na stadionie Widzewa; Polacy przegrali 0:1 (0:0); był to szósty w historii występ piłkarskiej reprezentacji narodowej seniorów na stadionie przy al. Piłsudskiego, a szesnasty w Łodzi;
   (N) otwarcie (26 października) Łódzkiego Inkubatora Technologicznego, będącego częścią Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Dubois 114/116;
   (S) II Mistrzostwa Świata w Karate Fudōkan (26–28 października) w hali MOSiR z udziałem ok. 1000 zawodników z 39 reprezentacji z całego świata;
   (H) (W) Centrum Manufaktura laureatem (w październiku) światowej edycji konkursu Urban Land Institute (ULI) Global Awards for Excellence 2007 (międzynarodowej organizacji skupiającej specjalistów w zakresie rozwoju miast, budownictwa i inwestycji deweloperskich); to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych w budownictwie; jury brało pod uwagę dopasowanie do otoczenia, jakość zagospodarowania przestrzeni i tworzenie przestrzeni publicznej; po raz pierwszy ULI nagrodziło Manufakturę w czerwcu 2007 r., która wówczas zwyciężyła w kategorii najlepszych projektów europejskich; centrum handlowo-rozrywkowe z Łodzi było także laureatem wielu innych plebiscytów, m.in. zwyciężyło w konkursie CEE Real Estate Quality Awards 2006 (w lutym 2007 r.) dla najlepszego obiektu związanego z handlem i rekreacją w Europie Środkowo-Wschodniej, w konkursie (w marcu 2007 r.) ICSC Solal Marketing Awards (w kategoriach „Grand Opening” i „Fashion Week”), organizowanym przez Międzynarodową Radę Centrów Handlowych (International Council of Shopping Centers) oraz w konkursie miesięcznika CiJ Journal (w kategoriach: najlepsze centrum handlowe i najlepszy projekt budownictwa ogólnego)[41][42]; walory turystyczne Manufaktury doceniła Polska Organizacja Turystyczna, która przyznała jej tytuł Polskiego Produktu Turystycznego 2006 Roku (w 2010 r. POT przyznała także Złoty Certyfikat dla Najlepszego Produktu Turystycznego Roku);
   (P) dwaj łodzianie zostali (16 listopada) ministrami w nowo powołanym rządzie z premierem Donaldem Tuskiem na czele; fotel ministra sportu objął Mirosław Drzewiecki, a ministra infrastruktury – Cezary Grabarczyk[43];
   (T) (U) otwarcie (16 listopada) nowej czteropasmowej arterii, biegnącej od ul. Tomaszowskiej do zakładów Della; nową trasę nazwano aleją Ofiar Terroryzmu 11 Września; prace kosztowały 54 mln zł i zostały w całości pokryte z miejskiej kasy; w następnych latach wybudowano kolejny fragment ulicy, od fabryki do ul. Rokicińskiej;
   (E) (N) otwarcie (19 listopada), przy Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej, Muzeum Papieru i Druku; to druga tego typu placówka w Polsce;
   (G) uruchomienie (20 listopada) produkcji w fabryce Della, wybudowanej kosztem 200 mln euro, najnowocześniejszej w strukturach koncernu[44];
   (T) powstanie (20 listopada), przy szpitalu im. M. Kopernika, pierwszego w regionie łódzkim w pełni profesjonalnego lądowiska dla medycznych śmigłowców ratunkowych;
   mecenas Joanna Agacka-Indecka została wybrana (24 listopada) prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej na Krajowym Zjeździe Adwokatury w Warszawie;
   (S) zdobycie (15 grudnia) przez Aleksandrę Urbańczyk srebrnego medalu w wyścigu na 100 m stylem zmiennym, podczas mistrzostw Europy na krótkim basenie w Debreczynie;
   (W) (Z) park Źródliska został uznany (20 grudnia) najpiękniejszym parkiem w Polsce i piątym pod względem urody w Europie w konkursie organizowanym przez firmę ogrodniczą Briggs&Stratton;
   (Ś) (W) Łodzianinem Roku 2007 został Krzysztof Candrowicz.
  • madohora Re: Łódź 15.06.21, 14:01
   2010
   (A) odwołanie (17 stycznia) w referendum Jerzego Kropiwnickiego z funkcji prezydenta miasta;
   (A) pełniącym obowiązki prezydenta Łodzi został (2 lutego) Tomasz Sadzyński; funkcję pełnił do 29 listopada;
   (K) koncerty (10–11 lutego) brytyjskiego zespołu Depeche Mode w Atlas Arenie;
   (W) budynek hotelu „Andel’s” zwyciężył (5 marca) w plebiscycie na Bryłę Roku, w którym wybierano najpiękniejszy polski budynek 2009 roku;
   (U) otwarcie (8 marca) trzygwiazdkowego hotelu „Borowiecki” przy ul. Marcina Kasprzaka 7/9, z 54 pokojami i dwoma apartamentami, trzema salami konferencyjnymi i trzema bankietowymi oraz restauracją na 100 osób; hotel powstał w rozbudowanym i zaadaptowanym dawnym budynku biurowym zlikwidowanej Handlowo-Usługowej Spółdzielni Pracy „Sermazbyt”; podczas otwarcia wstęgę przeciął Daniel Olbrychski – jako Karol Borowiecki z ekranizacji Ziemi obiecanej Władysława Reymonta[48];
   (K) koncert (12 marca) niemieckiej grupy Rammstein w Atlas Arenie;
   (S) zdobycie (14 marca) przez zawodnika Rudzkiego Klubu Sportowego Adama Kszczota brązowego medalu w biegu na 800 metrów podczas halowych mistrzostw świata w lekkoatletyce w Dosze;
   (Z) ustanowienie (uchwałą nr LXXXII/1436/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 17 marca 2010 r.) parku Grabieński Las, położonego w rejonie ulic: Zadraż, Banachiewicza, Kotarbińskiego i Słodowej (powierzchnia 2,21 ha); teren zieleni będący przedmiotem uznania za park gminny pokryty jest drzewostanem o cechach półnaturalnych;
   (S) zdobycie (28 marca) przez siatkarki „Budowlanych” Łódź (beniaminka PlusLigi Kobiet) Pucharu Polski; w decydującym meczu w finale łodzianki pokonały aktualnego mistrza Polski – Muszyniankę Muszyna – 3:1 (25:20, 25:22, 22:25, 25:20); dzięki wygranej zespół wywalczył prawo gry w Lidze Mistrzyń;
   (L) (R) Marsz Pamięci (10 kwietnia) z placu Wolności do bazyliki archikatedralnej, gdzie odprawiona została msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej, wśród których była też łodzianka – Joanna Agacka-Indecka, adwokat, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej; w marszu wzięło udział kilka tysięcy łodzian;
   (Z) ustanowienie (uchwałą nr LXXXIV/1479/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 14 kwietnia 2010 r.) parku Źródła Olechówki, położonego w rejonie ulic: Bolka Świdnickiego, Kazimierza Odnowiciela i al. Ofiar Terroryzmu 11 Września (powierzchnia 15,4 ha); teren zieleni będący przedmiotem uznania za park gminny stanowi źródłowy fragment doliny rzeki Olechówki i wraz z terenami przyległymi pokryty jest drzewostanem o cechach półnaturalnych;
   (S) zdobycie (27 kwietnia) Annapurny przez łodzianina Piotra Pustelnika; tym samym stał się zdobywcą Korony Himalajów, czyli wszystkich 14 szczytów liczących powyżej 8000 m n.p.m.;
   (S) turniej finałowy Ligi Mistrzów w piłce siatkowej mężczyzn (1–2 maja) w Atlas Arenie, z udziałem „Skry” Bełchatów, „Dinamo” Moskwa, „ACH Volley” Lublana oraz „BetClic” Trentino; mistrzowie Polski w meczu o brązowy medal pokonali słoweńskie „ACH Volley” Lublana 3:1 i zajęli trzecie miejsce;
   (U) oddanie do użytku (18 maja) 421 loftów w starych murach fabryki Karola Scheiblera na Księżym Młynie;
   (S) zdobycie (19 czerwca) przez rugbystów „Budowlanych” Łódź piątego mistrzostwa Polski w rugby; w decydującym meczu na stadionie Budowlanych przy ul. Górniczej łodzianie pokonali zespół Lechii Gdańsk 19:16 (5:3);
   (S) zdobycie (19 czerwca) przez piłkarzy wodnych Łódzkiego Sportowego Towarzystwa Waterpolowego dziesiątego mistrzostwa Polski w piłce wodnej mężczyzn;
   (U) rozpoczęcie prac (30 czerwca) przy rozbudowie i rewitalizacji kompleksu budynków zabytkowej elektrociepłowni EC1 Wschód przy ul. Targowej 1/3;
   (Z) ustanowienie (uchwałą nr XCI/1599/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r.) Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Sucha Dolina w Moskulach”, o powierzchni 161,888 ha; celem ustanowienia zespołu była ochrona cennego krajobrazu naturalnego i kulturowego doliny denudacyjnej, ze względu na jej walory widokowe i estetyczne;
   (Z) ustanowienie (uchwałą nr XCI/1600/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r.) Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Dolina Sokołówki”, o powierzchni 219,782 ha; celem ustanowienia zespołu była ochrona cennego krajobrazu naturalnego i kulturowego doliny Sokołówki ze względu na jej wartości widokowe i estetyczne;
   (Z) ustanowienie (uchwałą nr XCI/1602/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r.) Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Międzyrzecze Neru i Dobrzynki”, o powierzchni 217,021 ha; celem ustanowienia zespołu była ochrona cennego krajobrazu naturalnego i kulturowego fragmentu doliny górnego Neru oraz dolnego odcinka doliny Dobrzynki, ze względu na ich walory widokowe i estetyczne;
   (Z) ustanowienie (uchwałą nr XCI/1603/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2010 r.) Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Źródła Neru”, o powierzchni 134,069 ha; celem ustanowienia zespołu była ochrona cennego krajobrazu naturalnego i kulturowego doliny źródłowego odcinka Neru, ze względu na jej walory widokowe i estetyczne;
   (S) zdobycie (31 lipca) przez zawodnika Rudzkiego Klubu Sportowego Adama Kszczota brązowego medalu w biegu na 800 metrów podczas mistrzostw Europy w lekkoatletyce w Barcelonie;
   (S) mecz towarzyski (4 września) piłkarskiej reprezentacji Polski z Ukrainą na stadionie Widzewa; mecz zakończył się wynikiem nierozstrzygniętym 1:1 (1:0); bramkę dla Polski w 42 min. zdobył Ireneusz Jeleń; był to siódmy w historii występ piłkarskiej reprezentacji narodowej seniorów na stadionie przy al. Piłsudskiego, a siedemnasty (ostatni jak dotąd) w Łodzi;
   (D) atak na pracowników biura poselskiego Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Sienkiewicza 61 (19 października) – po wtargnięciu do biura Ryszard Cyba zastrzelił z motywów politycznych Marka Rosiaka (asystenta posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechowskiego) i ciężko ranił Pawła Kowalskiego (asystenta posła z ramienia PiS Jarosława Jagiełły); pogrzeb Marka Rosiaka odbył się 28 października na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej; w kondukcie żałobnym, który z archikatedry przeszedł ulicami Piotrkowską, Nowomiejską i Ogrodową, uczestniczyło ponad 3000 osób[49]. Proces sprawcy toczył się przed Sądem Okręgowym w Łodzi, który 20 grudnia 2011 orzekł wobec niego karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie po 30 latach, pozbawienie praw publicznych na okres 10 lat oraz zadośćuczynienie na rzecz pokrzywdzonego Pawła Kowalskiego i rodziny Marka Rosiaka w łącznej kwocie 140 tysięcy złotych;
   (T) oddanie do użytku (23 października) rozbudowanego i zmodernizowanego budynku dworca kolejowego Łódź Widzew;
   (Z) ustanowienie (uchwałą nr C/1827/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 listopada 2010 r.) parku na Smulsku, położonego w rejonie ulic Nowy Józefów i Gillette, w bezpośrednim sąsiedztwie osiedla Smulsko (powierzchnia 8,6 ha); teren zieleni będący przedmiotem uznania za park gminny pokryty jest drzewostanami o cechach półnaturalnych, pochodzącymi z odnowień naturalnych i sztucznego sadzenia;
   (Z) ustanowienie (uchwałą nr C/1829/10 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 3 listopada 2010 r.) parku im. Armii „Łódź”, położonego w rejonie ulic Spadkowej, Bruzdowej i Zagonowej (powierzchnia 7,86 ha); teren zieleni będący przedmiotem uznania za park gminny pokryty jest w przeważającej części drzewostanem o charakterze leśnym i cechach półnaturalnych;
   (A) pełniącym obowiązki prezydenta Łodzi został (1 grudnia) Paweł Paczkowski; funkcję pełnił do 13 grudnia;
   (A) prezydentem Łodzi została (od 13 grudnia) Hanna Zdanowska;
   (Ś) (W) Łodzianinem Roku 2010 został Marcin Gortat;
   (L) Łódź liczyła 730 633 mieszkańców, w tym 727 984 mieszkańców-rezydentów
  • madohora Re: Łódź 15.06.21, 14:03
   2012
   (H) (U) otwarcie (24 lutego) nowego Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego Międzynarodowych Targów Łódzkich przy al. Politechniki 4. Obiekt ma powierzchnię ponad 13 000 m², z czego 1000 m² zajmuje 5 sal konferencyjnych, a 5700 m² – powierzchnia wystawiennicza, którą można podzielić na 4 części, dzięki ruchomym, dźwiękoszczelnym ścianom działowym. Centrum posiada także press room dla dziennikarzy z dostępem do bezprzewodowego internetu, zaplecze gastronomiczne, biurowe i własny parking;
   (K) (Ś) premiera (3 marca) realizowanego w Łodzi serialu kryminalnego – Komisarz Alex; serial opowiada o losach policjantów z wydziału zabójstw łódzkiej komendy, którzy zajmują się najpoważniejszymi śledztwami kryminalnymi; w rozwiązywaniu zagadek i łapaniu przestępców pomaga im owczarek niemiecki – Alex; siedzibą filmowego komisariatu był m.in. budynek Instytutu Europejskiego przy ul. Piotrkowskiej; dotychczas wyemitowano 91 ok. 40-minutowych odcinków (stan na 28 listopada 2015 r.); serial nadawany jest na antenie TVP1 oraz powtarzany na innych antenach TVP: TVP Seriale, TVP HD i TVP Polonia (od 21 lipca 2014 r. emisję rozpoczęto również na kanale ID);
   (T) rozpoczęcie (8 marca) budowych nowych i przebudowy istniejących przystanków na trasach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej; projekt obejmował łącznie budowę lub modernizację 17 przystanków kolejowych, m.in. w Łodzi, Głownie, Ozorkowie, Strykowie i Zgierzu, budowę zaplecza technicznego przy stacji Łódź Widzew oraz zakup 20 szynobusów;
   (S) turniej finałowy Ligi Mistrzów w piłce siatkowej mężczyzn (17–18 marca) w Atlas Arenie, z udziałem „Skry” Bełchatów, „Zenita” Kazań, „Arkas Spor” Izmir oraz „PlanetWin365” Trentino; mistrzowie Polski w meczu o złoty medal w obecności 13 000 widzów przegrali z rosyjskim „Zenitem” Kazań 2:3 i zajęli drugie miejsce;
   (Ś) włączenie Łodzi (22 marca) do usługi Google Street View; fotografowanie miasta trwało od sierpnia 2011 r.;
   (S) 8. edycja łódzkiego maratonu (15 kwietnia); zwyciężyli Etiopczyk Tola Bane (z wynikiem 2:11:29) oraz reprezentantka Polski Agnieszka Gortel-Maciuk (2:36:02);
   (K) koncert Andrei Bocellego (29 kwietnia) w Atlas Arenie; na widowni zasiadło około 8500 osób;
   (N) (Ś) 7. Konferencja Wikimedia Polska (1–3 czerwca) w hotelu „Światowit” przy al. Kościuszki 68;
   (T) (U) otwarcie (1 czerwca) nowego terminala pasażerskiego portu lotniczego Łódź-Lublinek (powierzchnia 25 600 m², 4 kondygnacje, 15 stanowisk check in, możliwość odprawy 1,5–2 mln pasażerów rocznie); pierwsze odprawy odbyły się 6 czerwca;
   (U) otwarcie (6 czerwca) czterogwiazdkowego hotelu sieci „Holiday Inn” przy ul. Piotrkowskiej 229/231; gmach budowano przez 17 lat i miał w tym czasie co najmniej sześciu właścicieli (z tego powodu nazywano go „przeklętym”); w hotelu umieszczono 127 pokoi, w tym dziesięć apartamentów, osiem sal konferencyjnych o łącznej powierzchni 490 m², a także restaurację na 80 osób oraz bar[58];
   (K) koncert Eltona Johna (7 lipca) w Atlas Arenie;
   (S) zdobycie (5 sierpnia) przez piłkarzy Grembacha Łódź czwartego mistrzostwa Polski w piłce nożnej plażowej;
   (R) ingres (8 września) do archikatedry łódzkiej szóstego ordynariusza archidiecezji łódzkiej – arcybiskupa Marka Jędraszewskiego[59]; 28 stycznia 2017 objął urząd metropolity krakowskiego[60];
   (S) XVI Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym (6–7 października) w Atlas Arenie z udziałem ponad 400 najlepszych karateków z 28 państw; zwycięstwo reprezentacji Polski w klasyfikacji zespołowej w grupie seniorów – łącznie 20 medali (7 złotych, 10 srebrnych i 3 brązowe);
   (N) (U) otwarcie (15 października) BioNanoParku w Łódzkim Regionalnym Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Dubois 114/116, jednego z największych w Polsce kompleksów laboratoryjnych dla branży biotechnologicznej; w uroczystości otwarcia wziął udział prezydent RP Bronisław Komorowski;
   (K) koncert Stinga (21 listopada) w Atlas Arenie w ramach europejskiej trasy „Back to Bass”;
   (H) (U) zakończenie (22 listopada) remontu targowiska na Górniaku oraz oddanie do użytku nowej hali targowej; odnowione targowisko posiada 4500 m² powierzchni handlowej;
   (K) (W) ustanowienie (7 grudnia) roku 2013 przez Sejm RP Rokiem Juliana Tuwima – łódzkiego pisarza, autora wodewili, skeczy, librett operetkowych i tekstów piosenek, jednego z najpopularniejszych poetów dwudziestolecia międzywojennego;
   (S) zdobycie (16 grudnia) przez Aleksandrę Urbańczyk brązowego medalu w wyścigu na 50 m stylem grzbietowym podczas pływackich mistrzostw świata na krótkim basenie w Stambule;
   (Ś) (W) Łodzianinem Roku 2012 został Jerzy Janowicz.
   • madohora Re: Łódź 15.06.21, 14:06
    2013
    (S) zdobycie (3 marca) przez zawodnika Rudzkiego Klubu Sportowego Adama Kszczota złotego medalu w biegu na 800 metrów podczas halowych mistrzostw Europy w lekkoatletyce w Göteborgu;
    (S) 9. edycja łódzkiego maratonu (14 kwietnia); zwyciężyli Etiopczyk Belachew Ameta (z wynikiem 2:10:02) oraz reprezentantka Polski Karolina Jarzyńska (2:26:45);
    rozpoczęcie (30 kwietnia) składania propozycji zadań do realizacji w 2014 roku, w ramach tzw. budżetu obywatelskiego, wprowadzonego w Łodzi po raz pierwszy, z łączną pulą środków w wysokości 20 mln zł (0,5% całego budżetu miasta);
    (U) otwarcie (16 maja) trzygwiazdkowego hotelu „Tobaco” w dawnej Fabryce Wyrobów Wełnianych Karola Kretschmera przy ul. Kopernika 64 (po pożarze w latach 20. przebranżowiona na fabrykę papierosów Polskiego Monopolu Tytoniowego, po II wojnie światowej do upadłości w końcu lat 90. Łódzka Wytwórnia Papierosów); hotel posiada 82 jednoosobowe i 31 dwuosobowych pokoi;
    (U) otwarcie (22 maja) czterogwiazdkowego hotelu sieci „Novotel”, wybudowanego przy al. Piłsudskiego 11a u zbiegu z ul. Sienkiewicza; 10-piętrowy hotel posiada 161 pokoi, 8 sal konferencyjnych, klub fitness, restaurację i bar;
    (K) koncert Erica Claptona (7 czerwca) w Atlas Arenie w ramach tournée z okazji 50-lecia pracy artystycznej muzyka;
    (S) zdobycie (9 czerwca) przez piłkarzy wodnych Łódzkiego Sportowego Towarzystwa Waterpolowego dwunastego mistrzostwa Polski w piłce wodnej mężczyzn;
    (K) koncert heavymetalowego zespołu Iron Maiden (3 lipca) w Atlas Arenie; był to trzeci występ grupy w Łodzi (poprzednie w 1984 i 1986 r.);
    (S) tenisista MKT Łódź Jerzy Janowicz jako pierwszy Polak w historii osiągnął półfinał turnieju wielkoszlemowego w grze pojedynczej mężczyzn; łodzianin na trawiastych kortach Wimbledonu w meczu o finał (5 lipca) przegrał z Andy Murrayem 7:6(2), 4:6, 4:6, 3:6;
    (U) otwarcie (18 lipca) czterogwiazdkowego hotelu „DoubleTree by Hilton” przy ul. Łąkowej 29, na terenie dawnej Wytwórni Filmów Fabularnych; fasadę budynku zdobi złożony z 10 tys. elementów kadr z pierwszego powojennego filmu polskiego Zakazane piosenki; hotel liczy 10 kondygnacji (44 m wysokości) i połączony jest z kompleksem kongresowo-wystawienniczym, kinem 3D i klubem „Wytwórnia”; posiada 200 pokoi;
    (K) koncert Leonarda Cohena (19 lipca) w Atlas Arenie, jedyny w Polsce;
    (S) zdobycie (4 sierpnia) przez piłkarzy Grembacha Łódź piątego mistrzostwa Polski w piłce nożnej plażowej;
    (T) rozpoczęcie (26 sierpnia) rozbudowy i modernizacji peronów dworca Łódź Widzew (ukończone w 2015 r.);
    (T) (U) rozpoczęcie (1 października) przebudowy trasy W-Z, obejmującej m.in. budowę tunelu dla samochodów oraz tramwajowego centrum przesiadkowego pomiędzy ul. Piotrkowską a al. Kościuszki (ukończona w październiku 2015 r.)[61];
    (Ś) (W) zajęcie drugiego miejsca (18 października) przez Centralne Muzeum Włókiennictwa w plebiscycie na „7 nowych cudów Polski”, zorganizowanym przez miesięcznik „National Geographic Traveler” (zwycięzcą został Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie);
    (G) podpisanie (21 listopada) listu intencyjnego o współpracy przez władze Łodzi i chińskiego miasta Chengdu; w jej ramach między miastami, na trasie liczącej ok. 10 000 km, kursuje raz w tygodniu pociąg cargo, z obsługą przeładunkową na terminalu przeładunkowym Łódź Olechów;
    (S) (U) rozpoczęcie (5 grudnia) prac rozbiórkowych starej trybuny głównej na stadionie miejskim ŁKS przy al. Unii Lubelskiej 2 (obiekt eksploatowano od 1969 r.); w 2015 r. oddano do użytku nową trybunę o pojemności 5,7 tys. osób;
    (W) ustanowienie (6 grudnia) roku 2014 przez Sejm RP Rokiem Jana Karskiego – łodzianina, kuriera i emisariusza władz Polskiego Państwa Podziemnego, autora raportów z okupowanej Polski, świadka Holocaustu, kawalera Orderu Orła Białego;
    (E) (U) oficjalne otwarcie (9 grudnia) Centrum Promocji Mody Akademii Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego przy ul. Wojska Polskiego 121, wybudowanego w latach 2011–2013, z najnowocześniejszą salą do pokazów mody w Polsce, multimedialną salą na 440 osób, garderobami, zapleczem fryzjerskim i wizażu oraz profesjonalnym studiem fotograficznym;
    (W) budynek Wydziału Prawa i Administracji UŁ przy ul. Kopcińskiego 8/12, zwany „Paragrafem”, wygrał (9 grudnia) ogólnopolski plebiscyt „ArchiTOPTEN – Najpiękniejsze Polskie Uczelnie” zorganizowany przez portal infoarchitekta.pl;
    (W) hotel „Andel’s” został uznany (11 grudnia) za najlepszy w Polsce i 8. w Europie przez międzynarodowy portal www.hotel.info; jednocześnie otrzymał symbol jakości „Top Rated Hotel 2013” za szczególnie wysoki standard usług;
    (T) (G) zakończenie (13 grudnia) przebudowy ulicy Kopernika na odcinku między ul. Żeromskiego a al. Włókniarzy;
    (S) zdobycie (14 grudnia) przez Aleksandrę Urbańczyk srebrnego medalu w wyścigu na 50 m stylem grzbietowym, podczas pływackich mistrzostw Europy na krótkim basenie w Herning;
    (Ś) (W) Łodzianinem 20-lecia został prof. Marek Belka.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka