Dodaj do ulubionych

Nadwyżka finansowa - przeznaczenie

30.05.10, 21:08
Zarząd wspólnoty mieszkaniowej na podstawie art.22 ust.3 pkt. 1,2,3
(!?) UoWL postanowił w trybie uchwały przeznaczyć nadwyżkę finansową
z części wspólnych za 2009 rok, przeznaczyć na fundusz remontowy
wspólnoty mieszkaniowej. Uchwała większością głosów została
podjęta.

Wiem, że jest kilka wyroków sądowych w podobnej sprawie. Czy jest
ten jeden konkretny i jednoznaczny wyrok, że nie można uchwałą
przeznaczać nadwyżki finansowej na fundusz remontowy decyzją
większości właścicieli ? Nadwyżkę przecież chyba powinno się zwrócić
do kieszeni właścicieli, a nie do wspólnoty ?
Obserwuj wątek
  • babczyk Nadwyżki trzeba zwrócić właścicielowi 30.05.10, 21:50


   Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 lutego 2001 r. I ACa
   1309/00,


   Pozdrawiam.
  • collinsowa Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 30.05.10, 22:03
   Na początek sytuacja odwrotna, tzn, że z FR nie wolno na nic innego
   przeznaczać zgromadzonych środków (może się tez kiedyś przydać).
   "...z funduszu remontowego nie mogą być pokrywane koszty bliżej
   nieokreślonych robót budowlanych innych niż remonty (…), ani nowe
   zadania inwestycyjne (…).
   przepisy powołanej ustawy [uwl] zezwalają na tworzenie funduszu na
   ponoszenie kosztów, o jakich mowa w art. 13 ust. 2 tej ustawy.
   Środki z tego funduszu mają na celu jedynie pokrycie wydatków
   niezbędnych dla zachowania substancji i prawidłowego funkcjonowania
   nieruchomości. Tworzenie takiego funduszu nie jest jednak
   obowiązkowe, a środki na nim zgromadzone stanowią własność
   poszczególnych właścicieli lokali i bez ich zgody nie mogą być
   przeznaczane na inny cel (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z
   15 kwietnia 2004 r...",
   - I ACa 1382/2003, Wokanda z 2005 r, nr
   9, s. 40).
   =============================
   Tutaj masz to o co Ci chodzi:
   Powstaje pytanie, jak i kiedy takie prawo właściciela lokalu do
   udziału w nadwyżce finansowej należy realizować? Odpowiemy, że jest
   oczywiste, że takich rozliczeń finansowych należy dokonywać na dany
   moment obrachunkowy, tj. w szczególności po zakończeniu roku
   obrachunkowego oraz po przyjęciu wyniku finansowego przez wspólnotę
   mieszkaniową. W tym miejscu dodajmy też, że w takim przypadku będzie
   chodziło o podział nadwyżki netto, tj. po pokryciu należnego
   organowi podatkowemu zobowiązania w podatku dochodowym od osób
   prawnych.
   Ale jeśli wspólnota mieszkaniowa podejmie uchwałę o
   zadysponowaniu takiej nadwyżki finansowej na jakieś jej wydatki, to
   czy właściciel lokalu straci swoje prawa do zwrotu przysługującej
   nadwyżki finansowej?

   Odpowiedzi na zadane pytanie udzieli nam orzecznictwo, w tym m.in.
   wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2008 r.,
   sygn. I ACa 119/08,
   w którym orzeczono:
   "...Wspólnota mieszkaniowa nie posiada uprawnienia do
   decydowania
   o przeznaczeniu nadwyżki z opłat, wkracza
   bowiem w ten sposób w prawo własności poszczególnych właścicieli, do
   których środki te należą.
   W uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny w Szczecinie argumentował, że
   wspólnota mieszkaniowa nie może naruszać prawa do otrzymania
   zwrotu nadwyżki finansowej
   poszczególnych właścicieli lokali,
   nawet wówczas, gdy nadwyżkę tą przekaże na utworzony we wspólnocie
   mieszkaniowej fundusz remontowy.
   Wspólnota mieszkaniowa nie może zatem dysponować dowolnie środkami
   finansowymi przekazanymi w formie zaliczek na pokrycie zarządu.
   Oznacza to, że środki pieniężne uzyskane przez wspólnotę
   mieszkaniową, które nie zostały wykorzystane w danym roku
   obrachunkowym i stanowią nadwyżkę finansową za dany rok obrachunkowy
   podlegają zwrotowi właścicielom lokali.
   Rozstrzygając w danej sprawie Sąd Apelacyjny orzekł, że „
   niezgodne z prawem było przekazanie nadwyżki powstałej w 2002 r. w
   kwocie ( …) na fundusz remontowy
   ”..."

   Argumentując brak uprawnień wspólnoty mieszkaniowej do decydowania o
   przeznaczeniu środków finansowych przysługujących poszczególnym
   właścicielom lokali Sąd Apelacyjny w Szczecinie przywołał znane
   skądinąd orzecznictwo sądów administracyjnych
   -----------------------
   Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22 lutego 2001 r.,
   sygn. I ACa 1309/00

   "...Wspólnota mieszkaniowa podejmuje decyzje tylko w sprawach
   dotyczących zarządu nieruchomością wspólną w granicach zakreślonych
   prawem. Tym samym w zakresie dysponowania środkami pieniężnymi
   właścicieli, przekazanymi jej do rozliczenia się, nie ma żadnych
   uprawnień
   . To nadal są pieniądze właścicieli lokali, a nie
   wspólnoty i nie może ona, nawet gdy chce tego większość właścicieli
   zmieniać ich przeznaczenia, także wtedy, gdy okaże się, że wydatki,
   na poczet których były uiszczane, były niższe niż przewidywano.
   Nadpłata stanowi własność właściciela i tylko on może zadecydować,
   co z tymi środkami zrobić. Może je przeznaczyć na fundusz
   remontowy, ale nie musi
   . Wspólnota nie ma uprawnień do
   podejmowania za niego decyzji w tym zakresie..."

   --------------------------
   Wyrok Sądu Apelacyjnego w warszawie z dnia 15 kwietnia 2004 r.,
   sygn. I ACa 1382/03

   "...Jeżeli na koncie eksploatacyjnym Wspólnoty Mieszkaniowej
   znajdowały się środki pieniężne na pokrycie wydatków związanych z
   utrzymaniem poszczególnych lokali, które to środki nie stanowią ani
   własności wspólnoty, ani nie były objęte wspólnością lecz stanowią
   fundusze („własność”) właścicieli lokali, to podjęcie uchwały co
   do innego przeznaczenia tych funduszy oznacza dysponowanie cudzym
   mieniem przez osoby nieuprawnione
   ..."

   ---------------------------------------------
   Jak widać linia orzecznicza zachowuje w przedmiotowej sprawie
   jednomyślność. Oznacza to, że w każdym przypadku wspólnoty
   mieszkaniowej, małej czy dużej, powstała nadwyżka finansowa
   z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością
   wspólną lub z tytułu wpłat na pokrycie kosztów dostawy mediów do
   poszczególnych lokali, zawsze podlega zwrotowi poszczególnym
   właścicielom lokali, chyba że inaczej o swej nadwyżce sami
   zadecydują.
   O zadysponowaniu taką nadwyżką nie może jednak
   zadecydować wspólnota mieszkaniowa w drodze uchwały.

   Zastanówmy się, wobec tego, w świetle przedstawionego prawa i
   orzecznictwa, czy właściciele lokali mogą zrezygnować ze swojego
   prawa do zwrotu nadwyżki finansowej. Oczywiste jest, że każdy z
   właścicieli lokali może podjąć decyzję
   o przekazaniu
   nadwyżki finansowej na cele wspólnoty mieszkaniowej, składając w
   tej sprawie indywidualne oświadczenie woli.
   Warto o tym
   pamiętać, by nie podejmować takich uchwał, które stanowiłyby
   naruszenie porządku prawnego.
   źródło:
   Eugenia Śleszyńska / Portal Wspolnotamieszkaniowa.pl
   www.wspolnotamieszkaniowa.pl/aktualnosci/Czy-wspolnota-mieszkaniowa-ma-prawo-dysponowania-nadwyzka-finansowa-z-naruszeniem-
   praw-wlasciciela-lokalu/0/1/498.html
  • highrise Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 30.05.10, 23:05

   Na podstawie tego wątku można stwierdzić, że pytający oraz bardzo
   duża grupa osób uważa, że inwestowanie w nieruchomość jest złem
   koniecznym. Osoby udzielające odpowiedzi nie potrafią niestety ze
   zrozumieniem czytać wyroków. Pani Collinsowa, pisze Pani
   niedorzecznie. Zamiast cytować wyroki w innych sprawach, proponuję
   chwilę się zastanowić i napisać coś od siebie. Należy odróżnić
   nadwyżkę finansową, powstałą z rozliczenia przychodów i kosztów
   zarządu nieruchomością wspólną, od nadwyzki finansowej powstałej z
   rozliczenia przychodów i kosztów mediów dostarczanych do lokali.
   Babczyk, juz 5 lat działasz na tym forum i tego nie rozumiesz?
   SJ
   • collinsowa Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 30.05.10, 23:45
    Posłuchaj Stanisław - zarządco "wielki".
    Przeczytaj to co napisałam jeszcze raz ale ze zrozumieniem (może
    ze dwa razy
    ) a potem zarzucaj mi pisanie bzdur. W moim poście
    nie ma ani jednego mojego słowa, co jasno wynika z podanego
    źródła - taka mądra to ja nie jestem żeby wymyślać karkołomne
    interpretacje.
    Swoje urojenia i nieuprawnione opinie kieruj do portalu na który się
    powołałam i odp... się od mnie raz na zawsze.
    Jak nie masz nic konkretnego do powiedzenia w danym temacie to
    nie zabieraj głosu bo wprowadzasz tylko swoimi głupimi wypowiedziami
    normalnych ludzi w błąd
    . My właściciele mamy dość kłopotów z
    wami na co dzień żeby jeszcze tutaj szukając porady użerać się z
    waszą niekompetencją. Coś nie pasuje - to trzeba zmienić zawód.
    • highrise Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 31.05.10, 06:46
     collinsowa napisała:

     > Posłuchaj Stanisław - zarządco "wielki".
     > Przeczytaj to co napisałam jeszcze raz ale ze zrozumieniem (
     może
     > ze dwa razy
     ) a potem zarzucaj mi pisanie bzdur.

     Najpierw przeczytaj uważnie o jakiej nawyżce finansowej napisał
     założyciel wątku.

     W moim poście
     > nie ma ani jednego mojego słowa, co jasno wynika z podanego
     > źródła - taka mądra to ja nie jestem żeby wymyślać karkołomne
     > interpretacje.

     Wiedza jest kapitałem.

     > Swoje urojenia i nieuprawnione opinie kieruj do portalu na który
     się
     > powołałam i odp... się od mnie raz na zawsze.

     Ten zlepek cytatów jest twoim dziełem. A ten twój język mówi dużo o
     tobie.

     > Jak nie masz nic konkretnego do powiedzenia w danym temacie to
     > nie zabieraj głosu bo wprowadzasz tylko swoimi głupimi
     wypowiedziami
     > normalnych ludzi w błąd
     .

     Na tym forum jestem osobą znaną. W swojej pracy zawodowej zrobiłem
     bardzo dużo dobrych rzeczy dla wspólnot mieszkaniowych, którymi
     administruję. Cyfry, które przedstawiam na swoje stronie mówią dużo
     o moim zaanagażowaniu w pracy i uczciwości.
     A ty jesteś na tym forum delikatnie mówiąc osobą nieznaną.


     My właściciele mamy dość kłopotów z
     > wami na co dzień żeby jeszcze tutaj szukając porady użerać się z
     > waszą niekompetencją. Coś nie pasuje - to trzeba zmienić zawód.

     Nie akceptuję takiego podziału na "my" i "wy".
     Dobrego dnia
     SJ


     • biotyt Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 31.05.10, 07:57
      collinsowa napisała:


      >Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2008 r.,
      sygn. I ACa 119/08
      , w którym orzeczono:
      "...Wspólnota Mieszkaniowa nie posiada uprawnienia do decydowania o
      przeznaczeniu nadwyżki z opłat, wkracza bowiem w ten sposób w prawo
      własności poszczególnych właścicieli, do których środki te należą.
      W uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny w Szczecinie argumentował, że
      Wspólnota Mieszkaniowa nie może naruszać prawa do otrzymania
      zwrotu nadwyżki finansowej poszczególnych właścicieli lokali,
      nawet wówczas, gdy nadwyżkę tą przekaże na utworzony we wspólnocie
      mieszkaniowej fundusz remontowy.
      Wspólnota Mieszkaniowa nie może zatem dysponować dowolnie środkami
      finansowymi przekazanymi w formie zaliczek na pokrycie zarządu
      .
      Oznacza to, że środki pieniężne uzyskane przez Wspólnotę
      Mieszkaniową, które nie zostały wykorzystane w danym roku
      obrachunkowym i stanowią nadwyżkę finansową za dany rok obrachunkowy
      podlegają zwrotowi właścicielom lokali.
      Rozstrzygając w danej sprawie Sąd Apelacyjny orzekł, że „
      niezgodne z prawem było przekazanie nadwyżki powstałej w 2002 r. w
      >kwocie ( …) na fundusz remontowy”..."      Dziękuję wszystkim za otrzymaną "nadwyżkę" informacji. To co czynić,
      jak wspólnota już podjęła uchwałę o przekazaniu nadwyżki na FR i
      minęło już dawno 6 tygodni ? Czy podstawa prawna powoływania się
      zarządu wspólnoty na art.22 ust.3 pkt. 1,2,3 (przekazanie
      nadwyżki na FR
      ) jest prawidłowa czy przypadkowa ?
      • uowl Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 31.05.10, 08:24
       Nie rób nic poza oficjalnym powiadomieniem zarządu o bezprawności właścicieli
       sprowadzającej się do zarządzania cudzym mieniem, bo wspólnota może podejmować
       uchwały ale dotyczącej mienia wspólnoty. Powiadom, że swoją nadwyżkę
       przeznaczasz na regulowanie dalszych należności. Opisana przez Ciebie uchwała
       jest zwykłym papierkiem i w razie czego nie da żadnego argumentu w Sądzie do
       ściągania jakichkolwiek należności.

      • collinsowa Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 31.05.10, 09:38

       Co czynić?
       Jeszcze raz przytaczam dwa najważniejsze fragmenty wyroków:
       "...Wspólnota mieszkaniowa nie może zatem dysponować dowolnie
       środkami finansowymi przekazanymi w formie zaliczek na pokrycie
       zarządu
       (...) w każdym przypadku wspólnoty
       mieszkaniowej, małej czy dużej, powstała nadwyżka finansowa z tytułu
       zaliczek na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością
       wspólną lub z tytułu wpłat na pokrycie kosztów dostawy mediów do
       poszczególnych lokali
       , zawsze podlega zwrotowi
       poszczególnym właścicielom lokali...
       "

       I jeszcze jedno zdanie z artykułu:
       "... Jak widać linia orzecznicza zachowuje w przedmiotowej
       sprawie jednomyślność
       ..."

       Póki co nie ma innych (przeciwnych) argumentów. Ględzeniem
       licencjonowanego że jest najlepszy proszę się nie przejmować.
       Podstawa prawna powoływania się zarządu wspólnoty na art.22 ust.3
       pkt. 1,2,3 jest nieprawidłowa.
       Jeżeli już mieli by się na cokolwiek powoływać to na art. 22 ust.
       3 pkt. 8 i 10.


       Proszę zrobić tak jak radzi >uowl<.
       • owner_wm Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 31.05.10, 11:53
        collinsowa napisała:
        > Póki co nie ma innych (przeciwnych) argumentów.


        To nieprawda. Przeciwne argumenty są, również w tym samym wyroku, którego
        fragment cytowałaś. Gdybyś nie przycięła tego wyroku do swojej tezy, argumenty
        wyszłyby same.

        Sąd Apelacyjny w Warszawie:
        obowiązkiem właściciela lokalu jest pokrywanie dwojakiego rodzaju wydatków.

        Pierwsze - to koszty zarządu nieruchomością wspólną, na które
        składają się głównie wydatki na remonty i bieżącą konserwację, opłaty za dostawę
        energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości
        wspólnej, opłaty za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatki i inne
        opłaty publicznoprawne o ile nie są pokrywane bezpośrednio przez właścicieli
        poszczególnych lokali, wydatki na utrzymanie porządku i czystości, wynagrodzenie
        członków zarządu lub zarządcy (art. 14 ustawy). Na pokrycie powyższych kosztów
        właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat (art. 15 ustawy),
        których wysokość ustala w formie uchwały wspólnota (art. 22 ust. 1 pkt 3
        ustawy). Środki uiszczone na tej podstawie mogą być przeznaczone tylko na zarząd
        nieruchomością wspólną, a gdy po ich rozliczeniu na koniec roku
        obrachunkowego okaże się, że wpłaty były wyższe niż wydatki, powstałą nadwyżkę,
        wspólnota może przeznaczyć na powiększenie funduszu remontowego lub inny cel
        związany z zarządem nieruchomością wspólną.


        Drugi rodzaj wydatków ponoszony przez właścicieli - to wydatki
        związane z utrzymaniem jego lokalu
        (art. 13 ust. 1 ustawy). Chodzi to
        głównie o koszty zużytej przez właściciela energii cieplnej oraz wody, wywóz
        nieczystości. Zarząd wspólnoty w zakresie dostawy energii cieplnej i wody do
        poszczególnych lokali występuje praktycznie jedynie jako pośrednik między
        dostawcami a odbiorcami - czyli właścicielami lokali. Zawiera umowy na dostawę i
        rozlicza się z dostawcami, a środki na ten cel otrzymuje od właścicieli lokali.
        Płacą oni z reguły za zużytą wodę według wskazań wodomierzy lub ryczałtu (gdy
        nie mają wodomierzy) i zaliczek na centralne ogrzewanie, które rozliczane są po
        zakończeniu sezonu grzewczego. Pieniądze wpłacane na powyższe opłaty nie
        stają się środkami wspólnoty.


        Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 22.02.2001, I ACa 1309/00.

        A zatem: o nadwyżkach powstałych na kosztach nieruchomości wspólnej
        MOŻNA zadecydować uchwałą. Można więc przeznaczyć je np. na zasilenie
        funduszu remontowego.

        --
        • collinsowa Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 31.05.10, 12:16
         "Kochany", sprawdź co sam napisałeś.
         Gdzie te inne argumenty?
         Pierwsze - to koszty zarządu nieruchomością wspólną
         Środki uiszczone na tej podstawie mogą być przeznaczone tylko na
         zarząd nieruchomością wspólną, a gdy po ich rozliczeniu na koniec
         roku obrachunkowego okaże się, że wpłaty były wyższe niż wydatki,
         powstałą nadwyżkę,wspólnota może przeznaczyć na powiększenie
         funduszu remontowego lub inny cel związany z zarządem nieruchomością
         wspólną.
         Drugi rodzaj wydatków
         Płacą oni z reguły za zużytą wodę według wskazań wodomierzy lub
         ryczałtu (gdy nie mają wodomierzy) i zaliczek na centralne
         ogrzewanie, które rozliczane są po zakończeniu sezonu grzewczego.
         Pieniądze wpłacane na powyższe opłaty nie stają się środkami
         wspólnoty.

         ==============

         Nigdzie w tym wyroku nie ma o uchwale.
         Pierwsze koszty - wspólnota może przeznaczyć na inny cel - o
         tym własnie traktuje mój wpis cytujący artykuł że może
         przeznaczyć
         - tak ...ale: za zgodą właściciela bo jak dalej
         sąd wyjaśnia to są jego środki a nie wspólnoty
         .
         Drugie koszty tym bardziej, rownież wspónota może
         przeznaczyć na inne cele ale także za zgodą właściciela
         .

         To jest jednoznaczna interpretacja którą przedstawiła autorka
         cytowanego artykułu - każdy powinien również taki sam wniosek wysnuć
         czytając dokładnie i uważnie orzeczenia sądu.

         Upraszam się w takim razie dokładne przeczytanie tekstu zanim
         zarzuci mi się pisanie nieprawdy.

         Może wystarczy już robienie właścicelom wody z mózgu.
         Z wyroków sądów wynika, że ograniczanie i pozbywanie właścicieli
         wykonywania prawa własności oraz ingerencja w bezwzględnie
         obowiązujący art. 140 k.c. jest niedozwolona. Co poniektórzy
         na wyścigi chcieli by te prawa ograniczać ile i gdzie się tylko da.
         • owner_wm Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 31.05.10, 12:43
          collinsowa napisała:
          > Gdzie te inne argumenty?


          Nie zacytowałaś w ogóle tej części uzasadnienia wyroku, która mówi o możliwości
          przeznaczenia nadwyżki powstałej na kosztach NW, na cel związany z zarządem NW.
          TO SĄ TE ARGUMENTY, które Ty pominęłaś i potem stwierdzasz, że
          przeciwnych argumentów nie ma. To była nieprawda.


          > Nigdzie w tym wyroku nie ma o uchwale.
          > może przeznaczyć - tak ...ale: za zgodą właściciela bo
          > jak dalej sąd wyjaśnia to są jego środki a nie wspólnoty
          .


          Nie. Jeżeli wspólnota może przeznaczyć środki na jakiś cel, to jest to
          jej decyzja. Decyzje o przeznaczeniu środków wspólnota podejmuje w drodze
          uchwały - to chyba powinnaś wiedzieć i bez wyroków sądowych.

          Jeżeli byłaby wymagana zgoda właściciela, to wówczas decyzja należałaby do
          niego. Nie byłoby sensu wówczas mówić, że wspólnota coś może w tej sprawie.
          Jeżeli natomiast może, to nie musi mieć zgody właściciela.


          > Może wystarczy już robienie właścicelom wody z mózgu.


          Mógłby się odwzajemnić tym samym, ale nie chcę.
          Albo będziemy dyskutować na argumenty, albo przerzucać się inwektywami.
          Proponuję mniej emocji, więcej skupienia na meritum. Nie można osób
          przedstawiających inne zdanie, poparte argumentami, odsądzać od czci i wiary, bo
          zrobisz tutaj magiel.

          W sprawie możliwości decydowania przez wspólnotę o nadwyżkach na kosztach NW
          wyroki sądowe są różne. Należy przedstawiać jedne i drugie stanowiska, bez
          cenzury i oczerniania ludzi o odmiennym zdaniu. To nie zmieni ani
          rzeczywistości, ani tych wyroków.

          ---
          • haneczka_wm Re: Nadwyżka finansowa - to pieniądze właścicieli. 31.05.10, 13:29
           owner_wm napisał:
           > Nie. Jeżeli wspólnota może przeznaczyć środki na jakiś cel,
           > to jest to jej decyzja. Decyzje o przeznaczeniu środków
           > wspólnota podejmuje w drodze uchwały - to chyba powinnaś wiedzieć
           > i bez wyroków sądowych.

           Wspólnota podejmuje decyzję uchwałą o przeznaczeniu środków na jakiś
           cel uchwałą jedynie w sprawach związanych z zarządzaniem
           nieruchomością wspólną. Dotyczy to środków, którymi dysponuje w
           ramach zebranych zaliczek.
           Jednak uchwała wspólnoty o przeznaczeniu środków, które pozostają
           po rozliczeniu owych zaliczek
           , na jakiś cel związany z
           zarządzaniem NW jest zwyczajnym zagarnięciem mienia, żeby nie
           powiedzieć wprost grabieżą.

           Właściciele wpłacają zaliczki.
           Zaliczki mają być rozliczone.
           Po rozliczeniu nie są to już pieniądze wspólnoty, tylko
           poszczególnych właścicieli i to oni wszyscy mają/powinni
           wyrazić zgodę na pozostawienie swoich pieniędzy na potrzeby
           wspólnoty.

           Punktem wyjścia jest tutaj fakt, że właściciele zgodnie z ustawą
           wnoszą na konto wspólnoty zaliczki
           , których nie można i nie
           należy nigdy traktować, jako jednorazowych opłat o ustalonej
           wysokości, które owszem są rozliczane, ale jednocześnie właściciel
           do ewentualnie wykazywanej nadwyżki nie ma już żadnych praw, bo
           decyduje o tym wspólnota. W takiej interpretacji gubi się sens samej
           zaliczki.
          • collinsowa Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 31.05.10, 18:56
           Brawo Haneczka! Jak zwykle w sposób przystępny i zrozumiały
           streściłaś trzy wyroki i artykuł na ten temat.
           Obawiam się tylko że i tak co poniektórzy będą to nazywać
           inwektywami - no bo jak to możliwe że ktoś może mieć odmienne
           zdanie.
           Do >ownera<
           Czy to tak trudno zrozumieć: "nadwyżki (obojętnie z czego
           powstały) są własnością właścicieli a nie wspólnoty".

           Nie ma takiej potrzeby, ani możliwiości, ani osobiście nie uważam za
           konieczne cytowanie wszystkich wyroków w całości. Najważniejsza jest
           esencja, resztę jak ktoś ciekawski to z łatwością sobie doczyta.
           Twoje interpretacje wbrew oczywistym stwierdzeniom sądu mnie nie
           interesują.
           Jeżeli sądy twierdzą w swoich uzasadnieniach że to są środki
           właścicieli a Ty z uporem maniaka "odsądzając również mnie od czci i
           wiary" upierasz się że nie są i wspólnota może sobie nimi
           dysponować - to dalsza dyskusja jest bezcelowa bo zaczynamy
           rozmawiać o zupełnie innych sprawach.
           Ja się nie przerzucam argumentami, ja prztaczam argumenty
           mądrzejszych ode mnie. Póki co kontrargumentów przeciwnych,
           podpartych orzecznictwem nikt nie przytoczył.
           Na koniec jeszcze raz wklejam pierwsze zdanie komentarza do tych
           wyroków z portalu wspólnotowego.
           Wystarczyło uważnie przeczytać tak jak Haneczka to zrobiła. Sorry ,
           że tak Cię tu chwalę - jeszcze pomyślą sobie bóg wie co.

           "...Powstaje pytanie, jak i kiedy takie prawo właściciela
           lokalu do udziału w nadwyżce finansowej należy realizować?
           Odpowiemy, że jest oczywiste, że takich rozliczeń finansowych
           należy dokonywać na dany moment obrachunkowy, tj. w szczególności
           po zakończeniu roku obrachunkowego
           oraz po przyjęciu wyniku
           finansowego przez wspólnotę mieszkaniową. W tym miejscu dodajmy też,
           że w takim przypadku będzie chodziło o podział nadwyżki netto
           ..."
           • highrise Od WY do MY 31.05.10, 20:22
            collinsowa napisała:

            > Do >ownera<
            > Czy to tak trudno zrozumieć: "nadwyżki (obojętnie z czego
            > powstały) są własnością właścicieli a nie wspólnoty".
            >
            > Nie ma takiej potrzeby, ani możliwiości, ani osobiście nie uważam
            za
            > konieczne cytowanie wszystkich wyroków w całości. Najważniejsza
            jest
            > esencja, resztę jak ktoś ciekawski to z łatwością sobie doczyta.
            > Twoje interpretacje wbrew oczywistym stwierdzeniom sądu mnie nie
            > interesują.
            > Jeżeli sądy twierdzą w swoich uzasadnieniach że to są środki
            > właścicieli a Ty z uporem maniaka "odsądzając również mnie od czci
            i
            > wiary" upierasz się że nie są i wspólnota może sobie nimi
            > dysponować - to dalsza dyskusja jest bezcelowa bo zaczynamy
            > rozmawiać o zupełnie innych sprawach.            A to jest dla Pani coś specjalnego od "WY".

            Sygn. akt III CZP 65/07
            UCHWAŁA
            składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego
            Dnia 21 grudnia 2007 r.
            Sąd Najwyższy w składzie :
            Prezes SN Tadeusz Ereciński (przewodniczący)
            SSN Helena Ciepła
            SSN Józef Frąckowiak
            SSN Krzysztof Pietrzykowski
            SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (sprawozdawca)
            SSN Marek Sychowicz
            SSN Tadeusz Wiśniewski

            podjął uchwałę:
            Wspólnota mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej zdolności
            prawnej, może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku
            prawnej. i nadał jej moc zasady

            „...Przyjęcie, że wspólnota mieszkaniowa jest podmiotem stosunków
            cywilnoprawnych oznacza, iż może ona posiadać majątek odrębny od
            majątków właścicieli lokali (własny majątek). W skład tego majątku
            mogą jednak wejść jedynie prawa i obowiązki związane z
            gospodarowaniem nieruchomością wspólną, gdyż, jak wyżej wskazano, z
            przepisów ustawy o własności lokali wynika ograniczenie zakresu
            zdolności prawnej wspólnoty mieszkaniowej. Przepisy wskazanej ustawy
            pozwalają stwierdzić, że do majątku wspólnoty wchodzą przede
            wszystkim uiszczane przez właścicieli lokali zaliczki w formie
            bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną
            (art. 13 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i art. 14 u.w.l.) oraz
            pożytki i inne dochody z nieruchomości wspólnej. Ponadto w skład
            majątku wspólnoty mogą wejść prawa wynikające z zawieranych przez
            nią w ramach gospodarowania nieruchomością wspólną umów (np.
            roszczenia wynikające z umów o remont nieruchomości wspólnej czy
            ocieplenie budynku), a także własność nieruchomości nabytej za zgodą
            właścicieli (art. 22 ust. 3 pkt 6a u.w.l.). W odniesieniu do tego
            ostatniego przypadku należy konsekwentnie stwierdzić, że w grę może
            wchodzić jedynie nieruchomość potrzebna do zarządzania
            nieruchomością wspólną (np. odrębna własność lokalu przeznaczonego
            na siedzibę zarządu wspólnoty)...”


            • babczyk Re: Od WY do MY 31.05.10, 20:27
             Panie Stanisławie.

             Jasno widać z naszych wypowiedzi to, że siedzimy, bo dwóch stronach
             barykady zwanej dalej wspólnotą.

             Ja, jako właściciel zacytowałem sygnaturę danej sprawy broniącej
             mnie jako właściciela a Pan, jako osoba będąca po drugiej stronie
             barykady, jako zarządca, administrator zaatakował mnie, jako tego,
             który odważył się przede wszystkim bronic swych pieniędzy. Tak swych
             a nie pańskich czy tez osób wykonujących prace na zlecenie takich
             jak ja właścicieli.

             Wystarczyło zapoznać się merytorycznie z zacytowanym wyrokiem i
             byłoby po kłopocie a nie potrzebnie mnie atakować.
             Poniższe wypowiedzi w całym ciągu udowadniają to, że ja mam racje
             cytując ów wyrok a nie Pan.

             Zapomina pan jedno.

             To są pieniądze właścicieli a nie ich zarządcy czy administratora
             więc każda wypowiedź owych zarządzających z reguły była i jest
             niekorzystna dla właścicieli.

             Zapomina pan jedno.

             Kto tu jest, dla kogo i kto, przez kogo ma wiele kłopotów oraz kto
             kogo zatrudnia i komu płaci?

             Pozdrawiam.
             • babczyk Re: Od WY do MY 31.05.10, 20:44
              Panie Stanisławie.

              Swoja drogą na tym forum jestem o wiele dłużej aniżeli Pan to
              sugeruje.

              No cóż rzeczą ludzką jest się mylić, więc nie mam o to pretensji do
              Pana.

              Pozdrawiam.
              • highrise Re: Od WY do MY 31.05.10, 21:48
               babczyk napisał:

               > Panie Stanisławie.
               >
               > Swoja drogą na tym forum jestem o wiele dłużej aniżeli Pan to
               > sugeruje.
               >
               > No cóż rzeczą ludzką jest się mylić, więc nie mam o to pretensji
               do
               > Pana.
               >
               > Pozdrawiam.

               Jak ten czas szybko leci, to jest chyba 7 lat istnienia tego forum.
               Dobrej nocy
               SJ
             • highrise Re: Od WY do MY 31.05.10, 21:39
              babczyk napisał:

              > Panie Stanisławie.
              >
              > Jasno widać z naszych wypowiedzi to, że siedzimy, bo dwóch
              stronach
              > barykady zwanej dalej wspólnotą.
              >
              > Ja, jako właściciel zacytowałem sygnaturę danej sprawy broniącej
              > mnie jako właściciela a Pan, jako osoba będąca po drugiej stronie
              > barykady, jako zarządca, administrator zaatakował mnie, jako tego,
              > który odważył się przede wszystkim bronic swych pieniędzy.

              Gdybym wiedział, że Pan broni swoich pieniędzy, to pewnie tego bym
              nie napisał - przepraszam.
              (...)
              >
              > Wystarczyło zapoznać się merytorycznie z zacytowanym wyrokiem i
              > byłoby po kłopocie a nie potrzebnie mnie atakować.
              > Poniższe wypowiedzi w całym ciągu udowadniają to, że ja mam racje
              > cytując ów wyrok a nie Pan.

              Podkreślam, nie jestem przeciwnikiem zwracania nadwyżek finansowych
              właścicielom lokali. To właściciele lokali w określonej wspólnocie
              sami decydują o przeznaczeniu środków pienieżnych, a nie uczestnicy
              tego forum, często wypowiadający się nie na temat. Przytoczony
              przeze mnie istotny fragment uzasadnienia do Uchwały SN, która ma
              moc zasady prawnej, wyjaśnia wszystko w tej sprawie. Okazuję się, że
              ten "licencjonowany", "wielki" oraz Owner w tej sprawie mają
              rację.

              > Zapomina pan jedno.
              >
              > To są pieniądze właścicieli a nie ich zarządcy czy administratora
              > więc każda wypowiedź owych zarządzających z reguły była i jest
              > niekorzystna dla właścicieli.

              Gdybym zapominał o tym ,że to są pieniądze właścicieli lokali, to
              zajmowałbym się już czymś innym.

              Pozdrawiam
              SJ
              • collinsowa Re: Od WY do MY 31.05.10, 22:03
               Dalej nic nie rozumiecie, wielcy i mali licencjonowani.
               Nawet zasada prawna wynikająca z tego wyroku potwierdza wszystko to
               o czym mówimy.
               Bo wyrok ten (przytoczony przez highrise) i znany na pamięć
               przez wszystkich interesujących się sprawami właścicieli we
               wspólnotach
               potwierdza to.
               Pisała o tym Haneczka - zaliczki a nadwyżki to dwie odrębne rzeczy
               .
               Nadwyżki czyli "to co zostało" (z majątku wspólnoty) nierozliczone,
               z czym niewiadomo co zrobić - jest własnością właścicieli.
               Wspólnota czyli ogół wszystkich właścicieli ma obowiązek się
               z tych nadwyżek rozliczyć i nie ma żadnego prawa sama tymi
               nadwyżkami dysponować bo są one własnością poszczególnych
               właścicieli. Jeżeli było by inaczej czyli byłby to dalej majątek
               wspólnoty (nadwyżki) to właściciele nie mieli by nic do gadania
               skoro "darowiznę" przekazali wspólnocie.
               To jest jasne jak słońce a wy cały czas szukacie dziury w całym i
               próbujecie naginać na wszelkie możliwe sposoby, przekręcając
               interpretacje albo przytaczać nawet ten wyrok (nawiasem mówiąc
               czekałam kto go pierwszy przytoczy na swoja zgubę) aby tylko
               udowodnić swoje nieuzasadnione racje że "pieniądze przekazane wam"
               przez właścicieli mówiąc w uproszczeniu, są wasze i możecie robić z
               nimi co chcecie.
               Na szczęście tak nie ma - to są moje pieniądze, a moimi
               pieniędzmi bez mojej zgody nikt nie ma prawa rozporządzać. To
               jest stara zasada jeszcze z czasów rzymskich.
               • highrise Re: Od WY do MY 31.05.10, 22:41
                Jeżeli chcesz aby ta "kupa dinozaura" była na wierzchu, to niech tak
                będzie. Ja jej już nie będę "przykrywał". Możecie się bawić dalej z
                Haneczką.

                Miłej zabawy
                SJ
               • owner_wm do Zagubionej 31.05.10, 23:56
                collinsowa napisała:
                > Dalej nic nie rozumiecie, wielcy i mali licencjonowani.


                Gratuluję dobrego samopoczucia.
                Jak ktoś ma inny pogląd od twojego, to jest głupszy, niekumaty? :D


                > To jest jasne jak słońce a wy cały czas szukacie dziury w całym i
                > próbujecie naginać na wszelkie możliwe sposoby, przekręcając
                > interpretacje


                Nie lubisz wątpliwości, spraw podlegających różnym interpretacjom.
                Wszystko musi być albo czarne, albo białe.
                Biedna, malutka collinsowa, zagubiona w skomplikowanym świecie.


                > To jest stara zasada jeszcze z czasów rzymskich.

                Poprawiłaś mi humor na dobranoc :D
                EOT

                -----
                owner
                • collinsowa Błądzącym we mgle 01.06.10, 01:09
                 Potwierdza się, że Polacy nie potrafią dyskutowć tylko od razu
                 warcholić się.
                 Gdyby mieli szable to od razy w dłoń i walić na oślep za inne
                 poglądy, niezgodne z jedynie słuszną (ich) linią.
                 Ech.
                 ===========
                 Jako collinsowa odpowiedziałam na założony wątek przytaczając źródło.
                 Highrise natychmiast pisze bez zastanowienia: pisze pani
                 niedorzecznie
                 (zapominając że ja nic nie pisze tylko cytuję) i
                 poucza bardzo dużą grupę osób że nie powinni mieć innego poglądu na
                 sprawy od niego.
                 Gdy mu brakuje argumentów pisze coś o zlepku cytatów, że wiedza jest
                 kapitałem ( tyle że trzeba umieć z niego korzystać - zapomniał
                 dodać).
                 owner_wm na to: to nieprawda co sąd orzekł bo on przeczytał co
                 innego???
                 w następnym wejściu zaczyna przerzucać się inwektywami.
                 Znowu Highrise - dzieli nas na tych gdzie stoi ZOMO (WY) i innych co
                 się z nim zgadzają (MY)
                 itd itd.

                 Zwroćcie uwagę dyskutanci (highrise, owner_wm,...) że robicie z
                 forum magiel jak to któryś bezpodstawnie mi zarzucił.
                 Sami rozpoczęliście "wojnę" na inwektywy zapominając o znaczeniu
                 pojęcia dyskusja o trzymaniu sie tematu już nie mówię.

                 ps. Po co ta biedna, malutka... co to ma na celu? ,mam się
                 obrazić, urosnąć, stać się bogatą.
                 Jak nie potrafisz "głąbie" dyskutować rzeczowo, to przynajmniej
                 zaglądnij do słownika w którym jest o wiele więcej wyrazów na
                 określenie twoich kompleksów, fobii i urojeń.
            • haneczka_wm Re: To żaden dowód. 31.05.10, 22:49
             highrise napisał:
             > A to jest dla Pani (Collinsowa) coś specjalnego od "WY
             ".
             > Sygn. akt III CZP 65/07
             > UCHWAŁA
             > składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego
             > Dnia 21 grudnia 2007 r.
             > podjął uchwałę:
             > "(...)Przepisy wskazanej ustawy
             > pozwalają stwierdzić, że do majątku wspólnoty wchodzą przede
             > wszystkim uiszczane przez właścicieli lokali zaliczki w formie
             > bieżących opłat na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną

             > (art. 13 ust. 1 w związku z art. 15 ust. 1 i art. 14 u.w.l.) oraz
             > pożytki i inne dochody z nieruchomości wspólnej. (...)"

             Ta uchwała to żadna rewelacja w wyjaśnieniu sporu, a Highrise
             nie ma racji uznając, że jest ona dowodem.
             Jak łatwo zauważyć w cytowanej części tej uchwały jest mowa o
             zaliczkach
             .
             SN nie wyjaśnia nam wcale, czy zaliczki po rozliczeniu nadal
             stanowią majątek wspólnoty.
             Tego problemu po prostu nikt nie
             poruszył.
             Pieniądze, które są wpłacane na konto wspólnoty są zaliczkami i to
             one stanowią majątek wspólnoty.
             Po rozliczeniu jednak sytuacja się zmienia - nie mamy już do
             czynienia z zaliczkami. Występuje nadwyżka - pieniądze właścicieli
             pozostałe jako reszta z rozliczonych zaliczek.
             Owa reszta zaliczką już nie jest i należy do właściciela, bo zgodnie
             z ustawą właściciel wywiązał się już ze swojego obowiązku i poniósł
             koszty zgodne z wykazywanymi.

             SN w cytowanej uchwale mówi tylko i wyłącznie o zaliczkach, ale to
             nie oznacza prawa swobodnego dysponowania wspólnoty całością kwoty
             wpłaconej w formie zaliczki po jej rozliczeniu.

             Zadajcie sobie wreszcie pytanie: kiedy kończy się "żywot" zaliczki?!
             Jaki to jest moment????
             Dlatego, nie wmawiajcie właścicielom, że wspólnota ma pełne prawo
             swobodnego dysponowania całością zaliczki, jaka zostaje wpłacona
             przez nich na konto wspólnoty. Mówiąc precyzyjnie, to prawo
             wspólnoty istnieje jedynie do momentu rozliczenia.
             • owner_wm do Trybunki Ludu 31.05.10, 23:42
              haneczka_wm napisała:
              > Dlatego, nie wmawiajcie właścicielom,


              Porzuć manierę przedstawiania siebie jako jedynej sprawiedliwej, samozwańczej
              obrończyni uciśnionego ludu właścicieli lokali. To śmieszne.

              Ja ci nie zarzucam "wmawiania właścicielom" czegokolwiek. Po prostu - ja
              przedstawiam swój pogląd, a ty swój.

              Ja też jestem właścicielem i zapewniam cię, że nie jest łatwo mi coś "wmówić".
              Ty zaś traktujesz właścicieli jak idiotów - ale to już twój problem.

              EOT
              -----
              owner
              • haneczka_wm owner - żałosny jesteś. 01.06.10, 01:12
               Nie życzę sobie abyś w ten sposób, po chamsku oceniał to, co
               napisałam.


               Po pierwsze, nie napisałam nic złego, co by kogoś obrazić mogło.
               Ja również wyraziłam swoje zdanie!!! Jeśli chcesz - odpowiedz w
               temacie, zamiast urządzać wycieczki osobiste.

               Po drugie, nikt Ciebie nie prosił o ocenianie i komentowanie
               wszystkiego, co jest nie po Twojej myśli, w tak złośliwy i przykry
               sposób.
               Bierzesz za coś odwet??? Wyżywasz się, bo jesteś anonimowy, więc
               uważasz, że możesz sobie tak właśnie pozwalać?
               Od dawna zastanawiam się, skąd w Tobie tyle jadu i agresji?
               Poprawisz sobie samopoczucie? Dostarczasz przyjemności?

               Czerpiesz jakąś wielką satysfakcję, traktując w ten sposób ludzi?!
               Uważasz, że tak można? Tak, po prostu podeptać i skopać, bo masz na
               to ochotę, bo uważasz, że Tobie wolno...

               Miałbyś odwagę postępować w ten sposób patrząc komuś prosto w oczy?

               Zachowałeś się bezczelnie, zresztą nie pierwszy raz, ale chyba na
               więcej Ciebie nie stać.


              • highrise "Specjalistki od zawieszania firanek" 01.06.10, 09:25
               Trudno wymagać aby "specjalistki od zawieszania firanek" znały
               podstawowe zasady logiki.
               Pzdr
               SJ
               • wprost5 Re: "Specjalistki od zawieszania firanek" 01.06.10, 10:09
                Szanowne Panie Collinsowa i Haneczka_wm - jak śmiałyście
                zakwestionować wiedze i autorytet takich jak Highrise czy Owner_wm?

                Przecież to oni są specjalistami od prawa i pouczania innych i maja
                monopol na wszystko a Wy jesteście jedynie "specjalistkami od
                wieszania firanek"!

                Trzeba znać swoje miejsce a nie mieszać na tym forum i oświecać
                innych co oczywiście przeszkadza wyraźnie niektórym.

                Sprawę możecie jeszcze naprawić - pokajajcie się publicznie i
                napiszcie wyraźnie, że w przyszlości nie będziecie już zabierały
                głosu na tym forum bo nie macie takiej wszechstronnej wiedzy jak
                niejaki Highrise czy Owner_wm.
                • collinsowa Re: "Specjalistki od zawieszania firanek" 01.06.10, 10:14
                 Dziękuję za słowa otuchy.
                 Jest nadzieja, że może się obronimy przed tymi szubrawcami.
                 • wprost5 Re: "Specjalistki od zawieszania firanek" 01.06.10, 10:37
                  Podziękowania za slowa otuchy to stanowczo zbyt malo zebyśmy coś
                  zmienili!

                  Musimy po prostu stworzyc jakies porozumienie oszukiwanych członków
                  wspólnot przez zarządców i zarządy bo w grę wchodzi często również
                  to ostatnie - w każdym razie tak jest w przypadku mojej wspólnoty.

                  No i dochodzi do tego często niewyobrażalna głupota naszych sąsiadow
                  zawsze wierząca wladzy czyli zarządowi a nie myślącym sąsiadom nie
                  godzącym się na różne przekręty.
                  • collinsowa Re: "Specjalistki od zawieszania firanek" 01.06.10, 11:22
                   Wygląda na to że mieszkamy w tej samej wspólnocie.
                   U mnie jest wynaturzona forma sprawowania ustawowego zarządu nad
                   nieruchomością wspólną.
                   Barani zarząd wspólnoty stał się grupką figurantów
                   statystujących administratorowi.
                   Nic nie wiedzą, nawet UoWL nie przeczytali a jeżeli któreś
                   przeczytało to i tak nie rozumie o co chodzi.
                   Po cośmy takich wybrali - cieć ich wybrał niestety.
                   Dla nich najważniejsze jest aby nic się nie działo, był święty
                   spokój. Że dach przecieka - eeetam pewnie zarządca naprawi. Co? tynk
                   odpadł ze ściany - a to nie moja ściana. Co? woda się leje - u mnie
                   sie nie leje itp itd......
                   Ten szubrawiec wykorzystuje głupotę ludzką, olewa totalnie swoje
                   obowiązki i oszukuje na każdym kroku a tumaństwo jeszcze cieszy się
                   z tego że ich robi w balona.
                   Większość właścicieli nawet nie wie że są właścicielami. Obrażają
                   się - jak to? - jesteśmy lokatorami. Cyrk.
                   W ich siwych i pustych głowach zakorzenioone jest, że władza ma
                   zawsze rację a zatrudniony przez nich "cieć" czyli administrator to
                   przecież władza. Nie potrafią skojarzyć że sami za własne pieniądze
                   opłacają oszusta.
                   To tak jest gdy nieroby za pół darmo dostają do ręki spory majątek.
                   A ten cwaniaczek, wyćwiczony za komuny w przekrętach każda bzdurę
                   im sprzeda. On kieruje wspólnotą, organizuje zebrania, podejmuje
                   uchwały, pisze co chce w nich. On dysponuje kontem a zarząd nawet
                   nie wie w jakim banku mamy konto. Opier.... ich na tych
                   zbiegowiskach - wypisz wymaluj ANIOŁ tyle że głupszy bo z licencją.
                   Logicznym jest że takich jak ja zwalcza na każdym kroku "starymi
                   wypróbowanymi metodami". Te barany mu przytakują a po cichu
                   niektórzy przyznają mi rację. Taka komusza mentalność, nie do
                   wyplewienia.

                   Potrzeba zorganizowania się jest konieczna, inaczej cofniemy się w
                   sprawie wspólnot do czasów pańszczyzny.
                 • owner_wm Re: "Specjalistki od zawieszania firanek" 01.06.10, 22:54
                  collinsowa napisała:
                  > Jest nadzieja, że może się obronimy przed tymi szubrawcami.


                  Śmiało, daj pokaz kultury dyskusji i wyższych manier!
                  ("Szubrawca - nieuczciwy i podły" - Słownik języka polskiego PWN).

                  Robicie z tego forum już nie magiel, a szambo.
                  Skoro wam tak wygodnie...
                  Zostawiam was w waszym naturalnym środowisku. :D
                  -----
                  owner
                • babczyk Re: "Specjalistki od zawieszania firanek" 01.06.10, 20:34
                 wprost5 napisał:

                 > Szanowne Panie Collinsowa i Haneczka_wm - jak śmiałyście
                 > zakwestionować wiedze i autorytet takich jak Highrise czy Owner_wm?
                 > Przecież to oni są specjalistami od prawa i pouczania innych i
                 maja
                 > monopol na wszystko

                 Jak wiedza tychże orłów ma się do rzeczywistości, wystarczy zapoznać
                 się z wypowiedziami sfrustrowanych właścicieli na tym i nie tylko
                 forum.

                 www.aferyprawa.com/
                 www.czarnalista.com/?gclid=COCcj5OLpYwCFRcGEgodbjKY6A
                 www.policyjnyserwisinformacyjny.fora.pl/policja-v-rp,3/
                 rylikagn.republika.pl/Mat-001.htm

                 Nic dodać nic ująć.


                 a Wy jesteście jedynie "specjalistkami od
                 > wieszania firanek"!
                 >

                 Właściciele czy właścicielki są od wieszania firanek a tzw.
                 cwaniaczki
                 z wiedza dorównującą rozumkowi pantofelka udowadniają
                 innym, że nie mogą bronić swych praw gdyż…….kretyni z prawniczym i
                 nie tylko wykształceniem posiedli całą mądrość wszystkich
                 właścicieli i tylko oni wiedzą, co dla nich jest właściwe.


                 Dla mnie, jako właściciela jest to obraza i udowadnia, że w tym
                 kraju właścicielami chcą zarządzać jeszcze głupsi od nich.


                 To tak jak w małżeństwie ( szacun dla Pań, ) w którym to
                 kobieta z reguły jak owe cwaniaczki udowadnia swej przeciwnej
                 stronie, że nie ma racji tylko dla tego, że uważa się za kogoś
                 mądrzejszego. Czy aby jest tak na pewno?


                 > Trzeba znać swoje miejsce a nie mieszać na tym forum i oświecać
                 > innych co oczywiście przeszkadza wyraźnie niektórym.
                 >


                 Wprost miałem do Ciebie za Twą wiedze naprawdę wielki Szacunek
                 , ale tą wypowiedzią udowodniłeś, że jesteś tzw. chorągiewką.

                 Podobno przyjaciół poznaje się w biedzie, ale w twym
                 przypadku i nie tylko, srogo można się zawieść.


                 > Sprawę możecie jeszcze naprawić - pokajajcie się publicznie i
                 > napiszcie wyraźnie, że w przyszłości nie będziecie już zabierały
                 > głosu na tym forum bo nie macie takiej wszechstronnej wiedzy jak
                 > niejaki Highrise czy Owner_wm.


                 Litości. Tak właśnie wykańcza sie właścicieli we
                 wspólnotach!!!!!!!!!!!


                 Tak właśnie stwierdzają chorągiewki, które………bez komentarza.


                 Nie pozdrawiam gdyż ten wpis udowadnia jedno, że właściciele wobec
                 takich osób, które zmieniają strony częściej aniżeli rękawiczki są
                 wobec nich dosłownie bezbronni.

                 Co owe osoby chcą takim postępowaniem, osiągnąć?
                 • collinsowa Re: "Specjalistki od zawieszania firanek" 01.06.10, 21:42
                  Do >babczyk<
                  Nie gniewaj sie ale wydaje mi się, że zbyt pochopnie wyciągasz
                  wnioski jeżeli idzie o ocenę >wprost5<.
                  Spróbuj jeszcze raz przeanalizować to co napisał. W jego słowach
                  jest wyraźna ironia co potwierdza jego kolejny wpis z godz.
                  10.37.
                  Ja tak to zrozumiałam bo to jest oczywiste. Wprost5 nie ma
                  powodu aby zmieniać swoje poglądy.
                  Specjaliści z bo(rz)ej łaski od wbijania kołków pod karnisze nie
                  pozwalają mu na to.
                 • highrise Re: "Specjalistki od zawieszania firanek" 01.06.10, 22:07

                  To był mój duży błąd, że stanąłem po pana stronie w sporze z
                  xxxll-iem.

                  Dla pana wystarczy aby ktoś był zarządcą, a przypnie mu pan łatkę
                  złodzieja!


                  Nie razi pana słowo "szubrawiec" skierowane do osoby która nie ma
                  nic wspólnego z działalnością szubrawców. Mam odwagę powiedzieć
                  wszystkim! - panu, wszystkim dewiatom, frustratom, niedorajdom
                  życiowym, nietolerancyjnym ksenofobistom, specjalistkom od
                  zawieszania firanek, że jestem człowiekiem o "czystych rękach".
                  O czym mówi baner na mojej stronie.
                  • codar Re: "Specjalistki od zawieszania firanek" 02.06.10, 08:31
                   highrise napisał:
                   > Nie razi pana słowo "szubrawiec" skierowane do osoby która nie ma
                   > nic wspólnego z działalnością szubrawców. Mam odwagę powiedzieć
                   > wszystkim! - panu, wszystkim dewiatom, frustratom, niedorajdom
                   > życiowym, nietolerancyjnym ksenofobistom, specjalistkom od
                   > zawieszania firanek, że jestem człowiekiem o "czystych rękach".
                   > O czym mówi baner na mojej stronie.


                   Puszka Pandory się otworzyła...
                   • wprost5 Re: "Specjalistki od zawieszania firanek" 02.06.10, 10:07
                    Sądząc po histerycznej reakcji niektórych osobników na dość dosadne
                    określenie sposobu postępowanie niektórych zarządców czy członków
                    zarządów wspólnot mieszkaniowych chyba znowu potwierdza się znana od
                    lat maksyma „uderz w stół, nożyce się odezwą”.

                    Rozumiem, że niektóre stwierdzenia Collinsowej, Haneczki_wm czy moje
                    mogą być dla tych osób przykre jeśli nie mają sobie rzeczywiście nic
                    do zarzucenia, ale tak już jest, że parszywe owce (a jest ich jednak
                    bardzo dużo) w środowisku po drugiej stronie barykady w istotny
                    sposób wpływają na opinie nas, szeregowych członków wspólnot, o
                    środowisku zarządców czy ich chlebodawców. Co do tego nie powinno
                    być żądnej wątpliwości bo codzienna lektura tego forum dostarcza
                    licznych tego przykładów.

                    Odsądzanie od przysłowiowej czci i wiary osoby przeciwstawiające się
                    skandalicznym praktykom niektórych zarządów i zarządców wspólnot
                    przez np. Highrise i nazywanie nas frustratami, nieudacznikami,
                    ksenofobami, specjalistkami od wieszania firanek itp. świadczy chyba
                    tylko o tym, że coś jest na rzeczy. Zwłaszcza, że stara się
                    wszelkimi sposobami zdezawuować korzystne dla członków wspólnot
                    interpretacje obowiązującego prawa czy zapadłych wyroków. Odnoszę
                    zatem nieodparte wrażenie, że zamiast starać się działać w interesie
                    członków wspólnot bliższy jest niektórym zarządom i zarządcom
                    wspólnot ich własny, wąsko pojęty interes. A pisząc prostym
                    językiem, po prostu kręcenie lodów oczywiście kosztem członków
                    wspólnot. Tak więc uważam, że tacy jak Highreis powinni pełnić
                    służebną role w stosunku do nas i nie obrażać się pewnymi
                    uogólnieniami dotyczącymi ich profesji, zwłaszcza, że są one oparte
                    na licznych faktach a nie fantazji.
                    Tak więc „obrażeni” zamiast posuwać się do niewybrednych ataków pod
                    naszym, członków wspólnot adresem, pomyślcie na spokojnie o wiele
                    podawanych na tym forum przykładach działania przedstawicieli
                    Waszej profesji i uderzcie się w piersi. I przestańcie z nas stale
                    robić idiotów bo to odnosi wręcz przeciwny skutek.

                    Ja będąc za granicą nie skaczę do oczu komuś, kto zarzuca Polakom,
                    że generalnie są antysemitami. Staram się po prostu wytłumaczyć, że
                    takie przypadki miały miejsce w każdym kraju i daleko nam do
                    zachowania innych narodów w czasie ostatniej wojny tak ochoczo teraz
                    zarzucających nam niewłaściwe postępowanie. Nie jest przyjemnym
                    słuchanie tego rodzaju uwag ale nie dajmy się zwariować.
                    • wprost5 Re: "Specjalistki od zawieszania firanek" 02.06.10, 10:20
                     Wszyscy obrażeni naszymi tj. oszukiwanymi członków wspólnot wpisami
                     niech łaskawie zapoznają się z tym wątkiem i dopiero zabieraja glos
                     w swojej obronie:
                     forum.gazeta.pl/forum/w,523,110686303,,wspolnotyu_z_warszawskiej_Ochoty_zainteresujcie_si.html?v=2&wv.x=2

                     Jest on doskonałą ilustracją postępowania "zarządców" zapewne z
                     licencjami i bardzo czułymi na wszelkie słowa krytyki - w ich
                     przekonaniu niesłusznej!
              • babczyk Re: do Trybunki Ludu 01.06.10, 21:06
               owner_wm latasz po forach jak pies po śmietnikach, który
               szuka jedzenia w przeciwieństwie do ciebie, który szuka poparcia dla
               swej rzekomej wiedzy prawniczej.

               Chcesz udowodnić to, że jesteś Omnibusem wiedzy o wspólnotach
               mieszkaniowych, co mija się całkiem z rzeczywistością.

               Tacy jak ty i tobie podobni zawsze dzielą włos na czworo
               tylko dla tego by wasza racja zawsze była tak jak oliwa na górze.

               Jesteś gościem niedocenionym przez swe środowisko, więc
               starasz się więc na siłę gdzie tylko się da zabłysnąć tak jak
               kaganek w kopalnianym przekopie.


               Swego czasu zadałem ci mailem pytanie, na które nie raczyłeś
               jaśnie wielmożna osobo z prawniczym wykształceniem, odpowiedzieć.


               Jak dla mnie jesteś niedocenionym z małym rozumkiem pantofelkiem,
               który na wielu forach chce udowodnić
               , że jesteś?.........resztę
               dopisz sobie sam.

               Twa złota mowa jest słynna dla osób z prawniczym wykształceniem
               nasów się pytanie, dlaczego za takie jak twe i nie tylko działania
               mają zapłacić właściciele ze wspólnot mieszkaniowych??????

               Dla wielu forumowiczów polemika z Toba równa się z polemika z
               Jurkiem Urbanem czy też jemu podobnymi.

               Nie dopowiem końca by…………………nie kopać się z koniem czy też kucykiem,
               który poza dużym łbem w nim nie ma nic poza swym wielkim EGO
           • haneczka_wm Re: Takie samo zdanie. 31.05.10, 22:13
            collinsowa napisała:
            > Sorry , że tak Cię tu chwalę - jeszcze pomyślą sobie bóg wie co.
            Collinsowa , za pochwały dziękuję. To miłe z Twojej strony.
            Zdanie w temacie mam takie samo, jak Ty.

            collinsowa napisała:
            > - jeszcze pomyślą sobie bóg wie co.

            Naprawdę tak się tym przejmujesz??? :)
            A niech sobie myślą, co chcą! Nie przywiązuję do tego żadnej wagi....

            Pozdrawiam. :)
        • biotyt Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 31.05.10, 16:46
         owner_wm napisał:

         > A zatem: o nadwyżkach powstałych na kosztach nieruchomości
         wspólnej

         > MOŻNA zadecydować uchwałą. Można więc przeznaczyć je np. na
         zasilenie
         > funduszu remontowego.


         A zatem, MOŻNA przypuszczać, że owe wyroki stwarzają doskonałe
         możliwości dla Zarządców i Zarządów wspólnot mieszkaniowych, aby
         zawyżać zaliczki przeznaczone na zarządzanie nieruchomoscią wspólną.
         W ten oto sposób można nagradzać niegospodarność i nieefektywność
         zarządzania, ponieważ nadwyżki - zgodnie z zasadami logicznego
         myślenia - nie trafią do właścicieli, tylko do wspólnoty, a dalej to
         już Zarząd czy Zarządca będą wiedzieli jak je "zagospodarować".
         Przykładów z forum mamy całą masę (włacznie z ciemną...)!

         P.S. A może to jest właśnie gospodarność i efektywność zarządznia !?


         • xxxll Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 31.05.10, 17:21
          biotyt napisał:

          > A zatem, MOŻNA przypuszczać, że owe wyroki stwarzają doskonałe
          > możliwości dla Zarządców i Zarządów wspólnot mieszkaniowych, aby
          > zawyżać zaliczki przeznaczone na zarządzanie nieruchomoscią wspólną.

          Tyle już ci tu napisali a ty dalej nie rozumiesz jak się buduje finanse wspólnoty.


          Zarządy i Zarządcy są od wykonywania woli ogółu właścicieli lokali wyrażonej w uchwałach.


          > ponieważ nadwyżki - zgodnie z zasadami logicznego
          > myślenia - nie trafią do właścicieli, tylko do wspólnoty,

          A wspólnota to co , ...Kto?
          Rozumiem, że wolałbyś na koniec roku dopłacać ...100 ..2000 zł lub więcej.

          Znam przypadki, gdzie władzę we wspólnocie obejmowały grupy właścicieli wynajmujący swe lokale. Myślący tak jak Ty.

          Wspólnota w krótkim czasie podupadła finansowo (kary od usługodawców) , coraz częściej Zarząd gościł na salach sądowych i ...przegrywał, nieruchomość nie był modernizowana, ceny lokali zaczęły spadać... czy do tego dążysz w swoim rozumowaniu ?

          ------------------------------------------------------------------
          Zarządzanie - to sztuka bądź praktyka, rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów -(Henri Fayol).
          www.sn.pl/orzecznictwo/index.html wyroki sądowe - www.ebos.pl/
          • biotyt Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 31.05.10, 19:18
           xxxll napisał:

           > Tyle już ci tu napisali a ty dalej nie rozumiesz jak się
           buduje finanse wspólnoty
           .           Teraz już WIEM !
          • codar Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 31.05.10, 19:55
           xxxll napisał:
           > A wspólnota to co , ... kto?


           Może to coś rozjaśni: zamk.pl/index.php?id=71&tx_ttnews%
           5Btt_news%5D=161&tx_ttnews%5BbackPid%5D=79&cHash=db1e5e0ab8
     • uowl Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 31.05.10, 08:20
      Proszę albo coś pisać na temat albo nie wtrącać się do dyskusji i nie obrażać
      innych osób udzielających jasnych i popartymi argumentami odpowiedzi.

      Z twojej strony poza wyczuwalną agresją i elementarnym brakiem kultury nic nie
      padło.
    • uowl Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 31.05.10, 08:29
     Proszę nie przejmować się brakiem NETykiety tej osoby, działalnoscią swoją
     sprowadzającą się do obrażania innych. Zero argumentacji.

     Pamiętaj też, że ta osoba jest jedną ze sterujących wyświetlaniem informacji na
     tym forum. Dowolnie kasuje niewygodne dla siebie posty.
     • highrise Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 31.05.10, 09:01
      uowl napisała:


      > Pamiętaj też, że ta osoba jest jedną ze sterujących wyświetlaniem
      informacji na
      > tym forum. Dowolnie kasuje niewygodne dla siebie posty.

      Jeżeli Pan te uwagi do mnie kieruje, to jest Pan w wielkim błędzie.
      Nie mam czasu i ochoty na "sterowanie tym forum". Jeżeli swoim
      określeniem "niedorzeczność" obraziłem Pana i Panią Collinsową, to
      świadczy tylko o wielkiej Państwa wrażliwości.
      Dobrego dnia, życzę
      SJ   • babczyk Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 02.06.10, 20:50
    A zapytanie było proste.


    forum.gazeta.pl/forum/w,523,112223539,112223539,Nadwyzka_finansowa_przeznaczenie.html    Ma odpowiedź była jeszcze prostsza.


    forum.gazeta.pl/forum/w,523,112223539,112225839,Nadwyzki_trzeba_zwrocic_wlascicielowi.html


    Po mym wpisie rozpętało się piekło tylko, pod czyim adresem i w
    czyim wykonaniu?

    Komu miało służyć to niepotrzebne zamieszanie? bo ja nie wiem i nie
    chcę zgadywać.

    Osąd w tym temacie pozostawiam tym zorientowanym we własnej
    wartości, właścicielom.


    Pozdrawiam.
    • highrise Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 02.06.10, 23:02

     Cytuje pan to co jest dla pana wygodne:

     A te słowa są czyje?

     (...)
     "Właściciele czy właścicielki są od wieszania firanek a tzw.
     cwaniaczki z wiedza dorównującą rozumkowi pantofelka udowadniają
     innym, że nie mogą bronić swych praw gdyż…….kretyni z prawniczym i
     nie tylko wykształceniem posiedli całą mądrość wszystkich
     właścicieli i tylko oni wiedzą, co dla nich jest właściwe".
     (...)

     bez komentarza
     • wprost5 Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 03.06.10, 08:13
      Highrisie, twoje dalsze wpisy świadczą tylko o tym, że dalej chcesz
      się kompromitować!

      Przecież nikt inny tylko Ty wywołaleś całą burzę nazwając
      Collinsową i Haneczkę_wm "specjalistkami od wieszania firanek" chyba
      dlatego tylko, że podrażniły Twoją męską ambicję lepszym rozumieniem
      problemu. I to pomimo tego, że nie są zarządcami nieruchomości z
      licencjami i nie mają swojej strony jak Ty, na której to chwalisz
      się chyba na wyrost.

      Więc lepiej nie zabieraj już głosu jeśli chcesz uchodzić za kozaka
      od zarządzania nieruchomościami!
      • highrise Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 03.06.10, 08:48
       wprost5 napisał:

       > Highrisie, twoje dalsze wpisy świadczą tylko o tym, że dalej
       chcesz
       > się kompromitować!
       >
       > Przecież nikt inny tylko Ty wywołaleś całą burzę nazwając
       > Collinsową i Haneczkę_wm "specjalistkami od wieszania firanek"
       chyba
       > dlatego tylko, że podrażniły Twoją męską ambicję lepszym
       rozumieniem
       > problemu. I to pomimo tego, że nie są zarządcami nieruchomości z
       > licencjami i nie mają swojej strony jak Ty, na której to chwalisz
       > się chyba na wyrost.

       Ja się nie muszę chwalić na wyrost. Przedstawiam tylko fakty osobom
       pozytywnie nastawionym do życia i do innych ludzi. A pana opinia
       mnie nie interesuje. Dobrego dnia życzę.
  • serafin666 Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 31.05.10, 08:31
   nadwyżki należy zwrócić, wspólnota ma prawo jednie do określenia
   zasad ewidencji i rozliczeń ( algorytmy ); ustawa mówi o zaliczkach -
   a te należy rozliczać po kosztach; tak stanowi kodeks cywilny, który
   ma zastosowanie wprost ( art. 1 ust. 2 uowl ) w sprawach
   nieuregulowanych w uowl...
   • biotyt Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 31.05.10, 09:37
    serafin666 napisał:
    > tak stanowi kodeks cywilny, który
    > ma zastosowanie wprost ( art. 1 ust. 2 uowl ) w sprawach
    > nieuregulowanych w uowl...


    A co z tym fantem zrobić, czyli powoływania się
    zarządu wspólnoty na art.22 ust.3 pkt. 1,2,3 (przekazanie
    nadwyżki na FR) jest prawidłowe czy przypadkowe ?


    • owner_wm Re: Nadwyżka finansowa - przeznaczenie 31.05.10, 11:55
     forum.gazeta.pl/forum/w,523,112223539,112246147,Re_Nadwyzka_finansowa_przeznaczenie.html
     ---

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka