Dodaj do ulubionych

siedziba zarządu...

26.11.05, 17:34
PYTANIE:

Czy siedzibą wspólnoty mieszkaniowej jest adres wspólnoty czy adres zarządcy?

ODPOWIEDŹ:

Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze
oznaczenie pisma: EI/402-40/03
z dnia: 10-05-2003

Art. 6 ustawy z dnia 24.06.1994r. „o własności lokali” (j.t. Dz.U. z 2000r.,
Nr 80,poz.903 z póź.zm) stanowi, że „ogół właścicieli, których lokale wchodzą
w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową.”

Wspólnota mieszkaniowa jest jednostką organizacyjna nie posiadającą
osobowości prawnej. Nabywa prawa i obowiązki z tym skutkiem, że ich
podmiotami stają się właściciele lokali tworzący wspólnotę.

Organem wspólnoty mieszkaniowej jest ogół właścicieli, którzy stosownie do
art.18 ust.1 ustawy o własności lokali „mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej
własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego
określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą
powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.”

Zatem pomiędzy zarządcą a właścicielami lokali następuje nawiązanie stosunku
umownego, który jest źródłem umocowania zarządcy do podejmowania w imieniu
wszystkich właścicieli lokali czynności zwykłego zarządu nieruchomością
wspólną.

Brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do stwierdzenia, że powierzenie
innemu podmiotowi zarządzania nieruchomością oznacza, że organ wspólnoty
mieszkaniowej przestaje istnieć.

Oczywiste jest bowiem, że wspólnota mieszkaniowa stanowi odrębny od osoby
zarządcy podmiot prawa.

Sąd apelacyjny w Białymstoku w uzasadnieniu do wyroku z dnia 10.09.2002 r.
(sygn. akt I ACa 384/02 OSAB 2002/2-3/3) podkreśla, iż „ W kwestii
powierzenia zarządu nieruchomością zarządcy musi zapaść uchwała właścicieli,
która konstytuuje ten sposób zarządu nieruchomością (ustala, iż
nieruchomością nie będzie zarządzać bezpośrednio zarząd, ale \"zarządca\").

Konsekwencją takiej treści uchwały jest \"wybranie zarządcy\".

Ogół właścicieli lokali w stosunku do zarządu w odniesieniu się do
zarządzania nieruchomością, traktowany jest jako organ nadrzędny. ”

Zgodnie z §7 pkt.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27.07.1999r.
dotyczącej „Sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru
podmiotów gospodarki narodowej (...)” (Dz.U. z 1999r., Nr 69, poz.763)
„ Za adres siedziby osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej
osobowości prawnej przyjmuje się adres siedziby o r g a n u zarządzającego, a
w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - wskazany
przez osobę adres prowadzenia działalności gospodarczej, a w razie braku
takiego wskazania - miejsce zamieszkania.”

Mając powyższe na uwadze, siedzibą wspólnoty jest adres siedziby organu
zarządzającego (a zatem adres miejsca położenia lokali wchodzących w skład
określonej nieruchomości), a nie adres podmiotu ,któremu wspólnota
mieszkaniowa powierzyła zarządzanie (administrowanie).
Obserwuj wątek
  • kikibobo Re: siedziba zarządu... 26.11.05, 18:04
   to ja Ona
   W 2003\r. mój US chciał koniecznie widzieć prawo wspólnot do jakiegoś lokalu,
   mógł nim być nawet lokal członka zarządu, oczywiście z umową najmu.
   Od nas przyjął uchwałę i oświadczenie wybranego administratora i uznał jego
   adres jako siedzibę wspólnoty.
   • eve_marguerite Re: siedziba zarządu... 10.01.20, 23:33
    Ludzie, przecież macie akty notarialne! Najwięcej interpretacji prawa stanowią pracownicy organów administracji itp. ludzie trzymający władzę, którzy nie widza nic oprócz paragrafów i kasy, a właściciele podpisują się pod wszystkim z niewiedzy i lenistwa. Zaprawdę ciemnota ludzka jest nieskończona jak kosmos...
  • xxxll Re: siedziba zarządu... 26.11.05, 19:04
   Zawsze i to zawsze adresem dla siedziby wspólnoty był adres posadowienia
   nieruchomości ... gruntowe.

   Jeżeli ktoś , nieżaleznie jakie stanowisko piastuje interpretował prawo to je
   łamał. Tak robili urzędasy z GUS. Trzeba było 10 lat by do nich dotarło, że sie
   mylą wpisujac adres ...zarządcy NW.(administratora).

   Problemem stała się data ropoczęcia działalności WM . Oni (GUS) wpisuje datę z
   aktu notarialnego (niekoniecznie z tego pierwszego lecz dołaczonego do wniosku -
   sprawdzają, że naprawdę "jest" wspólnota ) a nie z uchwały o przyjeciu nazwy i
   siedziby WM.

   Czas pokaże kto ma racje
   • lynnl Re: siedziba zarządu... 26.11.05, 19:32
    Zobacz kiedy z mocy prawa powstaje wspólnota mieszkaniowai będziesz wiedzieć co
    wpisac jako datę.
    • serafin666 Re: siedziba zarządu... 26.11.05, 19:35
     nie myślisz - wspólnota powstaje z datą wyodrębnienia pierwszego lokalu
     • xxxll Re: siedziba zarządu... 26.11.05, 20:25
      serafin666 czy ty umiesz czytać ze zrozumieniem?
  • hooverr Poradź Babczyk co robić? 26.11.05, 20:06
   Witam
   Zarząd naszej wspólnoty urzęduje w piwnicy budynku 2 razy w miesiącu po 1-ej
   godzinie. Przez pozostały czas pomieszczenie to jest zamknięte. Zarząd mieszka
   w tym samym budynku. Na jaki adres ma pisać właściciel list polecony skoro nikt
   nie urzęduje w biurze wspólnoty i nie ma komu pokwitować odbioru tego listu?
   Proszę Cię i innych Forumowiczów o poradę bo jest to dla mnie istotna sprawa.
   Pozdrawiam
   • malta3 Re: Poradź Babczyk co robić? 26.11.05, 20:12
    u nas tez jest biuro w piwnicy tyle ze w ogóle zamknięte, poczta idzie na adres prywatny do prezesa wspól;noty, który mieszka w tej samej klatce. zresztą kiedy wspólnota zmniniała zarząd (2002) to do gus-u podawany był adres siedziby wspólnoty i adres do korespondencji, nikt się tam nie burzył, tak jest do dziasiaj
   • babczyk Re: Poradź Babczyk co robić? 26.11.05, 20:23
    Nie mam zamiaru tu polemizować z niektórymi, bo też nie ma takiej potrzeby.

    Dla mnie jakiekolwiek orzeczenie urzędu państwowego na rację choćby było
    najdebilniejsze, bo, z czym mam do czynienia to mnie przekonuje.
    Mając to orzeczenie, chciałem sie podzielić z innymi i nie polemizować na ten
    temat.

    Jeśli ktoś chce błysnąć swą inteligencją to proszę bardzo, ale ja nie mam
    zamiaru brać udziału w tym, wprowadzając tych niezorientowanych w błąd.

    A polemika z xxxll i jemu podobnych słuchając tych wypocin, może nie jednego
    wprowadzić w błąd. Nie jestem orłem, ale sądy słuchają opinii fachowców z danej
    branży i nie działają na zasadzie....co by było....gdyby.

    Tak, więc osąd tego co podałem jak i zastosowanie tego, zależy tylko od Was
    samych.

    Pozdrawiam.
    • babczyk Re: Poradź Babczyk co robić? 26.11.05, 20:30
     Dla mnie jest jasne że jeśli zarząd nie ma siedziby to jakiekolwiek pisma
     wysyła sie na prywatne adresy członków zarządu. Przynajmniej dwóch. Bo czy
     koszt za wysłanie do nich pism, to są jakieś duże pieniądze. Nie sądzę.

     Jeżeli sądy nie znaja tego orzeczenia i zachowuja sie jak słoń w składzie
     porcelany, to nie ma się czemu dziwić, że mamy taki .....bajzel.

     Po to są sądy czy izby skarbowe ze swymi orzeczeniami czy wyrokami, aby
     zastosować owe ORZECZENIA DLA SWOICH CELÓW A NIE KONKURENCJI.

     Pozdrawiam.
     • xxxll Re: Poradź Babczyk co robić? 26.11.05, 20:34
      Babczyk gg 3033157:

      Ale to sa twoje - jakty to nazywasz - wypociny.

      Adresowanie pism do Zarządu /Administratora - jest problemem wielu wspólnot.
      • hooverr Re: Poradź Babczyk co robić? 26.11.05, 20:47
       Witam
       XXXLL może mi wyjaśnisz z łaski swojej: jaka jest zależność służbowa między
       właścicielem a administratorem bo moim skromnym zdaniem administrator jako
       podległy zarządowi nie może nawet pisać w żadnej sprawie do właściciela bez
       upoważnienia zarządu. Mój administrator zachowuje się jak superzarząd i pisze
       do mnie bez upoważnienia zarządu. Zeby papier listowy był łagodniejszy w dotyku
       to bym takimi listamy przynajmniej d..ę podcierał. Wyobraź sobie że masz firmę
       i świadczysz usługi dla swojego kontrachenta i któryś z Twoich pracowników bez
       Twojej zgody wysyła pisma do tegoż kontrachenta.
       Pozdrawiam
       • xxxll Re: Poradź Babczyk co robić? 26.11.05, 21:06
        Co was pogieło. Jak możesz porównywać działanie firmy do wspólnoty.

        Firme to ty możesz sobie porównywać ze spółdzielnią mieszkaniową - są takie
        samae zasady.

        Widzę że czytasz aby przeczytać ani ekumasz nic. W ustawie owl słowo zarząd
        jest podane jako czynnosć i jako funkcja, to myli wielu i dlatego tak pisza jak
        piszą robiąć (świadomie czy nie) wode z mózgu właścicielom.

        Wielu tych co korzystaja z takich rad "płaci" i to ze swaojej kieszeni. Sądy,
        adwokaci i ślepy upór bo mie się.... to droga nauka.

        A wracając do administratora , to ja nie pisze o stanowisku ( bo on wsytępuje
        najczęściej w Spółdzielni mieszkaniowej) tylko o funkcji zarządcy NW, który
        zgodnie z powierzonymi obowiązkami zarządza nieruchomością.

        A tak na marginesie, mądry administrator nie powinien ślepo wykonywać poleceń
        przemądrzałego, niedouczonego Zarządu WM , ale tak jest w wielu WM w Polsce.
      • hooverr Re: Poradź Babczyk co robić? 26.11.05, 21:42
       Witam
       Nic nie rozumiesz XXXL
       Cytuję Twoje słowa:
       "Adresowanie pism do Zarządu /Administratora - jest problemem wielu wspólnot"
       Dlaczego Właściciel ma pisać do administratora. Od czego jest Zarząd.
       Administrator jest na usługach wspólnoty i jego rola jest żadna w stosunku do
       właściciela. Chciałem Ci tylko uświadomić te prawdy oczywiste. Niestety nie
       zrozumiałeś mojego postu. Powtarzam jeszcze raz, może zrozumiesz. Pomyśl
       chwilę: Masz firmę np. budowlaną i budujesz dla kontrahenta jakiś obiekt.
       Budowę obiektu finansują udziałowcy tegoż kontrahenta. Twój pracownik bez
       Twojej wiedzy podległy Tobie jak administrator zarządowi wysyła pisma do
       jednego z udziałowców bez Twojej zgody. Czy uważasz że jest to normalne.
       Chciałem Ci pokazać że administrator pisząc pisma do właściciela bez zgodzy
       zarządu robi to samo.
       • xxxll Re: Poradź Babczyk - Lepiej nie... 26.11.05, 22:04
        sacowny HOOVERRze.
        Ja rozumiem, że sobie zarządzasz według zasad "spółdzielnianych" . Bo tam jest
        zatrudniony jakiś adminstrator jako pracownik , który musi ....!?.

        I to jest twój problem ,że tak traktujesz zarządzanie
        nieruchomosciami ,nieruchomościami wspólnotowymi, gdzie ludzi traktujesz jak
        narzędzie i z góry.

        Nie do wszystkiego jest potrzebny Zarząd WM , a przynajmniej nie jest on
        (admin.) ubezwłasnowolniony jak ty tego sobie życzysz.

        Do wysyłania pism mam sekretarke i ta nie musi nie pytać czy może przykleić
        znaczek na kopertę. Współpracuję też z samodzielnymi pracownikami , którzy sami
        w pewnych kwestiach, podejmują decyzje i za nie odpowiadają.

        A wracając do Zarządu WM , tylko On podejmuje ostateczne decyzje . To by było
        na tyle resze w innych postach na tym forum.

        .
        • hooverr Re: Poradź Babczyk - Lepiej nie... 27.11.05, 07:13
         Witam
         Szanowny XXXII dzięki za opinię ale nie wypowiedziałeś się co do sedna sprawy.
         Cały czas chciałem Cię przekonać że administrator nie jest uprawniony do
         wysyłania jakichkolwiek korespondencji do właściciela bez upoważnienia zarządu.
         Adnotacja "Z upoważnienia zarządu" musi być w każdym piśmie skierowanym do
         właściciela przez administratora, jeśli jej nie ma to właściciel takie pismo
         może wyrzucić do kosza. Pisałem już na ten temat i to co stwierdzam wyżej
         potwierdził na tym Forum Serafin666 i inni Forumowicze. Potwierdził to też mój
         znajomy prawnik. Administrator musi znać swoje miejsce we Wspólnocie i
         wysyłanie pism do właściciela poza plecami zarządu jest przekroczeniem jego
         uprawnień. Dla mnie jest to szczególnie ważne zagadnienie bo w mojej wspólnocie
         administrator nie może znaleźć sobie miejsca i uzurpuje sobie rolę superzarządu
         pisząc do mnie kolejne listy bez upoważnienia zarządu.
         Pozdrawiam
         • xxxll Re: Poradź Babczyk - Lepiej nie... 27.11.05, 13:03
          Do hooverr :
          ----------------------------


          O jakiego administratora ci chodzi (choc prawo nie przewiduje takiej funkcji)
          tego co ma etat w Zarządzie WM i jest na ich utrzymaniu, czy ten który
          administruje wspólnotą i zatrudniają go właściciele lokali podejmując stosowną
          uchwałę?

          Ja bym żadnego pisma nie lekceważył a zwłasza mówiącego że np: mam 2000 zł
          nadpłaty z tytułu..... Nieważne kto je podpisał ważne że działa w imieniu
          wspólnoty. To zawsze będzie argumentem w sądzie - że ktoś działa w imieniu WM.
          • hooverr Re: Poradź Babczyk - Lepiej nie... 27.11.05, 14:16
           Witam
           Coraz mniej Cię rozumiem XXXII ja chyba jakiś niekumaty:
           czy ten który
           > administruje wspólnotą i zatrudniają go właściciele lokali podejmując
           stosowną
           > uchwałę?
           Cały czas piszę o administratorze zatrudnionym przez właścicieli lokali
           Nieważne kto je podpisał ważne że działa w imieniu
           > wspólnoty.
           W imieniu Wspólnoty działa Zarząd a nie administrator i tylko Zarząd jest
           uprawniny do występowania w pismach do właściciela.
           Gdzie jest napisane że administrator ma jakieś uprawnienia w stosunku do
           właściciela.
           Widzę że szukasz sobie następnej władzy.
           Pozdrawiam

           • xxxll Zarządznai i administrowanie to... 27.11.05, 21:27
            A teraz karty na stół:
            Ja stosuje takie definicje w zarządzaniu (fragm. art. miesięcznika "Wspólnota
            Mieszkaniowa")

            Zarządzanie nieruchomością
            to podejmowanie wszelkich decyzji i wykonywanie wszelkich czynności odnoszących
            się do nieruchomości, wynikających z praw przysługujących właścicielowi, w tym
            decyzje związane z dysponowaniem nieruchomością (jak sprzedaż, darowizna,
            wynajem czy likwidacja), jej utrzymaniem i zmianą standardu technicznego. W
            przypadku zarządzania nie przez właściciela, lecz przez osobę go
            reprezentującą, prawa decyzyjne mogą być częściowo ograniczone (np. mogą nie
            obejmować prawa do sprzedaży nieruchomości lub jej części czy też prawa
            likwidacji nieruchomości), obejmują jednak prawo dysponowania nieruchomością
            (prawo wynajmu), prawo reprezentowania właściciela (np. przy podpisywaniu
            umów), jak i prawo ponoszenia nakładów w granicach określonych przez
            właściciela.

            Administrowanie nieruchomością
            to podejmowanie bieżących decyzji oraz wykonywanie czynności zmierzających do
            zapewnienia prawidłowego funkcjonowania nieruchomości bez zmiany jej stanu
            fizycznego lub prawnego, bez prawa reprezentowania właściciela, jak i bez prawa
            decydowania o nakładach innych niż wynika to z dyspozycji właściciela (z
            wyjątkiem sytuacji awaryjnych).

            Treaz mnie zrozumiesz czy dalej nie.
            • babczyk Re: Zarządznai i administrowanie to... 27.11.05, 21:32
             A do kogo teraz pijesz.
             • xxxll Re: Zarządznai i administrowanie to... 27.11.05, 21:44
              Ten poprzeni post (wyżej) to był do "hooverr "
         • babczyk Zarząd - zarządca - administrator...LINGWISTA 27.11.05, 21:04
          Najważniejszą funkcją języka jest wyrażanie myśli i przekazywanie informacji
          innym członkom społeczeństwa. Język jest narzędziem, którym różni ludzie
          posługują się z różną sprawnością. Są i tacy, którzy operują nim niczym kowal 5-
          kilogramowym młotem przy naprawie zegarka. Niemało problemów przysparza
          posługiwanie się terminami: zarząd, zarządca i administrator.

          --------------------------------------------------------------------------------

          Terminy bliskoznaczne

          Takimi elementami w zestawie narzędzi językowych dla osób zajmujących się
          zarządzaniem nieruchomościami są pojęcia "zarząd", "zarządca"
          i "administrator", a także "zarządzanie" i "administrowanie". Są to terminy
          bliskoznaczne, ale czy synonimy? A jeżeli nie synonimy, to jaka jest między
          nimi różnica? O tym, że ich użycie i/lub zrozumienie sprawia kłopoty, świadczą
          listy od czytelników, jak chociażby poniższy.

          "Zarząd Domów Mieszkalnych uprzejmie informuje, że Administracja Domów
          Mieszkalnych nr 2 zaprzestaje zarządzania budynkiem przy ul. Wesołej 37 z dniem
          31 marca 2004 r. Zgodnie z decyzją nowo wybranego zarządu wspólnoty
          mieszkaniowej w ww. budynku, od 1 kwietnia 2004 r. nowym zarządcą nieruchomości
          został [....]. We wszystkich sprawach związanych z administrowaniem tą
          nieruchomością należy się zwracać do [...]".

          Z kolei inna czytelniczka pyta, czy właściwe jest sformułowanie zawarte w
          uchwale "w sprawie wyboru zarządu nieruchomości wspólnej przy ul. Kordeckiego
          7".

          Przykłady tekstów zawierających nie w pełni zrozumiałe terminy lub ich
          niewłaściwe użycie można by mnożyć. Nie o to jednak chodzi. "Chodzi mi o to,
          aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa". I na dodatek, aby
          odbiorca wypowiedzianych słów odebrał takie ich znaczenie, jakie chciał im
          nadać autor wypowiedzi. Czy przy takim galimatiasie językowym, jaki panuje w
          dziedzinie zarządzania nieruchomościami, jest to w ogóle możliwe?

          Zarządzanie a administrowanie

          Terminy "zarządzanie" i "administrowanie" wiele osób stosuje zamiennie. Czy
          jednak słusznie?

          Trudność wynika przede wszystkim z tego, że język prawa "odjechał" daleko od
          języka stosowanego na co dzień. Budynkami, w których mieszkamy -
          spółdzielczymi, komunalnymi czy też wspólnot mieszkaniowych zajmują
          się "administratorzy". W przypadku jednostek komunalnych pracują oni w ADM-ach,
          czyli w "administracjach domów mieszkalnych" lub jednostkach o podobnej nazwie.
          W dużych miastach kilka administracji lokalnych wchodzi w skład zakładu
          budżetowego, niekiedy o nazwie "Zakład Administrowania Nieruchomościami" lub
          podobnej.

          Wynikałoby z tego, że "administrowanie" istnieje. Tymczasem prawo zdecydowanie
          go nie lubi, ba, nawet nie uznaje. Jest co prawda "prawo administracyjne", lecz
          odnosi się ono do "administracji publicznej", tj. urzędów i jednostek
          pełniących w ich imieniu funkcje administracji państwowej i samorządowej, a nie
          do administrowania nieruchomościami.

          Terminu "administrowanie" używają sami politycy - twórcy prawa. Ostatnio w
          mediach często można usłyszeć lub przeczytać ich wypowiedzi, że "rząd, który
          nie uzyskał votum zaufania w sejmie, nie ma prawa zarządzać krajem, lecz
          powinien ograniczyć się do administrowania". Znaczenie terminu administrowanie
          różni się od słowa "zarządzanie". To ostatnie jest terminem szerszym, bardziej
          pojemnym.

          Niekiedy w ustawach używane są terminy bardzo ogólne: "gospodarowanie"
          lub "gospodarka". Ustawa o samorządzie terytorialnym zawiera zapis, iż: "Do
          zadań zarządu (gminy) należy gospodarowanie mieniem komunalnym". Istnieją też
          takie akty prawne, jak ustawa o gospodarce komunalnej czy też ustawa o
          gospodarce nieruchomościami. Ta ostatnia zawiera m.in. Dział II o
          nazwie "Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa
          oraz własność gminy". Pod tym terminem, zgodnie z treścią ustawy, należy
          rozumieć sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste, oddawanie w trwały
          zarząd, przekazywanie i zagospodarowanie nieruchomości. Natomiast scalanie,
          podział i zwrot wywłaszczonych wcześniej nieruchomości, zgodnie z ustawą, nie
          mieszczą się w pojęciu "gospodarowanie". Dlaczego?

          cdn...

          www.wm.info.pl/index.php?116+262+4260+2
    • xxxll Re: Poradź Babczyk co robić? 26.11.05, 20:31
     babczyk ma znowy dołek. Kac go nie opuszcza od września tego nieszczęsnego (a
     może prawidłowego) wyroku sadowego.

     Jak babczyk nie chce z nami gadać i bieże zabawki to PA.PA.PA
     • belkotbabczyka Re: Poradź Babczyk co robić? 06.04.06, 16:45
      byc "kolejarzem" ,a nie pic ,to cos niezrozumialego!babczyk to stary
      kolejarz,bez wsadu nie pojedzie!
   • rwujek Re: Poradź Babczyk co robić? 29.11.05, 21:09
    Problem ten można rozwiazać np. przez:
    - wygospodarowanie spośród istniejących lub zainstalowanie nowej kieszeni
    (skrzynki ) na korespondencję dla zarządu wspólnoty mieszkaniowej. Listy zwykłe
    i awizo poleconych będa wrzucane do tej skrzynki.
    - Odbiór awizo listu poleconego może odbywać sie w urzędzie pocztowym
    bezpośrednio przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie zarzadu wspólnoty
    - upoważnienie stałe do odbioru przesyłki można złożyć w rejonowym UP i po
    opłaceniu taryfy od takiego upowaznienia osobie w nim wymienionej wydawane będą
    przesyłki pocztowe adresowane na "wspólnotę" czyteż "zarzad wspólnoty.
    Model taki sprawdza się i funkcjonuje.
   • asam11 siedziba to nie adres 27.12.05, 00:01
    hooverr napisał:

    Na jaki adres ma pisać właściciel list polecony skoro nikt
    >
    > nie urzęduje w biurze wspólnoty i nie ma komu pokwitować odbioru tego listu?

    Na taki jaki podał zarząd dla celów korespondencyjnych.

    Nie należy mylić adresu z siedzibą. Mogą być takie same ale nie muszą,
    szczególnie adres korespondencyjny. Siedziba jest istotna dla określenia
    właściwości np sądów czy urzędu skarbowego, dla nieruchomości siedzibą jest
    miejsce położenia nieruchomości np. W-wa Mokotów - tak też traktuje kpc..
    Niedawno czytałem o sprawie gdzie sąd wymagał od bezdomnego podania siedziby a
    ten biedny, nigdzie nie zameldowany nie potrafił jej podać.Sąd wreszcie
    wytłumaczył, ze chodzi o miasto, w którym przebywa tenże, i tylko po to, zeby
    ustalić czy sąd jest właściwy.
    Cały wywód przytoczony na wstępie przez babczyka bierze w łeb w końcowej fazie
    gdzie przytacza się (nie wiem kto tak orzekł babczyk czy USk), że najwyższy
    organ wspólnoty jest tam gdzie są lokale. Otóż samo uznanie ogółu włascicieli
    za organ jest błędem. Wspólnota może powołać swój organ - zarząd, ale sama
    organem nie jest. Jeśli nawet przyjmiemy, ze ogół włascicieli jest najwyższym
    organem to jednak nie oznacza, że własciciele ci mieszkają w tych lokalach,
    mogą mieć różne stałe miejsca pobytu, zupełnie niezależne od lokalu w
    przedmiotowej wspólnocie. Zostańmy zatem przy siedzibie tam gdzie leży
    nieruchomość. I nie trzeba tu nadzwyczajnych wywodów. A porównywanie z firmami
    to bujanie w obłokach.
    • babczyk Re: siedziba to nie adres 27.12.05, 09:32
     asam11 napisał:
     > Cały wywód przytoczony na wstępie przez babczyka bierze w łeb w końcowej
     fazie
     > gdzie przytacza się (nie wiem kto tak orzekł babczyk czy USk),

     Wybacz szanowna asam11. Nie mam zwyczaju przerabiać, dopisywać czy zmieniać
     oficjalnych dokumentów, wprowadzając tym samym forumowiczów w błąd. Gdybyś
     łaskawie raczyła zauważyć w nagłówku kto jest tego autorem, to nie podpierała
     byś się mym nickiem próbując podważyć treść zacytowanego przeze mnie
     dokumentu. Nie wiem tylko co chciałaś przez to osiągnąć.

     Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze
     oznaczenie pisma: EI/402-40/03
     z dnia: 10-05-2003

     Pozwoliłem sobie go przedstawić tylko dlatego, że tu na forum jak i z tym co
     mam na co dzień do czynienia widzę, że jest to jednak problem zresztą jak z
     wszystkimi podobnymi sprawami.  • 3primer Re: siedziba zarządu... 26.11.05, 22:30
   W moim przypadku w WUStat. w W-wie się pół godziny naradzali, bo budynków mamy
   we wspólnocie 7, numeracja kolejna ale tylko parzyste, a każdy z członków
   zarządu mieszka w innym budynku i zarząd nie ma siedziby...
   Wynik: adresem Wspólnoty jest adres pierwszego budynku, w nazwie wspólnoty jest
   wymieniony adres pierwszego budynku, myślnik i adres ostatniego oraz na
   szczęście nazwa, bo mamy powszechnie stosowaną nazwę własną dla osiedla.
   Jako adres do korespondencji jest podany adres jednego z członków zarządu.
   Jak jest prawnie poprawnie, nie wiem. Jest to jedyne co nam w WUStat.
   sensownego przyszło do głowy.
   • xxxll Re: siedziba zarządu... 26.11.05, 22:41
    Zrobiliscie co wiedzieliście , ale czy prawnie...

    Nie do końca, bo jak sie zarząd zmieni to trzeba znowu papierzyska wypełniać....

    Ja mam stały adres (wspólnota siedmioklatkowa) w nazwie mamy podobnie ale w
    jednej jest zamotowana skrzynka do korespondencji. którą odwiedzamy , poczta
    niedaleko .
   • mrozik.jarek Re: siedziba zarządu... 26.11.05, 22:46
    3primer napisał:

    > W moim przypadku w WUStat. w W-wie się pół godziny naradzali, bo budynków
    mamy
    > we wspólnocie 7, numeracja kolejna ale tylko parzyste, a każdy z członków
    > zarządu mieszka w innym budynku i zarząd nie ma siedziby...
    > Wynik: adresem Wspólnoty jest adres pierwszego budynku, w nazwie wspólnoty
    jest
    >
    > wymieniony adres pierwszego budynku, myślnik i adres ostatniego oraz na
    > szczęście nazwa, bo mamy powszechnie stosowaną nazwę własną dla osiedla.
    > Jako adres do korespondencji jest podany adres jednego z członków zarządu.
    > Jak jest prawnie poprawnie, nie wiem. Jest to jedyne co nam w WUStat.
    > sensownego przyszło do głowy.


    Każde rozwiązanie jest dobre jeżeli nie szkodzi wspólnocie mieszkaniowej.
    Okreslenie siedziby wspólnoty mieszkaniowej jest czynnoscia zwykłego zarządu i
    zawsze zarząd wspólnoty mieszkaniowej w oświadczeniu woli lub w zawartej umowie
    moze postanowic inaczej niż w ww. rozporządzeniu.
    Dla Serafina pewnie to jest "totalna bzdura".:-)

    Mrozik
    • babczyk Re: siedziba zarządu... 27.11.05, 17:50
     Jako siedzibę zarządu w przypadku istniejących możliwości po stronie
     Wspólnoty można ustalić biuro w budynku Wspólnoty, gdzie dla zapewnienia
     łatwiejszego kontaktu pomiędzy mieszkańcami a zarządem przewiduje się ustalenie
     dyżurów dla poszczególnych członków zarządu.

     Na tablicach ogłoszeń wywiesić odpowiednią informację że siedziba zarządu
     wspólnoty mieścić się będzie w lokalu nr ........., stanowiącym część
     nieruchomości wspólnej, a koszty utrzymania tego lokalu pokrywać będą wszyscy
     właściciele lokali - każdy w części odpowiadającej jego udziałom we
     współwłasności nieruchomości wspólnej.

     Korespondencję można adresować na adres siedziby biura czy też do
     najmądrzejszego członka zarządu jeśli ów zarząd nie ma przewodniczącego.

     Pozdrawiam.
     • kikibobo Re: siedziba zarządu... 27.11.05, 18:06
      Przeznaczenie lokalu stanowiącego część wspólną na biuro wspólnoty nie wymaga
      uchwały właścicieli?
     • dobud Re: siedziba zarządu... 27.11.05, 18:33
      babczyk napisał:
      > Korespondencję można adresować na adres siedziby biura czy też do
      najmądrzejszego członka zarządu jeśli ów zarząd nie ma przewodniczącego.

      A jak tę "mądrość" zmierzyć? Testem na IQ ? :-)
      • babczyk Re: siedziba zarządu... 27.11.05, 19:31
       dobud napisał:

       > A jak tę "mądrość" zmierzyć? Testem na IQ ? :-)

       Też fakt.

       W zarządzie np. mojej wspólnoty jest tylko jeden orzeł, bo reszta to po prostu,
       statyści.
       Ten orzeł mówi wszystko i za wszystkich, mimo że jest kłamcą a orły z zarządu
       go słuchają i popierają. Przecież nie wyślę listu do kogoś, kto nie będzie
       wiedział, co z nim zrobić lub też, co odpowiedzieć na zadane pytania.

       Są tylko członkami zarządu nie wiedząc nawet, jakie mają obowiązki.

       Są po prostu...statystami.

       Pozdrawiam.
  • oliviero8 Re: siedziba zarządu... 30.11.05, 03:06
   Proszę Państwa
   cały problem polega właśnie w owym §7 pkt.2 rozporządzenia Rady Ministrów z
   dnia 27.07.1999r. dotyczącym „Sposobu i metodologii prowadzenia i aktualizacji
   rejestru podmiotów gospodarki narodowej (...)” (Dz.U. z 1999r., Nr 69, poz.763)
   „ Za adres siedziby osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej
   osobowości prawnej przyjmuje się adres siedziby o r g a n u zarządzającego.
   Właśnie druk REGON wprowadza całe to zamieszanie.Ma on zbyt ogólną postać,
   która nie pasuje do takiego stworu, jak wspólnota mieszkaniowa, a już zwłaszcza
   ta kilkubudynkowa. Z drukiem NIP5 i innymi u.skarbowymi jest podobnie-mają zbyt
   mało miejsca aby w nich wpisać wszystkie dane wspólnoty.Ponadto w różnych
   formach zarządu, ktory występuje we wspólnocie, różne są przypadki organu
   zarządzającego i dlatego nie można jednoznacznie odpowiedzieć na postawione na
   wstępie pytanie.
   Zawsze adresem dla siedziby wspólnoty jest adres posadowienia wszystkich
   nieruchomości gruntowych i taki powinien być wpisany w miejscu "nazwa" w REGONie
   Choćby skład budynków a nawet ulic tworzących pojedynczą wspólnotę był b.długi,
   to trzeba go w całości wpisać w nazwie.
   Natomiast linijkę niżej w druku REGON jest pytanie o siedzibę podmiotu
   wymienionego w nazwie, i tu w zależności kto jest zarządem, pada różna
   odpowiedź, w zależności czy jest zarząd w całości wlaścicielski czy w całości
   powierzony, czy też zarząd właścicielski powierzył czynności administrowania
   zawnętrznej firmie zarządzającej lub Zarządcy.Proszę też nie zapominać, że może
   wystepować również zarządca przymusowy, który także posiada jakiś adres swojej
   siedziby...

   Wobec tego siedziba organu zarządzającego może co rusz ( jeśli będzie się
   zmieniała forma zarządu)być inna i zmiana tego faktu powinna(jeśli nie musi)
   być odnotowana w REGONIE i NIP5 co nie powoduje żadnych kosztów, a jedynie małą
   dodatkową fatygę.

   Dlatego na dobrą sprawę pieczątka wspólnoty nie musi nawet zmieniać swojego
   wyglądu przy ewentualnej zmianie formy zarządu, jeśli jej wygląd zawiera treść
   określąjącą wspólnotę i jej adres.

   Siedziba organu zarządzającego nie ma większego znaczenia w bieżącej
   działalności wspólnoty mieszkaniowej.Jeśli gdziekolwiek trzeba podać adres do
   korespondencji, to podaje sie adres i ewentualnie nazwę organu zarządzającego i
   ta korespondencja na 100 % trafi do adresata.Wiem to z autopsji.
   Sądzę,że idealnie rozumie to GZE S.A.(zakł.energetyczny) w Gliwicach.Przy
   zmianie formy zarządu, wystarczy im przesłać(np. faxem) info o zmianie zarządu
   i nowym adresie do korespondencji. Wtedy najbliższa faktura przychodzi na nowo
   wskazany adres do korespondencji, natomiast "kontrahent-odbiorca faktury"
   pozostaje bez zmian.
   Warto też, aby wspólnota posiadała jakieś imię. Wtedy korespondencja adresowana
   jest tak :
   Wspólnota Mieszkaniowa "ZGODA" - nazwa wspólnoty
   PGM Północ Sp. z o.o. ul. Oszołomów 3 - adres org. zarządzającego
   22-001 Komprachcice

   lub adresowana jest tak :
   Wspólnota Mieszkaniowa "ZGODA" Komprachcice Zdrój ul.Daruj Boże 1,3,5,7,9,11 i
   ul.Dekabrystów 4a, 6a,8a - nazwa wspólnoty
   PGM Północ Sp. z o.o. ul. Oszołomów 3 - adres org. zarządzającego
   22-001 Komprachcice

   a jeśli nie ma imienia, to korespondencja powinna być adresowane tak:
   Wspólnota Mieszkaniowa Komprachcice Zdrój ul.Daruj Boże 1,3,5,7,9,11 i
   ul.Dekabrystów 4a, 6a,8a - nazwa wspólnoty
   PGM Północ Sp. z o.o. ul. Oszołomów 3 - adres org. zarządzającego
   22-001 Komprachcice

   Daję głowę,że wszystko jest O.K. i korespondencja zawsze dojdzie.

   A jeżeli zarząd jest właścicielski, to oczywiście korespondencja będzie
   adresowana na adres np. skrzynki pocztowej na poczcie, albo skrzynki
   umieszczonej na budynku(listonosza poinformujecie, że każede pismo kierowane do
   wspólnoty ma tak wylądować), albo na adres najbystrzejszego członka zarządu.


   Pozdrawiam

   P.S. Ty xxxll rzeczywiście jesteś strasznie zadziorny. Ciągle w ofensywie do
   wszystkich forumowiczów.
   Aż się boję kiedy się i Tobie narażę :-)
   • xxxll Re: siedziba zarządu... 30.11.05, 18:44
    oliviero8 napisał:

    >P.S. Ty xxxll rzeczywiście jesteś strasznie zadziorny. Ciągle w ofensywie do
    > wszystkich forumowiczów.
    > Aż się boję kiedy się i Tobie narażę :-)

    Ty sie oliviero8 nie bój tylko uruchom te szare komórki. Jeszcze 15-12 lat temu
    gdy poszedłem do urzedu to robili wielkie oczy na słowa: ja reprezentuje
    wspólnotę i pytalo co to jest wspólnota. Po wieli bojach i upierdliwościach na
    mój lub nie mój wniosek GUS wprowadził do wniosku pozycje adres do
    korespondencji.
    Teraz juz nie dyskutuja jaki adres siedziby ma wspólnota tylko smaruja to co
    jeswt zapisane w uchwale włscicieli lokali i sprawdzja czy jest zgodne z
    adresem nieruchomosci gruntowej.

    US tez sie do tego dołozył i uważm ze teraz jest OK. Adres siedziby wspólnoty
    jest adersem posadowienia nieruchomosci a nie administratora czy zarzdcy NW.
    • kikibobo Re: siedziba zarządu... 30.11.05, 19:15
     15 lat temu to mogli robić wielkie oczy i pytać co to jest wspólnota.
     Przynajmniej taka o jakiej teraz jest to forum.
  • mrozik.jarek Re: siedziba zarządu... 30.11.05, 04:38
   Jeżeli w akcie prawnym jest okreslenie
   "przyjmuje się" dotyczące siedziby wspólnoty,
   to nie nalezy tego zapisu traktować jako bezwzględnie
   obowiązującego.
   • mrozik.jarek Re: siedziba zarządu... 30.11.05, 04:48
    Dodac do tego watku jeszcze należy to, że wyznaczenie
    siedziby wspólnoty w lokalu np. jednego z członków zarządu wspólnoty
    mieszkaniowej może stworzyć sytuacje w której urząd skarbowy
    zażąda od właściciela lokalu zapłacenia podatku od umowy
    użyczenia lokalu.
    • serafin666 Re: siedziba zarządu... 30.11.05, 07:52
     jak nie masz nic do powiedzenia - to nie wypisuj bylejakich bzdur :
     kodeks cywilny :
     Art. 710. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu,
     przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym
     celu rzeczy.
     • mrozik.jarek Re: siedziba zarządu... 30.11.05, 18:31
      serafin666 napisał:

      > jak nie masz nic do powiedzenia - to nie wypisuj bylejakich bzdur :
      > kodeks cywilny :
      > Art. 710. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić
      biorącemu,
      > przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w
      tym
      > celu rzeczy.      Dziękuje Mistrzu!

      Wracam do swojego
      ostatniego szeregu
     • mrozik.jarek Re: siedziba zarządu... 26.12.05, 23:20
      serafin666 napisał:

      > jak nie masz nic do powiedzenia - to nie wypisuj bylejakich bzdur :
      > kodeks cywilny :
      > Art. 710. Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić
      biorącemu,
      > przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w
      tym
      > celu rzeczy.

      Informacja dla debila:

      Art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym
      od osób fizycznych
      • nk45 Re: siedziba zarządu... 27.12.05, 08:05
       Niestety "bezpłatne użyczenie" - jest przychodem dla celów podatkowych "z
       innych żródeł". Wielkość "papierowego przychodu" nie powinna odbiegać od
       rzeczywistych wielkości kwoty wynajmu odpłatnego. Tak określona "kwota"
       bezpłatnego użyczenia jest przychodem tak dla użyczającego (np. członka
       Zarządu ) jak i dla korzystającego z użyczenia tj. wspólnoty. Może to trochę
       dziwne, że po dwóch stronach umowy użyczenia występują tylko przychody
       (wspólnota nie ponosi kosztów). Ale taka jest interpretacja skótków umowy
       użyczenia - żadna ze stron nie płaci kasy, żadna nie otrzymuje wynagrodzenia -
       obie strony jednocześnie mają "papierowe przychody" z użyczenia, które
       podlegają opodatkowaniu.
       • serafin666 Re: siedziba zarządu... 27.12.05, 11:18
        rzecz dotyczy właściciela - członka zarządu wspólnoty ; mylisz się
        fundamentalnie - nie ma mowy o żadnych podatkach ( i poprzedzających je
        jakiekolwiek sprawozdania dla USk )
        • nk45 Re: siedziba zarządu... 27.12.05, 13:33
         Dodatkowe wyjaśnienia :
         Zgodnie z Art. 12 ust.1 pkt2 Ustawy o podatku od osób prawnych do przychodów
         zalicza się m.in. wartość nieodpłatnych świadczeń ( nieodpłatne użytkowanie
         lokalu ) oraz przychodów w naturze.
         Zgodnie z Art. 12 ust. 6 pkt 3 w/w Ustawy wartość nieodpłatnych świadczeń
         ustala się w wysokości równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie
         zawarcia umowy najmu tego lokalu.
         Jeżeli udostępniającym nieodpłatnie lokal jest osoba fizyczna - jej przychodem
         jest wartość czynszowa nieodpłatnie udostępnianego lokalu, ustalona na
         podstawie Art. 16 ust. 1 Ustawy o podatku od osób fizycznych.
         Omawiane przychody dla wspólnoty nie są przychodami w świetle prawa bilansowego
         ale powinny być wykazane w deklaracji CIT-2 i CIT-8.
         Użyczający powinien wykazać w deklaracji PIT-37 jako przychody osiągnięte z
         innych źródeł.


         serafin666 napisał:

         > rzecz dotyczy właściciela - członka zarządu wspólnoty ; mylisz się
         > fundamentalnie - nie ma mowy o żadnych podatkach ( i poprzedzających je
         > jakiekolwiek sprawozdania dla USk )

         Serafin666 - proszę o dodatkowe wyjaśnienia.
         • serafin666 Re: siedziba zarządu... 27.12.05, 13:47
          proszę bardzo - pomiędzy wspólnotą a członkiem wspólnoty nie występuje obrót w
          rozumieniu przepisów podatkowych
          • nk45 Re: siedziba zarządu... 27.12.05, 15:11
           Ja zacytowałem odpowiedź Urzędu Skarbowego na zapytanie z 2002r : jakie
           obowiązki wobec US ma Wspólnota a jakie członek Zarządu użyczający nieodpłatnie
           część swojego mieszkania na siedzibę Zarządu Wspólnoty.
          • kikibobo Re: siedziba zarządu... 27.12.05, 18:19
           Do serafina:
           Czy Ministerstwo Finansow wypowiedziało się w sprawie podatku dochodowego we
           wspolnocie mieszkaniowej?
           • serafin666 Re: siedziba zarządu... 27.12.05, 19:42
            do 31 grudnia 2006 podatek dochodowy może powstać jedynie w sytuacji nadwyżki
            pożytków nad kosztami zarządu nieruchomością wspólną - tak zdecydował
            ustawodawca, ministerstwo zbędne
            • kikibobo Re: siedziba zarządu... 27.12.05, 23:48
             serafin666 napisał:

             > do 31 grudnia 2006 podatek dochodowy może powstać jedynie w sytuacji nadwyżki
             > pożytków nad kosztami zarządu nieruchomością wspólną - tak zdecydował
             > ustawodawca, ministerstwo zbędne

             to czego dotyczyła Twoja wypowiedż w watku nr 5215?- cytuję fragment:
             "- jestem
             bowiem od dawna w merytorycznym sporze z fiskusem o podstawę prawną stosowania
             do wspólnot mieszkaniowych ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych."
             czy tylko spór z US?

             A z tym podatkiem to przemyśl. Do 31 grudnia 2006 r. stosuje się zwolnienia z
             art.17 uopdoop do nadwyżki o której piszesz.
             A ponieważ taka nadwyżka to rzadkość, problem podatku w większości wspólnot nie
             powinien istnieć.
             Jednak istnieje bo do przychodów i kosztów w CIT bo księgowe zaliczają wszystko
             co księgowane na "4" (?) i "7"(?).
             W efekcie dochodem staje się różnica(nadwyżka) z zaliczek.
             Dlatego ja poszukuję interpretacji na temat podatku dochodowego we wspólnotach.
             Sama noszę się z zamiarem wystąpienia o mojego US.
             Pozdrawiam.
             • serafin666 Re: siedziba zarządu... 28.12.05, 06:58
              1. spór dotyczy j.o.n.p.o.p. - ja twierdzę, że wspólnota taką jednostką nie jest
              2. sposób księgowania przez jakieś idiotki nie może być źródłem problemu
              • kikibobo Re: siedziba zarządu... 28.12.05, 08:03
               Do serafina
               Czy możesz powiedzieć co wykazujesz w zeznaniu CIT-8 w pozycjach przychody i
               koszty?               • dobud Re: siedziba zarządu... 28.12.05, 10:29
                Łon ma US w życi i z nimi nie koresponduje :-)
            • mrozik.jarek Re: siedziba zarządu... 28.12.05, 00:30
             serafin666 napisał:

             > do 31 grudnia 2006 podatek dochodowy może powstać jedynie w sytuacji nadwyżki
             > pożytków nad kosztami zarządu nieruchomością wspólną - tak zdecydował
             > ustawodawca, ministerstwo zbędne


             Ekspercie!

             Podatek dochodowy nie powstaje. Podatek dochodowy nalicza się, a powstać może
             obowiązek podatkowy. Myśle, że tak wybitny ekspert nie powinien popełniać
             takich błędów.
             Mrozik
  • leuwan Re: siedziba zarządu... 28.11.17, 18:25
   A u nas we wspólnocie pomimo wielu wyroków sądowych (np NSA z 16.12.2008 sygn akt II 583/08) sprawa przedstawia się następująco, prezes spółki zarządzającej w piśmie do właścicieli z 23.08.2017 definiuje to tak: "Siedzibą Wspólnoty jest miejsce przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej, które zgłasza się do właściwych urzędów skarbowych z podaniem ulicy i nr budynku, a nie tylko miejscowość gdzie znajduje się nieruchomość. Dane osobowe członków Zarządu, w tym nr telefonów, nr lokali i inne dane wrażliwe podobnie jak pozostałych członków Wspólnoty są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, natomiast dane Zarządcy umieszczone są na tablicach ogłoszeń”. Znów rozwinięcie danych wrażliwych, traktowanie zarządu jako utajnionej komórki zarządcy oraz pomylenie administratora danych (jest nim chyba WM?).

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka