Dodaj do ulubionych

Tykoj gwara - bez polszczyzny

01.01.05, 20:48
Moze znajdziesie chtości chcący pogadać po prostemu, bez tej śtucnej panskiej
pol'scyzny? Mozna tak mowić o wsiem, nie tylkoj o sprawach wioskowech. Jek
chtości nie umieje, niechaj nie przejmujesie, z casem naucysie - tos to nasa
ojcysta mowa!
Obserwuj wątek
  • tkac Re: Tykoj gwara - bez polszczyzny 07.01.05, 11:16
   Nicht nie chce ze mno gadać, to moze chocias pocyta, cego ja dowiedziałsie z
   ksiąski "Studia i materiały do dziejów Suwalszczyzny" o wigierskiech
   kamendułach, jek joni ukradli i potem stracili dwie wieljazne puscy.

   W 1667 roku Jan Kazimies – Krol' Pol'ski i Wiel'gi Ksiąze Litewski w jenej
   osobie zafundował dlia kamendułow wyspe na jezierze Wigry (groblie łonconco jo
   z brzegiem usypali poźniej) i obiecał zbudować na niej kościoł i jinne budynki.
   Pisemny oryginał tej darowizny zaraz potem zaginoł, a dzisiej znana kopja mowi
   o zafundowaniu kamendułam wyspy i dwoch lieśnictwow – perstuńskiego i
   przełomskiego razem ź wioskami panscyźnianemi i cynsowemi. Jek widać, fakt
   zaginięcia oryginału buł korzystny dlia kamendułow. Historyki mowio, ze dostali
   joni te ziemi i wioski dzięki fałserstwu dokumentow. L'eśnictwa perstuńskie i
   przełomskie to cęści Puscy Grodzieńskiej, ciągnioncej sie od rzeki Niemen na
   zachot do granicy Wielgiego Ksienstwa Litewskiego z Prusami. Podzieliono jo
   umownie na mniejse pasy, a nazwy jem nadano od siedzibow lieśnictwow.
   Wyspa Wigierska liezała kolie samej granicy wiel'jaznech puscow – Perstuńskiej
   i Przełomskiej, no to kamendułam zachciałosio zawładnońć niemi całemi. Po
   śmierci w 1682 r. lieśnicyny Butl'erowej, chtorna zarzondzała temi
   lieśnictwami, zakonniki, mimo oporu potomkow lieśnicyny, z nakazu krol'a Jana
   III dostali te lieśnictwa. Krol' August II potwierdziuł fundacje wigierskie w
   1698 r., alie wysłana przez niego jus w 1701 r. komisja sporo jo potem
   okrojiła. Nowy przywiliej Augusta II z 1715 r. źmniejsuł fundacje
   kamendul'skie: pozostawiono jem fragmenty puscow otacajonce jez. Wigry i po obu
   stronach rzeki Hańcy, pod zarzont kroliewski wrociłasia więksa cęść liasow i
   wioskow. W 1781r. posiadali kamenduły obsar 300 km2. Poślie upatku
   Rzecypospoliej Obojga Narodow po III rozbiorze, w 1796 r., Prusaki
   zaprowadzili w końcu porzondek – skonfiskowali dobra wigierskie, cyli przejeli
   na skarb panstwa, a zostawili kamendułam tykoj teren dawnej wyspy – tak jek
   miało być na pocontku!
    • tkac Re: Tykoj gwara - bez polszczyzny 18.01.05, 23:57
     ryba368 napisał:
     > tkac od kiedy to Suwałki i Mazury to to samo
     > CIO???????????????????????
     > Przestań robic z siebie wiejskiego blazna!!!!!!!!!!!!!!!

     Śmiesy Ciebie widać ta suwal'ska mowa, no alie jona jus taka jest, jek kazda
     gwara, nie ma cego wstydaćsie. Ja nie pise tutej dlia błaznowania, alie zeby
     młode abo nietutejse trocha ź nio zapoznalisie. Nie chces, to nie cytaj, tykoj
     nie źniechęcaj jinnech!
     Ja dobze wiem, ze Suwal'scyzna i Mazury to oddziel'ne regjony, al'e chiba Ty
     nie wies, ze Rusiny pod Lipskiem, mieskancy niemazurzącej cęści gminy Giby, a i
     zdajesie Litwiny nazywajo suwal'skiech Pol'akow tak o właśnie gadającech -
     Mazurami. Bo Pol'aki(autochtony) na Mazurach i Suwal'scyźnie pochodzo z
     Mazowsa. Nawet pod Białymstokiem i Biało Podl'asko mowio na wioskowech
     Pol'akow - Mazury.
     • grana1 Re: Tykoj gwara - bez polszczyzny 19.01.05, 09:24
      Zyje ja jus półcwarta dziesiontka lat pod Warsawo, a pochodze ze ścieberskiej
      parafii, tamoj rodzona, chrzcona i tamoj ślub brała, a po ślubi wyjechała.
      Sie chowała ja z dziadkami i babkami i dalej tak sie chowam, bo choć sama mam
      wnuki (starsy - 10 lat), to cały cas jestem jesce wnucko, zyje z nami moja
      babcia Hielena (1913), choć głuchowata, to głowe ma dobro, pośpiewać lubi, dozo
      pamięta, opowiada i nic nie zwodzi. Ona rodzona pod WysokoMazowieskiem, ale sie
      chowała i zyła w parafiach ścieberskiej i wigierskiej. Tera zyje tu z nami, bo
      ja jej pierworodna wnucka, a ona dla mnie i babcia i babka. W grudniu ja sie
      rodziła, z akuserko nie zdązyli i ona mnie na tem świecie przewitała. Ciągnie
      mnie w nase strony, jak tam jade, kole Rajgrodu inacej mnie juz pachnie
      powietrze i jakieścieć klapki w głowie przeskakujo, bo zacynam myśleć w nasej
      mowie. Jak przyjade nazad, to jesce ze dwa tygodnie znajome mnie mowio, ze
      słyso "akcent". Mam takie spomnienie: latałam za kackami po zakolach Ścieberki,
      zeb przygonić jech do domu, wołałam "pyyyyli, pyli, pyli". Do sąsiadow
      przyjechali w gości familianty z Warsawy, stojeli na drodze i ze mnie sie
      śmieli,a najgłośniej jech dzieci, mnie było staśnie wstyd. A tu ni ma rady, no
      to ślozy połknelam i dalej na te przeklente kacki dawaj sie drzeć: "pyyyyyli,
      pyli, pyli".
      Przy dziadkach i babkach sie naucyłam prząść, tkać, gotować, załozyć konie do
      wozu i saniow, przypowęzić siano na furze, pływać, ryby łapać, chleb wymiesić,
      grzyby i jegody zbierać, jabłonki scepić, jajka na Wielkanoc malować woskiem i
      śpilko na patyku. I najwaźniejse: ze sie ucyc trzeba nowego, ale nie wolno
      wyrzucać ze siebie starego.
      pozdrawiam
      Grana
      • tkac Re: Tykoj gwara - bez polszczyzny 20.01.05, 21:22
       grana1 napisała:
       > Zyje ja jus półcwarta dziesiontka lat pod Warsawo, a pochodze ze ścieberskiej
       > parafii, tamoj rodzona, chrzcona i tamoj ślub brała, a po ślubi wyjechała.
       > Sie chowała ja z dziadkami i babkami i dalej tak sie chowam

       No to mamay probkie trocha odmiennej gwary - zachodniosuwal'skiej spod Agustowa.
       Ja zyje niecałe ctery dziesiątki l'at, cały cas na Suwal'scyźnie, a rodziłsie w
       suwal'skiem śpitaliu. Tej mowy naucyłsie ja najwięc od mojej babki (matki mojej
       matki), bo mieskała jona z nami ładnych pare l'at, a pochodziła z powiatu
       sejneńskiego - z gm. Krasnopol', potem posła do męza do gm. Giby (z parafjami
       to ja niebardzo rozeznajesie). Liubiła i jona opowiadać, alie nam nie
       chciałosio jej słuchać, a teras skoda, ze jej nima. Chciał ja jo pare razy
       nagrać na magnetofon (jona nazywała jego "mendochor"), nie udałosio jednak, bo
       jek tyloj jego zobacyła, to od razu milkneła i nie odzywałasie.
       Zaprasamy na forum Przerośliakow, Rackowiakow, Wizajniakow, Gibiakow,
       Płaskowiakow, Krasnempoliakow, Śtabiniakow, Bargłowiakow i wsiech jinnech
       Suwal'scyźniakow!
  • tkac Strach jeździć rowerem nawet po chodnikach 06.05.05, 19:05
   Jechał ja dzisiej rowerem ź miasta do domu na Połnocy i widział miejsce tego
   dzisiejsego wypadku. Tir źjechał na trawnik (jest śliady), ścioł słup
   oświetlieniowy, potem źjechał na chodnik i zgniot i przesunoł budkie przystanka
   empekow. Daliej przejechał przez metaliowe barierkie i źjechał ze zgrempy na
   taxowki. Mocno jech pokieresował a potem zatrzymałsie na słupie do naliepiania
   ogłoseniow, przodyj jego przewracajonc. Całe scenście, ze nikogo nie roźjechał
   na chodniku i przystanku. Azej strach pomyślieć, co mogło zdarzyćsie!
  • tkac Trocha ź histoji Suwal'scyzny - skany 08.05.05, 23:22
   Natrafiuł ja dzisiej na strone jinternetowe, dzie mozna zamieścić jekieście
   swoje pliki, np. zdjęcia cy jinakse obrazki, no to wstawiuł ja tam takie
   fotokopje z ksiąski T. Zdancejica "Mazurzące gwary suwalskie". Pise na niej o
   zasiedlianiu Suwal'scyzny przez Poliakow (z Mazowsa i Mazurow), przez Rusinow i
   Litwinow. Oto fragmenty:
   "[...]Ogólnie, na podstawie przytoczonych wyżej danych o granicach regionów
   osadniczych na terenie suwalskich gwar mazurzących oraz o składzie etnicznym
   elementu osadniczego w poszczególnych regionach, można stwierdzić[...] z jednej
   strony bezwzględną przewagę ludności mazowieckiej na zachodzie tego terenu ze
   znaczną domieszką ludności mazurskiej na jego północnym zachodzie (są to
   regiony osadnicze: dowspudzko-przeroski, rajgrodzki, nadnecko-augustowski i
   nadnecko-biebrzański, oraz zachodnie części regionów: wiżajńskiego, jeleniewsko-
   suwalsko-krasnopolskiego i puszczańskiego), z drugiej znów strony znaczną
   domieszkę, a nawet przewagę ludności pochodzenia ruskiego na jego wschodzie
   (wschodnia cześć regionów: wiżajńskiego, jeleniewsko-suwalsko-krasnopolskiego i
   puszczańskiego oraz regiony: jamiński i krasnoborsko-sztabiński). Element
   osadniczy litewski w ilościach znaczących dla późniejszego rozwoju suwalskich
   gwar mazurzących wystąpił na północy i północnym wschodzie terenu zajmowanego
   przez te gwary (osadniczy region wiżajński, północna część regionu dowspudzko-
   przeroskiego oraz północno-wschodnia połowu regionu jeleniewsko-suwalsko-
   krasnopolskiego).[...]"
   Tutej link: img136.echo.cx/my.php?image=zdancewicz3ax.jpg


   I jesce pare ciekawech skanow z ksiąski "Studia i materiały do dziejów
   Suwalszczyzny:
   img232.echo.cx/my.php?image=kochanowski4ff.jpg
   img232.echo.cx/my.php?image=winiewski1291xq.jpg
   img136.echo.cx/my.php?image=winiewski1308ud.jpg
   • grana1 Re: Tykoj gwara - bez polszczyzny 19.07.05, 13:51
    Sudar, nie wiem, skiela ty pochodzis, ale chiba ni mas racji. Niedawno sie
    skoncuł Drugi Ogólnopopolski Spływ Gienealogow po rzece Rospudzie. W Małech
    Rackach jeden młodziak, a moj półbrat, Kuba z Cisowka, przedstawiuł gienealogom
    tako gadkie w nasej gwarze, ze joni az ocy wytrzescyli, i te z Gdańska, i z
    Poznania, i z Krakowa i z Warszawy, i z innech stron. Nie widać wsiego w
    internecie, Kuba komputera w domu nima, a w śkole w Agustowie moze i by
    nalazsie, ale jek jemu koznego dnia mus przemasierować osiem kilometrow do
    autobusu, bo dojezdza, to i kiedy mu być tem inernałto?
    Dobrze, ze Tkac zacoł ten wątek, i ze od casu do casu ktości cości tu napise.
    Zdrowe bywajta
    Grana

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka