Dodaj do ulubionych

podział wspólnoty

22.07.06, 12:52
Na jednej działce znajdują się dwa budynki tworzące jedną wspólnotę.
Jak dokonać ( jaka jest procedura) podziału na dwie wspólnoty
Obserwuj wątek
  • babczyk Miejże litość... 22.07.06, 13:22
   Wielokrotnie to było omawiane i wystarczy trochę chęci, aby poszukać.

   A Ty walisz na skróty.

   Zgodnie z ustawą o własności lokali, właściciele mogą w uchwale wyrazić zgodę
   na podział nieruchomości gruntowej, jeżeli na tej nieruchomości jest położony
   więcej niż jeden budynek, a przynajmniej w jednym z nich wyodrębniono własność
   lokalu.

   Współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości, polegającego na
   wydzieleniu z dotychczasowej nieruchomości dwóch lub więcej działek
   budowlanych. Podziału nieruchomości można dokonać, jeżeli jest on zgodny z
   ustaleniami planu miejscowego w zakresie przeznaczenia terenu, jak też
   możliwości zagospodarowania wydzielonych działek gruntu.

   W ten sposób może dojść do podziału wspólnoty mieszkaniowej na dwie lub więcej
   wspólnot – jeśli wspólnota funkcjonuje w nieruchomości, w skład której wchodzi
   kilka budynków mieszkalnych, a w każdym z nich ustanowiono odrębną własność
   lokali.
   Może też dojść do podziału nieruchomości wspólnej w ten sposób, że powstaje
   nowa wspólnota lub wspólnoty oraz jedna lub więcej nieruchomości zabudowanych
   budynkami wielolokalowymi, w których dotychczas ani jeden lokal nie stanowi
   przedmiotu odrębnej własności; bądź takie, w których jedna lub więcej
   nieruchomości zabudowanych jest budynkami mieszczącymi po jednym samodzielnym
   lokalu, przy czym lokale te albo budynki mogły przed podziałem stanowić odrębną
   własność lub stanowić część nieruchomości wspólnej, albo wraz z innymi nie
   wyodrębnionymi lokalami być indywidualną własnością dotychczasowego właściciela
   nieruchomości.
   Dokonywanie tego typu podziałów przez wspólnotę mieszkaniową jest trudne do
   realizacji ze względu na konieczność uzyskania zgody właścicieli lokali we
   wszystkich budynkach.

   Cała nieruchomość wspólna jest współwłasnością wszystkich właścicieli lokali we
   wszystkich budynkach, a celem podziału może być stan, w którym w każdej z nowo
   powstałych nieruchomości wspólnych udziały posiadać będą tylko ci właściciele,
   którzy posiadają lokale w budynkach wchodzących w skład tych nieruchomości, a
   nie wszyscy właściciele dotychczasowej nieruchomości wspólnej.
   Realizacja tego celu wymaga, aby każdy z właścicieli lokali przestał posiadać
   udziały w nieruchomościach, które powstaną po podziale wokół innych budynków
   niż ten, w którym położony jest jego lokal, a nabył inne niż dotychczas udziały
   w nowej nieruchomości obejmującej jego budynek.

   Nie można dokonać podziału nieruchomości wspólnej tylko z woli właścicieli
   lokali położonych w jednym z budynków wchodzących w skład jednej nieruchomości.

   Z tego powodu właściciele lokali w pojedynczym budynku nie mogą „wydzielić się”
   ze wspólnoty bez zgody właścicieli lokali w pozostałych budynkach.

   Inne trudności pojawiają się także w związku z wykonaniem uchwały o podziale
   nieruchomości, a przede wszystkim z samym wykonaniem podziału.

   Czynności prowadzące do podziału nieruchomości obejmują dokonanie podziałów
   geodezyjnych gruntu oraz przygotowanie odpowiedniej umowy właścicieli lokali.
   Czasami nie da się wydzielić nowej działki spełniającej wymogi przewidziane dla
   działek budowlanych.

   Szczegółowe warunki, jakie powinien spełniać przedmiotowy wniosek, określa
   rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 1998 r. w sprawie trybu
   dokonywania podziałów nieruchomości oraz sposobu sporządzania i rodzajów
   dokumentów wymaganych w tym postępowaniu (Dz.U. nr 25, poz. 130).
   Sam podział nieruchomości natomiast następuje na podstawie decyzji wójta,
   burmistrza lub prezydenta miasta zatwierdzającej przedstawiony we wniosku
   projekt podziału – art. 96 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
   • babczyk Re: Miejże litość... 22.07.06, 13:35
    Podział nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności lub współużytkowania
    wieczystego musi następować zgodnie z procedurą opisaną w art. 97 ust. 2 ustawy
    z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (DzU nr 115, poz. 741 z
    późn. zm.).

    Oznacza to konieczność uzyskania zgody na podział nieruchomości wszystkich
    współwłaścicieli, wynikającą z obowiązkowego zastosowania tu art. 199 kc.
    Jeżeli nie uda się uzyskać takiej zgody, wniosek o podział mogą złożyć do sądu
    współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę.

    Sąd bada wtedy celowość podziału oraz interes wszystkich współwłaścicieli.
    Podjęcie przez wspólnotę uchwały o podziale nieruchomości, w której żaden
    indywidualny właściciel lokalu nie wyraził zgody na podział (wstrzymali się od
    głosowania lub głosowali przeciw), nie jest wyczerpaniem trybu art. 97 ust. 2
    ustawy o gospodarce nieruchomościami.

    Tylko bowiem wniosek wszystkich współwłaścicieli lub współużytkowników
    wieczystych oznacza wyczerpanie tej procedury.

    Zastąpić je może jedynie orzeczenie sądu w tej materii.

    Od zawsze wiadomo, że zły wybór geodety wywołuje ogromne problemy. Stracisz
    masę czasu i co najważniejsze, pieniędzy. Nie wszyscy jednak wiedzą jak
    sprawdzić geodetę i o co go pytać
    • Geodetów jest obecnie bardzo dużo.
    Nie należy więc wybierać na "chybił trafił", tylko dokładnie przestudiować
    każdą ofertę. Jest przecież w czym wybierać. Najcenniejszym źródłem informacji
    może się tu okazać Starostwo Powiatowe. Tam bowiem znajdują się wydziały
    geodezyjno - kartograficzne. Tak jak wcześniej pisaliśmy o tym, że wszystkiego
    na temat działki dowiesz się z ksiąg wieczystych, tak teraz, dowiesz sie
    wszystkiego o geodezji, zaglądając do Operatu Ewidencji Gruntów i Budowli.
    Zawiera on mapy ewidencyjne i operat opisowy. Stamtąd dowiesz się
    o "właściwościach" działki, o właścicielach i innych ważnych kwestiach.
    Znajdziesz go w powyższych wydziałach. Warto też zajrzeć do ustawy z dn.17 maja
    1989r (Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
    • Geodeta może obecnie zrobić za ciebie wszystko.
    Potrzeba przeprowadzić kabel wysokiego napięcia, zrobić zmiany w operacie (np.
    podział działki) - to wszystko robi geodeta. Poza tym załatwi wszystkie
    uciążliwe formalności i dopilnuje całej sprawy aż do momentu stworzenia aktu
    notarialnego. Aby jednak nie trwało to całą wieczność, trzeba się postarać o
    dobrego zleceniobiorcę. Po pierwsze zażądaj od niego pokazania uprawnień do
    wykonywania zleconej przez ciebie pracy. Są bowiem różne rodzaje uprawnień,
    które przyznaje się po zdanym egzaminie i po trzyletniej praktyce zawodowej.
    Jeśli jednak zdarzy ci się zapomnieć o tej podstawowej czynności - zrobi to za
    ciebie wydział geodezji i kartografii.

    Jeśli się okaże, że geodeta nie posiada takich uprawnień, nie otrzyma on
    pozwolenia na wykonywanie zleconej pracy. Szkoda jednak twojego czasu. Niech
    geodeta skontaktuje cię ze swoimi poprzednimi klientami. Wypytaj o niego: czy
    dotrzymuje terminów, czy jest uczciwy, itd. Poza tym wybieraj takiego fachowca,
    który istnieje na rynku już kilka lat i tą dającą wiarygodność praktykę ma już
    za sobą.
    • Zdecydowałeś się. Co dalej?
    Jeśli już zdecydujesz się na jednego z wielu geodetów, pamiętaj, że możesz
    kontrolować jego pracę. Musisz wiedzieć, że nie może przechowywać żadnych
    dokumentów u siebie. Jest od tego Państwowy Zasób Geodezyjno - Kartograficzny.
    Dokumenty muszą być potwierdzone przez starostę lub upoważnionego do tego
    urzędnika. Najważniejsze jednak dla ciebie są terminy.
    Wielu nieuczciwych geodetów pobiera zaliczki, a terminy wykonania prac mijają w
    zastraszającym tempie. W międzyczasie okazuje się, że geodeta nie może otrzymać
    pozwolenia na wykonanie pracy (może to być uzależnione od rodzaju działki), a
    zaliczka przepada.
    Te wszystkie uwagi są bardzo ważne, ponieważ wynajmując geodetę (a bez niego
    się nie obejdzie), musisz być przygotowany na wysokie koszty. Ceny za usługi
    geodezyjne mają bardzo dużą rozpiętość. W małych miastach najniższą stawkę
    płaci się za wykonanie podstawowej mapki terenu.
    W większych miastach te stawki automatycznie wzrastają i sięgają kilku tysięcy,
    za prace najbardziej skomplikowane.

    Fachowcy podkreślają, że przy inwestycjach budowlanych zaczyna się od geodezji
    i na geodezji się kończy. Dlatego warto poświęcić trochę czasu aby całe
    przedsięwzięcie nie runęło już na samym początku. Terminy są przy tym
    najważniejsze, bo resztę może skontrolować wydział geodezyjno - kartograficzny
    przy starostwie.

    Aby ci namieszać jeszcze wiecej w głowie poczytaj sobie to .....

    www.atomnet.pl/~geodeta/2005/116text3.htm

Popularne wątki

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka