Dodaj do ulubionych

Kupiłech sie "Czarny Ogród"

23.01.08, 09:43
Od wczoraj czytom...i prziszly piyrsze refleksje, trocha i niysmak.
Niywiela mie zachwyco, co niyco odpycho. Zoboczymy dali
Obserwuj wątek
  • madohora Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród" 23.01.08, 16:55
   Mie sie jeszcze niy udało przeczytać, mom nadzieja że na tym
   spotkaniu udo mi sie jom kupić. Może podzielisz sie z nami
   refleksjami nad tom książkom? A jak mie sie udo przeczytać to może
   wspólnie podyskutujymy. Słyszałam już opinia,że wtoś tam jest
   zachwycony i czyto to już drugi roz.
   • cirano Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród" 25.01.08, 09:57
    Pisano przez kobiyta, ktoro staro sie byc apolityczno. Niy dotyko "cieplych"
    tymatow, abo sie ino po nich przejyzdzo. Koncyntruje sie wiyncyj na zyciu i
    dziejach pojedynczych rodzin, wmiyszuje patriotyczny wontek. Np. Pogrzyb
    Korfantego (otrutego w polskym wiynziyniu), to niy bol fajny ciuch, kolorowo
    zapaska itd. To bola antypolsko dymonstracja Slonzokow. Po 20 prawie latach
    "rzondow" pokozali ze som przeciw Slonzokom i traktowali-ujom nos jak dojno
    krowa ftoro tsza spolszczyc i kultury (wschodnij)nauczyc.
    Pora uwag miolbych jeszcze. W koncu wierza, ze byloby lepij, jakby tego dziela
    podjynla sie jakos nasza, obiektywno babka.
    No i te cytaty "slonske", pozal sie P.B.
    Dotarzech do polowy, napisza jak leci dalij
    • madohora Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród" 25.01.08, 18:35
     Dobra, no to czekomy na wrażynia. Jak mi sie udo jom dostać to tyż
     oczywiście przeczytom a mom ku tymu dwa powody. Jedyn to taki żeś
     mie tym zaintrygowoł, bo w piyrwszy chwili słyszałach same peany na
     tymat tyj książki jako to super itd.itd.To se potym podyskutujymy na
     tym tymat.
     • cirano Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród" 27.01.08, 12:08
      Niy. Peanow piol napewno niy byda. Krytykowac wiela tysz niy idzie. W koncu
      draznioncych klamstw czy przekryntow do tyj pory zech niy trefiyl
      Jedynie przemilczania wazniyjszych rzeczy, abo ino "po lebkach".
      To jednak jes ksionzka wiyncyj do kobiyt...
      • madohora Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród" 28.01.08, 16:29
       Wybiyrom sie w sobota na to spotkanie z autorkom. Jest o 17.00 na
       farze czyli w Domu Parafialnym. Ciekawo żech jest co łona sama powiy
       na tymat tyj książki, w końcu bydzie jom promować. Godosz, że to
       tako książka pisana przez kobiyta do kobiyt? Zoboczymy.
      • madohora Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród" 28.01.08, 16:38
       Mogiymy sie teraz trocha "pobawić?" I do ty zabawy zaproszom
       wszystkich. Napisz mi tak od serca, jakby wtoś chcioł napisać
       jeszcze jedna książka o Nikiszu czy Giszowcu to co twoim zdaniym
       powiniyn w niej poruszyć? To by była książka bez wątków
       politycznych. Ot tako o codziynnym życiu na Nikiszu, Giszowcu
       powiydzmy w latach 1968 do dnia dzisiejszego? Może być inny okres.
       Jeszcze roz podkryślom, że to ino zabawa.
       • cirano Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród" 29.01.08, 10:51
        Bez wontkow politycznych, bolby problym.
        Ale o masowym przibywaniu wulcow, jejich wybrykach, o niszczyniu miejscowyj
        przirody, zabiyraniu naszym dzieciom jejich terynow zabaw, w koncu o tym, ze
        bajtle w latach 60-tych, ftore z placu do dom wrocaly byly tak czorne, ze matki
        je dwa razy oglondaly, czy to niy jakis cydzy, inkszy najduch. Napewno niy
        znojda nic, czym mogbych Poloka - okupanta pochfolic
        • madohora Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród" 29.01.08, 11:56
         Jo napisałach "bez wontkow" politycznych ale skuli tego,że
         założyłach że takie coś chciołby napoisać wtoś wto sie urodził na
         Nikiszu ale pewne rzeczy wiy ino z ksionżek abo z tego co godajom
         inni. A tak jak piszesz w swoim cytacie o prowdzie. Ni ma gwarancji
         czy tyn co jom wypowiado, że to jest ta jedynie słuszno prowda.
        • madohora Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród" 29.01.08, 12:02
         Widzisz, bo to jest tak. Jo miałach chyba osiym lot, chodziłach do
         podstawowki i nom zrobili spotkanie z "Powstańcym Ślonskim". Był
         taki i chyba go tyż pamiyntosz? Przyszed i nom opowiadoł o ty swoi
         walce, o tym patriotyźmie.A jeszcze do mie to był dziadek moi
         koleżanki a niy powstaniec?! Ja, my go nawet suchali z otwartom
         gymbom. Ino powiydz mi tak na dobro sprawa co jo mogłach z tego
         zrozumieć w wieku siemiu czy ośmiu lot? Wtedy jeszcze zy mnom w doma
         na takie tymaty niy godali.Jakbych tak miała 12 czy 15 lot to jest
         już co innego.
        • madohora Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród" 29.01.08, 12:08
         cirano napisał:

         > Bez wontkow politycznych, bolby problym.
         > Ale o masowym przibywaniu wulcow, jejich wybrykach, o niszczyniu
         miejscowyj
         > przirody, zabiyraniu naszym dzieciom jejich terynow zabaw, w koncu
         o tym, ze
         > bajtle w latach 60-tych, ftore z placu do dom wrocaly byly tak
         czorne, ze matki
         > je dwa razy oglondaly, czy to niy jakis cydzy, inkszy najduch.
         Napewno niy
         > znojda nic, czym mogbych Poloka - okupanta pochfolic

         A jak byś widzioł w taki książce tych naszych słynnych malyrzy? Tak
         jak ich opisujom w tych wszystkich encyklopediach i artykułach w
         prasie? Czy tak jak to o co poniyktórych godali i tak jak to
         pokozali w fimie Angelus?
         "A łon tak czasami godo jakby mioł ptoka"
         Jo cie tu niy podpuszczom ino mie to naprowdy interesuje. Bo jo na
         coś patrza swoimi ślypiami a chciałabych tyż wiedzieć jak na to
         patrzom inni.
  • kefirowa Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród" 29.01.08, 17:31
   A w takiej książce to może by nie skupiać się tylko na jednym
   regionie, na jakiejś konkretnej dzielnicy ale na całym śląsku. Pewne
   problemy dotyczą tak samo innych miejscowości no ale wypłynie wątek
   polityczny i wątek autonomii śląska.
  • balzack Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród" 29.01.08, 17:44
   "Czorny ogrod" ja godocie?
   Był tyż łogrod a tam dziura w płocie
   Za bajtla do brodzika sie właziło
   A za pora lot pod płotym piwo piło
   Potym przyszli, wyburzali
   Wszystkie drzewa wycinali
   Siostra sie mie kiejś pytała
   Bo już drzew (gatunkow)niy pamiyntała
   a mie serce ciyngiym krwawi
   wto to lodowisko tam postawił?

   • cirano Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród" 30.01.08, 16:26
    Lodowisko, na tamte czasy, wydawalo sie jes potrzebne. Bolo tysz trocha z niym
    uciechy. Ale drzew szkoda. I wiela inkszych rzeczy tysz.
    Besto niy idzie byc apolityczny. Trzeba sumiynia Slonzokow ruszac, dosc tego spanio
    • madohora Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród" 30.01.08, 16:53
     Zgodzom sie z Tobom co do lodowiska, ale było już jedne - te co od lot tam
     stoło. A jymu chodziło o to coś co do dzisiej stoi i jest szaro niybieskie i
     straszyło przez wiela lot. Terozki tam jest jakoś aptyka a tak cały czos nic sie
     niy dzioło. I niy przezywej, że sie wypowiadom za kogoś...bo jo wiym co on tak
     mni wiyncy myśli. Moga sie mylić. Tyn gościu to jest moj prawdziwy(realny) brat.
     Starszy brat.
  • madohora Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród" 30.01.08, 16:59
   A tak naprowda to jo jest ta siostra, co niy pamiyntała jakie tam rosły drzewa.
   Pamiyntom ogrod i taki skwerek za ogrodym. Tam rosły takie krzoki, dzikie róże,
   akacje i dziki bez. Ale żech niy pamiyntała czy w tym ogrodzie rosły topole czy
   inne drzewa. Jak sie patrzyło z okna,z kieryś siyni kole lodowiska,to było miło
   papatrzeć a teraz to sie widzi...szare, niybieskie, niybieskie, niybieskie,
   czerwone, niybieskie...falisto blacha z "lodowiska", zaś balcha, odremontowany
   "Jantor" i szpital.
    • madohora Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród" 31.01.08, 17:36
     W dalszym ciągu ino jedno. Ale kaś tak w latach siedymdziesiątych, w
     tym czasie jak Naprzód Janow zdobył rok po roku mistrzostwa, wtoś
     tam wymyślił, że zrobiom z Jonowa dzielnica sportowo no i sie
     zaczyło. Chyba wtedy zrobili tyż Bolina. No i doszli do wniosku,że
     na Nałkowski bydzie cały kompleks sportowy. Zaczynom od Szopynicki
     czyli bydzie boisko (dzisiej ruina), tyn stary Jantor, no i
     wybudowali drugie. To miało być coś podobnego jak "Spodek" to znaczy
     sie podobnego w synsie użytkowania czyli zimom lodowisko a latym
     miały sie tam odbywać różne imprezy. No i jak je już wybudowali, to
     sie zmiyniły czasy i ono chyba ani roz jako lodowisko niy
     funkcjonowało. Już w kierymś tam 2000 roku był jakiś koncert
     muzyczny. A potym zaś stoło puste. To je powynajmowali różnym
     firmom. A terozki wynajoł to jakiś facet i jest tam hurtownia
     farmaceutyczno. No, a te stare lodowisko dali funkjonuje. Kaś tak
     dwa lata tymu je wyremontowali i teroz w piątki i niydziele som tam
     mecze. A, fe. Ni ma ulicy Ormowcow! Jest ulica świynty Anny!
  • madohora Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród" 01.02.08, 16:57
   Wybiyrom sie jutro na to spotaknie z autorkom. Ciekawe co z tego
   wyniknie. Trocha żałuja, że mi sie niy udało ty książki przeczytać
   bo noy byda wiedzieć o co sie pytać.A spotkom sie z tom osobom,
   kiero pioła takie peany na cześć ty książki
   • cirano Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród" 02.02.08, 10:10
    Ksionszka poleku koncza. Niy zachwyciyla mie, ale niy jes nojgorszo. Ot trocha
    dzieji poru familii, pora mnij, abo wiyncyj waznych incydyntow na Ślonsku. Gwara
    jakij autorka uzywo-beznadziejno, skalyczono. Starom sie jom rozumiec pojakymu
    robiyla take felery.
    Ksionszka przeznaczono jes niy ino do Ślonzokow, ale i do "szyrokij reszty".
    Uzylaby richtig gwary, wielu goroli, prawie goroli, ciynczkich goroli, niy
    mogloby zrozumiec, a tym samym klientela chconco to czytac, bolaby skromniyjszo.
    Fakty historyczne Ślonska traktuje czynsto sucho, bez emocji i migo sie uod polityki
   • madohora Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród"- Nasza powieść 07.02.08, 17:57
    Mom dopiyro sześć lot i przyjechałach z mamom i tatom do babki na
    wieś. No tu sie godo babka a niy tak jak u nos oma. Siedza teroz z
    bajtalmi na placu i chce mi sie ryczeć, bo jo do nich godom a łoni
    tak jakoś na mie dziwnie patrzom. Chyba niy wiedzom czego jo od nich
    chca. Ale czymu? Przeca godom tak jak zawsze w doma. Co łoni jacyś
    ciymni som, że niy rozumiom o co mi sie rozchodzi. Niy chcom sie zy
    mnom bawić to niy. Biera swoja lalka i ida za stodoła. Dobrze, że jo
    sie umia sama z sobom tyż bawić. Łoni mi niy som do niczego
    potrzebni.
    • madohora Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród"- Nasza powieść 08.02.08, 16:23
     Teroz dopiyro dociyro do mie to, że jo jednak godom trocha inaczy
     niż oni. Ni mom wyjścia, byda sie musiała nauczyć. Bo już mi sie niy
     podobo to, że mom sie tak tu sama siedza.
     No a przeciyż urodziłach sie na Nikiszu. Miyszkom tak blisko gruby,
     że słysza jak ci co tam robiom godajom. Przeca wszyscy tak jak jo,
     moj brat i tak jak sie godo u nos w doma. Przeca jak jakieś kamraty
     przychodzo do mojego ojca pograć w karty, w skata to tyż godajom.
     Zawsze jak tak jest, to ojciec wysyło mojego brata z dzbonkiym do
     Klubowy po piwo. Mie jeszcze niy, bo jo jest za smarkato na to co by
     po te piwo lotać.
    • cirano Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród"- Nasza powieść 10.02.08, 11:51
     Dotarżech do konca ksionszki. Niy zrobiyła na mie oczekiwanego wrażynia, raczyj
     bych jom dzisioj niy kupiył.
     Faktym jes, że podjynła sie autorka roboty, naszymu sercu bliskij, że jakiś ślad
     po downym, tym kedyś tak piyknym koncie ostanie.
     Wg mie, za mało podkryslo ona sprawa zainwestowania przez Niymcy wielkego
     wysiłku w to, żeby ludziom do nich pracujoncym dobrze, przitulnie sie żyło.
     Ktoś, kto kedykolwiek niymiecke, analogiczne teryny w np. Ruhrgebicie widzioł,
     zrozumioł, co za ogromno różnica w opiece nad robotnikym polskym i niymieckim
     istnieje. Giszowiec świadkym, czego dokonali, do czego zdolni som Poloki. Mom
     niystety ino gorzke myśli na tyn tymat. Boli mie, że te gołodupce, lynie, tak
     nos pogronżyli, bazujonc na naszy łatwowierności i niyzdolności do
     przeciwstawiynia sie jejich cwaniactwu.
     Tyn problym ksionszka omijo, ale fto uważnie czyto, z małym życiowym
     doświadczyniym, dondzie do prawidłowego wniosku i sie zastanowi...
  • madohora Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród" 13.02.08, 16:27
   Wczoraj na promocji książki byłam
   Z mieszanymi uczuciam się bawiłam
   W pierwszej części była promocja
   Druga miała być bardziej mocna
   Książka jak książka każdy może mieć własne zdanie
   Wszak indywidualną sprawą jest czytanie
   Potem na temat dzielnicy były wypowiedzi
   Myślę że więcej inwencji mają moi sąsiedzi
   Plany może i wzniosłe ktoś wyłuszczał
   Ale czy wodzy fantazji nie pouszczał?
    • madohora Re: Kupiłech sie "Czarny Ogród" 14.02.08, 13:10
     No to sie dobrze domyślosz. Promocja książek zazwyczaj wyglondo tak
     samo, ale ta drugo czyńść to mie trocha rozczarowała. Byli tacy co
     powiedzieli coś mądrego ale tak jak napisałach to mogom być ino
     wizje. Jak się zgodzisz to ci wiyncy na tyn tymat pośla na maila?!
     Jednego niy rozumia jak idzie godać na Nikiszu czy
     Giszowcu "Bałkan"?! i napisać w ulotkach, że jest Galeria
     Pogranicze?! Od lot ta galeria w Mysłowicach nazywo sie "GALERIA NA
     POGRANICZU"
     a jak wtoś myśli, że sie czepiom to daja link

     www.m-ce.pl/index2.php?id=_wydarzenia/07_mck#program
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka