Dodaj do ulubionych

informacje Ministerstwa Infrastruktury

20.08.05, 18:16
17 sierpnia 2005 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie
ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych,
udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii
gwarancyjnych wydał komunikat w sprawie ceny 1 mkw. powierzchni użytkowej
budynku mieszkalnego za II kwartał 2005 r. Komunikat ten będzie opublikowany
w Dzienniku Urzędowym GUS. Cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku
mieszkalnego za II kwartał 2005 roku wyniosła 2336 zł. Podany wskaźnik służy
celom określonym w ww. ustawie, w tym do obliczenia premii gwarancyjnej od
wkładów oszczędnościowych na budownictwo mieszkaniowe dla posiadaczy
książeczek mieszkaniowych.


29 czerwca br. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie powszechnej
taksacji nieruchomości. Rozporządzenie to stanowi wykonanie delegacji
zawartej w art. 173 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z2004r.Nr 261,
z późn. zm.) i doprecyzowuje sposób i tryb przeprowadzania tego postępowania.
Rozporządzenie nie zawiera zasadniczych zmian merytorycznych w stosunku do
przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w
sprawie powszechnej taksacji nieruchomości (Dz. U. Nr 135, poz. 1514), które
regulowało tę problematykę i 22 września 2004 r. utraciło moc w związku z
wejściem w życie ustawy nowelizującej ustawę o gospodarce nieruchomościami. W
rozporządzeniu uregulowano zakres informacji niezbędnych przy przeprowadzeniu
powszechnej taksacji nieruchomości. Postanowiono też, że wybór nieruchomości
reprezentatywnych będzie dokonywany z uwzględnieniem charakterystycznych cech
dla danego rodzaju nieruchomości w danej strefie taksacyjnej. Wskazano
również jakie cechy nieruchomości powinny być uwzględnione w procesie
powszechnej taksacji nieruchomości, a także źródła danych o nieruchomościach.
W rozporządzeniu rozstrzygnięto zakres obszarowy map i tabel taksacyjnych.
Dokumenty te będą sporządzane odrębnie dla każdej gminy w granicach obrębów,
o których mowa w przepisach o katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i
budynków). Przepisy rozporządzenia określają, jakie elementy powinna zawierać
mapa taksacyjna. Uregulowano również sposób sporządzenia tabel taksacyjnych.
Przewiduje się podanie do publicznej wiadomości faktu zakończenia powszechnej
taksacji nieruchomości poprzez ogłoszenie informacji w dzienniku urzędowym
województwa. W rozporządzeniu zawarto także regulacje dotyczące kontroli
aktualności wartości katastralnych nieruchomości ustalanych przeprowadzaniu
powszechnej taksacji nieruchomości. ydanie niniejszego rozporządzenia nie
spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego, gdyż jego wejście w życie (14 dni od dnia
ogłoszenia) nie powoduje wszczęcia procedur powszechnej taksacji
nieruchomości. Zgodnie z art. 163 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
rozpoczęcie oraz zakończenie powszechnej taksacji nieruchomości nastąpi po
uchwaleniu odrębnej ustawy.
Obserwuj wątek
  • dobud Re: informacje Ministerstwa Infrastruktury 20.08.05, 19:43
   No właśnie........to po cholerę juz rozporządzenia szczegłowe do innej ustawy w
   sprawie wartości katastralnej, skoro nie ma jeszce ustawy właściciwej,
   zarządzającej wprowadzenie. To jakiś dziwoląg naszego prawa: prawo, które i tak
   nie może być stosowane.
   Normalnie najpierw jest ustawa, a potem rozporządzenia wykonawcze. A tu
   rozporządzeniem wykonawczym do innej ustawy wprowadza sie cos, co bedzie mogło
   być wykonane, gdy wejzie inna ustawa........kuriozum na miarę światową.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka