• madohora Re: Odwódki 08.11.12, 01:02
   zamknięty
   Od Agaty do wspomnień tych co przed laty
  • madohora Re: Odwódki 08.11.12, 17:26
   zamknięty
   Od gadania Poli czasem mnie głowa boli
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 16:15
    zamknięty
    Od przewłoki do odroczenia
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 16:19
    zamknięty
    Od przyjmu do bogactwa
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 16:21
    zamknięty
    Od przykopy wziyny sie okopy
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 16:24
    zamknięty
    Od powieści do złej wieści
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 16:36
    zamknięty
    Od przypowieści do złej wieści
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 16:39
    zamknięty
    Od przypozwania do aresztowania
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 16:42
    zamknięty
    Od przyrodzonego do spadku wielkiego
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 16:45
    zamknięty
    Od podpiska do zapiska
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 16:46
    zamknięty
    Od pokuty do boruty
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 16:50
    zamknięty
    Od pomiarku do pamianku
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 16:52
    zamknięty
    Od poswaru do kary
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 16:55
    zamknięty
    Od propensy do dobrej pensji
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 16:58
    zamknięty
    Od przedawatela do obywatela
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 17:01
    zamknięty
    Od cielesnej przysięgi dodamy cięgi
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 17:05
    zamknięty
    Od przysięgłego do sędziego
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 17:12
    zamknięty
    Od przysiężnika do czarnoksiężnika
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 17:17
    zamknięty
    Od przysłuszeństwa do rodzinnego przekleństwa
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 17:26
    zamknięty
    Od przytomnego do bezdomnego
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 17:31
    zamknięty
    Od pszczół do ul
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 17:34
    zamknięty
    Od pszczelnika do cukiernika
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 17:42
    zamknięty
    Od regestrów do spisów
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 17:47
    zamknięty
    Od rekognicji do
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 17:51
    zamknięty
    Od regresu do karesu
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 17:55
    zamknięty
    Od rektora do profesora
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 18:01
    zamknięty
    Od rektyfikacji do przyznania racji
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 18:07
    zamknięty
    Od rekuperowania do remitowania
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 18:17
    zamknięty
    Od rekwizytacji do wizytacji
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 18:21
    zamknięty
    Od remitowania do odsłania
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 18:31
    zamknięty
    Od renuncjowania do darowania
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 18:36
    zamknięty
    Od renty do retenty
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 18:47
    zamknięty
    Od rezolowania do rezydowania
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 18:51
    zamknięty
    Od rękodania do zobowiązania
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 18:55
    zamknięty
    Od rezolowania do decydowania
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 18:58
    zamknięty
    Od rękojemskiego do ziemskiego
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 19:01
    zamknięty
    Od reborcji
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 19:05
    zamknięty
    Od robotowania do własnego pola uprawiania
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 19:09
    zamknięty
    Od rodziczki do siostrzyczki
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 19:12
    zamknięty
    Od roku do wyroku
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 19:17
    zamknięty
    Od rozeprzy
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 19:38
    zamknięty
    Od rugowania do sprawiedliwości szukania
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 19:41
    zamknięty
    Od rybnika do Rybnika
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 19:45
    zamknięty
    Od ryńskiego do chińskiego
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 19:48
    zamknięty
    Od schwalenia do innego wydarzenia
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 19:51
    zamknięty
    Od siodłaka do kułaka
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 19:58
    zamknięty
    Od skajania do obiecywania
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 20:02
    zamknięty
    Od skłonienia do schronienia
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 20:06
    zamknięty
    Od skotnicy do nowoczesnej ulicy
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 20:11
    zamknięty
    Od skryptu prawnego do skryptu dłużnego
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 20:13
    zamknięty
    Od sławetnego do bogatego
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 20:16
    zamknięty
    Od słowutnego do rezolutnego
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 20:18
    zamknięty
    Od smowy do majątku połowy
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 20:26
    zamknięty
    Od smugu do długu
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 20:28
    zamknięty
    Od solka do kołka
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 20:32
    zamknięty
    Od sprawnego do nie-strawnego
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 20:35
    zamknięty
    Od stajania do sprzedawania
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 20:38
    zamknięty
    Od stajanka do zbioru sianka
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 20:47
    zamknięty
    Od stateczku do mająteczku
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 20:50
    zamknięty
    Od odpornej strony wziął się oskarżony
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 20:53
    zamknięty
    Od powodnej strony do oskarżonych
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 21:01
    zamknięty
    Od żałobnej strony do oskarżonych
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 21:04
    zamknięty
    Na stróży czas się dłuży
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 21:07
    zamknięty
    Od stryjowizny do dziadowizny
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 21:09
    zamknięty
    Od stryka do starego pryka
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 21:12
    zamknięty
    Od strzegania do pilnowania
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 21:18
    zamknięty
    Os substancji do stancji
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 21:22
    zamknięty
    Od suplikacji do przyznania racji
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 22:17
    zamknięty
    Od swadziebnego do badziewnego
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 22:20
    zamknięty
    Od swaka do śwagra
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 22:25
    zamknięty
    Od synowca do synowca
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 22:27
    zamknięty
    Od szczycenia do bronienia
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 22:30
    zamknięty
    Od szeląga do miliona
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 22:38
    zamknięty
    Od szweca do szewca
   • madohora Re: Odwódki 17.11.12, 22:41
    zamknięty
    Od świadomego do zeznania pelnego
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 16:16
    zamknięty
    Od substancji do dania racji
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 16:20
    zamknięty
    Od suplikacji do przyznania racji
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 16:24
    zamknięty
    Od swadziebnego do weselnego
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 16:27
    zamknięty
    Od taksy do taksy
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 16:36
    zamknięty
    Od teraźni do jaźni
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 16:43
    zamknięty
    Od terminaty do notaty
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 16:46
    zamknięty
    Od tumultu do tumultu
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 16:52
    zamknięty
    Od turbacji do suplikacji
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 16:57
    zamknięty
    Od tutecznego do tutejszego
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 16:59
    zamknięty
    Od tymfa do tymfa
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 17:04
    zamknięty
    Od upełnego do zupełnego
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 17:10
    zamknięty
    Od upłatku do zadatku
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 17:15
    zamknięty
    Od uroczego do zadłużonego
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 17:19
    zamknięty
    Od uwerunku do meldunku
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 17:22
    zamknięty
    Od watachy do wachy
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 17:24
    zamknięty
    Od warowania do pilnowania
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 17:27
    zamknięty
    Od wciorka do ziarka
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 17:29
    zamknięty
    Od wespołka do wesołka
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 17:31
    zamknięty
    Od wicowanego do plecionego
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 17:35
    zamknięty
    Od wydymusa do fiskusa
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 17:37
    zamknięty
    Od wiertla do wiertla
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 17:38
    zamknięty
    Od wieśnicy do okolicy
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 17:40
    zamknięty
    Od wiolencji do nietolerancji
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 17:43
    zamknięty
    od włodarza do stolarza
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 17:45
    zamknięty
    Od wnętki do testamentu z pierwszej ręki
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 17:47
    zamknięty
    Od woleństwa do panieństwa
   • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 17:53
    zamknięty
    Od wybierczego do pierwszego
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 17:58
     zamknięty
     Od wyciepania do przezywania
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 18:03
     zamknięty
     Od werdykafu do cesji
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 18:10
     zamknięty
     Od wiertla do wiertła
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 18:12
     zamknięty
     O wyroku do wyroku
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 18:16
     zamknięty
     Od wysadzenia do zasiedzenia
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 18:20
     zamknięty
     Od wyszypienia do przeprowadzenia
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 18:23
     zamknięty
     Od wzdania do dania
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 18:27
     zamknięty
     Od wzdawka do wzdawka
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 18:30
     zamknięty
     Od zafantowania do zabrania
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 18:34
     zamknięty
     Od zafrymarczenia na dowidzenia
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 18:38
     zamknięty
     Od zagajenia do zakończenia
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 18:41
     zamknięty
     Od zapozywania do wezwania
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 18:45
     zamknięty
     Od zapoustówo zapustów
     • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 20:44
      zamknięty
      Od zasiedziałego do zastanego
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 20:50
     zamknięty
     Od terminu zawitego do innego
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 20:52
     zamknięty
     Od zbera do cerbera
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 20:54
     zamknięty
     Od zdawku do spadku
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 20:56
     zamknięty
     Od zewzdawania do zeznawania
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 20:58
     zamknięty
     Od zrażania do potrącania
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 20:59
     zamknięty
     Od zydelka do wiaderka
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 21:03
     zamknięty
     Od żałowania do masy spadkowej otrzymania
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 21:05
     zamknięty
     Od żęciarki do żniwiarki
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 21:07
     zamknięty
     Od żołędnego do jarzębinowego
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 21:08
     zamknięty
     Od Agaty same straty
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 21:12
     zamknięty
     Od ańfartu do ańfachu
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 21:13
     zamknięty
     Od stawu Małgorzaty dzisiaj liczymy straty
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 21:15
     zamknięty
     Od Bagra do szwagra
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 21:20
     zamknięty
     Od Balkana do rana
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 21:22
     zamknięty
     Od Baty - Szlogi do Boliny jeszcze kawał drogi
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 21:25
     zamknięty
     Od Berglery niektórzy pozaczynali kariery
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 21:27
     zamknięty
     Od bloku do bloku i tak krok po kroku
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 21:29
     zamknięty
     Od cechausu do cechausu
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 21:31
     zamknięty
     Od chlewików do królików
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 21:32
     zamknięty
     Od fischali do wyrobu stali
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 21:34
     zamknięty
     Od Frica do Pridwitza
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 21:36
     zamknięty
     Od forantu do fajrantu
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 21:50
     zamknięty
     od golfów do golfów
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 21:52
     zamknięty
     Od holcplacu do pałacu
    • madohora Re: Odwódki 20.11.12, 21:58
     zamknięty
     Od podgruby do gruby
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 20:22
     zamknięty
     Od Agaty trwa sprzedaż na raty
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 20:29
     zamknięty
     Od ańfartu do ańfartu
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 20:31
     zamknięty
     Od Bagra do szwagra
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 20:32
     zamknięty
     Od Bagra do bagra
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 20:34
     zamknięty
     Od Bałkana do Balkanasmile
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 20:35
     zamknięty
     Od chlewód do plewów
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 20:40
     zamknięty
     Od plewów do chlewów
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 20:45
     zamknięty
     Od Pridwitza do Frica
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 20:45
     zamknięty
     Od Gilmasjtra od majstra
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 20:47
     zamknięty
     Od Carmeru do karmelu
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 20:48
     zamknięty
     Od Komzonów do starych pieronów
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 20:49
     zamknięty
     Od Krojcoka do Krojcoka
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 20:52
     zamknięty
     Od Mrukwy do starej prukwy
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 20:54
     zamknięty
     Od Mrukwy do mrówki
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 20:55
     zamknięty
     Od mrówki do Mrukwy
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 20:56
     zamknięty
     Od piekarnioka do piekarnioka i tak wre robota
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 20:57
     zamknięty
     Od Tomiski do miski
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 20:58
     zamknięty
     Od Zuzanny do innej panny
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 21:00
     zamknięty
     Od Hołdy do Huldy
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 21:00
     zamknięty
     Od Huldy do Hołdy
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 21:03
     zamknięty
     Od Kajmowizny do ojcowizny
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 21:05
     zamknięty
     Od ojcowizny do Kajmowizny
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 21:08
     zamknięty
     Od Matlika do mantlika
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 21:13
     zamknięty
     Od Misia do Zdzisia
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 21:14
     zamknięty
     Od Owsiska do Owsiksa
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 21:15
     zamknięty
     Od Plant do Plant
    • madohora Re: Odwódki 28.11.12, 21:17
     zamknięty
     Od Podgruby do gruby
    • madohora Re: Odwódki