Dodaj do ulubionych

uwaga - ważne dla wspólnot orzecznictwo

17.03.06, 15:25
uwaga – ważne orzecznictwo :

Uchwała składu 7 sędziów SN z 15 marca 2006 r. (sygn. akt III CZP 106/05).
Powództwo o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości
ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym może wytoczyć
tylko osoba uprawniona do złożenia wniosku o dokonanie wpisu w księdze
wieczystej (art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i
hipotece, jedn. tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm. i art. 6262 §
5 k.p.c.).

Uchwała składu 7 sędziów SN z 8 marca 2006 r. (sygn. akt III CZP 105/05).
Przepis art. 49 k.c. nie stanowi samoistnej podstawy prawnej przejścia
urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania wody, pary, gazu, prądu
elektrycznego oraz innych podobnych urządzeń na własność właściciela
przedsiębiorstwa przez ich połączenie z siecią należącą do tego
przedsiębiorstwa.
Art. 49 k.c.: Urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania wody,
pary, gazu, prądu elektrycznego oraz inne urządzenia podobne nie należą do
części składowych gruntu lub budynku, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa
lub zakładu.
Obserwuj wątek
  • serafin666 Re: uwaga - ważne dla wspólnot orzecznictwo 17.03.06, 17:20
   Postanowienie SN z dnia 1 lutego 2006 r., V KK 238/05
   Należy podkreślić, że nie jest warunkiem koniecznym podjęcia działania
   obronnego wyczekiwanie do chwili, aż napastnik przystąpi do realizacji zamachu.
   Przyjąć zatem należy, że prawo do obrony koniecznej obejmuje nie tylko
   odpieranie bezprawnego zamachu w fazie jego realizacji, ale także w stadium
   obiektywnie zaistniałego bezpośredniego zagrożenia bezprawnym zamachem na dobro
   prawne. Nie wychodzi poza granice obrony koniecznej udaremnienie spodziewanego
   aktu agresji, jeśli in concreto jawi się on jako nieuchronny w wypadku
   niepodjęcia natychmiastowej akcji obronnej. Dlatego też, działa w granicach
   obrony koniecznej także ten, kto uniemożliwia urzeczywistnienie bezprawnego
   zamachu, gdy napastnik zmierza bezpośrednio do jego realizacji.

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka