Dodaj do ulubionych

Środa - świąteczna podwójnie

13.08.07, 23:48
zarowno kult maryjny jest balwochwalstwem jak i blogoslawienie
armii=zawodowych morderców

kto placi za tą militarna szopkę?
Obserwuj wątek
  • www.zieloni-bialystok.w.pl Środa - świąteczna podwójnie 13.08.07, 23:55
   PRAWDZIWI CHRZEŚCIJANIE: BEZ MIĘSA, CELIBATU, CZCZCI OBRAZÓW,
   POSĄGÓW:(1) Wtedy mówił Bóg wszystkie te słowa: (2) Ja jestem Pan,
   twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. (3)
   Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! (4) Nie będziesz czynił
   żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani
   tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
   (5) Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, (...)
   (Ks. Wyjścia 20:1-6, Biblia Tysiąclecia)

   Jezus zniósł wszelkie ofiary ze zwierząt w żydowskich świątyniach =
   Podczas ostatniej wieczerzy zrezygnował z żydowskiej tradycji ofiar
   ze zwierząt - zamiast zarżnięcia baranka mięso zastąpił chlebem , a
   krew - winem, co nakazał też czynić uczniom na swoją pamiątkę!!!

   Pierwsi chrześcijanie BYLI WEGETARIANIAMI-w odróżnieniu od Rzymian
   nie jedli mięsa,unikali alkoholu:,,Jak mówi apostoł(Rzym.
   14,21):Będzie lepiej,jeśli nie zjesz mięsa i nie napijesz się
   wina.Gdyż używanie wina zaczęło się ze spożywaniem mięsa,po
   Potopie...".św. Hieronim. św. Paweł w I Liście do Rzymian rozdział
   14 21 "Dobrą jest rzeczą nie jeść mięsa i nie pić wina, i nie czynić
   niczego, co twego brata razi"

   Ludzie w Raju byli wegetarianami:Biblia podaje,że na początku, tuż
   po akcie stworzenia BÓG oznajmił ludziom iż wolno spożywać im tylko
   żywność roślinną.,,I przemówił BÓG: OTO DAŁEM WAM WSZELKĄ ROŚLINNOŚĆ
   WYDAJĄCĄ NASIENIE, KTÓRA JEST NA POWIERZCHNI CAŁEJ ZIEMI I WSZELKIE
   DRZEWO, NA KTÓRYM JEST OWOC DRZEWA WYDAJĄCY NASIENIE. NIECH WAM
   SŁUŻY ZA POKARM. Biblia Ks.Rodzaju 1:3,,I WSZELKIEMU DZIKIEMU
   ZWIERZĘCIU ZIEMI,I WSZELKIEMU LATAJĄCEMU STWORZENIU NIEBIOS ORAZ
   WSZYSTKIEMU,CO SIĘ PORUSZA PO ZIEMI,W CZYM JEST ŻYCIE JAKO
   DUSZA,DAŁEM NA POKARM WSZELKĄ ZIELONĄ ROŚLINNOŚĆ.I TAK SIĘ STAŁO."
   Biblia Ks.Rodzaju 1:29 Następnie jednak nadchodzi czas wielu lat
   upadku człowieczeństwa,gdy ludzie niewolą innych ludzi,prowadzą
   wojny,zjadają zwierzęta oraz dopuszczają się wielu innych okrutnych
   czynów.(STARY TESTAMENT) Jednak i wtedy Bóg przestrzega przed
   mięsem: "Nie wolno wam tylko jeść mięsa z krwią życia" BIBLIA
   KS.RODZAJU 9:4.

   PRAWDZIWI CHRZEŚCIJANIE:BEZ MIĘSA,CELIBATU,CZCZCI
   OBRAZÓW,POSĄGÓW=JEZUS,APOSTOŁOWIE, PIERWSI CHRZEŚCIJANIE NIE JEDLI
   MIĘSA=V PRZYKAZANIE:”NIE ZABIJAJ”.NIE DOPISUJCIE "NIE ZABIJAJ
   LUDZI","NIE ZABIJAJ LUDZI TEGO SAMEGO WYZNANIA,PRZYJACIÓŁ" ITP.
   INNYCH OKRESLEŃ USPRAWIEDLIWIAJAYCH ZABIJANIE WROGÓW,LUDZI INNYCH
   RELIGII,ZWIERZĄT ITP.W BIBLII LUDZIE ŻYLI OD 120 DO KILKUSET LAT!

   BIBLIA ZABRANIA CELIBATU:"Biskup więc powinien być nienaganny,mąż
   jednej żony, trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do
   nauczania, nieprzebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia,
   ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz, dobrze rządzący
   własnym domem, trzymający dzieci w uległości, z całą godnością.
   Jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, jakżeż
   będzie się troszczył o Kościół Boży? KATOLICKA Biblia Tysiąclecia 1
   List Tymoteusza 3:1

   1 LIST DO KORYNTIAN 7:5 (2) Ze względu jednak na niebezpieczeństwo
   rozpusty niech każdy ma swoją żonę, a każda swojego męża. (3) Mąż
   niech oddaje powinność żonie, podobnie też żona mężowi. (5) Nie
   unikajcie jedno drugiego, chyba że na pewien czas, za obopólną
   zgodą, by oddać się modlitwie; potem znów wróćcie do siebie, aby -
   wskutek niewstrzemięźliwości waszej - nie kusił was szatan. (6) To,
   co mówię, pochodzi z wyrozumiałości, a nie z nakazu. (9) Lecz jeśli
   nie potrafiliby zapanować nad sobą, niech wstępują w związki
   małżeńskie. Lepiej jest bowiem żyć w małżeństwie, niż płonąc. (10)

   - jeśli chodzi o dietę bezmięsną przestrzegają jej bodajże jedynie
   Adwentyści, i jak wskazują badania statystycznie są o wiele zdrowsi
   niż ludzie jedzących mięso.
  • www.zieloni-bialystok.w.pl Środa - świąteczna podwójnie 13.08.07, 23:56
   ZA 25% ŚWIATOWYCH WYDATKÓW WOJSKOWYCH I KOSMICZNYCH MOŻNA ROZWIĄZAĆ
   WSZYSTKIE PROBLEMY ŚWIATA:GŁÓD,ZMIANY KLIMATU,ENERGIA
   ODNAWIALNA,ANALFABETYZM,ZDROWIE,DŁUGI,BEZDOMNOŚĆ...
   CZEGO POTRZEBUJE ŚWIAT I JAK TO OPŁACIĆ ZE ŚWIATOWYCH WYDATKÓW
   MILITARNYCH ?

   Na świecie roczne globalne wydatki wojskowe osiągają sumę 1 tryliona
   dolarów (1.000.000.000.000$). Według Raportów UNICEF-u, Worldwatch
   Institiute oraz World Resources Institiute za ok. 25% tej sumy można
   by rozwiązać najistotniejsze problemy dzisiejszego świata, poprzez
   dofinansowanie ogólnoświatowych programów zajmujących się:
   LIKWIDACJA GŁODU I NIEDOŻYWIENIA (2% wydatków na zbrojenia na;
   edukację, kredyty, zapobieganie degradacji gleb, magazynowanie
   zbiorów), POWSTRZYMANIE OCIEPLANIA SIĘ KLIMATU (ok. 3% na
   zalesienia, zmiany technologii na bardziej oszczędne), PROMOCJE
   ENERGII ODNAWIALNYCH (ok. 6% na instalację urządzeń, ich
   unowocześnianie, wzrost oszczędności, politykę podatkową wspierającą
   zrównoważony rozwój, zrównoważony transport, jego organizację)
   POWSTRZYMANIE ZANIKANIA WARSTWY OZONOWEJ (5% na budowę oczyszczalni,
   systemy doprowadzające i uzdatniania wody), LIKWIDACJĘ ANALFABETYZMU
   (0,5%), OCHRONĘ ZDROWIA (1,5%), GOSPODARKĘ DŁUGAMI (3,5% - ulgi,
   kredyty, uczciwe warunki wymiany towarowej, likwidacja
   neokolonializmu), POMOC BEZDOMNYM (3% - materiały i narzędzia,
   udostępnienie technologii...)
   Coraz więcej ludzi odmawia odbycia zasadniczej służby wojskowej.
   Przymusowa służba w armii charakterystyczna jest dla społeczeństw
   totalitarnych, i służy "praniu mózgów" młodzieży, przyzwyczajeniu do
   bezkrytycznej akceptacji rozkazów, wykształcenia nawyku "ślepego
   posłuszeństwa" i oducza samodzielności myślenia i ponoszenia
   odpowiedzialności za swoje działania i czyny.
   "Silna armia" to stałe zagrożenie próbą rozwiązania konfliktów i
   sporów przy pomocy siły i zniszczenia przez polityków czy przez
   ugrupowania polityczne dążące do władzy.

   Nie można osiągnąć pokoju, szykując się do wojny...
   Olbrzymie kwoty, jakie pochłania utrzymanie armii i ciągła wymiana
   uzbrojenia są bezpowrotnie zmarnotrawione, w sytuacji stałego barku
   publicznych środków na np. edukacje, ochronę zdrowia i ochronę
   środowiska, chociaż łącznie wydatki na te dziedziny to znikomy
   ułamek kwot przeznaczanych na militaryzm
   W dzisiejszym świecie armie nie maja już wrogów i nie chronią nas
   przed niczym - Myśliwce czy czołgi nie ochronią nas przed
   terroryzmem czy przestępczością. Zresztą jedyna skuteczna metoda
   obrony jest zapobieganie przyczynom tego typu zjawisk zamiast
   przeważnie spóźnionej likwidacji skutków...np. terroryzm powoduje
   polityka neokolonialna, a przestępczość rozwarstwienie społeczne,
   brak perspektyw, szacunku i dobrego prawa, demoralizacja powodowana
   przez polityków i media).

   To żaden zaszczyt być żołnierzem - zawodowym mordercą, "Armia" nie
   jest w żaden sposób potrzebna społeczeństwu. Co gorsze, np. w Polsce
   zupełnie zaniedbano zagadnienia tzw. "obrony cywilnej" - szkolenia
   obywateli i sprzętu potrzebnego do pomocy przy np. katastrofach
   (wypadki, skażenia, pożary), klęskach żywiołowych (powodzie, susze,
   inne klęski żywiołowe). "Armia" nie jest przygotowana do działania w
   takich sytuacjach.

   ZA OK. 25% CENY 1 SAMOLOTU MYŚLIWSKIEGO F-16 (POLSKA KUPIŁA ICH
   KILKANAŚCIE) MOŻNA BY POKRYĆ ROCZNE WYDATKI ZBIERANE W RAMACH
   OGÓLNOPOLSKIEJ, NAGŁOŚNIONEJ AKCJI CHARYTATYWNEJ WIELKIEJ ORKIESTRY
   ŚWIĄTECZNEJ POMOCY. Samoloty te są w sytuacji Polski zupełnie
   bezużyteczne - służą do ataku, nie obrony, (a systemy obrony
   przeciwlotniczej byłyby nieporównanie tańsze od samolotów), zresztą
   przed kim moglibyśmy się skutecznie obronić (przed atakiem ze strony
   Niemiec lub Rosji? Podobnie np. 5 miliardów złotych na zakup
   transporterów opancerzonych, które mogą mieć tylko jedno
   zastosowanie - rozpędzanie demonstracji niezadowolonych z rządu
   obywateli...

   Dzisiejsze zagrożenia to np. codzienna groźba skażenia środowiska,
   poprzez źle zlokalizowane i niezabezpieczone obiekty, a przyczyną
   jest niekompetentna i skorumpowana administracja, działająca na
   szkodę publiczną, powiązana ze światem przestępczym - tzw.
   grupa "trzymająca władzę", która poniesie odpowiedzialność za swoją
   działalność na szczeblu od samorządu do rządu...Opieka zdrowotna
   niszcząca ludzkie zdrowie, wprowadzające w błąd media zamiast
   rzetelnych wszechstronnych informacji, ogłupiające szkolnictwo
   paraliżujące pomysłowości i kreatywność, System ubezpieczeń
   społecznych wpędzający ludzi w nędzę i niewolnicza pracę, regulacje
   gospodarcze powodujące zniszczenie środowiska i ubożenie
   społeczeństwa zamiast dobrobytu i zaspokojenia potrzeb ludzi...

   Państwo zresztą nie rozwiązuje żadnych problemów społecznych, lecz
   tylko je namnaża, gmatwają przepisy paraliżuje prywatne,
   obywatelskie i społeczne działania i inicjatywy, zawłaszczając i
   marnotrawiąc środki publiczne w celu np. ich przywłaszczenia poprzez
   powiązane z politykami grupy interesu.
   Przykład? Edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, bezrobotnym,
   ubezpieczenia socjalne, ochrona środowiska - wszędzie tam
   gdzie "państwo" (grupa "trzymająca władzę") organizuje jakiekolwiek
   działania, poziom usług jest najniższy przy najwyższych kosztach
   funkcjonowania, marnotrawstwo środków przekracza granice wyobraźni,
   a korupcja i układy to podstawowe zasady działania przy systemowym i
   zaplanowanym braku reakcji fikcyjnych służb kontrolnych, które co
   najwyżej służą usuwaniu niewygodnych osób, które zdecydują się na
   podjecie kroków w celu zmian tego patologicznego systemu.

   WOJNA NIE POWODUJE POSTEPU TECHNICZNEGO wrecz przeciwnie wojna
   hamuje postęp - NP . KOMPUTERY NIE MOGLY BYĆ STOSOWANE CYWILNIE ZE
   WZGLĘDU NA TAJEMNICE WOJSKOWA I ZASTRZEZENIA PATENTOWE ITD. POZA TYM
   MILITARYZM ZZERA PIENIADZE NA INNE RODZAJE PRAC BADAWCZYCH I
   NAUKOWYCH, ROWNIEZ HAMUJAC POSTEP

   Jedynym rozwiązaniem jest ZMIANA TEGO SYSTEMU. ZACZNIJMY OD TEGO, ZE
   KIEDY, TAM, GDZIE I TAK JAK TO MOŻLIWE NIE BĘDZIEMY BRAĆ W NIM
   UDZIAŁU - POPRZEZ WSPIERANIE GO SWOIM CZASEM, PRACĄ, pieniędzmi,
   POSTAWAMI I ŻYCIOWYMI WYBORAMI. Szukaj każdej możliwości, by w
   sposób alternatywny budować inną, lepszą rzeczywistość - te strony
   internetowe oraz zaangażowanie w działalność organizacji społecznych
   jest takim krokiem - im więcej będzie osób myślących i domagających
   się podobnych zmian, tym osoby chcące powielać szkodliwe rozwiązania
   społeczne oparte na demagogii, manipulacji, szkodzące człowiekowi, i
   środowisku z powodów finansowych, ideologicznych, religijnych bądź
   jakichkolwiek innych będą miały mniejsze możliwości na poparcie
   swoich pomysłów. PO PROSTU PRZESTAŃMY AKCEPTOWAĆ TAKIE ZACHOWANIA -
   bez przemocy każdy z nas ma możliwości, by wycofać swoje poparcie
   dla tego typu zachowań....
   Inne propozycje rozwiązań...

   Społeczeństwo informacyjne (wiedza dostępna dla każdego,
   współtworzenie, otwartość poglądów)

   Demokracja Bezpośrednia - możliwość współdecydowania o sprawach
   dotyczących siebie i otoczenia, lecz jednocześnie ponoszenie za nie
   odpowiedzialności, bez obarczania innych ich skutkami


   UZYWAJ BIOPALIW,ENERGII ODNAWIALNEJ,POPIERAJ RUCHY
   OBYWATELSKIE,SPOLECZNE,EKOLOGICZNE,ZMIANY ZACHODZA CALY CZAS
   • www.zieloni-bialystok.w.pl Re: Środa - świąteczna podwójnie 13.08.07, 23:57
    Julian Tuwim Do prostego człowieka
    Gdy znów do murów klajstrem świeżym
    Przylepiać zaczną obwieszczenia,
    Gdy "do ludności", "do żołnierzy"
    Na alarm czarny druk uderzy
    I byle drab, i byle szczeniak
    W odwieczne kłamstwo ich uwierzy,
    Że trzeba iść i z armat walić,
    Mordować, grabić, truć i palić;
    Gdy zaczną na tysięczną modłę
    Ojczyznę szarpać deklinacją
    I łudzić kolorowym godłem,
    I judzić "historyczną racją",
    O piędzi, chwale i rubieży,
    O ojcach, dziadach i sztandarach,
    O bohaterach i ofiarach;
    Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin
    Pobłogosławić twój karabin,
    Bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba,
    Że za ojczyznę - bić się trzeba;
    Kiedy rozścierwi się, rozchami
    Wrzask liter pierwszych stron dzienników,
    A stado dzikich bab - kwiatami
    Obrzucać zacznie "żołnierzyków". -
    - O, przyjacielu nieuczony,
    Mój bliźni z tej czy innej ziemi!
    Wiedz, że na trwogę biją w dzwony
    Króle z pannami brzuchatemi;
    Wiedz, że to bujda, granda zwykła,
    Gdy ci wołają: "Broń na ramię!",
    Że im gdzieś nafta z ziemi sikła
    I obrodziła dolarami;
    Że coś im w bankach nie sztymuje,
    Że gdzieś zwęszyli kasy pełne
    Lub upatrzyły tłuste szuje
    Cło jakieś grubsze na bawełnę.
    Rżnij karabinem w bruk ulicy!
    Twoja jest krew, a ich jest nafta!
    I od stolicy do stolicy
    Zawołaj broniąc swej krwawicy:
    "Bujać - to my, panowie szlachta!"
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka