Dodaj do ulubionych

rachunek wspólnoty dla właściciela lokalu?

17.08.06, 06:52
Czy wspólnota może wystawić rachunek osobie fizycznej, który prowadzi
działalność, a ta osoba należy do wspólnoty mieszkaniowej??? Poradźcie?
Obserwuj wątek
  • serafin666 Re: rachunek wspólnoty dla właściciela lokalu? 17.08.06, 09:22
   rachunek z tytułu wpłaty zaliczki ? to jakaś kombinacja
   • malidek Re: rachunek wspólnoty dla właściciela lokalu? 17.08.06, 09:41
    Niestety mam mętlik, osoba fizyczna wraz z małżonką jest właścicielem lokalu,
    ale ten pan prowadzi działalność gospodarczą i chce od wspólnoty rachunek za
    ten lokal, może jeszcze raz sprecyzuję:czy WM ma prawo wystawić rachunek na
    firmę której właścicielem jest współwłaściciel tej WM? współwłaściciel jest
    właścicielem firmy samotnie a lokalu wspólnie z małżonką...

    • wspolnociarz Re: rachunek wspólnoty dla właściciela lokalu? 17.08.06, 11:24
     Witam :)
     Sprawa jest jasna,
     Lokal mieszkalny, zgodnie z aktem notarialnym, jest własnością małżeństwa (2
     współwłaścicieli ).I właściciele tego lokalu wnoszą należne zaliczki na NW, FR
     i media. Jeżeli któryś z właścicieli chce prowadzić działalność gopospodarczą w
     swoim mieszkaniu, to w zależności od charakteru tej działalności powinien
     uzyskać zgodę od wspólnoty i zarejestrować firmę pod swoim adresem. W koszty
     firmy może wtedy samodzielnie wpisać część opłat za media, telefon, energię
     elektr. itp. rozliczając je np. według zasad ogólnych.
     Natomiast gdyby właścicielem lokalu ( według aktu notarialnego) była firma, to
     lokal będący własością firmy jest lokalem użytkowym i jest jej środkiem
     trwałym. Wtedy wspólnota może wystawić odpowiedni rachunek za taki lokal.
     • malidek Re: rachunek wspólnoty dla właściciela lokalu? 17.08.06, 14:19
      Dzięki serdecznie, pozdrawiam
  • majkowa Re: rachunek wspólnoty dla właściciela lokalu? 17.08.06, 19:17
   Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 23 grudnia 2003r. Nr PP1-811/912/03/JW do
   wszystkich Dyrektorów Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej w sprawie
   zasad rozliczania wspólnot mieszkaniowych

   Na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
   podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), w celu zapewnienia jednolitego
   stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy
   kontroli skarbowej w zakresie rozliczeń wspólnot mieszkaniowych, uprzejmie
   wyjaśniam.

   1. Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U.
   z 2000 r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.), ogół właścicieli, których lokale
   wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzy wspólnotę mieszkaniową, która
   może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwaną. Przepis ten
   nie daje wspólnocie przymiotu osoby prawnej, lecz przymiot jednostki
   organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.
   Jednostka powstała w oparciu o powyższy przepis art. 6 ustawy, posiada
   określoną strukturę organizacyjną, w skład której wchodzą (tworzą ją)
   właściciele lokali, zobowiązani do określonych zachowań i czynności wynikających
   z ustawy. Za zobowiązania dotyczące nieruchomości wspólnej wspólnota odpowiada
   bez ograniczenia, a każdy właściciel lokalu w części odpowiadającej jego
   udziałowi w tej nieruchomości.

   W celu reprezentacji interesów wspólnoty, zobowiązana jest ona w trybie
   przepisów ustawy o własności lokali ustanowić zarząd, który może być sprawowany
   bezpośrednio przez członków wspólnoty lub pośrednio przez podmiot z zewnątrz.
   Ponadto na gruncie ustawy o własności lokali należy rozróżnić pojęcia zarządu i
   zarządcy. O zarządzie mówimy w przypadku, gdy mamy na myśli organ wspólnoty
   (art. 20 ustawy), a o zarządcy w przypadku gdy zarządzanie (administrowanie)
   nieruchomością wspólną zostało powierzone osobie fizycznej lub prawnej na
   zasadzie umowy zlecenia (art. 18 ust. 1 ustawy).

   Mając na uwadze powyższe należy jednoznacznie stwierdzić, że wspólnota
   mieszkaniowa stanowi wspólnotę interesów właścicieli lokali, zorganizowanych w
   formie i na zasadach określonych w powołanej wyżej ustawie o własności lokali.
   W celu należytego utrzymania lokali, ich właściciele zobowiązani są do
   ponoszenia wydatków na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością. Koszty te można
   podzielić na koszty zarządu częściami wspólnymi nieruchomości i koszty związane
   z utrzymaniem poszczególnych wyodrębnionych lokali. Z powyższych tytułów na
   rzecz wspólnoty właściciele zobowiązani są do uiszczania zaliczek w celu
   pokrycia kosztów utrzymania poszczególnych lokali i części wspólnych.

   Przyjęty sposób rozliczania kosztów zarządu nieruchomością nie daje podstaw do
   postawienia tezy, że zaliczki (kwoty) wpłacane przez członków wspólnoty na
   pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, jak i poszczególnych
   wyodrębnionych lokali, stanowią obrót w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 8
   stycznia 1993 r., o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U.
   Nr 11, poz. 50, z późn. zm.). Zaliczki te stanowią jedynie partycypację w
   kosztach jednostki organizacyjnej - wspólnoty mieszkaniowej - przez jej
   członków. Wspólnota, a więc jej członkowie, nie dokonują sprzedaży, w rozumieniu
   ustawy o podatku od towarów i usług, na rzecz samych siebie (również jeżeli
   dotyczy to wyodrębnionych lokali a nie części wspólnej), poprzez zapłatę
   zaliczek (kwot) z tytułu kosztów związanych z utrzymaniem własnych lokali, np. z
   tytułu opłat za ciepłą wodę lub ogrzewanie. Stroną umowy o dostawę ciepłej wody
   i ogrzewania, co do zasady jest wspólnota mieszkaniowa, reprezentowana przez
   zarząd.

   Tym samym brak jest uzasadnienia do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między
   wspólnotą a jej członkami.

   Należy stwierdzić, iż w pewnych przypadkach wspólnota mieszkaniowa, zgodnie z
   art. 5 przy uwzględnieniu art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i
   usług oraz o podatku akcyzowym, może być podatnikiem podatku VAT. Jednakże w
   takim przypadku wspólnota musi dokonywać czynności podlegające opodatkowaniu na
   rzecz osób trzecich. Czynnościami takimi może być np. wynajmowanie lokali lub
   udostępnianie ścian budynku na reklamy.
   2. Biorąc pod uwagę złożoność problematyki opodatkowania wspólnot
   mieszkaniowych i w konsekwencji występujące różne praktyki i interpretacje
   przepisów w tym zakresie, w sytuacji, gdy w okresach wcześniejszych wspólnoty
   fakturowały na rzecz członków wspólnoty rozliczanie dostawy różnych mediów np.
   energii, wody - uprzejmie informuję, iż rozliczenia te nie powinny być
   kwestionowane .
   Rozwiązania takie mogą być uznane w okresach wcześniejszych, pod warunkiem
   jednakże, że wspólnoty ujmowały w rozliczeniach z urzędem skarbowym podatek
   wynikający z takich faktur, składały deklaracje i prowadziły stosowne ewidencje.
   Przy zachowaniu tych warunków również odliczenie podatku z takiej faktury przez
   członka wspólnoty będącego podatnikiem VAT nie powinno być kwestionowane.
  • asam11 Re: rachunek wspólnoty dla właściciela lokalu? 26.08.06, 13:47
   > Czy wspólnota może wystawić rachunek osobie fizycznej, który prowadzi
   > działalność, a ta osoba należy do wspólnoty mieszkaniowej??? Poradźcie?

   Oczywiście tak, racvhunek tak - faktura nie. To się często praktykuje wobec
   gmin, które dla celów księgowych takie rachunki potrzebują. Osoba fizyczna nie
   może być gorzej traktowana. Co ona zrobi z rachunkiem to jej sprawa.
   • xxxll Re: rachunek wspólnoty dla właściciela lokalu? 30.08.06, 19:32
    asam11 napisał:


    > Oczywiście tak, racvhunek tak - faktura nie. To się często praktykuje wobec
    > gmin, które dla celów księgowych takie rachunki potrzebują. Osoba fizyczna
    > nie może być gorzej traktowana. Co ona zrobi z rachunkiem to jej sprawa.    a na jakiej podstawie traktujesz inaczej właściciela - osobę fizyczną a
    własciciela - osobę prawną.?

    Z pisma Pismo Podsekretarza Stanu z dnia 23 grudnia 2003r. Nr PP1-811/912/03/JW
    do wszystkich Dyrektorów Izb Skarbowych i Urzędów Kontroli Skarbowej w sprawie
    zasad rozliczania wspólnot mieszkaniowych wynika że...

    *Tym samym brak jest uzasadnienia do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między
    wspólnotą a jej członkami.*- koniec cytatu

    a nocie księgowej ty słyszałeś?
    • asam11 Re: rachunek wspólnoty dla właściciela lokalu? 30.08.06, 20:36
     xxxll napisał:

     > asam11 napisał:
     >
     >
     > > Oczywiście tak, racvhunek tak - faktura nie. To się często praktykuje wob
     > ec
     > > gmin, które dla celów księgowych takie rachunki potrzebują. Osoba fizyczn
     > a
     > > nie może być gorzej traktowana. Co ona zrobi z rachunkiem to jej sprawa.
     >
     >
     >
     > a na jakiej podstawie traktujesz inaczej właściciela - osobę fizyczną a
     > własciciela - osobę prawną.?
     >
     Proponuję taką kolejność: przeczytaj, zrozum, zastanów się, odpowiedz. Nie
     inaczej.
     • xxxll Re: rachunek wspólnoty dla właściciela lokalu? 30.08.06, 21:05
      a ja ci proponuje odpowiedz na temat.


      Rachunek? komu i czemu ma słuzyć?? wystawiasz go i ta w kwotach brutto
      tak jak i zaliczke na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, po co
      produkować papierzyska.
      • asam11 Re: rachunek wspólnoty dla właściciela lokalu? 31.08.06, 08:44
       xxxll napisał:

       > a ja ci proponuje odpowiedz na temat.
       >
       >
       > Rachunek? komu i czemu ma słuzyć?? wystawiasz go i ta w kwotach brutto
       > tak jak i zaliczke na pokrycie kosztów utrzymania nieruchomości, po co
       > produkować papierzyska.

       Rachunek tylko na życzenie członka wspólnoty - obojetnie osoby prawnej czy
       fizycznej. To on wie po co mu to. Być może musi ewidencjonować i wykazać przezd
       US koszty, to nie sprawa wspólnoty. Rachunek to nie faktura VAT, ona oczywiście
       nie przysługuje bo nie ma tu sprzedaży w rozumieniu ustawy o VAT a jedynie
       wewnętrzne rozliczenie.

Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

Nie pamiętasz hasła lub ?

Nakarm Pajacyka