Dodaj do ulubionych

Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski

26.02.23, 13:48
Bez wątpienia nazwa Rosja pochodzi od starożytnej nazwy rzeki Wołgi, Rhos Ros, tak jak nazwa Wołgarów/Bułgarów czyli nazwy etniczne Rosjanie/Bułgarzy są synonimami, dlaczego Rosjanie wstydzą się swojej nazwy narodowej Bułgarzy.

To jest oczywiście błędne „Nazwa Rosja pochodzi od greckiej nazwy Rusi Ῥωσσία (Rhōssía)” powinno być prawidłowo „Nazwa Rosja pochodzi od greckiej nazwy Wołgi(Ras, Ra lub Ros) - Ῥωσσία (Rhōssía)”

Ο Βόλγας (Ρωσικά: Во́лга, προφορά ΔΦΑ [ˈvolɡə]) είναι ο μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης τόσο σε μήκος όσο και σε παροχή νερού και λεκάνη απορροής. Διαρρέει την κεντρική Ρωσία και εκβάλλει στην Κασπία Θάλασσα, ενώ θεωρείται ο εθνικός ποταμός της Ρωσίας. Κατά την αρχαιότητα ονομάζονταν Ρας, Ρα ή Ρως (...)

Wołga ( ros . Во́лга, wymawiane ДФА [ˈvolɡə] ) jest największą rzeką w Europie zarówno pod względem długości, jak i pod względem zaopatrzenia w wodę i zlewni. Przepływa przez środkową Rosję i wpada do Morza Kaspijskiego i jest uważana za narodową rzekę Rosji. W starożytności nazywano ją Ras, Ra lub Ros (…)

Pop Dukljan „Za panowania Bladina pojawiło się niezliczone mnóstwo ludu zza wielkiej rzeki Wołgi, od której też imię przyjęli bowiem od rzeki Wołgi zwani są do dzisiaj Bułgarami (Wołgarami ściśle u Dukljana Volgari-Vulgari). Ci z żonami, synami i córkami oraz całym dobytkiem i wielkim mieniem przybyli do prowincji Sylloduxia. Na ich czele stał niejaki Kris którego w swym języku tytułowali Khan co odpowiada naszemu cesarz. Jemu podporządkowani byli liczni książęta mający władzę i sądy nad ludem, ponieważ ten był bardzo liczny.”

MACIEJ STRYJKOWSKI (ur. 1547 w Strykowie, zm. między 21 października 1586 a 1593)
Kronika polska, litewska, żmudzka
i wszystkiéj Rusi

„z tychże pól i krain północnych i wschodnich Moskiewskich, drugie narody tegoż sławańskiego języka wyszły, którzy się Wołgarami albo Bułgarami, Wołgarowie albo Bułgarowie. od Wołgi rzeki mianowali, a Bułgaria albo Wołgaria jest wielka kraina z obudwu brzegów rzeki Wołgi między Europą i Azją, która rzeka począwszy się w Rsowskiej ziemicy Moskiewskiej, Rsowa ziemica w której się Wołga rzeka poczyna. z jeziora Wołgo, a nabrawszy w się wiele inszych wielkich rzek płynie przez Moskiewskie krainy daleko, potym przez Kazańską, Zawolską, Nahajską, Astrachańską i insze Tatarskie hordy przeszedwszy, za Astrachanią w Kaspijskie, albo Hyrkańskie i Porskie morze, które Moskwa Chwalinskoje morze zowie, siedmiądziesiąt dwiema uścia wpada, po moskiewsku Wołga, a po tatarska Edelsu; Ptolomeus i Grekowie, Rho jej imię dali”

„Od tej tedy rzeki Wołgi i z tych pól (których się i dziś Kniaź Moskiewski, Hospodarem Bułgarskim pisze)”

Jeszcze raz to samo pytanie, dlaczego Rosjanie wstydzą się swojej nazwy narodowej Bułgarzy i używają tylko tej starożytnej, tłumaczonej na grekę?
Obserwuj wątek
  • prze.nick Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 26.02.23, 14:03
   Musieliby się przyznać, że ukradli historię Rusi. A to przecież ich mit założycielski i pretekst do "jednoczenia ziem ruskich" czyli w rzeczywistości złodziejstwa.
   • ivergon Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 26.02.23, 14:48
    prze.nick napisał:

    > Musieliby się przyznać, że ukradli historię Rusi. A to przecież ich mit założyc
    > ielski i pretekst do "jednoczenia ziem ruskich" czyli w rzeczywistości złodziej
    > stwa.

    Czyli historię czego, jakiegoś kniazia ruskiego Ruryka zza morza z ziemi leżącej gdzieś koło Danii? Dania leży koło Niemiec. Sam Nestor pisze, że do czasu przybycia tegoż Ruryka ludność nazwała się Słowianami. Russ/land po niemiecku to dokładnie czarny(sadza)/ląd, czyli Rusowie to czarni(sadza), może dla tego nazywaliśmy ich czernią? Czerniowce/Russowce? Można tę historię, mocno wyśmiać, choćby Rusów wysłać do ich okołoduńskiej ojczyzny.

    Wracając całkiem innego sensu i do rzeczy, nabiera to zdanie Światosław "chcę mieszkać w Perejasławcu nad Dunajem - bo tam jest środek mojej ziemi", to środek Bułgarii/Rhosji naddunajskiej.
    • prze.nick Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 26.02.23, 15:00
     na przestrzeni ostatnich wieków Niemcy zrobili wiele fałszerstw historycznych
     ciekawy artykuł www.publicsphere.eu/2022/07/stealing-history/?lang=en
     Massive falsification of history was started by Peter I. It was he who initiated systematic work on extermination, extraction, and rewriting of historical documents in 1701. In 1716, he “made a copy” of the so-called Königsberg Chronicle, which argued for the unity of the Slavic and Finnish lands. Research works by Nikodym Kondakov and Volodymyr Syzov provide convincing arguments in favour of the fact that this copy is nothing but a fake. Access to the “copy”, as well as to the original, was, of course, closed.

     Peter I brought a large number of specialists from Europe, including professional historians, who were involved in writing and falsifying the history of the Russian state. The above-mentioned Kondatov and Syzov, in particular, agree on the fact that in the “copy” of the Königsberg Chronicle, the pictures depict German miniatures, not Rus life: the princes of the Rostov-Suzdal land are dressed in European clothes, and the women wear long German dresses with narrow waists.

     Based on this, on October 22, 1721, Muscovy declared itself the Russian Empire, and Muscovites were proclaimed Russians. This is how Ukrainians were deprived of their heritage, the history of Kyivan Rus.

     The falsifications started by Peter I were actively continued by Catherine II The Great, who demanded an evidentiary basis for the history of her state. Therefore, in 1783, she created the “Commission for compiling notes on the ancient history of Russia”. The commission worked for 10 years, in particular, they rewrote the “The Tale of Ihor’s Campaign” and “The Tale of Bygone Years”, and classified the book “Scythian History” by Lyzov, which indicates that the inhabitants of Muscovy are a separate, distinctive people that have nothing to do with Rus. They also wrote new Russian history summaries that were drawn up in the 18th century but were presented as if they dated from the 11th, 13th, and 14th centuries.

     “In order to appropriate the history of Kyivan Rus and perpetuate this theft, the velykorosy (the name of the people who lived on the territory of modern Russia, translates as great Rus people) had to suppress the Ukrainian people, drive them into slavery, deprive them of their own name, starve them to death,” writes Yaroslav Dashkevych.

     A nawet współczesny historyk rosyjski mówi o polskim pochodzeniu Ukrainy
     ciekawostkihistoryczne.pl/2021/04/09/czy-to-polacy-zalozyli-moskwe-i-nie-tylko-moskwe-wiele-na-to-wskazuje/
     Polanie znad Dniepru
     Czterech rosyjskich wydań́ doczekała się̨ Historia Rosji Od Ruryka do Putina, napisana przez znanego petersburskiego profesora Jewgienija Anisimowa, autora kilkudziesięciu książek historycznych, prowadzącego programy w radiu i telewizji. I oto zobaczyłem tę znaną książkę̨ w Polsce… po polsku… wydaną w 2017 roku nakładem wydawnictwa „Inicjał” (tłum. Andrzej i Halina Palaczowie). Pozwolę̨ sobie zacytować́ dwa ciekawe fragmenty ze s. 10. polskiego wydania:

     „Słowiańskie plemię̨ Polan zajmowało ziemie nad Dnieprem w IX w. Ich stolicą było nieduże miasto Kijów, którego nazwa (…) pochodzi od imienia władcy (wodza) miejscowego plemienia, Kija”.

     I drugi cytat, parę̨ linijek dalej: „Najwidoczniej mieszkający tu Polanie byli dość́ słabym plemieniem, odpryskiem jednolitego kiedyś́ wielkiego ludu, które przyszło tu z ziem obecnej Polski, znanego z bizantyjskich źródeł jako »Lędzianie«, czyli »Lachy«”.
     • prze.nick Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 26.02.23, 15:02
      dodam jeszcze, że fałszowanie historii Moskowii odbywało się dokładnie w tym samym czasie gdy Niemcy Augusta II Mocnego fałszowali nam Kroniki Długosza.
      • ivergon Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 27.02.23, 23:07
       prze.nick napisał:

       > dodam jeszcze, że fałszowanie historii Moskowii odbywało się dokładnie w tym sa
       > mym czasie gdy Niemcy Augusta II Mocnego fałszowali nam Kroniki Długosza.

       Co tam głównie Niemcy natworzyli wymysłów, w XVI i późniejszych wiekach, to już można nazwać ostforschungiem, czyli pseudonaukowymi antysłowiańskimi bredniami.

       Tu u Stryjkowskiego i Popa Dukljana mamy ewidentnie takie samo zdanie zachodniosłowiańskiej nauki, na temat etnogenezy Bułgarów/Rosjan, całkiem logiczne, jasne etymologicznie, eliminujące różne dziwne zgrzyty, np. są Bułgarzy jako bardzo liczny lud nad Wołgą znikają, pojawiają się Rosowie Rosjanie, a to po prostu ten sam etnos, nawet mamy nazwę Ros z przestawką w nazwie Wołgi, Rso-Ros, czy mamy Rosomonów w tym samym miejscu co Bułgarów w II-IV wieku, między Wołgą, a Donem.

       Temat plemion ewidentnie Lechickch, Wiatyczy, Radymiczy, pewnie teżDragowiczy/Dragowitów, Polan, Siewierzan, też można rozwijać, ale to rozległy temat. Na pewno Dniepr był rzeką zachodnio-słowiańskch Sklawinów i Antów z V wieku, a na południu Dunaj. Oraz na pewno Wołgarzy-Bułgarzy (Rhosjanie) byli jakimś odłamem Słowian jak Arabowie pisali nieczystej krwi, z starą etnogenezą nad Wołgą sięgającą co najmniej 2000 lat wstecz.

       "Rosyjski hydronim Wołga (Волга) pochodzi od starosłowiańskiej Wołgi „wilgoć, wilgoć”, która przetrwała w wielu językach słowiańskich, takich jak język ukraiński волоха (воло́га), rosyjski влага (влага), bułgarski влага (влага), czeski vláha , w serbsko-chorwackiej vlȁga i słoweńskiej vladze.

       Słowiańska nazwa jest pożyczką tłumaczeniową ze staroscytyjskiego Ra „Wołga”, dosłownie „wilgoć”, występującą również w języku awestyjskim Rankha „mityczny strumień” oraz w języku sogdyjskim рк „żyła, naczynie (krwionośne)” (rahaka ), w języku perskim szmata (żyła) i spokrewniony z sanskryckim rashah „płyn, sok, mityczna rzeka”. Nazwa scytyjska przetrwała we współczesnym języku mordwińskim (podgrupa języków uralskich) Rav „Wołga”."
       (tłumaczenie automatyczne z greckiego).

       We wszystkich językach słowiańskich jest "poranna rosa", jedna rzeka Roś jest dopływem Niemna druga Dniepru. Nie ma żadnej potrzeby szukać etymologii Ra, Ros, Rhos itd. nie wiadomo gdzie i kiedy.

       Nasza nauka historyczna powinna jednak trzymać jakąś linię naukową naszą "historyczną", zwłaszcza jak opis jest logiczny, wyjaśniający i eliminujący różne dziwactwa z historii. Oczywiście słowa russ-ros są podobne ale mają całkiem inną etymologię, zresztą jest jeszcze rudy-rdzawy-rusy (rudowłosy), czy związany z Rugią, takich nazw jest dużo i nie są takie istotne jak nazwa Wołgi(Rhos) i Bułgarów, Finowie nazywają Rosjan - Veneja czyli nazwa Słowian Zachodnich, ale dość archaiczna.
   • szczypawka.jadowita Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 28.02.23, 19:55
    Bardzo ci bliska ta mentalność, bardzo często o niej opowiadasz.
    Ale nie przejmuj się, złodziejstwo to normalne u was. Uspokój się, odpocznij. Będziesz siedział, to już pewne.
    • ivergon Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 01.03.23, 00:53
     szczypawka.jadowita napisała:

     > Bardzo ci bliska ta mentalność, bardzo często o niej opowiadasz.
     > Ale nie przejmuj się, złodziejstwo to normalne u was. Uspokój się, odpocznij.
     > Będziesz siedział, to już pewne.
     >
     Co komuna ma wrócić? Już za komuny siedziałem za stanu wojennego, za nastolatka, co prawda nie były to długie odsiadki, pierwszy dołek za brak legitymacji szkolnej, bo nie mogli mnie wylegitymować i potwierdzić tożsamości.

     Moja tożsamość to Pelor - Pelorianin ;) ... mentalność to Centaur, ostatnim Centaurem był Bolesław Śmiały, którego niewierne kobyły oskarżały z rzezańcami którzy je zdemoralizowali o to, że chce by były wiernymi klaczami, jak to w państwie serca smoka Pelora, przez tysiąclecia było.

     Coś o tym Miciński wiedział, to była naturalna mądrość, prawo mędrca opierającego się na prawie naturalnym.

     "Centaur - dzika mądrość. 'Jest serca kraj (...) gdzie Centaur dzikiej naucza mądrości' (Jest serca kraj... 1 - 2 Tadeusza Micińskiego).
     W heraldyce: bohaterstwo na polu walki''


     Jakaś stronka z obrazkami i cytatami symbolika centaura Rosjanie/Wołagarzy nie wiele mają z tym wspólnego, to klasyczne biurokratyczne Bizancjum niewolników, a nie kraj słowiańskich bohaterów.

     Jest prawo zachowania informacji, wszystko co trzeba wiedzieć wiadomo, tylko trzeba umieć czytać.
     • prze.nick Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 01.03.23, 14:53
      z drzewka wynika, że ten debil szczypawka pił do mnie
      nie warto się przejmować "radosną" tfu-rczością tego czubka
      • ivergon Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 01.03.23, 21:16
       prze.nick napisał:

       > z drzewka wynika, że ten debil szczypawka pił do mnie
       > nie warto się przejmować "radosną" tfu-rczością tego czubka

       Być może, odebrałem to jako jakiś rewanż za moją zaczepkę w innym chińskim wątku, wykazującą brak logiki wypowiedzi u szczypawki, jak już pisałem nie przejmuję się od dawna różnymi "mądrymi" użytkownikami, a traktuję to jako rozrywkę...

       "Wojna RU-UA a sprawa integralności teryt. Chiń 28.02.23, 17:07"
  • prze.nick Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 26.02.23, 14:08
   Rzeczywiście do dzisiaj bułgarski jest bardziej podobny do rosyjskiego niż białoruski czy ukraiński.
   Zdjęcie z www.reddit.com/r/Ukrainian/comments/u2l5dn/lexical_distance_between_slavic_languages_the/
   • ivergon Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 26.02.23, 14:58
    prze.nick napisał:

    > Rzeczywiście do dzisiaj bułgarski jest bardziej podobny do rosyjskiego niż biał
    > oruski czy ukraiński.
    > Zdjęcie z

    reddit.com/r/Ukrainian/comments/u2l5dn/lexical_distance_between_slavic_languages_the/

    Nawet dokładniej w pierwotniej ojczyźnie Bułgarów/Rosjan nad "narodową rzekę Rosji" czyli Wołgą/Ros, język bułgarski(wołgarski) jest najczystszy, oraz najbardziej różny od innych języków słowiańskich.
    • ivergon Moskwa jak chce Zieleński czy Wołgaria<->Rosja 11.03.23, 11:19
     Jest rzeka Moskwa dopływ Wołgi i miasto Moskwa, było miasto Bułgar od nazwy rzeki Wołgi, i nazwa Rosja od nazwy tej samej rzeki pod nazwą Rhos, dlatego uważam, że Rosja powinna mieć zmienioną nazwę Wołgaria Rosja, czy Wołgaria vel Rosja. Bo bardziej odpowiada to prawdzie historycznej, etymologicznej i geograficznej, bo 70 milionów Wołgarów-Rosjan mieszka nad Wołgą czyli w dwóch okręgach Moskiewskim (Centralny Okręg Federalny) i Wołżańskim (Nadwołżański Okręg Federalny) razem około 1,6 miliona km^2, a to 10% terytorium i połowa ludności Rosji.

     I do tego ten wywód, pochodzenia narodu Wołgarów - Bułgarów zmierzał, Polska ma pełne prawo i możliwości do zmiany nazwy Rosji na jej nazwę historyczną.

     "Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpatrzył elektroniczną petycję, której autor proponuje oficjalną zmianę nazwy "Rosja" na "Moskwa" - donosi Ukraińska Prawda. W swojej odpowiedzi Zełenski wskazał, że "kwestia podniesiona w petycji wymaga starannego opracowania zarówno pod kątem kontekstu historycznego i kulturowego, jak i z uwagi na możliwe międzynarodowe konsekwencje prawne". Nie umknęło to jednak uwadze Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej. Rzeczniczka Marija Zacharowa stwierdziła na Telegramie, że jest to dowód na "próbę stworzenia antyrosji"." 
     • ivergon Moskowia petycja i Zieleński na gazeta.pl 11.03.23, 16:33
      Moskowia zamiast Rosji? Zełenski odpowiedział na petycję. Miedwiediew i Zacharowa wściekli

      ivergon napisał:

      > I do tego ten wywód, pochodzenia narodu Wołgarów - Bułgarów zmierzał, Polska m
      > a pełne prawo i możliwości do zmiany nazwy Rosji na jej nazwę historyczną.

      Przy okazji jednak nazwa pierwszorzędna to Wołgaria, by zachować logikę przyczyna skutek, nazwa rzeki obecnie używana to Wołga, nie Rhos, argumentacja historyczna też przemawia bardziej za Wołgarią, bo historycznie też byli Wołgarzy-Bułgarzy i to w II -V wieku, i Bułgar nad Wołgą jako stolica Wołgarii i mamy tytuł hospodara Bułgarskiego dla księcia Moskwy, a hospodar to tytuł wyższy niż kniaź, hospodar to tłumaczenie czy kalka słowa imperator.
  • tbernard Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 28.02.23, 21:08
   A Etruskowie, to jak nic z rosyjskiego: Eto Ruskowie.
   • ivergon Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 01.03.23, 01:11
    tbernard napisał:

    > A Etruskowie, to jak nic z rosyjskiego: Eto Ruskowie.

    Ciż k'Rasnale, nazywali się po polsku Hytrusi hehe, mieli w języku podobne morfemy typu z, na, avil (jawił, bawił), podobne zrosty z z, z'ilat, nie znam na tyle Wołgarskiego/Rosyjskiego by odczytywać jego morfologię nie lubię cyrylicy, i bojkotowałem w szkole obowiązkowy rosyjski, oczywiście leksykalnie jest dość podobny do języka polskiego, bo się z nim zmieszał i jest językiem słowiańskim.
   • aroden a Rawa Ruska - wina Tuska 01.03.23, 15:39
    tbernard napisał:
    > A Etruskowie, to jak nic z rosyjskiego: Eto Ruskowie.


    a Rawa Ruska - wina Tuska
    • ivergon chcecie to macie o krasnalach hytRusach 02.03.23, 10:24
     aroden napisał:

     > tbernard napisał:
     > > A Etruskowie, to jak nic z rosyjskiego: Eto Ruskowie.
     >
     >
     > a Rawa Ruska - wina Tuska

     W Luku/moni (Het/mania, łuk/heta) etruskiej był sobie z'ilath mechl (k)rasnal (według Rzymian był to praetor Etruriae).

     A pochodzili owi Tusci jak sami się nazywali Rasena, Raśna, k'Rasnale, niewątpliwie z terytorium Ukrainy epoki brązu.
     it.wikipedia.org/wiki/Etruschi#Etnonimo
     "Ostatnie badania archeogenetyczne z 2019 i 2021 roku, oparte na analizie autosomalnego DNA, chromosomu Y i mitochondrialnego DNA próbek ponad 50 osób z Toskanii i północnego Lacjum, które żyły między 900 pne. i 1 pne, potwierdzili, że Etruskowie byli autochtonami i pozbawieni śladów genetycznych przypisywanych Anatolii i wschodniej części Morza Śródziemnego z epoki brązu i żelaza, dodając, że Etruskowie byli genetycznie podobni do Latynosów z Latium vetus i że obaj umieścili w europejskich szeregach , na zachód od dzisiejszej populacji północnych Włoch. U Etrusków, podobnie jak u Latynów, istniał znaczny odsetek przodków wywodzących się z eneolitycznych populacji stepów pontyjsko-kaspijskich Rosji i Ukrainy, uważanych za przodków ludów mówiących po indoeuropejsku ( kultura Jamna ), [33] [34] [35][36][37], ale według lingwistów Etruskowie mówili językiem nieindoeuropejskim, uważanym za przedindoeuropejski i paleoeuropejski. 75% próbek etruskich osobników męskich należało do haplogrupy R1b ​​(R-M269), najbardziej rozpowszechnionej do dziś we współczesnej populacji Europy Zachodniej, zwłaszcza R1b-P312 i jej pochodnej R1b-L2, której bezpośrednim przodkiem jest R1b-U152 , przybył do Etrurii z Europy Środkowej w epoce brązu. Jeśli chodzi o haplogrupy mitochondrialnego DNA, najpowszechniejszą wśród Etrusków była w dużej mierze H, najpowszechniejsza do dziś wśród współczesnych Europejczyków, a następnie J i T."

     I co wy biedaki z taką wiedzą poczniecie, normalnie Jacki Przypadki i niesamowite zbiegi oko'zlicz'noci.
  • yabbaryt Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 11.03.23, 16:45
   bzdury. Państwo Staroruskie zostało zorganizowane przez szwedzkich wikingów zwanych Rusami wzdłuż rzeki Dniepr. Stworzono w ten sposób szlak handlowy z Bałtyku na południe do Bizancjum.
   • ivergon Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 11.03.23, 18:08
    yabbaryt napisał:

    > bzdury. Państwo Staroruskie zostało zorganizowane przez szwedzkich wikingów zwa
    > nych Rusami wzdłuż rzeki Dniepr. Stworzono w ten sposób szlak handlowy z Bałtyk
    > u na południe do Bizancjum.
    >

    To są ewidentnie bzdury władcy Rhosów/Wołgarów uzurpowali sobie tytuł kagana w tak zwanych źródłach już w 839 roku, a w zapisach o Bułgarach mamy tę uzurpację jeszcze wcześniej. Żaden bóg czczony na tzw. Rusi przez jej kniazi, nie ma skandynawskiej nazwy, a Perun (skała) jest bogiem serbskim, Niemcy przetłumaczyli jego nazwę jako Flins.

    "Latin Chronicon Salernitanum lub „Salerno Chronicle” (anonimowa kronika z X wieku) donosi o sporze dyplomatycznym w 871 r. Między cesarzem Karolingów Ludwikiem Niemieckim a cesarzem bizantyjskim Bazylim I , w którym wydaje się, że Bazyli (w zaginionym liście) twierdził, że chaganus to tytuł używany wśród Awarów, Chazarów i Normanów; Louis odpowiada, że słyszał o awarskim caganum, ale nigdy o chazarskim czy normańskim: [17] [10] „Ale odkryliśmy, że przywódca (praelatus) Awarów nazywa się Khagan (chaganum), ale nie (non) przywódca Gazani lub Normanów…” („Chaganum vera nos praelatum Avarum, non Gazanorum aut Nortmannorum nuncupari repperimus…"

    &

    "Najstarsza wzmianka o ruskim kaganie pochodzi z 839 roku. Termin odnotowany został przez Annales Bertiniani: Wysłał również [cesarz Teofil] z nimi [ze swoimi posłami] pewne osoby, które utrzymywały, że nazywa się je, tzn. ich lud – Rhos, a których wysłał do niego [do Teofila] ich władca, mający tytuł chacanus..."
    • prze.nick Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 11.03.23, 18:27
     Skoro wspomniałeś o gromowładnym Perunie to czy przypadkiem nie przypomina on nazwą naszego pioruna?
     slowianskamoc.blogspot.com/2018/06/niech-to-perun-trzasnie.html
     • prze.nick Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 11.03.23, 18:53
      slowianowierstwo.wordpress.com/2015/07/15/piorun-czy-perun/
      • ivergon Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 11.03.23, 20:35
       prze.nick napisał:

       > slowianowierstwo.wordpress.com/2015/07/15/piorun-czy-perun/

       A tu coś z bylin o Gromie - Perunie, czarowniku Wołchu synu smoka-żmija w innym wariancie Wolgu, chociaż głównie znanym z tego, że podbił Indie, a ich cara zabił rozbijając o ceglane podłogi.

       "Według bylin nowogrodzkich, Wołch był złym czarnoksiężnikiem posiadającym zdolność przybierania postaci zwierzęcych. Okoliczny lud nazywał go Gromem lub Perunem, zaś sam Wołch miał topić w rzece Wołchow osoby odmawiające uznania jego boskości. Przypisuje mu się też wzniesienie grodu Peryń, w którym miał postawić posąg Peruna."

       pl.wikipedia.org/wiki/Wo%C5%82ch_Wsies%C5%82awiewicz
     • ivergon Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 11.03.23, 19:18
      prze.nick napisał:

      > Skoro wspomniałeś o gromowładnym Perunie to czy przypadkiem nie przypomina on n
      > azwą naszego pioruna?
      > slowianskamoc.blogspot.com/2018/06/niech-to-perun-trzasnie.html

      Ale to nie jest rdzeń czy główny mit... "Praindoeuropejski rdzeń per-, perk- jest obecny w wielu innych językach indoeuropejskich, np. hetyckie perunaš „skała”, greckie keranós „piorun”

      Tylko, że pierwotnie to jest gromowładny Wulkan, bóg siedzący w skale wytwarzający pioruny jak Hefajstos w Etnie, z pomocą Cyklopów, jest coś takiego jak pioruny wulkaniczne, ale Wulkan też wyrzuca lawę, buły kamienie wszystko to sprawia, że był bogiem ognia, kamiennych gromów i piorunów.

      Lew to jest Słońce-Swarożyc, czyli Flins/Swaróg/Perun/Wulkan, pierwotnym ojcem Apolla jest Hefajstos, Wulkan ojcem Iksjona, Grecy dość dawno zrzucili Hefajstosa z nieba na rzecz Zeusa, miał z nieba spadać 9 dni i złamał sobie nogę, ale według Cezara... Suevi czcili tylko Wulkana, Księżyc i Słońce.

      "Bożek nazywał się Flins, ponieważ znajdował się na skałce, a wyglądał jak zmarły w długim płaszczu, w ręku trzymał laskę z płonącą pochodnią, a na lewym ramieniu miał wyprężonego lwa, który miał ich wskrzesić, gdy umrą."
      &
      "Kolejna z ich wybudowana została przez jednego z ich władców na Czarnej Górze. Była ona otoczona przez wiele dobroczynnych źródeł, których wody różniły się kolorem i smakiem i posiadały wiele dobroczynnych właściwościach. Bóstwem czczonym w tej świątyni był wielki posąg, który reprezentowany był przez starca trzymajcego laskę przywołującą szkielety z ich grobów.

      Al-Masudi, Łąki Złota i Drogich Kamieni"
    • prze.nick Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 11.03.23, 18:35
     Północ Chanatu Moskiewskiego to geny ugrofińskie. Te ludy o których mówisz to geny ludów tureckich. Wymieszało się to w Chanacie Moskiewskim mniej więcej po połowie, z małą domieszką Słowian pochodzących z Mazowsza.
     ciekawostkihistoryczne.pl/2021/04/09/czy-to-polacy-zalozyli-moskwe-i-nie-tylko-moskwe-wiele-na-to-wskazuje/
     • ivergon Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 11.03.23, 19:57
      prze.nick napisał:

      > Północ Chanatu Moskiewskiego to geny ugrofińskie. Te ludy o których mówisz to g
      > eny ludów tureckich. Wymieszało się to w Chanacie Moskiewskim mniej więcej po p
      > ołowie, z małą domieszką Słowian pochodzących z Mazowsza.
      > ciekawostkihistoryczne.pl/2021/04/09/czy-to-polacy-zalozyli-moskwe-i-nie-tylko-moskwe-wiele-na-to-wskazuje/

      Na pewno mamy kroniki z podróży Ibin Fladana, który opisuje Bułgarów ze stolicą Bułgar w ok 920 roku, no i twierdzi, że są pół Słowianami, pół Turkami, ale ich władcą ma być Słowianin czy jakaś dynastia słowiańska, może nie chodzi o to, że to byli równomiernie wymieszani genetycznie mieszańcy, tylko ludność składała się w połowie z Słowian, w połowie z Turków, i mamy opis, że Rhos/Rus jak wracał do stolicy czyli Bułgaru to najpierw szedł do jakiejś świątyni złożyć dary, świątynia składała się z koncentrycznych kręgów, w wewnętrznym kręgu najwyższych bóstw było 8 (osiem) posągów bogów.

      "O tym, że Wiatycze pochodzą̨ z terenów wschodniego Mazowsza i Podlasia, pisze też słynny polski antropolog Jan Czekanowski. Porównał on klaster M458 z haplogrupy R1a1, świadczący o spokrewnieniu dawnych Moskwian z Mazowszanami."

      Tu ktoś coś namieszał Jan Czekanowski zmarł w 1965 więc w czasach kiedy jeszcze za bardzo DNA nie sekwencjonowano, wtedy jeszcze klasycznie mierzono kości, zęby itd. kopalne DNA bada się ze 40 lat, pierwsze 10 lat to w ogóle na straty, bo nie dbano o zanieczyszczenie współczesnym DNA, czyli jakieś wiarygodne badania czy próbki dawnego DNA mamy od 30 lat.
   • prze.nick Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 11.03.23, 18:30
    Opowieści o "germańskich" Wikingach zostały mocno spreparowane przez Niemców w XIX wieku.
    Trochę mitów już pada na skutek badań genetycznych.
    www.smithsonianmag.com/smart-news/dna-analysis-reveals-vikings-surprising-genetic-diversity-180975865/
    • yabbaryt Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 12.03.23, 15:55
     badania genetyczne potomków dynastii Rurykowiczów wskazują zachodnio fińskie geny, mógł on być zgermanizowanym Finem. Być może z Roslagen stąd nazwa Rusów.
     Natomiast pierwszą stolicą stolicą Rusi był Nowogród Wielki - miasto związane z handlem bałtyckim a nie wypasem bydła na obu brzegach Wołgi. Pierwsi władcy Rusi mieli skandynawskie imiona:
     Oleg to Olaf, Igor to Ivar a Olga to Helga. Władcy Rusi nie byli stepowymi koczownikami tylko ludźmi morza i handlu.
     • prze.nick Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 12.03.23, 16:05
      Oglądałem program na TVP Historia o Słowianach Wschodnich i jeden z profesorów powiedział, że sami historycy rosyjscy powoli przyznają, że w okolicach Nowogrodu ponad tysiąc lat temu znajdowali się Słowianie ale zachodni a nie wschodni!
      Po prostu w czasach zaborów Niemcy i kontrolowana przez nich Moskowia wymazały nam znacznie historię. W innym linku podałem co za Bismarca pisano o naszej historii i władcach zaczynających się wtedy oficjalnie od 550 roku, czyli przed powstaniem Niemiec czy Rusi Kijowskiej.
      • prze.nick Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 12.03.23, 16:16
       w tamtych czasach Republika Nowogrodzka pewnie pamiętała o naszym pokrewieństwie i prosiła nas o pomoc przeciw Moskowii
       pl.wikipedia.org/wiki/Republika_Nowogrodzka
       Związki z Litwą i Polską
       Przez niemal cały okres istnienia Republiki wszyscy wybierani przez wiec książęta nowogrodzcy byli zarazem książętami włodzimierskimi i moskiewskimi, a w początkowym okresie również suzdalskimi. W 1348 od Nowogrodu na mocy postanowień Układu z Bolotowa oderwał się Psków i stworzył niezależne państwo. W latach 1389–1392 oraz 1407–1412 Republika Nowogrodzka pozostawała przejściowo w stosunku lennym do Korony Królestwa Polskiego, związana osobą brata Jagiełły – Lingwenem. Poczet nowogrodzki brał udział w bitwie pod Grunwaldem (1410) walcząc przeciw Krzyżakom. W latach 1470–1471 związana z państwem litewskim osobą kniazia Michała Olelkowicza. Prawosławne arcybiskupstwo nowogrodzkie objął za wstawiennictwem Kazimierza Jagiellończyka metropolita kijowski Grzegorz II, zastępując zmarłego Jana, uznającego zwierzchnictwo metropolity moskiewskiego. Od 1471 do 1478 r. ponownie w unii personalnej z Wielkim Księstwem Moskiewskim. W okresie tym stronnictwo prolitewskie reprezentowała w Republice posadnica Marta Borecka, której polityka skłoniła do interwencji zbrojnej księcia nowogrodzkiego i moskiewskiego Iwana III i wcielenia Nowogrodu do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego.
      • yabbaryt Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 12.03.23, 16:33
       też o tym słyszałem. Zresztą tutaj na forum nomen omen Igorka występowal taki ruski szowinista chyba z Niżnego Nowogrodu dokąd była przesiedlona ludność z Nowogrodu Wielkiego. Twierdził , że jego rodzimy dialekt jest dość bliski j. polskiemu.
     • prze.nick Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 12.03.23, 16:11
      Poza tym fajnie by było gdyby ktoś sprawdził genetycznie ostatniego władcę z rodu Rurykowiczów, który zasiadł na jakimkolwiek tronie - króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego.
      • yabbaryt Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 12.03.23, 16:35
       były już takie badania, może nie Wiśniowieckich ale ich bliskich krewnych po mieczu, zdaje się chodziło o żyjących współcześnie książąt Woronieckich- ale z pamięci piszę.
       • yabbaryt Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 12.03.23, 16:38
        tu jest z Wiki: Badania genetyczne
        Pochodzenie Wiśniowieckich od Ruryka zostało ostatnio potwierdzone badaniami genetycznymi, na co zwrócił uwagę Mariusz Kowalski w książce Księstwa Rzeczpospolitej (2013). Badaniom haplogrupy y-dna poddał się żyjący współcześnie przedstawiciel rodu Woronieckich, wywodzący się w linii męskiej, podobnie jak Wiśniowieccy, od Nieświckich. Układ markerów zawartych w chromosomie Y Woronieckich okazał się identyczny z układem, jaki posiadają żyjący współcześnie przedstawiciele rodów wywodzących się niewątpliwie od Ruryka: Puzynowie, Massalscy, Gagarinowie, Kropotkinowie, Putiatynowie[4].

        Wyniki tych badań każą uznać Wiśniowieckich za ostatnich Rurykowiczów władających samodzielnym księstwem (do 1744 r.). Michał Korybut Wiśniowiecki był zaś ostatnim monarchą z tej dynastii. Panował nie tylko w Polsce i na Litwie, ale również nad znaczną częścią Rusi, czyli nad pierwotną domeną Rurykowiczów[4].
        • ivergon Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 12.03.23, 17:09
         Co do badań Rurykowiczów, nic z nich nie wynika poza tym, że część rodów "rurykowiczów" jest miejscowego pochodzenia ugrofińskiego N1c1, a część słowiańskiego R1a, wynika to z tego, że się ruskie księżniczki z lokalsami puszczały ładnie to nazwano "skoligaceniem" "Obecność haplogrupy R1a świadczy o skoligaceniu z rodami słowiańskimi", a jakby już Rurykowi rogi przyprawiono, to totalnie nic z tego nie wynika, bo na razie to wyszło z tego, że Rusowie z Rurykiem, przybyli z terenów które wówczas były jeszcze czysto ugrofińskie.

         "W 2006 roku zaczęto przeprowadzać badania nad Y-DNA największych rosyjskich rodów skoligaconych z legendarnym Rurykiem, pod kierownictwem dr inż. Andrzeja Bajora. Okazało się, że dominuje tam haplogrupa N1c1, powszechna wśród Finów bałtyckich i na ziemiach, gdzie w przeszłości dominowała ludność mówiąca językami ugrofińskimi (Łotwa, północna Szwecja i Rosja). Wykryto też mutację DYS390=23, powszechnie występującą u Finów, Estończyków i Liwów, ale rzadkiej u Karelów i Wotów, czyli grup żyjących na terenie Rosji. Obecność haplogrupy R1a świadczy o skoligaceniu z rodami słowiańskimi. Badania nie wykazały istnienia haplogrupy R1, typowej dla ludów germańskich[18]. Fiński uczony Kalevi Wiik wysunął hipotezę, że region Roslagen, z którego miał się wywodzić protoplasta dynastii, do połowy I tysiąclecia n.e. był zamieszkany przez ludy ugrofińskie, na północ od terenów na których osiedlały się plemiona germańskie[19], więc Ruryk musiał być potomkiem mieszkającej tam fińskiej ludności. Estoński badacz Pekka Erelt przypuszcza, że wielką wodą, o której wspominała kronika Nestora, nie był Bałtyk lecz jezioro Pejpus, na zachód od którego mieszkało plemię Estów"
     • ivergon Re: Kniaź Moskiewski, Hospodar Bułgarski 12.03.23, 16:26
      yabbaryt napisał:

      > Oleg to Olaf, Igor to Ivar a Olga to Helga. Władcy Rusi nie byli stepowymi kocz
      > ownikami tylko ludźmi morza i handlu.
      >
      Ta Ruś od ugrofińskiego wyrazu Ruotsi, to bardziej dało by nazwę hehe Rodsi lub Rodezyjczycy. A prawda jest banalna jak Gumilow twierdził, Igor był chazarskim poborcą podatkowym, ewidentnie pochodzenia Rhoskiego/Bułgarskiego.

      "słowo "sigor" w znaczeniu "podatek ziemski" pojawia się w niektórych źródłach bizantyjskich dotyczących stosunków z Bułgarią w X wieku, takich jak kroniki Konstantyna Porfirogenety lub Jana Skylitzesa. Słowa "wolgu" i "tarkan" również były używane przez Bizantyjczyków w kontekście odnoszącym się do bułgarskich władz i dowódców wojskowych."
      &
      Lev Gumilow. W swojej pracy "Etnogenez i biosfera Zemli" (Этногенез и биосфера Земли), Gumilow twierdził, że Słowianie wschodni (w tym także starożytni Bułgarzy) byli potomkami różnych ludów eurazjatyckich, w tym również Chazarów. W tym kontekście, Gumilow sugerował, że słowo "Igor" pochodzi od chazarskiego słowa "yger" lub "iger", które oznaczało poborcę podatkowego lub zarządcę ziemskiego.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka