Dodaj do ulubionych

Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę

14.07.06, 08:40
Mam pytanie:
Czy ZARZĄDCA może zbierać głosy w trybie indywidualnego ich zbierania? (nie
było kworum na zebraniu) Ustawa o Własności Lokali mówi:

"Art. 23. 1. Uchwały właścicieli lokali są podejmowane bądź na zebraniu, bądź
w drodze indywidualnego zbierania głosów przez zarząd; uchwała może być
wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze
indywidualnego ich zbierania. "
Obserwuj wątek
  • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 14.07.06, 10:55
   Jeżeli chodzi od strony technicznej to może choć nie powinen. Ważne jest by
   Zarząd WM podpisał protokół z takiego głosowania. O trzeci ( nie mylić z
   wynikami) nalezy powiadomić wszystkich właścicieli lokali zachowując forme
   pisemną.
   • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę CD 14.07.06, 11:00
    Tu też coś znajdziesz dla siebie

    prawo-nieruchomosci.krn.pl/
   • babczyk Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 14.07.06, 11:11
    Oj Jędrus Jedruś. Zarządca jest tylko zarządcą czy tez admninistratorem i nic
    mu do tego, aby odwalać pracę za zarząd którego to jest obowiązkiem zbierać
    głosy pod daną uchwałą, gdyż w przeciwnym razie.....

    - Podjęcie przez wspólnotę mieszkaniową uchwały w drodze indywidualnego
    zbierania głosów, dokonanego przez osoby nieuprawnione może stanowić podstawę
    jej uchylenia przez sąd, jeżeli uchybienie to miało lub mogło mieć wpływ na jej
    treść - art. 23 ust. 1 ustawy o własności lokali (t. jedn.: Dz. U. 2000 r. Nr
    80 poz. 903).
    Niedopełnienie ustawowego obowiązku powiadomienia każdego właściciela o treści
    uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów (art. 23 ust. 3 wyżej
    wymienionej ustawy) nie ma wpływu na skuteczność uchwały - orzekł Sąd Najwyższy
    w wyroku z dnia 8 lipca 2004 r. (IV CK 543/2003).
    • kamilh1 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 14.07.06, 11:26
     Ojjj! Po pierwsze to dzięki wielkie za zainteresowanie problemem :)

     Jeśli jest Zarządca to nie ma Zarządu. Wynika to jasno z UoWL.
     Są możliwe dwa układy:
     1. Zarządca
     2. Zarząd + Administrator (firma zarządzająca czy jak to jeszcze nazwiemy)

     U nas jest ten pierwszy przypadek, więc nie ma Zarządu, bo go być nie może! Stąd
     moje pytanie.

     Więc jak to jest ze zbieraniem tych głosów?
     • irena108 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 14.07.06, 11:52
      Odnosnie tych dwóch opcji o kotych Pan wspomina to mysle ze w Pana przypadku
      zarząd nieruchomoscia wspolnoa powierzono osobie prawnej, ktora jednoczesnie
      pelni funkcje zarzadu i zarzadzania (administrowania). Po prostu zarzad nie
      zlecil tego zewnetrznej firmie (zarzadcy).
      Odnosnie zbierania glosow to obowiazek ten spoczywa na zarządzie (wg ustawy).
      Mozliwa jest taka sytuacja, ze zarzad w umowie o zarzadzanie zlecil obowiazek
      zwolywania zebran i organizowania zbierania glosow zarzadcy lecz to zarzad
      ostatecznie odpowiada za glosowanie w taki sposob.
      • serafin666 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 14.07.06, 12:14
       bredzisz
      • kamilh1 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 14.07.06, 12:19
       Odpowiadam:

       Jest to typowy układ post-developerski. W akcie notarialnym każdy podpisał, że
       zrząd sprawuje firma wskazana przez Developera. Czyli wybraliśmy Zarządcę. Nie
       ma Zarządu (UoWL).

       Nie możemy tu mówić o tym, że Zarząd coś zlecił czy nie zlecił. Nigdy nie było
       Zarządu. Od początku był Zarządca.

       Natomiast UoWL mówi, że głosy zbiera Zarząd a nie Zarządca.

       Tak więc jak to jest z tym zbieraniem głosów?
     • netha1 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 14.07.06, 13:33
      Witam :)
      Znam w Wałbrzychu jeszcze 3 układ : Zarządca (firma Moderator)i kilkanaście
      Zarządów wspólnot mieszkaniowych, które podpisały z nim umowy o ZARZĄDZANIE
      nieruchomoscią. Większośc ważnych uchwał podejmowana jest poza zebraniami
      (nawet wybór Zarządu.
      Tryb indywidualnego zbierania głosów odbywa się następująco :

      1. Pewnego dnia przychodzi jeden lub dwóch członków Zarządu i prosi o
      podpisanie się ("na kolanie") na zbiorczej liście głosowania. Nikt z
      właścicieli nie jest WCZEŚNIEJ poinformowany o TREŚCI uchwały i DNIU
      przeprowadzenia głosowania.
      A w przypadku uchwał podejmowanych na zebraniu rocznym WSZYSCY właściciele są
      powiadamiani o projektach uchwał przynajmniej na tydzień przed głosowaniem i
      mają dużo czasu na zapoznanie się z ich treścią.
      Tryb zbierania głosów pozwala niektórym Zarządcom pozbyć sie kłopotliwego
      rozpatrywania treści uchwały i dyskusji niektórych niewygodnych włascicieli.

      2. Właściciele, którzy byli nieobecni w domu podczas indywidualnego zbierania
      głosów, nie wiedzą nawet,że odbyło się głosowanie nad uchwałą.
      Zgodnie z UWL art. 32. 1. O zebraniu właścicieli zarząd lub zarządca, któremu
      zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1,
      zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed
      terminem zebrania.
      2. W zawiadomieniu należy podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W
      wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli
      lokali należy wskazać treść tej zmiany.
      Wynika z tego, że tryb podejmowania uchwał na zebraniu jest bardziej zgodny z
      przyjętymi normami prawnymi i społecznymi niż "dziki" tryb zbierania głosów po
      mieszkaniach !!! A przecież w obu przypadkach powinna być zachowana taka sama
      procedura. I taki zapis powinien się znależć w Regulaminie Wspólnoty,
      skoro "zapomniał" o nim ustawodawca.

      3. Podczas indywidualnego zbierania głosów Zarząd "omija" niektórych
      niewygodnych właścicieli. Do części w ogóle nie dociera gdy zbierze wymagane
      50,01% głosów. W ten sposób ci właściciele zostali pozbawieni PRAWA głosu, co
      jest chyba niezgodne z naszą Konstytucją i zwykłą sasiedzką uczciwością.

      4. UWL art.23 "O treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów
      zebranych indywidualnie, każdy właściciel lokalu powinien zostać powiadomiony
      na piśmie".
      Jest tu kolejne pole do nadużyć przez Zarządców. W przypadku uchwał podjętych
      na zebraniu, dniem wejścia w życie uchwały jest dzień zebrania, i od tego dnia
      właściciel ma 6 tygodni na jej zaskarżenie.
      Natomiast w przypadku uchwał, podjętych w drodze indywidualnego zbierania
      głosów czas na zaskarżenie uchwały biegnie od dnia POWIADOMIENIA własciela na
      piśmie. A pan Zarządca może takie powiadomienie o uchwale wysłać np. po 4
      tygodniach. W tym czasie uchwała np. o nieuzasadnionym malowaniu klatki
      schodowej bedzie już dawno wykonana !!!

      -
      • kamilh1 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 14.07.06, 13:46
       Dziekuje za wypowiedz, jednak prosze nie robic OT w tym temacie. Chce uzyskac
       odpowiedz na moje pytanie a glos netha1 zaciemnia tylko sprawę. Poza tym piszesz
       o ukladnie 2 tylko nazywasz Administratora Zarządcą.
       • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 14.07.06, 16:21

        DO kamilh1

        Panie kolego, a możesz wskazać w prawie wspólnotowym, że występuje taki podmiot
        jak administrator. Administrator wg mnie to stanowisko w strukturze Zarządcy
        podobnie jak w spółdzielczości mieszkaniowej jest to wakat.

        Czy słyszłałeś o takim określeniu jak Zarządca Nieruchomosci Wspólnej?

        Czytając twe wpisy wyczuwam podejście do tematu przez pryzmat spółdzielczości
        mieszkaniowej i oczekujesz by to ci potwierdzić.
        • kamilh1 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 14.07.06, 16:35
         Błagam - nie kłóćmy się o sformuowania. Masz rację. Chodzi mi o Zarzącę
         Nieruchomości, pana i władcę, który jak panuje to nie ma Zarządu w formie np.
         trzech mieszkańców.
         Czy taki Zarządca może zbierać podpisy w trybie opisanym przez cytowany art. UoWL?
         • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 14.07.06, 18:08
          Czy ty tak zawsze tolerancyjne podchodzisz do wszystkich spraw. Błędne
          nazewnictow a ile zamieszania.

          A ile samodzielnych lokali liczy ta wasza wspólnota?
          • kamilh1 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 14.07.06, 18:22
           Przeczytaj proszę uważnie mój pierwszy i drugi post :)

           Jest to wspólnota "postdeveloperska". Zeby znowu nie bylo wątpiwości co do
           nazewnictwa: developer wybudowal a ludzie kupili na własność.

           Lokali ok 200.
           • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 14.07.06, 18:40
            to jesteście zobowiązani do wyboru Zarządu. Zapis w AN, który tak naprawdę
            wymusił na was developer, mozna w każdej chwili zmienić to tylko zależy od
            waszej woli.
            Jak jej brak to będziecie zadawć coraz to "dziwniejsze" pytania.

            Art. 20.
            1. Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi, jest więcej
            niż siedem, właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze
            jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie
            osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona.

            2. Zarząd lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy
            uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani.
            • kamilh1 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 15.07.06, 00:13
             No to w koncu sie rozumemy :)
             Czy moglbys bardziej rozwinąć myśl? Chodzi mi o podstawę prawną pozwalającą na
             zmianę tego wymuszonego zapisu (a raczej stanu rzeczy który z tego zapisu
             wynika). Czy nie było to notarialne określenie sposobu zarządu nieruchomością?
             Jeśli było to należy takiego Zarządcę również odwołać aktem notarialnym.

             Dokładny zapis z aktu to:
             "Kupujący oświadcza, że wyraża zgodę na spawowanie przes Spółkę pod firmą XXX
             lub też inną wskazaną przez tę Spółkę osobę fizyczną bądź prawną zarządu
             nieruchomością, w sposób określony przez przepisy ustawy z dnia 24 czerwca 1994
             roku o własności lokali do czasu podjęcia stosownej uchwały przez Wspólnotę
             Mieszkaniową."
             • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 15.07.06, 08:39
              Trudno sie z toba rozmawia , ja wiele spraw pomijam bo są dla mnie oczywiste:

              > Czy nie było to notarialne określenie sposobu zarządu nieruchomością?
              > Jeśli było to należy takiego Zarządcę również odwołać aktem notarialnym

              Oczywiście, że trzeba to zrobic notraialnie, najlepiej podjąć uchwałę o
              sposobie zminay zarządu nieruchomościa, z której to będzie wynikało ze zarząd
              nad nią przejmują właściciele lokali tworzacy wsplnotę oraz, że reprezentantem
              tej wspólnoty jest zarząd WM.
              W innej uchwałe powołać skład zarządu z zaznaczeniem, że każdorazowa zmiana
              składu zarządu nie wymaga ujawnienia w KW, lecz tylko uchwały WM, itd.
              • kamilh1 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 15.07.06, 11:08
               >> Trudno sie z toba rozmawia , ja wiele spraw pomijam bo są dla mnie oczywiste:

               Nie wiem, to pytam. Jak bym wiedział to bym nie pytał :)
               • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 15.07.06, 11:17
                A nie lepiej poczytać !
                ...najpierw wyszukać przez wyszukiwarkę, poczytać i ....dopiero pytać o
                szczegóły.

                Ty się obrażasz, ja i inni się denerwujemy, że znowu trzeba bić.. i robi się
                nerwówka.
                Po co? Najpierw poczytać, a potem ... pytać.
                • kamilh1 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 15.07.06, 11:57
                 Spoko, spoko. Nie jest to jedyne forum na ktorym pisze, wiec mozesz byc pewien,
                 ze najpierw poczytalem, i dopiero pozniej wyrazilem moje watpliwosci :)
                 Tak czy siak, wielkie dzieki za pomoc. Pozdrawiam :)
                 • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 15.07.06, 13:09
                  kamilh1 napisał:

                  > Spoko, spoko. Nie jest to jedyne forum na ktorym pisze, wiec mozesz byc
                  pewien,
                  > ze najpierw poczytalem, i dopiero pozniej wyrazilem moje watpliwosci :)
                  > Tak czy siak, wielkie dzieki za pomoc. Pozdrawiam :)


                  > Czy moglbys bardziej rozwinąć myśl? Chodzi mi o podstawę prawną pozwalającą na
                  > zmianę tego wymuszonego zapisu (a raczej stanu rzeczy który z tego zapisu
                  > wynika). Czy nie było to notarialne określenie sposobu zarządu nieruchomością?
                  > Jeśli było to należy takiego Zarządcę również odwołać aktem notarialnym.


                  Czy, aby na pewno robisz wrażenie jak na wstępie?
                  • kamilh1 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 15.07.06, 21:03
                   Po pierwsze to po Twojej wypowiedzi zrozumialem, że znasz podstawy prawne,
                   pozwalające twierdzić, że nie jest potrzebny notariusz.


                   A jeśli już taki cwany jesteś i tak dbasz o precyzję, to zobacz jaki jest temat
                   wątku i jakie jest pytanie zadane w pierwszym poście a później zobacz na jakie
                   pytanie Ty odpowiedziałeś :P. Podpowiem, że odpowiedziałeś na pytanie, którego
                   tu nikt nie zadał :P
                   • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 16.07.06, 12:01
                    Pax.

                    "Trudno wziąć odpowiedzialność, gdy ciasto w piekarniku"
                   • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 16.07.06, 13:34
                    Poczytaj może tutaj pod tym linkiem

                    prawo-nieruchomosci.krn.pl/Wspolnoty-mieszkaniowe-pierwsze-problemy-3_2_7_143_5.html
    • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 14.07.06, 16:22
     Djbogas vel babczyk vel xxx.ll vel wspólnota_mieszkaniowa jak nie masz nic do
     powiedzenia to... lepiej sobie browara szczel. Będzie lepiej dla ciebie i tych
     co przedladają to forum
  • java9 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 14.07.06, 16:41
   W sumie to bardzo ciekawe, że ustawodawca w wielu punktach ustawy napisał
   "zarząd lub zarządca powołany w trybie art.18 " a akurat w tym punkcie
   dotyczącym zbierania głosów w trybie obiegowym jakoś zarządcę pominął.
  • wilga52 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 15.07.06, 21:30
   Nie za bardzo rozumię jak może zbierać głosy do uchwały zarządca jak nie ma
   zarządu wspólnoty mieszkaniowej, to zadanie dla zarządu, weżcie się w garść i
   zróbcie porządek, w innym przypadku będziecie zawsze bici po głowie.
   • kamilh1 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 15.07.06, 21:45
    No własnie się bierzemy w garść :). Jest to nowa wspólnota i narazie trzeba
    ludzi uświadomić o co chodzi, bo wszyscy wyrośli chyba w rzeczywistości
    spółdzielnianej gdzie prezes rządzi i już :)

    Moje pytanie jest stąd, że podjęliśmy na zebraniu uchwałę o wyborze zarządu ale
    nie było kworum, więc ktoś musi dozbierać resztę głosów. Zarządu jeszcze nie ma,
    bo jeszcze nie przegłosowane a zarządca pewnie nie będzie chciał podcinać gałęzi
    na której siedzi :). Narazie czekamy, a jak nie zacznie zbierać, to sami
    pozbieramy brakujące głosy i mu dostarczymy :)
    • nk45 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 16.07.06, 09:42
     kamilh1 - zarządca, którego namaścił developer w akcie notarialnym jest niczym
     innym jak ZARZĄDEM POWIERZONYM więc może zbierać głosy tak samo jak zarząd
     wybrany spośród np. właścicieli lokali w innej Wspólnocie.

     W wielu Art. UWL pisze :
     "Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób
     określony w art.18 ...
     ....zarządca, któremu ZARZĄD ...powierzono.

     We Wspólnocie może być ALBO Zarząd, ALBO Zarząd powierzony ALBO Zarząd
     przymusowy ( zaklepany przez Sąd ). Wszystkie formy zarządu wzajemnie się
     wykluczają tzn. nie może być Zarządu wybranego i Zarządcy (w rozumieniu UWL -
     Zarządu powierzonego) jednocześnie. Może być ALBO - ALBO.


     Zmiana takiego sposobu zarządu jest bardzo trudna szczególnie we Wspólnotach w
     których na zebranie przychodzi zazwyczaj niewielu właścicieli lokali.

     Powszechnie znane są przypadki nazywania zarządcą firmy, która ADMINISTRUJE
     Wspólnotą. Jest to błąd, gdyż dochodzi do wielu nieporozumień czytając
     niedokładnie UWL. Taki administrator jest na usługach tylko Zarządu i zazwyczaj
     robi to co powinien robić Zarząd.
    • serafin666 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 16.07.06, 12:03
     już są zalążki błędów proceduralnych z Waszej strony ; za dużo gadasz - trzeba
     działać, a nie czekać
    • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 16.07.06, 12:16
     a nie prościej pochodzić po właścicielach lokali i pozbierać pełnomocnitwa
     (przez grupe aktywnych właścicieli, tych co coś kumają) tak, żeby razem z tymi
     co przyjda, było powyżej 50% głosów ZA ,
     zwołać zebranie wspólnoty, zaprosić notariusza
     i zakończy raz dwa to bicie piany
     ...a moze... , jak nie...to my pozbieramy ...itd
     • serafin666 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 16.07.06, 20:43
      to nie jest takie proste - notariusz może żądać okazania notarialnych
      pełnomocnictw / patrz art. 73 kc /
      • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 16.07.06, 21:07
       Uważajmy na upoważnienia

       serafin666 napisał:

       > to nie jest takie proste - notariusz może żądać okazania notarialnych
       > pełnomocnictw / patrz art. 73 kc /

       Cytat z prawo-nieruchomosci.krn.pl/Zebranie-wspolnoty-3_2_7_178_0.html


       "Jednym z częściej pojawiających się problemów na zebraniach wspólnot
       mieszkaniowych jest brak odpowiednich, ważnych upoważnień do głosowania od
       współwłaścicieli. Szczególnie często takie sytuacje mają miejsce jeżeli
       współwłaścicielem jest małżonek. Żona nie daje pisemnego upoważnienia mężowi,
       który na spotkaniu chce oddawać głosy za obojga. Syn, któremu rodzice kupili
       mieszkanie często nie pamięta, że notarialnie to nie on jest właścicielem.

       Nie musi być to wcale upoważnienie zawarte u notariusza. Można je napisać w
       domu, opatrzyć datą i podpisać.

       Źródło: „Krakowski Rynek Nieruchomości” nr 12/2006
       2006.06.09
       • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 16.07.06, 21:25
        serafin666 napisał:
        >
        > > to nie jest takie proste - notariusz może żądać okazania notarialnych
        > > pełnomocnictw / patrz art. 73 kc /


        Art. 73. k.c.
        § 1. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej formę pisemną, czynność
        dokonana bez zachowania zastrzeżonej formy jest nieważna tylko wtedy, gdy
        ustawa przewiduje rygor nieważności.

        § 2. Jeżeli ustawa zastrzega dla czynności prawnej inną formę szczególną,
        czynność dokonana bez zachowania tej formuły jest nieważna. Nie dotyczy to
        jednak wypadków, gdy zachowanie formy szczególnej jest zastrzeżone jedynie dla
        wywołania określonych skutków czynności prawnej.  • kamilh1 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 24.07.06, 22:39
   Ciąg dalszy, bo coś trzeba z tym w końcu zrobić :)

   Dla przypomnienia:
   Jesteśmy wspólnotą "postdeveloperską", tzn Zarządca (pan i władca) i brak Zarządu.
   Niedawno mieliśmy zebranie wspólnoty. Nie było kworum. "Podjęliśmy" uchwałę o
   wyborze Zarządu. Zarządca zobowiązany został do zebrania reszty głosów. Jak się
   łatwo domyślić raczej się z tym nie spieszy.

   Czy możemy sami wydrukować karty do głosowania z
   imieniem/nazwiskiem/udziałami/treścią uchwały, wrzucić każdemu do skrzynki,
   poprosić, aby w ciągu dwóch tygodni każdy wrzucił kartę do urny na portierni a
   później zanieść Zarządcy?
   Czy możnaby traktować to jakos zbieranie głosów przez Zarządcę? Chyba tak, bo
   przecież fizycznie Zarządca i tak nie będzie latał po mieszkaniach a my mu tylko
   zrobimy przysługę i dostarczymy mu karty do głosowania, które sobie już sam
   policzy itd...

   Co o tym sądzicie?
   • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 25.07.06, 06:27
    Bez obrazy, jakie kworum, czy to zebranie członków spółdzielni mieszkaniowej?
    Po prostu uchwały nie zapadły na zebraniu właścicieli i tyle.

    1. Czemu nie wybraliście pełnomocników właścicieli lokali, którzy "pomogliby "
    obecnemu zarządcy pozbierać brakujące głosy?

    2. Możesz, jako właściciel lokalu, napisać skargę do sądu, a ten już wyda
    stosowne zalecenie dyscyplinujące obecnego zarządcę.

    3. Zwołać ponownie zebranie właścicieli lokali zgodnie z uowl, z jednym punktem
    porządku obrad - wybór Zarządu WM, przed zebraniem pozbierać stosowne
    pełnomocnictwa, i ponownie poddać pod głosowanie skład wcześniej wybranych
    kandydatów. Kandydaci musza być na zebraniu i wyrazić zgodę.

    Dostarczenie wypełnionych kart do głosowania to połowa sukcesu. Jeżeli
    podejrzewasz o nieuczciwość Zarządcę obecnego to skąd będziesz miał pewność, że
    wynik głosowania będzie *pozytywny* dla ciebie (WM)?

    Co wy mieszkacie w jakims gettcie wspólnotowym (portiernia)?

    • kamilh1 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 25.07.06, 09:54
     Co Ty piszesz? Żeby uchwała musi głosować conajmniej połowa za (możliwe jedynie
     przy kworum - nieprawdaż?)

     Poza tym zadałem konkretne pytanie a Ty ciągle swoje teorie niezwiązane z tematem...
     • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 31.07.06, 18:39
      kamilh1 napisał:

      > Co Ty piszesz? Żeby uchwała musi głosować conajmniej połowa za (możliwe
      jedynie
      > przy kworum - nieprawdaż?)


      a od kiedy takie słowo jak kworum ma zastosowanie we wspólnotach
      mieszkaniowych???
  • znj2 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 24.07.06, 22:54
   Jeżeli zarządca otrzymał pełnomocnictwo od zarządu.
   • serafin666 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 25.07.06, 07:59
    nie głupkuj - jak jest zarządca to nie ma zarządu
    • socratesowa Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 27.07.06, 21:34
     jest i to i to ciałko:)
    • socratesowa Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 27.07.06, 21:38
     Bo zarządca to administrator, któremu wspólnota powierza wykonywanie czynności
     administracyjnych związanych z funkcjonowaniem nieruchomości a kieruje tym
     wszystkich zarząd - reprezentant wspólnoty. Innymi słowy - zarządca
     (administrator) jest od robory, zarząd - od myślenia,planowania i pilnowania
    • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 28.07.06, 08:02
     serafin666 napisał:

     > nie głupkuj - jak jest zarządca to nie ma zarządu

     Odpowiem tak.
     Czas na zmiany myślenia kolego serafinie. Oprócz tych uznawanych przez ciebie,
     obowiązuje jeszcze inny model zarządzania nieruchomościami wspólnotowymi

     *_jest zarządca nieruchomości wspólnej i Zarząd WM_*

     wiem, że ci się to w pale nie mieści, ale taki model świetnie funkcjonuje,
     wspólnoty rozkwitają, a *ciała* się wzajemnie uzupełniają.

     Myślę, że jest to model, który powinien stać się standardem.
     Ale, cóż Polak trudno, bardzo trudno chce się dzielić *władzą*, ma to we krwi,
     a i dobrych *nauczycieli* ze spółdzielczości mieszkaniowej czy ZGM, BGM, PGM,
     tam rządzą nieomylni prezesi, wspierani Radami Nadzorczymi.
     Powołanie wspólnot miało stworzyć NOWY model zarządzania nieruchomościami, a
     nie powielaniem tego co już było i właściwie ma miejsce – naśladowany jest
     model budżetowo - spółdzielczy.
     Stąd jest tyle problemów, sądy mają robotę, a nienawiść i niezgoda zakorzeniła
     się , opętała członków wspólnot mieszkaniowych.
     • kamilh1 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 28.07.06, 08:20
      Do xxxll:

      > Odpowiem tak.
      > Czas na zmiany myślenia kolego serafinie. Oprócz tych uznawanych przez ciebie,
      > obowiązuje jeszcze inny model zarządzania nieruchomościami wspólnotowymi
      >
      > *_jest zarządca nieruchomości wspólnej i Zarząd WM_*
      >
      > wiem, że ci się to w pale nie mieści, ale taki model świetnie funkcjonuje,
      > wspólnoty rozkwitają, a *ciała* się wzajemnie uzupełniają.


      Bardzo proszę, abyś podał podstawę prawną do tego co piszesz. Bo wydaje mi się,
      że są to Twoje wymysły niczym nie poparte. Oczywiście może takie "twory" jak
      Zarządca + Zarząd istnieją we Wspólnotach,ale napewno taki układ nie ma
      umocowania prawnego.
      • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 28.07.06, 09:41
       A moze Tty mi podasz podstwy prawne ????, że taki model nie może istnieć.

       Jak znajdziesz takie zapisy to ja ci podam swe umocownie prawne.

       Ciekaw jestem, bo narazie wszyscy co negują taki model, rzucają ogólnikami
       prawnymi, które z zarządzaniem nieruchomościami nie maja nic wspólnego. Coć
       utawa owl podje jakieś wzorce to nie oznacza że są to jedyne wzorce - patrz
       orzeczenia sądowe.
       • kamilh1 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 29.07.06, 23:45
        Już wskazuję: Ustawa o Własności Lokali.

        A jak Ty sobie wyobrażasz taką wspólnotę w której jest i Zarządca (nie mylić z
        firmą zarządzającą!!!!!) i Zarząd? To tak jak by w państwie było dwóch królów.

        Widzę, że chyba do niczego na tym forum dojść się jednak nie da, bo trwają tu
        dyskusje na tak podstawowe tamaty jak różnice w sposobie zarządzania
        nieruchomościami. Niestety...
      • socratesowa Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 28.07.06, 10:45
       W UWL jest mowa TYLKO o zarządzie.Jeżeli wybrany zarząd wspólnoty i właściciele
       w uchwale powierzą wykonanie czynności zwykłego zarządu jakiejś firmie, mówi
       się wtedy o zarządcy, co nie znaczy,że zarząd nie ma spełniać swojej funkcji.
       Nastąpiło tu pomieszanie pojęć zarząd - zarządca.
       • java9 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 28.07.06, 12:25
        Z ustawy jasno wynika, że jest albo Zarząd ( osoby fizyczne),
        albo Zarządca ( osoba prawna) - art 18 i 20 ustawy.
        Jeśli sposób zarządu nie jest określony (art 18.1),
        nie został zmieniony ( art.18.2)to wtedy Wspólnota musi wybrać Zarząd
        ( art 18.3 i art.20).

        W poszczególnych art ustawy jest mowa o "Zarządzie lub Zarządcy,
        któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art.18
        ust. 1" Jeśli właściciele zmienią sposób zarządu i zdecydują się powołać
        Zarządcę (osobę prawną) to nie wybierają Zarządu.

        Można podpisać umowę z licencjonowanym Zarządcą na obsługę Zarządu,
        tak jak mozna zawrzeć umowę z firma sprzątającą czy ogrodnikiem,
        ale to nie jest wtedy Zarządca wspomniany w ustawie.

        W takiej sytuacji licencjonowanego zarządcę należy traktować jak
        "sekretarkę z opcją doradzania", a nie pana na włościach, który
        ma decydujący i ostateczny głos. Za dzialania takiego Zarządcy
        odpowiedzialnośc ponosi Zarząd, tak jak za ogrodnika i ekipę sprzątającą.

        • dobud Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 28.07.06, 17:03
         Baardzo fajna odpowiedź........kawa na ławę )


         To jest tak, jak ustawodawca pomieszał pojecia : zarządca,zarząd, zarządzanie,
         sposob zarządu....

         Trzeba odróznić funkcje pełnione przez licencjonowanego zarządcę:
         - działa jako zarząd powierzony i nie ma wtedy zarządu
         - działa jako administrator i jest wtedy zarząd, co nie znaczy, że odbiera mu
         się prawnie zastrzeżoną nazwę zawodu "Zarządca nieruchomości".
         • java9 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 28.07.06, 21:30
          ale odbiera mu się władzę...

          Nie chodzi o umniejszanie wiedzy takiego Zarządcy.
          Każda wspólnota chce mieć przecież najlepszego i płaci mu za
          wykorzystanie tej wiedzy w praktyce,wybiera go wtedy, gdy Zarząd
          wystarczającej do zarządzania wiedzy nie posiada - chodzi o to,
          aby Wspólnota za pośrednictwem Zarządu miała kontrolę nad tym,
          jakie decyzje są podejmowane i czy rzeczywiście są słuszne.
          O tym czy są słuszne decyduje Zarząd, a ocenić może to jedynie
          na podstawie wyjaśnień i argumentów Zarządcy.
        • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 28.07.06, 17:12
         Jeszcze takiego kogl-mogla nie czytałem . Tak jak w ustawie miesza sie wiele
         przesłań, pojeć tak java9 przdstawiła swoją interpretację ustawy owl.
         Stworzyła *przepisy wykonawczne*, no i o to chodziło...?
         • java9 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 28.07.06, 21:11
          Ja wiem, że to bardzo boli, gdy jest się licencjonowanym zarządcą
          i niczego nieświadomej Wspólnocie,która nie powierzyła przecież
          zarządu NW,tylko zleciła obsługę zarządu,wciska się kity, że jest
          się zarządcą, o którym mówi ustawa.

          Wtedy można z taką nieczego nieświadomą Wspólnotą podpisać umowę
          o zarządzanie NW,z której zapisów wynika, że ostateczna decyzja należy
          do zarządcy, oburzać się, gdy ktoś "podkopuje" władzę i robić pozostałym
          Członkom Wspólnoty wodę z mózgu za pośrednictwem oddanych i "zakochanych"
          obrońców, bo przecież podpis zarządcy jest ważny i ma moc...
          bo przecież mieć wpływ to chcieć i inne takie farmazony....
          W sumie bezkarnie można sobie podejmować decyzje, bo ostatecznie
          i tak okaże się, że odpowiedzialność ponosi Zarząd WM
          a kasa do kabzy leci i to niemała....

          Jeśli niczego nieświadomy zarząd, nie ma na piśmie, że to zarządca tak
          doradził,a za prawidłowe doradzanie gwarantuje swoją licencją,
          (bo za to mu się przecież płaci) to jest na przegranej pozycji w sytuacjach
          spornych.

          No i o to chodzi...?          • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 28.07.06, 21:37
           No , co ja czytam opisujesz własne podwórko zwłasza tę nieświegomość. Rozumiem
           czekam na seki pytań rodem z piaskownicy.
           • java9 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 31.07.06, 12:14
            Nie opisuję własnego podwórka, podaję przykłady.

            Akurat jeśli chodzi o Ciebie to daleka jestem od stawiania
            pytań i czekania na odpowiedź.
            • zlotkos Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 31.07.06, 18:26
             czytam to wszystko i juz nic nie kumam
             • xxxll Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 31.07.06, 18:32
              Wiesz, "zlotkos" , ja też juz nic nie kumam, zwłaszcza jawe9.
              • zlotkos Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 31.07.06, 18:43
               jak tu sie czegos dowiedziec jak jest kilkanascie punktow widzenia na jeden
               prosty problem eh dluga droga przede mna
               • java9 Re: Idywidualne zbieranie głosów przez zarządcę 01.08.06, 11:50
                a kto Ci złotkosiu obiecywał, że będzie łatwo ? :)))

                Sprawa jest prosta.

                Ustawa mówi o ***zarządzie*** lub

                o ***zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób
                określony w art. 18 ust. 1*** ( to po przecinku też ma znaczenie)

                krok pierwszy:
                przeczytaj art. 18 ustawy (cały)

                krok drugi:
                ustal czy u Ciebie we Wspólnocie ma miejsce sytuacja opisana w art 18.3
                jeśli tak, to przejdź do kroku trzeciego.

                krok trzeci:
                wydrukuj sobie ustawę i powykreślaj z niej wyrazy *zarządca, któremu zarząd
                nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1* wtedy
                wszystko się rozjaśni i nie będzie niepotrzebnie mieszać...

                Ja mam wrażenie, że co niektórzy wykreślili sobie z ustawy słowa:
                *któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony
                w art. 18 ust. 1*
                dlatego te nieporozumienia...
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka