Dodaj do ulubionych

Co z odsetkami ?

27.06.05, 11:39
Witam.
Mam prośbę o wyrażenie opini przez uczestników forum i to zarówno przez
tych "zarządzanych" jak i "zarządzajacych"
Czy właściciel ma bez podjęcia uchwały obowiazek ponoszenia zwiększonych
kosztów o odsetki ustawowe od opóźnionych wpłat zaliczek ( w przedstawionej
kolejnosci:
1. na koszty zarządu zarządu częscia wspólną
2. media w lokalu właściciel
Jeżeli uważacie że tak to czy ( lub też z chwilą podjęcia uchwały dotyczącej
któregoś z w/w zobowiązań)odsetki są dochodem wspólnoty( pożytkiem).
Sytuacja- na koniec roku kalendarzowego pozostanie nadwyżka wynikajaca
właśnie z środków pozyskanych z odsetek. Pytanie czy właścicielowi należy
zwrócić uzyskane od niego środki finansowe czy nie? Jeżeli tak to jak je
obliczyć gdy na przykład jest on właścicielem 30% udziałów a jak wynika z
wyliczeń wpłacił tylko 10% powstałych pożytków.
Wyjaśniam że wspólnota nie prowadzi indywidualnych rozliczeń z właścicielami
przyjmuje wpłaty za media indywidualne i zaliczkę na koszty zarządu częścią
wspólną na jedno wspólne konto.
Obserwuj wątek
   • ola19801 Re: Co z odsetkami ? 27.06.05, 17:10
    Witam.
    I znowu a może aż tylko jeden odważny.A było by tak fajnie jak można by czerpać
    wiedzę i pomoc z różnych źródeł.
    Ale wracając do podpowiedzi Serafina "w granicach rozsądku nie " ale czy to
    bedzie w zgodzie z obowiazującymi przepisami.Sytuacja-nadwyżka występuje i co z
    nią zrobić?Bo według prawa jest ona nadal własnością właścicieli-właściciela i
    tylko on ma prawo decydować jak ją wykorzystać. Nawet wtedy gdy wolą wiekszości
    przeznaczy sie ją na jakiś cel.Zaskarżenie takiej uchwały już na samym początku
    daje przewagę skarżącemu gdyż wie że napewno wygra( w świetle orzecznictwa
    przedstawianego przez Serafina i Babczyka).Dlatego wracam do pytania czy może
    istnieje inny sposób zagospodarowania nadwyżki z odsetek "karnych"-ustawowych ?
    • asam11 Re: Co z odsetkami ? 27.06.05, 18:47
     ola19801 napisała:

     Dlatego wracam do pytania czy może
     > istnieje inny sposób zagospodarowania nadwyżki z odsetek "karnych"-
     ustawowych ?

     Odsetki za opóźnione wpłaty zaliczek nie są własnością poszczególnych
     włascicieli i nie podlegają indywidualnemu zwrotowi. Stanowią przychód -
     pożytek współnoty.Nie stanowią natomiast pożytków same zaliczki, które należy
     rozliczyć z wpłacającym.
     Pożytki ustawa nakazuje w pierwszej kolejności przeznaczać na pokrycie kosztów
     zarządu nieruchomością wspólną. Na co konkretnie - mozna zdecydować uchwałą ale
     nie ma prawnego wymogu. Kwota pożytków może byc generalnie uwzględniona w
     rozliczeniu za rok rozliczeniowy lub przy ustalaniu zaliczek na rok przyszły.
     Pozdr.
     • ulot Re: Co z odsetkami ? 28.06.05, 07:54
      Witam.
      Na treści, którego przepisu powołujesz się i twierdząc, że” pożytki ustawa
      nakazuje w pierwszej kolejności przeznaczać na pokrycie kosztów zarządu
      nieruchomością wspólną”. Szczególnie interesuje mnie stwierdzenie „w pierwszej
      kolejności”
      „Kwota pożytków może być generalnie uwzględniona w rozliczeniu za rok
      rozliczeniowy lub przy ustalaniu zaliczek na rok przyszły” –czy to zdanie samo
      w sobie nie jest sprzeczne i czy w części pierwszej jest korzystne dla
      właścicieli ( wg mnie właściciele zapłacą podatek).
      Osobiście jestem za tym, aby ustalając koszty zarządu częścią wspólną na rok
      przyszły pomniejszyć zaliczkę każdego z właścicieli o spodziewane przez niego
      dochody wynikające z tak zwanych pożytków w tym również kwot, które wspólnota
      otrzyma z odsetek ustawowych. Technicznie jest to do rozwiązania poprzez
      upoważnienie np. Zarządu do podjęcia uchwały w miesiącu listopadzie o pełnym(
      tak naprawdę do końca nie znamy wielkości kwoty uzyskanej z odsetek )
      wykorzystaniu odsetek do zmniejszenia zaliczek właścicieli w miesiącu grudniu.
      • asam11 Re: Co z odsetkami ? 29.06.05, 21:30
       ulot napisał:


       > Na treści, którego przepisu powołujesz się i twierdząc, że” pożytki ust
       > awa
       > nakazuje w pierwszej kolejności przeznaczać na pokrycie kosztów zarządu
       > nieruchomością wspólną”. Szczególnie interesuje mnie stwierdzenie „
       > w pierwszej
       > kolejności”

       Na art.12 ust.2 uowlok. Jest tam wyraźna sekwencja: pozytki ssssssłużą
       pokrywaniu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Dopiero, ewentualnie,
       część przekraczajaca te potrzeby przypada właścicielom.

       > „Kwota pożytków może być generalnie uwzględniona w rozliczeniu za rok
       > rozliczeniowy lub przy ustalaniu zaliczek na rok przyszły” –czy to
       > zdanie samo
       > w sobie nie jest sprzeczne

       Sadzę, że nie

       i czy w części pierwszej jest korzystne dla
       > właścicieli ( wg mnie właściciele zapłacą podatek).

       Na treści, którego przepisu powołujesz się i twierdząc, że zapłacą podatek?

       Kwoty pożytków przeznaczone na utrzymanie nieruchomości nie są opodatkowane i
       to niezależnie od tego czy ich wydatkowanie nastąpi w roku ich powstania czy w
       następnym, czy w jakimkolwiek innym.

       > Osobiście jestem za tym, aby ustalając koszty zarządu częścią wspólną na
       rok
       > przyszły pomniejszyć zaliczkę każdego z właścicieli o spodziewane przez niego

       Przez kogo?

       > dochody

       ściślej mówiąc: przychody

       > wynikające z tak zwanych pożytków w tym również kwot, które wspólnota
       > otrzyma z odsetek ustawowych.

       Można, ale jest pewne ryzyko - przewidywane przychody mogą nie dojść do skutku.

       > Technicznie jest to do rozwiązania poprzez
       > upoważnienie np. Zarządu do podjęcia uchwały w miesiącu listopadzie o pełnym(
       > tak naprawdę do końca nie znamy wielkości kwoty uzyskanej z odsetek )
       > wykorzystaniu odsetek do zmniejszenia zaliczek właścicieli w miesiącu grudniu.

       Zarząd mógłby ustalać zaliczkę??? może przy pewnym szczegółowym okresleniu
       przez wspólnotę sposobu ustalenia zaliczki dało by się to uznać za zgodne z
       ustawą.
       Prosciej bedzie nie zmieniać zaliczek a przychody uwzglednić ustalając zaliczkę
       w nastepnym roku.
       Pozdr.
       • ola19801 Re: Co z odsetkami ? 30.06.05, 10:16
        asam11 napisał:

        > ulot napisał:
        >
        >
        > > Na treści, którego przepisu powołujesz się i twierdząc, że” pożyt
        > ki ust
        > > awa
        > > nakazuje w pierwszej kolejności przeznaczać na pokrycie kosztów zarządu
        > > nieruchomością wspólną”. Szczególnie interesuje mnie stwierdzenie &
        > #8222;
        > > w pierwszej
        > > kolejności”
        >
        > Na art.12 ust.2 uowlok. Jest tam wyraźna sekwencja: pozytki ssssssłużą
        > pokrywaniu kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Dopiero, ewentualnie,
        > część przekraczajaca te potrzeby przypada właścicielom.
        > Ja interpretuje to w następujący sposób:najpierw czyli w pierwszej kolejności
        należy wydać przychody z tak zwanych pożytków- podejmując odpowiednią uchwałę
        np. na zebraniu właścicieli.I najlepiej i zgodnie z obowiązującymi przepisami
        oraz interesem właściciweli pomniejszyć zaliczkę każdego z nich na koszty
        zarządu częścią wspólną.
        > > „Kwota pożytków może być generalnie uwzględniona w rozliczeniu za r
        > ok
        > > rozliczeniowy lub przy ustalaniu zaliczek na rok przyszły” –c
        > zy to
        > > zdanie samo
        > > w sobie nie jest sprzeczne
        >
        > Sadzę, że nie
        > Jeżeli dokonasz tego w danym roku kalendażowym to podatku od przychodu
        niepłacisz . Jeżeli kwoty z pożytków przeniesiesz uchwała na rok przyszły
        powstaje obowiązek podatkowy bo współnota osiągneła zysk.
        > i czy w części pierwszej jest korzystne dla
        > > właścicieli ( wg mnie właściciele zapłacą podatek).
        >
        > Na treści, którego przepisu powołujesz się i twierdząc, że zapłacą podatek?
        > Ustawa o podatku dochodowym-każdy dochód jest opodatkowany
        > Kwoty pożytków przeznaczone na utrzymanie nieruchomości nie są opodatkowane i
        > to niezależnie od tego czy ich wydatkowanie nastąpi w roku ich powstania czy
        w
        > następnym, czy w jakimkolwiek innym.
        > Jak to odpowiada Serafin " krótko -bzudury piszesz
        > > Osobiście jestem za tym, aby ustalając koszty zarządu częścią wspólną n
        > a
        > rok
        > > przyszły pomniejszyć zaliczkę każdego z właścicieli o spodziewane przez n
        > iego
        >
        > Przez kogo?
        > przez właścicieli np. na podtawie danych z roku poprzedniego
        > > dochody
        >
        > ściślej mówiąc: przychody
        >
        > > wynikające z tak zwanych pożytków w tym również kwot, które wspólnota
        > > otrzyma z odsetek ustawowych.
        >
        > Można, ale jest pewne ryzyko - przewidywane przychody mogą nie dojść do
        skutku.
        >
        > > Technicznie jest to do rozwiązania poprzez
        > > upoważnienie np. Zarządu do podjęcia uchwały w miesiącu listopadzie o peł
        > nym(
        > > tak naprawdę do końca nie znamy wielkości kwoty uzyskanej z odsetek )
        > > wykorzystaniu odsetek do zmniejszenia zaliczek właścicieli w miesiącu gru
        > dniu.
        >
        > Zarząd mógłby ustalać zaliczkę??? może przy pewnym szczegółowym okresleniu
        > przez wspólnotę sposobu ustalenia zaliczki dało by się to uznać za zgodne z
        > ustawą.
        I oto właśnie chodzi
        > Prosciej bedzie nie zmieniać zaliczek a przychody uwzglednić ustalając
        zaliczkę
        >
        > w nastepnym roku.
        Nie bo powstaje obowiązek podatkowy dla rzetelnych podatników
        > Pozdr.
        • asam11 Re: Co z odsetkami ? 30.06.05, 23:54
         ola19801 napisała:

         > > Prosciej bedzie nie zmieniać zaliczek a przychody uwzglednić ustalając
         > zaliczkę
         > >
         > > w nastepnym roku.

         Nie bo powstaje obowiązek podatkowy dla rzetelnych podatników

         Nie widzę podstaw. Jeśli przychód nie został rozdysponowany pomiedzy
         właścicieli podatku, w obecnym stanie prawnym, płacić nie trzeba.
  • seew Re: Co z odsetkami ? 30.06.05, 10:50
   miom skromnym zdaniem:
   1) nie można pobierać odsetek za opłaty za media za lokal właścicieela w
   przypadku gdy dostawca mediów nie zażądał odsetek. Jeśli zażądał, a opóźnienie
   wynikało z braku wpłat właściciela to należy żądać. - tak teoria prawa
   (zaliczki na media to własność właściciela- nie można z nich czerpać odsetek,
   jeśli wspólnota nie poniosła straty).
   2) można jak najbardziej (i należy) żądać odsetek za opóźnione wpłaty zaliczek
   oraz wpłaty na FR. To jest przychód wspólnoty. Moim zdaniem nie potrzebna jest
   do tego uchwała wspólnoty- ale dla większej perswazji można ją podjąć. To jest
   przychód, któy również podlega rozliczeniu z właścicielem. Jeśli przychody były
   większe niż koszty to wg 12 uowl przypadają właścicielom- chyba, że postanowia
   inaczej.
   W praktyce ciężko oddzielać zaliczki na media i inne i osobno naliczać odsetki.
   Dlatego najlepszym wyjściem (zawsze) jest umowa o sposób zarządu nieruchomością
   wspólną- która oreśla jakie opłaty stanowią koszt zarządu, jak naliczamy
   odsetki, jak rozliczamy FR oraz czy wypłacamy nadwyżki.
   Umowa, zawsze umowa.
   • asam11 Re: Co z odsetkami ? 30.06.05, 23:59
    seew napisał:

    > miom skromnym zdaniem:
    > 1) nie można pobierać odsetek za opłaty za media za lokal właścicieela w
    > przypadku gdy dostawca mediów nie zażądał odsetek. Jeśli zażądał, a
    opóźnienie
    > wynikało z braku wpłat właściciela to należy żądać. - tak teoria prawa
    > (zaliczki na media to własność właściciela- nie można z nich czerpać odsetek,
    > jeśli wspólnota nie poniosła straty).

    Odsetki to nie odszkodowanie. Nie trzeba wykazywać strat z tytułu opóźnienia
    wpłaty, żeby żądać odsetek. Winien do tego być jednak tytuł prawny - np.przepis
    ustawy, umowa, uchwała wspólnoty. Na upartego - straty są: zaszła konieczność
    kredytowania dłużnika ze środków, które mogły przynosić przychód np poprzez
    lokate bankową.
    • seew Re: Co z odsetkami ? 01.07.05, 01:49
     masz rację z tą stratą. ale: pisałem o sytuacji kiedy wspólnota zapłaciła z
     opóźnieniem (czyli po zebraniu wszystkich zaliczek) a dostawca nie żądał
     odsetek. Bo jak płaci wspólnota w terminie nikt odsetek nie zażąda.
     Ale to pokazuje jakie niuanse można odgrzebać w finansowaniu wspólnoty. Dlatego
     jasna umowa o sposób zarządu lub przynjamniej uchwała określająca za co odsetki,
     co i kiedy płacimy i co nalezy do kosztów zarządu jest bardzo ważna.
     • kaja99 Re: Co z odsetkami ? 01.07.05, 11:12
      seew napisał:
      > Bo jak płaci wspólnota w terminie nikt odsetek nie zażąda.

      Ale tutaj jest jeszcze inny aspekt, oprócz ściśle kodeksowego. Wspólnota może
      zapłacić w terminie, co nie oznacza, że wszyscy właściciele wnieśli uchwalone
      zaliczki na czas. I tu nie chodzi o ściganie sporadycznych opóźnień, ale o
      osoby, które notorycznie spoźniają się, mają zaległości, a ściąganie nakazowe
      mija się z celem, kiedy wiadomo, że wcześniej czy później uregulują swoje
      zobowiązania dobrowolnie. Jak takie osoby zmobilizować, jeśli nie odsetkami
      karnymi? Jeżeli odpuści się, to inni rychło podążają tym samym tropem i
      płatność za mieszkanie ustawiają na końcu kolejki: zapłacą kiedy będą wolne
      środki (bo sąsiad tak robi). A to już pierwszy krok do utraty płynności.

      > Ale to pokazuje jakie niuanse można odgrzebać w finansowaniu wspólnoty.

      Tak, to prawda.
      • seew Re: Co z odsetkami ? 01.07.05, 16:16
       masz rację, dlatego jestem za uchwałową regulacją takich spraw. Jest uchwała
       jest jasność. Odsetki jako narzędzie dyscypliny oczywiście popieram.
  • serafin666 Re: Co z odsetkami ? 01.07.05, 18:21
   jest tylko taki malutki problem : własciciele wpłacają przeważnie CAŁĄ zaliczkę
   w terminie ustawowym ( do 10-go ) ; z reguły ( w wadliwych uregulowaniach
   ogromnej większości wspólnot ) ponad 50% zaliczki to nie są koszty zarządu
   nieruchomością wspólną

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka