Dodaj do ulubionych

sprzedaż po obrysie a docieplenie

18.06.10, 08:44
Mamy docieplić ścianę szczytową nieruchomości ale kupiliśmy po obrysie i teraz
jest problem. Gmina sprzedała kawałek ziemi od strony ściany szczytowej licząc
od muru.Jakie kroki powinniśmy podjąć aby ustalić miejsce zamieszkania
właściciela działki,prosić o zgodę na dzierżawę, użytkowanie wieczyste czy też
zakup.Czy stawiając rusztowanie spisać z właścicielem umowę.
Obserwuj wątek
   • wprost5 Re: sprzedaż po obrysie a docieplenie 19.06.10, 08:12
    Ale w czym tu pomóc?

    Znacie chyba właściciela gruntu, z jakim graniczy dzialka, na ktorym
    stoi Wasz budynek. I trzeba z nim się dogadywać skoro wcześniej
    urzędasy w gminie zawalili sprawę.
    Z drugiej strony tak mści się brak wyobraźni!
    • czajnik5 Re: sprzedaż po obrysie a docieplenie 19.06.10, 08:35
     Tej sprzedaży po obrysie też nie rozumiem. Po obrysie czego? Ściany zewnętrznej
     stykającej się z gruntem, czy ławy fundamentowej? A może ściany zewnętrznej na
     wysokości powyżej podmurówki? A co z balkonami? A co z okapem, rynną, rurami
     spustowymi, gzymsami, parapetami okiennymi? Może się okazać, że to wszystko
     zwisa nad cudzym gruntem.

     Jaja, jak berety.
     • wprost5 Re: sprzedaż po obrysie a docieplenie 19.06.10, 09:09
      Zgadza się czajnuku5 - to sa jaja jak berety.

      I nie jest to pierwszy tego rodzaju przypadek - wcześniej też
      słyszałem o podobnych idiotyzmach i to w stolicy czyli Warszawie!
      Bezmyślność i głupota urzędników, którym przecież niemało płacimy,
      jest porażająca.
     • helenkam Re: sprzedaż po obrysie a docieplenie 19.06.10, 09:16
      Z wypisu i wyrysu z rejestru gruntu wynika , że sprzedaż nastąpiła po obrysie
      ściany zewnętrznej stykającej się z gruntem. Balkony nie stanowią problemu gdyż
      są równo z elewacją, grunt pod wiatrołap jest własnością gminy.Teraz gmina
      stawia nas pod ścianą wstrzymując pozwolenie na budowę:dzierżawa całego terenu
      (1200 m )albo nie ma pozwolenia na budowę.Z tego co mi wiadomo ustawa o
      własności lokali nie pozwala na taką dzierżawę, może być użytkowanie wieczyste
      • wprost5 Re: sprzedaż po obrysie a docieplenie 19.06.10, 09:23
       To pogłówkujcie i skierujcie gdzieś cynk na idiotów z gminy, że
       swoim postępowaniem praktycznie sabotują dyrektywy unijne o
       oszczędzaniu energii skoro nie pozwalają Wam praktycznie na
       docieplenie i obniżenie tym samym zużycie przez budynek energgi bo
       do tego powinno prowadzić docieplenie.

       Poza tym rozpocznijcie akcje w waszej miejscowości aby w
       najblizszych wyborach nie wybrać do samorządu tych idiotów, którzy
       toleruja takie zachowania urzędasów gminnych.
  • koziorozka Re: sprzedaż po obrysie 19.06.10, 09:58
   Bardzo ciekawy problem, mojej wm też dotyczy.
   Czy był już jakiś wyrok sądowy podważający taką sprzedaż jako uniemożliwiającą
   prawidłową gospodarkę w nieruchomości? (m.in. brak miejsca na śmietnik,
   postawienie rusztowania itp.)
   Jak to teraz wg was powinno być załatwione? Gmina powiększa działkę i zmienia
   zapis w księdze wieczystej budynku? Inne rozwiązanie?
   • wprost5 Re: sprzedaż po obrysie 19.06.10, 10:54
    Problem w istocie dotyczy bardzo wielu wspólnot i wymaga chyba tzw.
    systemowego załatwienia.
    Ale ponieważ wspólnoty nadal działają indywidualnie i nie rozumieją
    wagi wspólnych działań, to ich zabiegi kończą się przeważnie porażką
    w walce z urzędasami.

    Wpis koziorozki jest tego przykładem - zamiast podchwycić pomysł z
    jasnym postawieniem sprawy w najbliższych wyborach a w zasadzie już
    teraz, znowu przebija się myślenie, jak załatwić problem "psim
    swędem" czyli jakoś indywidualnie układając się i prosząc gminę. W
    końcu kto jest dla kogo - wszak obecnie rządzący stale zapewniają
    nas o przychylności urzędników itp. oraz głószą publicznie podobne
    bajery.
    • koziorozka Re: sprzedaż po obrysie 19.06.10, 13:25
     problem dotyczy wielu wspólnot, a to forum może pomóc w znalezieniu odpowiedzi,
     jak tę sprawę generalnie należałoby załatwić, bo ja tej pewności nie mam. Jak wg
     forumowiczów powinno wyglądać ustawowe rozwiązanie? Może są już jakieś wyroki
     sądowe?
     • helenkam Re: sprzedaż po obrysie 19.06.10, 14:04
      Mam wszystko przygotowane do docieplania ale brak pozwolenia na budowę i tu
      pytanie czy gmina może odmówić wydania pozwolenia z powodu zgody właścicieli na
      trzyletnią dzierżawę terenów zielonych.
      • czajnik5 Re: sprzedaż po obrysie 19.06.10, 16:10
       Nie tylko może odmówić, ale będzie zmuszona (nie tyle gmina, co organ
       administracji architektoniczno-budowlanej).

       Pozwolenie na budowę nie może być wydane, jeżeli inwestor nie posiada prawa do
       dysponowania nieruchomością na cele budowlane, które wynika z określonych
       tytułów prawnych, o których mowa w art. 3 podpunkt 11) ustawy Prawo budowlane.

       Pozdrawiam.
     • czajnik5 Re: sprzedaż po obrysie 19.06.10, 16:18
      koziorozka napisała:

      > to forum może pomóc w znalezieniu odpowiedzi,
      > jak tę sprawę generalnie należałoby załatwić

      > Jak wg forumowiczów powinno wyglądać ustawowe rozwiązanie?

      Nie wiem, jak wg innych, ale wg czajnika5 ustawowe rozwiązanie dotyczące
      wyodrębnianych istniejących budynków powinno przewidywać analogię do nowych
      inwestycji. Granice nieruchomości gruntowej powinny być tak ustalane, aby
      zostały zachowane minimalne odległości budynku od tych granic (par. 12
      rozporządzenia DZ.U. 2002 nr 75, poz. 690)

      Możesz Koziorożka zacząć przygotowywać projekt obywatelski. Możesz też wdrożyć
      inicjatywę oddolną, np. rozpoczynając od Zamościa.
      • helenkam Re: sprzedaż po obrysie 19.06.10, 17:28
       .Jakie formalności musi dopełnić wspólnota aby skorzystać z tego: Natomiast
       ustawa o gospodarce nieruchomościami pozwala wspólnocie zażądać od gminy
       zawarcia umowy przenoszącej własność lub o użytkowanie wieczyste takiego
       podwórka (art. 209a). Gmina też ma takie roszczenie do wspólnoty.W moim
       przypadku będzie to 50 cm łącznie z opaską i wiatrołapem.
      • wprost5 Re: sprzedaż po obrysie 19.06.10, 17:30
       Dzisiaj Czajniku masz chyba słaby dzień skoro znowu narażasz się na
       moja kontrę! To chyba nie stres przed jutrzejszymi wyborami?

       Jak można Koziorożce proponować rozpoczęcie dzialań nad projektem
       obywatelskim - 100 tys. podpisów w ciągu 3 miesięcy - skoro latami
       nie potrafimy dogadać się z kilkoma sąsiadami w ramach wspólnot aby
       pogonić oszukańczy zarząd czy administratora! Osobiście nie mam na
       to żadnego pomysłu.
      • koziorozka Re: sprzedaż po obrysie 19.06.10, 19:55
       czajnik5 napisał:
       > ustawowe rozwiązanie dotyczące wyodrębnianych istniejących budynków powinno
       przewidywać analogię do nowych inwestycji. Granice nieruchomości gruntowej
       powinny być tak ustalane, aby zostały zachowane minimalne odległości budynku od
       tych granic (par. 12 rozporządzenia DZ.U. 2002 nr 75, poz. 690)

       dzięki czajniku, podkształciłam się na twoje 5 :)
       świata zbawiać nie zamierzam, ale może o jednym pozwie pomyślę ;)
       Może jeszcze komuś się przyda:
       § 12. 1. Przy usytuowaniu budynku na działce budowlanej powinny być zachowane
       odległości między budynkami i urządzeniami terenowymi oraz odległości budynku i
       urządzeń terenowych od granic działki i od zabudowy na sąsiednich działkach
       budowlanych, określone w rozporządzeniu, a także w przepisach odrębnych, w tym
       higienicznosanitarnych, o bezpieczeństwie i higienie pracy, o ochronie
       przeciwpożarowej oraz o drogach publicznych.
       2. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej nie ustala się wymagań w zakresie
       zachowania odległości między budynkami w granicach jednej działki budowlanej, z
       zastrzeżeniem przepisów, o których mowa w ust. 1 oraz § 13, 23, 60 i 273.
       3. Jeżeli z warunków, o których mowa w ust. 1 oraz w § 13, 60 i 271, nie
       wynikają inne wymagania, odległości zabudowy od granicy działki budowlanej
       powinny wynosić co najmniej:
       1) przy równoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku:
       a) z otworami okiennymi lub drzwiowymi - 4 m,
       b) bez otworów okiennych lub drzwiowych - 3 m,
       2) przy nierównoległym do granicy sytuowaniu ściany budynku - 4 m do najbliższej
       krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego w ścianach zwróconych w
       stronę tej granicy oraz 3 m do najbliższego narożnika, ryzalitu lub wykuszu budynku.
       4. Odległość, mierzona w poziomie, od najbliższej krawędzi otworu okiennego
       umieszczonego na dachu lub w połaci dachowej do granicy działki budowlanej nie
       może być mniejsza niż 4 m.
       5. Okapy i gzymsy nie mogą pomniejszać wymaganych w ust. 3, 6 i 7 odległości od
       granicy działki budowlanej o więcej niż 0,5 m, natomiast takie elementy jak
       balkony, galerie, werandy, tarasy lub schody zewnętrzne - o więcej niż 1 m.
  • highrise Re: sprzedaż po obrysie a docieplenie 20.06.10, 17:37
   helenkam napisała:

   > Mamy docieplić ścianę szczytową nieruchomości ale kupiliśmy po
   obrysie i teraz
   > jest problem. Gmina sprzedała kawałek ziemi od strony ściany
   szczytowej licząc
   > od muru.Jakie kroki powinniśmy podjąć aby ustalić miejsce
   zamieszkania
   > właściciela działki,prosić o zgodę na dzierżawę, użytkowanie
   wieczyste czy też
   > zakup.Czy stawiając rusztowanie spisać z właścicielem umowę.


   A jest u was jakiś licencjonowany zarządca?
   Chyba nie ma, dlatego występują tego rodzaju problemy.

    • highrise Re: sprzedaż po obrysie a docieplenie 21.06.10, 07:02
     helenkam napisała:

     > Zarządcę mamy ale oświadczył, że póżniej będziemy się martwić.
     > Jeśli można liczyć na konkretne podpowiedzi to proszę.

     Właściwe odpowiedzi w tej sprawie zostały przedstawione.
     Ocieplanie tylko jednej ściany moim zdaniem nie jest dobrym
     pomysłem.
     • wprost5 Re: sprzedaż po obrysie a docieplenie 21.06.10, 08:47
      Zgodnie z obietnicą, zamieszczam informacje wiążące się z zadanym
      pytaniem. Wprawdzie sprawa dotyczy określenia tzw. gruntu
      przynależnego w stosunkach prawnych w spółdzielniach mieszkaniowych
      ale chyba przez analogię powinno stosować się to i do wspólnot.
      Podaję fragment pisma dotyczącego tego zagadnienia, jakie zostało
      skierowane w lutym br. do ministerstwa infrastruktury. Szczegóły
      dotyczące jedynie spółdzielni mieszkaniowych można zignorować,
      podalem je, bo zawierają informacje, jak postępować w sprawach
      spornych.
      „ Jak należy rozumieć pojęcie „gruntu przynależnego do budynku", o
      jakim jest mowa w w.w. zapisie ustawy o spółdzielniach
      mieszkaniowych. W jednych spółdzielniach grunt ten pokrywa się z
      rzutem pionowym ścian budynku na poziomie gruntu, w innych jest to
      często bardzo rozległy teren, na którym znajdują się różne
      urządzenia infrastruktury mieszkaniowej takie jak instalacje
      podziemne, ciągi pieszo-jezdne czy place zabaw dla dzieci.
      Z gruntem przynależnym do budynku wiążą się określone opłaty
      ponoszone przez osoby zamieszkujące nieruchomość obejmującą budynek
      wraz z gruntem przynależnym, zatem dokładne określenie, jaki
      powinien być ten „grunt przynależny", jest z punktu widzenia tych
      osób niezwykle istotne. Brak do tej pory precyzyjnego i
      jednoznacznego określenia warunków, jakim ten grunt powinien
      odpowiadać, jest powodem licznych protestów osób będących członkami
      spółdzielni, kierowania spraw do sądu i w wyniku tego przeciągania w
      czasie możliwości przekształceń statusu lokali spółdzielczych.”
      i fragment odpowiedzi ministerstwa infrastruktury z 12 marca br. w
      tej sprawie:
      Zasadniczym kryterium wydzielania gruntu pod istniejącym budynkiem,
      powinno być zabezpieczenie takiej powierzchni gruntu pod tym
      budynkiem, która zapewni prawidłowe korzystanie z niego.
      Powierzchnia ta, w miarę jak pozwala na to istniejąca zabudowa,
      powinna spełniać warunki przewidziane dla działki budowlanej, w
      rozumieniu art. 4 pkt 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
      gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603, ze
      zm.), zgodnie z którym jest nią działka gruntu, której wielkość,
      cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w
      urządzenia infrastruktury technicznej umożliwiają prawidłowe i
      racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych na tej
      działce.
      W przypadku, gdy nie ma możliwości zapewnienia dostępu do drogi
      publicznej, istnieje konieczność ustanowienia odpowiednich
      służebności drogowych, które zapewnią dojazd i dojście do tej
      nieruchomości.
      Wymaga podkreślenia, że ustawowa definicja nieruchomości zawarta w
      art. 46 1 Kodeksu cywilnego, która decyduje o tym, kiedy grunt staje
      się nieruchomością, a więc przedmiotem prawa, który może być
      przedmiotem obrotu, stwierdza, iż nieruchomościami są części
      powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności
      (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części
      takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią
      odrębny od gruntu przedmiot własności.
      O charakterze nieruchomości decyduje założenie księgi wieczystej lub
      wpisanie wyodrębnionej granicami zewnętrznymi powierzchni gruntu do
      istniejącej księgi wieczystej. Za taką wykładnią opowiedział się Sąd
      Najwyższy w orzeczeniu z 26 lutego 2003 r., II CKN 1306/2000, w
      którym stwierdził, że założenie księgi wieczystej oznacza, że jest
      tyle nieruchomości, ile jest ksiąg wieczystych, ponieważ - według
      art. 24 ustawy o księgach wieczystych i hipotece - dla każdej
      nieruchomości prowadzi się oddzielną księgę wieczystą chyba że
      przepisy szczególne stanowią inaczej.
      Należy również mieć na uwadze ustawowy obowiązek spółdzielni
      wynikający z art. art. 41 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o spółdzielniach
      mieszkaniowych, na mocy którego każda spółdzielnia została ustawowo
      zobowiązana do:
      - wystąpienia z wnioskiem do właściwego organu w sprawie połączenia
      lub podziału nieruchomości, jeżeli jest to niezbędne do wydzielenia
      nieruchomości nadal pozostających w całości własnością spółdzielni,
      o których mowa w art. 40 tej ustawy,
      - podjęcia czynności związanych z rozgraniczeniem oraz połączeniem
      nieruchomości, a także ewidencją gruntów i budynków, jeżeli bez tych
      czynności oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali położonych
      w obrębie nieruchomości innych niż te, o których mowa w art. 35 tej
      ustawy, czyli nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym na rzecz
      spółdzielni, byłoby niemożliwe albo działka wydzielona pod budynkiem
      lub budynkami nie spełniałaby wymogów przewidzianych dla działek
      budowlanych.
      Na podstawie ww. art. 40, spółdzielnia pozostaje właścicielem lub
      współwłaścicielem nieruchomości i użytkownikiem lub
      współużytkownikiem wieczystym gruntu w takim zakresie, w jakim nie
      narusza to przysługującej członkom i właścicielom lokali niebędącym
      członkami spółdzielni odrębnej własności lokali lub praw z nią
      związanych. W szczególności mieniem spółdzielni pozostają:
      1) nieruchomości służące prowadzeniu przez spółdzielnię działalności
      wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, społecznej, oświatowo-
      kulturalnej, administracyjnej i innej, zabudowane budynkami i innymi
      urządzeniami,
      2) nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej,
      w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu
      związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli, z zastrzeżeniem
      art. 49 Kodeksu cywilnego,
      3) nieruchomości niezabudowane.
      Jeżeli zdaniem członków, postępowanie zarządu mające na celu
      uregulowanie spraw związanych z gruntem, jest niezgodne z ich
      interesami, to mają oni możliwość wystąpienia ze skargą na zarząd do
      rady nadzorczej spółdzielni, która jest organem nie tylko ustawowo
      uprawnionym, ale i zobowiązanym do nadzoru i kontroli działalności
      spółdzielni oraz rozpatrywania skarg na działalność zarządu -
      stosownie do art. 46 1 pkt 2 i 6 Prawa spółdzielczego. Członkowie
      mogą również dochodzić swych praw na drodze sądowej.
      • highrise Re: sprzedaż po obrysie a docieplenie 21.06.10, 10:00
       lenkam napisała:

       > Docieplamy cały budynek zgodnie z projektem i audytem

       Życzę dobrej pogody, bo od pogody też zależy szybkie zakończenie
       przedsięwziecia. W sprawie prawa do przyległego gruntu na czas
       ocieplenia budynku wyczerpująco napisał Pan Czajnik5.
       Pozdrawiam
       SJ

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka