Dodaj do ulubionych

Przysłowia na 365 dni

20.05.21, 21:29
Z okazji nagrody literackiej urządził poeta N ucztę. Nie podał jednak żadnych trunków. Goście mieli się upić jego sukcesem.

Stanisław Jerzy Lec
Obserwuj wątek
  • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.05.21, 21:30
   🍹
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 23.06.21, 21:37
    Chwycić dłoń Boga i walczyć o swoje marzenia wierząc że ich spełnienie dokona się zawsze we właściwym momencie

    Coelho
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 23.06.21, 21:45
    Cudze pieniądze szczęścia nie dają

    Guitry
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 12.07.21, 18:02
    Chwycić dłoń Boga i walczyć o swoje marzenia wierząc że ich spełnienie dokona się zawsze we właściwym momencie

    Paulo Coelho
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 12.07.21, 18:28
    W reumatyzm i prawdziwą miłość wierzy się dopiero wtedy gdy jest się przez nie nawiedzomym
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 05.10.21, 14:19
    Ojczyzna bez bohaterów to jak dom bez drzwi
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 05.10.21, 14:20
    Rozsądek ma swoje ekscesy i nie mniej potrzebne umiarkowanie co szaleństwo

    Montaigne
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 05.10.21, 14:43
    Koty nie uznają za elokwentnego nikogo kto nie potrafi miauczeć
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 19.10.21, 13:49
    Aby być szczęśliwym z mężczyzną trzeba go bardzo dobrze rozumieć i trochę kochać.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 16.11.21, 14:50
    Nikomu z ludzi nie może się udać zbrodnia doskonała, potrafi jednak dokonać tego przypadek

    Władimir Nabokow
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 16.11.21, 18:35
    Czasem ratują nas prawdziwe drobiazgi, zmiana pogody, gest dziecka, filiżanka doskonałej kawy

    Carroll
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 03.12.21, 18:08
    Zawsze siedzę tutaj jaj ktoś kto przez pomyłkę trafił na scenę i zmieszany czeka żeby go wyproszono, bo zaraz podniosą kurtynę i rozpocznie się przedstawienie

    Sandor Maral
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 15.12.21, 16:29
    Poezja robi się z perły

    Musset
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 08.01.22, 19:49
    Literatura jest jakby zbrojownią, w której narody bron duchową składają i przechowują.

    Buckie. Hist. literatury.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 08.01.22, 19:50
    Manuskrypty w pulcie butwieją lub — dojrzewają.

    Eschenbach. Aphor
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 22.01.22, 15:43
    I to jest prawdziwe przesłanie wolności, mieć najważniejszą rzecz na świecie ale jej nie posiadać

    [i]Paul Coelho[/o]
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 22.01.22, 15:45
    Mowa i milczenia. Czujemy się bezpieczniejsi z szaleńcem, który mówi niż z takim który nie potrafi otworzyć ust

    Emil Colran
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 08.02.22, 23:02
    Nie ma nic równie nieobecnego jak przytomność umysłu

    Rivarol
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 11.02.22, 16:25
    Taki jest wielki biznes - najważniejszy jest zysk, mniejsza o koszty które ponoszą zwykli ludzie

    Wharton
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 11.02.22, 16:26
    Istnieją takie miejsca, które można i trzeba oglądać tylko w ciemnościach

    Zafon
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 22:41
    Młodość jak wiosna jest czasem, w któ rym przygotowywać trzeba zapasy na dłu gie i szczęśliwe życie.

    Walter Ra le i g
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 22:53
    Kto poprawi jedno zło, większę ma za sługę od tego, który odkrył ich dwadzieścia.

    Earl M. Pratt
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 22:56
    Co za niedorzeczność lekceważyć wszystkie lepsze stro ny człowieka, a zwracać uwagę tylko na jego kalectwa!

    Addison.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 22:58
    Nie zapominajcie, że człowiek, który może, a nie robi, musi ustą pić miejsca temu, który nie może — ale próbuje.

    Comtelburo.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:03
    Spójrz w siebie, bo masz trwałą podsta wę do szczęścia, które wyjdzie na wierzch, jeżeli je wy kopać zechcesz.

    Marcus Aurelius Antoninus.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:08
    Prawdziwego geniusza, zjawiającego się na świecie, poznacie po tem, że wszyscy głupcy zrzeszaję się przeciw niemu.

    Jonatan Swift
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:08
    . Szczęście jest to u- czucie, którego do znajemy, gdy jeste śmy zbyt zajęci, by móc czuć się nie szczęśliwymi.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:23
    hackeray. «r Przestrzegaj przyjaciela w sekrecie; chwal go otwarcie.

    Publius S y r u s
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:36
    Dobre słowo dużo warte, a kosztuje niewiele
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:36
    Szczęście waszego życia zależne jest od rodzaju myśli waszych.

    Marcus Aurelius Antoninus.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:37
    Jeżeli możesz, śmiej się zawsze; to tanie lekarstwo. Wesołość jest filozofię niedość rozumianę. Jest sło- necznę stronę istnienia.

    Byron.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:40
    Myśl ludzka rozszerza się pod działaniem słońca.

    Tennyson.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:42
    Żaden człowiek nie upada pod ciężarem dnia dzisiejszego, dopiero ciężary dnia jutrzejszego tak zwiększają ciężar dnia dzisiejszego, że człowiek go znieść nie może.

    M a c- D o na l d.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:44
    Dziwna rzecz, jak nasze szczęście lub nieszczęście zależne jest od naszego sposobu zapatrywania się na rzeczy.

    E. C. B u r k e
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:45
    Kto nigdy nie cofa swego zdania, ten kocha więcej siebie, niż prawdę.

    J o u b e r t
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:45
    Niema nic trudnego, tylko my niedołężnymi jesteśmy.

    B. R. H a y d o n.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:46
    Jeżeli nie możemy otrzymać tego, co lubimy, starajmy się lubić to, co mamy.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:46
    Jeżeli chcecie poznać polityczne i moralne warunki jakiego na rodu, spytajcie, jakie tam sę kobiety.

    A i m e Martin.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:48
    Kto się nie przeko nał o tej prawdzie, że, przy bliższem po znaniu, brzydota pięknieje, a piękność traci swój urok, za leżnie od zalet ser ca i umysłu ?

    Fryderyka Bremer.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:48
    posiadać to, co chce my, jest bogactwem, ale zdolność obcho dzenia się bez tego jest potęgę.

    j erzy Mac Donald.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:50
    W Czyż znałabym radość obecną, nie znając minionej nie doli?

    Alicya K. Van Buren.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:50
    Z radości, które wnieść możemy w ży cie nasze, żadna nie jest tak wielka, jak ta, która jest rezul tatem troszczenia się 0 innych i łagodze nia ich smutków.

    E. C. Burkę.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:53
    Wielkę jest niedo rzecznością nie roz stawać się z własnymi błędami — co jest możliwe — a chcieć uciec od błędów innych ludzi — co jest niemożliwe.

    Marcus Aurelius.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:55
    Praca, jak się prze konano, jest wielkim zdobywcę, zbogaca i buduje narody znacznie pewniej, niż najśmielsze wojny.

    William Ellery
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:57
    Chcesz nabyć wiedzy — musisz praco
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:58
    Dyamenty leŻ 4 w głę biach ziemi; prawdy leżę w głębiach myśli.

    Wiktor Hugo
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 00:01
    Tysięcem słów nie uczynisz tyle, co jednym czynem.

    Ibsen.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 14:45
    Marną wydaje się ziemia tylko tym, którzy są głusi na głosy, ślepi na wizye, oczekujące na niej.

    H. W. M a b i e
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 14:46
    Niema lepszej ma ksymy dla szlache tnego życia, jak to: najwznioślejsze swe chwile zaliczaj do chwil najlepszych.

    Filip Brooks.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 14:48
    Mieć przyjaciela, to znaczy mieć najsłod szy dar, którym ży cie obdarzyć może; być przyjacielem, to znaczy —z dnia na dzień wzniosie kształcić swą duszę.

    Anna Robertson Brown.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 14:51
    Dobre wychowanie objawia się naj lepiej, gdy zwyczajne oko nie widzi go wcale.

    Addison.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 14:52
    Nigdy nie są sami ci, którym towarzyszą myśli szlachetne.

    Sidney.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 14:52
    Kluczem do przyjemności jest uczciwa praca. Wszystkie potrawy smakują z tym sosem
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 14:54
    Wiedzą zdobywa się bogactwo; ale bogactwo nie zdobędzie wiedzy nikomu.

    Bayard Taylor.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 15:00
    Jedna jest droga do spokoju, a tą jest prawda.

    Shelley.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 15:01
    Nie każda rzecz wielka jest zawsze dobre], ale każda rzecz dobra jest wielką.

    Demostenes.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 15:12
    Nic wielkiego uczy nić nie zdołamy, od dając się pracy po łowicznie, ze słabem sercem i niedołęż nym wysiłkiem.

    Barrow.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 15:18
    Małe grzeczności osładzaję życie; więk ze — uszlachetnia ją je.

    B o v e e.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 15:22
    Nie jest szczęśliwem wyrażenie: ?to nie moźliwem się zdaje*. Niedobrego nie zdarzy się tym, którzy je maję cięgle na ustach.

    Carlyle.
    • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 15:49
     Młodości, wszystkie możliwości są w two ich rękach.

     Longfellow.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 15:50
    Myśl jest głębsza od wszelkiej mowy.

    C r a n c
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 15:52
    Kto nie umie uśmiechać się, nie powinien handlować.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 15:53
    Zdrowy rozsądek ulega konieczności i robi z niej użytek.

    Wendell Phillips
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 15:55
    To zwykle próżniacy skarżę się na brak czasu do zrobienia tego, co im się wy daje, że uczynić pragnę.

    Lubbock.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 15:56
    Czego pragniemy goręco, w to prędko wierzymy.

    Young
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 15:56
    Natura nigdy nie pozostaje na miej scu, dusza również; dężę one zawsze albo wzwyż, albo wzniź
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 16:04
    Wspomnienia to je dyny raj, z którego nie możemy być wy rzuceni.

    Richter.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 11.03.22, 14:27
    Są dwa sposoby odnoszenia sukcesów w życiu, albo dzięki własnej pracowitości albo przez głupotę innych

    La Bruyere
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 11.03.22, 14:43
    Możemy zrozumieć się nawzajem nie wyjaśnić samego siebie każdy może tylko sam

    Hesse
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 11.03.22, 14:44
    Wszystko co rzekomo zdusiliśmy - ułomności, przywary, obsesje - znów po pewnym czasie wypływają na powierzchnię

    Emil Cioran
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 22.03.22, 18:18
    Jestem wystarczająco dumny z tego co jednak wiem aby przyznać z całą skromnością iż nie wiem wszystkiego

    Nabokow
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 10.04.22, 14:57
    Przez całe życie starannie unikałem wesel i pogrzebów. Prawdę mówiąc nie widzę między nimi wielkiej różnicy

    Wharton
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 13.04.22, 17:55
    Stara miłość nie rdzewieje
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 13.04.22, 18:09
    Ten się śmieje kto sie śmieje ostatni.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 13.04.22, 18:56
    1900 hrabia Ferdinand Zeppelin odbył swój pierwszy lot sterowcem nad Jeziorem Bodeńskim
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 13.04.22, 20:06
    Co było nie wróci i szaty rozdzierać by można. Cóż każda epoka ma swój zwyczaj i ład. A przecież mi żal...
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 25.04.22, 17:29
    Sława lepiej pasuje zmarłym to wypożyczony strój, żywi wyglądają w nim śmiesznie
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 06.05.22, 17:05
    Koty za elokwentnego nie uznają nikogo kto nie potrafi miauczeć
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 14.05.22, 21:28
    Istotą bycia człowiekiem jest być stale skierowanym i zorientowanym ma coś lub kogoś innego niż my sami

    Franki
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 22.05.22, 20:55
    Wszystko co słyszymy jest opinią a nie faktem. Wszystko co widzimy jest punktem widzenia a nie prawdą

    Marek Aureliusz
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 11.06.22, 19:37
    Dyr. Dąbrowski j*st rządny władzy; skutkiem tego świetnie gra_. Stańczyka.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 13.06.22, 17:40
    Dla własnych błędów i dla błędów miłych nam ludzi mamy zawsze wymówkę i przebaczenie.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 13.06.22, 17:49
    Dlaczegóż wstydzimy się wyznać, żeśmy zbłądzili? Przecie wyznając nasze błędy okazujemy, żeśmy dziś mądrzejsi, niż byliśmy wczoraj.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 13.06.22, 20:12
    Jako na puszczy ogarami szczwana
    Szuka strumienia łania zmordowana,
    Tak dobry Boże moja. dusza licha
    Do Ciebie wzdycha
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 13.06.22, 21:23
    Nie wchodź w sąd z sługą Twoim, bo któż żywy może
    Przed Twem usprawiedliwić się obliczem Boże?
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 14.06.22, 21:58
    Jest Bóg! — zapomnę, że jest — będę żyła, Jakby nie było Boga..
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 14.06.22, 22:00
    Tak — żeś o Bogu zwątpił, tak — że ręka Jego
    Jest ścisła *), że co weźmie, niema wrócić z czego?
    Co od Boga, winniśmy to wdzięcznie przyjmować;
    Czy nam daje, czy bierze, za wszystko dziękować
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 14.06.22, 22:00
    Czasem Pan Bóg nawiedzi albo za karanie,
    Albo chcąc zbudzić większe do czego staranie.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 14.06.22, 22:11
    Bóg jeden tylko zsyła zmartwienia,
    Lecz On odpuszcza i grzechy;
    U Niego szukaj więc przebaczenia,
    U Niego szukaj pociechy
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 14.06.22, 22:22
    Bóg, który stwarza światy i niszczy, kiedy chce,
    Nie może bez mej woli na nowo stworzyć mnie.

    A. Ślązak.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 14.06.22, 22:25
    Mnie trwać przy Bogu dobrze jest.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 14.06.22, 22:26
    Wielmożne są sprawy Pańskie;wszystko mądrze uczynił
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 14.06.22, 22:28
    Dokąd pójdę od ducha Twego i gdzie się schronię od oblicza Twego? Jeśli wstąpię do nieba, tameś jest; jeśli zstąpię do piekła, i tam jesteś
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 14.06.22, 22:32
    Z wielkości i piękności stworzenia łatwo Stworzyciel poznany być może.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 16.06.22, 15:47
    Ażali niebios i ziemi ja nie napełniam? mówi Pan
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 16.06.22, 15:48
    Pan jest, który przenika serca i nerki.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 17.06.22, 13:34
    Noc posiada tę magiczną moc nadawania cech nieodwracalności i monstrualności nawet najmniejszym rzeczom


    Jose Saramago
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 17.06.22, 13:40
    Małe rzeczy są naprawdę małe, ale być wiernym w małych rzeczach - to wielka rzecz

    Św. Augustyn
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 17.06.22, 14:11
    Bałem się zawsze nie nabitych karabinów. Rozbijano nimi glowy

    Stanisław Jerzy Lec
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 19.06.22, 20:28
    Jaka pogoda na Gromniczną taka i wiosna będzie
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 02.07.22, 11:28
    Zmienia się kategoryczny imperatyw, dawniej wykrzykniki przypominały maczugi, dziś rakiety

    Stanisław Jerzy Lec
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 02.07.22, 11:29
    Nie pytaj Boga o drogę do nieba bo wskaże ci najtrudniejszą

    Stanisław Jerzy Lec
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 07.07.22, 22:20
    https://fotoforum.gazeta.pl/photo/1/rb/qa/wzpg/uOqAO9LQZMg5pSRsX.jpg
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 16.07.22, 10:46
    Nie chowaj nienawiści po wieczne czasu, ty który sam jesteś śmiertelny

    Arystoteles
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 08.09.22, 19:12
    Silna wrażliwość którą tak wielu się chełpi, jest najczęściej następstwem zaniku rozumu

    Lichenberg
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 08.09.22, 19:18
    ...nie mógł zasnąć. I im więcej się o to starał tym bardziej nie mógł

    Milne
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 13.09.22, 17:48
    Droga do celu to nie połowa przyjemności to cała przyjemność

    Jan Paweł II
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 13.09.22, 17:49
    Czytać to bardziej żyć, to żyć intensywniej

    Zafon
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 13.09.22, 18:07
    Uczciwość jest najlepszą polityką
  • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.05.21, 21:33
   U sąsiada zbiory zawsze wydają się lepsze a jego krowa daje więcej mleka

   Owidiusz
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.05.21, 21:35
    Choroby sąvpobto by nam przypominać że nasz kontrakt z życiem może być w każdej chwili unieważniony

    Emil Cioran
    • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.05.21, 21:37
     Pamiętaj: naprawdę niczego nie daje pogrążanie się w marzeniach i zapominanie o życiu

     Rowling
     • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.05.21, 21:38
      Jaki by nie był powód łez, w końcu i tak trzeba wytrzeć nos

      Henrich Heine
      • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.05.21, 21:41
       ...noc posiada tę magiczną moc nadawania cech nieodwracalności i monstrualności nawet najmniejszym rzeczom...

       Jose Saramago
       • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.05.21, 21:43
        Kultura wyzwala ciało od zniewolenia pracą i usposabia do kontenplacji

        Umberto Eco
     • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 13.04.22, 18:07
      Ten się śmieje kto się śmieje ostatni
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 23.06.21, 21:40
    Okazuj dobro wszystkim ludziom bo nigdy nie wiesz jaki krzyż przyszło im dźwigać ani jak bardzo potrzebują twojego wsparcia

    Evans
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 16.11.21, 18:30
    Zrozumiałem, że rozumu nie można zastąpić wiedzą o ty jak należy myśleć

    Marek Hłasko
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 16.11.21, 18:37
    Zwątpić we wszystko przynajmniej raz nawet w twierdzenie dwa razy dwa razy jest cztery
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 03.12.21, 19:34
    A dla mnie nie ma ani poniedziałku, ani niedzieli, są tylko dni popychające się w bezładzie

    Jean Paul Sartre
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:40
    Cztowiek zawsze uczyę się musi —, izawsze — jak Ar nold mówi — trzymać się biegu strumie nia 1 -a tymczasem większość ludzi już w połowie życia za trzymuje się przy stojęcej wodzie.

    Anonymous.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:42
    Chociaż smutek przyjść musi, pocóż iść na jego spotka nie? Jak przyjdzie, będzie czas się mar twić, tymczasem spodziewaj się samych dobrych rzeczy.

    Seneca.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:47
    Delikatność jest siłę w kobiecie.

    L i c h t'e n b e r g.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 20.02.22, 23:56
    Praca jest nieuni knionym warunkiem życia ludzkiego, prawdziwem źródłem ludzkiej szczęśliwości.

    Tołstoj
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.02.22, 00:01
    Kobieta jest koronę stworzenia.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 11.03.22, 14:25
    Nie ma sposobu wykazania że lepiej jest być niż nie być

    Emil Cloran
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 25.04.22, 17:20
    Jeśli będziesz szanował tylko prawdę nie będziesz miał wiele do szanowania
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 13.06.22, 17:41
    Nie jest hańbą mieć błędy, ale hańbą jest trwać w błędach.

    Weiss.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 14.06.22, 21:57
    A co nam Bóg sądzi,
    Stanie się tak, jak dolą naszą rozporządzi.
    Każdy pójdzie, gdzie wola Najwyższego skinie;
    A co komu przeznaczy Bóg, to go nie minie.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 14.06.22, 22:25
    Bóg sprawiedliwości nasze sądzić będzie.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 16.07.22, 10:45
    Szukający szczęścia jest jak pijak, który nie może trafić do domu ale wie że ma dom

    Voltaries
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 08.09.22, 19:49
    Czy człowiek nie umiejący liczyć który znalazł czterolistną kończynę ma też prawo do szczęscie

    Stanisław Jerzy Lec
  • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.05.21, 11:21
   Zwycięstwo to bardzo smutna historia

   Tolkien
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.05.21, 11:23
    Jeśli przyszła radiość lepiej ją przyjąć niż bać się że prwnego dnia się skończy

    Coelo
  • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.05.21, 11:25
   Niepokój to świadomość strachu

   Emil Cioran
  • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.05.21, 11:39
   Ludzie siedzą latem do późnego wieczora i palą papierosy, szepczą, snują marzenia, flirtują i wiedzą w głębi serca że nic lepszego ich w życiu nie spotka

   Jonathan Carroll
  • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.05.21, 11:43
   Ale zawsze nadchodzi godzina w historii kiedy ten co ośmiela się powiedzieć że dwa i dwa to cztery jest karany śmiercią

   Albert Camis - Dżuma
  • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.05.21, 11:53
   Stworzenia to odblask. Kochajmy ten odblask z myślą o świetle.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.05.21, 11:55
    Ba£em się zawsze nienabitych karabinów. Rozbijano nimi głowy.

    Stanisław Jerzy Lec
  • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.05.21, 12:12
   Wierność - silne swędzenie z zakazem podrapania się

   Julian Tuwim
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.05.21, 12:14
    Co szaleństwo podyktuje w to zazdrość uwierzy

    Feliks Feldheim
    • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.05.21, 12:15
     Każda praca jest dobra o ile jest dobrze wykonywana

     Albert Einstein
  • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.05.21, 12:16
   Życie polega na ustaleniu odpiwiedniej proporcji pomiędzy pracą a wypoczynkiem

   Jerzy Pilch
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.05.21, 12:18
    Praca daje okazję do odnalezienia samego siebie. W£asnej rzeczywistości dla siebie i nikogo innego

    Bolesław Prus
    • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.05.21, 12:20
     Praca oddala od nas trzy wuelkie niedole: nudę, występek i ubóstwo

     Voltaire
  • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.05.21, 12:29
   W jaki sposób mogę odróżnić zdrowie od choroby rzeczywistość od urojenia. Czy mógłbym jakoś udowodnić realność upływającego czasu.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 21.05.21, 12:30
    Nawet najpiękniejsze nogi gdzieś się kończą

    Julian Tuwim
  • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 07.06.21, 20:12
   Czas - tylko ciche tykanie ściennego zegara przypimina o tym że nie sposób go zatrzymać lub cofnąć.
   • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 07.06.21, 20:13
    Tezeba rak dawać żeby bolało
    • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 07.06.21, 21:00
     Nienawidzę uczucia że ktoś mną kieruje nawet jeśli to dla mojego dobra a zwłaszcza wtedy

     Wharton
     • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 23.06.21, 21:10
      💛
     • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 23.06.21, 21:14
      Źli posłowie są dziełem dobrych obywateli, którzy nuw czynią użytku ze swojego prawa wyborczego

      Foot
     • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 23.06.21, 21:35
      Celem każdej gry jest wygrana. Jeśli nie zależy ci na wygranej, bez sensu jest walczyć

      Hawthorne
     • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 23.06.21, 21:44
      Jeszcze nikt nie upił się intelektualnym rozumieniem słowa wino

      Anthony de Mello
     • madohora Re: Przysłowia na 365 dni 12.07.21, 17:33