Dodaj do ulubionych

Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na FR

28.07.06, 17:18
Pod koniec zeszłego roku zarząd WM podjał uchwałę o zwiększeniu stawki na FR.
Nie było żadnego zebrania, dyskusji lub zbierania opinii od właścicieli.Zarząd
WM sam tak postanowił. Oczywiście wszystkie głosy pod uchwałą zebrano metoda
indywidualnego zbierania. To podzieliło WM mniej więcej na pół z małą
przewagą na "Za". Oczywiście ci "Przeciw" płacą starą stawkę.
Obecnie przy zwrocie nadpłaty za CO, jeden z członków zarządu WM polecił
administratorowi wstrzymanie wypłat tym , co nie płacą nowej stawki FR i
przekazanie tych pieniędzy na FR.
Co na to Szanowne Forum?
Obserwuj wątek
  • xxxll Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 28.07.06, 17:38
   Jest to niezgodne z prawem. jedno i dugie.

   W sprawie rozliczenia mediów (ZW;CW;CO) byo orzeczenie sadu że nalezy jw
   zwrócić właścicielem (rozliczenie indywidualne)

   To drugie , czy uchwała została podjęta ? było większość ZA wzrostem stawki na
   FR?
   • cogito-44 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 28.07.06, 20:45
    Może trochę więcej infromacji.
    Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną
    osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą
    wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
    pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6
    miesięcy do lat 8.
    To w przypadku, gdy jakiś oszust naciągnie kogoś na kilka złotych.

    Ale gdy rzecz się dzieje we WM, to jakiś cwaniaczek z całym spokojem i w
    majestacie prawa może naciągnąć właścicieli na o wiele większe kwoty, wymyślając
    coraz to nowe potrzeby. Wykorzystuje przy tym dokładnie te same metody, o
    których mówi art.286.
    To właściciele powinni decydować co zechcą zrobić i na co przeznaczą pieniądze.
    Narazie nie mieli okazji - wszystko sterowane jak z rozdzielnika.
    Najważniejsze, to utrzymanie budynku w należytym stanie. Budynek ma się dobrze
    po ostatnim remoncie. Tylko kasa mała na FR, to i trzeba ją zwiększyć, aby
    później jakoś ją wydać. Obrót pieniedzy ma to do siebie,że działa na nie siła
    odśrodkowa i część zawsze wyleci na zwenątrz.
    W budynku mieszkają osoby niezamożne i emeryci.
    Powoli, ci starzy ludzie, zaczynają rozumieć,że są manipulowani i temu
    stanowczo się przeciwstawiają. Są już efekty. Pozbyliśmy się kominiarza, kuzyna
    admina, który strzygł nas równo za przeglądy wentylacyjno-gazowe (po 30,- zł od
    lokalu).
    Po wprowadzeniu kuchennymi drzwiami uchwały o podwyższeniu FR właściciele
    zbuntowli się i nie płacą podwyższonej stawki. Zapowiedzieli to i na najbliższym
    zebraniu postawili wniosek o podjęcie uchwły przywracającej starą stawkę. Zarząd
    nie przychyli się do tego wniosku. Właścicieli zwyczajnie "olał".
    Teraz chce im zabrać na siłę pieniądze. Zapomniał kto od kogo zależy.
    Nie chcę wybiegać przed szereg, ale chyba wygra Wspólnota. Wszystko na to wskazuje.
    A tak przy okazji: od kilku lat są zaległości w ściąganiu należności na
    eksploatację. Zarzad zupełnie nic z tym nie robi.

    Pozdrawiam.
    • xxxll Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 28.07.06, 21:22
     czy to jest wspólnota (model SM) czy SM , bo to tam występują opłaty
     eksploatacjne jako jedna stawka.

     Zaliczaka jaką płaci co miesiąc właściciel lokalu składa się z dwóch części :
     zaliczek dotyczących eksplowatcji lokalu oraz
     zaliczek na utrzymanie nieruchomosci wspólnej.

     Nadwyżki po rozliczeniu kosztów z pierwszej grupy podlegaja zwrotowi
     właścicielom - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 lutego 2001 r. I ACa
     1309/00, a te drugie są do dyspozycji wspólnoty i to ona decyduje o sposobie
     rozdysponowania , poprzez podjęcie stosownej uchwały.
     • cogito-44 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 29.07.06, 09:39
      xxxll napisał:

      > czy to jest wspólnota (model SM) czy SM , bo to tam występują opłaty
      > eksploatacjne jako jedna stawka.

      Normalna "nienormalna" Wspólnota. Zaliczki dot. lokalu nie podlegają zwrotowi,
      gdyż równoważą poniesione koszty. Natomiasat dot. cześci wspólnej, gdy wystąpi
      nadpłata, przechodzą na następny okres.
      Ale w tym konkretnym przypadku chodzi o nadpłatę na CO. W dodatku corocznie
      rozliczaną pod koniec lipca, co moim zdaniem, jest przetrzymywaniem naszych
      pieniędzy, gdyż okres grzewczy dawno się skończył, a zaliczki powinny być
      niezwłocznie rozliczone i zwrócone.
      • xxxll Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 29.07.06, 10:19
       ...a co ma wspólnego jakiś tam okres grzewczy???? to zasada, która stosują w SM-
       ach.
       Dla WM okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy (styczeń-grudzień)czyli
       rozliczenie kosztów CO też styczeń - grudzień. (patrz - Art. 29.
       ...
       1a. Okresem rozliczeniowym wspólnoty mieszkaniowej jest rok kalendarzowy.)

       Jak wy podejmujecie uchwały w sprawie rozliczeń finansowych???

       Faktycznie *nienormalna* ta wasza wspólnota. Poazoataje ci : "polubić to co sie
       ma"
      • wiseman1 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 29.07.06, 16:55
       > ....gdyż okres grzewczy dawno się skończył, a zaliczki powinny być
       > niezwłocznie rozliczone i zwrócone.

       Jak dlugo trwa "niezwlocznie"?
       • dobud Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 29.07.06, 17:29
        ......bez zbędnej zwłoki :-), to jest w czasie możliwie najkrotszym, jaki
        wymagany jest dla wykonania danej czynności :-)............termin uznaniowy.
        • wiseman1 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 29.07.06, 17:35
         dobud napisał:

         > ......bez zbędnej zwłoki :-), to jest w czasie możliwie najkrotszym, jaki
         > wymagany jest dla wykonania danej czynności :-)............termin uznaniowy.

         A kto okresla ten "wymagany czas" dla wykonania danej czynnosci ktory jest "możliwie najkrotszy"?
         "Możliwie najkrotszy" dla kogo?
         • xxxll Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 16:27
          wiseman1 napisał:

          > A kto okresla ten "wymagany czas" dla wykonania danej czynnosci ktory
          > jest "możliwie najkrotszy"?
          > "Możliwie najkrotszy" dla kogo?

          Wykonawca rozliczenia. Trzeba się dowiedzieć, czy nie ma jakiś "przeszkód", że
          to twoje "możliwie najkrótszy " sie przedłuża.
       • xxxll Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 16:31
        Przeczytaj jeszcze raz

        forum.gazeta.pl/forum/72,2.html?f=523&w=46016273&a=46042395
        rozliczenie poinno byc gotowe na zebranie sprawozdwcze tj na dzień podejmowania
        uchwał przez WM.
        • wiseman1 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 16:49
         Gdzie w UOWL jest napisane ze media maja byc rozliczone na zebraniu sprawozdawczym?

         Dla ulatwienia zacytuje odpowiedni paragraf:

         Art. 30. 1. Zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób
         określony w art. 18 ust. 1, jest obowiązany:

         1) dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy,

         2) składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności,

         3) zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale
         każdego roku.

         1a. W wypadku gdy zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w
         sposób określony w art. 18 ust. 1, nie zwoła zebrania ogółu właścicieli lokali w terminie, o którym
         mowa w ust. 1 pkt 3, zebranie coroczne może zwołać każdy z właścicieli.

         2. Przedmiotem zebrania, o którym mowa w ust. 1, powinny być w szczególności:

         1) uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie
         kosztów zarządu,

         2) ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób
         określony w art. 18 ust. 1,

         3) sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.
         • xxxll Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 18:49
          Rozliczenie mediów jest częścią składową sprawozdania finansowego nad którym
          debatuje WM i podeimuje stosowne uchwałay. Wyłączanie któregokolwiek składnika
          rozliczeń do rozliczenia w innym terminie jest nieprawidłowe.

          Chyba, że stosujecie *model zarządzania* SM lub budżetowy, tam panuje "wolna
          amerykanka" i trudnio mi sie wypowiadać, bo brak możliwości odniesiena do
          fundamentów prawnych dotyczacych wspólnot mieszkaniowych.
          • wiseman1 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 18:53
           xxxll napisał:

           > Rozliczenie mediów jest częścią składową sprawozdania finansowego nad którym
           > debatuje WM i podeimuje stosowne uchwałay. Wyłączanie któregokolwiek składnika
           >
           > rozliczeń do rozliczenia w innym terminie jest nieprawidłowe.

           Widze ze kazdy interpretuje UOWL po swojemu.
           • xxxll Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 20:01
            To jest normalne. To właściciele ustalają przepisy wykonawcze do ustawy owl.

            A jakie są racjonalne przesłanki rozliczania CO jesień - wiosna?
  • babczyk Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 28.07.06, 18:04
   cogito-44 napisał:

   > Pod koniec zeszłego roku zarząd WM podjał uchwałę o zwiększeniu stawki na FR.

   W tym przypadku nie ma oczym mówic, bo zarząd ma g...o do gadania.

   Jego cielęcym obowiązkiem jest zaproponować uchwały uchwały pod głosowanie
   wspólnocie.

   > Nie było żadnego zebrania, dyskusji lub zbierania opinii od właścicieli.Zarząd
   > WM sam tak postanowił.

   Nie tylko u Ciebie takie cyrki sie dzieją.

   >Oczywiście wszystkie głosy pod uchwałą zebrano metoda indywidualnego
   zbierania.

   Jest to stały fragment gry zarządów i zarzadców gdyż wiedzą, że ludziska
   podpiszą wszystko dla świętego spokoju, co im podsunie się, pod nos.

   > Obecnie przy zwrocie nadpłaty za CO, jeden z członków zarządu WM polecił
   > administratorowi wstrzymanie wypłat tym , co nie płacą nowej stawki FR i
   > przekazanie tych pieniędzy na FR.

   Fragment wyroku sadoweg.

   Zdaniem sądu apelacyjnego ze środków tych wspólnota ma obowiązek rozliczyć się,
   tj. po zakończeniu roku obrachunkowego winna wskazać, ile wynosiły rzeczywiste
   wydatki na utrzymanie każdego lokalu (c.o., woda, wywóz śmieci itp.), jaką
   kwotę na ten cel wpłacił każdy z właścicieli i w przypadku gdy jego wpłata
   przewyższa wydatki, różnica winna mu być zwrócona lub zaliczona na poczet
   przyszłych wydatków na ten sam cel.
   Sąd uznał ponadto, że wspólnota mieszkaniowa w zakresie dysponowania środkami
   pieniężnymi właścicieli przekazanymi jej do rozliczenia się nie ma żadnych
   uprawnień.
   To nadal są pieniądze właścicieli lokali, a nie wspólnoty i nie może ona, nawet
   gdy chce tego większość właścicieli, zmieniać ich przeznaczenia, także wtedy,
   gdy okaże się, że wydatki, na poczet których były uiszczane, były niższe niż
   przewidywano.
   Nadpłata stanowi własność właściciela i tylko on może zadecydować, co z tymi
   środkami zrobić.
   Może je przeznaczyć na fundusz remontowy, ale nie musi. Wspólnota nie ma
   uprawnień do podejmowania za niego decyzji w tym zakresie.

   Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 lutego 2001 r. I ACa 1309/00, OSA
   2002/4/30
   • wprost5 Obie strony łamią prawo! 28.07.06, 18:11
    Skoro uchwalę o zwiejkszeniu opłat na FR podjeto, to nalezało doprowadzic albo
    do jej uchylenia(sąd, odwolanie zarządu itp) albo placić zwiekszona, uchwalona
    stawkę.

    Zarząd z kolei nie ma prawa przekazać nadwyżki z zaliczki na media na FR, bo
    tak stanowi prawo i są stosowne wyroki sądu.
   • wiseman1 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 28.07.06, 19:13
    Czyzbys twierdzil ze uchwala podjeta przed obiegowe zbieranie glosow byla niewazna?
    Autor wyraznie pisze ze glosy ZA minimalnie ale przewazyly.
    Czyli uchwala zostala podjeta.
    Nieplacenie nowej stawki jest poprosu smieszne poniewaz jest to dzialanie w mysl zasady:
    "Demokracja nam sie podoba tylko wtedy gdy jest po naszej mysli"

    Co do tych "nieswiadomych" podpisujacych cokolwiek im sie pod nos podstawi to jest taka
    przypowiesc;

    " Najlepiej to nic nie mowic,
    jak sie jednak mowi to nie pisac,
    jak sie jednak pisze to nie podpisywac,
    jak sie podpisuje to sie potem NIE DZIWIC."
  • serafin666 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 28.07.06, 18:27
   chrzanicie; jeżeli jest prawidłowo podjęta uchwała-to zarząd jest kryty na 100%;
   Art. 353. § 1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika
   świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.
   § 2. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.
   i przy okazji :
   1991.02.12 wyrok SN III CRN 500/90
   Termin przedawnienia roszczeń odszkodowawczych powstałych w wyniku
   nienależytego wykonania umowy o roboty budowlane obiektu odebranego przez
   inwestora rozpoczyna bieg od dnia odbioru, a nie stwierdzenia przez inwestora
   istnienia wady rodzącej obowiązek odszkodowawczy wykonawcy.
   • wprost5 Serafinie, upały szkodzą! 28.07.06, 18:52
    Czy jeśli zarząd jakoś tam "załatwi" (przekona nieświadomych wspólnotowiczów)
    do podjęcia uchwaly niezgodnej z prawem, to też jest kryty? Mam co do tego
    poważne wątpliwości. Załózmy, że zarząd wymyśli i większośc przegłosuje
    uchwałę, że od 1 stycznia 2007 wspólnota nie płaci podatku od nieruchomości -
    to zarząd jest kryty w 100%? Bzdura - właśnie będzie odpowiadał, bo po to jest
    zarządem, żeby miał wiedzę i działał zgodnie z prawem. A jak już tak cytujesz
    kc, to zapoznaj sie z jego art. 58!

    Nie chwytam, dlaczego cytujesz jakiś wyrok SN ws. przedawnienia roszczen o
    roboty budowlane - co to ma wspólnego z omawianym tematem?

    Najpierw przeczytaj uważnie, potem pomyśl a na końcu dopiero wal w klawiaturę!
    • babczyk Re: Serafinie, upały szkodzą! 28.07.06, 19:04
     Wiec nie tylko mnie dekarzowi, ten upał daje sie we znaki.

     Tak więc , przy takich srogich temperaturach, nie ma co jeszcze i tak podnosic
     atmosfery tego forum.

    • serafin666 Re: Serafinie, upały szkodzą! 28.07.06, 19:24
     człowieku, zarząd w tym wypadku dokonał po prostu wymagalnego ( podjęta
     uchwała ! ) potrącenia ; po co dezinformujecie cogito ?
     • babczyk Re: Serafinie, upały szkodzą! 28.07.06, 19:40
      To znaczy że te Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 lutego 2001 r. I ACa
      1309/00, OSA 2002/4/30

      jest do bani bo zarzad ma racje.

      Zarząd ma psińco do kasy która nie jest jego, a w dodatku powinien ją zwrócic w
      odpowiednim czasie a nie ....podskakiwać.

      Bo kto tu w koncu jest dla kogo.
  • kikibobo Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 29.07.06, 10:54
   Nie widze tutaj żadnych nieprawidłowości.
   Uchwała została podjęta przez właścicieli-nikt nie zaskarżył, należało płacić
   zwiększona stawkę.
   Ponieważ część właścicieli nie zapłaciła, należności zostały pokryte (
   potrącone ) z przysługujących do zwrotu dla właścicieli kwot z rozliczenia c.o.-
   tzw. kompensata wzajemnych wierzytelności.
   Rozumiem , że ta część właścicieli , która płaciła podwyższona stawkę, zwroty z
   tyt. rozliczenia c.o. otrzymała.
   Nie nastąpiło żadne "przekazanie pieniędzy na FR"
   powinni właściciele dostać jeszcze oświadczenie o potrąceniu.
   • babczyk Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 29.07.06, 16:42
    kikibobo napisała:

    > Ponieważ część właścicieli nie zapłaciła, należności zostały pokryte (
    > potrącone ) z przysługujących do zwrotu dla właścicieli kwot z rozliczenia
    c.o.
    > -
    > tzw. kompensata wzajemnych wierzytelności.


    Słuchaj. Potrącać to zarząd może swoje pieniądze a nie innych właścicieli.

    Jeżeli ktoś ma zaległości to są od ich ściągnięcia, odpowiednie procedury, do
    których na pewno nie należy tzw. kompensata wzajemnych wierzytelności.

    To zarządcy i zarządy niech nauczą sie przestrzegać obowiązującego prawa a nie
    je nagminnie łamać robiąc przy okazji z mieszkańców wspólnot, swoimi poddanymi.

    Jak widzę te dywagacje to aż mnie krew zalewa, jak ci z licencją chcą udowodnić
    że POZJADALI WSZYSTKIE ROZUMY.

    Jak na razie, nie spotkałem większych cwaniaków od nich, poza prawnikami.

    I chrzańcie tak dalej.
    Dla jednych wyroki to istny anachronizm a dla innych które są im na rękę , OK.

    Dajcie sobie spokój hipokryci i zacznijcie rozmawiać z człowiekiem jak człowiek
    a nie cwaniak z licencja nadaną kombatancko, lub?
    To wy pracujecie dla mieszkańców wspólnot i też od nich bierzecie kasę ładując
    ich przy okazji w balona.

    Poczekam, co jeszcze nowego spłodzicie, bo większych banialuk nie słyszałem.
    • kikibobo Re: spokojnie Panie babczyk 29.07.06, 18:27
     prosze uprzejmię zapoznać się z art.498-508 k.c.
     chętnie przyjmę rzeczowe argumenty, wykluczające zastosowanie przepisów tam
     zawartych.
     • babczyk Re: spokojnie Panie babczyk 29.07.06, 18:40
      Nie omieszkam sie zapoznać z owymi artykułami i chętnie już na spokojnie,
      podejmę temat.

      A tak swoją drogą, czytając na forum wypowiedzi, podwarzajace obowiązujące
      prawo czy też orzeczone wyroki sądowe jak i widząc postępowanie sędziów, po
      prostu można dostać kręćka.

      Prawo prawem, ale interpretacja prawa zależy od tego że .......punkt widzenia
      zależy od punktu siedzenia.

      Tak więc co bym nie powiedział czy napisał to i tak komuś to, nie będzie na
      rękę.

      Pozdrawiam.

      • wprost5 Nie jestem pewien, ale.... 29.07.06, 20:42
       Kikibobo, chyba jednak nie masz racji odnośnie tzw. wzajemnego potrącania
       należności w tym wypadku. Kc istotnie takie coś przewiduje, ale moim zdaniem
       istnieją przepisy prawne będą tzw. lex specialis w stosunku do kc i to właśnie
       one przewiduja w przypadku nadpłat za media obwiązek ich zwrotu osobie
       wnoszącej zaliczki.
       Moze się myle, bo prawnikiem nie jestem.
       • xxxll Re: Nie jestem pewien, ale.... 30.07.06, 21:57
        No masz rację to co jest zapisane w wymienionych art. dotyczt osób a nie
        podmiotów. We wspólnocie nie mozna tak postepować jak cytuje "kikibobo".

        Ale "każdy" broni tego co zrobił. Media muszą być rozliczone i jeżeli jest
        nadwyżka to ma być zwrócona właścicielom , w jaki to sposób WM zrobi (gotówka
        czy kompensata na pokrycie przyszłych naleznosci) to sprawa wspólnoty.
        Uchwała jest to nalezy ją realizować.
        Prowadzenie spraw WM na skróty nie wróży nic dobrego i właścicielowi jaki
        wspólnocie.
        • kikibobo Re: Nie jestem prawnikiem, ale.... 30.07.06, 23:23
         xxxll napisał:
         > No masz rację to co jest zapisane w wymienionych art. dotyczt osób a nie
         > podmiotów. We wspólnocie nie mozna tak postepować jak cytuje "kikibobo".

         dlaczego nie można?
         prosze jeszcze przeczytać:
         kodeks cywilny-Tytuł II osoby:
         dział I osoby fizyczne
         dział II osoby prawne

     • xxxll Re: spokojnie Panie babczyk 30.07.06, 20:44
      tekst uzupełniający

      Tytuł VIII.
      POTRĄCENIE, ODNOWIENIE, ZWOLNIENIE Z DŁUGU

      Art. 498.
      § 1. Gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami,
      każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelności drugiej strony,
      jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości
      oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być
      dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

      § 2. Wskutek potrącenia obie wierzytelności umarzają się nawzajem do wysokości
      wierzytelności niższej.

      Art. 499. Potrącenia dokonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie.
      Oświadczenie ma moc wsteczną od chwili, kiedy potrącenie stało się możliwe.

      Art. 500. Jeżeli przedmiotem potrącenia są wierzytelności, których miejsca
      spełnienia świadczeń są różne, strona korzystająca z możności potrącenia
      obowiązana jest uiścić drugiej stronie sumę potrzebną do pokrycia wynikającego
      dla niej uszczerbku.

      Art. 501. Odroczenie wykonania zobowiązania udzielone przez sąd albo bezpłatnie
      przez wierzyciela nie wyłącza potrącenia.

      Art. 502. Wierzytelność przedawniona może być potrącona, jeżeli w chwili, gdy
      potrącenie stało się możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło.

      Art. 503. Przepisy o zaliczeniu zapłaty stosuje się odpowiednio do potrącenia.

      Art. 504. Zajęcie wierzytelności przez osobę trzecią wyłącza umorzenie tej
      wierzytelności przez potrącenie tylko wtedy, gdy dłużnik stał się wierzycielem
      swego wierzyciela dopiero po dokonaniu zajęcia albo gdy jego wierzytelność
      stała się wymagalna po tej chwili, a przy tym dopiero później aniżeli
      wierzytelność zajęta.

      Art. 505. Nie mogą być umorzone przez potrącenie:
      1) wierzytelności nie ulegające zajęciu;
      2) wierzytelności o dostarczenie środków utrzymania;
      3) wierzytelności wynikające z czynów niedozwolonych;
      4) wierzytelności, co do których potrącenie jest wyłączone przez przepisy
      szczególne.

      Art. 506.
      § 1. Jeżeli w celu umorzenia zobowiązania dłużnik zobowiązuje się za zgodą
      wierzyciela spełnić inne świadczenie albo nawet to samo świadczenie, lecz z
      innej podstawy prawnej, zobowiązanie dotychczasowe wygasa (odnowienie).

      § 2. W razie wątpliwości poczytuje się, że zmiana treści dotychczasowego
      zobowiązania nie stanowi odnowienia. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy
      wierzyciel otrzymuje od dłużnika weksel lub czek.

      Art. 507. Jeżeli wierzytelność była zabezpieczona poręczeniem lub ograniczonym
      prawem rzeczowym ustanowionym przez osobę trzecią, poręczenie lub ograniczone
      prawo rzeczowe wygasa z chwilą odnowienia, chyba że poręczyciel lub osoba
      trzecia wyrazi zgodę na dalsze trwanie zabezpieczenia.

      Art. 508. Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a
      dłużnik zwolnienie przyjmuje.
      • babczyk Re: spokojnie Panie babczyk 30.07.06, 21:22
       No i co z tego wynika. Nic.

       To Wy, licencjonowani zarządcy robicie w konia właścicieli podsuwając im pod
       nos pasujące wam paragrafy czy artykuły i w dodatku z wasza interpretacją.

       To nie wy macie problem z właścicielami, ale właściciela mają problem z wami.

       Wystarczy na spokojnie przeanalizować wasze odpowiedzi. Są mętne i z reguły nie
       na temat.

       Jak wam sie dowala odpowiednim wyrokiem czy paragrafem to hurmem twierdzicie że
       jest to be.
       To wy licencjonowani zarządcy naginacie czy wręcz łamiecie prawo, ale na swoją
       korzyść a nie zleceniodawców.

       Wszyscy maja swoje prawa i obowiązki. Obie strony winny działać i przestrzegać
       tych praw, jakie je obowiązują.

       To, co mówi właściciel jest do kitu, ale za to z waszych ust płynie miód.
       Teoretycznie, bo jest to sama trucizna.

       Ja jestem dekarzem i nie pieprzę zleceniodawcy głupot na temat budowy czy
       remontu dachu po to, by robiąc go w konia zarobić na nim.

       Tylko za jego pieniądze działam w jego interesie i dla jego i swojej
       satysfakcji.
       Bo idzie za tym, obopólne zadowolenie i satysfakcja.

       A z wami jest to, co widać na tym forum.

       SĄ SAME PROBLEMY , no może poza nielicznymi.
       • xxxll Re: spokojnie Panie babczyk 30.07.06, 21:44
        Wiesz co Babczyk ty nie tylko jesteś *dekarzem*,ale i *budowlańcem*; budowałeś
        i budujesz mury *nienawiści* pomiedzy Zarządcami profesjonalistami a
        właścicielami.
        Skłócasz Zarządy WM z pozostałymi członkami wspólnot tak wynika z analizy
        twych wpisów. Na koniec masz problem z własnycm ego.
        • babczyk Re: spokojnie Panie babczyk 30.07.06, 23:00
         xxxll napisał:

         > Wiesz co Babczyk ty nie tylko jesteś *dekarzem*,ale i *budowlańcem*;
         budowałeś
         > i budujesz mury *nienawiści* pomiedzy Zarządcami profesjonalistami a
         > właścicielami.

         Słuchaj Jędruś. Ja do wykonywania swego zawodu, mam odpowiednie papiery.
         Co sie dotyczy ciebie to niewiadomo.

         Jak ma sie takiego zarządcę ja ty, to nie można siedzieć spokojnie i patrzeć,
         jak z niezorientowanych właścicieli robi się idiotów.

         Nie lubię, gdy cwaniaki z licencją, gryzą rękę która im płaci i jeszcze mają
         pretensję że gryziony się broni.
         • xxxll Re: spokojnie Panie babczyk 31.07.06, 06:44
          "Paweł i Gaweł w jednym stali domu...."

          to tylko Pwełku masz do zaoferowania właścicielom lokali.
          • xxvll Re: spokojnie Panie babczyk 23.11.06, 16:11

           Jendruś, czy oczerniasz innych wrocławskich zarządców dlatego, że wyrzucili cię w listopadzie z ostatniej wspólnoty i stałeś się biedaku bezrobotny?

           Co na to twoje wielkie ego rozmaru XXXLL?

  • cogito-44 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 29.07.06, 20:51
   Najwyższą władzą we WN jest Ogólne Zebranie Włascicieli.
   To Oni podejmują decyzję w sprawach najważniejszych. Takimi niewątpliwie jest
   ustalenie wysokości stawki opłat - nie ważne na jaki cel.
   To w gabinecie administratora zapadła decyzja o zwiększeniu obciążenia, gdyż
   jest interes do zrobienia. Zarząd jedynie wykonał to polecenie.
   Niby wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Ale......
   Na najbliższym zebraniu ( o czym już pisałem) właściciele wnioskowali o podjęcie
   uchwały przywracającej starą stawkę.
   Zarząd ( o czym też napisałem) włascicieli zwyczajnie "olał" i takiej uchwały
   nie podjął.
   To w końcu kto tu jest od rozkazywania?
   Jaki interes do zrobienia marzy się zarządowi?
   Pięć lat temu zupełnie nie wypłacono pieniędzy z nadpłat i przekazano je na FR
   na podstawie (uwaga!!!) uchwały, którą podspisał i podjął sam zarząd. Wówczas to
   synek przewodniczacego zarządu WM malował wszystkie klatki i trzeba było
   podnieść FR, aby rachunki za malowanie były większe. Po tym zmieniono zarząd i
   kilka lat był spokój. Ale od czerwca 2005 roku ponownie do zarządu "wcisnął" się
   były przewodniczacy i zaczęło się od nowa.
   Ta roszada była możliwa, gdyż w budynku zmienili się własciciele i jako nowi
   (nawet wykształcone osoby) zupełnie nie interesują się sprawami WM, ale chętnie
   podpisują wszelkie pisemka. Starzy, mieszkający od początku istnienie budynku,
   są w miniejszości i przez mto stoją na straconej pozycji.
   Taką sytuację łatwo wykorzystuje adminsitrator i uległy mu zarząd. Widocznie
   mają w tym jakiś interes. Dobro WM nie za bardzo. Odczuwamy to po kieszeni.
   Czy teraz wyraziłem się jasno?
   Dlatego prawie połowa zaprzestała płacić nowej stawki na FR.
   Brak reakcji zarządu na żądanie powrotu do starej stawki wprowadził zamęt i
   skłócił Wspólnotę.
   Dodam, że WM nie ustaliła żadnego planu gospodarczego. Budynek jest w dobrej
   kondycji technicznej, co, potwierdził przegląd techniczny, który wykonany został
   DOPIERO na dwa dni przed tegorocznym zebraniem sprawozdwaczym.

   Zatem jeżeli mówimy o prawie, to najpierw zarzad WM musi je znać i przestrzegać.
   Administrator również. Za to mu płacimy, aby pilnował naszych spraw i działał
   zgodnie z prawem i etyką zawodową.
   • wprost5 To przecież nic nowego! 29.07.06, 21:19
    Takie zachowanie zarządu ma często miejsce i w zasadzie nie ma na to lekarstwa,
    jesli część wspólnotowiczów podpisuje kwity w ciemno!
    Może kiedyś zarząd wsadzi was na niezłego konia!
   • wiseman1 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 29.07.06, 21:44
    Jesli macie dowody na lamanie prawa przez zarzad wystapcie do sadu o zarzad komisaryczny.
    • dobud Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 29.07.06, 22:07
     Może też należy zmienić administratora skoro ten się szarogęsi i rządzi
     zarządem ?
     Aa ten czas "bez zbędnej zwłoki" tak się tłumaczy........
     Np na napisanie przecietnego listu do kochanki :-) potrzebujesz około godziny,
     ale już na napisanie pracy magisterskiej min. 100 godz, a rozprawy
     habilitacyjnej np. 300. I to jez czas przecietnie potrzebny na wykonanie
     konkretnej lub o zbliżonym charakterze czynności.
     Nie można na wszystko ustalić prawa, bo by było gorzej niż w Korei Północnej :-)
     • wiseman1 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 29.07.06, 22:15
      dobud napisał:

      > Może też należy zmienić administratora skoro ten się szarogęsi i rządzi
      > zarządem ?
      > Aa ten czas "bez zbędnej zwłoki" tak się tłumaczy........
      > Np na napisanie przecietnego listu do kochanki :-) potrzebujesz około godziny,
      > ale już na napisanie pracy magisterskiej min. 100 godz, a rozprawy
      > habilitacyjnej np. 300. I to jez czas przecietnie potrzebny na wykonanie
      > konkretnej lub o zbliżonym charakterze czynności.
      > Nie można na wszystko ustalić prawa, bo by było gorzej niż w Korei Północnej :-
      > )

      Dziekuje za te szczegolowe informacje. :)
      W przypadku rozliczen mediow prawo mowi cos innego.
      Rozliczenie mediow ma byc dokonane do 30 czerwca nastepnego roku.
      A wiec nie "natychmiast" ani "niezwlocznie.
      • dobud Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 29.07.06, 23:48
       Gdzieś to chopie wyczytał ??????

       Wspólnota rozlicza się w okresach rocznych, kalendarzowych...... to nawet
       przedszkolak z Twojej wspólnoty wie :-)
       • wiseman1 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 11:37
        > Wspólnota rozlicza się w okresach rocznych, kalendarzowych......

        Ja tego nie neguje ale rozliczenie moze byc dokonane do 6 miesiecy po zakonczeniu okresu
        rozliczeniowego.
    • cogito-44 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 11:53
     wiseman1 napisał:

     > Jesli macie dowody na lamanie prawa przez zarzad wystapcie do sadu o zarzad kom
     > isaryczny.
     Dziękuję za tę radę. Częściowo już skorzystałem z podobnej i sazkarżyłem
     uchwału. Mając dowody materialne przegrałem z ustnymi wyjaśnieniami złożonymi
     przez zarzad WM.
     Np. udowodniłem,że nigdy w historii WM właścicile nie otrzymywali sprawozdań
     finansowych przed rocznym zebraniem sprawozdawczym. Jedynie kilka ito dopiero na
     zebraniu. Reszta, pozostająca w domu, głosowała w ciemno.
     Sąd stwierdł,że skoro właściciele są bierni, to nie warto pism wysyłąć.
     To samo o powiadomianiu pisemnym o podjętych uchwałach metodą mieszną.
     Równiez sąd nie widziła nic szczególnego w tym, że administrator trzyma naszą
     kasę na własnym rachunku bankowym, przy którym utworzył subkonta dla
     poszczególnych Wspólnot.
     Dla sądu wyjaśnienie złożone przez gł. księgową Spółki,że taka metoda pozwala na
     regulowanie należności bez kazdorazowej akceptacji Zarządu WM było zupełnie
     normalne. Również fakt braku dostępu do własnych pieniędzy przez WM, gdyż
     sybkonto to cudzy rachunek, który nie można skontrolować bez wiedzy i zgody
     właściciela. To znaczy, tak widocznie sąd uważa,że WM misi mieć nieograniczoną
     wiarę w to,że administrator i Zarzad działają zgodnie z prawem, a pieniadze
     włascicieli są bezpieczne na rachunku jakieś Spółki.
     Ze Spółką mamy tylko umowę o administrowanie, w której nie ma żadnego zapisu o
     możliwości dysponowania naszymi środkami finansowymi porzez adminsitratora.
     Również żaden inny dokument na to niem pozwala. To po jaką cholerę mamy wybrany
     Zarząd, który i tak nie pilnuje naszych intersów?
     To po co są sądy?
     Żeby było ciewkawiej w tej sprawie przedłożyłem uchwały i protokoły z zebrań,
     w/g których od dwóch lat WM domaga się zwrotu swoich pieniedzy i dokonywanie
     rozliczeń poprzez własne konto w banku, które oczywiście posiada chyba od parady.
     Nie bede wszystkiego opisywał, bo jest tego zbyt dużo. Wystarczy to trochę, aby
     utracić raz na zawsze wiarę w sprawiedliwość i kompetencję naszych sędziów.
     Zakładająć,że dałbym się namówić jeszcze raz, to ile musiałbym czekać na
     zakończenie sprawy i jakim wyrokiem by się to zakończyło?
     Pozdrawiam.
     • cogito-44 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 12:08
      A jeżeli musi być demokratycznie, to demokracja we WM powinna trochę inaczej
      wyglądć. Jeżeli właściciel zecyduje się na "olewanie" ogólnych zebrań lub jaet
      bierny w sprawach Wspólnoty, to niech będzie konsekwentny i nie głosuje, gdy mu
      podetkną jakieś papiery.
      Analogicznie na podobnej zasadzie odbywają się wybory. Nie przychodzą do naszych
      domów komisje wyborcze, ale my sami musimy udać się do lokalu wyborczego.
      Jak demokracja, to demokracja. W przypadku WM jest to tylko manipulacja, którą
      bezkarnie wykorzystują cwaniacy.
      Inaczej nie byłoby tego Forum i problemów tu poruszanych.
      • cento11 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 13:17
       To co tu przytaczacie to jakaś dziwnolągia ,okazuje się że wszystkie zarządy są
       be ,okazuje sie że mieszkańcy są be bo nie przychodzą na zebrania nie
       uczestniczą w zarządzaniu nieruchomością a powinni bo są przeciez
       właścicielami ,sądy są do niczego bo nie potrafią znaleść się w temacie
       wspólnot.No i cento musi powiedzieć tak, jaki zarząd sobie wybierzecie taka
       będzie wspólnota ,dlaczego nie stosujecie zasady o której
       wspominałem ,wybierajcie zarządy zwykłą uchwałą i zwyczajnie je odwołujcie mocą
       uchwały nie kombinujcie z żadnymi wpisami do ksiąg ani żadnymi aktami
       notarialnymi przecież to właśnie stwarza takie sytuacje o których mówicie a
       zarządy powinny być wybierane tylko z grona właścicieli bo jak obca osoba może
       żyć wspólnotą?Co do mieszkańców to niestety sam wiem z codzienności i
       doświadczenia że nie wszyscy uczestniczą i chcą uczestniczyć w zarządzie swą
       nieruchomością są bardzo bierni czekają co za nich zrobią inni a uchwały nawet
       nie są przez nich czytane tylko podpisywane automatycznie a powinni przecież
       stosować ograniczone zaufanie w tym temacie i miec pełna kontrolę a dlaczego
       tak się dzieje ???(lata komuny??)Co do finansów ja naprawdę nie jestem w stanie
       pojąć że jeszcze dochodzi do takich sytuacji typu że wspólnota i zarząd nie
       mają wpływu na swoje finanse .Sami robicie z siebie kozły ofiarne .Normalnością
       jest i powinno być że wspólnota zakłada swoje powtarzam swoje konto w banku nie
       gdzieś tam jakies subkonto przy jakimś cieciu i jest ono tylko i wyłącznie
       własnością wspólnoty a już wypłacanie jakichkolwiek pieniędzy może się odbywać
       tylko na podstawie złożonych wzorów podpisów przeważnie jest to zarząd ,nie
       zachodzi wówczas sytuacja że jakiś nawiedzony administrator czy zarządca
       skubnie wam kasę czy to takie trudne do pojęcia??Co do sądów cento odpowiada
       tak -uwl weszła życie w 94 roku a do dzisiaj sędziny \sędziowie może nie
       wszyscy nie mają pojęcia do końca o tej ustawie nie chwytają wogóle tematu
       wspólnot stąd dziwne wyroki i zaskakujące opinie .To co dla nas jest (chodzi o
       uwl i wm)2+2=4 to dla sądu jest często 5,dlatego dalej będą was golić dzikie
       zarządy dzicy administratorzy i zarządcy bo sa bezkarni.Rozwiązanie jest bardzo
       proste ja już tyle o tym pisałem , ludzie słuchajcie i czytajcie a te problemy
       będą znikac ,pamiętajcie wy jesteście właścicielami nieruchomości to od was ma
       zależeć to czy tamto co do zarządów już pisałem nie pasuje ten wypad i następny
       to samo z administratorem i zarządcą nie dawajcie nigdy dużej swobody i
       samodzielności osobom które wynajmujecie sporządzajcie odpowiednie i służące
       wspólnocie umowy .Jednym słowem nie dajcie się robić w bambuczę.Co do relacji
       zarząd wspólnoty a administrator,zarząd jest po prostu przedłużeniem ręki
       wspólnoty i reprezentantem jej mieszkańców dlatego kiedy naprawdę trzeba
       powinien ostro pogonić takiego administratorka i zarządcę i po prostu pokazać
       kto tu właściwie jest kim .Co do uchwał to wiadomo że uchwały podpisują
       mieszkańcy a jeżeli nie potrafią samodzielnie myśleć dadzą się sterować a
       następnie nikt nie zaskarża uchwały to po prostu ona wchodzi w życie tu żaden
       sąd nie pomoże ,zrozumcie i starajcie się w końcu zainteresować swoją
       własnością i pamiętajcie że uchwała we wspólnocie stanowi prawo i to prawo
       które pozwala na podejmowanie decyzji nie wszystkim tylko większości ale to
       jest przeciez logiczne i każdy to rozumie bo inaczej nigdy nic we wspólnocie
       nie doszło do skutku a taka wspólnota popłyneła by bardzo szybko.Dodaję że to
       co piszę piszę z pozycji członka zarządu i sam jako zarząd mówię wam (do
       mieszkańców wspólnot)zacznijcie myśleć i zacznijcie choć troche angażować się w
       sprawy swej nieruchomości a nie pozostawiacie wszystko -bo przecież jest
       zarząd jest administrator -pamiętajcie o ograniczonym zaufaniu do każdego i że
       pańskie oko konia tuczy i że nie każda wspólnota ma w zarządzie centusia .
     • wiseman1 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 14:33
      Z tego co piszesz widac ze wasza WM jest chora.

      Macie kilka rozwiazan:
      1. Zwolac zebranie wlascicieli, bo wlasciciele posiadajacy 10% udzialow maja takie prawo, i odwolac
      dotychczasowy zarzad. Nastepnie powolac nowy zarzad ktory rozwiaze umowe z administratorem.
      Ustawic stosunki z nowym administratorem na zdrowych zasadach i dokladnie tego administratora
      pilnowac. Aby to sie udalo musicie przekonac ponad polowe wlascicieli do swoich racji i nalezy to
      zrobic przed zwolaniem zebrania.

      Jesli punkt pierwszy sie nie uda to:
      2. Zarzadac w sadzie zarzadu komisarycznego. Moze tego zarzadac kazdy wlasciciel. Materialy o
      ktorych pisales oisujac zaskarzanie uchwaly powinny byc wystarczajace dla sadu aby uznac dzialalnosc
      zarzadu i administratora za nielegalne.

      Jesli to sie nie powiedzie to:
      3. Sprzedac mieszkanie i wyprowadzic sie do wlasnego domu albo do wspolnoty ktora nie jest chora.
      • babczyk Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 14:50
       wiseman1 napisał:

       > Z tego co piszesz widac ze wasza WM jest chora.

       Twierdzisz tak, jak by u ciebie wszystko było zdrowe. Wszyscy chodzą na
       zebrania, wszyscy czytaja co im zarzad podsówa pod nos i wszyscy interesują sie
       swoja współwłasnością.

       Nie rób ze swojej wspólnoty takiej świętości.


       > Macie kilka rozwiazan:
       > 1. Zwolac zebranie wlascicieli, bo wlasciciele posiadajacy 10% udzialow maja
       > takie prawo, i odwolac dotychczasowy zarzad. Nastepnie powolac nowy zarzad
       > ktory rozwiaze umowe z administratorem.
       > Ustawic stosunki z nowym administratorem na zdrowych zasadach i dokladnie
       > tego administratora pilnowac. Aby to sie udalo musicie przekonac ponad polowe
       > wlascicieli do swoich racji i nalezy to zrobic przed zwolaniem zebrania.

       Nie jedni to przerabiali i zdało sie to tak, jak psu na budę.

       > Jesli punkt pierwszy sie nie uda to:
       > 2. Zarzadac w sadzie zarzadu komisarycznego.Moze tego zarzadac kazdy wlascicie
       > l. Materialy o ktorych pisales oisujac zaskarzanie uchwaly powinny byc
       > wystarczajace dla sadu aby uznac dzialalnosc zarzadu i administratora za
       > nielegalne.

       To widać, że nie miałeś w najmniejszym stopniu do czynienia z sądami. Radzę
       spróbować, a wtedy pogadamy i jak sądze przestaniesz pleśc takie głupoty.

       Ze swojego podwórka dodam że, już zaczyna lecieć czwarty rok sprawa w sądzie o
       zarządce sądowego. Więc skończ opowiadać bajki co i kto ma jak zrobić.

       Myślałem że od opowiadania kawałów jest kabaret OTTO, ale czytając niektóre
       wypowiedzi licencjonowanych zarządców czy też członków zarządów stwierdzam że
       lepiej to robią jak niejeden, kabaret.

       > Jesli to sie nie powiedzie to:
       > 3. Sprzedac mieszkanie i wyprowadzic sie do wlasnego domu albo do wspolnoty
       ktora nie jest chora.

       A którą polecasz, jeśli można zapytać.
       Oby nie było tak jak w przysłowiu....z deszczu pod rynnę.
       • wiseman1 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 15:08
        Z tego co Pan napisal moge tylko wywnioskowac ze to Pan jest albo w zarzadze tej wspolnoty albo jest
        tym administratorem o ktorym pisze autor tego tematu.
        • babczyk Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 15:26
         Przykro mi, ale niestety nie.

         Obaj mieszkamy na różnych krańcach kraju.

         Powtórzę po raz ostatni. Jestem tylko ....właścicielem choć, swego czasu byłem
         w zarządzie właścicielskim wspólnoty.

         Dlatego widząc, co sie dzieje w mej wspólnocie i nie mogąc temu przeciwdziałać
         w 2003 roku wystąpiłem o zarządcę sadowego.
         Od tej pory sąd bawi sie ze mną w kotka i myszkę gdyż, zarząd trzyma sztamę z
         administratorem a ten z sędzią która to, prowadzi wiele jej spraw sądowych. Ot
         i tyle.


         Pozdrawiam.

         • wiseman1 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 15:34
          babczyk napisał:

          > Przykro mi, ale niestety nie.

          Nie wiem czego zalujesz. Czyzbys zalowal ze nie masz mozliwosci lewych dochodow takich jak oni
          maja.:)

          > Obaj mieszkamy na różnych krańcach kraju.
          >
          > Powtórzę po raz ostatni. Jestem tylko ....właścicielem choć, swego czasu byłem
          > w zarządzie właścicielskim wspólnoty.
          >
          > Dlatego widząc, co sie dzieje w mej wspólnocie i nie mogąc temu przeciwdziałać
          >
          > w 2003 roku wystąpiłem o zarządcę sadowego.
          > Od tej pory sąd bawi sie ze mną w kotka i myszkę gdyż, zarząd trzyma sztamę z
          > administratorem a ten z sędzią która to, prowadzi wiele jej spraw sądowych.


          Zawsze mozesz zlozyc skarge na sedzine.

          A sugerowanie innym zeby nic nie robili bo i tak nic sie nie da zrobic jest raczej malo pomocne zeby nie
          powiedziec bez sensu.

          Pozdrawiam
       • cogito-44 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 15:31
        Wszystko pięknie wygląda na papierze.
        Inaczej jest w praktyce, czyli w życiu.
        Podawałem ten przykładm niejednokrotnie i jeszcze raz go powtórzę:

        Jak nazwać osobę wykształconą, która w sklepie potrafi zrobić wielki raban, bo
        kasjerka nie wydała jej 20 groszy reszty.
        Ta sama osoba we własnym domu staje się zupełnie bierna. Przestaje liczyć
        pieniądze i jest zupełnie głucha na liczne przykłady finansowych nadużyć
        administratora do spółki z zarządem. Nawet wówczas, gdy ma to wyliczone czarno
        na białym i wyjaśnione dokładnie na czym przekręt finansowy polega.
        Jak taką osobę przekonać? Czym?
        I właśnie to jest największy problem Wspólnot Mieszkaniowych.
        Wygląda na to,że statystycznie mieszka w nich więcej osób debilnych. Bo chybna
        tylko tak można te osoby nazwać.
        Babczyk ma rację, bo niejedno przeszedł i na własnej skórze przekonał się jakie
        sądy mamy. Zresztą takich przykładów jest więcej.Chociażby gosiakz z Łodzi.
        Najpierw trzeba zmienić mentalność właścicieli. Ale jak?????

        • wiseman1 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 15:40
         > ... Zresztą takich przykładów jest więcej.Chociażby gosiakz z Łodzi.
         > Najpierw trzeba zmienić mentalność właścicieli. Ale jak?????

         Ma Pan racje tak jak i Pan Babczyk.
         Najlepiej jest nic nie robic i nazekac.
         Sprawy sie same zalatwia.
         • cogito-44 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 16:02
          wiseman1 napisał:

          > > ... Zresztą takich przykładów jest więcej.Chociażby gosiakz z Łodzi.
          > > Najpierw trzeba zmienić mentalność właścicieli. Ale jak?????
          >
          > Ma Pan racje tak jak i Pan Babczyk.
          > Najlepiej jest nic nie robic i nazekac.
          > Sprawy sie same zalatwia.

          Chyba wyraźnie napisałęm, że skarżyłem uchwały. Czyli coś robiłem i robię nadal.
          Tylko jest nas za mało, tych myślących i znających swoje prawa. Przeważająca
          większość głupoli cieszy się z tego, że jest głupia i okradana.

          A swoją drogą co robią wszelkiej maści Komisje Etyki Zawodowej?
          Może tam tkwi źródło wszystkich nieszczęść, jakie spotykają spokojnych ludzi,
          którzy zawierzyli cwaniakom i oszustom z licencjami zarzadców ?
          Może, na przykładzie pijanych kierowców, odbierać im te licencje, skoro nie
          dbają o etykę zawodową. W końcu są jakieś normy ustalone dla tego zawodu.
          • wiseman1 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 16:08
           cogito-44 napisał:

           > Tylko jest nas za mało, tych myślących i znających swoje prawa. Przeważająca
           > większość głupoli cieszy się z tego, że jest głupia i okradana.

           A jak myslisz kto tych nieswiadomych ma uswiadomic?
           W szkole sie tego nie nauczyli a za PRL-u wszystko bylo robione za nich.
           Moze powinienes ich odwiedzic i wyedukowac.

           > A swoją drogą co robią wszelkiej maści Komisje Etyki Zawodowej?

           Licencjonowani administratorzy tez maja taka "Komisje Etyki Zawodowej"
           Mozesz do tej komisji zlozyc skarge na administratora.
           • babczyk Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 16:13
            wiseman1 napisał:

            > Licencjonowani administratorzy tez maja taka "Komisje Etyki Zawodowej"
            > Mozesz do tej komisji zlozyc skarge na administratora.

            Wiesz, już Cie lubię. W życiu lepszego kawału nie słyszałem.

            Przecież jest to KOMISJA WZAJEMNEJ ADORACJI. I nic po zatym.
            • wiseman1 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 16:16
             babczyk napisał:

             > wiseman1 napisał:
             >
             > > Licencjonowani administratorzy tez maja taka "Komisje Etyki Zawodowej"
             > > Mozesz do tej komisji zlozyc skarge na administratora.
             >
             > Wiesz, już Cie lubię. W życiu lepszego kawału nie słyszałem.
             >
             > Przecież jest to KOMISJA WZAJEMNEJ ADORACJI. I nic po zatym.

             Widze ze Ty juz usiadles na rekach i tylko placzesz ze nic sie nie da zrobic.
             Szkoda mi Ciebie.
             • wprost5 A może coś konkretnego! 30.07.06, 16:37
              Panowie szanowni, w tym czasie, jaki zużyliście na pisanie tych postów,
              napisalibyście kilka skarg w sprawie opieszałego działania sądów. Przestańcie
              podawać na tym forum kolejne przykłady fatalego działania sądów - trzeba coś
              zrobić, aby działały one sprawniej. Przeciez 4 lata na ustanowienie zarzadvy
              komisarycznego to kpina i skandal - cwaniak-adminstrator dalej kręci lody a wy
              tracicie czas, pieniądze i nerwy.
              Do kogo pisać skargi - do prezesa wydziału, że sędzia jest do dupy, nawet
              wnioskować o odsunięcie od sprawy z powodu braku kwalifikacji - mocno napisane
              ale wreszcie trzeba o tym mówić. Do Ministerstwa Sprawiedliwości, Departamentu
              Sądów Powszechnych jak również do Krajowej Rady Sądownictwa. Im większa fala
              pism zaleje te instytucje tym większa szansa ze sądowe bagno się zmieni.
              • cogito-44 Re: A może coś konkretnego! 30.07.06, 18:36
               wprost5 napisał:

               > Panowie szanowni, w tym czasie, jaki zużyliście na pisanie tych postów,
               > napisalibyście kilka skarg w sprawie opieszałego działania sądów. Przestańcie
               > podawać na tym forum kolejne przykłady fatalego działania sądów - trzeba coś
               > zrobić, aby działały one sprawniej.

               Zgadzam się z tym, ale co może zrobić pojedyńczy szary człowiek ?

               > Do kogo pisać skargi - do prezesa wydziału, że sędzia jest do dupy, nawet
               > wnioskować o odsunięcie od sprawy z powodu braku kwalifikacji - mocno napisane
               > ale wreszcie trzeba o tym mówić. Do Ministerstwa Sprawiedliwości, Departamentu
               > Sądów Powszechnych jak również do Krajowej Rady Sądownictwa. Im większa fala
               > pism zaleje te instytucje tym większa szansa ze sądowe bagno się zmieni.

               Też się z tym zgadzam, ale - jak znam życie - odrzucą każdą skargę, jeżeli
               skarżący nie przejdzie całej drogi sądowej, aż do najwyższych instancji. Zawsze
               argumentować będą,że trzeba było się sądzić do upadłego, bo od tego są wyższe
               instancje, skoro niższe są do dupy. A kogo na to stać?

               Zacznę z innej strony.
               Od kiedy istneje to Forum? Kilka lat? Czy to, o czym piszemy codziennie jest
               czymś nowym? Nie. Są to powielane schematy różniące się drobnymi szczegółami.
               Zatem można to ująć jakoś w punkty i wykazać, w jakich miejscach prawo jest do
               niczego, co należałoby zmienić i kto ponosi winę za ten długotrawły bałagan.
               Również ustalić, czy przypadkiem nie jest to działanie celowe, bo skoro tracą na
               tym właściciele, to ktoś napewno odnosi korzyść.
               A w koncu, chyba zaglądają tu nie tylko zarządcy i właściciele ?
               Tym Forum powinni zainteresować właśnie ci na górze jak i media. Tylko
               nagłośnienie poruszanych tu tematów zwróci uwagę tych obojętnych. Może taka
               akcja uświadamiania zmieniłaby mentalność właścicieli.
               Zmiany sposobu myślenia nie dokona jedna, czy nawet dwie lub trzy osoby w bloku.
               Co innego, jak ludzie o tym przeczytają w gazecie lub zobaczą w twlewizji.
               • dobud Re: A może coś konkretnego! 30.07.06, 19:12
                Mam pomysł !
                może ktoś ma pisać pracę magisterska z zarzadzania ?
                Świetny temat:
                "Analiza problemów wspólnot mieszkaniowym na podstawie forów internetowych"
                • cogito-44 Re: A może coś konkretnego! 30.07.06, 19:51
                 dobud napisał:

                 > Mam pomysł !
                 > może ktoś ma pisać pracę magisterska z zarzadzania ?
                 > Świetny temat:
                 > "Analiza problemów wspólnot mieszkaniowym na podstawie forów internetowych"

                 To wcale nie jest takie głupie. Materiałów ci na Forum dostatek, a i o plagiacie
                 nie może być mowy. Chyba nkt tego jeszcze nie próbował.
             • babczyk Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 16:41
              wiseman1 napisał:

              > Widze ze Ty juz usiadles na rekach i tylko placzesz ze nic sie nie da zrobic.
              > Szkoda mi Ciebie.

              he he he .

              Niedoczekanie twoje, abym siedzia czy też usiadł na rękach. Jestem zodiakalnym
              Bykiem.
              • wiseman1 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 16:51
               babczyk napisał:

               > wiseman1 napisał:
               >
               > > Widze ze Ty juz usiadles na rekach i tylko placzesz ze nic sie nie da zro
               > bic.
               > > Szkoda mi Ciebie.
               >
               > he he he .
               >
               > Niedoczekanie twoje, abym siedzia czy też usiadł na rękach. Jestem zodiakalnym
               > Bykiem.

               Widze ze jak byk walisz glowa w sciane zamiast sprawdzic czy drzwi sa otwarte.:)
               • babczyk Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 19:16
                wiseman1 napisał:

                > Widze ze jak byk walisz glowa w sciane zamiast sprawdzic czy drzwi sa
                otwarte.:

                he he he, albo walę w drzwi albo w ścianę. Zdecyduj sama.

                Szukasz dziury w całym. Z reguły jest tak, że to co jest dla nas proste, jest
                najtrudniejsze.

                A czy drzwi są otwarte czy nie, to i tak co bym nie powiedział, zinterpretujesz
                słowa moje, do swoich potrzeb.


         • babczyk Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 16:09
          I tu się mylisz.

          My nie narzekamy, ale informujemy innych, że nie jest łatwo cokolwiek zwojować
          czy to we wspólnocie czy sądzie.
          Jakie mamy sądy, wszyscy widzą.
          Mało, kto z tutejszego forum, wypowiadał się o swojej styczności z sądem. Albo
          unika tego tematu albo wstydzi sie przyznać, do swej porażki z sądem.

          Tacy jak ja , gosiakz, cogito-44 i jeszcze paru innych jasno naświetlamy swoje
          problemy czy to z zarządcą czy zarządem.

          I wielu z licencją nie jest to na rękę gdyż....jak na to forum wejdzie nowy
          forumowicz z pytaniem i w dodatku jest właścicielem, to od razu zostanie
          zdzielony, obuchem.

          Tak jak swego czasu jeden z tutejszych a ostatnio aktywnych " ekspertów "
          ( he he he he ) pytał swego czasu……jakie obowiązki ma właściciel, jak by
          zapomniał o tym że, to chusteczka jest dla nosa a nie odwrotnie.

          Tak więc twoje twierdzenie, że narzekamy i nic nie robimy, jest nie na miejscu.

          Mamy prawo, które łamią wszyscy a właścicielom każe się działać, zgodnie z
          prawem.
          Wyroki sądowe, które są na rękę właścicielom są beeeeee a te, które są na rękę
          stronie przeciwnej są OK.

          Sprawy same się nie załatwią to fakt , to my je załatwiamy informując o tym na
          forum.
          A że forma tej informaci nie do wszystkich przemawia, nic na to nie poradzimy.

          Każdy wybiera dla siebie to co jest mu wygodniejsze.

          Pozdrawiam.
          • wiseman1 Re: Wstrzymanie zwrotów za CO i przekazanie na F 30.07.06, 16:26
           babczyk napisał:

           > I tu się mylisz.
           >
           > My nie narzekamy, ale informujemy innych, że nie jest łatwo cokolwiek zwojować
           > czy to we wspólnocie czy sądzie. .....

           Jedynym efektem waszego "udzialu" w tym forum jest przekonanie pytajacych ze nic sie nie da zrobic i
           lepiej nic nie zaczynac bo mozna tylko stracic czas i nerwy.
           Dla czyjego dobra wy dzialacie?
           Takim podejsciem do sprawy pomagacie tylko tym oszustom poniewaz za Wasza rada nik nic przeciwko
           nim nie zacznie. Bo po co przeciez Babczyk powiedzial ze to nic nie da.

           Podales chociaz jeden przyklad co mozna zrobic?
           Jedyne co czytam z Twojej strony to wysmiewanie propozycji innych i NARZEKANIE na wszystko i
           wszystkich.
Inne wątki na temat:

Nie pamiętasz hasła

lub ?

 

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nakarm Pajacyka