Dodaj do ulubionych

Czy i kiedy składać sprawozdanie finansowe ???

04.04.13, 23:25
Czy to prawda, że wspólnoty mieszkaniowe mają obowiązek składania sprawozdania finansowego do US w ciągu 10 dni od przyjęcia uchwały zatwierdzające sprawozdanie?
Obserwuj wątek
    • haneczka_wm Bóg jeden wie 05.04.13, 13:28
     ksiegowywspolnot napisał:
     > Spotkałem się też z tym,że US chce przyjętej uchwały dot. absolutoriu
     > m zarządu.Po co?Bóg jeden wie...

     No i... może czuwa nad tym urzędem skarbowym. :)
     Czy nie warto zatem zwrócić się z prośbą do US o wyjaśnienie i podanie podstawy prawnej w przypadku żądań US wynikających z boskiego namaszczenia?

     • lesher Proszę... 05.04.13, 13:42
      Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

      Art. 27 ust. 2. Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują do urzędu skarbowego sprawozdanie wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, a spółki — także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Obowiązek złożenia opinii i raportu nie dotyczy podatników, których sprawozdania finansowe, na podstawie odrębnych przepisów, są zwolnione z obowiązku badania.
       • bratek06 Re: Dziękuję, ale... 05.04.13, 22:49
        haneczka_wm napisała:

        > co z przytoczonego art.27 ust.2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ko
        > nkretnie wynika dla wspólnoty?

        no i widzisz jaka
        jesteś madra
        brawo za
        dobry dołek
       • lesher Re: Dziękuję, ale... 05.04.13, 23:15
        To, że ten przepis może powoływany przez US jako podstawa prawna żądania przekazania sprawozdania finansowego.

        Czy słusznie?
        Trudno powiedzieć.
        Z jednej strony wspólnota nie sporządza sprawozdania finansowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Z drugiej strony rozliczenie kosztów może jednak być traktowane przez US jako takie "sprawozdanie finansowe".
        • ksiegowywspolnot Re: Dziękuję, ale... 06.04.13, 08:09
         Bzdura!!!!Forma sprawozdanie finansowego jest wyraźnie określona w ustawie o rachunkowości.Wspólnota takiego nie sporządza gdyż nie podlega tej ustawie!!!!

         lesher napisał:

         > To, że ten przepis może powoływany przez US jako podstawa prawna żądania przeka
         > zania sprawozdania finansowego.
         >
         > Czy słusznie?
         > Trudno powiedzieć.
         > Z jednej strony wspólnota nie sporządza sprawozdania finansowego w rozumieniu u
         > stawy o rachunkowości. Z drugiej strony rozliczenie kosztów może jednak być tra
         > ktowane przez US jako takie "sprawozdanie finansowe".
         • lesher Re: Dziękuję, ale... 06.04.13, 12:26
          > Bzdura!!!!Forma sprawozdanie finansowego jest wyraźnie określona w ustawie o ra
          > chunkowości.Wspólnota takiego nie sporządza gdyż nie podlega tej ustawie!!!!

          Nie tylko w ustawie o rachunkowości. Przykładowo sprawozdanie może być sporządzone zgodnie z MSR/MSSF (chociaż poprzez "odwołanie" z ustawy o rachunkowości). Pytanie czy tylko sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości może być "tym" sprawozdaniem finansowym o którym mowa w art. 27 ust. 2 updop. Niektóre USy chyba uważają, że niekoniecznie...
          Gwoli wyjaśnienia - nie uważam, że takie podejście jest słuszne, czy też niesłuszne, wskazałem tylko jaką podstawę mogą powoływać USy żądając sprawozdań od wspólnot.
         • j666 Re: Dziękuję, ale... 07.04.13, 19:58
          Oczywiście, że podlega, ponieważ wspólnota mieszkaniowa podlega UoPDoOP (CIT) oraz ustawie o podatku VAT, a z tych ustaw wynika podleganie ustawie o rachunkowości, do tego ordynacja podatkowa.
       • koziorozka Re: Proszę... 05.04.13, 21:38
        > To wspólnota mieszkaniowa jest osobą prawną ?

        Jest ułomną osobą prawną
        prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/wspolnota;mieszkaniowa;-;jakie;ma;prawa,155,0,569755.html
        pl.wikipedia.org/wiki/U%C5%82omna_osoba_prawna
   • xxxll Re: Czy i kiedy składać sprawozdanie finansowe ?? 06.04.13, 18:11
    "W potocznym języku księgowych jest to nazywane sprawozdawczością finansową.

    Nie jest to jednak sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości, albowiem wspólnot mieszkaniowych nie dotyczą zapisy rozporządzenia ministra finansów z 15 listopada 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami prawa handlowego, nie prowadzącej działalności gospodarczej. Tym samym wspólnota mieszkaniowa nie składa do urzędu skarbowego sprawozdania finansowego, ponieważ go nie sporządza.

    (Sprawozdanie, jakie zarząd przedstawia właścicielom, nie jest dokumentem do urzędu skarbowego). Przy nowelizacji ustawy z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali, w art. 22 ust. 3 pkt 10 wprowadzono pojęcie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczonych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.

    Tym samym wymogi ustawy o rachunkowości w stosunku do wspólnot mieszkaniowych nie obowiązują, wspólnota mieszkaniowa sama określa zakres i sposób prowadzenia pozaksięgowej ewidencji.

    Kolejne nowelizacje rozporządzenia ministra finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla jednostek nie będących spółkami prawa handlowego, nie prowadzących działalności gospodarczej wykreśliły wspólnoty mieszkaniowe z obowiązku wykonywania sprawozdania finansowego. "

    Zapis art. 29 ust. 1 ustawy o własności lokali zwalnia wspólnoty mieszkaniowe z prowadzenia ewidencji według zasad rachunkowości określonych w ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. 2002 Nr 76, poz. 694 ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 ze zm.).
    Zwolnienie to nie oznacza jednak, że wspólnota nie może prowadzić ewidencji na zasadach określonych w tej ustawie i przywołanym rozporządzeniu.
    Sposób ustalenia zasad prowadzenia ewidencji księgowej, jak wspomniano wyżej zależy wyłącznie od uchwały podjętej przez członków wspólnoty mieszkaniowej.
   • j666 Re: Czy i kiedy składać sprawozdanie finansowe ?? 07.04.13, 20:01
    Zaczynając dyskusję wskazałbym, czy dana wspólnota mieszkaniowa prowadzi działalność gospodarczą (np. wynajmuje kawałek ściany na reklamę, lub miejsca postojowe na powierzchni itp. - bo zaraz kilku "mędrców" zacznie wypisywać dyrdymały o jednostkach organizacyjnych nieprowadzących działalności gospodarczej.
  • iziula1 Re: Czy i kiedy składać sprawozdanie finansowe ?? 08.04.13, 15:19
   Wspólnota Mieszkaniowa nie składa do US sprawozdania finansowego ponieważ go nie sporządza! To co robi zarząd wspólnoty to rozliczenie poniesionych kosztów i otrzymanych przychodów. Nie jest to sprawozdanie finansowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Wspólnot mieszkaniowych nie dotyczą zapisy rozporządzenia ministra finansów z dnia 15.11.2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami prawa handlowego, nieprowadzących działalności gospodarczej.
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka