Dodaj do ulubionych

jakie są przepisy dot.parkowania?

25.02.11, 07:17
Witam,
Mieszkam na parterze i sąsiad parkuje tuż pod moimi oknami. Prośby nie pomagają. Czy są jakieś przepisy określające minimalną odległość w jakiej można parkować? Dodam, że na podwórku nie ma wydzielonego parkingu i podobno straż miejska nic nie może zrobić. Jak sobie z tym problemem poradzić?
Obserwuj wątek
  • wspolnociarz Re: jakie są przepisy dot.parkowania? 25.02.11, 22:02
   Usytuowanie miejsc parkingowych określone jest w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.).
   Odległość parkingu dla samochodów osobowych (wydzielonych lub zadaszonych miejsc postojowych oraz otwartych garaży wielopoziomowych) od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym lub budynku zamieszkania zbiorowego zależy od ilości stanowisk.
   Odległość ta nie może być mniejsza niż:
   • 7 m - w przypadku 4 stanowisk postojowych,
   • 10 m - w przypadku 5 do 60 stanowisk postojowych,
   • 20 m - w przypadku większej liczby stanowisk.
   W odległości nie mniejszej niż 5 metrów od okien budynków mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego, mogą znajdować się jedynie miejsca postojowe dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. Miejsca te muszą być jednak oznakowane.
   Tyle przepisy. Jeśli sąsiad nie reaguje na twoje żądanie, to może zareaguje, gdy na jego samochód spadnie jakaś "przypadkowa" butelka, puszka lub dachówka,. A przy takich zdarzeniach nie będzie mógł dochodzić roszczeń, bo złamał przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
  • dyzio0509 Re: jakie są przepisy dot.parkowania? 25.06.11, 08:41
   a jak jest jeżeli podwórko jest zabudowane z czterech stron i jest tylko wiazd szerokości cztereech metrów a podwórko jest szerokości 14m i długości 30 m i stoją na nim kontenery na śmieci i parkują samochody nieraz nawet i sześc samochodów, stoją pod samymi oknami. Właściciele samochodów śmieją się w twarz i twierdzą że to ścisła zabudowa miasta i żade przepis nie zabronią im parkować
  • balanger4 Re: jakie są przepisy dot.parkowania? 25.06.11, 11:53
   Wspólnociarz przytacza przepisy które obowiązują gdy miejsca parkingowe zostały wyznaczone "...parkingu dla samochodów osobowych (wydzielonych lub zadaszonych miejsc postojowych oraz otwartych garaży wielopoziomowych) od okien..." .
   W Twojej sytuacji, gdzie jak piszesz "...na podwórku nie ma wyznaczonego parkingu..."- żadne przepisy nie obowiązują w kwestii parkowania.
   Dopóki właściciele odpowiednią uchwałą nie ustalą zasad korzystania z nieruchomości wspólnej (podwórka) a także nie spowodują prawidłowego oznakowania - sąsiad mówiąc kolokwialnie nawet na Twoim parapecie okiennym może zaparkować jak potrafi i nikomu nic do tego. Możesz się "włóczyć' z sąsiadem po sądach że ci np. wydziela imisje szkodliwe (spaliny), hałasy itp. - szczerze odradzam mając na względzie totolotkowy system orzekania w sądownictwie cywilnym zwłaszcza na prowincji.
  • rahiotom Re: jakie są przepisy dot.parkowania? 02.07.11, 10:41
   Re: Latulka, Dyzio
   Jeżeli stwierdzimy, że przed oknami budynku wielorodzinnego w którym zamieszkujemy, który znajduje się poza pasem drogi publicznej, który bezpośrednio styka się z działką budowlaną, potocznie nazywaną „podwórkiem”, która jest własnością Skarbu Państwa, Miasta/Gminy, zarządzana w imieniu Prezydenta Miasta przez Zarząd Nieruchomości komunalnych, bądź inny urząd podległy Urzędowi Nadzorowania Mieniem UM. – ma miejsce postój samochodów osobowych na obowiązkowych drogach ewakuacyjnych, przy wejściach do klatek schodowych, przy obowiązkowym wyjściu ewakuacyjnym wiodącym z przedszkola, oraz bezpośrednio przy oknach naszych mieszkań – należy bezwzględnie domagać się od władz Miasta/Gminy prawidłowego oznakowania przestrzeni znakiem „Strefa Ruchu”, bądź „Strefa Zamieszkania” .
   Postój aut na działce budowlanej, potocznie zwanej „podwórkiem” - winien być zgodny z następującymi przepisami:

   1. art. 29. ust. 1 pkt 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016):
   2. Rozdział 3; & 19.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zmianami), które urządzane są przy zagospodarowaniu działki budowlanej.
   Wszelkie, dokładne informacje dotyczące procesu likwidacji nielegalnie występującego parkingu i postoju samochodów na działkach budowlanych, „podwórkach” – znajdziecie Państwo na stronie: centralnyanalizator.blog.onet.pl/Tytulem-wstepu,2,ID420570304,n
   • majkowa Re: jakie są przepisy dot.parkowania? 05.07.11, 23:27
    Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
    odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

    § 1a. Do budynków, wobec których przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszego rozporządzenia
    została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego lub został złoŜony wniosek o wydanie takich decyzji, stosuje się przepisy dotychczasowe.

    1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu uŜytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych
    spełniających funkcje uŜytkowe budynków, a takŜe do związanych z nimi urządzeń budowlanych, z zastrzeŜeniem § 207 ust. 2.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Przepisy prawa nie działają wstecz. Jeżeli budynek został wybudowany po roku 2002, czyli po dniu wejścia w życie cytowanego rozporządzenia, to zgoda - ono obowiązuje.

    Jeżeli jednak budynek jest starszy, to jak czytamy w paragrafie 1a - obowiązują przepisy dotychczasowe. Oznacza to, że jeżeli wcześniej nie było żadnych przepisów regulujących parkowanie na podwórku, to nie żadne przepisy nie obowiązują.

    Oznacza to, że nie wygrasz tej walki o zakaz postoju pod oknami.
    • rahiotom Re: jakie są przepisy dot.parkowania? 23.07.11, 08:52
     Re: latulka, Dyzio
     Każdy postój samochodów w przestrzeni do tego nie przeznaczonej, na działkach budowlanych zwanych potocznie "podworkami" - jest nielegalny.
     Oznacza to, że jeśli "podworko" jest własnością Skarbu Państwa, Miasta/Gminy - Zarządca obowiązany jest zarządzac działką zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego dzialki. Zatem, jeżeli na danej działce w rejestrach znajdujacych się w Wydziale Architektury Urzędu Miasta nie ma budowli o nazwie "parking", nie zostal wykonany przez inzyniera ruchu plan organizacji ruchu docelowego - mówimy o nielegalnym postoju samochodów na terenie do tego nie przeznaczonym.
     Właściciel terenu w szczególności obowiązany jest do stworzenia planu zagospodarowania przestrzennego działki budowlanej, zaś obowiązkiem gospodarownia daną działką na bazie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego obarczony jest Zarządca. Oznacza to, że jeśli w planie zagospodarowania przestrzennego Urzędu Miasta nie ma budowli o nazwie "parking" - Zarządca ponosi odpowiedzialnośc za nieprawidłowe zarzadzanie terenem, narażając zamieszkujących daną sterfę Obywateli na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia w przypadku wystąpienia pozaru, baż innego zagrożenia wymagającego szybkiej, sprawnej akcji ratowniczej. Zarządca ma obowiązek przestrzegac zasad gospodarowania terenem zgodnie z jego przeznaczeniem, w szczegolnosci przestrzegac przepisy bezpieczeństwa zamieszkujących daną strefę Obywateli. Dlatego, należy się domagac od władz Miasta/Gminy gospodarowania działką wg planu zagospodarowania przestrzennego, obowiązujących zasad bezpieczeństwa p.poż, obowiązujacych przepisów prawa odnośnie zasad organizowania miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Pełną ścieżkę procesowania w tym względzie znajdziecie Państwo na mojej stronie internetowej: centralnyanalizator.blog.onet.pl/
Inne wątki na temat:

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka