Dodaj do ulubionych

Gwara złoczyńców z 1867 roku

15.03.20, 19:34
Bądź co bądź budować będę: Grandę, cbatrę, facyendę, Nie kumają jury wiele, Zadziaknają nas w manele. Gdy się zjuchci to i basta, Im rum klawszy, tem tryf wzrasts. Zasypiem się! da! niestety Dają w chwacy bransolety. Drwalu, andrusie, siewrauy Gdyś od porty skapowany, Gdyś nia umiałchatrać gładko: Kimaj w bąku po za siatką.
Obserwuj wątek
  • madohora Re: Gwara złoczyńców z 1867 roku 15.03.20, 19:35
   Cywilizacja ujemna przemysłowców za granicami kraju, wywołała potrzebę specjalnych studjów nad językiem i obyczajami, celem zatamowania złego. Język filutów wydoskonalony, służy tymże za śro dek porozumienia się w całych Niemczech lub Fran cji, dlatego to służba bezpieczeństwa odbywa zja zdy, na których udziela sobie spostrzeżeń o język złoczyńców. Taki zjazd miał nastąpić w Niemczech przed laty sześcioma, na którym ułożyć miano do kładny słownik języka i rozesłać go pomiędzy wła dze. Filuterja w kraju naszym, nie wyrobiła sobie tak obfitego języka, ani go przyjęła w powszechności
   • madohora Re: Gwara złoczyńców z 1867 roku 15.03.20, 19:35
    eżeli zatem ze względu na dobro publiczne, zna jomość gwary tej u nas, nie tak wielką jak w Niem czech lub Francji może mieć wagę, nie jest ona je dnak bez interesu, jeżeli zastanowimy się nad tem, źe język złoczyńców nie wyłącznie panuje w obrę bie murów więziennych. Owszem, wyrabia się on i rozpościera po zaułkach miast, wśród gawiedzi próżniaczej i upadłej moralnie, a od tej wciska się pośród klassy wyrobnicze i pracujące w pocie czo ła, które ani wiedzą, jaką drogą przychodzą do na bytku słowa cechującego złoczyńcę. Z miast, roz chodzi się gwara ta włóczęgą pomiędzy lud wiej ski, acz nie gęsto i nie łatwo się zaszczepia.
    • madohora Re: Gwara złoczyńców z 1867 roku 15.03.20, 19:36
     Przestawanie z konieczności z ludźmi karanymi więzieniem za występki, przestawanie przy pracy wspólnej na wyrobku, przy fabrykach i budowlach, zamieszkiwanie z podobnymi ludźmi pod jednym chyżem (dachem), przysłuchiwanie się wysłowieniom byłych przestępców, wystarcza do rozpowszechnie nia w klasie ulicznej, mowy tak zwanej złodziejskiej.
     • madohora Re: Gwara złoczyńców z 1867 roku 15.03.20, 19:37
      Nie jest ona wynalazkiem tego stulecia i u nas. Są ślady, że nie jeden wyraz używany dzisiaj, wie kami uświęcony został. Przechodzi on z rodu do odu, z pokolenia do pokolenia. Wyrazy jak Pta szek, Węzełek, istnieją kilka wieków; przedstulctni zaś język złoczyńców doszedł nas z zapisów Gazety Warszawskiej 1778 r. Nr. 104. Tam czytamy: ,,W przeszłym tygodniu nastąpi ła egzekucja z dekretu sądów marszałkowskich koronnych niejakiego Tomasza K. rodem z Niepo łomic, który za wielokrotne popełnione kradzieże, śmiercią ukarany został. Inni zaś complices wię zieniem są osądzeni. Z indagacji sąd uwiadomio ny został, iż ci u/ormowali język , jedynie sobie zro zumiały, który dla wiadomości podaje się z ich zna czeniem.
      • madohora Re: Gwara złoczyńców z 1867 roku 15.03.20, 19:38
       Łakomce, znaczy pieniądze, Rudniki, Rusony, (mo że ruble), srebrna moneta; Szumowisko, (pałka); Ogary czyli Ligary, (nogi); Rogi, (wół); Zająć, (ude rzyć); Opaleńce, (dukaty); Dolina, (kieszeń); Sięga- wka lub Grabki, (palce, ręka); Pajęczyna, (bielizna); Filucha, (chustka); Makówka, (głowa); Chmara, (stróż); Sumer, (ehleb); Buchnąć, (ukraść). Tak np. a ,Buchnął łakomce z doliny, Zajął szumowiskiem po ligarach, Zmiótł pajęczynę." Te kilka wyrazów ńie wyczerpały zapewne owo- czesnego języka, ani były nowo uformowane, raczej przypuścić trzeba, iż już istniejący język łotrowski, Tomasz K. ze wspólnikami przejął od poprzedni ków, i tylko zręczniej zastosował w praktyce zło- czynnej. Dzierzkowski Józef naśladując pisarzy francuz- kich, wprowadził do powieści Kuglarze (Lipsk 1845), rozmowy złoczyńców. Wyrazy dialogowe zgadzają się ze zbiorem moim, pewnem więc jest, że ich nie wymyślił. Są Chatrak (rewizor), Chatranka (rewizja), Czarna chmura (komisarz), Frajer (fryc), Haras (wódka), Kawczuk (pan), Kawczuczka (pani), Kudłaj (żyd), Kwacz (areszt), Łytkiewicz (golec), Pająk (policjant), Tytyłyty (goły), Szymiel (cwancygier, ilwudziestów- ka srebrna), Bałuje (idzie), Dolina (kieszeń), Bocio (żyd zastawnik), Binia (dziewka), Heilig (pieniądze), Klawe heilig (wielkie pieniądze), Klawe motyle (wielkie banknoty), Kapowidła (oczy), Marchiewki (złoto), Sikora (zegarek), Zbuckać (ukraść).

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka