Dodaj do ulubionych

Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę

20.02.10, 16:40
mającą na celu odwołanie członka zarządu wspólnoty, (który nie jest
właścicielem lokalu w tej wspólnocie) powołanego na podstawie art.20
pkt1 USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali??

Zarządca powołuje się na przepisy ustawy o gospodarce
nieruchomościami, która to ustawa wprowadza ograniczenia dotyczące
osób zarządzających nieruchomością. Mianowicie, że do zarządzania
nieruchomością niezbędna jest licencja zawodowa, co nie dotyczy
jedynie właścicieli bezpośrednio zarządzających nieruchomością.
Należy dodać, że zarząd tej WM nie pełni funkcji zarządczych w
rozumieniu art. 184 ustawy o gospodarce nieruchomościami, bowiem w
tym celu zawarł umowę z profesjonalnym licencjonowanym zarządcą.
Obserwuj wątek
  • collinsowa Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 17:24
   NIE MA !
   Niezły b.... macie w tej swojej wspólnocie skoro zatrudniony
   zarządca (administrator) rządzi zarządem właścicielskim wybranym na
   podstawie art. 20 UoWL.
   Nie dość że kompletnie nie ma pojęcia o obowiązujących przepisach
   związanych z zarządzaniem nieruchomościami to jeszcze oszukuje was
   poprzez wprowadzanie w błąd.

   On nie ma nic do gadania, jest tylko i wyłącznie fizycznym
   wykonawcą tego co mu zlecił w umowie zarząd i zleca na bieżąco
   .
   Pogonić natychmiast takiego szubrawca póki wam większych
   kłopotów nie narobi.
   • off-ice Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 19:41
    To właśnie dokładnie tak wygląda, a problem polega na tym, że ów
    zarządca doskonale wie, że właściciele wchodzący w skład WM nie mają
    bladego pojęcia o ustawach regulujących te kwestie. Zarządca ten
    jest traktowany jak dawna państwowa administracja budynków i stara
    się to wykorzystywać, a ludzi którzy mu w tym przeszkadzają - usuwać.
    Teraz pytanie, co można zrobić, aby zablokować jego działanie??? Czy
    może poczekać na dalszy rozwój wydarzeń i w późniejszym terminie np.
    wystąpić z powództwem o uchylenie uchwały ze względu na wady
    oświadczenia woli (czyli działanie właścicieli w błędzie)??
    • collinsowa Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 20:19
     Zdecydowana większość właścicieli nie ma pojęcia o swoich prawach z
     tytułu bycia właścicielem we wspólnocie i już nie będzie wiedziała.
     Tego się nie zmieni, natomiast to co mogę doradzić to trzeba
     poszukać zwolenników aby w pojedynkę nie walczyć. Cisnąć zarząd bo
     to zarząd jest najważniejszym organem wspólnoty i jest
     odpowiedzialny przed właścicielami. Rozmawiać z innymi, jeszcze raz
     rozmawiać i wyjaśniać, zacząć od tych najbardziej gramotnych.
     Ukazywać ewidentne, źle zrobione czynności, rozliczenia czy też inne
     sprawy.
     Zapoznać się bardzo dokładnie z UoWL aby "szubrawiec z licencją" nie
     wciskał wam bzdur, patrzeć mu na ręce i robić coś co ja
     nazywam: "kompletowaniem dowodów". Nie dla sądu ale aby mieć
     podkładki na różne złe i niezgodne z prawem "decyzje", również
     uchwały chociaż taki zarządca nic nie ma do uchwał. Przy każdej
     okazji i na każdym zebraniu dawać mu do zrozumienia że nie będzie
     miał życia jeśli się nie zmieni. Gdy sytuacja już dojrzeje to wtedy
     wywalić bez żadnego ale i zatrudnić nowego ze szczegółowym zakresem
     obowiązków w umowie. Mówiąc brutalnie to on ma się "bać właścicieli"
     bo nie jest "władzą". W tej konkretnie sprawie - ilu członków liczy
     zarząd i co na to pozostali członkowie? Zażądaj pisemnych wyjaśnień
     (nie udzielą ale już będzie podkładka że nie wywiązują się z
     obowiązków).
  • ag2697 Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 17:50
   off-ice napisał:"Zarządca powołuje się na przepisy ustawy o gospodarce
   nieruchomościami, która to ustawa wprowadza ograniczenia dotyczące
   osób zarządzających nieruchomością.
   Należy dodać, że zarząd tej WM nie pełni funkcji zarządczych w
   rozumieniu art. 184 ustawy o gospodarce nieruchomościami, bowiem w
   tym celu zawarł umowę z profesjonalnym licencjonowanym zarządcą." to nie ta
   ustawa reguluje tok życia we wspólnocie "Art. 1. Ustawa (o gospodarowaniu
   nieruchomościami) określa zasady:
   1) gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz
   własność jednostek samorządu terytorialnego;". Jeśli zarząd został wybrany
   zgodnie z Art.20 UOWL to jest w błędzie - nikomu niczego nie przekazał mimo
   posiadania umowy, a ten co to przyjął nie wie co robi.
  • wspolnota.net.twa Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 17:52
   off-ice napisał:

   > Należy dodać, że zarząd tej WM nie pełni funkcji zarządczych


   Co ja czytam? To po co jest u was Zarząd właścicielski? Tak dal kaprysu
   właścicieli lokali?


   > Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę mającą na celu
   > odwołanie członka zarządu wspólnoty, (który nie jest
   > właścicielem lokalu w tej wspólnocie) powołanego na podstawie art.20
   > pkt1 USTAWA z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali??

   Czy inicjować taką uchwalę... to na pewno ma takie uprawnienia , inna rzeczą
   jest sprawa, czy właściciele lokali z tego skorzystają czy nie.

   • off-ice Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 18:29
    > Co ja czytam? To po co jest u was Zarząd właścicielski? Tak dal
    kaprysu
    > właścicieli lokali?

    Nie dla kaprysu, a dla kontroli działań zarządcy, oraz do celów
    reprezentacji wspólnoty na zewnątrz (podpisywanie umów, zbieranie
    podpisów pod uchwałami w trybie indywidualnym, reprezentacja w
    sądzie itd). Zarządca jest administratorem budynku.

    > Czy inicjować taką uchwalę... to na pewno ma takie uprawnienia ,
    inna rzeczą
    > jest sprawa, czy właściciele lokali z tego skorzystają czy nie.
    >
    Jeśli twierdzisz, że zarządca ma takie uprawnienia, to czy mógłbyś
    podać z jakiej podstawy prawnej one wynikają???
    To nie chodzi o to, czy właściciele "skorzystają" z podjęcia uchwały
    czy nie. Problem polega na tym, że większość właścicieli tej WM to
    ludzie starsi, nie rozumiejący zupełnie otaczającego ich świata. Oni
    traktują administratora jak "władzę", czyli co władza zleca to
    należy wykonać. Administrator chyba doszedł do wniosku, że
    przeszkadza mu w zarządzie WM osoba, która patrzy mu na ręce i umie
    liczyć, dlatego pod pozorem rzekomej zmiany przepisów dotyczących
    składu zarządów, chce go odwołać przy pomocy uchwały WM, bo sam tego
    zrobić nie może.
    • iziula1 Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 20:01

     Proponuje, abyś najpierw zapoznał się z ustawą o własności lokali
     potem ze wspomnianym 184 art ustawy o gosp.nieruchomościami. Bo w
     tej chwili twoja niewiedza służy tylko do doszukiwania się niecnych
     zamiarów u innych.

     Po drugie, nie do końca rozumiem o co chodzi z tym zarządem który
     nie jest zarządem?!
     Z tego co piszesz zarząd spełnia swoje funkcje zgodnie z ustawą
     czyli jest Zarządem, jednym z jego uprawnien jest kontrola
     działalności administratora/zarządcy.
     Powołanie zarządu wspólnoty tylko dla samej kontroli działalności
     zarządcy jest dość kuriozalne, jeśli nie komiczne :)


     • off-ice Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 20:24
      Nie bardzo rozumiem, co zapoznanie się z ustawą o własności
      (całą???) ma zmienić w opisanej przeze mnie sprawie???
      Czy możesz to jaśniej przedstawić???

      Po drugie, jasno napisałem co robi zarząd w opisanej WM i nie widzę
      w tym nic komicznego, no chyba że założymy, że regulacje prawne
      dopuszczające taką reprezentację są również komiczne.
      A one jasno to precyzują - " wspólnota Mieszkaniowa nie ma
      osobowości prawnej, jednak może pozywać i być pozywaną, zaciągać
      zobowiązania, zawierać umowy, etc. Czynności tych, w jej imieniu,
      dokonuje organ Wspólnoty - zarząd lub zarządca, któremu zarząd
      powierzono w trybie art. 18. Brak takiego rozwiązania (art.18)
      skutkuje zastosowaniem art. 20 ustawy o własności nakładającego na
      właścicieli obowiązek podjęcia uchwały o wyborze kilkuosobowego
      zarządu składającego się tylko i wyłącznie z osób fizycznych, w jego
      skład mogą wchodzić właściciele lokali, ale również osoby spoza ich
      grona, członkiem takiego zarządu nie może być osoba prawna -
      spółka, czy np. spółdzielnia mieszkaniowa. Osoby prawne mogą
      natomiast administrować obiektem - o ile wspólnota mieszkaniowa
      zleci wykonywanie tych czynności. Często właściciele lokali dokonują
      wyboru zarządu, zarząd zaś zleca administrowanie profesjonalnemu
      zarządcy, tj. zawiera stosowną umowę w tym zakresie. ""

      Czy widzisz w tym coś komicznego, a jeśli tak to w którym miejscu
      trzeba się śmiać???

      • wspolnota.net.twa Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 20:44
       > Czy widzisz w tym coś komicznego, a jeśli tak to w którym miejscu
       > trzeba się śmiać???


       Zwolnieni z licencji zawodowej są tylko właściciele lokali, którzy zarządzają własną nieruchomością.

       Sam piszesz, że w składzie waszego Zarządu jest członek, który nie jest właścicielem żadnego lokalu w twojej wspólnocie. Taki stan prawny łamie zapisy zawarte w ustawie o gospodarcze nieruchomościami


       art.185. 1a. Zarządca nieruchomości może wykonywać opracowania i ekspertyzy oraz doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami.
       • off-ice Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 22:48
        > Zwolnieni z licencji zawodowej są tylko właściciele lokali, którzy
        zarządzają w
        > łasną nieruchomością.
        >
        > Sam piszesz, że w składzie waszego Zarządu jest członek, który nie
        jest właścic
        > ielem żadnego lokalu w twojej wspólnocie. Taki stan prawny łamie
        zapisy zawarte
        > w ustawie o gospodarcze nieruchomościami

        I tu jest właśnie problem w nazewnictwie, bowiem ustawa określa
        JEDYNIE obowiązki osób ZARZĄDZAJĄCYCH nieruchomością, określając
        przy okazji definicję ZARZĄDZANIA - ".. Art. 185
        1. Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i
        dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:

        1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej
        nieruchomości;
        2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji
        nieruchomości;
        3) zapewnienie właściwej gospodarki energetycznej w rozumieniu
        przepisów Prawa energetycznego;
        4) bieżące administrowanie nieruchomością;
        5) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej
        przeznaczeniem;
        6) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.

        Powyższych czynności zarząd opisywanej WM NIE ROBI OSOBIŚCIE.

        oraz dalej "..Art. 184
        1. Zarządzanie nieruchomościami jest działalnością zawodową
        wykonywaną przez zarządców nieruchomości na zasadach określonych w
        niniejszej ustawie."

        Reasumując, jeśli członek zarządu nie jest właścicielem, ale zarząd
        NIE ZARZĄDZA NIERUCHOMOŚCIĄ - w rozumieniu przepisów Art. 185
        (ponieważ nie znam żadnych przepisów, które by NAKAZYWAŁY zarządom
        wybranym zgodnie z art. 20 zajmować się zarządzaniem OSOBIŚCIE w
        rozumieniu przepisów art.185 oraz zakazywały scedowania tego
        zarządzania (administrowania do którego wymagana jest licencja) na
        inny uprawniony do tego podmiot, to nie powinno być ŻADNYCH
        przeszkód, aby zarząd mógł mieć w swoim składzie osobę nie będącą
        właścicielem.
        Nie wiem, czy jasno to określiłem, ale ja to tak rozumiem w świetle
        znanego mi prawa. Zadałem to pytanie publicznie, bo może ktoś
        spotkał się z tym tematem i praktycznie ma w tym temacie jakieś
        doświadczenia.
        • wspolnota.net.twa Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 23:00
         off-ice napisał:


         > 1. Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i
         > dokonywaniu czynności mających na celu w szczególności:
         >
         > 1) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej
         > nieruchomości

         > Powyższych czynności zarząd opisywanej WM NIE ROBI OSOBIŚCIE.


         - A kto ma "podpis finansowy" na przelewach?
         - Kto nadzoruje i podejmuje decyzje z zakresu zwykłego zarządu NW?

         Nie ma znaczenia ...ale i tak Zarząd WM odpowiada za podejmowane decyzje.

         .....
         Pasuję to się staje męczące.

         Jak będziesz miał występy w sądzie,
         to może szybko "zweryfikujesz" swoje stanowisko.
         • off-ice Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 23:16
          > - A kto ma "podpis finansowy" na przelewach?
          Zarząd nie podpisuje przelewów, jedynie umowy. Przelewy podpisuje
          księgowa zarządcy z licencją.

          > Nie ma znaczenia ...ale i tak Zarząd WM odpowiada za
          podejmowane decyzje.


          Oczywiście że odpowiada, co NIE OZNACZA że sam je wykonuje OSOBIŚCIE
          i musi mieć do tego LICENCJĘ. Żeby za coś odpowiadać NIE TRZEBA MIEĆ
          LICENCJI, żeby coś WYKONYWAĆ licencję trzeba POSIADAĆ. To jest ta
          właśnie różnica. Nic na to nie poradzę, że tego nie rozumiesz.

          > Pasuję to się staje męczące.
          No cóż, jeśli myślenie cię męczy, to faktycznie może odpocznij.;)
    • wspolnota.net.twa Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 20:03
     > Nie dla kaprysu, a dla kontroli działań zarządcy, oraz do celów
     > reprezentacji wspólnoty na zewnątrz (podpisywanie umów, zbieranie
     > podpisów pod uchwałami w trybie indywidualnym, reprezentacja w
     > sądzie itd). Zarządca jest administratorem budynku.

     No i to jest połowa jego obowiązków, dlaczego tu przerywasz i kończysz. Zarząd właścicielski odpowiada za całość zarządzania nieruchomością, a nie wybiórczo wybierają z całego katalogu obowiązków i praw to co mu w danej chwili odpowiada.
     - Albo ma się pełną władzę, albo się ją ceduje na inny podmiot - art18.1 UoWL.

     > Jeśli twierdzisz, że zarządca ma takie uprawnienia, to czy mógłbyś
     > podać z jakiej podstawy prawnej one wynikają???


     to wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami, która też ma zastosowanie przy zarządzie właścicielskim, a nie wybiórczo, bo wam to nie pasuje.
     Jeżeli ten zarządca ma licencje to jego obowiązkiem jest wam, amatorom, doradzać tak, aby nie wpaść tarapaty prawne, bo te słono kosztują, oj słono.     • off-ice Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 20:51

      > No i to jest połowa jego obowiązków, dlaczego tu przerywasz i
      kończysz.
      No przecież już jasno to tłumaczyłem - dlatego tu przerywam, że
      pozostałe obowiązki zostały przekazane licencjonowanej firmie
      administrującej nieruchomościami, która bierze za to kasę. Czy to
      jest takie trudne do zrozumienia, lub tak rzadko występujące, że aż
      niemożliwe??? A może niezgodne z prawem (jakim???)???
      I w związku z tym, że Zarząd nie prowadzi działalności
      administrowania nieruchomością, pytanie brzmiało - czy członek
      zarządu nie będący członkiem wspólnoty może być w zarządzie zgodnie
      z prawem ( art. 20 ustawy o własności w związku z art. 184 ustawy o
      gospodarce nieruchomościami,)??
      To jest chyba za trudne pytanie, bo jak na razie nie uzyskałem
      jasnej odpowiedzi z podaniem podstawy prawnej.

      [> - Albo ma się pełną władzę, albo się ją ceduje na inny podmiot -
      art18.1 UoWL.

      Niekoniecznie, może ją również scedować zgodnie z art. 20 . Czy to
      jest niezgodne z prawem (jakim???) ??

      > to wynika z ustawy o gospodarce nieruchomościami, która też ma
      zastosowanie prz
      > y zarządzie właścicielskim, a nie wybiórczo, bo wam to nie pasuje.
      > Jeżeli ten zarządca ma licencje to jego obowiązkiem jest wam,
      amatorom, doradza
      > ć tak, aby nie wpaść tarapaty prawne, bo te słono kosztują, oj
      słono.

      Zadałem, wydawało się proste pytanie - z jakiego przepisu (pisząc
      przepisu nie miałem na myśli całej ustawy, bo przecież cała ustawa o
      tym nie traktuje, a konkretny art. konkretnej ustawy) - wynika
      dopuszczalność proponowania uchwał przez zarządcę?? I nic nie
      pisałem o tym że nam pasuje lub nie, chciałem się tylko dowiedzieć,
      czy jest jakiś przepis prawny który dopuszcza takie działanie
      zarządcy.
      Ale pytanie też okazało się chyba za trudne.
      • wspolnota.net.twa Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 21:03
       > [> - Albo ma się pełną władzę, albo się ją ceduje na inny podmiot -
       > art18.1 UoWL.
       >
       > Niekoniecznie, może ją również scedować zgodnie z art. 20 . Czy to
       > jest niezgodne z prawem (jakim???) ??

       Art. 20.
       1. Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

       2. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani.


       Powołujesz się na art.20. Gdzie tu masz napisane o scedowaniu wybranych obowiązków na osoby trzecie?


       Art. 21. UoWL
       1. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali.


       a z tego artykułu wynika jego odpowiedzialność za "całokształt".

       Sąd nie będzie rozpatrywał, czy zarząd zlecił osobie trzeciej część obowiązków (odpowiedzialność). W pierwszej kolejności osądzi zarząd wspólnoty czy dochował staranności w wykonywaniu obowiązków wynikających z UoWL.

       • off-ice Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 23:07
        > Art. 21. UoWL
        > 1. [b]Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i
        reprezentuje ją na zewn
        > ątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi
        właścicielami lokali.[
        > /b]
        >
        >
        > a z tego artykułu wynika jego odpowiedzialność
        za "całokształt"
        .

        No właśnie, za CAŁOKSZTAŁT. I tu chyba dochodzimy do sedna sprawy.
        Zarząd wybrany uchwałą przez WM odpowiada za CAŁOKSZTAŁT, co NIE
        OZNACZA, że sam ma wszystko wykonywać OSOBIŚCIE!!

        Analogią może tu być zarząd spółki prawa handlowego, gdzie
        obowiązkiem wspólników jest powołać zarząd, który odpowiada przed
        wspólnikami i przed sądem, co przecież NIE OZNACZA, że prezes
        zarządu ma mieć licencję księgowego, czy biegłego rewidenta, oraz
        sam osobiście ma zajmować się marketingiem, sprzedażą i PR. A już
        zupełnie irracjonalne byłoby w takiej przykładowej spółce, gdyby
        zatrudniona licencjonowana księgowa zwróciła się na walnym
        zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy) z wnioskiem o usunięcie
        prezesa ze względu na fakt nie posiadania przez niego licencji z
        zakresu księgowości czy braku wiedzy z zakresu obsługi faksu czy
        ksero.

        Twoje argumenty, tego właśnie dowodzą.
        • wspolnota.net.twa Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 23:33
         off-ice napisał:

         > No właśnie, za CAŁOKSZTAŁT. I tu chyba dochodzimy do sedna sprawy.
         > Zarząd wybrany uchwałą przez WM odpowiada za CAŁOKSZTAŁT, co NIE
         > OZNACZA, że sam ma wszystko wykonywać OSOBIŚCIE!!

         Masz umowę na sprzątanie NW do którego należny chodnik.
         Masz?. Za nieodśnieżony chodnik odpowiada Zarząd WM jako przedstawiciel
         Wspólnoty. Poszkodowany za połamanie się na nieodśnieżonym chodniku wniósł
         sprawę do sadu o odszkodowanie

         Sąd jak będzie przyznawała odszkodowanie to z czyjego ubezpieczenia?
         sprzątaczki , firmy sprzątającej, zarządcy-administratora czy wspólnoty.
         Uważasz, że sąd weźmie pod uwagę, że Zarząd WM scedował obowiązek na usługodawcę
         - firmę sprzątająca?

         > Analogią może tu być zarząd spółki prawa handlowego,

         błędny przykład, tak jak porównywanie księgowości wspólnoty do ustawy o
         rachunkowości czy kontroli z Urzędu skarbowego finansów wspólnoty (pomijam
         sprawy związane z pożytkami)
         Wspólnota
         mieszkaniowa jest zatem podmiotem prawa cywilnego (ułomną osobą prawną). Choć
         należy podkreślić, że charakteryzuje się cechami różniącymi ją nie tylko od
         osób prawnych
         , ale także od innych osób ustawowych, w szczególności od
         handlowych spółek osobowych,

         • off-ice Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 21.02.10, 00:21
          > > No właśnie, za CAŁOKSZTAŁT. I tu chyba dochodzimy do sedna
          sprawy.
          > > Zarząd wybrany uchwałą przez WM odpowiada za CAŁOKSZTAŁT,
          co NIE
          > > OZNACZA, że sam ma wszystko wykonywać OSOBIŚCIE!!
          >
          > Masz umowę na sprzątanie NW do którego należny chodnik.
          > Masz?. Za nieodśnieżony chodnik odpowiada Zarząd WM jako
          przedstawiciel
          > Wspólnoty. Poszkodowany za połamanie się na nieodśnieżonym
          chodniku wniósł
          > sprawę do sadu o odszkodowanie
          >
          > Sąd jak będzie przyznawała odszkodowanie to z czyjego
          ubezpieczenia?


          art. 429 k. c., zgodnie z którym, kto powierza wykonanie czynności
          osobie lub przedsiębiorstwu, które w zakresie swej działalności
          zawodowej trudni się wykonywaniem takich czynności (krótko mówiąc,
          profesjonaliście), nie jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną
          przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności.
          Powierzenie czynności powinno być pisemne i zawierać zakres
          powierzonych czynności.
          Cieszę się, że podałeś ten przykład, bo pięknie potwierdza tylko to
          co wyżej napisałem.
          ZARZĄD NIE JEST OD SPRZĄTANIA ŚNIEGU Z CHODNIKA, natomiast jest
          odpowiedzialny za to, żeby na chodniku było bezpiecznie i żeby być
          ODPOWIEDZIALNYM NIE MUSI POSIADAĆ LICENCJI.

          Sorry, ale nie potrafię ci tego jaśniej wytłumaczyć, choć bardzo się
          starałem.

          • wspolnota.net.twa Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 21.02.10, 12:18
           off-ice napisał:


           > art. 429 k. c., zgodnie z którym, kto...
           > Cieszę się, że podałeś ten przykład, bo pięknie potwierdza tylko to
           > co wyżej napisałem.
           > ZARZĄD NIE JEST OD SPRZĄTANIA ŚNIEGU Z CHODNIKA, natomiast jest
           > odpowiedzialny za to, żeby na chodniku było bezpiecznie i żeby być
           > ODPOWIEDZIALNYM NIE MUSI POSIADAĆ LICENCJI.
           >
           > Sorry, ale nie potrafię ci tego jaśniej wytłumaczyć, choć bardzo się
           > starałem.

           Szkoda, że sąd w naszym przypadku był odmiennego zadania i ukarał wspólnotę
           (Zarzad WM) .

           Jednocześnie wskazał, że z powództwa cywilnego członkowie zarządu mogą dochodzić
           swych praw wynikających z zawartej umowy.

           Podobnie zrobił PINB wręczając mandat Zarządowi WM - po 50 zł, ze nie wykonali
           jego zaleceń . Nie wykonali, bo ogół właścicieli nie zgodzili się na
           wydatkowanie sporej kasy - ma wymaganą ilość miejsc parkingowych.


           W teorii to wszytko pięknie wygląda , prościej nie da się tego tobie przekazać.
           Szukaj nadal, takich, co cię będą klepali po plecach ... i mówili masz racje
           koleś , tak jak to robi colinsowa.           • off-ice Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 21.02.10, 14:22
            > Szkoda, że sąd w naszym przypadku był odmiennego zadania i ukarał
            wspólnotę
            > (Zarzad WM) .

            No cóż, wszystko zależy od OKOLICZNOŚCI. Jeśli jest prawidłowo
            spisana umowa z "profesjonalistą", a zarząd jest w stanie udowodnić,
            że nie "olał" tematu - czyli zrobił wszystko aby "profesjonaliście"
            wskazać jego nieprawidłowe wywiązywanie się z obowiązków, to sąd nie
            może być odmiennego zdania od zapisów kc. Prawidłowo zapisana umowa,
            to również prosta droga do uzyskania odszkodowania z regresu (od
            profesjonalisty), jeśli jednak mimo wszystko, sąd byłby odmiennego
            zdania.

            > Podobnie zrobił PINB wręczając mandat Zarządowi WM - po 50 zł, ze
            nie wykonali
            > jego zaleceń . Nie wykonali, bo ogół właścicieli nie zgodzili się
            na
            > wydatkowanie sporej kasy - ma wymaganą ilość miejsc parkingowych.

            Jeśli jak napisałeś "ogół właścicieli nie zgodził się na jakieś
            działanie), co w wyniku tego ZANIECHANIA doprowadziło do nałożenia
            mandatu i zarząd ma tą "niezgodę" na piśmie, to automatycznie kara
            ta obciąża konto wspólnoty, czyli płacą wszyscy (w zależności od
            wielkości wspólnoty wyjdzie od kilku zł do kilkunastu gr na
            właściciela. Myślę że wspólnota "udźwignie" ten ciężar.
            • wspolnota.net.twa Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 21.02.10, 14:38
             off-ice napisał:

             > No cóż, wszystko zależy od OKOLICZNOŚCI. Jeśli jest prawidłowo
             > spisana umowa z "profesjonalistą", a zarząd jest w stanie udowodnić,
             > że nie "olał" tematu - czyli zrobił wszystko aby "profesjonaliście"
             > wskazać jego nieprawidłowe wywiązywanie się z obowiązków


             - czy Ty tak całe życie na skróty...:)


             > Jeśli jak napisałeś "ogół właścicieli nie zgodził się na jakieś
             > działanie), co w wyniku tego ZANIECHANIA doprowadziło do nałożenia
             > mandatu i zarząd ma tą "niezgodę" na piśmie, to automatycznie kara
             > ta obciąża konto wspólnoty,

             zdaje się nigdy nie dostałeś żadnego mandatu. Na blankiecie widnieje nazwisko przysłowiowego Kowalskiego, a nie nazwa wspólnoty więc nie można zaliczyć tego do kosztów :(
             Tak na marginesie to działania PINB były spowodowane donosem jednego z właścicieli, który nie miał gdzie zaparkować bo wszystkie dostępne miejsca były zajęte.


             • off-ice Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 21.02.10, 15:15
              > - czy Ty tak całe życie na skróty...:)

              No nie wiem, czy półtora roczne postępowanie przed sądem można
              nazwać "na skróty", zależy to od poczucia humoru. Tyle bowiem trwała
              sprawa o odszkodowanie za uszkodzony pojazd. Uszkodzenie spowodował
              kawałek blachy, który w czasie porywistego wiatru oderwał się z
              dachu budynku powierzonego (w profesjonalny sposób profesjonalną
              umową) w profesjonalny licencjonowany zarząd PROFESJONALIŚCIE!!
              Odszkodowanie płacił PROFESJONALISTA (z art. 429 k. c.) Ja nie
              dywaguję o wirtualiach, tylko o faktach które znam z autopsji i może
              tym się różnimy. Jak czegoś nie jestem pewien to grzecznie
              PYTAM "mądrzejszych".
      • wspolnota.net.twa Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 21:05

       off-ice napisał:

       > Zadałem, wydawało się proste pytanie - z jakiego przepisu
       > Ale pytanie też okazało się chyba za trudne.


       forum.gazeta.pl/forum/w,523,107597758,107608390,Re_Czy_zarzadca_WM_ma_prawo_zglaszac_uchwale.html

      • collinsowa Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 21:36
       Ależ spoko!
       Do niektórych dyskutantów trzeba mieć anielską cierpliwość, do
       innych podchodzić z dystansem a jeszcze do innych z przymrużeniem
       oka.
       Oczekujesz odpowiedzi na dwa podstawowe pytania.
       Na jedno już sobie sam odpowiedziałeś:

       "...Art. 20. 1 Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba
       fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona
       ..."

       Czyli odpowiedź brzmi: tak może być członkiem zarządu osoba spoza
       właścicieli
       . (licencje nie mają tu żadnego znaczenia, nawet
       dedektyw z licencją czy bez też może być członkiem zarządu).
       Sprawa jest jasna i oczywista. Członkowie zarządu nie mają nic
       wspólnego z UoGN - dobrze jest jak ją znają przynajmniej jeden
       powinien się orientować w przepisach budowlanych. Natomiast
       najważniejszym aktem jest UoWL i KC.

       Co do proponowania uchwał to jeżeli rozumiemy proponowanie jako
       przedstawienie konkretnej uchwały pod głosowanie przez takiego
       zarządcę to oczywiście NIE.
       "...Art. 23. 1. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane..."
       Wynika z tego przepisu że we wspólnocie uchwały są uchwałami
       właścicieli.

       Natomiast uważam (bo nie jest to ściśle określone) że
       propozycje czy też sugestię to każdy właścicielom może składać,
       nawet listonosz że np. przydałaby się uchwała aby w skrzynkach
       większe otwory np. zrobić (fantazjuję ale chcę pokazać problem).
       Ostateczny projekt uchwały i tak opracowuje zarząd wspólnoty
       i rozsyła właścicielom lub umieszcza w porządku obrad zebrania.
       "...Art. 22. 1. Czynności zwykłego zarządu podejmuje zarząd
       samodzielnie.
       2. Do podjęcia przez zarząd czynności przekraczającej zakres
       zwykłego zarządu potrzebna jest uchwała właścicieli ..."
       "...Art. 23. 1. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane
       bądź na zebraniu, bądź w drodze indywidualnego zbierania głosów
       przez zarząd...
       "

       Jak wynika z brzmienia przepisów wszędzie jest mowa o uchwałach
       właścicieli
       a nie zarządcy czy też kogoś innego.

       "...Według utrwalonych w orzecznictwie zasad interpretacji
       przepisów prawa, podstawowe znaczenie ma wykładnia językowa,
       a dopiero wtedy gdy zawodzi, prowadząc do wyników niedajacych się
       pogodzić z racjonalnym działaniem ustawodawcy i celem jaki ma
       realizować dana norma, należy sięgać do dyrektyw wykładni systemowej
       i funkcjonalnej.- uchwała SN składu siedmiu sędziów z dnia 15 marca
       2006 r. sygn. III CZP 106/05..."

       • xxxll Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 21:48
        Właśnie, właśnie to jest przykładowy przedstawiciel >collinsowa<
        do którego / której należy podchodzić "z dystansem i z przymrużeniem oka".
        Interpretuje prawo wspólnot mieszkaniowych jak mu wygodnie i dla kogo ma być ta wypowiedź.

        Reszta to jest pikuś jak to mawiają w reklamie. :>
        • collinsowa Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 21:59
         Po co zabierasz głos jak nawet nie wiesz o co chodzi, kto z kim
         dyskutuje. Zmień może nick na ten poprzedni.
         • xxxll Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 22:06
          qcollinsowa napisał:

          > Po co zabierasz głos jak nawet nie wiesz o co chodzi, kto z kim
          > dyskutuje. Zmień może nick na ten poprzedni.

          pomówienie i jeszcze raz pomówienie, czy tylko na to ciebie stać?
       • xxxll Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 22:04
        collinsowa napisał:

        > Ostateczny projekt uchwały i tak opracowuje zarząd wspólnoty

        a gdzieś to wyczytała? Jedyna słuszna dyskutantko?

        Art. 27.
        Każdy właściciel lokalu ma prawo i obowiązek współdziałania w zarządzie nieruchomością wspólną. Nie uchybia to jednak przepisom art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1.


        Już widzę oczyma wyobraźni, jak taką uchwałę pisze: piekarz, sprzątaczka, mechanik samochodowy , listonosz - Pan Laskowik - bez konsultacji z prawnikiem. Misi być niezły kabaret.

        > Jak wynika z brzmienia przepisów wszędzie jest mowa o uchwałach
        > właścicieli
        a nie zarządcy czy też kogoś innego.
        >

        Przez określenie "uchwała właścicieli lokali" należy rozumieć "gotowy wyrób" na nie "surowiec - projekt uchwały". po prostu - Podjętą uchwałę. "Surowiec - projekt" może napisać każdy kto tylko takie coś umie sklecić.

        ----------------------------------------------------------------
        Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
        www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
       • highrise Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 22:12
        Przypominam, ze sprawa dotyczy odwołania członka zarządu wspólnoty
        mieszkaniowej.Zarząd wspólnoty mieszkaniowej może w każdej chwili
        zostać odwołany. A więc nie są potrzebne żadne projekty uchwał,
        które należy wcześniej wrzucać do skrzynek pocztowych. Dlaczego Pani
        sądzi, że ten wymieniony licencjonowany zarządca
        jest „szubrawcem”?.
        • collinsowa Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 22:27
         Panie Stanisławie, bardzo proszę przeczytać początek wątku.
         Pytanie było: czy zatrudniony na umowę zarządca (administrator) może
         zgłosić uchwałę o odwołaniu członka zarządu wspólnoty bo ten nie ma
         licencji zgodnie z UoGN.
         W związku z tym że jest to totalna bzdura i nie przystoi aby
         zarządca licencjonowany nie dość że nie znał przepisów to jeszcze
         oszukiwał właścicieli poprzez wprowadzanie ich w błąd dlatego tylko
         że któryś członek zarządu patrzy mu na ręce. Dla mnie taki zarządca
         jest szubrawcem a nie zarządcą bo na takie postępowanie nie może być
         zgody.
         • highrise Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 22:50
          collinsowa napisał:

          > Panie Stanisławie, bardzo proszę przeczytać początek wątku.
          > Pytanie było: czy zatrudniony na umowę zarządca (administrator)
          może
          > zgłosić uchwałę o odwołaniu członka zarządu wspólnoty bo ten nie
          ma
          > licencji zgodnie z UoGN.
          > W związku z tym że jest to totalna bzdura i nie przystoi aby
          > zarządca licencjonowany nie dość że nie znał przepisów to jeszcze
          > oszukiwał właścicieli poprzez wprowadzanie ich w błąd dlatego
          tylko
          > że któryś członek zarządu patrzy mu na ręce. Dla mnie taki
          zarządca
          > jest szubrawcem a nie zarządcą bo na takie postępowanie nie może
          być
          > zgody.

          W jednej wspólnocie mieszkaniowej administrowanej przez mnie
          złożyłem wniosek na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej o odwołanie
          członka zarządu wspólnoty, której zadłużenie było bardzo wysokie.
          Uchwała w tej sprawie została podjęta przez właścicieli lokali.
          Wcześniej zostałem przez tę osobę zaproszony do jej mieszkania, aby
          porozmawiać o sposobie spłaty jej zadłużenia. Wchodząc do mieszkania
          tej osoby rzuciła mi się w oczy długa broń myśliwska, położona na
          tapczanie. Odebrałem to jednoznacznie jako próbę zastraszenia.
          Zadłużenie byłego członka zarządu obecnie jest bardzo duże.
          Wspólnota mieszkaniowa podjęła uchwałę o przymusowej sprzedaży
          lokalu.
          • collinsowa Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 23:10
           Tu mówimy o czymś innym.

           Natomiast czegoś nie rozumiem z Pańskich problemów.
           Jeżeli był Pan tylko administratorem to po co Pan chodzi po
           mieszkaniach?
           "...Art. 21. 1. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i
           reprezentuje ją ...w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi
           właścicielami lokali..."

           Przecież to nie pańska sprawa tylko zarządu wspólnoty.
           Należało przedstawić zarządowi sytuację, zgłosić zagrożenie
           płynności finansowej, dać termin na załatwienie sprawy i.....złożyć
           wymówienie jeżeli nic nie zmieniło się.
           • wspolnota.net.twa Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 23:39
            collinsowa napisał:

            > Należało przedstawić zarządowi sytuację, zgłosić zagrożenie
            > płynności finansowej, dać termin na załatwienie sprawy i.....
            > złożyć wymówienie jeżeli nic nie zmieniło się.

            Dobre... naprawdę to mi się podoba porzucić wspólnotę jak niedopałek papierosa :> Dobre :D
        • off-ice Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 23:41
         > Przypominam, ze sprawa dotyczy odwołania członka zarządu wspólnoty
         > mieszkaniowej.

         Muszę szczerze przyznać, że zwracając się na tym forum z prośbą o
         wytłumaczenie (podanie podstawy prawnej jasno określającej stan
         prawny sytuacji), nie przypuszczałem że spowoduje to tak straszne
         problemy ze zrozumieniem tekstu. Otóż Szanowny Panie, nie pytałem -
         czy możliwe jest odwołanie członka zarządu, tylko czy wynajęty
         administrator może w przygotowywanych na zebranie właścicieli
         uchwałach, dodać od siebie (bo z wnioskiem o odwołanie nie wystąpili
         ani członkowie zarządu ani właściciele) - uchwałę o odwołanie
         członka zarządu nie będącego właścicielem, ze względu na jego
         członkowstwo rzekomo niezgodne z prawem.
         Przepraszam że nieśmiało zapytam, czy na tym forum umie czytać ze
         zrozumieniem tylko collinsowa??? Nie wiem, czy to co pisze
         collinsowa jest słuszne czy nie ale na pewno zrozumiał(a) to co
         napisałem i tego akurat jestem pewien.
         • wspolnota.net.twa Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 20.02.10, 23:47
          > Przepraszam że nieśmiało zapytam, czy na tym forum umie czytać ze
          > zrozumieniem tylko collinsowa???

          > Nie wiem, czy to co pisze collinsowa jest słuszne czy nie ale na
          > pewno zrozumiał(a) to co napisałem i tego akurat jestem pewien.

          Ona po prostu pisze to, co ty chciałeś przeczytać,
          czego szukałeś dla potwierdzenia twojej teorii
          , nic poza tym.
          • off-ice Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 21.02.10, 00:30
           > Ona po prostu pisze to, co ty chciałeś przeczytać,
           > czego szukałeś dla potwierdzenia twojej teorii
           , nic poza tym.

           > > Nie wiem, czy to co pisze collinsowa jest słuszne czy nie.

           Przekonaj mnie, że to ty masz rację. Dlaczego się poddajesz??
           Brakuje argumentów, wiedzy, doświadczenia ??
           Ale nie polemizuj ze mną, tylko z argumentami collinsowej.
           Jeśli to jest takie proste i zrozumiałe, to dlaczego jest już tyle
           orzeczeń, apelacji, kasacji sądów przeróżnych instancji z SN na
           czele???
           Jeśli prawo jest jednoznaczne i zrozumiałe dla wszystkich, to nie ma
           potrzeby go tak falandyzować, a w przypadku ustawy o własności
           niestety tak nie jest, o czym świadczy wyjątkowo bogate orzecznictwo
           w stosunkowo krótkim czasie obowiązywania ustawy.
           Czyż nie??
           • wspolnota.net.twa Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 21.02.10, 12:35
            > Przekonaj mnie, że to ty masz rację. Dlaczego się poddajesz??
            > Brakuje argumentów, wiedzy, doświadczenia ??

            Nie mam zamiaru ciebie przekonywać do czegokolwiek. Masz swój rozum.
            Ty płacisz rachunki za swoje błędy życiowe. Pożyjemy zobaczymy.
            Ja już trochę kasy straciłem słuchając tzw. teoretyków prawnych w stylu >collinsowej<, rzucającymi na prawo i lewo paragrafami.


            > Jeśli prawo jest jednoznaczne i zrozumiałe dla wszystkich, to nie ma
            > potrzeby go tak falandyzować, a w przypadku ustawy o własności
            > niestety tak nie jest, o czym świadczy wyjątkowo bogate orzecznictwo
            > w stosunkowo krótkim czasie obowiązywania ustawy.
            > Czyż nie??


            Masz racje i tylko tyle. Żadne prawo nie jest jednoznaczne i zrozumiałe dla wszystkich , tak jest tylko w wirtualnym świecie.
            Jakby tak było (jednoznaczne i zrozumiałe) to Prawnicy by nie mieli co robić, a ty byś nie pisał na forach.
            • off-ice Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 21.02.10, 14:10
             > Masz racje i tylko tyle. Żadne prawo nie jest jednoznaczne i
             zrozumiałe dla wsz
             > ystkich , tak jest tylko w wirtualnym świecie.
             > Jakby tak było (jednoznaczne i zrozumiałe) to Prawnicy by nie
             mieli co robić, a
             > ty byś nie pisał na forach.

             No cóż, zatem najprawdopodobniej trzeba będzie udać się do PRAKTYKA
             po poradę prawną, choć myślałem, że na takim forum są jacyś praktycy
             a nie tylko wirtualni teoretycy
             • wspolnota.net.twa Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 21.02.10, 14:16
              off-ice napisał:

              > choć myślałem, że na takim forum są jacyś praktycy
              > a nie tylko wirtualni teoretycy


              no przecież znalazłeś praktyka (teoretyka wirtualnego) profesjonalistę -
              collinsową ... jeszcze ci mało?
              • off-ice Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 21.02.10, 14:30
               Jak już pisałem, nie wiem czy collinsowa jest praktykiem i czy ma
               rację, jak również nie mam pojęcia czy "wspólnota.net.twa" ma jakieś
               praktyczne doświadczenie w tym co pisze, czy to również rozważania
               wirtualne??? Liczyłem bardziej na praktyka, czyli osobę (firmę)
               która miała podobny problem i przeszła go już praktycznie i stąd ma
               wiedzę.
               Co do teorii, to można się spierać do momentu prawomocnego
               orzeczenia sądu.
               Dlatego pisałem, że w ustawie dotyczącej WM jest tak, że dopóki nie
               sprawdzi się danego problemu "walką" czyli w sądzie, to właściwie
               wszystko jest teorią wirtualną.
               • wspolnota.net.twa Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 21.02.10, 14:50
                off-ice napisał:

                > Liczyłem bardziej na praktyka, czyli osobę (firmę)
                > która miała podobny problem i przeszła go już praktycznie i stąd ma
                > wiedzę.

                Z tego co się orientuję, to z osób, które się w twoim wątku wypowiedziały, to tylko highrise i xxxll są praktykami i profesjonalistami

                > Co do teorii, to można się spierać do momentu prawomocnego
                > orzeczenia sądu.

                > Dlatego pisałem, że w ustawie dotyczącej WM jest tak, że dopóki nie
                > sprawdzi się danego problemu "walką" czyli w sądzie,
                to właściwie

                > wszystko jest teorią wirtualną.


                czy tak samo podchodzisz do kodeksu drogowego jadąc samochodem :>
                • off-ice Re: Czy zarządca WM ma prawo zgłaszać uchwałę 21.02.10, 15:18
                 > czy tak samo podchodzisz do kodeksu drogowego jadąc samochodem
                 :>

                 Sorry, ale nie wiedziałem, że w Twojej wspólnocie używacie Kodeksu
                 Drogowego. Szkoda że nie napisałeś tego wcześniej :))))
  • collinsowa Re: Do off-ice 20.02.10, 23:25
   Czy mój post z godz. 21.36 rozwiał wątpliwości?
   • off-ice Re: Do off-ice 20.02.10, 23:55
    Jest to wywód logiczny, mam podobne zdanie na ten temat. Pozostaje
    pytanie, czy można wzruszyć prawomocność ewentualnej uchwały
    głosowanej w tej kwestii, wskazując na wprowadzenie wspólnoty w błąd
    przez administratora co do treści uchwały, oraz co do przekroczenia
    uprawnień dotyczących wnoszenia samej uchwały??
    • collinsowa Re: Do off-ice 21.02.10, 00:22
     Każdą uchwałę można zaskarżyć jako niezgodną z prawem lub uznać za
     nieistniejącą. Natomiast czy sąd przychyli się to już jest totolotek.
     Czasami mocne argumenty nie wystarczają a czasami brak argumentów
     jest wystarczający.
     W zasadzie rzadko która uchwała, w rzadko której wspólnocie jest
     podejmowana zgodnie z prawem (zawsze zdarzają sie jakieś
     niedociągnięcia). Z tego tytułu można próbować ją wzruszyć. Tylko
     jest jedno ale: wszystkie sądy opierają się na wyroku i wykładni SN
     że błędy proceduralne nie stanowią wystarczajacego powodu do
     uchylenia uchwały, chyba że taki błąd spowodował rażące naruszenie
     prawa (np. brak większości) albo że miał wpływ na treść podjętej
     uchwały. To trzeba w sądzie udowodnić - przerąbane choć nie
     beznadziejne. Jeżeli uchwała była podjęta większością głosów a brak
     będzie twardych i mocnych dowodów na nieprawidłowe jej podejmowanie
     to sąd (chyba każdy) przychyli się też do woli większości. Proponuję
     przygotować swój projekt uchwały o uzupełnienie składu zarządu o
     właśnie odwołanego ( przy odpowiednim przygotowaniu powinno to się
     udać).
     • off-ice Re: Do off-ice 21.02.10, 00:51
      albo że miał wpływ na treść podjętej
      > uchwały. To trzeba w sądzie udowodnić

      Owszem zgodzę się, że w sądach różnie bywa, lecz akurat w tej
      sytuacji dowodzenie że błąd miał wpływ na treść uchwały byłby
      nietrudny do udowodnienia, ponieważ omawiana uchwała nie pozostawia
      właściwie wyboru głosującym. Jeśli bowiem zarządca w uchwale
      stwierdza, że obecna sytuacja narusza prawo, to głosujący mają tylko
      jedno wyjście, aby sytuacja z zarządem prawa nie naruszała, tj.
      odwołać wskazanego członka zarządu. Przy założeniu, że zarządca ma
      rację, jeśli bowiem racji nie ma, to nie ma uchwały i nie ma
      głosowania i nie ma odwołania.
      Przygotowanie uchwały o powołaniu odwołanego członka zarządu jest o
      tyle trudne, że większość raczej będzie wierzyć administratorowi -
      no bo przecież to jest PROFESJONALISTA, firma, itd. nikt nie będzie
      zagłębiał się w tak skomplikowaną materię.
      Można by zapytać po co tyle szumu o jednego członka jakiegoś
      zarządu, ale w tym przypadku to jedyna kompetentna osoba, która
      pilnuje interesów tej wspólnoty, o czym wielokrotnie już można się
      było przekonać (jak "profesjonalista" podchodzi do swoich
      obowiązków). Po jego wyeliminowaniu, rozpocznie się "jazda bez
      trzymanki", a opłaty i koszty będą wzrastać już bez żadnej kontroli.
      • kaczlow Re: Do off-ice 21.02.10, 14:58
       Masz racje off-ice na temat postawionego problemu opieraj sie na wywodach
       Collinsowej.Są jak najbardziej kompetentne .
       Inni tylko wprowadzają ferment świadomie lub nie świadomie .
       I w tym aspekcie też masz racje .z
       Znaleźć pośród właścicieli ludzi ,którzy racjonalnie i logicznie myslą to duże
       wyzwanie.Gdybym tego nie poznał z autopsji to chyba bym Tobie nie uwierzył ale
       na Zwycięzców40 pośród 200 włascicieli znalzłem tylko 1 osobę z wyobraźnią i
       logicznym myśleniem .Specjalistki od wieszania firanek i zasłonek nigdy nie
       słtszały o UoWL a maja najwięcej do powiedzenia .
       Życzę skuteczności w zwalczaniu bezprawia panującego w zarządach WM i
       zakamarkach biur licencjonowanych zarządców WM .A jak słyszę o Kodeksie Etyki
       Zarządców Nieruchomości to mam stany wymiotne .
       • wspolnota.net.twa Re: Do off-ice 21.02.10, 15:27
        kaczlow napisał:

        > pośród 200 włascicieli znalzłem tylko 1 osobę z wyobraźnią i
        > logicznym myśleniem .

        Ciekawe jak to zrobiłeś ..wywiad środowiskowy, CBS ?
        Czy ta jedyna osoba, to nie Ty Panie kaczlow?
        Jak to dziwnie brzmi, że 199 osób płynie pod prąd i szkodzi samym sobie?
        • kaczlow Re: Do off-ice 21.02.10, 16:15
         Połowa właścicieli jeszcze nie była na spotkaniu WM ,chociaż takich zebrań było
         3. 70% właścicieli nigdy nie napisała postu na stronie osiedlowej . Ludzie w
         stolicy nie mają czasu albo reprezentują " tumiwisizm"
         Zjeb genetyczny zrozumiałby ,ze coś jest nie na rzeczy jeśli Zarządca
         trzykrotnie potwierdza gotowość zarządzania i administrowania za 30 gr od
         powierzchni użytkowej lokali Użytkowych na 1 spotkaniu WM
         A po doliczeniu "podatku obrotowego" dostaje 46 gr i wszyscy z piszącym ten
         post zatwierdzają ten fakt podczas II spotkania WM i glosują za przyjęciem
         rocznego planu gospodarczego ,gdzie Zarządca otrzymał 46 groszy .( piszący wie
         dlaczego tak uczynił inni - NIE)
         Trzykrotnie piszący pytał się członków zarządu dlaczego podwyższono Zarządcy
         wynagrodzenie o 50% i nie uzyskał żadnej odpowiedzi !!!
         To może człowiek piszący pod loginem wspólnota.net.twa ujawni swoje dane i
         odniesie sie merytorycznie do postawionego zarzutu !!!

         • wspolnota.net.twa Re: Do off-ice 21.02.10, 16:39
          > To może człowiek piszący pod loginem wspólnota.net.twa ujawni swoje dane i
          > odniesie sie merytorycznie do postawionego zarzutu !!!

          Mam prawo konstytucyjne :) na bycie anonimowym i żadna siła mnie nie zmusi do ujawniania czegokolwiek , podobne pytania zadawali pracownicy SB w PRL - czyżbym miał do czynienie z potomkiem takiego pracownika?

          > Połowa właścicieli jeszcze nie była na spotkaniu WM ,chociaż takich zebrań było
          >
          > 3. 70% właścicieli nigdy nie napisała postu na stronie osiedlowej .


          oj naiwny ty naiwny , nikt o zdrowych zmysłach nie będzie pisał i brał czynnego udziału na forach osiedlowych.
          Takie fora więcej szkodzą "sprawie" niż pomagają. Nikt nie będzie się narażał sąsiadowi, a nóż sprawy się odwrócą i co?... przyjdzie mu się tylko wyprowadzić.

          > Zarządca trzykrotnie potwierdza gotowość zarządzania i
          > administrowania za 30 gr od powierzchni użytkowej lokali
          > Użytkowych

          niska cena to niska jakość lub będą dotykowe koszty np. za złapanie długopisu , wkręcenie żarówki lewą ręką , przyjazd do domu właściciela, bo właścicielowi nie chciało się przyjechać do biura zarządcy :D

          Nie piszesz co w zamian za te 30 gr - jakie obowiązki miał wykonywać, a to jest bardzo ważne, co zostało zapisane w umowie o sprawowanie zarządu, pewnie nie wiesz?

          > Trzykrotnie piszący pytał się członków zarządu dlaczego podwyższono Zarządcy
          > wynagrodzenie o 50% i nie uzyskał żadnej odpowiedzi !!!

          a dlaczego >piszący< nie pofatygował się do tegoż Zarządu , jakąś siedzibę Zarząd chyba ma, i nie zażądał okazania umowy na zarządzanie = administrowanie


          • kaczlow Re: Do off-ice 21.02.10, 17:48
           Mam prawo konstytucyjne :) na bycie anonimowym i żadna siła mnie nie zmusi do u
           > jawniania czegokolwiek , podobne pytania zadawali pracownicy SB w PRL - czyżbym
           > miał do czynienie z potomkiem takiego pracownika?
           Gdybym był potomkiem takiego ścierwa to sam na ochotnika zgłosiłbym się do
           tego zarządu i rżnął sąsiadów i milutko się do nich uśmiechał.
           Jak jesteś od licencjatów ,a z tego co czytam to tak jest .To dobrze wiesz jak
           się produkuje koszty zgodnie z prawem !!!!!
           Ja nie mam moralności Kalego i strachu w oczach .
           Wiem ilu mam przeciwników i jakich przeciwników.A może właściciele uważają
           ,że sobie sam poradzę z ich ulubieńcami co bardzo by mi pochlebiało .
           Ja nie muszę chodzić sam i kontrolować zarządu i zarządców .
           Mam rożne kontakty i zawsze mogę je wykorzystać .
           A ponieważ jestem miłośnikiem poezji to z Iwaszkiewiczem zgadzam się co do joty.
           "Ale nasz dom ,to jest nasz dom
           Jak psy ułóżmy się na progu
           I koniec taki nam jak psom
           I wycie nasze - tylko Bogu "           • wspolnota.net.twa Re: Do off-ice 21.02.10, 18:45
            kaczlow napisał:

            > Jak jesteś od licencjatów ,a z tego co czytam to tak jest .
            > To dobrze wiesz jak się produkuje koszty zgodnie z prawem !!!!!


            Widzę, że budowane przez ciebie teorie spiskowe odjęły ci całkiem rozum. Gdzie to wyczytałeś, że jestem z tego grona?

            To, że wiem więcej od ciebie i jak to się robi, może wynikać z faktu 12 letniego doświadczenia bycia właścicielem lokalu. Przeżyłem trzech zarządców i 7 Zarządów właścicielskich.
            Lubie korzystać ze swych praw, jako właściciela mieszkania, szczególnie tych kontrolnych.

            Dobrze, że jest internet , tą droga dostaje różne rozliczenia, skany dokumentów od zarządcy- administratora wybranego przez ogół właścicieli (dwaj poprzedni byli wybierani przez Zarządy właścicielskie).

            Jak mi coś nie pasuje to się umawiam na spotkanie u zarządcy-administratora i gmeram w oryginałach do woli.

            Najgorzej jest wtedy jak się buduje swoje stanowisko na teoriach spiskowych przenoszonych droga plotkarską. Polak to potrafi oczernić do bulu.

            Obok mnie w sąsiedniej nieruchomości rządzi przymusowy, "siedzi" ciągle prokurator - donosy młodych YUPPIE, a "normalni" właściciele chcą się jak najszybciej z tej nieruchomości wyprowadzić, bo mają dość teorii spiskowych produkowanych przez młodych YUPPIE.

            Problem mają ze sprzedażą lokali, bo jak się tylko pojawi kupiec, to młody YUPPIE opowiada historię wspólnoty według własnego ego. Już raz dostał ... "żółta kartkę" od właścicieli lokali , ale nic go to nie nauczyło.


            > Ja nie mam moralności Kalego i strachu w oczach .
            > Ja nie muszę chodzić sam i kontrolować zarządu i zarządców .
            > Mam rożne kontakty i zawsze mogę je wykorzystać .

            i na kogo te strachy :>
            • kaczlow Re: Do off-ice 21.02.10, 21:28
             Najgorzej jest wtedy jak się buduje swoje stanowisko na teoriach
             spiskowych przenoszonych droga plotkarską. Polak to potrafi oczernić do bulu.

             WM jak to mówią policjanci wy....na 100 -150 tyś zł w ciągu jednego roku 2009
             i teorie spiskowe powiadaż ???
             Jak ktoś nie potrafi odpowiedzieć na konkretne pytania ,wstydzi sie
             przedstawić to REALISTA I TRZEŹWO MYŚLĄCY .
             Badanie na wariografie kosztuje 300zł .Ja zawsze mogę się podłączyć, a tacy
             jak Ty będą wyszukiwać problemy ,piętrzyć niedogodności i podpierać się teoriami
             spiskowymi !!!!
             Dla mnie nie jesteś wiarygodnym forumowiczem ,nie mam ochoty na kontynuowanie
             rozmów z osobą piszącą pod loginem wspólnota.net.twa
             Tym postem kończę wymianę zdań i nie chciałbym abyś się odnosił do moich
             wpisów na tym forum !!! bo jesteś obrońcą tego zgniłego środowiska . Zalatuje to
             xxxll na odległość.
             • collinsowa Re: Do off-ice 21.02.10, 21:40
              Brawo!
              Ale żeś trafił z tym zalatywaniem. Muszę powiedzieć że bardzo,
              bardzo gorąco - jak w tej zabawie.
             • wspolnota.net.twa Re: Do off-ice 21.02.10, 21:56
              kaczlow napisał:

              > WM jak to mówią policjanci wy....na 100 -150 tyś zł
              > w ciągu jednego roku 2009 i teorie spiskowe powiadaż ???

              Dla mnie jesteś...
              ...a mnie zalatuje mięczakiem, który wypłakuje się na forum; tyle
              kasy wydał ma mieszkanie, a teraz się mazgai i robi za xxxll-elka.
              Tylko po co, dla gry ciepło coraz cieplej.             • miro.mix Re: Do off-ice 21.02.10, 23:12
              kaczlow napisał:

              > podobne pytania zadawali pracownicy SB w PRL -
              > czyżbym miał do czynienie z potomkiem takiego pracownika?
              > Gdybym był potomkiem takiego ścierwa
              > Badanie na wariografie kosztuje 300zł .
              > Ja zawsze mogę się podłączyć,

              jak na laika, sporo wiesz o metodach operacyjnych policji czy SB.

              • gustlik77 Re: Do off-ice 02.03.10, 22:38
               trochę informacji o tym co leży w kompetencjach zarządcy znalazłem tu: zarządzanie nieruchomościami

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka