Dodaj do ulubionych

"ważność wodomierzy"

10.08.04, 07:21
witam forumowiczów
prosze o informację - gdzie jest zapisane,że wodomierz na ciepłą wodę musi
być legalizowabny po 4 latach a na zimną - po 5 latach.Dziękuję.
Obserwuj wątek
  • dozorca1 Re: "ważność wodomierzy" 10.08.04, 15:07
   Legalizacja wodomierzy, niewiele tańsza od wymiany na nowe jest "jałowym"
   kosztem często, zwłaszcza jak budynek jest w miarę nowy. U mnie wspólnoty
   uchwaliły, że nie legalizują wodomierzy w poszczególnych lokalach, które służą
   wyłącznie do rozliczeń wewnątrz wspólnoty. Oszczędziliśmy w ten sposób parę
   złotych...
     • wspolnociarz Re: "ważność wodomierzy" 10.08.04, 22:48
      dozorca1 napisał:

      > to idzie w koszty zarządzania wspólnotą.

      Nie jest to do końca prawidłowe rozliczenie. Koszt wody zużytej na prywatne
      cele właściciela nie może być pokrywany z zaliczek wszystkich właścicieli
      wniesionych na koszty zarz. nieruchomością wspólną. Wtedy np. właściciele nie
      mieszkający i nie zużywający wody płacą za wodę pozostałych odbiorców. Według
      mnie rozliczenie kosztów różnicy wody pomiędzy wodomierzem głównym a sumą
      podliczników w lokalach powinno być proporcjonalnie do zużycia wody w danym
      lokalu. "JAK naliczono tak Rozliczono"
   • babczyk Re: "ważność wodomierzy" 11.08.04, 12:27
    A czy wymiana lub czy też legalizacja owych urządzeń jest przeprowadzona
    zgodnie ze wszystkimi stantartami prawnymi ? Czy patrzy się na interes całej
    wspólnoty czy tylko tych co mogą mieć z tego jakieś korzyści?

    A znam to z autopsji

    Pozdrawiam
  • bog_woj Re: "ważność wodomierzy" 18.08.04, 07:33
   1.Kto może podać gdzie znajdę na stronach internetowych pełen tekst cytowanego
   zarządzenia?
   2. Jakie stosuje sie sankcje wobec właściciela w przypadku zerwania plomb lub
   ingerencji w działanie wodomierza? Przejrzałem kilka regulaminów i uchwał
   wspólnot w sprawie rozliczania zużycia wody i nie znalazłem odpowiedzi na to
   pytanie. Pozdrawiam Bogdan W.
  • babczyk Re: "ważność wodomierzy" 18.08.04, 16:10


   ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 1996 r.

   w sprawie urządzeń zaopatrzenia w wodę i urządzeń kanalizacyjnych oraz zasad
   ustalania opłat za wodę i wprowadzanie ścieków.

   (Dz. U. z dnia 21 grudnia 1996 r.)

   pozdrawiam.
   • mooj Re: "ważność wodomierzy" 18.08.04, 16:44
    to [18/12/96 Dz Ust. 21/12/96 nr 151 poz. 716] rozporządzenie jest
    nieobowiązujące,
    było nowelizowane w 98 [DZ. Ust. Nr 132 poz. 862 z dn. 12/11/98]
    a potem Trybunał Konstytucyjny i tak orzekł, ze w dalszym ciągu jest niezgodne
    z Konstytucją
    [Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 kwietnia 1999 r. sygn. akt U.3/98]
    pozdrawiam
  • bog_woj Re: "ważność wodomierzy" 18.08.04, 17:21
   Najbardziej aktualna jest ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
   o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
   (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z dnia 13 lipca 2001 r.z późn zm.)ale tam też sa tylko
   ogólniki- jeśli ktoś zerwał plombe z wodomierza to nie odetniemy mu dostawy
   wody. Pozdrawiam
    • bog_woj Re: "ważność wodomierzy" 19.08.04, 07:16
     Miałem na myśli wodomierze ciepłej i zimnej wody w lokalach mieszkalnych.
     Większość z nich jest oplombowana przez producenta lub firme uprawniona do
     legalizacji (spotkałem sie juz z takimi, że maja tylko nalepki- hologramy),
     ponadto po zamontowaniu plombujemy na śrubunkach aby uniemożliwić samowolny
     demontaż. Pozdrawiam
     • babczyk Re: "ważność wodomierzy" 19.08.04, 13:37
      ZARZĄDZENIE NR 50 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR
      z dnia 15 listopada 1999 r.
      zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych
      o licznikach do wody (wodomierzach).

      Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz.
      U. Nr 55, poz. 248, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770) zarządza się,
      co następuje:

      § 1. W załączniku do zarządzenia nr 102 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28
      sierpnia 1995 r. w sprawie wprowadzenia przepisów metrologicznych o licznikach
      do wody (wodomierzach) (Dz. Urz. Miar i Probiernictwa Nr 19, poz. 101)
      wprowadza się następujące zmiany:

      1) w § 5 w ust. 18 wyrazy "legalizacji lub uwierzytelnienia" zastępuje się
      wyrazami "cechy legalizacyjnej";
      2) w § 6 w ust. 1 skreśla się wyrazy "lub uwierzytelnienia";
      3) w § 9 w tablicy w kolumnie "Błędy graniczne dopuszczalne" w wierszu
      pierwszym i trzecim skreśla się
      wyrazy "lub uwierzytelnieniu";
      4) § 12 otrzymuje brzmienie:
      "§ 12. 1. Dowodem legalizacji jest cecha legalizacyjna umieszczona na
      wodomierzu.

      2. Cechę legalizacyjną stanowią:
      1) cecha właściwego urzędu,
      2) cecha legalizacyjna roczna i cecha legalizacyjna miesięczna.

      3. Okres ważności cechy legalizacyjnej wynosi:
      1) 61 miesięcy – dla wodomierza do wody zimnej o nominalnym strumieniu objętości
      qp < 10 m3/h,
      2) 49 miesięcy – dla wodomierza do wody ciepłej lub gorącej o nominalnym
      strumieniu
      objętości qp < 10 m3/h,
      3) 49 miesięcy – dla wodomierza do wody zimnej, ciepłej lub gorącej o nominalnym
      strumieniu objętości qp > 10 m3/h.

      4. Cecha legalizacyjna traci ważność przed upływem okresu, o którym mowa w ust.
      3, w razie:
      1) uszkodzenia wodomierza,
      2) uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu
      (zabezpieczających),
      3) stwierdzenia, że błędy wskazań wodomierza przekraczają błędy graniczne
      dopuszczalne."
      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.


      Prezes Głównego Urzędu Miar

      Krzysztof Mordziński
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka