Dodaj do ulubionych

administrowanie przez Zakład Gospodarowania Nieruc

06.07.06, 12:04
Proszę o odpowiedź na pytanie:
czy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami- jednostka budżetowa ma prawo
administrować budynkami wspólnot mieszkaniowych czy tylko lokalami
komunalnymi?
Proszę o podanie podstawy prawnej.
Serdecznie dziękuję.
Pozdrawiam
apuchatka
Obserwuj wątek
  • szarisz Administrowanie zasobami WM 06.07.06, 12:13
   NIE JEST zadaniem gminy. Zatem wg mnie nie może być przedmiotem działania
   jednostki budżetowej.
   • serafin666 Re: Administrowanie zasobami WM 06.07.06, 19:07
    bzdura ;
    wykonywanie na rzecz właścicieli rozmaitych czynności zależy tylko od woli tych
    właścicieli
    • majkowa Re: Administrowanie zasobami WM 06.07.06, 19:44
     Nadal nie rozumiesz podstawowej sprawy:

     właściciel ma prawo zatrudnić kogo chce na administratora (nawet ciebie), ale
     zakładom budżetowym nie wolno wykonywać usług przekraczających zakres wyższej
     użyteczności publicznej.

     Obrazowo ilustrując problem:

     Strona w sądzie może powołać na pełnomocnika dowolną osobę, ale
     nie każdy pełnomocnik może wnieść np. kasację.
     Kasację może wnieść jedynie pełnomocnik będący adwokatem lub radcą prawnym.

     Podobnie jest z zakładami budżetowymi, mogą zajmować się nieruchomościami, ale
     nie komercyjnie.

     Mogą zajmować się swoimi lokalami, ale już nie współwłasnością osób prywatnych.
     Nie pozwala na to ustawa o samorządzie terytorialnym i ustawa o gospodarce
     komunalnej.
     • majkowa Re: Administrowanie zasobami WM 06.07.06, 19:55
      Niemożność wystepuje po stronie wykonawcy, a nie właściciela.

      Przykładowo, inżynier posiadający tylko uprawnienia projektowe, nie może być
      kierownikiem budowy. Nie pozwala na to ustawa.
      • serafin666 Re: Administrowanie zasobami WM 06.07.06, 20:04
       piszesz całkowite bzdury - nikt nie może podważyć woli umawiających się stron ;
       przykład łopatologiczny - gmina ( w Łodzi ) zarządza ( administruje ) wieloma
       prywatnymi ( lub z udziałem gminy ) budynkami
       • wprost5 Administrowanie zasobami WM 06.07.06, 22:18
        Serafinie, toteż w Łodzi w chamski sposób łamane jest prawo i o to ma pretensje
        do władz miasta bardzo wielu Twoich sąsiadów!
        To, że władze miasta tak postepują, nie świadczy o tym, że postępują właściwie.

        W Warszawie dotarło to wreszcie do świadomości włodarzy i powoli jednostki
        budżetowe miasta wycofują się z zarządzania wspólnotami
        • grandy Re: Administrowanie zasobami WM 06.07.06, 22:33

         Nie badałem tego problemu od strony prawnej, bo on mnie nie dotyczy, ale takie rugowanie jednych zarządzających przez drugich zarządzających (z licencją) wygląda mi na nieprzyzwoite ograniczanie konkurencji. Niech sobie wspólnoty same wybiorą swoich zarządzających. Zmuszanie ich do zatrudniania licencjonowanych brodziaków, to gwałt na naiwnych.

         • majkowa Re: Administrowanie zasobami WM 06.07.06, 23:18
          Prezydenci Łodzi uniemożliwiają powstanie wolnego rynku zarządców nieruchomości.
          Nielegalnie zarządzające wspólnotami mieszkaniowymi zakłady budżetowe, wszelkimi
          sposobami, najczęściej skłócając właścicieli, kłamiąc i oszukując dążą do
          utrzymania bezprawnego status quo.

          Nie jest to konkurencja pomiędzy równoprawnymi podmiotami na wolnym rynku.

          Zapraszam dyrektorów zakładów budżetowych do zakładania własnych firm.

          Obecnie czując zagrożenie, nie zatrudniają w zakładach budżetowych
          licencjonowanych zarządców opierając się na miernych ale wiernych,
          niekompetentnych pracownikach.

          Efekty widać gołym okiem - ruiny w centrach miast.

          Jak długo jeszcze ma to trwać?

          Ty grandy nic nie rozumiesz!
          • grandy Re: Administrowanie zasobami WM 06.07.06, 23:55

           Ja przede wszystkim nie rozumiem przyczyn reglamentowania zawodu zarządcy, pośrednika i rzeczoznawcy majątkowego i przymuszana wspólnot do zatrudniania brodziaków z licencją.

           Miejcie swój samorząd zawodowy, wydawajcie własne certyfikaty, reklamujcie swoje fachowe usługi, dbajcie o wysoki poziom merytoryczny członków Waszych stowarzyszeń zawodowych i podnoście swoje kwalifikacje - to wspólnoty chętnie będą zatrudniały certyfikowanych zarządców nieruchomości.

           Oburza mnie natomiast przymuszanie mnie, abym swój majątek powierzał zamkniętej kaście zawodowej, szczególnie gdy większość poznanych przeze mnie zarządców nieruchomości prezentowało sobą mizerny poziom zawodowy, a nawet intelektualny. Są oczywiście chwalebne wyjątki od tej reguły i pracują w mojej wspólnocie, ale właśnie Oni znaleźliby u nas zatrudnienie nawet gdyby nie mieli licencji.           • jefimik Re: Administrowanie zasobami WM 07.07.06, 00:18
            Nie ma żadnego przymusu.
            Walczymy o uwolnienie rynku zarządców, bo po 17 latach rynek administratorów
            opanowany jest przez stary układ, co doprowadza do ruiny setki budynków w Polsce.

            • grandy Re: Administrowanie zasobami WM 07.07.06, 00:39
             jefimik napisał:

             > Nie ma żadnego przymusu.
             > Walczymy o uwolnienie rynku zarządców, bo po 17 latach rynek administratorów
             > opanowany jest przez stary układ, co doprowadza do ruiny setki budynków w
             > Polsce.

             Czyli układ gminnych zarządców chcecie zastąpić swoim układem brodziaków z licencją. I to w dodatku nie w celu pomnażania swoich dochodów, tylko ratując zrujnowane budynki. Dowcip to mizerny.

           • dobud Re: Administrowanie zasobami WM 07.07.06, 00:34
            A Tyś pewnie z największej kasty - prawników, bo jakoś - mimo zaczepek - nie
            raczyłeś się przedstawić......
            • grandy Re: Administrowanie zasobami WM 07.07.06, 00:49

             Kto jest ciekawy moich pogladów na działanie wspólnot mieszkaniowych, to może przebierać w ponad 500 postach na tym forum.

             Co do prawników, to jestem za reglamentacją jedynie zawodu adwokata, bo trudno oddawać swój los, cały majątek lub wolność w przypadkowe ręce. Natomiast reglamentowanie zawodu radcy prawnego lub doradcy podatkowego to dla mnie zwykłe ściaganie haraczu z bezbronnego społeczeństwa przez kastę wybrańców.

           • serafin666 Re: Administrowanie zasobami WM 07.07.06, 09:51
            "...reglamentowania zawodu zarządcy, pośrednika i rzeczoznawcy majątkowego..."

            co do rzeczoznawcy - to powinien on spełniać jednak określone kryteria , to
            rodzaj biegłego

     • gramat2 Re: Administrowanie zasobami WM 30.07.06, 21:43
      Witajcie - widzę ze kwestia ta wałkowana jest od dość dawna - niestety chciałam
      was poinformować że sądy wydają wyroki i uznają iż zakłady budżetowe zarzadzają
      wspólnotami zgodnie z prawem. Przywołują w tym miejscu wyrok wrocławski ( nie
      będę w tej chwili szukać sygnatury ... ) ale co ciekawe mówi się tam że
      zarządzać zakładom budżetowym nie wolno zarządzać .... , ale zarządzanie należy
      odróżnić od administrowania ( i to im wolno )
      Niech mi tylko ktoś wyjaśni jaka jest różnica między administrowaniem a
      zarządzaniem, bo jeśli jakas różnica jest to zakłady komunalne mają zapewne
      jakieś ogranizenia . tylko jakie ???????
    • szarisz Czytaj ze zrozumieniem 04.08.06, 09:30
     Pytanie było o JEDNOSTKĘ budżetową, a nie o ZAKŁAD budżetowy!
  • jefimik Re: administrowanie przez Zakład Gospodarowania N 06.07.06, 23:43
   Na życzenie powtarzam:


   PIERWSZY TEGO TYPU WYROK W POLSCE.

   Powód: Jan Jefimik – właściciel lokalu .... w nieruchomości położonej przy ul.
   ............. w Łodzi
   Pozwany: wspólnota mieszkaniowa nieruchomości położonej przy ul. ....... w Łodzi

   Pozew

   1.o uznanie za nieważną, uchwały nr 4 podjętej w dniu 01.03.2004 r. w sprawie
   zobowiązania zarządu wspólnoty do zawarcia umowy o wykonywanie czynności
   zwykłego zarządu z Administracją Nieruchomościami Łódź....................
   2.o zasądzenie stosownych kosztów procesu od pozwanej na rzecz powoda;
   3.o rozpoznanie sprawy także pod nieobecność powoda oraz wydanie wyroku
   zaocznego w sytuacji przewidzianej procedurą cywilną.
   Uzasadnienie:

   Jestem właścicielem lokalu nr ...... w nieruchomości położonej w Łodzi przy
   ul. ..............
   Dowód: kserokopia aktu notarialnego zakupu lokalu

   Na zebraniu wspólnoty, w dniu 01.03.2004 r. pełnomocnik gminy .......
   wykorzystując dominującą pozycję właściciela posiadającego 0,845 udziałów w
   nieruchomości, przegłosował uchwałę zobowiązującą zarząd do zawarcia umowy o
   wykonywanie czynności zwykłego zarządu z Administracją Nieruchomościami
   .............................
   Administracja Nieruchomościami .................. jest zakładem budżetowym
   gminy Łódź.

   Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce
   komunalnej (Dz. U. z 1997r. nr 9 poz. 43 z późn. zm), działalność wykraczająca
   poza zadania o charakterze użyteczności publicznej nie może być prowadzona w
   formie zakładu budżetowego.
   Zgodnie z art.9 pkt. 4 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym,
   zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne
   gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane
   zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług
   powszechnie dostępnych.

   Usługa polegająca na wykonywaniu czynności z zakresu zarządzania wspólnotą
   mieszkaniową nie należy do zadań użyteczności publicznej, gdyż nie dotyczy
   zaspokajania potrzeb zbiorowych mieszkańców gminy i nie jest usługą
   powszechnie dostępną (zaspokaja potrzeby jedynie członków wspólnoty
   mieszkaniowej i tylko dla nich jest dostępna).

   W związku z powyższym Administracja Nieruchomościami ............ będąca
   zakładem budżetowym nie może administrować nieruchomością położoną przy ul.
   ..............., ponieważ nieruchomość ta stanowi własność wspólnoty
   mieszkaniowej.

   Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności
   lokali wnoszę o uznanie uchwały wspólnoty nr 4 z dnia 01.03.2004 r.za
   nieważną, z powodu jej sprzeczności z obowiązującym prawem.

   UWAGA:

   Sąd Okręgowy I Wydział Cywilny w Łodzi.
   Postanowienie z dnia 10.06.2005 r.

   Sąd:
   1. uchyla uchwałę nr 4/2004 podjętą 1 marca 2004 r.
   2. zarządza od pozwanego na rzecz powoda 130 zł zwrotu kosztów sądowych

   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=523&w=25196951&a=25196951
   forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=523&w=20503012&wv.x=1&s=0


   Jan Jefimik
   "Mega-Pol" Zarządzanie Nieruchomościami
   93-574 Łódź ul.Radwańska 39 tel (42) 637-71-86, 509-48-38-98
   • serafin666 Re: administrowanie przez Zakład Gospodarowania N 07.07.06, 09:54
    istotne jest uzasadnienie do tego wyroku - co ono szczegółowo zawiera ?
  • gosiakz Re: administrowanie przez Zakład Gospodarowania N 07.07.06, 07:39
   Zakład Gospodarowania Nieruchomosciami czy inny o podobnej nazwie (np.
   Administracja Nieruchomościami) jest zakładem budżetowym-jednostką komunalną
   gminy.
   Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że administrowanie budynkami wspólnot
   mieszkaniowych jest działaniem nielegalnym.

   bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2004/2004002/px_2004002.pdf
   ze szczególnym uwzględnieniem str.6,14,15,28

   • gosiakz uzupełnienie 07.07.06, 16:16
    Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że administrowanie budynkami wspólnot
    mieszkaniowych przez zakłady budżetowe jest działaniem nielegalnym.

    bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki_kontroli_wstep/inform2004/2004002/px_2004002.pdf
    ze szczególnym uwzględnieniem str.6,14,15,28
  • desidero1 RegionalnaIzbaObrachunkowa w Gdańsku 08.07.06, 22:23
   z protokołu pokontrolnego :
   Prowadzenie obsługi administracyjnej wspólnot mieszkaniowych przez gminny
   zakład budżetowy jest niezgodne z art.7 ustawy o gospodarce komunalnej.
   zalecenia:
   Zaprzestać prowadzenia obsługi administarcyjnej wspólnot mieszkaniowych
   • serafin666 Re: RegionalnaIzbaObrachunkowa w Gdańsku 08.07.06, 22:43
    a ja się dalej upieram, że administrowanie wspólnotami, w obrębie których
    znajdują się mieszkania komunalne w żadnej mierze nie narusza zasad prawnych i
    jest prawem właściciela ; od biedy - mając na karku durnowatych biurokratów -
    można to potraktować jako gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej ; i po
    kłopocie
    • desidero1 gospodarstwo pomocnicze w ustawie o fin.publ. 09.07.06, 08:27
     Art. 26. ustawy o finansach publicznych
     (...)
     2. Gospodarstwo pomocnicze pokrywa koszty swojej działalności z uzyskiwanych
     przychodów własnych, z zastrzeżeniem ust. 4.
     Do przychodów własnych nie zalicza się dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych
     umów o podobnym charakterze dotyczących składników majątkowych odpowiednio
     Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
     • serafin666 Re: gospodarstwo pomocnicze w ustawie o fin.publ. 09.07.06, 13:53
      no i w porządku ; wspólnota mieszkaniowa nie generuje takich przychodów
    • rafal_zapadka Re: RegionalnaIzbaObrachunkowa w Gdańsku 10.07.06, 09:51
     Panie Serafin,
     dlaczego nie jest pan precyzyjny?
     Pana teza: "administrowanie wspólnotami [przez ADM-y], w obrębie których
     znajdują się mieszkania komunalne w żadnej mierze nie narusza zasad prawnych i
     jest prawem właściciela".
     Co właściwie pan twierdzi?
     1. Czy na życzenie właścicieli ADM-y mogą administrować WM, pomimo zakazu w
     ustawie o gosp. komunal.?
     2. Jeśli ustawa mówi, że działalność "nie może być prowadzona w formie zakładu
     budżetowego", to na jakiej podstawie lekceważy pan ten zakaz?
     3. Czy ADM ma prawo wykonywać zarząd zwykły, na podstawie decyzji prezydenta
     miasta, pomimo sprzeciwu właścicieli, którzy mają mniej niż 50% udziałów?

     Pozdrowienia - Rafał Zapadka
     • serafin666 Re: RegionalnaIzbaObrachunkowa w Gdańsku 10.07.06, 10:54
      gminny właściciel działa w rozmaitych formach prawnych ; konstytucja chroni
      jego prawo własności ; uprawnienia właściciela wynikają ( we wspólnotach ) z
      ustaw - i nie zawracajcie mi już głowy głupstwami ;

      co do pkt 3 ( Czy ADM ma prawo... ) - pytanie głupie a i Ci "pokrzywdzeni"
      właściciele takoż idioci - przecież poniżej 50% daje im prawo głosowania 1-1
     • gosiakz uchwała Sądu Najwyższego 10.07.06, 11:24
      Czy aby nie serafin666 podsyłał forumowiczom taka oto uchwałę Sądu Najwyższego
      z dnia 27 listopada 2003 r. III CZP 74/2003 ?

      "Osoba prawna, której wspólnota mieszkaniowa uchwałą podjętą z powołaniem się
      na art. 20 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali „powierzyła”
      zarząd wspólnotą, traci - po nowelizacji tego przepisu dokonanej ustawą z dnia
      16 marca 2000 r. status prawny zarządu wspólnoty".

      • grandy Re: uchwała Sądu Najwyższego 10.07.06, 12:31

       Gosiu, odróżnij osobę prawną jako zarząd wspólnoty wybrany w trybie art. 20 uowl od osoby prawnej administraującej we wspólnocie lub wykonującej zarząd nieruchomością na podstawie art. 18 uowl.

       To są trzy rózne przypadki, cytowana uchwała SN dotyczy tylko pierwszego, a problem tu dyskutowany raczej drugiego i trzeciego.

       Czy w tym chaosie argumentów, ktoś mogłby logicznie i wyczerpująco uzasadnić jedno lub drugie stanowisko? Chciałbym włączyć się do rozważań, ale muszę mieć jakiś punkt odniesienia.
       • wprost5 Grandy - no to zaprowadź porządek! 10.07.06, 12:42
        Skoro czujesz blusa, to na podstawie przytoczonych tu wypowiedzi postaraj się
        może sam, jako stojący nieco z boku, uporządkować problem, bo dyskusja idzie
        już chyba w złym kierunku. O ile Cie dobrze zrozumialem, to wyrózniasz trzy
        przypadki:
        1. wspolnotą zarządza osoba prawna wybrana w trybie art. 20 uwl,
        2. wspólnotą zarządza osoba prawna wybrana w trybie art. 18
        tejże ustawy,
        3. wspólnotą administruje osoba prawna wybrana w trybie art. 18
        tejże ustawy,

        Mnie ten temat zbytnio nie interesuje, ale innych tak i warto rzeczywiście to
        uporządkować i czymś tam podeprzec mając jednak na wzgledzie, że wiele uchwał
        SN nie jest źródłem prawa!.
        • gosiakz Re: Grandy - no to zaprowadź porządek! 10.07.06, 13:27
         plisss, Grandy jak w temacie !!!
         ale czy w ustawie o gospodarce nieruchomościami funkcjonuje
         pojęcie "administrownie nieruchomością" ? może przeoczyłam ?
         • grandy Re: Grandy - no to zaprowadź porządek! 10.07.06, 17:37

          Art. 185 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

          Zarządzanie nieruchomością polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości oraz zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości w tym bieżącego ADMINISTROWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ, jak również czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem oraz do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.


          Ja chętnie podyskutuję, ale nie wiem, o co tak naprawdę idzie spór?

       • apuchatka Re: uchwała Sądu Najwyższego 10.07.06, 14:01
        Witam Pana!
        Moje pytanie dotyczyło wyłacznie administrowania całym budynkiem wspólnoty
        mieszkaniowej prze zakład gospodarowania nieruchomościami jako jednostka
        budżetowa, w rozpatrywanych wspólnotach działają ich zarządy wybrani z pośród
        właścicieli mieszkań, więc co Pan na to?
        pozdrawiam
        apuchatka
        • grandy jednostki sektora finansów samorządowych 10.07.06, 17:31
         apuchatka napisała:
         > Moje pytanie dotyczyło wyłacznie administrowania całym budynkiem wspólnoty
         > mieszkaniowej prze zakład gospodarowania nieruchomościami jako jednostka
         > budżetowa, w rozpatrywanych wspólnotach działają ich zarządy wybrani z pośród
         > właścicieli mieszkań, więc co Pan na to?

         Na tak zadane pytanie, jest tylko jedna odpowiedź: jednostki budżetowe nie mogą prowadzić działalności gospodarczej i nie mogą sprzedawać świadczonych usług publicznych.

         Nie przypuszczam jednak, aby gminne administracje domów działały jako jednostki budżetowe. One najczęściej działają jako zakłady budżetowe lub gospodarstwa pomocnicze, a wówczas nie tylko mogą, ale muszą prowadzić działalność gospodarczą, ponieważ koszty swojej działalności muszą pokrywać z przychodów własnych.

         Niestety nie mam czasu na kompleksowe zgłębianie zagadnienia niezwiązanego z moją działalnością, ale jeżeli ktoś z dyskutantów postawi tezę i ją uzasadni, to z chęcią sprawdzę przytoczone argumenty.

        • gosiakz "klasyczny" układ 10.07.06, 20:25
         To "klasyczny" układ: wybrany Zarząd spośród właścicieli lub spoza ich grona, a
         de facto zarządza zakład budżetowy powołany do zarządzania nieruchomościami
         należącymi do majątku jednostki samorządu terytorialnego (JST) ( na pewno nie
         jednostka budżetowa; to dwa różne pojęcia ).
         Nie bez kozery NIK we Wrocławiu w wynikach pokontrolnych stwierdził , że :
         " Wszystkie skontrolowane zakłady budżetowe, oprócz zarządu nieruchomościami
         stanowiącymi własność gminy, administrowały także budynkami wspólnot
         mieszkaniowych, co nie powinno mieć miejsca i było działaniem nielegalnym.
         Działalność taka wykraczała bowiem poza zadania o charakterze użyteczności
         publicznej i zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce
         komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) nie mogła być prowadzona w
         formie zakładu budżetowego."

         A Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku stwierdziła, że :
         z protokołu pokontrolnego :
         "Prowadzenie obsługi administracyjnej wspólnot mieszkaniowych przez gminny
         zakład budżetowy jest niezgodne z art.7 ustawy o gospodarce komunalnej.
         zalecenia:
         Zaprzestać prowadzenia obsługi administracyjnej wspólnot mieszkaniowych".

         Niektórzy forumowicze wprost nie kwestionując opinii NIKu i RIO stoją murem za
         gminą odwołując się do konstytucyjnych praw właściciela jakim jest osoba prawna-
         gmina.
         Żadna delegatura NIK, ani żadna RIO nie wspomniały o tym ani słowem !!

         Sprawdź kto podpisuje wszystkie przelewy-faktury , przede wszystkim faktury
         wynagrodzenia dla zakładu budżetowego, czyj podpis znajduje się na karcie
         wzorów podpisów w banku , jeśli w ogóle wspólnota ma odrębny rachunek, kto
         podpisuje roczne sprawozdania finansowe i projekty planów gospodarczych.......
         A w ogóle to - jeśli wolno zapytać- gdzie poza miastem Łódź dzieją się
         takie "cuda" !!

         Pozdrawiam
         gosiakz@gazeta.pl

         • grandy rozważań ciąg dalszy 10.07.06, 21:42

          Moim zdaniem, jednostaka samorządu terytorialnego nie może wykonywać swojego prawa własności z taką samą swobodą, co osoba fizyczna. Tu musi działać zasada: obywatel może wszystko to, co nie jest zabronione; organ administracji publicznej może tylko to, na co mu przepisy pozwalają.

          Skoro art. 7 ustawy o gospodarce komunalnej wyrażnie zabrania prowadzenia przez zakłady budżetowe działalności wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej, to należy przyjąć, że gmina może prowadzić taką działalnośc wyłącznie w formie spółki kapitałowej.

          Aby dokończyć tego rozważania należałoby dowieść, że administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym wykracza poza zadania o chrakterze użyteczności publicznej. Czy ma ktoś wyrobione zdanie w tej sprawie? (Nie chodzi mi o samo stwierdzenie RIO, tylko o uzasadnienie prawne tego stwierdzenia).

          • serafin666 Re: rozważań ciąg dalszy 10.07.06, 22:22
           ja tego nie wymyśliłem :

           2003.09.11 wyrok NSA we Wrocławiu II SA/Wr 1234/03 OSS 2004/1/12
           Działalność polegająca na odpłatnym świadczeniu, na podstawie odrębnych umów,
           podmiotom innym niż gmina, usług dotyczących zarządzania nieruchomościami nie
           wchodzi w zakres zadań własnych gminy wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 8
           marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ma charakter komercyjny i jako taka
           wykracza poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.
           Działalność tę należy odróżnić od administrowania nieruchomościami wspólnymi,
           prowadzonego na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
           własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) stanowiącego, że w
           razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez dotychczasowych
           współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do
           każdego kolejnego nabywcy lokalu. Skoro gmina jest jednym ze współwłaścicieli
           nieruchomości wspólnej powstałej wskutek sukcesywnego wyodrębniania lokali
           mieszkalnych, to zarządzanie taką nieruchomością mieści się w zakresie zadań o
           charakterze użyteczności publicznej z tej to przyczyny, że wykonywane jest
           również i na rzecz gminy w zakresie jej własnych zadań w celu zaspokojenia
           zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.
           • gosiakz Gazeta Prawna - 1str.:Nr 187 (1043) czw.25.09.03r 11.07.06, 12:08
            Sprawa dotyczyła uchwały rady miejskiej Świdnicy. Przekształciła ona jednostkę
            budżetową, zajmującą się dotychczas administrowaniem budynkami, w zakład
            budżetowy pod nazwą Miejski Zarząd Nieruchomości. Wojewoda dolnośląski
            unieważnił jednak jeden z paragrafów statutu MZN.
            Paragraf ten stanowił, że jednym z zadań MZN będzie przyjmowanie w zarząd
            nieruchomości nie należących do miasta, ale do osób fizycznych i prawnych na
            podstawie stosownych umów. Inny stanowił, że do zadań zakładu będzie należało
            administrowanie nieruchomościami wspólnymi w czasie sukcesywnego wyodrębniania
            się poszczególnych lokali w gminnych budynkach.
            Wojewoda uznał, że odpłatne zarządzanie nieruchomościami innymi niż gminne
            wykracza poza zakres użyteczności publicznej. Artykuł 7 ustawy o gospodarce
            komunalnej nie pozwala na prowadzenie takiej działalności w formie zakładu
            budżetowego. Jeśli była taka potrzeba, gmina powinna w tym celu utworzyć
            odrębną spółkę prawa handlowego.
            Miasto broniło się twierdząc, że możliwość przyjmowania w zarząd nieruchomości
            nie wykracza poza zakres zadań użyteczności publicznej. W szczególności
            powoływało się na art. 18 ust. 2 ustawy o własności lokali, który mówi, że w
            razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez dotychczasowych
            współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do
            każdego kolejnego nabywcy lokalu. Z tych też powodów zarządzanie nadal
            budynkiem przez zakład budżetowy gminy znajduje oparcie w przepisach. Wojewoda
            argumentował, że zarządzanie nieruchomościami nie jest zadaniem, którego celem
            jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności zgodnie z
            art. 9 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.
            Wrocławski ośrodek Naczelnego Sądu Administracyjnego zgodził się z wojewodą. –
            Możliwość przyjmowania w zarząd innych podmiotów niż miejskie nie jest zadaniem
            o charakterze użyteczności publicznej. Ten rodzaj działalności mógł być
            prowadzony przez gminę tylko w formie spółki prawa handlowego – uzasadniała
            sentencję wyroku sędzia Julia Szczygielska.


            • serafin666 Re: Gazeta Prawna - 1str.:Nr 187 (1043) czw.25.09 11.07.06, 12:16
             trujesz ; administrowanie to nie zarząd
             • gosiakz Re: Gazeta Prawna - 1str.:Nr 187 (1043) czw.25.09 11.07.06, 19:42
              autor artykułu : Dominik Flunt
             • dobud Re: Gazeta Prawna - 1str.:Nr 187 (1043) czw.25.09 11.07.06, 22:01
              trujesz ;-)
              Ustawa o gospodarce nieruchomosciami zrównuje czynności zarządu i
              administrowania w przepisach dotyczących zarzadzania nieruhcomościami, a to z
              powodu omijania ustawy (przez takich jak Ty:-) przez podpisywanie umów o
              administrowanie, a faktycznie wykonywanie zarządzania nieruchomoscią wspólną.
              • bykira Re: Gazeta Prawna - 1str.:Nr 187 (1043) czw.25.09 13.07.06, 17:54
               weżcie się za coś konkretnego zamiast tylko narzekac
           • gosiakz informacja z NSA w Warszawie 31.07.06, 18:09
            cyt. :
            "Dodać jednocześnie należy, że orzeczenia NSA nie mają mocy powszechnie
            obowiązującej wykładni prawa."

            Monika Mikołajczyk
            Wydział Informacji Sądowej NSA          • gosiakz Re: rozważań ciąg dalszy 10.07.06, 23:11
           gminnym zasobem mieszkaniowym ?

           Zgodnie z art. 189 ustawy o gospodarce nieruchomościami: „Zarządzanie
           nieruchomościami należącymi do zasobów, o których mowa w art. 20, może być
           powierzone podmiotom tworzonym w tym celu przez Skarb Państwa lub jednostki
           samorządu terytorialnego, jeżeli zarządzanie będzie wykonywane przez zarządców
           nieruchomości wymienionych w art. 184 ust. 2”.

           Artykuł 184 ust. 2 analizowanej ustawy stanowi, iż: „Zarządcą nieruchomości
           jest osoba fizyczna posiadająca licencję zawodową nadaną w trybie przepisów
           rozdziału 4 niniejszego działu”.

           Z kolei artykuł 20 ustawy mówi, że: „ Tworzy się: (...) 2) gminne zasoby
           nieruchomości (...)”,
           natomiast art. 24 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż: „Do gminnego zasobu
           nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i
           nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące
           przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.”

           Ponadto, wszelkie ewentualne wątpliwości, co do sposobu traktowania
           nieruchomości wspólnot mieszkaniowych, rozwiewa art. 10 ust. 4 ustawy: „Jeżeli
           nieruchomość jest przedmiotem współwłasności Skarbu Państwa lub jednostek
           samorządu terytorialnego i osób trzecich, przepisy niniejszego działu stosuje
           się wyłącznie do gospodarowania udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu
           terytorialnego w tej nieruchomości.”

           Analiza przywołanych powyżej przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
           pokazuje, że możliwość powierzenia zarządzania gminnymi zasobami nieruchomości
           podmiotom tworzonym w tym celu przez jednostki samorządu terytorialnego (np.
           przez gminę), może nastąpić wyłącznie co do tych nieruchomości (gruntowych lub
           budynkowych), które są 100% własnością gminy lub są przedmiotem użytkowania
           wieczystego gminy.
           Tak więc powierzenie to nie może dotyczyć zarządzania nieruchomościami wspólnot
           mieszkaniowych, nawet z przeważającym udziałem gminy. Oznacza to, że rynek
           zarządzania nieruchomościami stanowiącymi własność wspólnot mieszkaniowych nie
           może być de iure obsługiwany przez podmioty komunalne, niezależnie od ich formy
           prawnej.

           To nie mój wywód, ale nie mam do tego linku !!!

           A ponadto w nowej ustawie o finansach publicznych o zakładach budżetowych
           ( nie tylko administrujących nieruchomościami) w art. 24 czytamy :
           1. Zakładami budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów
           publicznych, które:
           1) odpłatnie wykonują wyodrębnione zadania;
           2) pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych, z zastrzeżeniem
           ust. 4 i 5.
           2. Do przychodów własnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie zalicza się
           dochodów z najmu i dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze
           dotyczących składników majątkowych odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki
           samorządu terytorialnego.

           Ale to już zupełnie inna bajka !!!
           • gosiakz link - THX bykira ! 16.07.06, 19:58
            www.komunalne.info/repository/files/Olgierd_Dziecielski_-_Zarzadzanie_komunalnymi_zasobami_mieszkaniowymi.pdf
            • xxxll Re: link - THX bykira ! 16.07.06, 20:10
             nie można go otworzyć
             • gosiakz Re: link - THX bykira ! 16.07.06, 20:13
              U mnie się otwiera!!!
              • xxxll Re: link - THX bykira ! 31.07.06, 18:35
               u mnie juz też , licho nie śpi ; trolle atakują...
  • desidero1 Re: administrowanie przez Zakład Gospodarowania N 13.07.06, 19:39
   Problem gmin polega często na tym, że w gminie zarządza zasobami mieszkaniowymi
   jakaś jednostka organizacyjna gminy ( z reguły zakład budżetowy nie posiadający
   osobowości prawnej ani zdolności sądowej), która z różnych przyczyn
   praktycznych ma upoważnienie do tego, aby reprezentować gminę jako właściciela
   na zebraniu właścicieli lokali. Dochodzi często do takich sytuacji, że na
   zebranie właścicieli przychodzi w jednej osobie i głosuje reprezentant gminy,
   jako właściciela posiadającego większość udziałów w nieruchomości wspólnej. Ta
   sama osoba występuje także w roli zarządcy zasobami. Co się wtedy dzieje? Ta
   sama osoba w pewnym sensie rozgrzesza samego siebie z prowadzonej działalności,
   udziela sobie absolutorium, decyduje o tym, jakie będą opłaty w roku następnym
   a także o tym, że sam ma dalej prowadzić zarząd nieruchomością itd. W przypadku
   jeżeli nie robi tego, co robi najlepiej, praktycznie nie ma kontroli. Drobni
   właściciele, a jest ich liczebna większość, mogą pójść do sądu, ale z różnych
   powodów tego nie robią, najczęściej z braku środków.
   My walczymy o dwie rzeczy;
   o dochodzenie do racjonalności, a nawet kontroli ze strony właścicieli
   mniejszościowych tych decyzji podejmowanych przez zarządcę komunalnego. Będzie
   to w konsekwencji także korzystne dla gminy, bo będą oni pilnować, aby zarząd
   był dobrze prowadzony. Drobnym właścicielom pozostaje nie tylko droga sądowa,
   ale inny tryb głosowania.

   Z drugiej strony chodzi o to, ile ma być tych pozwów sądowych, więcej czy
   mniej. Bo jeśli większość nie będzie chodziła do sądu, to pozwów będzie mniej.
   Jeśli jeden właściciel jest skrzywdzony, to do sądu chodzi tylko jeden, a gdy
   skrzywdzona jest większość, to teoretycznie pozwów sądowych powinno być więcej.
   Tak więc chodzi o zabezpieczenie wspólnych interesów właścicieli bez względu na
   to, czy są to właściciele publiczni, czy prywatni.
   • gosiakz Ratusz odda dzielnicom domy komunalne? 13.07.06, 21:43
    W Warszawie z "Gazety Wyborczej":

    "Po środowym wyroku NSA PiS-owska ekipa w ratuszu musi poprawić reformę
    zarządzania budynkami komunalnymi."

  • gramat2 Re: administrowanie przez Zakład Gospodarowania N 13.07.06, 20:16
   Przecież art.25 ustawy o gospodarce nieruchomościmi świadczy o tym , że nawet
   gminnym zasobem nieruchomości winien
   gospodarować zarządca z imienia i nazwiska wyłoniony na podstawie przepisów o
   zamówieniach publicznych. Tak jak zrobił w roku ubiegłymTARNOBRZEG
   • gosiakz a w tym roku Lublin ! 31.07.06, 12:07
    Biuletyn Zamówień Publicznych nr 185 z dnia 2006-07-20. POZYCJA 37783

    OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – usługi. Lublin: Usługa administrowania
    lokalami, będącymi własnością Gminy Miasto Lublin, znajdującymi się w budynkach
    wspólnot mieszkaniowych wraz z utrzymaniem przyległych terenów zielonych i
    utwardzonych
    Zarząd Nieruchomości Komunalnych, ul. Grodzka, 20-112 Lublin, szacunkowa wartość
    całkowita (bez VAT): 674 000 PLN.
    Przetarg nieograniczony.
    Zamówienia udzielono: Z.W. LUB-KOM Sp. z o.o., D.A.D. ADREM Sp. z o.o., Z.W.
    ADE-EM CENTRUM Sp.z o.o., ADM ŚRÓDMIEŚCIE Sp. z o.o., AiZN DOM Sp.z o.o.
    USŁUGI ADM Sp. z o.o., ZON ADMINA Sp. z o.o., Z.W. AD-BUD Sp. z o.o., P.W.
    KONKRET Sp. z o.o., AiZN DOM Sp. z o.o. USŁUGI ADM Sp. z o.o., Z.O.N. ADMINA Sp.
    z o.o.

    www.przetargi.egospodarka.pl/37783_usluga-administrowania-lokalami-bedacymi-wlasnoscia-Gminy-Miasto-Lublin-znajdujacymi-sie-w-budynkach-wspolnot-
    mieszkaniowych-wraz-z-utrzymaniem-przyleglych-terenow-zielonych-i-
    utwardzonych_2006_2.html
    • dobud Re: a w tym roku Lublin ! 31.07.06, 12:29
     Wynika z tego, że TYLKO lokalami komunalnymi, a nie nieruchomością wspólną, a
     takze terenami wokół budynków będących zapewne wlasnością gminy.

     Od zarządzania nieruchomościami wspólnymi odchodzi też Wrocław, a w Opolu jest
     tak już od 1998 r.
     • gosiakz a dokładniej jak to jest w Opolu ? 01.08.06, 12:20
      Uchwałą Rady Miasta Opola zlikwidowano od 1 stycznia 2000r. Miejski Zarząd
      Budynków.
      Prawa i obowiązki przejęło Miasto Opole, zadania wykonywane przez MZB
      przejął Urząd Miasta Opole, a mienie znajdujace się w użytkowaniu MZB
      przekazano w całosci na rzecz Urzędu Miasta Opole.
      A kto zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami od 2000r. należącymi do majątku
      j.s.t. i stanowiącymi współwłasność ?

      gosiakz@gazeta.pl
      • dobud Re: a dokładniej jak to jest w Opolu ? 06.08.06, 15:27
       Gosiu....
       MZB w Opolu zlikwidowano wtedy, keidy piszesz, ale faktyczne administrowanie
       lokalami komunalnymi już od 1 stycznia 1998 r. przejęły społki prywatne po
       przeprowadzeniu przetargu. MZB był przez 2 lata zarządcą mienia komunalnego w
       imieniu Gminy, a po jego rozwiazaniu przejął tę funkcję Wydział Lokalowy UM.
  • desidero1 to działalność gospodarcza zakładów budżetowych ! 20.07.06, 20:44
   ZAKŁADY BUDŻETOWE. SPÓŁKI KOMUNALNE
   Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez gminy

   Samorząd terytorialny często decyduje się na prowadzenie działalności
   gospodarczej. Gdy jej celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, to jest to
   wręcz jego obowiązek. Niestety, konkurencja między przedsiębiorstwami
   komunalnymi i prywatnymi przedsiębiorcami bywa nierówna. Za naruszenie zasad
   konkurencji gminie grozi kara finansowa do 10 proc. jej przychodów.

   Nr 110 (1728) środa 07 czerwca 2006 r.
   www.gazetaprawna.pl/index.php?action=showNews&dok=1728.87.52.2.1.1.0.3.htm
  • majkowa Artykuł z Gazety Prawnej 20.07.06, 21:41
   ZAKŁADY BUDŻETOWE. SPÓŁKI KOMUNALNE
   Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez gminy

   Samorząd terytorialny często decyduje się na prowadzenie działalności
   gospodarczej. Gdy jej celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, to jest to wręcz
   jego obowiązek. Niestety, konkurencja między przedsiębiorstwami komunalnymi i
   prywatnymi przedsiębiorcami bywa nierówna. Za naruszenie zasad konkurencji
   gminie grozi kara finansowa do 10 proc. jej przychodów.

   Działalność gospodarcza stanowi jeden ze sposobów realizacji podstawowych zadań
   jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki te, nie tylko w Polsce, ale także
   w państwach europejskich, mają bowiem obowiązek prowadzić działalność
   gospodarczą związaną z realizacją zadań łączących się z zaspokajaniem zbiorowych
   potrzeb swoich mieszkańców.

   Lokalni przedsiębiorcy bywają często odsuwani od świadczenia usług, gdyż monopol
   w tym zakresie zapewniają sobie gminy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
   prowadzi coraz to nowe postępowania antymonopolowe przeciwko gminom lub spółkom
   komunalnym, w których gminy mają większość udziałów. Gminy naruszają bowiem
   konkurencję na lokalnych rynkach – zapewniają sobie monopol na usługi
   przewozowe, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, składowanie odpadów, a nawet
   usługi pogrzebowe. UOKiK zarzuca gminom nadużywanie dominującej pozycji na rynku
   (czyli pozycji przekraczającej 40-procentowy udział w rynku). Takie działania
   gmin przejawiają się w ten sposób, że gminy ograniczają dostęp do rynku lokalnym
   przedsiębiorcom (np. odmawiają możliwości świadczenia niektórych usług) lub
   narzucają im uciążliwe warunki prowadzenia działalności (np. wydają zezwolenia
   na świadczenie usług na bardzo krótkie okresy).

   Gminy muszą liczyć się z tym, że za naruszanie konkurencji grożą im wysokie kary
   (np. na gminę Gliwice nałożona została kara w wysokości 650 tys. zł). W świetle
   prawa ochrony konkurencji gmina, z uwagi na fakt, że świadczy usługi, jest
   bowiem traktowana jak przedsiębiorca. Prezes UOKiK może nałożyć na gminę karę w
   wysokości do 10 proc. przychodów za ubiegły rok. Taka kara jest płacona z
   budżetu gminy i de facto uderza w całą społeczność samorządową. Mniej jest
   bowiem pieniędzy na zaspokajanie tzw. zbiorowych potrzeb mieszkańców – np.
   związanych z ochroną zdrowia, szkolnictwem czy mieszkalnictwem.

   Samorząd terytorialny często decyduje się na prowadzenie działalności
   gospodarczej. Gdy jej celem jest zaspokajanie potrzeb ludności, to jest to wręcz
   jego obowiązek. Niestety, konkurencja między przedsiębiorstwami komunalnymi i
   prywatnymi przedsiębiorcami bywa nierówna. Źle, jeśli z tego powodu prywatni
   przedsiębiorcy wycofują się z rynków lokalnych, a ludność otrzymuje usługi
   droższe i o niższym standardzie.

   Działalność gospodarcza stanowi jeden ze sposobów realizacji podstawowych zadań
   jednostek samorządu terytorialnego. Jednostki te, nie tylko w Polsce, ale także
   w państwach europejskich, mają bowiem obowiązek prowadzić działalność
   gospodarczą związaną z realizacją zadań łączących się z zaspokajaniem zbiorowych
   potrzeb swoich mieszkańców. W Polsce taki obowiązek został nałożony na samorządy
   przez ustawę z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997
   r. nr 9, poz. 43 z póź. zm.).

   W ustawie tej zawarto krótką definicję gospodarki komunalnej. Są to zadania o
   charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące i ciągłe
   zaspokajanie potrzeb ludności, takich jak np. zaopatrzenie mieszkańców w wodę,
   doprowadzenie kanalizacji, zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną, lokalny
   transport zbiorowy, usuwanie odpadów oraz utrzymanie porządku i czystości i
   zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa. Są one realizowane poprzez świadczenie
   usług, które są powszechnie dostępne.

   Gmina jest przede wszystkim organem władzy publicznej, przez co siłą rzeczy musi
   przejąć określone funkcje interwencyjne w gospodarce. Chodzi tu zwłaszcza o
   dziedziny działalności społecznie niezbędnej, w których podmioty prywatne nie są
   zainteresowane podjęciem działalności, np. z powodu braku opłacalności,
   związanej z tworzeniem nowych miejsc pracy, o podtrzymywanie lokalnych tradycji
   i lokalnych ośrodków aktywności gospodarczej i kulturalnej.

   WAŻNE
   Jeżeli nie ma innego sposobu wykonania zadań ważnych dla społeczności
   lokalnej, np. poprzez powierzenie ich prywatnym przedsiębiorcom, to samorząd
   jest zobowiązany do podjęcia takiej działalności samodzielnie.

   Jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje w związku z tym swoboda w
   podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu komunalnej działalności gospodarczej. Jeżeli
   zatem nie ma innego sposobu wykonania zadań, np. poprzez powierzenie ich
   prywatnym przedsiębiorcom, to samorząd jest zobowiązany do podjęcia takiej
   działalności samodzielnie.

   PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.
   z 1997 r. nr 9, poz. 43 ze zm.).

   Art. 6. 1. Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego mogą powoływać,
   likwidować lub przekształcać komunalne zakłady budżetowe zgodnie z przepisami
   ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. – Prawo budżetowe (Dz.U.
   z 1993 r. nr 72, poz. 344 ze zm.).
   2. Komunalne zakłady budżetowe prowadzą gospodarkę finansową na zasadach
   określonych w przepisach prawa budżetowego.

   Obowiązek ten spoczywa przede wszystkim na gminach jako podstawowych jednostkach
   samorządu terytorialnego. Do obowiązku powiatów i województw należą natomiast
   zadania o charakterze uzupełniającym i pomocniczym, które np. ze względów
   technicznych nie mogą być zrealizowane na poziomie gmin.

   Poza sferą użyteczności publicznej

   Działalność gospodarcza gmin nie ogranicza się wyłącznie do sfery użyteczności
   publicznej. Ustawa o gospodarce komunalnej daje możliwość prowadzenia przez
   samorządy działalności w celach zarobkowych. Działalność taka podlega jednak
   daleko idącym ograniczeniom. Może jej dokonywać jedynie gmina. Ustawa stanowi,
   że gmina może prowadzić zarobkową działalność gospodarczą jedynie wtedy, gdy na
   jej terenie istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej, występujące
   bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia wspólnoty, a
   zastosowanie innych działań lub środków prawnych nie doprowadziło do zwiększenia
   aktywności gospodarczej, a w szczególności do znacznego ożywienia rynku
   lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia.

   Gmina musi wykazać zatem, że na jej terenie występują problemy, których nie
   można inaczej rozwiązać niż poprzez przejęcie inicjatywy gospodarczej przez
   gminę. Ograniczenia te nie mają jednak zastosowania, gdy gmina chce nabyć akcje
   lub udziały spółek zajmujących się czynnościami bankowymi, ubezpieczeniowymi
   oraz działalnością doradczą, promocyjną, edukacyjną i wydawniczą na rzecz
   samorządu terytorialnego. Tego rodzaju działalność bardzo mocno związana jest ze
   środkami finansowymi, a przez to ma ogromne znaczenie dla rozwoju gminy. Między
   innymi z tych powodów ustawodawca polski zdecydował, że w tym obszarze
   działalności samorządy terytorialne nie powinny być ograniczane.

   Z kolej województwo poza sferą użyteczności publicznej może działać jedynie
   wtedy, gdy działalność ta polega na wykonywaniu czynności promocyjnych,
   edukacyjnych i wydawniczych służących rozwojowi województwa. Powiat nie może
   natomiast prowadzić działalności gospodarczej ukierunkowanej wyłącznie na zysk.
   Takie rozwiązania wynikają między innymi z tego, że to gmina jest podstawową i
   najmniejszą jednostką podziału terytorialnego i to ona najlepiej powinna
   wiedzieć, czy na jej terenie jest potrzeba rozpoczynania samorządowej
   działalności gospodarczej. Ponadto dzięki takim uregulowaniom nie jest możliwa
   konkurencja między np. gminnymi i powiatowymi spółkami, która nie miała by
   korzystnego wpływu na rozwój i bezpieczeństwo lokalnej społeczności.

   ORZECZNICTWO NSA

   Gospodarka komunalna a działalność gospodarcza

   Zasadnicza odmienność między gospo
   • majkowa Re: Artykuł z Gazety Prawnej 20.07.06, 21:43
    ORZECZNICTWO NSA

    Gospodarka komunalna a działalność gospodarcza

    Zasadnicza odmienność między gospodarką komunalną a działalnością gospodarczą
    polega głównie na tym, że gospodarka komunalna nie ma celu zarobkowego. Musi się
    ona mieścić w ramach działalności komunalnej, a jej obligatoryjnym celem
    pozostaje wykonywanie zadań własnych gminy, w tym zaspokajanie zbiorowych
    potrzeb wspólnoty (zadań użyteczności publicznej). Gmina jest przede wszystkim
    organem władzy publicznej, przez co siłą rzeczy musi przejąć określone funkcje
    interwencyjne w gospodarce. Chodzi tu zwłaszcza o dziedziny działalności
    społecznie niezbędnej, w których podmioty prywatne nie są zainteresowane
    podjęciem działalności (np. brak opłacalności), o tworzenie nowych miejsc pracy,
    o podtrzymywanie lokalnych tradycji i lokalnych ośrodków aktywności gospodarczej
    i kulturalnej.
    Wyrok NSA z 19 stycznia 2003 r., SA/Gd 1968/02, OSS z 2003 r. nr 4, poz. 105

    Formy organizacyjne

    Jednostki samorządu terytorialnego mogą samodzielnie podejmować decyzje, w
    jakiej formie organizacyjnej chcą prowadzić działalność gospodarczą. Przepisy
    umożliwiają im tworzenie zakładów budżetowych lub spółek prawa handlowego.
    Spółki posiadają większą niezależność przy wykonywaniu swoich zadań. Dodatkowo
    ich wewnętrzna struktura i organizacja lepiej sprawdza się na wolnym rynku,
    który powstał w Polsce w 1989 roku.

    Zakłady budżetowe są powoływane i odwoływane przez radę gminy, powiatu lub
    sejmik województwa. Prowadzą one działalność w imieniu i na rachunek danej
    jednostki samorządu terytorialnego, jednak w swoich działaniach są samodzielne.
    Zakłady budżetowe są silnie powiązane z budżetem samorządu. Środki finansowe na
    jego działalność w całości pochodzą z budżetu gminy, a ewentualny zysk, który
    zostanie w nim wypracowany w całości, zostaje do niego odprowadzany. Każda
    gmina, która zdecyduje się na założenie zakładu budżetowego, ma pewność, że
    będzie miała kontrolę nad jego działalnością.

    Inną formą prowadzenia działalności gospodarczej przez samorządy są spółki
    handlowe. W myśl obecnie obowiązujących przepisów jednostki samorządu
    terytorialnego w sferze użyteczności publicznej mogą tworzyć jedynie spółki z
    ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne.

    PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.
    z 1997 r. nr 9, poz. 43 ze zm.).

    Art. 10a. 1. W spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego działa
    rada nadzorcza.
    2. Do rad nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego
    stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem przepisów
    niniejszej ustawy.

    Natomiast jeżeli gmina prowadzi zarobkową działalność gospodarczą, która
    ukierunkowana jest przede wszystkim na osiąganie zysków, to może także tworzyć
    spółki osobowe prawa handlowego (czyli spółkę jawną, komandytową i
    komandytowo-akcyjną). Dodatkowo gminy mogą prowadzić swoją działalność także w
    formie jednoosobowych spółek gminnych. Spółki z udziałem samorządu
    terytorialnego są prowadzone na ogólnych zasadach unormowanych przepisami
    kodeksu spółek handlowych.

    Ponadto jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzać wykonywanie zadań z
    zakresu gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub jednostkom
    organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, w drodze umowy na zasadach
    ogólnych – z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych lub odpowiednio –
    przepisów o zamówieniach publicznych oraz przepisów o działalności pożytku
    publicznego i o wolontariacie.

    Dominacja gminy

    Gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność gospodarczą z różnych
    względów stoją niejednokrotnie na zdecydowanie lepszej pozycji w stosunku do
    innych podmiotów gospodarczych.

    Podmioty gospodarcze stanowiące własność gminy często korzystają z ulg i
    zwolnień i innych preferencji, które nie przysługują innym podmiotom działającym
    na tym samym rynku. Szczególne traktowanie nie wynika zasadniczo z
    efektywniejszej działalności, ale z decyzji organu władzy. W takim przypadku
    jednostka może wykazywać zysk, który by nie wystąpił w warunkach normalnej
    konkurencji rynkowej. Poza tym, w przypadku przedsiębiorstw wielobranżowych,
    często dochodzi do sytuacji, gdzie dochód z jednego rodzaju działalności służy
    pokrywaniu strat w drugim. Uniemożliwia to rzeczywistą ocenę rentowności
    niektórych gałęzi działalności.

    Drugim aspektem świadczącym o strategicznej pozycji komunalnych podmiotów
    gospodarczych jest to, że są one niekiedy jedynym lub dominującym dostawcą
    pewnych towarów i usług. Mogą one wówczas dyktować cenę i uzyskiwać większe
    zyski bez dodatkowych nakładów i kosztów. Związane jest to z możliwością
    wywierania nacisku na lokalne władze, które udzielają odpowiednich preferencji,
    albo z posiadaniem ogromnego majątku, którego nie mają inne podmioty. Dotyczy to
    w szczególności przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych oraz
    dystrybutorów energii cieplnej i gazu.

    Komunalne podmioty gospodarcze korzystają także z innych preferencji. Mają one
    możliwość uzyskania informacji niedostępnych dla innych podmiotów. Poza tym
    nierentowne przedsiębiorstwa korzystają niejednokrotnie ze wsparcia budżetu, na
    co oczywiście podmioty prywatne liczyć nie mogą. Ogromnym ułatwieniem jest także
    możliwość dysponowania mieniem gminy. Takie sytuacje występują jednak przede
    wszystkim w większych i bogatych samorządach, w których rynek i zapotrzebowanie
    na usługi jest duży. W gminach tych z łatwością można by było znaleźć prywatnych
    przedsiębiorców, którzy często taniej i z lepszymi efektami dla lokalnej
    społeczności zastąpiłyby przedsiębiorstwa komunalne.

    WAŻNE
    Gmina, która świadczy usługi, jest traktowana jak przedsiębiorca. Jeśli
    łamie zasady konkurencji, musi się liczyć z karą w wysokości do 10 proc.
    przychodów za ubiegły rok.

    Naruszenia konkurencji

    Lokalni przedsiębiorcy bywają często odsuwani od świadczenia usług, gdyż monopol
    w tym zakresie zapewniają sobie gminy. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
    prowadzi coraz to nowe postępowania antymonopolowe przeciwko gminom lub spółkom
    komunalnym, w których gminy mają większość udziałów. Gminy naruszają bowiem
    konkurencję na lokalnych rynkach – zapewniają sobie monopol na usługi
    przewozowe, odprowadzanie ścieków i wywóz śmieci, składowanie odpadów, a nawet
    usługi pogrzebowe. UOKiK zarzuca gminom nadużywanie dominującej pozycji na rynku
    (czyli pozycji przekraczającej 40-procentowy udział w rynku). Takie działania
    gmin przejawiają się w ten sposób, że gminy ograniczają dostęp do rynku lokalnym
    przedsiębiorcom (np. odmawiają możliwości świadczenia niektórych usług) lub
    narzucają im uciążliwe warunki prowadzenia działalności (np. wydają zezwolenia
    na świadczenie usług na bardzo krótkie okresy).

    Przykładowo, gminy zabraniają prywatnym przewoźnikom korzystania z przystanków
    miejskich, a to oznacza dla nich de facto zakaz świadczenia tego rodzaju usług.
    Zdarza się również, że ustalają przedsiębiorcom dowolne, rażąco krótkie, terminy
    obowiązywania zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na składowaniu i
    wywozie odpadów (np. 2-miesięczne, podczas gdy mogą wydać zezwolenie nawet na 10
    lat). Inny przykład – gminy nierówno traktują przedsiębiorców, ustalając wobec
    nich różne stawki czynszu za najem lub dzierżawę gminnych nieruchomości.

    Gminy muszą liczyć się z tym, że za naruszanie konkurencji grożą im wysokie kary
    (np. na gminę Gliwice nałożona została kara w wysokości 650 tys. zł). W świetle
    prawa ochrony konkurencji gmina, z uwagi na fakt, że świadczy usługi, jest
    bowiem traktowana jak przedsiębiorca. Prezes UOKiK może nałożyć na gminę karę w
    wysokości do 10 proc. przychodów za ubiegły rok. Taka kara jest płacona z
    budżetu gminy i de facto uderza w całą społeczność samorządową. Mniej jest
    bowiem pieniędzy na zaspokajanie tzw. zbiorowych potrzeb mieszkańców – np.
    związanych z ochroną zdrowia, szkoln
    • majkowa Re: Artykuł z Gazety Prawnej 20.07.06, 21:45
     Prezes UOKiK może nałożyć na gminę karę w wysokości do 10 proc. przychodów za
     ubiegły rok. Taka kara jest płacona z budżetu gminy i de facto uderza w całą
     społeczność samorządową. Mniej jest bowiem pieniędzy na zaspokajanie tzw.
     zbiorowych potrzeb mieszkańców – np. związanych z ochroną zdrowia, szkolnictwem
     czy mieszkalnictwem.

     ZADANIA WŁASNE GMINY

     Sfery zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej m.in. dotyczą:
     • ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i
     przyrody oraz gospodarki wodnej,
     • gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
     • wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków
     komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
     i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i
     cieplną oraz gaz,
     • lokalnego transportu zbiorowego,
     • ochrony zdrowia,
     • pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
     • polityki prorodzinnej,
     • gminnego budownictwa mieszkaniowego,
     • edukacji publicznej,
     • kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony
     zabytków i opieki nad zabytkami,
     • kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
     • targowisk i hal targowych,
     • zieleni gminnej i zadrzewień,
     • cmentarzy gminnych,
     • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej
     i przeciwpowodziowej,
     • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów
     administracyjnych,
     • wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
     • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
     • współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw,
     • promocji gminy.


     Ewa Usowicz, Arkadiusz Jaraszek, Adam Makosz
     • gramat2 Re: Artykuł z Gazety Prawnej 30.07.06, 21:58
      Pozwolę sobie przytoczyć zawarte w uzasadnieniu sądowym stwierdzenie :

      Działalność polegająca na odpłatnym świadczeniu, na podstawie odrębnych umów,
      podmiotom innym niż gmina, usług dotyczących zarządzania nieruchomościami nie
      wchodzi w zakres zadań własnych gminy wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 8
      marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ma charakter komercyjny i jako taka
      wykracza poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.}
      Działalność tę należy odróżnić od administrowania nieruchomościami wspólnymi,
      prowadzonego na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
      własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) stanowiącego, że w
      razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez dotychczasowych
      współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do
      każdego kolejnego nabywcy lokalu. Skoro gmina jest jednym ze współwłaścicieli
      nieruchomości wspólnej powstałej wskutek sukcesywnego wyodrębniania lokali
      mieszkalnych, to zarządzanie taką nieruchomością mieści się w zakresie zadań o
      charakterze użyteczności publicznej z tej to przyczyny, że wykonywane jest
      również i na rzecz gminy w zakresie jej własnych zadań w celu zaspokojenia
      zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej.

      Czy ktoś umie wyjaśnić jaka jest różnica między zarządzaniem z
      administrowaniem ??????
      Jeśli zakłąd budżetowy ma tylko administrować, to co to oznacza ??????
  • gosiakz pozornie legalne umowy ! 04.08.06, 08:38
   Gminne zakłady budżetowe nie posiadające osobowości prawnej podpisują umowy -
   gwarantujące zarządcom wypełnione portfele - o administrowanie budynkami, w
   których część lokali należy do osób prywatnych czyli ze wspólnotami
   mieszkaniowymi. Podpisują albo i nie !
   Cóż z tego, że ustawa o gospodarce komunalnej zabrania tym zakładom
   podejmowania działalności, która nie ma charakteru użyteczności publicznej ?
   Jeżeli właściciele chcą zawrzeć taką umowę to kierownik jednostki komunalnej ją
   podpisze, korzystając z szerokiego, wieloletniego już przyzwolenia na
   praktykowanie przez gminy tego procederu.
   Kogo interesuje fakt, że umowa sprzeczna z prawem nie będzie ważna albo że
   kierownik zakładu budżetowego nie ma licencji zarządcy ?
   A kogo interesuje w jaki sposób i czy w ogóle są rejestrowane i wykazywane w
   sprawozdaniach finansowych zakładów budżetowych wpływy od osób fizycznych ?

   Najważniejsze, że właściciele wyodrębnionych lokali zasilą komunalną kiesę i
   zapewnią zyski paru osobom !!!

   • gosiakz Re: pozornie legalne umowy ! 10.08.06, 18:47
    Z tych pozornie legalnych umów gminne zakłady budzetowe czerpią dochody od
    wspólnot mieszkaniowych.
    Zobowiązane są prawem do wykazania przychodów własnych, dotacji oraz kosztów i
    innych obciążeń.
    Wykazują je w sprawozdaniach finansowych o symbolu Rb-30 na dzień 31 grudnia i
    30 czerwca każdego roku obrachunkowego. Przekazują je zarządowi j.s.t. (
    przełożonym), a ten powinien do sprawozdania zbiorczego dołączyć załączniki -
    m.in. Rb-30 wszystkich zakładów budżetowych i przekazać do właściwych
    terytorialnie regionlnych izb obrachunkowych ( państwowa jednostka budżetowa
    nadzorująca i kontrolujaca budżety j.s.t.).
    Łódzka RIO NIE POSIADA TAKICH SPRAWOZDAŃ, o czym zostałam poinformowana przez
    zastępcę Prezesa RIO p. dr Jadwigę Chwiałkowską i nie ma danych o przychodach
    poszczególnych zakładów budżetowych z tytułu odpłatnego administrowania od
    wspólnot mieszkaniowych !!

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka