Dodaj do ulubionych

Wiersze o Nikiszu: A jo mieszkom na Nikiszu

29.05.08, 11:57
A jo mieszkom na Nikiszu
Dzisioj kożdy o nim słyszoł
Momy takie stare bloki
Zwom się ponoć familoki
I ańfartow całe krocie
Kożdy inny, uwarzocie
Momy rynek, „sukiennice”
A do rynku idom ulice
Tam nad pocztom piykne róże
Jak na strojach, ino duże.
I tam jeszcze som „komzony”
A w nich chleby, salcesony
A tyż w innych czasem "trepy"
Bo to som po prostu sklepy.
Zawsze było dziewiyńć blokow
A w nich pełno piekarniokow
Były chlywy i gołymbie
Nieroz dostoł wtoś po gymbie
Po literku, bo zabawie
Ale zawsze w słuszny sprawie
Potym się na placu siedli
I krupnioki razym jedli,
Bo wtoś robił świniobicie
I czynstowoł – rozumicie?
Czasym tyż my se śpiywali,
Na organkach przygrywali.
I nie było w tym przeszkody,
Że ze starym, śpiywoł mody.
Momy kościoł jak z Baroku
No i łodpust jest co roku.
Filmow u nos nakręcili
Ci co tukej kiedyś byli.
Mieli my tyż krąg artystów,
Do niektórych „okultystów”.
Bo nikt chyba ło tym nie wie
Że łoni już malujom w niebie.
Som tu baby co klachają
Ale co tyż robić majom?
Jak im się tak trocha nudzi
Łobgadujom wszystkich ludzi.
Momy tyż aż dwa hotele
Jak na Niksz to za wiele
Momy piykne lodowisko
A to jeszcze niy jest wszystko.
Jeździła tu tako Banka
Co godali na nia Balkan
Mieli my tyż tukej „Bata”
Ale to już stare lata.
Przyjeżdżojcie,
Łogldojcie
Ale nom nic nie zmieniojcie…
"Madohora"
Obserwuj wątek
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: Nikiszowiec 29.05.08, 11:59
   Nikiszowiec

   Dyć niy było by "Nikisza"
   Jakby tu zabrakło "Gischa"
   Ze tyj gruby szachty miano
   Do osiedlo przipisano

   Zillmann to zaprojektowoł
   Swojo dusza w cegły dowoł
   Wyszło piykne mini-miasto
   Już docynić prziszoł czas to

   Bo perełka naszo ślonsko
   Tyż historio mo niywonsko
   To jest jakby jedyn świat
   W Ślonsku ślonski richtig brat.
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: Perla w koronie 29.05.08, 12:01
   Ta "Perła w koronie" widziołch pora razy
   Tam ze Nikiszowca som piykne łobrazy
   Dziynki Kutza sztuce Polska to widziała
   Dyć jednak pewnikym pryndko zapomniała
   Trza to jakoś zmiynić - Nikisz nom promować
   Nowe klocki przi tym powinny sie schować
   Chyba niy przipadkym ta "janowsko grupa"
   Właśnie tu sie jakoś zebrała we kupa
   Pyndzle se chyciyli - malowali piyknie
   Było tego tela że dzisioj nom styknie.
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: Sol 29.05.08, 12:02
   Jak sie "Sol" tu sam krynciła
   to jo jeszcze bajtlym była
   Łod komunii (I-szej)wyłaziłach
   i na łoczy zoboczyłach
   Zamiast Ślonska momy Niemcy!!!
   Potym nakryncili wiyncy...
   Do dzisioj żech niy wiedziała
   czy czołg czy armata żech wtedy na rynku widziała?
   Musiałach sie przekonać na stare lata,
   że to jednak była armata...
   II
   A jak zaś kryncili "Perła"
   Toch już była modo frelka.
   Na zolyty żech lotała
   i na tych filmowcow zyrkała.
   Chciałach robić za statystka
   Ale jakoś mi niy wyszło.
   Taki jedyn z brodom gość
   Pedzioł, że statystow mo dość.
   I tak złomoł mi kariera
   Choć jo była gryfno frela...
   ha, ha, ha
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: Lodowisko 29.05.08, 12:03
   A pamiyntosz Ty Pieronie
   Jak tak w Nikiszowski stronie
   Chociaż było Lodowisko
   To na placach mimo wszystko
   jak chlywiki pobulili
   To my se tam lodowiska robili
   i grało się cały czas
   "Nasz Plac na Wasz Plac"?
   Jo tyż miyndzy wami lotała
   I w tego hokeja niyroz zagrała.
   -
   madohora
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: Zabawy 29.05.08, 12:05
   Ino mi niy godej, pieroński padalcu
   Żeś tyż na boisku bawił się na walcu
   I że na Belglera żeś lotoł z chopcami
   By się tam pogapić za modymi frelkami.
   I żeś se w łogrodzie robił tyż łognisko
   Tam tak wele Bany, kaj płotek był blisko
   I na Upadowie lotoł za kaczkami
   Bo jak to jest prowda, toś się bawił z nami
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: Tym, którzy odeszli a nieko 29.05.08, 12:06
   Tym, którzy odeszli a niekoniecznie byli „wielcy”

   Dzisioj żeby wos ponudzić
   Powspominom pora ludzi.
   Zaczna może od Kryndzelki,
   Te pierniki, duperelki
   Sprzedawała z krymym misie
   Ich smak pamiyntom do dzisiej.
   Jo ze szkoły tam lotała
   I oblaty kupowała.
   Jeszcze tako baba była
   W wozku majdan swój woziła
   Na nim stare szmaty miała
   I tym wszystkim handlowała.
   Sprzedawała – to ci dziwo
   To co szmelc sie dziś nazywo.
   Trudka tukej tyż mieszkała
   Po Nikiszu sie plontała.
   Dzieci sie jom trocha boły
   Dzieci sie z niej czasym śmioły
   Zaglądała nom we sień
   Do dziś widza jeji ciyń.
   Mieli my tyż tako Cilka
   Sprzedawała flaszek kilka,
   Po hasiokach je zbierała
   Bo to była Cilka cała.
   Zrobcie się na czole ptaszek
   Ale łone były „nasze”.
   Mieli my tyż tu powstańca
   Bajdoł dzieciom już od rańca
   Opowiadał swoje dzieje
   Dzisiej się u Pyjtra grzeje.
   Mieli my tu tych malarzy,
   Dzisioj kożdy ło nich gwarzy
   Filmy o nich nawet kryncom
   I turystow nimi nyncom.
   A jak tukiej malowali
   Ludzie w gowa się klupali.
   Jak żech jest już przy malarzach
   Niy wypado, tyż pogwarza.
   Taki jedyn chop ty był
   „Dom Kultury” łon tym żył.
   Dużo robił tu na gorze.
   Potym obwiesił sie na sznurze.
   Tak godajom, że z rozpaczy
   Myśla, że mu Bóg wybaczył.
   Ziga taki tyż tu był
   Piyknie śpiywoł, ino pił
   I groł jeszcze na gitarze
   A swój talynt przepił w barze.
   Ni mioł żodnego spnsora
   Bo to niy była ta pora.

   I choć łoni tacy mali
   To się kaś tam zapisali
   Dużo z nos ich dziś pamiynto
   Zrobmy my im nasze świynto
   Bo łoni poszli już do Boga
   A w nos żywych jeszcze trwoga
   Zapolmy im wszystkim świeczkaZapalmy im wszystkim świeczkę c.d. tym razem po polsku:

   Nie chcę byście pewni byli,
   Że tu sami tacy żyli
   Jedni trochę przetrąceni
   Drudzy przez los pokrzywdzeni
   Było dużo „wielkich ludzi”
   Dzisiaj o nich będę nudzić
   Dwóch proboszczów tutaj było
   - mówię o tych co nie żyją
   Pierwszy co proboszczem został
   Ciężki krzyż od Boga dostał
   Spadła na niego budowa Kościoła
   Wszystkich wiernych więc zawołał
   Społecznika on miał duszę,
   Pozyskiwał więc fundusze.
   Gdy część murów postawili
   Wszystko, potem zostawili
   Przyszła I wojna i powstania
   O budowie – nie było gadania
   Gdy już wszyscy w to zwątpili
   To budowę dokończyli
   Mamy Kościół jak z Baroku
   Wyświęcony 1927 roku.
   Potem II wojna była
   I z tych stron go wypędziła.
   Gdy zmierzył się ze swoim losem
   Zmarł w niemieckim Gross - Rossen
   Drugi na cmentarzu leży
   Wiele lat tu z nami przeżył
   Parafianie go lubili
   W prezencie ołtarz „Barbary” postawili
   Mieliśmy też tych co walczyli w powstaniach
   Ich mogiła do refleksji skłania
   Do dzisiaj jesienią, latem i wiosną
   Świeże kwiatki na niej rosną.
   Było też kilku nauczycieli,
   Z różnych stron się tutaj wzięli
   Lecz z tą dzielnicą związali losy
   Nieraz nad nami rwąc z głowy włosy.
   Dużo musiałabym wyliczyć
   Uczcijmy ich minutą ciszy...
   Była też grupa malarzy
   Ktoś ich rozsławić się odważył.
   Niektórymi z nich nazwano ulice
   Zapalmy im wszystkim znicze...
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: W parku 29.05.08, 12:08
   Na ławce w parku siedziała
   I z wszystkimi po trochu rozmawiała
   O wszystkich problemach i o troskach
   I nikt nie wiedział, że ona jest "boska"

   A potem wstała i sobie poszła
   i tylko na ścianie jej cień pozostał
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: Nikisz 29.05.08, 12:09
   I znowu dzisiaj Nikisz nam zasłynie
   Na trochę większej scenie
   Nie wiem czy będziemy gośćmi
   Dziennika „Aktualności”?
   Już z rana ekipa bardzo miła
   Przed kościołem z kamerami się kręciła
   Nie wiem czy tylko na mszy będą stali
   Czy też całe uroczystości będą nagrywali
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: W kościele świętej Anny 29.05.08, 12:10
   W kościele świętej Anny

   W naszym kościele na wieży choinki zawsze postawione
   A w tym roku nawet kolorowo są oświetlone
   Na Nikiszowcu tak już jest że obojętnie kto z okna patrzy
   To te choinki piękne na pewno gdzieś tam zobaczy
   No a skoro święta i jeszcze w jakiś czas po świętach
   W każdym kościele stoi przy ołtarzu z Jezuskiem stajenka
   W naszym kościele żłobek od lat ten sam wystawiany
   Figury zakupione wówczas gdy kościół był budowany
   Jak cały kościół neobarokowe, dopasowane do wnętrza kościoła
   I niech o nowoczesność tej dzielnicy nikt tutaj nie woła
   Bo dzielnica z tego jest na całym świecie przecież znana
   Że od lat tutaj jej fasada nie jest wcale zmieniana
   A wracając do stajenki bo o to tutaj chodzi
   Podziwiają ją już od lat ii starzy i młodzi
   Dzieciątko leży w żłobku przy nim Józef i Matyja
   A obok Trzech Króli z darami się szybko uwija
   I nawet zwierzątka w szopce gdzieś tam przykucnęły
   Baranki, osioł i muły też z neobaroku się tutaj wzięły
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: Dzisiaj miałam abstrakcyjny 29.05.08, 12:11
   Dzisiaj miałam abstrakcyjny sen

   Dzisiaj abstrakcyjny sen miałam
   Nikisz w przyszłości chyba widziałam
   Tego by nawet Lem nie wymyślił
   Co mi się czasem potrafi przyśnić

   Między starymi blokami kawiarnię widziałam
   Na jednym z tarasów nawet siedziałam
   A ta kawiarnia była oświetlona i kolorowa
   I na dodatek wielopoziomowa

   Artysta gdyby obraz malował
   Może takie widoki by w wyobraźni zachował
   Tarasy nad dzielnicą wysoko położone
   A ze stolików widoki na każdą stronę

   Cała konstrukcja z niklu i szkła
   Co ze mną w nocy robi wyobraźnia
   A to wszystko tak już urządzone
   Że i stare bloki w to wprzężone
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: Stulecie Nikisza 29.05.08, 12:12
   Stulecie Nikisza
   Plakat powiesili
   A na razie cisza...
   Czyżby kaś wybyli?

   Miały być przystanki
   Nikiszym nazwane
   Ale jak na razie
   som poprzekładane
   Na razie na maglu plakat powiesili
   że to już tak przy stuleciu byli
   Ciekawe czy tyż tak jak w inne lata
   Skończy sie ino na tych plakatach?

   Madohora
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: "Czorny ogrod" 29.05.08, 12:13
   "Czorny ogrod" ja godocie?
   Był tyż łogrod a tam dziura w płocie
   Za bajtla do brodzika sie właziło
   A za pora lot pod płotym piwo piło
   Potym przyszli, wyburzali
   Wszystkie drzewa wycinali
   Siostra sie mie kiejś pytała
   Bo już drzew (gatunkow)niy pamiyntała
   a mie serce ciyngiym krwawi
   wto to lodowisko tam postawił?

   Madohora
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: Galeria Szyb Wilson 29.05.08, 12:16
   Galeria Szyb Wilson

   Kiedyś to był po prostu tylko Szyb Wilsona
   Dzisiaj już w środku galeria zrobiona
   A cała galeria ma aż trzy poziomy
   Każdy z nich pod innym kątem zrobiony
   Tak na sam początek powiem to jasno
   Znalazło się miejsce dla fotografów
   Także dla obrazów jest kawałek ściany
   A młody artysta ciągle promowany
   Lecz może by także pomyśleć o starszych
   Przecież ci tak samo są w końcu coś warci
   Tylko miejscowi czują tego bluesa
   Że tam nakręcono sceny z „Angelusa”
   Gdyśmy się z Rudą Śląską solidaryzowali
   To z tyłu na placu tam Koncerty grali
   Nie wiem jak mam śpiewać, nie wiem w jakim tonie
   Może ta galeria kogoś tu przyciągnie
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: Nikiszowiec 29.05.08, 12:16
   Nikiszowiec

   Stuletnie osiedle, znajomemu powiedz
   Dziś jedyny w świecie jest już Nikiszowiec
   Gdzieś się jeszcze takie osiedla zachowały
   Ale tylko jedno tak Zillmanowie zaprojektowali
   Chcesz się przejść po dachach. Nie musisz schodzić
   Bo z jednego dachu przejdziesz Nikiszowiec
   To zdanie poniżej nie jest przesadzone
   Wszystkie bloki bramami są połączone
   Jak zejdziesz na ziemię, niewielkie uliczki
   No i duże bloki a nie kamieniczki
   Do rynku dochodzą te wszystkie ulice
   A tam te podcienia niczym Sukiennice
   Mówią że dzielnica ta jest chyba biedna
   Bo tam gdzie nie spojrzysz jest czerwona cegła
   Ale nie ma biedy w tej architekturze
   Bo na każdym bloku różnica w fakturze
   Tutaj jakiś załom, tu inne okienko
   Jakiś gruby murek a gdzie indziej cienko
   Każdy balkon inny, inne ma zdobienia
   A tu znowu daszek daje trochę cienia
   Murki na czerwono zawsze malowane
   A okna wciąż czyste i bardzo zadbane
   I jeszcze łączniki ańjfartami zwane
   No i to osiedle dziś tak podziwiane
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: Nikiszowskie Klimaty 29.05.08, 12:17
   Nikiszowskie Klimaty

    
   Na lodowisku stoła rolba
   A my godali że WALEC
   Za bajta obracali w ni korba
   Niy jedyn piznoł się w palec
    
   Przy pływalni, ino trocha dali
   Od zawsze był SKUP flaszek
   I chociaż niy wiela za nie dowali
   Wtoś zawsze je tam zataszczył
    
   Potym do sklepu właził po schodkach
   Ciekawe co tyż tam se tam kupowoł
   Gorzoła ostro czy czekolada słodka
   Niy wiym, bo zaroz to schowoł
    
   A sklepik jak UL tak gwarno tam było
   Bo tam od zawsze za ladom stoł facet
   To tyż oglądać się go tam chodziło
   My tam na skroty lotali przez place
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: Widoki 29.05.08, 12:18
   Ja wam tutaj wspaniałe widoki roztaczam
   O pięknie opowiadam i nie rozpaczam
   A są jeszcze pewne rzeczy do poprawienia
   Na ulicach i naszych podcieniach
   Gdy idę wieczorem to się potykam
   O dziury, których pełno w chodnikach
   Te płyty chyba siedemdziesiąte lata pamiętają
   Nasze władze o ulice wcale nie dbają
   Mówią o Nikiszowcu „Śląska Perła”
   Jak w tym kawale co ząb to przerwa
   Nie ukrywajcie tego przed nikim
   Nie podoba mi się to pseudo – graffiti
   Firmy kredytowe działają jak szalone
   A zabytkowe mury ulotkami oklejone
   To tak jakbym ja sukienkę rozebrała
   A pod tą sukienką potargane halki miała
   Ktoś się przytulił, już do mnie przystał
   Mówi coś, patrzy i …cały czar pryska
   Może zanim zacznie się cała zabawa
   Zróbmy coś z tym, by potem sprzedawać
   Bo jak być gospodarzem, zadanie dość trudne
   Przyjąć mamy gości, gdy naczynia są brudn
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: Perla 29.05.08, 12:20
   Och, cóż się to dzieje znów jakieś krzyki
   To na tapecie znowu jest Nikisz
   To nasza perła mówią jacyś ważniacy
   Ale kto w końcu weźmie się do pracy

   Widziałam w telewizji jak perły poławiają
   Lecz potem każdą perłę pięknie oprawiają
   Więc drodzy Panowie i drogie Panie
   Tu nie wystarczy tylko samo wołanie

   Perła aby wzrostała jej cena
   W złocie ma dużo do powiedzenia
   Bo chociaż droga, podana tak na dłoni
   Czyjegoś gustu po prostu nie dogoni

   Więc oprawcie tę „Perłę” w jakąś koronę
   Lecz niech te pomysły nie będą szalone
   Nic się nie naleje gdy szklanka jest pusta
   Postarajcie się trafić w nasze różne gusta
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: A jo mieszkom na Nikiszu 29.05.08, 12:21
   W galerii Magiel

   I

   Ten obraz dziś mnie urzekl
   Tak pięknie jest namalowany
   Choć, może w formie za duży
   Nie mogę odejść od ściany

   II

   Tu paw ogon rozkłada
   W tle jakieś esy -floresy
   ...ej, to niezła jest zabawa
   Przepadłam w niej już z kretesem

   III

   Stoję tutaj na patio
   I wino trzymam w ręce
   Świat, a świat nic na to
   Tylko w kółko się kręci
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: „Na Jantorze” 29.05.08, 12:24
   „Na Jantorze”

   I

   Za nami tafla jak cien
   Będzie się już wlokła
   Cóż tak już chyba jest
   Gdy gwizd słychać z okna

   II

   Tam za ta linią się już jeździło
   Chociaż stać się dobrze nie umiało
   To w nasz życiorys wpisane było
   Gdy się tutaj już urodziło

   III

   Ciągle nam czegoś było mało
   Każda sobota na lodowisku
   Ciągle nam tego było mało
   Czy to dlatego że było blisko

   IV

   Czasem za drzwi się wychodziło
   I ktoś tylko rzucił dwa słowa
   Na ”Jantor” zaraz się skręciło
   I już zabawa była gotowa

   V

   Nie dla nas były wówczas samochody
   Tylko zabawa jakaś prosta
   Czasem też jeszcze szło się na lody
   Cassate tam można było dostać
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: „Wspomnienia” 29.05.08, 12:25
   „Wspomnienia”

   I

   Dopadło mnie wspomnienie
   Z któregoś deszczowego lata
   Co trochę kładzie się cieniem.
   Wiecie, gdzie była Bata

   II

   Tam raz w poślizg wpadł autobus
   I wjechał w sklepu sam środek
   Kierowca nie był żaden łobuz
   Za nim wjechały tam samochody

   III

   Nikomu wówczas nic się nie stało
   Lecz i w autobusie i u Baty
   Miny przeróżne się widziało
   Wszyscy liczyli wówczas straty
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: „Ginące krajobrazy” 29.05.08, 12:27
   „Ginące krajobrazy”

   I

   Kiedyś były tu śliczne domki
   Przed każdym domem ganek
   A w środku domów „ramki*”
   A w oknach biel firanek

   II

   Jeździła tu kolejka
   I wszystkich nas woziła
   Dla nas to strata wielka
   Dla innych się przeżyła

   III

   Potem kolejny historii wir
   Kazał to wszystko zlikwidować
   Czy mądry człowiek czy to świr
   Kazał te bloki wybudować

   IV

   Do licha co mu przeszkadzało
   Że mówił relikt przeszłości
   Tak wiele rzeczy zlikwidowano
   Dziś tylko na obrazach gości
   V

   Nawet już tu nie ma szyn
   I nie ma sklepu u „Tomiski”
   Jest tylko jakaś knajpa „Młyn”
   Gdzie teraz podają Whinksy.
  • jurek-de1 Re: Wiersze o Nikiszu: Śląsk 29.05.08, 12:28
   Śląsk

   I

   Kiedyś były tu hałdy
   Dziś tych gor tu nie ma
   Widok jakiś bezbarwny
   A mnie dopadła trema

   II

   „Muza” i „Słońce” – kina
   Dwa nawet były stare
   Dziś kin już tutaj nie ma
   Więc nie dziw się że odjadę

   III

   I Jan był taki szyb
   Podobno cud techniki
   Że tam już nie ma szyb
   Nie mówcie tego przed nikim!

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka