Dodaj do ulubionych

Opowieści niesamowite - miejsca w których straszy

28.12.19, 00:53
Dom, w którym straszy.
Mieszkańcy domu przy ulicy Georgigasse Nr. 58, na przedmieściu Gracu stali. się w ostatnich czasach świadkami niesamowitych zjawisk. Na krótko przed północą słychać po całym domu niezrozumiałe głosy, przyczem z sufitu spadają mniejsze kamyki, tynk i piasek na meble i podłogę. Dość często słyszeć można również niesamowite szmery, drapania, jak również poruszanie się poszczególnych mebli. Spadanie tynku, piasku i kamieni nie ustało także i wtedy, gdy pokój otrzymał nową warstwę tynku. Zagadkowe zjawiska stawały się w ostatnich czasach tak częste, iż od tygodnia dom ten oddano pod silną straż policji, ldóra przypuszczała początkowo, iż te zjawiska ustaną z chwilą, gdy ona rozciągnie straż nad domem, w którym "straszy". Mniemanie organów policyjnych było jednak błędne, bo oto osobliwe zjawiska powtarzały się również w obecności inspektora policji Janotka, który prowadzi śledztwo w całej tej zagadkowej sprawie. Gdy pOlicja wkroczyła do
domu, zauważyła wyrażną chmurę, schodzącą z pierwszego piętra po schodach na parter. Okaza.ło się, że owe tajemnicze zjawiska przejawIaJą się zawsze tylko w obecności 25-letniej panny F. Weiss, która podnajmuje od pewnego czasu w tym domu pokój u spensjonowanego urzędnika kolejowego Birchbauera. Ona też jest tą osobą, którą coś obrzuca naj obficiej odłamkami muru i to nie tylko wtedy, gdy p. Weiss znajduje się sama w mieszkaniu, lecz również, gdy inne osoby obecne są w pokoju. Wskutek pojawiania się tych zjawisk Weissówna zapadła na chorobę nerwów do tego stopnia, że na zarządzenie lekarzy przewieziono ją do kliniki uniwersyteckiej. Narazie cała sprawa nie jest jeszcze wyjaśnioną
--
🎅
Obserwuj wątek
  • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 28.12.19, 00:56
   Odwiedziny u chorego w czasie snu.
   Wicehrabina de Falloden na parę dni przed śmierciq, która niedawno miała
   miejsce, opowiedziała następujqce zdarzenie ze swojego życia:
   W r. 1905 mój mqż, którym był wtedy Sir Edward Tennant, był kandydatem
   Liberałów w Salisbury (Anglja).
   Nasze dzieci przebywały u dziadków w czasie, gdy my byliśmy zajęci
   w okresie wyborczym i choć to nie było zbyt daleko, parę razy złożyło się tak,
   że nie widzieliśmy się z niemi po tygodniu, a nawet i dłużej.
   Mój starszy syn, podówczas 7-letni, zachorował podczas jednego z okresów
   rozłąki.
   Pewnego ranka, biorqc pocztę do ręki, rzekłam:
   - Czuję się ogromnie szczęśliwa, bo mi się śniło, że gorączka mego dziecka
   opadła i że spało bardzo spokojnie.
   Nieco później, po naszym powrocie, dowiedzieliśmy się, że tej samej nocy,
   gdy ja miałam ów sen, iż stan zdrowia mego synka się poprawIł, jego piastunka
   istotnie mię tam widziała; obudziła się i ujrzała, iż drzwi się otworzyły, a ja
   weszłam do pokoju, podeszłam do łóżka mego syna, pochyliłam się nad nim
   i pozostałam przy nim jakiś czas. Niania dorzuciła, iż była
   w tem mniemaniu,
   że to ja jestem w swej własnej osobie, tylko wydałam jej się jakby zrobiona
   z szarej. mgły; potem, według jej opowiadania, zupełnie uspokojona, jak to było
   widoczne, oddaliłam się całkiem naturalnie i wyszłam z pokoju.

   --
   🎄
   • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 28.12.19, 00:57
    Przyjaciel jej, Ernest Gee, wyjeżdżajqc na front podczas wielkiej wojny,
    przyrzekł pannie Montagu, że cokolwiekby się stało, on do niej wróci, choćby
    tylko poto, aby się z niq na zawsze pożegnać.
    W nocy 25 kwietnia 1918 p. Montagu zbudziła się nagle, słyszqc wymówione
    głośno swoje imię. Poznała zupełnie wyraźnie głos majora Gee, który się ode-
    zwał z dolnego piętra. Wyskoczywszy z łóżka, narzuciła penjuar i otworzyła
    drzwi. W tej chwili słyszała znowu głośne wołanie: "Nell!'... "Dobry wieczór,
    już idę!"
    - odpowiedziała. Wtem rozległ się po raz trzeci głos majora, wołajqc
    jq po imieniu.
    Miss Montagu zbiegła po schodach, zrobiła światło i szukała,
    w którym
    pokoju służba przyjęła gościa. Ale nie znalazła żywej duszy. Zadzwoniła na
    służqcych i wreszcie jeden z nich zjawił się rozespany i napół ubrany.
    - Gdzież jest major Gee?
    - zapytała.
    - Kto go przyjqł?
    Służqcy zdumiony, chwytajqc się za głowę, wskazał jej wzrokiem znacząco
    na drzwi, które były hermetycznie zamknięte.
    W kilka dni potem Miss Montagu otrzymała wiadomość, że major Gee
    został zabity \V nocy 25 kwietnia.
    Dotrzymał obietnicy
    - wrócił, by jq na zawsze pożegnać.

    --
    🎅
    • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 28.12.19, 00:59
     Będąc ze swym pierwszym mężem Franc. Molnarem i poetą węgierskim
     Ernoe Szep w Folies-Bergeres, przeczuwała nagle, że jej córeczka, którą zosta-
     wiła u swych rodziców, jest ciężko chora. Wybrała się w drogę nazajutrz i skon-
     statowała po przybyciu na miejsce, że dziecko zmarło w momencie, gdy ona
     miała owo przeczucie.
     Dwa lata temu, 25 maja, napisała do swej siostry, żony pisarza Ludwika
     Biro, który podówczas przebywał w Hollywood, zajęty przy pewnym filmie.
     Doniosła jej, że miała widzenie, iż szwagier choruje na oczy. Odpowiedź, jaka
     nadeszła, potwierdziła jasnowidzenie baronowej. Ludwik Biro. cierpiąc wiele
     na oczy pod niebem kalifornijskiem, musiał udać się o pomoc do okulisty
     i optyka.
     Na Steinplatz w Berlinie ujrzała baronowa nagle swego starego przyjaciela,
     którego już dawno nie widziała: był to dziennikarz duński Henryk Hellssen.
     Zwróciła się do niego, a tu nagle postać znika. Wypadek ten zaniepokoił ją i za-
     notowała sobie starannie jego datę. W sześć miesięcy później baronowa spot-
     kała w Berlinie powieściopisarkę duńską, która jej opowiedziała
     o tragicznym
     wypadku Henryka Hellssen: mianowicie wysadził go z siodła jego koń
     w Tybe-
     cie, a potem podeptały konie karawany. Hellssen omal nie przypłacił tego życiem.
     Data tego zdarzenia zgadzała się dokładnie z datą widzenia na Steinplatz
     w Berlinie

     --
     🎅
     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 28.12.19, 01:01
      głucha i ślepa 18-letnia Wiletta Huggins. Podobnie jak
      Ellen Keller, również niewidoma i głucha, doprowadziła do tego
      stopnia wrażliwość na końcach swych palców, że może za ich pośred-
      nictwem przyjmować drgania dźwiękowe. Tak więc dotykając
      gardła osoby mówiącej i wiodąc palcami po literach, poznaje, co się
      mówi, lub pisze.
      Dzięki swemu wydelikaconemu powonieniu potrafi odróżniać
      trzydzieści odcieni różnych kolorów, "wąchając" je.
      Wiadomo, że wkraczanie wzajemne wrażeń zmysłowych z jed-
      nych dziedzin w drugie było już przedmiotem licznych prac, szcze-
      gólnie kształcenie paraoptyczne (widzenia pozawzrokowego)
      u śle-
      pych, którzy mogą "widzieć" za pośrednictwem szyji, skóry i t. p.
      Młoda Wiletta Huggins i inni podobni kalecy pozostają obecnie
      pod staranną obserwacją na uniwersytecie w Chicago, gdzie czytają
      palcami i wyczuwają kolory.

      --
      🎄
  • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 15.03.20, 00:37
   Niedaleko Nowogrodzkiej znajdował się szpital dziecięcy. Mieszcząca się w Alejach Jerozolimskich 57 kamienica, pełna tajemniczych zakamarków i korytarzy, powstała w 1912 roku.
   Przetrwała bombardowania i powstanie warszawskie. Dziecięcy szpital „Omega” funkcjonował w tym miejscu do 2003 roku. Później długo nie mógł znaleźć nowego właściciela.
  • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 17.03.20, 23:37
   Radziecki szpital w Legnicy

   Opuszczony szpital w Lasku Złotoryjskim w Legnicy budzi grozę, ale i duże zainteresowanie. Niekiedy kończące się fatalnie. Kilka lat temu zginął tu niefrasobliwy zwiedzający. Prawdopodobnie wszedł na jedną ze szklanych tafli, które służyły doświetlaniu pomieszczenia i spadł na posadzkę z wysokości ok. 10 metrów. Kompleks powstał tuż przed II Wojną Światową na potrzeby III Rzeszy. Możliwe, że w tej nowoczesnej, jak na tamte czasy placówce, przeprowadzano tajemnicze eksperymenty. Po wojnie przejęty przez Sowietów, od 1993 r. stoi pusty. Pogłosek i legend narosłych wokół szpitala jest mnóstwo. Prawdziwości większości nie da się nawet sprawdzić. Ale także nie można ich całkowicie zdementować. Do tej pory mówi się o znajdującym się w piwnicy tunelu łączącym kompleks m.in. z dworcem kolejowym i z centrum miasta.
   • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 17.03.20, 23:37
    Zamek Grodno

    W jednym z lochów zamku Grodno spoczywa szkielet będący, jak mówi legenda, szczątkami pięknej Małgorzaty. Jej ojciec, kasztelan, chciał ją dobrze wydać za mąż. Jednak serce nie sługa - dziewczyna pokochała biednego giermka. Pewnego razu ojciec, głuchy na protesty księżniczki, sprowadził do zamku starego, bogatego szlachcica, który miał zostać jej mężem. Małgorzata w dzień po weselu zepchnęła starca w przepaść z murów zamku. Ojciec nie uwierzył w jej opowieść o wypadku. Wydał bezlitosny wyrok. Skazał córkę na śmierć głodową przez zamurowanie w lochu. Dodatkowo, jak niedawno odkryto, naprzeciwko jej szczątków, po drugiej stronie pomieszczenia znajduje się zasypana część podziemi i tajemniczy, nieodkryty tunel. Od niepamiętnych czasów na Zamku pojawia się tajemnicza Biała Dama, która niepokoi zwiedzających.
    • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 17.03.20, 23:38
     Zamek Chojnik

     Zamek Chojnik wzniesiony na górze o tej samej nazwie nigdy nie został zdobyty. Turystów przyciąga legenda o okrutnej Kunegundzie, córce kasztelana zamku. Obiecała ona, że rękę odda tylko temu, kto zdoła na koniu objechać mury zamku. Wielu rycerzy spadło w skalistą przepaść, do Piekielnej Doliny. W końcu pojawił się młodzieniec z Krakowa, na którego widok Kunegunda gotowa była złamać złożone śluby. Młodzieniec jednak pomyślnie przeszedł próbę, ale później odjechał pozostawiając zrozpaczoną Kunegundę. Miała to być kara za jej pychę i okrucieństwo. Zhańbiona dziewczyna rzuciła się w tę samą przepaść, w którą spadali rycerze. Od tej pory ma straszyć na zamku.
     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 17.03.20, 23:39
      Zamek Czocha

      Obronny zamek graniczny położony w miejscowości Sucha. Ma to być najbardziej nawiedzone miejsce w Polsce. Osoby odwiedzające zamek Czocha mówią o jękach i szeptach słyszalnych na korytarzach, dochodzących niekiedy z lochów krzykach i płaczu oraz o nawoływaniu o pomoc płynącym ze studni. Na korytarzach pojawiają się zjawy, a wiele osób twierdzi, że czuło dotknięcia niewidzialnych rąk, czyjąś obecność. Przedmioty same się przemieszczają, a drzwi otwierają i zamykają. Słychać też tajemnicze dźwięki. 300 lat temu zamek należał do Joachima von Nostitza i jego żony Ulrike. Po jednej z wypraw wojennych szlachcic dowiedział się, że jego żona go zdradziła i urodziła dziecko kochanka. Kazał zamurować je w ścianie, a kobietę wrzucił do studni, gdzie umarła w męczarniach. Od tego czasu po zamku krąży Biała Dama.
      • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 17.03.20, 23:40
       Hotel Tumski, Wrocław

       pokojowe nagminnie spotykały się z takimi zjawiskami jak: nagle odkręcona woda we wszystkich pokojach na piętrze, kompletnie rozrzucona pościel na dopiero co zasłanym łóżku, nagły przenikający chłód, dźwięk kroków na korytarzach (na kamiennych posadzkach, a nie na wykładzinie, jaką jest wyłożony współcześnie korytarz), melodia gwizdana na korytarzach. Pogłoski mówią, że za wszystko ma odpowiadać duch szlachcica, który spieniężył cały swój majątek i pojechał do miasta "zainwestować". W tym czasie w mieście miały miejsce jakieś niepokoje, więc wpadł na pomysł zamurowania swojego skarbu w młynie Magdalena. Sam jednak zginął i do tej pory pilnuje swojej skrzyneczki.
       • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 17.03.20, 23:41
        Zamek w Leśnicy

        Legenda mówi, że na zamku w Leśnicy pokutuje dusza starosty śląskiego, hrabiego Horacego (Horatiusa) von Forno. Ma sporo na sumieniu. Jest odpowiedzialny za masakrę stabłowickich chłopów, którzy protestowali przeciwko likwidacji kościołów protestanckich 1663 r. Kazał też zabić 50 chłopów wraz z żonami i dziećmi. Powód? Nie chcieli przejść na katolicyzm. Schowali się na cmentarzu, gdzie zostali zastrzeleni i wrzuceni do wody. Po śmierci hrabia został pochowany w nocy, bez ceremonii.
        • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 17.03.20, 23:42
         Mostek Pokutnic, Wrocław

         Mostek Pokutnic (zwany też Mostkiem Czarownic) to łącznik pomiędzy wieżami katedry św. Marii Magdaleny we Wrocławiu. Legenda głosi, jakoby zamykano tam panny, które wolały rozrywki zamiast codziennego życia u boku męża i dzieci. Matki często pokazywały to miejsce córkom, by przestrzec je w ten sposób przed zejściem na złą drogę. Krążenie po mostku miało być rodzajem pokuty, która często doprowadzała do samobójczej śmierci. Duchy pokutnic muszą teraz za karę zamiatać mostek.
         • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 17.03.20, 23:42
          Rozjazd dróg Sulistrowice - Sulistrowiczki

          To nawiedzone miejsce znajduje się na drodze z Sobótki do Świdnicy, za wsią Będkowice, przy rozjeździe dróg na Sulistrowice i Sulistrowiczki. Przy rosnącym tam dębie można spotkać zjawy o nieokreślonych kształtach. Niekiedy można też zobaczyć ognisko. Samo się zapala i płonie przez kilka minut. Według pogłosek najłatwiej zaobserwować te zjawiska w okolicach września - listopada. Możliwe, że jest to związane z zakończeniem roku według kalendarza celtyckiego (współcześnie umownie 31 października / 1 listopada, dzień Wszystkich Świętych). Według dawnych wierzeń w tym czasie duchy osób, które zmarły w trakcie minionego roku oraz tych, które się jeszcze nie narodziły, zstępują na ziemię. Gaszono wszelkie ogniska, kaganki i pochodnie, żeby ich domy wyglądały na zimne i niegościnne.
          • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 17.03.20, 23:43
           Nawiedzony kościół w Sędzisławiu

           W kościele w Sędzisławiu, w powiecie Kamiennogórskim, podczas nabożeństw pojawiała się tajemnicza postać. Mieszkańcy opowiadali o przezroczystym, jak gdyby nierzeczywistym tworze, który miał objawiać się w trakcie modlitw. Mówi się, że ma to być dusza przysłana z czyśćca. Duchowni mieli tam poważnie myśleć o odprawieniu egzorcyzmów i prosić wiernych o nienagłaśnianie sprawy. Niewykluczone, że zjawa wciąż krąży między kościelnymi ławami.
           • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 17.03.20, 23:44
            Zamek w Goli Dzierżoniowskiej

            Zamek został wybudowany w 1580 roku. Od wieków dzieją się tam dziwne rzeczy. Po komnatach przechadzają się duchy trzech zamurowanych żywcem panien. Zjawy miały utrudniać restaurację zabytku, rozrzucać deski, wysypywać cement i niszczyć odświeżane elementy. Turyści do dziś twierdzą, że w oknach ukazują im się piękne kobiety ubrane w zwiewne suknie.
            • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 17.03.20, 23:45
             Las wokół Wysokiego Kamienia

             16 czerwca 1966 roku, na szczyt Wysokiego Kamienia w Górach Bardzkich, miała wybrać się grupa młodzieży, która dla żartu zaczęła wywoływać duchy wokół ogniska. Zjawy pojawiły się, zgasiły płomień i rozpędziły wygłupiających się chłopców. Dwóch z nich dobiegło w panice do wsi Laskówka. Ich kolegów nigdy nie odnaleziono... Ci, którzy przetrwali, mieli być nawiedzani w snach przez postać o imieniu Aargaroth.
             • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 17.03.20, 23:46
              Zamek Grodziec

              W tym zamku grasować ma Czerwony Upiór, przybierający postać kościotrupa ubranego w zbroję i pomarańczowy płaszcz. Legenda głosi, że po raz pierwszy ukazał się on kasztelanowi Janowi, który przez lata był bezwzględnym władcą gnębiącym swoich poddanych. Po spotkaniu ze zjawą miał całkowicie zmienić swoje życie.
               • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 17.03.20, 23:47
                Dwa opuszczone budynki w podbydgoskim Żołędowie

                Powstały prawdopodobnie w okolicy 1970 roku, jako przechowalnia owoców. Mają nie figurować w rejestrze i nie występować na mapach. Powstały jako samowolka budowlana i do dziś straszą mieszkańców, według których dzieją się tam bardzo podejrzane rzeczy.
                 • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 17.03.20, 23:50
                  Dom we wsi Topolinek, w pobliżu Świecia

                  Dawni właściciele domu i ich znajomi mieli być świadkami niewiarygodnych zdarzeń. Pewnego razu, tajemnicze siły, uniosły jednego z mieszkańców i trzymały nad ziemią do góry nogami. Niedługo później syna gospodarzy, gdy spał, zaatakował niewidzialny agresor. Jak twierdził mężczyzna, miał poczuć ból przypominający oparzenie pleców płonącą zapałką. Sprawy nigdy nie udało się wyjaśnić.
                  • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 17.03.20, 23:55
                   Opuszczony dom w Łochowie

                   Rudera wygląda jak wiele innych opuszczonych budynków. Jest pomazana sprayem i nadaje się wyłącznie do rozbiórki. Ci, którzy kiedykolwiek spędzili tam choćby chwilę, wiedzą jednak, że to miejsce jest wyjątkowe. Po domu ma krążyć syn mieszkającej tu niegdyś pary, który dawno temu, w wyniku niefortunnego wypadku, wpadł do studni.
                     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:01
                      Nie mogę tutaj, przytoczyć historii domu ale parę lat temu na weselu naszej krewnej, na wsi noc spędzaliśmy w domu, który dopiero był w budowie. Byliśmy jeszcze dziećmi, więc nikt nie był "pod wpływem". W nocy nagle usłyszeliśmy najpierw kroki, potem dziwny szelest i to o różnej tonacji. Noc potęgowała strach. Jak zwykle rano okazało się, że "strach ma wielkie oczy". Okazało się, że jakiś starszy weselnik chciał sprawdzić do się u nas dzieje i chodził i zaglądał do chałupy. A co do szelestów to oderwał się kawałek folii i szeleścił pod wpływem ruchu powietrza a drugi dźwięk to pewne zwierzątko buszowało po domu.
                      • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 15.04.20, 23:05
                       Epidemia, która swój początek miała w Azji Środkowej, najprawdopodobniej Chinach, przedostała się za sprawą jedwabnego szlaku. Włoskie społeczeństwo wyjątkowo boleśnie przekonało się o niszczycielskiej sile zarazy morowej. Jednym z ognisk choroby była Wenecja. Słynny karnawał miał się przerodzić w wyjątkowo makabryczne dance macabre, taniec śmierci, do którego zaproszeni byli wszyscy - bez względu na wiek, płeć, zamożność czy pochodzenie

                       --
                       🐥
                     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:25
                      Nawiedzony dom w Jaśkowicach

                      W 1947 roku doszło tu do wstrząsającej zbrodni. Włóczęga włamał się do domu starszego małżeństwa, brutalnie zabił gospodarzy siekierą i na skradzionym rowerze uciekł z cennymi pamiątkami i kosztownościami. Zabójcę zatrzymano i skazano na śmierć, a dom próbowano kilkukrotnie ofiarowywać kolejnym rodzinom. Nikt nie wytrzymał tu jednak długo. Co wieczór w budynku pojawiają się bowiem duchy dawnych gospodarzy. Ich wizytom towarzyszy przerażający chłód i jęki.
                     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:27
                      Babia Góra

                      Według legendy, na Babiej Górze, znanej dawniej pod mrożącą krew w żyłach nazwą Diablak, stał czarci zamek. W rumowisku, które pozostało po tej budowli, do dziś ma przebywać duch diabła, który raz na jakiś czas wybiera sobie kolejne ofiary. Tylko w ostatnim półwieczu nie brakowało tu podejrzanych wypadków, których przyczyn długo nie dało się wyjaśnić.
                     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:29
                      Zamek w Niedzicy

                      Na zamku można usłyszeć przerażające szepty Brunhildy, którą mąż Bolesław Łysy wypchnął przez okno jednej z wież. Kobieta wpadła do studni i utonęła. Towarzyszy jej Biała Dama przechadzająca się po zamku w nocy w zwiewnych, białych szatach. Według legendy, to córka jednego z właścicieli zamku i pewnej peruwiańskiej księżniczki, która miała ukryć tu tajemniczy testament Inków.
                     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:31
                      Blok przy ulicy Herbsta 4, Warszawa

                      W bloku przy Herbsta 4 od samego początku rozgrywały się tragiczne i tajemnicze wydarzenia. Najpierw z balkonu wyskoczyła kobieta. Po jej śmierci młody mieszkaniec domu został rozjechany przez samochód. Później mężczyzna, który odkrył zdradę żony, zabił ją w mieszkaniu siekierą. Złe moce wciąż mają szukać tu kolejnych ofiar...
                     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:31
                      Willa przy Wilczej 2/4, Warszawa

                      W kamienicy straszy duch studenta spacerujący w towarzystwie białego psa. Młody mężczyzna miał kiedyś popełnić samobójstwo w jednym z tutejszych mieszkań. Później dochodziło tu do tajemniczych, brutalnych morderstw. Wielu Warszawiaków do dziś uznaje to miejsce za przeklęte.
                     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:33
                      Komisariat w Konstancinie-Jeziornej

                      Budynek przy ulicy Niecałej w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej do niedawna pełnił funkcję komendy policji. Pracujący w nim funkcjonariusze niejednokrotnie opowiadali o dziwnych odgłosach dochodzących z piętra obiektu. Któryś z nich miał też natknąć się na ducha. Legenda głosi, że to efekty bestialskich tortur, jakie zatrzymanym serwował tu jeden z agentów UB. Jego zjawa ma kręcić się po budynku i odstraszać nieproszonych gości.
                     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:33
                      Kamienica Mansjonaria, Warszawa

                      Po śmierci wrócił tu książę hulaka Stanisław, który najpierw zemścił się na oskarżanych o jego zabójstwo kucharkach, a potem przez wieki uprzykrzał życie wszystkim odwiedzającym. W kamienicy słychać kroki, szepty, dziwne szelesty, a nawet rozmowy prowadzone w dawnej polszczyźnie
                     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:35
                      Stara Cerkiew w Chróścinie

                      Obok cerkwi znajdował się mały cmentarz, na którym spoczął syn posiadaczy zamku po śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. W godzinach wieczornych można spotkać tam małego, bawiącego się chłopca. Co jakiś czas przerywa zabawę, aby popatrzeć smutno w okna cerkwi, a na widok nieznajomych – podchodzi z pytaniem czy widzieli jego rodziców, po czym rozpływa się w powietrzu.
                     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:37
                      Nawiedzony las w Kędzierzynie Koźlu

                      W rejonie leśniczówki Biały Ług krążyć ma duch dziewczynki na rowerku. Spacery w tamtym rejonie, według wielu świadków, wiążą się z ciągłym poczuciem bycia śledzonym przez coś niewidzialnego. Legenda głosi, że dziewczynka została zabita przez własnego ojca, który wcześniej wyrwał jej włosy ciągnąc ją przez bagna.
                     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:40
                      Drewniany dom na osiedlu Dziesięciny

                      Budynek stoi pusty. Jego właścicielka otrzymała go po zmarłych rodzicach i przyznaje, że kiedy tylko tam jest, na jej oczach dzieje się coś dziwnego. Otwierają się szafki i szuflady, w kuchni leżą porozrzucane sztućce, światła same się zapalają i gaszą. Czuć tam czyjąś obecność, a próby pozbycia się nieproszonego lokatora nie przynoszą skutków.
                     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:42
                      Nawiedzony dom na trasie z Łapy - Siemiatycze

                      W domu słychać dziwne hałasy. Poruszają się też meble i sprzęty kuchenne. Miarka przebrała się jednak, gdy szyby w oknach rozbiły się w niewyjaśnionych okolicznościach, a pewnego wieczora, duch podpalił firanki i kołdry. Zjawą ma być dawny właściciel domu, który manifestuje swoje niezadowolenie tym, że jego córka chciała sprzedać ten budynek.
                     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:44
                      Cmentarz, Gdańsk Stogi

                      Pracownik opiekujący się cmentarnymi drzewami, według legendy, miał pewnego dnia powiesić się na jednej z gałęzi. Pielęgnowane przez niego drzewa powyginały się w "ukłonach" dla swojego dawnego opiekuna, a jego duch powrócił na cmentarz i do dziś nawiedza okolicę
                     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:44
                      Węsiory

                      W Węsiorach na Kaszubach znajdują się cmentarzyska z kurhanami i kręgami kamiennymi. Są to pozostałości po germańskim plemieniu Gotów powstała na przełomie II i III w. Kamienne konstrukcje dały początek wielu mitom i legendom. Mówi się, że jest to miejsce nasycone niespotykaną mocą promieniotwórczą, w którym odczuwa się silną obecność duchów.
                     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:46
                      Zamek w Malborku

                      Będący na co dzień świetną atrakcją turystyczną zamek, wciąż kryje swoje tajemnice. Przekonać można się o tym szczególnie w nocy. Podobno można tu wtedy zobaczyć dwóch rycerzy z głowami trzymanymi pod pachami, którym swego czasu miał też towarzyszyć bezgłowy koń. Duchy i diabły mają też kręcić się w podziemnych lochach. W zamku jest też tajemniczy korytarz, przez który boją się przejść psy.
                     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:58
                      Nawiedzony zamek w Ogrodzieńcu

                      Jeden z bardziej znanych polskich zamków i znana legenda o kasztelanie Stanisławie Warszyckim. Ten średniowieczny miłośnik tortur za swoje okrucieństwa - głównie wobec własnych żon - został porwany do piekła przez samego diabła i co noc powraca na zamek pod postacią psa. Ponoć ogromny, ujadający czarny pies na pobrzękującym i długim na trzy metry łańcuchu do dziś pilnuje zamkowych skarbów.
                     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 15.04.20, 23:11
                      Historia włoskiej wyspy jest mroczna i wyjątkowo ponura - bo też izolacji chorych służyła ona kilkukrotnie. Stała się też masowym grobem ofiar co najmniej trzech wielkich epidemii. W kronikach pojawiała się już w pierwszych dekadach V wieku, gdy ludzie z Padwy oraz Este, dwóch miast z regionu Wenecji Euganejskiej uciekali przed hordami barbarzyńców. Poveglia nigdy nie miała stać się jednak prawdziwym i trwałym schronieniem. To prawda, że od IX wieku stopniowemu powiększeniu ulegała populacja miejscowych, jednak wyspa i tak nie miała szczęścia.

                      --
                      🐣
                     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 15.04.20, 23:20
                      Poveglia pozostawała cmentarzyskiem, zbiorową mogiłą z anonimowymi ofiarami Czarnej Śmierci aż do 1922 roku. Wtedy to właśnie władze Włoch postanowiły na nowo wykorzystać nieużytkowany przez lata teren. Otwarcie szpitala psychiatrycznego miało dać nadzieję. Przyniosło jednak prawdziwy terror, który przez lata rozgrywał się nie tylko w umysłach.

                      --
                      🐣
                     • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 15.04.20, 23:28
                      Upiorna historia żyje jednak swoim życiem. Bo choć Povegli nie da się obecnie oficjalnie zwiedzać - ustanowiono zakaz przybijania do wyspy - to wzbudza fascynację. Jest przecież miejscem pamięci. Wyjątkowo upiornym cmentarzyskiem. Dawnym laboratorium, w którym eksperymentowano na ciele, jak i duszy nieszczęśników. Poveglia, niepozorna wyspa położona niedaleko Wenecji, skrywa wyjątkowo upiorne historie.

                      --
                      🐣
  • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:13
   Toruń, Szeroka 35

   W Toruniu wystarczy przejść się ulicą Szeroką, żeby trafić do kamienicy pod numerem 35, gdzie dziś mieści się dom handlowy. Podobno można tam poczuć obecność ducha kowala, który tam mieszkał. To Carl Benjamin Dietrich, który otworzył tu wielkie przedsiębiorstwo i tak pokochał pracę, że nie może się z nią rozstać nawet po śmierci. Co ciekawe, jeszcze za jego życia, w tym miejscu pojawiały się zjawy. Wcześniej mieściła się tam rzeźnia i Dietrich miał widzieć krążące tam duchy kóz.
  • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:14
   Park Ludowy w Bydgoszczy

   Niegdyś miał się tu mieścić cmentarz ewangelicki z II połowy XVIII wieku. Szczątki i groby przeniesiono w inne miejsce, ale do dziś w parku można znaleźć pozostałości nagrobnych płyt. Wielu mieszkańców opowiada też o złej energii, która ma utrzymywać się w tym miejscu. Podobno można tu spotkać tajemnicze postaci i cienie.
  • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:15
   Pałac Zamojskich w Klemensowie

   W jego lochach miała zostać zamurowana żywcem księżna, która była w ciąży z kochankiem. Dusze jej i nienarodzonego dziecka, do dziś nie opuściły tego miejsca. Wielu zwiedzających słyszało krzyki i szloch kobiety oraz towarzyszącego jej niemowlęcia.
  • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:15
   Chełm, podziemia kredowe

   Po chełmskich podziemiach krążyć ma legendarny Duch Bieluch. Jest on duchem białego niedźwiedzia. Zwierzę mieszkało w kredowej jaskini na Chełmskiej Górze pod trzema dębami. Pewnego dnia po powrocie z łowów niedźwiedź zastał przy swojej kryjówce zapalony wieczny znicz. Oślepiony blaskiem zniknął w kredowych podziemiach.
  • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:16
   Bazylika oo. Dominikanów Lublin

   Ojciec Ruszel, pobożny, słynący z dobroci zakonnik, zmarł, a jego ciało zniknęło. Potem działy się różne dziwne rzeczy: organy same grały, zapalały się świece. Dziś o duchu w kościele nikt nie chce mówić. Wśród nieśmiałych szeptów słychać jednak, że wciąż zdarza mu się nawiedzać bazylikę.
  • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:18
   Zamek w Broniszowie

   Legenda o duchach powstała tu za czasów panowania rodu von Kottwitzów. Opowiada ona o duchu okrutnego poborcy podatkowego Fabiana von Kottwitz, który zniknął w dniu swojego ślubu wraz z całym zgromadzonym bogactwem. Są ludzie, którzy twierdzą, że widzieli Fabiana, jak wieczorami biega po zamku.
  • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:20
   Twierdza Kostrzyn

   Król pruski Fryderyk Wilhelm I przetrzymywał swojego syna Fryderyka, późniejszego króla Fryderyka Wielkiego. Książę zaplanował ucieczkę z przyjacielem ppłk. Hermanem von Katte. Ucieczka nie udała się. Von Katte został ścięty na oczach Fryderyka Wielkiego. Bezgłowy duch von Kattego pojawia się w twierdzy
  • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:20
   Cmentarz w Przytoku

   W październiku 1815 r, w rocznicę śmierci gen. Fryderyka Konstantego Ryssela, odsunęła się płyta nagrobna z jego grobowca na cmentarzu w Przytoku. Miała się tam pojawić zjawa w generalskim mundurze. Wtedy w kościele miał też zabić dzwon. Generał w bitwie pod Lipskiem, zamiast osłaniać wojska napoleońskie, kazał do nich strzelać.
  • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:21
   Zamek w Żaganiu

   Legenda głosi, że rzeźbiarz Jan Boreta, działający na zlecenie Piotra Birona, tworząc 170 podobizn maszkaronów zdobiących zamkową elewację, miał wziąć za modela samego diabła. Wcześniej oczywiście podpisał z nim cyrograf. Ostatnia z twarzy ma spoglądać na turystów nienawistnym spojrzeniem i być idealnym odwzorowaniem rysów lucyfera.
  • madohora Re: Opowieści niesamowite - miejsca w których str 18.03.20, 00:21
   Zamek w Janowcu

   Janowiec jest położony na skarpie wiślanej w pow. puławskim. Straszy w nim również Biała Dama. To Helena Lubomirska, córka dawnego posiadacza zamku. Helena w młodości zakochała się w człowieku, który był z niższego stanu. Nie był godny córki Lubomirskich. Helena nie potrafiła tego znieść, nie wyobrażała sobie życia bez ukochanego chłopaka. Dlatego, postanowiła umrzeć. Wyskoczyła przez okno komnaty. Jej ciało zostało najpierw pochowane w Kazimierzu, a później przeniesione do kościoła w Janowcu.

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka