Dodaj do ulubionych

Wyszukane ciekawostki ....

21.07.06, 06:58
Czy można nie płacić mandatów?

W większych miastach Polski władze samorządowe masowo wyposażają straże
miejskie w foto-radary. Urządzenia pracują „pełną parą“ - wykonują dziennie
setki, tysiące zdjęć. Tylko czy legalnie?

Choć na pierwszy rzut oka działania podejmowane przez straże miejskie
(gminne) dotyczące kontroli pojazdów znajdujących się w ruchu drogowym, a w
szczególności odnoszące się do rejestrowania za pomocą fotoradarów
przekraczania prędkości przez kierowców, mają oparcie w przepisach prawa, to
w rzeczywistości wiele sądów kwestionuje uprawnienie straży do występowania w
charakterze oskarżyciela i pozostawia wnioski komendantów o ukaranie w tych
sprawach bez rozpoznania. Nawet w tych okręgach sądowych, gdzie taka praktyka
nie jest rozpowszechniona, wszyscy kierowcy ukarani przez straż miejską
mandatami za nadmierną prędkość mają szansę na uniknięcie odpowiedzialności,
jeśli sami lub z pomocą swoich obrońców przedstawią odpowiednią argumentację
prawną.

reszta pod
www.bankier.pl/wiadomosc/Czy-mozna-nie-placic-mandatow-1460819.html
Obserwuj wątek
  • xxxll Re: T K - zmienił zdanie i linię orzeczniczą 27.07.06, 07:37
   Trybunał Konstytucyjny zmienił zdanie i linię orzeczniczą

   Uniewinnionemu zwraca się koszty sądowe


   Niezależnie od tego, czy adwokat był z urzędu, czy z wyboru, zasadą staje się
   zwrot kosztów obrony w zakończonych uniewinnieniem lub umorzeniem sprawach z
   oskarżenia publicznego


   Trybunał Konstytucyjny zdyskwalifikował wczoraj przepis kodeksu postępowania
   karnego (art. 632 pkt 2), który pozwalał sądom odmawiać uniewinnionym zwrotu
   kosztów obrony w sprawach z oskarżenia publicznego, jeśli adwokat był z wyboru,
   a nie z urzędu. - Dopóki Sejm nie stworzy nowego przepisu w miejsce
   niekonstytucyjnego, dopóty obowiązywać ma w tym zakresie art. 616 k.p.k. -
   wyjaśnił przewodniczący pełnemu składowi TK jego prezes Marek Safjan. Zgodnie z
   tym przepisem zwrotowi podlegają jedynie uzasadnione wydatki związane z
   procesem, tj. koszty jednego obrońcy lub pełnomocnika.

   Trzy skargi w tej samej sprawie
   Wyrok zapadł po rozpatrzeniu trzech połączonych skarg konstytucyjnych. Były
   podobne: niesłusznie oskarżone i uniewinnione kobiety nie otrzymały od sądu
   zwrotu kosztów obrony z wyboru. Bo k.p.k. przewiduje, że w razie uniewinnienia
   lub umorzenia postępowania w sprawach z oskarżenia prywatnego koszty obrony
   ponosi oskarżyciel prywatny, w sprawach z oskarżenia publicznego płaci Skarb
   Państwa. Ale tylko za adwokata z urzędu. Za pomoc adwokata z wyboru można
   uzyskać zwrot całości lub części kosztów za jednego adwokata i to jedynie w
   uzasadnionych przypadkach.

   - Zwrot powinien obejmować całość kosztów poniesionych przez uniewinnionego -
   przekonywała na rozprawie mec. Zofia Daniszewska-Dek. Reprezentuje ona w
   Trybunale autorkę skargi konstytucyjnej Jolantę W., która przed białostockim
   sądem z pomocą adwokata z wyboru broniła się przez siedem lat przed zarzutem
   spowodowania wypadku drogowego.

   Jolanta W. napisała w skardze do TK, że zróżnicowanie zasad zwrotu kosztów
   obrony z urzędu i z wyboru narusza konstytucyjne zasady sprawiedliwości
   społecznej, równości, a także prawo do obrony.

   Trybunał zmienił zdanie
   Sprawą Jolanty W. Trybunał zajmował się wczoraj po raz drugi. Pierwsza rozprawa
   odbyła się w maju. Pierwszy raz w dwudziestoletnich dziejach TK nie tylko nie
   doszło po niej do ogłoszenia wyroku, lecz także zamknięta już rozprawa została
   ponownie otwarta i skierowana do rozpatrzenia przez pełny skład TK.

   Skąd ten precedens? Otóż zaskarżonym przez Jolantę W. przepisem Trybunał już
   się zajmował w styczniu 2005 r. Tyle że chodziło wówczas o jego wcześniejszą
   wersję. TK stwierdził wtedy, że pominięcie wydatków na adwokata z wyboru w
   razie uniewinnienia lub umorzenia sprawy jest zgodne z konstytucją.

   Nowy przepis uchwalony w miejsce uchylonego pozwolił jedynie w wyjątkowych
   wypadkach zwracać koszty za obronę z wyboru. To nim zajął się Trybunał tym
   razem.

   Zmieniona linia orzecznicza
   - Linia orzecznicza - mówił w środę prezes Safjan - nie może być wartością
   bezwzględną. Choć ma ona wpływ na stabilność i pewność prawa, powinna być
   korygowana, jeśli okoliczności za tym przemawiają.

   Okoliczności te, to poparcie dla połączonych skarg rzecznika praw
   obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także zmiana stanowiska
   przez prokuratora generalnego.

   Prokurator Zbigniew Szcząska z Prokuratury Krajowej stwierdził, że prawo do
   obrony to również prawo do wyboru obrońcy, do którego ma się zaufanie. - Jeśli
   osoby pozostające w poczuciu niewinności rezygnują z adwokata z powodów
   ekonomicznych, to jest to ograniczenie prawa do obrony - mówił prokurator.

   Piotr Sobota z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przekonywał, że postępowanie
   karne jest zawsze dolegliwe, bo powoduje utratę pracy, dobrego imienia,
   zarobków. - Niesprawiedliwe jest, jeśli uniewinniona osoba ponosi takie koszty.
   W procedurach sądowych zasadą jest obarczanie kosztami postępowania strony,
   która nie obroniła swoich racji. Taki kierunek wskazuje również sądownictwo
   Unii Europejskiej - mówił Sobota.

   Poseł Ryszard Kalisz (SLD) mówił o naruszeniu zasad równości i prawa do obrony.
   Nie zgodził się jedynie z zarzutem autorek skarg, że mamy do czynienia z
   naruszającymi prawo działaniami państwa. - Błąd sądu to nie jest działanie
   bezprawne, a o sposobie zwrotu kosztów obrony nie powinien decydować sposób
   powołania obrońcy, lecz uniewinnienie od stawianych zarzutów - przekonywał
   poseł.

   Zdecyduje Sejm

   Zdaniem Trybunału ustawodawca powinien możliwie szybko dostosować przepisy
   k.p.k. do wyroku. Ma on prawo unormować wedle swojej woli zasady finansowania
   przez państwo kosztów obrony uniewinnionych, jednak nie może pomijać zasady
   sprawiedliwości społecznej i społecznego poczucia sprawiedliwości. A to jest
   szczególnie ważne w przypadku osób korzystających z domniemania niewinności i
   prawomocnie uniewinnionych. W państwie prawa kosztami postępowania powinna być
   obciążona strona, która przegrywa. W tym wypadku - państwo (sygn. SK 21/04).

   Jolanta Kroner

   --------------------------------------------------------------------------------

   Odpowiedzialność za skutki uniewinnienia


   Komentarz: prof. Andrzej Rzepliński, Helsińska Fundacja Praw Człowieka


   "Oprawie do obrony nie może decydować fakt, czy stać obywatela na adwokata za
   200 tys. zł, czy nie. Państwo musi brać odpowiedzialność za skutki
   uniewinnienia lub umorzenia sprawy, bo to jego organy w wieloraki sposób
   ingerują w prawa podstawowe w prawo do bezpieczeństwa osobistego, prywatności,
   wolności, własności. Dlatego organy państwa muszą działać z najwyższą
   starannością. Natomiast kiedy się człowieka uniewinnia, nieważne jest, czy
   bronił go obrońca z urzędu, czy z wyboru. Fundacja proponuje, aby w wypadku
   uniewinnienia sądy orzekały z urzędu ryczałtowe pokrycie kosztów obrony z
   wyboru chyba że sam uniewinniony przyczynił się do tego, że proces został
   wszczęty."

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka